Kirstens kreative indslag

290. Søren Mortensen, * 21 nov 1657 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 22 jul 1710 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
velædle Søren Mortensen som døde af én i bemeldte Ørby grasserende Sprinkelsyge.

Han blev gift med Gjertrud Jensdatter.

Børn:

145. i Barbara Sørensdatter, * 1693 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 25 sep 1753 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Jens Jørgensen Degn, 5 dec 1724 i Tranebjerg, Samsø.

ii Jens Sørensen, * 1695 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

iii Maren Sørensdatter, * 1697 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 10 okt 1731 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

iv Morten Sørensen, * 1699 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † jun 1724 i Permelille, Koldby, Samsø.

v Dorthe Sørensdatter, * 1705 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 28 aug 1778 i Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Nielsen Laboe, 22 jan 1732 i Tranebjerg, Samsø, * 17 jan 1706 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 5 aug 1774 i Tranebjerg, Samsø.

Fra "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":
Rasmus Nielsen af Tranebjerg sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen, og Dorthe Sørensdatter, bønderfolk af Tranebjerg sogn udi grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 6 oktober 1731.

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, , 104, FT-1787
Dorthe Sørensdatter 69 Enke(mand) Kone Bonde og Gaardbeboer
Søren Jensen 38 Gift Konens Børn Konens Søn
Maren Sørensdatter 39 Gift Hans Kone
Jens Sørensen 9 Ugift Deres Børn Deres Børn
Søren Sørensen 3 Ugift Deres Børn Deres Børn
Anne Sørensdatter 5 Ugift Deres Børn Deres Børn
Dorthe Sørensdatter 7 Ugift Deres Børn Deres Børn

291. Gjertrud Jensdatter, * apr 1666 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 17 aug 1717 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Hun bliver gift (1) med Søren Mortensen

Hun bliver gift 24 juli 1711 i Tranebjerg (2) med Hans Hansen

Note: I skiftet efter hendes broder Bent Jensen i 1753 nævnes 3 børn af hende: Niels Jensen, Peder Jensen 19 år (altså født ca. 1734) og Giertrud Jensdatter 14 år (altså født ca. 1739). Dette kan slet ikke lade sig gøre, da hun allerede er død på dette tidspunkt. Det kan muligvis være børnebørn (måske efter sønnen Jens?). De findes ikke i de tilgængelige Samsø-kirkebøger, men de kan være født i Onsbjerg eller uden-øs. Der kan heller ikke findes noget om hendes sønner Jens og Morten, men de var i live ved hendes egen død i 1717 - ligesom de tre andre søskende: Barbara, Maren og Dorthe. De 3 søstre nævnes i omtalte skifte efter Bent Jensen, men det gør brødrene Jens og Morten ikke.

Gammelt hus i Tranebjerg

292. Hieronymus Paul Schultz, * 1690 i Hamburg, Tyskland, † 26 sep 1726 i Hamburg, Tyskland.
Han er fra enten Flensburg eller Hamburg i Tyskland

Han blev gift med Hedevig Eleonora Wolffrath.

Han blev den 11/2 1711 antaget som månedsleutnant i Hamburg. I 1716 inkvarteret i Stralsund, Tyskland. Dør d. 26/12 1726 som Kaptajnleutnant i Pommern (ikke sikkert).

11/5- 1711 antaget som Maanedsløjtnant--1712 m skytsskibet Arche Noæ--
1714 med Orlogsskibet Prins Carl--1715 m. Orlogsskibet Justitia. osv -osv til 10/9 1726 (Chef for Fregatten Stralsund) hvor han rejser til Pommern (i eget ærinde) hvor han dør 26/12 1726 --- 24/8 1731der tillægges enken 25 Rdl. i pension, stigende til 50 Rdl.

Børn:

146. i Phillip Gosche Michael Schultz, * 1719, † 2 maj 1801.

Han blev gift med Catahrina Margretha Trane.

ii Andreas Georg Hermann Schultz, * 12 sep 1718 i Stralsund, Vorpommeren, Mecklenburg, Tyskland, † 9 apr 1798 i København. Kontreadmiral i Danmark
Begravet: 1798.01.26, Holmens Kirke.

Han blev gift med Anna Margrethe True, 3 okt 1756 i Holmens kirke, * 2 sep 1737, † 26 sep 1825. datter af NN Godsejer True og Ukendt.

iii Carl Schultz. var vidst nok i Tysk tjeneste.

iv Samuel Schultz, † 11 apr 1782.

Han blev gift med Hedevig Dorthea Alberts.

293. Hedevig Eleonora Wolffrath, * Omkr 1690 i Hamburg, Tyskland, † 26 sep 1726 i Hamburg, Tyskland.

Hamburg

402. Villads Olsen Skrædder, † nov 1694 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Margrethe Sørensdatter, 1731.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1694-1700:
24.nov.1694 er holden registrering, skifte og deling efter afgangne sl. Villads Olsen Skræder i Onsberg ... det imellem den sl. Villads efterladte hustru Margrethe Sørensdatter på dend ene side, samtderes fælles børn Anna Villadsdatter 7 år, Dorthe Villadsdatter 5 år, Mette Villadsdatter på tvende år på dend anden side, deres ... slægtning og pårørende var morfaderen Søren Jensen i Onsberg ... farbroderen Mads Olsen ibidm. som og tilstede var.
Jorden: ca. 36 rdr. 0 mk. 0 sk.
6 rejsnings muurhus: 15.0.0.
2 rejsnings sønden: 2.0.0.
5 rejsnings sol:7.0.0.
3 rejsnings hørbrugshus: 4.0.0.
6 rejsnings ladehus vesten: 9.0.0.
7 rejsnings stald: 9.0.0.
6 rejsnings ladehus sønden: 8.0.0.
4 rejsnings vesten: 5.0.0.
summa hus og jordsmon: 94.2.3.
dyr: 71.0.0. (6 heste/føl, 8 stude/køer/kalve, 6 får, 3 svin, 3 grise)
diverse indbo: 21.2.2. (bl.a. 2 vogne med behør: 7.4.0.)
Jern og kaaber: 15.0.0. (bl.a. 1 brøgge kiedel: 8.0.0.)
Sengeklæder: 43.3.8. (bl.a. 2 underdyner: 12.0.0.)
Den sal. mands gangklæder: 13.0.12.
Korn: 45.3.13 (30 td. byg, 17 td. rug, erter)
Tilstående gæld: 26.3.13.
Summa på boens midler: 343.1.15.
Bortskyldig gæld: 23.3.7.
Til deling: 319.3.8., hvoraf moderen får: 159.3.4, og hver af de tre piger: 53.1.1.
Det bliver aftalt mellem enken og formynderne det ... må hos hende blive stående til børn fylder sine 14 år. Imidlertid holde deres kost, skolegang og klæder, og det med deris Capitals ... i nogen måder. Christen Olsen der er forlovet med enken tilsiger og lofver at ... børnene komme til dend alder ... vil han til formynderne ... deres arf betale uden modgift.

