Kirstens kreative indslag

Introduktion

Det har været en lang rejse tilbage i tid og rum at følge såvel min egen som min mands slægt og aner gennem tiden. Sidste led i slægtsforskningen i min mands slægt er hans mors gren.

Grethe Andersen, født Stjerne, svigermor, eller farmor som vi kaldte hende, var født på Samsø, og følte sig meget knyttet til øen, selv om hun i det meste af sit voksne liv boede i Lem ved Randers.

Hele hendes slægt og aner stammer hovedsageligt fra Samsø og et par enkelte fra Tunø, desuden er der en Fynsk gren, hvor specielt en af anerne, Jacob Rasmussen Meyers skæbne gør stort indtryk.

I det følgende vil anerne blive beskrevet ud fra de oplysninger, der har været mulige at finde i såvel kirkebøger, folketællinger og andet tilgængeligt materiale

Grethe Stjerne og svigerinden Karen Høeg Andersen foran Mosegård Lem ca 1941

Anenumre

Grethe Stjernes forældre Karl Julius Stjerne og Meta Kirstine Rasmussen har fælles aner, nemlig Michel Pedersens Kjær og Karen Henriksdatter, der er hans tipoldeforældre og hendes 2 X tipoldeforældre.

De og de efterfølgende slægtsled vil kun blive nævnt en gang i denne oversigt, samtidig vil der fremgå, hvilket anenummer det enkelte par også har

Anenumre

Ved udearbejdelsen af slægtstavlen er bla. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sogn, hvor de har levet. I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt.

Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre. 

En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. 12 og moderen nr. 13.

Nr. 12`s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13`s forældre nr. 26 og 27 etc.

Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2.