Børn:

201. i Anne Willadsdatter, † okt 1740 i Onsbjerg sogn, Samsø, * omkr 1687 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Nielsen Molbo.

ii Dorthe Willadsdatter, * 1689 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 17 jan 1750 i Koldby sogn.

Hun blev gift med (1) Søren Pedersen, * 1656, † 8 okt 1735 i Koldby sogn.

Hun blev gift med (2) Jørgen Mortensen, dec 1738 i Koldby sogn, * i Endelave, † eft 1751.

iii Mette Willadsdatter, * 1692 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 15 jul 1761 i Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Bendt Jørgensen, 20 apr 1761 i Tranebjerg, Samsø, † feb 1744 i Tranebjerg, Samsø.

Barn i Margrethe Sørensdatters ægteskab med Christen Olsen:

iv Villads Christensen.
Han blev gift med (1) Ellen Rasmusdatter, † dec 1744 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Han blev gift med (2) Anne Jensdatter, † eft 1751 i Onsbjerg sogn, Samsø.

403. Margrethe Sørensdatter, † eft 1726 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med (1) Villads Olsen Skrædder, 1731.
Hun blev gift med (2) Christen Olsen, † mar 1726 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1717-30 side 598:
19. mar.1726 foretaget skifte og deling efter afgangne Christen Ollesen Skræder Standsvend i Onsberg og det imellem hans efterladte enke Margrethe Sørensdatter med sin laugværge Karl Andersen i Tranberg på den ene, og på en anden side deres med hinanden sammen auflede søn Villads Christensen boende i Tafteberg som self var tilstede.
Jorden vurderes til ca. 65 rdr. 0 mk. 0 sk.
4 rejsnings murhus: 5.5.0.
4 rejsnings sold: 3.2.0.
5 rejsnings ladehus: 3.2.0.
Diverse indbo, bl.a. 1 kaaber kiedel:4.4.0., 1 jerngryde: 0.2.0., 1 ko: 4.0.0., 3 får:1.3.0.
Summa på boets formue: 92.0.8½
Bortskyldig gæld: 38.5.8.
Bliver igen mellem enken og hendes søn til deling: 53.1.0., hvoraf moderen tilkommer 26.3.8., og sønnen de øvrige 26.3.8.
Om hvilken sønnens idag tilfaldne arv ... blef af...iget at hand det sin moder vil betrå til førstkommende nytåt 1727 uden rente til hvilken tid enken med laugværge belovede at hand med ... penge skal blive fornøyet. De øfrige creditorer forlangede og udlæg for deres fordring men ... at vil betro enken uden renter undtil hun det tid efter anden kand betale. Derimod hun forsikrede at de skal bliveholden skadesløs.

Maleri af Onsbjerg

404. Michel Jørgensen Haukrog, * 1639 i Nordby sogn, Samsø, † 17 jun 1722 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Barbara Jensdatter.

Børn:

i Jørgen Michelsen Haukrog, * 1691 i Nordby sogn, Samsø, † 10 apr 1740 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Maren Jensdatter, 5 dec 1723 i Nordby sogn, Samsø, * 19 apr 1701 i Nordby sogn, Samsø, † 2 aug 1782 i Nordby sogn, Samsø.

ii Apollone Michelsdatter Haukrog, * 1694 i Nordby sogn, Samsø, † 7 sep 1704 i Nordby sogn, Samsø.

202. iii Jens Michelsen Haukrog, * 1697 i Nordby sogn, Samsø, † 19 jan 1746 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter, 22 dec 1729 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Inger Rasmusdatter Svensk, 22 dec 1729 i Nordby sogn, Samsø.

iv Michel Michelsen Haukrog, * 9 okt 1707 i Nordby sogn, Samsø, † 24 aug 1763 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Margrethe Hansdatter Foged, 19 okt 1732 i Nordby sogn, Samsø, * 1698 i Nordby sogn, Samsø, † 9 feb 1763 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

405. Barbara Jensdatter, * 1661 i Nordby sogn, Samsø, † 23 dec 1749 i Nordby sogn, Samsø

Gammel matrikelkort Nordby

406. Niels Jørgensen, * 1660 i Nordby sogn, Samsø, † 5 nov 1732 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift i Nordby med Kirsten Poulsdatter, 24 dec 1695.

http://www.samsoeroots.dk/samsoeherred/egteskabsbevilling.htm . Ægteskabsbevillinger; Niels Jørgensen / Kirsten Poulsdatter Nordby 24 dec. 1695

Gårdmand i Nordby (matr. 76).

Fra "Af Nordby sogns historie": Niels Jørgensen er ikke nævnt som fæster før i jordebøgerne 1716-27. Men han er den første mand i nr. 76, som der kan siges noget sikkert om, og han har rimeligvis overtaget gaarden, samtidig med at han giftede sig, altsaa før 1698. - Han kaldtes "Niels ved Brynden", og endnu o. 1900 var der en brønd ved gaarden nr. 76. Alligevel er det mærkeligt med ordet "Brynden", for i Nordby sagde man ikke brønd, men kiel.

Lørdag d. 7. juni 1710 stod Niels Jørgensen indstævnet for retten paa grund af nogle udtalelser, han var fremkommet med paa Nordby gadestævne "i morgen 14 dage" (det maa være søndag d. 25. maj) mod oldermanden Peder Jensen Smed (i nr. 92) og andre mænd af sognet, som var med oldermanden "i vedtægtet". Hvad udtalelserne gik ud paa, oplyses ikke, men det siges, at de faldt, da man "havde samtykt om, hvad dag de udi sognet skulde begynde at saa", saa det har nok været det, der fik ham til at forivre sig.

I vore dage ved enhver bonde, at man skal saa tidligst muligt, for at sæden kan slaa rod, inden vintervæden i jorden borttørres, hvilket sker hurtigt i Nordby sogn. Man saar derfor helst i marts. Men i fællesskabets tid var det en fast sædvane, at man ikke paabegyndte markarbejdet før Valborgdag (1. maj), og i 1710 havde man altsaa ikke begyndt at saa vaarsæd d. 25. maj. Maaske har Niels Jørgensen været klog og fordomsfri nok til at se det taabelige i den gamle slendrian og har ladet sighenrive til uparlarnentariske udtryk derom.

For retten sagde han, at han ej tænkte, de skulde tage sig det saa nær, derfor at stævne til tinge. Men paa det de uden trætte kunde komme fra hinanden, tilbagekaldte han de ord, som de stødte dem paa, og erklærede, at han intet vidste med dem, andet end det som ærligt og sømmeligt var. Derpaa blev sagen med begge parters samtykke hævet.

Børn:

203. i Kirsten Nielsdatter, * 1698 i Nordby sogn, Samsø, † 5 apr 1745 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Michelsen Haukrog, 22 dec 1729 i Nordby sogn, Samsø.

ii Barbara Nielsdatter, * 6 maj 1703 i Nordby sogn, Samsø, † 20 apr 1745 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Christensen Farver, 26 nov 1730 i Nordby sogn, Samsø, * 1695 i Nordby sogn, Samsø, † 20 dec 1776 i Nordby sogn, Samsø.

Fra "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":
Jens Christensen af Nordby sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Barbara Nielsdatter bønderfolk af Nordby sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 30 juni 1730.

Gårdmand i Nordby (matr. 76).

Fra "Af Nordby sogns historie": Jens Christensen, der blev stamfader til den vidtforgrenede Farverslægt, havde selv ved sit arbejde erhvervet sit tilnavn, hvilket fremgaar af en skatteliste fra 1743, vedrørende en særskat, bl. a. paa haandværkere. Han nævnes der saaledes: "Jens Christensen, fæstegaardmand, farver derhos strømper etc."

407. Kirsten Poulsdatter, * 1661 i Nordby sogn, Samsø, † 11 mar 1743 i Nordby sogn, Samsø.

Nordby

408 Peder Jensen Røver    * Omkring 1681 i Nordby sogn , Samsø, † 15 februar 1732 i Nordby Sogn, Samsø

Han døde i en alder af ca. 51 år.

Han blev gift (1) den 6 januar 1706 i Nordby med Margrethe Michelsdatter Holm 

Han blev gift (2) den 5 februar 1730 i Nordby med Margrethe Hansdatter Foged. Hun var søster til hans svigerdatter Mette Hansdatter Foged

Børn:

i Michel Pedersen Røver  *  20 april 1707 i Nordby sogn, Samsø,  † 19 oktober 1725 i Nordby sogn, Samsø 

ii Jens Pedersen Røver  *  15 september 1709 i Nordby sogn Samsø,  † 22 august 1775 i Koldby sogn, Samsø

iii Rasmus Pedersen Røver  * 31 juli 1712 i Nordby sogn Samsø

iv 204 Rasmus Pedersen Røver  * 24 september 1713 i Mårup, Nordby sogn, Samsø,  † 11 oktober 1776 i Nordby sogn, Samsø

Peder Røver en søn Rasmus. An ? bar barnet, faddere Søren Hjort, Oluf ?, Oluf ?

Han blev gift med Mette Hansdatter Foged 30 september 1736 i Nordby sogn

v Inger Pedersdatter Røver  *  oktober 1716 i Nordby sogn, Samsø  † 29 marts 1783 i Nordby sogn, Samsø

Børn i 2 ægteskab

vi Michel Pedersen Foged  * 5 august 1731 i Nordby sogn, Samsø,   † 5 august 1800 i Nordby sogn, samsø

Han blev gift med Bodil Michelsdatter Poulsen 9 september 1761 i Nordby

Han var gårdmand i Nordby (matr 62)

409 Margrethe Micheldatter Holm    * omkring 1679 i Nordby sogn, Samsø, † 7 oktober 1729 i Nordby sogn, Samsø

410 Hans Sørensen Foged  * 1666 i Århus,   10 marts 1754 i Nordby sogn, Samsø

Fød i Aarhus 1665, gift 1698, avlede 4 Børn, blev Enkemand i 1740. ( Noter ved død)

Han blev gift 1698 i Nordby sogn med Maren Clemmensdatter

Han var gårdmand i Nordby ( matr 80)

Børn

i Margrethe Hansdatter Foged  * 1698 i Nordby sogn, Samsø,  † 9 februar 1763 i Mårup, Nordby  sogn, Samsø

Hun blev gift med Peder Jensen Røver den 5 februar 1730 i Nordby ( hans 2 ægteskab), hendes søster Mette var gift med hans søn - så hun blev stedmor til sin svoger

ii Ole Hansen Foged  * 1700 i Nordby sogn, Samsø,   10 december 1784 i Nordby sogn, Samsø

Han var gårdmand i Nordby ( Brøndkær- gården) 

Han blev gift (1) med Mette Jørgensdatter i 1736 i Nordby

Han blev gift (2) med Johanne Jensdatter Jyde den 20 september 1745 i Nordby

iii 205 Mette Hansdatter Foged   * 4 oktober 1705 i Nordby sogn,  †  1792 i Nordby sogn

Hans Foged en datter døbt Mette

Hun blev gift 30 september 1736 i Nordby med Rasmus Pedersen Røver

iv Selche Hansdatter Foged  * i Nordby sogn, Samsø

411 Maren Clemmensdatter  * 1664 i Nordby sogn, Samsø,    25 juli 1740 i Nordby sogn, Samsø

Gammel gård, Nordby

412 Jens Mortensen    * Omkring 1664 i Nordby sogn, Samsø, † 4 juni 1708 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Mette Pedersdatter