1. Grethe Stjerne

2. Karl Julius Stjerne 

3. Metha Kirstine Rasmussen

4. Carl Andreas Stjerne Jensen 

5. Caroline Elisabeth Sørensen 

6. Rasmus Søren Rasmussen 

7. Ane Kirstine Pedersen

8. Carl Jensen Stjerne 

9. Mette Marie Mortensdatter 

10. Jens Julius Sørensen 

11. Ane Cathrine Nielsen 

12. Clemmen Rasmussen Søndergaard 

13. Maren Sørensdatter 

14. Michel Pedersen 

15. Mette Kirstine Pedersdatter

16. Jens Jensen Stjerne 

17. Ane Dorthe Michelsdatter

18. Morten Phillipsen

19. Karen Madsdatter

20. Mads Sørensen

21. Ane Elisabeth Meyer

22. Niels Hansen

23. Anne Kirstine Hansdatter

24. Rasmus Jørgen Rasmussen

25. Inger Clemmensdatter Molbo

26. Søren Hendriksen Smed

27. Mette Jensdatter

28. Peder Henrik Michelsen

29. Karen Mogensdatter

30. Peder Pedersen

31. Ane Kirstine Rasmusdatter

32. Jens Rasmussen Stjerne

33. Anne Hansdatter

34. Michel Pedersen Lade

35. Karen Henriksdatter, dette par er også ane 56 og 57

36. Phillip Carl Jørgensen

37. Maren Mortensdatter

38. Mads Sørensen Bishøj

39. Elisabeth Rasmusdatter

40. Søren Hansen

41. Johanne Madsdatter

42. Jacob Rasmussen Meyer

43. Karen Nielsdatter

44. Hans Pedersen

45. Anna Jørgensdatter

46. Hans Jensen

47. Anna Mortensdatter

48. Rasmus Rasmussen Vadstrup

49. Anne Mette Mikkelsdatter

50. Clemmen Christensen Molbo

51. Kirsten Pedersdatter Foged

52. Henrik Jensen Smed

53. Maren Pedersdatter

54. Jens Sørensen Skjøt

55. Anne Pedersdatter

58. Mogens Nielsen

59. Anne Mette Jørgensdatter

64. Rasmus Jensen

65. XX

68. Peder Michelsen Kjær

69. Dorthe Jensdatter, dette par er også ane 112 og 113

70. Henrich Olufsen

71. Anne Jørgensdatter, dette par er også ane 114 og 115

72. Jørgen Jensen Degn

73. Lucia Christiane Schultz

74. Morten Rasmussen Møller

75. Karen Andersdatter

82. Mads Rasmussen

83. Anna Pedersdatter

98. Mikkel Madsen

99. Dorthe Jørgensdatter

100. Christen Rasmussen Molbo

101. Inger Jensdatter Haukrog

102. Peder Rasmussen Foged

103. Mette Mortensdatter Bachmann

106. Peder Pedersen Rytter

107. Kirsten Rasmusdatter

108. Søren Jensen Skytte

109. XX

114. Henrik Olufsen

115. Anne Jørgensdatter

116. Niels Mogensen

117. Gundel Sophie Nielsdatter

118. Jørgen Hansen

119. Bodil Peersdatter

136. Michel Pedersen Kjær

137. Karen Pedersdatter, dette par er også ane 224 og 225

140. Oluf Andersen

141. Kirsten Henriksdatter, dette par er også ane 228 og 229

144. Jens Jørgensen Degn

145. Barbara Sørensdatter

146 Phillip Gosche Michael Schultz

147 Catahrina Margretha Trane

148. Rasmus Pedersen Bachmann

149. Kirsten Mortensdatter

150. Anders Olsen Norsker

151. Anne Jensdatter

164. Rasmus Jørgensen

165. XX

166. Peder Jørgensen

167. Anne Margrethe Andersdatter

196. Mads Mikkelsen

197. Edel Kirstine Olufsdatter

200. Rasmus Nielsen Molbo

201. Anne Willadsdatter

202. Jens Michelsen Haukrog

203. Kirsten Nielsdatter                                                              

204 Rasmus Pedersen Røver                                                  

205 Mette Hansdatter Foged

206 Morten Jensen Bachmann

207 Kirsten Michelsdatter                     

216. Jens Rasmussen Skiødt

217. Mette Jacobsdatter

224. Michel Pedersen Kjær

225. Karen Pedersdatter

228. Oluf Andersen

229. Kirsten Henriksdatter

232. Mogens Andersen Blach

233. Bodel Nielsdatter

234. Niels jensen Møller

235. Maren Nielsdatter

238. Peer Madsen

239. Anne Rasmusdatter

280.Anders Olufsen

281.Dorthe Sørensdatter, dette par er også ane 456 og 457

290.Søren Mortensen

291.Gjertrud Jensdatter 

292. Hieronymus Paus Schultz

193. Hedevig Eleonora Wolffrath

402. Villads Olsen Skrædder

403. Margrethe Sørensdatter

404. Michel Jørgensen Haukrog

405. Barbara Jensdatter

406. Niels Jørgensen

407. Kirsten Poulsdatter

408 Peder Jensen Røver

409 Margrethe Michelsdatter Holm

410 Hans Sørensen Foged

411 Maren Clemmensdatter

412 Jens Mortensen

413 Mette Pedersdatter 

414 Michel Jensen

415 Kirsten Mortensdatter Holm 

434. Jacob Rasmussen Kræmer

435. Maren Olufsen

464. Anders Blach

465. Maren X

470. Niels Andersen Herredsfoged

471. Bodil Rasmusdatter

560. Oluf Jensen

561. Johanne Andersdatter, dette par er også ane 916 og 917

562. Søren Tønnesen

563. Mette Jensdatter, dette par er også ane 914 og 915

580. Morten Jørgensen

581. Barbara Jensdatter

582. Jens Clemmensen

583. Maren Olesdatter584. N. N. Schultz

585. N. N.

804. Ole Skrædder

805. Anne Willadsdatter

806. Søren jensen

807. XX

814. Pouls Jensen

815. Barbara Olufsdatter

816 Jens Jensen

817 Inger Rasmusdatter

818 Michel Jensen Holm

819 Bodil Sørensdatter

826 Peder Clemmensen

827 Anne Bendtsdatter 

942. Rasmus Simonsen

943. Kirsten Christensdatter

1124. Tønnes XX

1125. XX, dette par er også ane 1828 og 1829

1126. Jens Pedersen

1127. Maren Olesdatter, dette par er også ane 1830 og 1831

1164. Clemmen Rasmussen

1165. Giertrud Bendtsdatter

1166. Ole Jensen

1167. Karen Jørgensdatter

1610. Villads Rasmussen

1611. Dorthe Madsdatter

1634 Rasmus Røver

1635 XX

1636 Jens Sørensen Holm  De er også ane 1660 og 1661

1637 Margrethe Mortensdatter

1638 Søren Jørgensen

1639 Bold Jørgensdatter 

1652 Clemmen Poulsen

1653 XX

1654 Bendt Rasmussen

1655 Anne Christopersdatter

2228. Rasmus Jørgensen

2229. XX

2230. Bendt Pedersen

2231. XX

3222. Mads Jensen

3223. XX Pedersdatter

3272 Søren Jensen Holm De er også ane 3320 og 3321

3273 Anne Michelsdatter

4656. Jørgen Pedersen

4657, XX

4660. Peder Bendtsen

4661. XX

Grete Stjerne, 7 år - 1927

Grethe Stjerne

* 10 sep 1920 i Besser sogn, Samsø, † 2 okt 2007 i Lem sogn.   

Døbt i Besser kirke 31 okt 1920. Faddere: Husmand Rasmus Jørgen Rasmussen af Pillemark og hustru Ane Kirstine, der bar barnet, smed Karl Stjerne Besser, Landmand Martin Didriksen Kaarmark, Mette Marie Stjerne, Besser.

Som ung tjente hun på Rahrseje i Dronningborg ved Randers sammen med Karen Høeg Andersen. De to blev nære veninder, og hun kom ofte med Karen hjem på Skovgård i Hald. Her lærte hun derved Karens Bror Kristen, sin kommende mand at kende.

Da hun og Kristen blev gift købte de Mosegård ved Lem, som kom til at danne ramme om deres 4 børns opvækst. Efter Kristens død i 1981 blev hun boende på gården i ca 10 år, hvorefter hun købte et hus i Lem.

Hun blev gift 15/ 12 1940 i Besser kirke, Samsø med Kristen Høeg Andersen, * 6 aug 1916 i Hald Sogn, † 12 jun 1981 i Lem sogn.

De to bliver mine svigerforældre

Grethe Stjerne

Forældre

Karl Julius Stjerne og Metha Kirstine Rasmussen har fælles aner, nemlig Michel Pedersen Kjær og Karen Henriksdatter, der er hans tipoldeforældre og hendes 2 x tipoldeforældre

2. Karl Julius Stjerne, * 29 sep 1894 i Besser sogn, Samsø, † 28 jan 1965 i Besser sogn, Samsø.
Moderen introduceret 4 nov 1884.