Han var gårdmand i Nordby ( matr 56)

Børn: 

i Maren Jensdatter Bachmann  * omkring 1697 i Nordby sogn

Hun blev gift 9 november 1721 i Nordby  med Jens Jensen Kjær

Han var husmand i Nordby

ii Dorthe Jensdatter Bachmann  * omkring 1697 i Nordby sogn, Samsø, 

hun var gift med Søren Jensen

iii Bodil Jensdatter Bachmann  * 24 marts 1701 i Nordby sogn, Samsø,    † 15 september 1704 i Nordby sogn, Samsø

iv Peder Jensen Bachmann  * 15 september 1703 i Nordby sogn, Samsø

v 2 06 Morten Jensen Bachmann  *  31 januar 1706 i Nordby sogn, Samsø,  † 29 december 1782 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Kirsten Michelsdatter den 16 oktober 1735 i Nordby sogn, Samsø

vi Laurits Jensen Bachmann  * 5 april 1708 i Nordby sogn, Samsø,  † 12 juni 1747 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift 17 august 1747 i Nordby med Johanne Pedersdatter Møller

Han var husmand i Nordby 

413 Mette Pedersdatter    * 1669 i Nordby sogn, Samsø, † 30 december 1736 i Nordby sogn, Samsø

Nordby udsigtstårn

414 Michel Jensen  * omkring 1666,  † 2 august 1719 i Bakken, Nordby sogn, Samsø

Gårdmand i nordby ( matr nr 99) 

Børn: 

i Dorthe Michelsdatter  * 1698 i Nordby sogn, Samsø

ii Margrethe Michelsdatter  * 1702 i Nordby sogn, Samsø, † 20 december 1764 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift 5 december 1726 i Nordby  (1) med Jens Jensen Degn

Han var gårdmand i Nordby (matr  99) 

Hun blev gift 23 september 1745 i Nordby (2) med Mourits Olsen

Han var også gårdmand i Nordby matr 99, gården brændte 7 december 1764.

iii Anne Michelsdatter  * 24 marts 1702 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift 16 oktober 1733 i Nordby med Jens Cristensen Herredsfoged Skrædder

Det vr hans 2 ægteskab, han var først gift med Anne Jørgensdatter. Om dette ægteskab er fundet i: "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":

Jens Christensen af Nordby på Samsø ægteskabs bevilling i forbuden led.

Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Nordby på vort land Samsø og Anne Jørgensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne mands Jens Joensen, udi tredie led beslægtet. Hafnia 2 april 1717.

iv Jens Michelsen  * 2 august 1705 i Nordby sogn Samsø, † 1725 i Nordby sogn, Samsø

v 207 Kirsten Michelsdatter 

*

 18 november 1708 i Nordby sogn, Samsø

† 16 marts 1759 i Nordby sogn, Samsø 

,  

Hun blev gift 16 oktober 1735 i Nordby med Morten Jensen Bachmann

415 Kirsten Mortensdatter Holm  * 1667I Nordby sogn, Samsø,  † 27 januar 1745 i Nordby sogn, Samsø

Kirsten Mortensdatter Holms begravelse i kirkebogen

434. Jacob Rasmussen Kræmmer, † dec 1708 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Maren Rasmusdatter.

Børn:

217. i Mette Jacobsdatter, * 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø, † aug 1733 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Rasmussen Skiødt.

ii Kirsten Jacobsdatter Kræmmer, * i Onsbjerg sogn, Samsø.

435. Maren Rasmusdatter, * 1650, † i Onsbjerg sogn, Samsø.

Nord for Onsbjerg ligger et fredet område med terrassekanter, som vidner om husmændenes slidsomme arbejde. Da jorden ved Onsbjerg blev omfordelt ved udskiftningen i 1794, fik husmændene et areal til fælles brug. Først i 1861 fik hver husmand et stykke agerjord og et jordlod med eng- eller mosejord

464. Anders Blach * omkr 1640

Han var gift med Maren XX

232. Mogens Andersen Blach * 23 feb 1701 i Nordby sogn, † 13 marts 1765 i Brundby, Tranebjerg sogn.

Han blev gift med Bodel Nielsdatter

465. Maren XX

Sommer i Nordby

470. Niels Andersen Herredsfoged * 1654, † 21 jan 1750 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift (1) 10 jan 1706 i Nordby med Maren Jensdatter * 1647, † 22 feb 1730 i Nordby

Note: Maren Jensdatter havde været gift (1) med Christen Rasmussen Herredsfoged * 1641 i Mårup, Nordby sogn, Samsø, † 8 jan 1703 i Nordby sogn, Samsø. Han var gårdmand i Nordby (matr. 83) - nævnt i markbogen 1683 og matriklen 1688.

Det var hans andet ægteskab, han var gift (1) med Maren Nielsdatter og i dette ægteskab er han far til Rasmus Christensen Herredsfoged * omkr 1680 i Nordby sogn, Samsø, † 1731 i Nordby sogn, Samsø, gift med Skolst Jensdatter, han var Gårdmand i Nordby (matr. 64)

Niels Andersen Herredsfoged var gift (2) i Nordby 2 jul 1730 med Bodil Rasmusdatter

Børn i Maren Jensdatters ægteskab med Christen Rasmussen Herredsfoged

i Clemmen Christensen Herredsfoged * 1681 i Nordby sogn, Samsø, † 12 april 1751 i Nordby sogn, Samsø, død i en alder af ca 71 år

Han var gift i Nordby 4 dec 1707 med Margrethe Poulsdatter, hun vardatter af ane 814 Poul Jensen og ane 815 Barbara Olufsdatter

Han var gårdmand i Mårup (matr. 19).

ii Jens Christensen Herredsfoged * 1683 i Nordby sogn, Samsø, † 1766 i Nordby sogn, Samsø