Døbt 17 sept 1894 i Besser kirke, hjemmedøbt af sognepræsten, provst Simonsen, dåben fremstillet i kirken d. 20 november 1894. Faddere: Karen Marie Stjerne Jensen, ungkarl Michael Stjerne Jensen, Bagersvend Johan Meyer og snedker Christian Egeriis alle i Besser.

30/11 1905 tilladt at Jensen udelades

Han blev gift (1) med Metha Kirstine Rasmussen, 21 apr 1918 i Tranebjerg, Samsø

Han bliver gift (2) med Margrethe Sørensen

Sammen med sin bror Jens Julius Stjerne fortsætter han smedefirmaet "Brødrene Stjerne" i Besser på Samsø. De står iøvrigt begge som værende smedesvende i Skattebogen for Samsø år 1928 - 29. Smedien i Besser har gået i arv fra far til søn, siden deres farfar Carl Jensen Stjerne overtog smedien fra sin plejefar Jørgen Michelsen, som også var smed. Deres farfar Carl Jensen Stjerne og hans broder Michael Stjerne grundlagde på et tidspunkt i samarbejde smedefirmaet "Brødrene Stjerne" i smedien

Børn:

1. i Grethe Stjerne, * 10 sep 1920 i Besser sogn, Samsø, † 2 okt 2007 i Lem sogn.

Hun blev gift 15/ 12 1940 i Besser, Samsø med Kristen Høeg Andersen.

FT 1921
Holbaek, Samsø, Besser, 18 Matrikel 69 b, , , FT-1921, C2986
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Stjerne 29/9 1894 Husfader Smedesvend Besser
Metha Stjerne 31/7 1895 Husmoder Tranebjerg
Grethe Stjerne 10/9 19 Barn Besser

3. Metha Kirstine Rasmussen, * 31 jul 1895 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 aug 1945 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Tranebjerg kirke 15 sept. 1895, faddere: Husmand Peder Pedersen og hustru Marie Frederiksen i Tommerup, husmand Henrik Troelsen i Onsbjerg og ungkarl Hans Søren Olsen i Ørby

Karl Julius Stjerne

Bedsteforældre

4. Carl Andreas Stjerne Jensen, * 18 jun 1873 i Besser sogn, Samsø, † 12 jul 1954 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 15 august, fremstillet i Besser kirke 12 oktober. Faddere: Murer Rasmus Hansens kone Anestine Jensen, Sadelmager M. J. Rasmussen, ungkarl Lars Hansen, ungkarl Jørgen Olesen alle Besser.

Han blev gift med Caroline Elisabeth Sørensen, 7 nov 1893 i Besser sogn, Samsø, Lysning: 13 okt, 15 okt, 22 okt, 29 okt 1893
Forlovere: Gårdmand Jens Peder Tønnesen i Besser og Snedker Christian Egeris i Besser

Han fik 30/12-1905 navnebevis af Samsø Birk på navnet Carl Andreas Stjerne. A 1328-
1917

Han var smedemester i Besser. Ifølge oplysninger fra Mogens Stjerne Pedersen (søstersøn af Karl Julius Stjerne) arbejdede hans bedstefar, Carl Andreas Stjerne Jensen (1873-1954) sammen med sin bror, Michael Stjerne Jensen( 1876-1954), og grundlagde derved smediefirmaet "Brødrene Stjerne" i Besser.

Holbaek, Samsø, Besser, Besser, 77a, 63, FT-1901, C1857
Carl Jensen Stjerne 18/6 1873 Gift Husfader Smed Besser Sogn
Caroline Jensen Stjerne 11/6 1873 Gift Husmoder Stenløse Sogn Assens, Århus
Carl Julius Jensen Stjerne 29/9 1894 Ugift Barn Besser Sogn
Mette Marie Jensen Stjerne 3/11 1899 Ugift Barn Besser Sogn
Carl Jensen Stjerne 29/7 1891 Ugift Plejebarn Kjøbenhavn
Carl Jensen Stjerne 29/7 1832 Enkemand Slægtning Besser Sogn

Plejesønnen Carl Jensen Stjerne er søn af Jens Jørgen Jensen Stjerne og Maren Mathilde Olsen. Han er født 29 juli 1891 på Istedgade 68 i København som nr 2 i en børneflok på 11, og han er de øvrige børn i familiens fætter, da hans far og Carl Andreas Stjerne Jensen er brødre

Børn:

2. i Karl Julius Stjerne, * 29 sep 1894 i Besser sogn, Samsø, † 28 jan 1965 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Metha Kirstine Rasmussen, 21 apr 1918 i Tranebjerg, Samsø.

ii Mette Marie Stjerne, * 3 nov 1899 i Besser sogn, Samsø, † 6 jul 1982 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 25 dec 1899, faddere: Barnets moder, Smed Carl Jensen i Besser, Sadelmager Andreas Jensen ibid, Lærer Valdemar Søren Bay Andersen i Rysing pr Odder
Moderen introduceret 24 dec 1899

Hun blev gift med Aage Pedersen, 28 jun 1926 i Besser sogn, Samsø, * 2 jul 1896 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 18 okt 1987 i Besser sogn, Samsø.

iii Jens Julius Stjerne, * 8 jan 1902 i Besser sogn, Samsø, † 7 maj 1984 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Besser 23 marts 1902. Faddere: Smed Michael Stjerne Jensens hustru Marie født Degn i Besser, smed Michael Stjerne Jensen i Besser, forpagter, vognmand Carl Sørensen ibid, handelsbetjent Alfred Husted i Besser.