Han blev også kaldt Jens Christensen Skrædder

Han var gift (1) i Nordby 4 juli 1717 med Anne Jørgensdatter

Han var gift (2) i Nordby 20 dec 1733 med Anne Michelsdatter

iii Oluf Christensen * 1686 i Nordby sogn, Samsø, † Alstrup, Besser sogn

Han var gift i Koldby jul 1728 med Kirsten Poulsdatter

Han var gift i Besser 20 juni 1748 (2) med Kirsten Pedersdatter

iv Anne Christensdatter * 1687 i Nordby sogn, Samsø, † 4 juli 1756 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift i Nordby sogn 10 dec 1724 med Oluf Jensen Gylling

Han var gårdmand i Nordby (matr. 83). Iflg. "Af Nordby sogns historie" kaldes han ved vielsen i 1725 for Ole Jensen Gylding fra Aarhus. Hans far kendes ikke, men hans mor (Anne Jørgensdatter) var i sit 3. ægteskab gift med Jens Christensen Herredsfoged, der altså også var Ole Gyldings svoger.

v Jørgen Christensen * 1692 i Nordby sogn, Samsø, † 1758 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift i Nordby 4 okt 1722 med Maren Poulsdatter, hun var også datter af ane 814 Poul Jensen og ane 815 Barbara Olufsdatter

Børn i Niels Andersen Herredsfogeds ægteskab med Bodil Rasmusdatter

i Maren Nielsdatter * 1731 i Nordby sogn, Samsø † 8 marts 1733 i Nordby sogn, Samsø

235 Maren Nielsdatter * 25 jul 1734 i Nordby sogn, Samsø, † 1 jan 1775 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift 29 nov 1757 i Nordby med Niels Jensen Møller

471. Bodil Rasmusdatter † 29 marts 1771 i Nordby sogn, Samsø

Nordby skole. Bygget i 1727 af Greve Danneskjold som lod opføre 5 skoler på Samsø. Degnen Jacob Jensen Bording blev den første fastansatte skolemester i Nordby

6 X tipoldeforældre

Dette par er også ane 916 og 917

560. Oluf Jensen, * 1650 i Besser sogn, Samsø, † sep 1701 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med Johanne Andersdatter.

Børn:

456. i Anders Olufsen, * 1678 i Koldby sogn, Samsø, † 18 sep 1729 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Dorthe Sørensdatter, 10 jul 1708 i Koldby sogn.

Han blev gift med (2) Bodil Poulsdatter.

ii Jens Olesen, * 1676 i Koldby sogn, † 1761.

iii Maren Olesdatter, * 1685 i Koldby sogn, † 1722 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø.
Hun blev gift med Søren Jensen, * 1667, † 29 dec 1747 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø.

iv Peder Olesen, * 1691, † maj 1735 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø.

561. Johanne Andersdatter, * 1650, † 19 apr 1729 i Koldby sogn, Samsø.

Koldby mølle

Dette par er også ane 914 og 915

562. Søren Tønnesen, † mar 1695 i Koldby sogn.

Han blev gift med Mette Jensdatter.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1694-1700 side 101: 15. mar. 1695 er holden registrering, skifte og deling efter afgangne SørenTønnisen som boede og døde udi Kaalbye og det imellem dend sal. mands efterladte hustru Mette Jensdatter med hendes lauværge og fæstemand Jens Jepsen på dend ene side og fælles børn Tønnis Sørensen 13 år, Dorthe Sørensdatter 7 år, på dend anden side, bem.te børns ... er Erich Tønnisen i Krogsgaard, Olluf Tønnisen i Langemark og Rasmus Tønnisen i Ørbye som er børnenes farbrødre.
Jorden vurderes til: 78 rdr. 1 mk. 8 sk.
7 rejsnings hus: 21.0.0.
4v sols: 8.0.0.
4 rejsnings kaarstue: 12.0.0.
12 rejsnings hus østre: 48.0.0.
6 rejsnings hus nord: 13.2.0.
15 rejsnings hus: 41.1.0.
12 rejsnings hus øster: 24.0.0.
9 rejsnings hus vester: 24.0.0.
Summa jord og huse: 270.3.8.
levende vare: 239.0.8. (11 heste/føl, 16 køer/kalve, 10 får, 4 lam, 6 svin, 4 gæs, 1 gase).
Sengeklæder: 93.1.10.
Trævare: 72.1.8. (bl.a. 2 høstvogne med behør: 11.0.0.)
Kaaber messing og jern: 21.3.6. (bl.a. 1 brøge kiedel: 16.0.0.)
Rugsæden: 190.0.0. (26 td. rug, 12 td. erter, 60 td. byg)
Summa boets midler: 887.2.8.
Bortskyldig gæld: 287.2.8. (bl.a. Erich Tønnisen: 216.0.0.)
Til deling: 600 rdr., hvoraf enken: 300, til sønnen: 200 og datteren: 100.

Børn:

i Tønnes Sørensen * omkr 1682 i Koldby sogn, Samsø, † 10 feb 1730 i Koldby sogn, Samsø

Han blev gift i Koldby 16 dec 1704 med Johanne Jensdatter

Fra samsø gods skifteprotokol 1730-40 side 6:
6. juni 1730 skifte og deling efter afgangne Thønnis Søfrensøn som boede og døde i Kaalbye, og det imellem hans efterladte enke Johanne Jensdatter med sin tiltagne laugværge Jørgen Hansen Krogsgaard i Pillemark og fælles børn og arfvinger som er 1) Søren Thønnisen 10 år, 2) Jens 6 år, deres formynder blev Mads Rasmussen i Bedser, 3) Karen 22 år, 4) Mette 20 år, på deres vegne blev til formynder anordnet morbroderen Peder Jensen i Permelille, 5) Maren 18 år, 6) Kirsten 15 år, deres formynder bliver Jørgen Jensen i Pillemark, 7) Johanne 12 år, hendes værge bliver Hans Knudsen ibid.
Jorden vurderes til: 34 rdr. 0 mk. 7 sk.
7 rejsnings murhus: 14.3.8.
5 rejsnings sols: 7.3.0.
3 rejsnings øllhus: 5.0.0.
8 rejsnings hus: 9.2.0.
10 rejsnings i øst: 18.2.0.
9 rejsnings i nord: 13.3.0.
1 rejsnings svinehus: 1.0.0.
ialt bygninger: 69.1.8.
8 heste/føl, 7 køer/kalve, 6 får, 3 lam, 1 so, 8 grise: 51.1.0.
Senge og løsøre: 45.4.4.
Rugsæd: 27.0.0. (rug,erter, byg)
Tilstående gæld: 10.0.0.
Boets formue: 237.1.3.
Bortskyldig gæld og skiftets bekostning: 46.3.1.
Til deling: 190.4.2., deraf til enken halvdelen: 95.2.1., hver broderlod:21.1.2., og på en søsterlod: 10.3.9.
Børnenes tilfaldne arv bliver aftalt at blive stående rentefrit hos moderen. I sønnernes fald indtil de opnår deres fuldmyndige år, og døtrene til de kommer i mands værge. De øvrige creditorer forlangede udlæg for deres fordring, men vil betro enken dette indtil hun tid og anden kand betale.

Fra samsø gods skifteprotokol 1730-40 side 553:
1. juni 1740 skifte efter Maren Tønnisdatter som var ugift og hjemme hos moderen. Hendes efterladte søskende: Søren 20 år, Jens 16 år, hvis værge og formynder er Mads Rasmussen, Karen 32 år, Mette 30 år, deres formynder er Peder Jensen i Permelille, Kirsten 25 år, formynder er Jørgen Jensen i Pillemark, Johanne 22 år, formynder Hans Knudsen ibid.
Midler: 16.5.3., gæld: 7.2.8., Til deling: 9.2.11., hvilket giver er broderlod på 1.5.5 2/5. og et søsterlod på 0.5.10 7/10.

457.i Dorthe Sørensdatter, * 1688 i Koldby sogn, Samsø, † okt 1721 i Koldby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Anders Olufsen, 10 jul 1708 i Koldby sogn.

Børn I Mette Jensdatters ægteskab med Jens Jeppersen

iii Søren Jensen * omkr 1695 i Koldby sogn, samsø

915. Mette Jensdatter, * 1658, † 14 feb 1730 i Koldby sogn, Samsø.

Hun bliver gift (2) med Jens Jeppesen

Ved moders død i Kolby.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1707-12 side 80 (skifte efter hendes 2. mand Jens Jepsen):
4. dec. 1708 registrering, skifte og deling efter afgangne Jens Jepsen som boede udi Kaalbye og sammesteds for kort tid siden døde og det imellem hans efterladte hustru Mette Jensdatter med tiltagne lauværge Søren Rasmussen i Kaalbye på dend ene side og deres fælles søn Søren Jensen 13 år på hvis vegne hans nærmeste pårørende på faderens side var tilstede hans farbrødre Peder Jepsen i Kaalbye og Morten Jepsen tjenende Deignen i Ørbye på dend anden side.
Jorden og husene er stadig de samme som ved skiftet efter Mette Jensdatters første mands død: 270.3.8. undtagen et lidet jordsmon under 2 vægges hus, som siden af sal. Jens Jepsen indkøbt er - og vurderes nu for: 259 rdr. 3 mk. 8 sk.
Trævare, dyr (12 heste, 2 stude, 10 køer/kvier, 8 får, 3 gæs, 1 gase, 6 svin, 3 grise), sengeklæder, kaaber, messing og jernfang (bl.a. 1 brøger kiedel: 12.0.0. og en liden ditto: 4.2.0.), kornvare (5 td. rug, 70 td. byg, 12 td. rug, erter), tilstående gæld.
Summa boets midler: 730.3.0.
Bortskyldig gæld: 339.3.10. (bl.a. fra skiftet efter første mand Søren Tønnisens børn: Thønnes Sørensen i Kaalbye: 40 rdr., og Dorthe Sørensdatter på hvis vegne hendes mand Anders Olsen i Kaalbye fordrede hendes arv: 100 rdr., desuden rente til Dorthe fra hendes fyldte 14. år til hun som 20 årig i ægteskab kom altså 6år med 5 procent: 30 rdr.)
Igen til deling: 390.3.6., hvoraf enken tilfalder halvdelen: 195.1.11. og den sal mands efterladte søn Søren Jensen den anden halvdel.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1730-40 side 7:
6. juni 1730 foretage skifte og deling efter afgangne Mette Jensdatter, sl Jens Jepsøns enke i Kaalbye imellem hendes efterladte børn og arvinger som var efter hendes første afdøde mand Søren Tønnisen en søn Thønnis Sørensen i Kaalbye som nu ved døden afgangen og efterlader sig 7 børn, 2 sønner og 5 døtre, som træder i faderens sted. Og en datter Dorthe Sørensdatter, sl. Anders Olsens i Kaalbye der ligeledes er borddød og efterladt sig 5 børn, 3 sønner og 2 døtre som arver deres moders lod. For det andet med hendes sidste mand Jens Jepsøn en søn Søren Jensøn boende i Kaalbye.
Indbo: 26 rdr. 5 mk. 12 sk.
Tilgode hos afgangne Anders Olsens enke i Kaalbye: 116.5.11.
Formuen ialt: 144.3.7.
Bortskyldig gæld og bekostning af boet: 22.2.8.
Til deling: 122.0.15, heraf en broderlod på 48.5.2 4/5 og på en søsterlod: 24.2.9 2/5

563. Mette Jensdatter, * 1658, † 14 feb 1730 i Koldby sogn, Samsø.

Koldby kirke

580. Morten Jørgensen, † 1683 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Barbara Jensdatter.

Børn:

290. i Søren Mortensen, * 21 nov 1657 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 22 jul 1710 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Gjertrud Jensdatter.

ii Jørgen Mortensen, * i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † nov 1718 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Maren Jørgensdatter, † i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

iii Jens Mortensen, * i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

iv Niels Mortensen, * omk 1660 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 4 feb 1728 i Permelille, Koldby, Samsø.
Han blev gift med Gjertrud Tønnesdatter, * 1664 i Tranebjerg, Samsø, † 1742 i Permelille, Koldby, Samsø.

I Permelille ved broder Søren's død i 1711.

v Dorthe Mortensdatter, * 13 apr 1663 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 13 jun 1702 i Brundby, Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Jørgensen, * 1650, † 23 jun 1720 i Brundby, Tranebjerg, Samsø.