Han er døbt Jens Julius Stjerne Jensen, navneforandring tilladt ved skrivelse af 30 november 1905 fra Samsø Birk.

Han blev gift med Anne Margrethe Nielsen Pank, 26 dec 1927 i Brabrand, * 19 jul 1906 i Skande, Holme sogn, † 2006.

http://www.genealogy-samsoe.dk/ArticleShow.asp?Article=300 . Anton Johnsens hus ejes nu af Bertel Madsen, han er formand for Museet, vi har haft noget snak om at få smedien fredet, så den kunne bevares for eftertiden. Smeden i Besser Julius Stjerne var min gamle ven, sidst jeg hentede jern til mine vildtrammer sagde han: Kom ind og snak lidt. –Ja, og så døde han vel en måned senere. Laurits: Jeg kom først i rigtig kontakt med ham i de senere år, selv om mit hjem lå tæt ved. Han havde altid travlt. Men han kaldte på mig engang han var ved at lave lågen i den nye kirkegårdsmur ved Besser Kirke. Den var tegnet af en arkitekt og der står 1944 på den. Den er flot. Ole: Han har også lavet lågen ved Mikkelstenen, du kan nok tænke det skulle være smeden fra Besser til en mindesten over Mikkel Søren Holm, det var i 1916. Det var Stenhugger Janus fra Kolby der har hugget navne i den. Vi børn var oppe at se ham i gang når vi gik fra skole. Der gik en skolesti fra Langemark bag om Mikkelshøjen mod Besser. Når vi børn gik hjem mødte vi tit Magnus mor Ane Margrethe, hun gik den anden vej, hun skulle ned for at gøre rent på skolen, hun passede også med at fyre i kakkelovne.

5. Caroline Elisabeth Sørensen, * 11 jun 1873 i Flemløse sogn, Odense amt, † 25 okt 1966 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Flemløse 6 juli 1872. Faddere: Pigen Caroline Nielsen Flemløse præstegård, gårdbestyrer Lars Hansens hustru, gårdmand Hans Hansen, husmand Niels Hansen og ungkarl Christian Nielsen alle af Flemløse

5 juni 1892 føder hun som 19 årig et dødfødt drengebarn. her er ikke nævnt faderens navn.

Carl Andreas Stjerne og Caroline Elisabeth foran deres hus

6. Rasmus Søren Rasmussen , * 19 dec 1864 i Tranebjerg sogn, Samsø, † 14 nov 1950 i Åby sogn, Århus amt, begravet i Tranebjerg, Samsø. 

Døbt 3 april 1865 i Tranebjerg. Faddere Bodil Andersdatter, Lars Bødker, Jørgen Søren Jørgensen og Tønnes Jensen alle i Pillemark.

Han blev gift med Ane Kirstine Pedersen, 5 feb 1886 i Onsbjerg sogn, Samsø. Lyst første gang 10 januar 1886. Forlovere Holger Schiøth gårdejer i Pillemark, Onsbjerg sogn og Carl madsen gårdejer ibid.

Folketælling 1890 4. et Hus
Rasmus Søren Rasmussen 25 g Tranebj. Husfader, Daglejer, Jordbrug
Ane Kirsten Petersen 22 g Onsbjerg Hans Kone
Marie Rasmussen 3 u Tranebj. Barn
Christiane Johansen 11 u = =

Børn:

3. i Metha Kirstine Rasmussen, * 31 jul 1895 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 aug 1945 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Karl Julius Stjerne, 21 apr 1918 i Tranebjerg, Samsø.

ii Marie Rasmussen, * 29 nov 1886 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 1 januar 1887 i Tranebjerg. Faddere: Pigen Sørine Obety i Pillemark, ungkarl Jens Rasmussen Hjalmargård, ungkarl Jørgen Holm Madsen Pillemark, ungkarl Rasmus Jørgen Nielsen samme sted.

Hun blev gift med Rasmus Morten Didriksen, 1 dec 1907 i Tranebjerg, Samsø, * 21 okt 1882 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø.

7. Ane Kirstine Pedersen, * 17 maj 1867 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 31 aug 1935 i Amtssygehuset Tranebjerg, Samsø.
Døbt i Onsbjerg kirke 10 juni 1867. Faddere: Murer Christian Jensen Astrups kone af Onsbjerg, gårdmand Peder P Hjulmand af Onsbjerg, husmand Christian Jensen ibid, ungkarl Jens Jørgen Pedersen af Toftebjerg.

Tranebjerg kirke

Oldeforældre

8. Carl Jensen Stjerne, * 29 jul 1832 i Besser sogn, Samsø, † 13 maj 1913 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Besser kirke 16 september 1832. Frembåren af Tønne Christensens hustru i Besser, faddere vare gårdmand Søren Sørensens hustru, Jens Jensen, Peder Henrik Michelsen, Ane Mette Poulsdatter og Mariane Mortensdatter alle af Besser

Han kom i pleje hos perioden efter 1834 hos sin morbror smed Jørgen Michelsen og Ane Marie Pedersdatter. Jørgen Michelsen var smed, hvilket Carl også bliver. Han lærte ifølge "Der ligger en ø, Samsø" af John Roth Andersen smedehåndværket hos smed Schou på Kyholm.