581. Barbara Jensdatter, * Omk 1621, † 29 jun 1702 i Tranebjerg, Samsø

Gammel Brattingsborg og Tranebjerg kirke

582. Jens Clemmensen, * 1633 i Tranebjerg, Samsø, † 7 jun 1702 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Olesdatter.

Han blev gift med (2) Maren Christensdatter, * OMK 1669 i Tranebjerg, Samsø, † 14 aug 1710 i Tranebjerg, Samsø
Maren blev derefter gift med Rasmus Mortensen den 4 Nov. 1702 i Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1694-1700 side 131:
1. okt. 1695 holde registrering, skifte og deling efter afgangne Maren Oelsdatter som boede og døde udi Brunbye og det imellem dend sl. quindes efterlevende hosbonde Jens Clemmendsen på den ene side og fælles børn nafnlig Clemmend Jensen 27 år, Ole Jensen 25 år, Bent Jensen 18 år, Giertrud Jensdatter med sin hosbonde Søren Mortensen i Ørbye og Karen Jensdatter 22 år som er ugift på dend anden side.
Jorden vurderes til 50 rdr. 0 mk. 2½ sk.
9 rejsnings hus: 40.2.0.
10 rejsnings sols: 35.0.0.
5 rejsnings korstue: 22.2.0.
17 rejsnings lade vesten: 25.2.0.
11 rejsnings lade sønder: 19.3.0.
11 rejsnings hus øster: 19.3.0.
17 trævægger: 4.1.0.
summa hus og jordsmon: 218.1.2½.
Levende vare: 238.1.0. (11 heste, 7 stude, 8 køer/kalve, 11 får, 6 lam, 7 svin, 4 gæs, 1 gase).
Trævare: 119.0.10.
Kaaber, messing og jernfang: 56.3.4.
Korn: 184.4.10.
Tilstående gæld: 6.8.0.
Boets midler: 823.0.2½.
Bortskyldig gæld: 204.3.4.
Til deling: 618.0.14½., halvdelen til faderen: 309.0.7 1/4., broderlod: 77.1.3½., søsterlod: 33.3.1 3/4.
Efter begæring deles arven i 8 lodder á 77.1.3½. - hver af disse lodder udspecificeres i indboets værdier, heraf får Clemmend 6. lod, Olle 2. lod, Bent 5. lod og døtrene deler 3. lod. Med faderen Jens Clemmendsens .... påtog sig Morten Jensen udi Brunbye at være dend ugifte pige Karen Jensdatters formynder.

Børn med Maren Olesdatter:

291. i Gjertrud Jensdatter, * apr 1666 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 17 aug 1717 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Søren Mortensen.

ii Clemmen Jensen, * 1668 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 21 jul 1710 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.
Han blev gift med Johanne Pedersdatter, * 1673 i Thorup, Besser sogn, † 15 mar 1748 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.
Samsø Gods mandtal 24.4.1725: Tilstand: slet, Spinder, død 86 år.

iii Ole Jensen, * 1670 i Tranebjerg, Samsø, † 17 jun 1730 i Koldby sogn.

Han blev gift med (1) Kirsten Rasmusdatter, * 1658, † 22 apr 1728 i Koldby sogn.
Kirsten havde været gift (1) med Jens Nielsen. (Jens Nielsen døde i Aug. 1700 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)

Han blev gift med (2) Barbara Jensdatter, 21 okt 1728 i Tranebjerg, Samsø.

iv Karen Clemmensen, * 1673 i Tranebjerg, Samsø, † 27 sep 1720 i Koldby sogn.

v Bent Jensen, * 1677 i Tranebjerg, Samsø, † 12 jun 1753 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Maren Pedersdatter, † eft 1753.
Han var i Ørby ved svoger Søren Mortensens død i 1711, og søster Karens i 1725.

Barn med Maren Christensdatter:

vi Christen Jensen, * 1699 i Tranebjerg, Samsø, † 27 mar 1775 i Tranebjerg, Samsø.

583. Maren Olesdatter, * Før 1650 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 1687 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

Tranebjerg kirke

584. N. N. Schultz.

Han blev gift med N. N..

Han var købmand i Stralsund, Tyskland.

Børn:

292. i Hieronymus Paul Schultz, * 1690 i Hamburg, Tyskland, † 26 sep 1726 i Hamburg, Tyskland.

Han blev gift med Hedevig Eleonora Wolffrath.

ii Andreas Schultz, * 1692 i Stralsund, Vorpommeren, Mecklenburg, Tyskland, † aug 1736 i København.

Han blev gift med Elisabeth Anne Marie Frederiksdatter Jessen, * 6 jun 1706, † 1784.

585. N. N.

Hamburg

804. Ole Skrædder.

Han blev gift med Anne Willadsdatter.

Børn:

402. i Villads Olsen Skrædder, † nov 1694 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Margrethe Sørensdatter, 1731.

ii Mads Olsen, † eft 1695. Ved broders død i 1694 i Onsbjerg

Han blev gift med Tyre Jørgensdatter, † jan 1695 i Onsbjerg sogn, Samsø.

805. Anne Willadsdatter.

806. Søren Jensen, † eft 1694.

Han var gift med XX

Ved svigersøns død i 1694 i Onsbjerg.

Børn:

403. i Margrethe Sørensdatter, † eft 1726 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med (1) Villads Olsen Skrædder, 1731.

Hun blev gift med (2) Christen Olsen.

807. XX

Middelalderkorset fra Onsbjerg kirke. Originalkorset er på Nationalmuseet

814. Poul Jensen, * Omk 1624 i Nordby sogn, Samsø, † 14 dec 1709 i Nordby sogn, Samsø i en alder af ca 85 år.

Han blev gift med Barbara Olufsdatter.


Gårdmand i Nordby (matr. 61) - nævnt i matriklen både 1664 og 1688.