FT Besser 1840
Jørgen Michelsen 38 Gift Huusmand og Smed
Ane Marie Pedersdatter 48 Gift Hans Kone
Carl Jensen 8 Ugift Deres Pleiebarn
Karen Sørensdatter 14 Ugift Tjenestepige
Jens Pedersen 34 Ugift Indsidder, Handler

FT Besser 1850
Jørgen Michelsen 49 Gift Smed Besser
Ane Marie Pedersdatter 58 Gift Hans Kone Østerby
Carl Jensen 19 Ugift Smedelærling Besser
Karen Sørensdatter 24 Ugift Tjenestepige Ørby

Han blev gift med Mette Marie Mortensdatter, 12 dec 1857 i Besser sogn, Samsø. Forlovere gårdmand Hans Larsen og gårdmand M. Frier af Besser

FT Besser 1860
Carl Jensen 28 Gift Smed, Huusmand, Huusfader I Sognet
Mette Marie Jensen 25 Gift hans Kone I Sognet
Karen Marie Mortensen 2 Ugift deres Barn I Sognet
Jørgen Michelsen 58 Enke(mand) Pleiefader, forsørges af Huusfader I Sognet

Børnene navngives enten med Jensen eller Stjerne Jensen. 2 sønner Carl og Michael får efter navneloven i 1904 ændret (byttet om) deres efternavn fra Jensen til Stjerne

Børn:

4. i Carl Andreas Stjerne Jensen, * 18 jun 1873 i Besser sogn, Samsø, † 12 jul 1954 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Caroline Elisabeth Sørensen, 7 nov 1893 i Besser sogn, Samsø.

ii Karen Marie Jensen, * 20 feb 1858 i Besser sogn, Samsø, † 25 dec 1868 i Besser sogn, Samsø. Begravet 29 december i Besser.
Døbt 29 april 1858 i Besser kirke. Faddere: Gårdmand Hans Larsens kone Ane Cathrine Pedersdatter, hendes mand, gårdmand Mikael Frier og Jørgen Høeg, alle af Besser

iii Jens Jensen Stjerne, * 22 jun 1860 i Besser sogn, Samsø, † 4 sep 1860 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 28 juni, død inden fremstilling i kirken

iv Jens Jørgen Jensen Stjerne, * 19 jan 1863 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 4 februar, fremstillet i Besser kirke 29 marts 1763. Faddere: Skræder Morten Alfast hustru Maren Jensdatter, hendes mand og indsidder Carl Jensen alle i Besser og husmand Rasmus Jørgen Mikkelsen i Toftebjerg

Han blev gift 31 dec 1886 i Sundby sogn, København med Marie Mathilde Olsen. Forlovere: Ole Jensen, Detailhandler, Adelgade 50 og I F C Jakobsen, Høker, Pilestræde 3

De får 11 børn, nr. 3 af børnene Carl Jensen Stjerne kommer i pleje hos Jens Jørgens Jensens stjernes bror ane 4 Carl Andreas Jensen Stjerne

v Niels Morten Jensen, * 17 okt 1867 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 20 oktober, fremstillet i kirken 14 januar 1868. Faddere: Gårdmand Jens Søren Gyllings kone i Besser Christiane Philipsdatter, hendes mand, gårdmand Jens Skolemester Jensen og Møller Peder Jørgen Nielsen alle i Besser

København, København (Staden), Smallegade (Frederiksberg)(Lige numre), Frederiksberg, Smallegade 42,Forhus 1.Sal, 5, FT-1885, C9766
Wilhelm Christensen 56 Gift Huusfader Smedemester Valby ved Frederiksberg
Christiane Rasmine Lovise Christensen født Kahling 55 Gift Huusmoder Hustru Kjøbenhavn
Emilie Dorthea Vilhelmine Christensen 27 Ugift Datter Intet Jægersborg pr Gjentofte
Anker Carl Ludvig Peter Christensen 20 Ugift Søn Intet Jægersborg pr Gjentofte
Lovise Elisabeth Antoinette Christensen 16 Ugift Datter Intet Frederiksberg
Sine Nielsen 19 Ugift Tjenestepige Tjenestepige Kjøbenhavn
Niels Morten Jensen 17 Ugift Smedelærling Smedelærling Besser By og Sogn,Holbek Amt
Sven August Olufson 16 Ugift Smedelærling Smedelærling Valby ved Frederiksberg

Fundet i politiets registerblade. Stillinger: Smed
Adresser:
1-11-1902: Fra Knudsgade 29.1. til Istedgade 30 , 1.
1-5-1903: Knudsgade 27 , 2.
1-5-1905: Absalonsgade 39 , 1.
1-5-1907: Istedgade 75 , 2.
1-11-1907: Istedgade 118 , 2.
1-11-1909: Istedgade 89 , 1.
1-5-1914: Saxogade 74 , 4.
Registrators kommentar: Også 1/5.1916

vi Karen Marie Jensen, * 17 mar 1871 i Besser sogn, Samsø, † 19 mar 1946 i Amtsygehuset, Odder sogn.
Dåb i Besser kirke 5 maj 1871. Faddere; Snedker Anders Egeriis kone Ane Marie Christensen, hendes mand, guldsmed Jørgensen og murer Rasmus Hansen alle i Besser