Børn:

407. i Kirsten Poulsdatter, * 1661 i Nordby sogn, Samsø, † 11 mar 1743 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Niels Jørgensen, 24 dec 1695.

ii Jens Poulsen, * i Nordby sogn, Samsø.

iii Anne Poulsdatter, * Omk 1667 i Nordby sogn, Samsø, † 14 jan 1744 i Nordby sogn, Samsø.
Hun blev gift med Peder Jensen Tønnesen, † dec 1689 i Nordby sogn, Samsø.

iv Maren Poulsdatter * 1668 i Nordby sogn, Samsø, † 11 feb 1743 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift (1) 4 feb 1714 i Nordby med Jørgen Pedersen

Hun blev gift (2) 4 okt 1722 i Nordby med Jørgen Christensen, Han var gårdmand i Nordby (matr. 97). Han var søn af Christen Rasmussen Herredsfoged og Maren Jensdatter, se noter ved ane 470/ 471

v Bodil Poulsdatter * omkr 1669 i Nordby sogn, Samsø, † 25 april 1732 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift med Michel Sørensen Thomsen

vi Johanne Poulsdatter * omk 1672 i Nordby sogn, Samsø, † 7 jan 1738 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift med Søren Michelsen Holm, han var gårdmand i Nordby (matr. 97). Han var søn af ane 818 Michel Jensen Holm

vii Margrethe Poulsdatter * omk 1675 i Nordby sogn, Samsø, †5 dec 1751 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift 4 dec 1707 i Nordby med Clemmen Christensen Herredsfoged, han var gårdmand i Mårup (matr. 19).Han var søn af Christen Rasmussen Herredsfoged og Maren Jensdatter, se noter ved ane 470/ 471

viii Karen Poulsdatter. * omkr 1678 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift 21 jan 1722 i Nordby med Christen Andersen. Han var husmand i Nordby. Død efter fald fra en høstvogn.

815. Barbara Olufsdatter, † Omk 1698 i Nordby sogn, Samsø

Bybrønden i Nordby

816 Jens Jensen  † efter 1704

Han blev gift med Inger Rasmusdatter

Han var gårdmand i Mårup (matr. 24) - nævnt i markbogen 1683 og i matriklen 1688.

Børn:

i 408 Peder Jensen Røver    * Omkring 1681 i Nordby sogn , Samsø, † 15 februar 1732 i Nordby Sogn, Samsø

Han døde i en alder af ca. 51 år.

Han blev gift (1) den 6 januar 1706 i Nordby med Margrethe Michelsdatter Holm 

Han blev gift (2) den 5 februar 1730 i Nordby med Margrethe Hansdatter Foged. Hun var søster til hans svigerdatter Mette Hansdatter Foged

ii Clemmen Jensen Røver

Han blev gift med Margrethe Michelsdatter

han var husmand i Mårup

817 Inger Rasmusdatter  * 1638 i Nordby sogn, Samsø   april 1704 i Nordby sogn, Samsø 

Hun var gift (1) med Peder Clemmensen

Hun var gift (2) med Jens Jensen

818 Michel Jensen Holm   † januar 1698 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift med Bodil Sørensdatter 

Gårdmand i Nordby - Holmgården. Ingen af børnene overtog gården - de var alle ugifte ved forældrenes død.

død mellem 1688 og 1695.

Fra "Af Nordby sogns historie":

Bodil Sørensdatter sad som enke i uskiftet bo til sin død, hvorpå der blev holdt skifte efter hende og Michel Jensen under eet d. 18. jan. 1698.

Alle de seks søskende var ugifte ved forældrenes død, og ingen af den fik hjemmet, som istedet blev overtaget af deres fætter Søren Mortensen.

Børn:

i Søren Michelsen Holm    * 1675 i Nordby sogn, Samsø,  † 1726 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift med Johanne Poulsdatter Hun var datter af ane 814 Poul Jensen

Han var skipper og gårdmand i Nordby (matr. 61).

Skifteprotokollen fra 12.2.1728 siger at han "ved Michelstider 1726 med Jørgen Nielsens Galioth af Alstrup på rejse til Norge ulykkelig er omkommen".

ii Mads Michelsen Holm    * 1676 i Nordby sogn, Samsø,  † 4 april 1753 i Nordby sogn, samsø

Han var gift med Gjertrud Bendtsdatter

iii Anne Michelsdatter Holm    * 1677 i Nordby sogn, Samsø,  † 23 maj 1734 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift 9 november 1710 i Nordby med Søren Pedersen Clausen

iv 409 Margrethe Micheldatter Holm    * omkring 1679 i Nordby sogn, Samsø, † 7 oktober 1729 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift i Nordby 6 januar 1706 med Peder Jensen Røver

 v Jens Michelsen Holm    * 1683 i Nordby sogn, Samsø,  † 25 februar 1753 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift 27 november 1718 i Nordby med Dorthe Sørensdatter

Fra "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":  Jens Mikkelsen af Nordby på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.  Bevilger og tillader, at Jens Michelsen og Dorethe Sørensdatter af Nordby sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede. Hafnia 5 august 1718.

Han var gårdmand i Nordby (matr. 68).

Fra "Af Nordby sogns historie":

I 1749 anmeldte Jens Michelsen for retten, at han ikke længere mente sig i stand til at svare enhver sit, og skifteretten lod derefter foretage en opgørelse af hans bo. Aktiverne blev vurderet til 161 rdl. og gælden opgjort til 326 rdl. Men ved den auktion, som derpaa holdtes, indbragte gaarden med tilbehør dog 261 rdl., saa kreditorerne fik mere, end de efter vurderingen kunde vente. Køberen var Jens Jensen, en søstersøn til Dorthe Sørensdatter. Om hun og Jens Michelsen blev i gaarden, vides ikke. Maaske var det kvægpesten, der ruinerede dem. Ved vurderingen omfattede kvægbesætningen kun 1 ko og 2 studekalve.

vi Morten Michelsen Holm    * 1685 i Nordby sogn, Samsø,  † 7 april 1754 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (1) 12 januar 1710 i Nordby med Bodil Jensdatter

Han blev gift 26 juni 1729 i Nordby (2) med Maren Jørgensdatter

Han var gårdmand i Nordby (matr 72) 

819 Bodil Sørensdatter  † januar 1698 i Nordby sogn, Samsø

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...