Hun blev gift med Valdemar Søren Bay Andersen, 4 april 1900 i Besser sogn, Samsø, * 1 okt 1872 i Besser sogn, Samsø, † 2 apr 1940 i Amtsygehuset, Odder. Han var lærer i Kysing ved Odder, 1900-1935

vii Michael Jensen Stjerne, * 14 mar 1876 i Besser sogn, Samsø † 1954 i Østerby, Besser sogn.
Hjemmedøbt af provsten den 25 marts, fremstillet i Besser kirke 10 september. Faddere: Barnets moder, boelsmand Jens Tønnesen, snedker Anders Chr. St. Egeriis og skræder Morten Alfast alle i Besser

Han fik 14 december 1905 navnebevis af Samsø Birk på navnet Michael Stjerne

Han blev gift med Marie Anine Degn, 16 dec 1898 i Nordby sogn, Samsø, * 9 feb 1876 i Nordby sogn, Samsø.

Østerby, Besser folketælling 1921
matrikel 1 a Østerby Mikael Stjerne Husfader Smedemester Egen Bedrift
matrikel 1 a Østerby Marie Stjerne Husmoder 1898
matrikel 1 a Østerby Jens Stjerne Søn Smedesvend M. Stjerne
matrikel 1 a Østerby Karen Jensen Husmoder Alderunderstøttelse

viii Dødfødt Stjerne, * 23 jan 1880 i Besser sogn, Samsø, † 23 jan 1880 i Besser sogn, Samsø.

FT Besser 1880
Carl Jensen 47 Gift Husfader, Smed I Sognet
Mette Marie Mortensen 45 Gift Hans Kone I Sognet
Karen Marie Jensen 8 Ugift Deres Børn I Sognet
Morten Jensen 12 Ugift Deres Børn I Sognet
Carl Andreas Jensen 6 Ugift Deres Børn I Sognet
Mikkel Jensen 3 Ugift Deres Børn I Sognet

FT Besser 1890
Carl Jensen 51 Gift Smed, Husfader Besser
Mette Marie Mortensen 55 Gift Hans Kone Besser
Karen Marie Jensen 18 Ugift Deres Børn Besser
Carl Andreas Jensen 16 Ugift Deres Børn, Lærling Besser
Mikael Jensen 13 Ugift Deres Børn Besser

FT Besser 1901
Carl Jensen Stjerne 18/6 1873 Gift Husfader Smed Besser Sogn
Caroline Jensen Stjerne 11/6 1873 Gift Husmoder Stenløse Sogn Assens, Århus
Carl Julius Jensen Stjerne 29/9 1894 Ugift Barn Besser Sogn
Mette Marie Jensen Stjerne 3/11 1899 Ugift Barn Besser Sogn
Carl Jensen Stjerne 29/7 1891 Ugift Plejebarn Kjøbenhavn
Carl Jensen Stjerne 29/7 1832 Enkemand Slægtning Besser Sogn

I perioden mellem 1890 og 1901 er Carls kone Mette Marie død, og Carl Jensen er nu
registreret med efternavnet Stjerne og det er hans søn også Carl (Andreas) Jensen Stjerne
som han bor til aftægt hos. Han er på dette tidspunkt ca. 69 år. I ovenstående FT er der 3
generationer der hedder Carl Jensen Stjerne

9. Mette Marie Mortensdatter, * 27 mar 1835 i Besser sogn, Samsø, † 10 mar 1898 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 30 marts, fremstillet i Besser kirke d. 24 maj 1835. Båret af gårdmand Frederik Pedersens hustru i Agerup, faddere vare: gårdmand Frederik Pedersen ibidem, Tønnes Christensen i Besser, Søren Phillipsen ibidem, Jens Jørgen Eriksen i Østerbye, pigen Marie Frier, Karen Marie Tønnesdatter begge af Besser

10. Jens Julius Sørensen, * 25 dec 1839 i Tommerup sogn, Odense amt, † 28 nov 1927 i Besser sogn, Samsø.
Dåb i Tommerup kirke den 23 feb 1840, faddere pige Maren Kirstine Jørgensdatter af Tommerup, indsidder Jeppe Jansens hustru af Besser, husmand Jens Jeppesen, gårdmand Jens Hansen, husmand Martinus Jensen alle af Tommerup

Han blev gift med (1) Ane Cathrine Nielsen, 27 mar 1867 i Flemløse sogn, Odense amt. Forlovere: gårdmand Iver Hansen og husmand Jørgen Johansen begge af Voldtofte

Han blev gift med (2) Maren Kirstine Rasmussen, 20 maj 1884 i Flemløse sogn, Odense amt, * 24 mar 1839 i Ormehøj Bomhus, Rørup sogn, Odense Amt, † 27 aug 1918 i Aarup sygehus,

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Skoledistrikt, Grevegaard, 78, FT-1855, C5891
Peder Jensen Greve 40 Ugift Gaardeier, Jordbruger Tommerup Sogn Odense Amt
Niels Jensen Greve 34Ugift hans Broder, som tjener ham Tommerup Sogn Odense Amt
Dorthea Marie Jensdatter 31 Ugift Søsteren som holder Huus for ham Tommerup Sogn Odense Amt
Anne Johanne Jacobdatter 37 Ugift Tjenestefolk Brylle Sogn Odense Amt
Karen Marie Hansen 20 Ugift Tjenestefolk Orte Sogn N: Odense Amt
Rasmus Christian Larsen 28 Ugift Tjenestefolk Tommerup Sogn Odense Amt
Jens Julius Sørensen 16 Ugift Tjenestefolk Tommerup Sogn Odense Amt

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse Bye, Et Huus, 9, FT-1880, B2557
Jens Julius Sørensen 40 Gift Huusfader, Dagleier i Agerbrug Tommerup Sogn, Odense Amt
Anne Cathrine Nielsen 33 Gift Hans Kone Flemløse Sogn, Odense Amt
Caroline Elisabeth Sørensen 6 Ugift Deres Barn Flemløse Sogn, Odense Amt

Odense, Baag, Flemløse, Voldtofte, 213, FT-1890, C8472
Jens Julius Sørensen 50 Gift Husfader Murer Tommerup Sogn Odense Amt
Maren Kirstine Rasmusen 50 Gift Husmoder - Rørup Sogn Odense Amt
Avgusta Lodberg 5 Ugift Plejebarn - Kjøbenhavn
Rasmus Knudsen 25 Ugift Gendram Gendram Sønder Næraa, Aarlev Sogn Svendborg Amt
Valdemar Emil Pedersen 29 Ugift Logerende, Gendarm Odense

Børn

5. i Caroline Elisabeth Sørensen, * 11 jun 1873 i Flemløse sogn, Odense amt, † 25 okt 1966 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Carl Andreas Stjerne Jensen, 7 nov 1893 i Besser sogn, Samsø.

ii Christian Sørensen, * 28 dec 1864 i Flemløse sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt 31 dec 1854, fremstillet i Flemløse kirke 13 januar 1865. Faddere: Pigen Ane Cathrine Rasmussen af Mullerød, husmand Mads Mortensens hustru, Anders Christophersen, husmand Peter Hansen og Jørgen Rasmussen alle af Flemløse.

11. Ane Cathrine Nielsen, * 29 okt 1846 i Flemløse sogn, Odense amt, † 8 feb 1881 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt i Flemløse 20 dec 1846. Faddere Ane Cathrine Christiansdatter af Østerskæringe, husmand Hans Clausens hustru og Peder Andersens dito, Hans Jørgensen og Anders Madsen alle af Flemløse

Caroline Elisabeth og Carl Andreas Stjerne

12. Clemmen Rasmussen Søndergaard, * 26 aug 1825 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 25 jun 1882 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt i Tranebjerg den 9 oktober 1825. Faddere. Gårdmand Morten Pedersens hustru Ane Margrethe Hansdatter, gårdmand Lars Jacob Jespersen i Pillemark, husmand Jens Madsen, ungkarl jens Søren Rasmussen, pige Maren Tønnesdatter

Han blev gift med pige Maren Sørensdatter, 17 feb 1854 i Tranebjerg, Samsø. Forlovere gårdmand Rasmus Jørgen Pedersen i Pillemark og Knud Jacob Rasmussen i Brundbye

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, Brattingsborg, 3, FT-1850, B4878
Frederik Ferd. Mackeprang 34 Gift Forpagter af Hovedggarden Laaland
Betzy Friis 33 Gift Hans Kone Fr.borg
Pauline Friis 42 Ugift Hendes Søster Kgs.Lyngby
Theodor Beissenherz 29 Ugift Forvalter paa Gaarden Slangerup
Jørgen Andersen 30 Ugift Staldkarl I Sognet
Peder Danielsen 29 Ugift Gaardskarl Koldby
Anders Jensen 25 Ugift Gaardskarl Koldby
Lars Søren Jensen 26 Ugift Gaardskarl I Sognet
Jacob Madsen 21 Ugift Gaardskarl I Sognet
Peder Sørensen 43 Enke(mand) Staldkarl I Sognet
Iver Jørgen Nielsen 28 Ugift Brændehugger I Sognet
Lars Christensen 16 Ugift Tjenestedreng I Sognet
Clemmen Rasmussen 25 Ugift Brænderiets Kudsk I Sognet
Ole Rasmussen 39 Ugift Røgter I Sognet
Hans Jochumsen 21 Ugift Røgter I Sognet
Povl Jochumsen 31 Gift Røgter I Sognet
Stine Meier Ditmar 22 Gift Huusholderske Kalundborg
Sophie Nielsen 30 Ugift Stuepige Jylland
Mette Jørgensen 23 Ugift Kokkepige Sjælland
Margrethe Pedersdatter 26 Ugift Bryggerpige Besser

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Huus, 39, FT-1860, B4883
Clemmen Rasmussen 32 Gift Lever af sin Jordlod, Huusfader I Sognet
Maren Sørensdatter 41 Gift hans Kone I Sognet
Bodil Sørensdatter 73 Enke(mand) Aftægtskone Koldby S

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Huus, 21, FT-1870, B4888
Clemmen Rasmussen 45 Gift Jordbruger, Huusfader Tranebj. S.
Maren Sørensdatter 50 Gift hans Hustru Tranebj. S.
Rasmus Søren Rasmussen 5 Ugift deres Barn Tranebj. S

Børn

i Bodil Kirstine Clemmensen Søndergaard, * 13 feb 1857 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 6 dec 1858 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Dåb: Husmandskone Anne Mette Rasmusdatter, husmand Niels Jensen X i Pillemark, husmand Jacob Rasmussen i Brundby

6. ii Rasmus Søren Rasmussen, * 19 dec 1864 i Tranebjerg, Samsø, † 14 nov 1950 i Åby sogn, Århus amt, begravet i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Ane Kirstine Pedersen, 5 feb 1886 i Onsbjerg sogn, Samsø.

13. Maren Sørensdatter, * 22 mar 1822 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 4 jan 1885 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Dåb: Rasmus K. Bagers hustru af Tofteberg bar barnet, gårdmand Frands Hansen og pigen Maren begge af Tofteberg, Hansdatter, husmand Søren S. Maler og ungkarl Rasmus Mikkelsen begge af Onsberg.

14. Michel Pedersen, * 18 nov 1841 i Besser sogn, Samsø, † 27 jun 1915 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 19 november, fremstillet i Besser kirke 12 december 1841. Faddere husmand Christen Sørensen Rytters kone Maren Michelsdatter, Simon Jørgen Michelsen, husmand Jens Stjerne og ungkarl Jens Jensen alle af Besser

Begravet 30 juli 1915 i Onsbjerg.Enkemand, forhenværende skrædder af Onsbjerg mark, Onsbjerg sogn, Samsø, født i Besser 18 november 1841. Søn af husmand Peder Henrik Michelsen og hustru Karen Mogensdatter Toftebjerg. Havde været gift med Mette Kirstine Pedersen død 7 - 10 1914. Sidste fælles bopæl Onsbjerg mark

Han blev gift med Mette Kirstine Pedersdatter, 26 okt 1866 i Onsbjerg sogn, Samsø, Forlovere Peder P. Hjulmand gårdmand i Onsbjerg og Christian Jensen husmand i Onsbjerg

Folketælling Besser 1870 9. Huus
Michel Pedersen 28 g Besser S. Skræder, Huusfader
Mette Kirstine Pedersen 26 g Onsbjerg S. hans Hustru
Ane Kirstine Pedersen 2 u = deres Børn
Karen Marie Pedersen u1 u = = .

Børn:

7. i Ane Kirstine Pedersen, * 17 maj 1867 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 31 aug 1935 i Amtssygehuset Tranebjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Søren Rasmussen, 5 feb 1886 i Onsbjerg sogn, Samsø.

ii Karen Marie Pedersen, * 18 maj 1869 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 30 maj, fremstillet i kirken 20 juni. Faddere Anders P. Truebeks kone af Onsbjerg, Murer Christian Astrup af Onsbjerg, ungkarl Søren Jørgensen af Østerbye, ungkarl Jens Søren Rasmussen af Pillemark

Hun blev gift med Henrik Laurits Troelsen, 9 nov 1894 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 19 sep 1874 i Stauns, Onsbjerg sogn, Samsø.

iii Peder Pedersen, * 28 nov 1872 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 sep 1947 i Holbæk. Hemmedøbt 12 december, dåben publiceret i kirken 19 januar 1873. Faddere: Husmand Jens Jørgen Pedersens kone bar barnet, husmand Jens Jørgen Pedersen af Nordbye, Ungkarl Jens Hendrik Pedersen af Toftebjerg, ungkarl Jacob Christensen af Onsbjerg.

Han blev gift med Oline Marie Frederiksen, 10 jul 1894 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 9 sep 1874 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø, † 2 aug 1968 i Holbæk.

iv Jens Hendrik Pedersen, * 31 maj 1878 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 6 jun 1878 i Onsbjerg sogn, Samsø. Hjemmedøbt 5 juni, døde 6 juni.

15. Mette Kirstine Pedersdatter, * 24 nov 1843 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 7 okt 1914 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt i Onsbjerg 14 dec 1843. Faddere Gårdmand Morten Holms hustru af Toftebjerg bar barnet, gårdmand Morten Henriksen ibid, Søren Pedersen af Onsbjerg, Hans Jørgen pedersen af Tandrup, Lars Pedersen af Brundby og pige Abelone Jensdatter af Brundby

Tipoldeforældre

16. Jens Jensen Stjerne, * 1779 i Thorup, Besser Samsø sogn, † 31 jan 1866 i Besser sogn, Samsø.

Dåben 8 august 1779 er svær at læse, men ordene "Jens Stiernes søn" kan tydes

Han blev gift med (1) Karen Nielsdatter, 5 aug 1817 i Besser sogn, Samsø, * 1789 i Besser sogn, Samsø, † 29 aug 1829 i Besser sogn, Samsø. Brudens alder angivet til 31 år.
Note: Der kan ikke findes en Karen Nielsdatter født i 1785-1787 i kirkebogsdata. Samsøroots angiver hende til at hedde Karen Flinch Nielsdatter, men der findes en Karen Nielsdatter Flinck som er født i Besser og fremstillet i kirken 20 Feb 1790. Hun kan være født sidst i 1789 eller i begyndelsen af 1790. Denne piges forældre hedder Niels Flinck og Anne Olsdatter. I kirkebogsdata for død/begravelse angives hun til at være 41 år. Altså født omkring 1888 hvilket i højere grad stemmer med en Karen Nielsdatter Flinck.

Han blev gift med (2) Anne Dorthe Michelsdatter, 1 dec 1829 i Besser sogn, Samsø, Forlovere: Philip Jørgensen og Rasmus Jørgen Rasmussen.

Han var husmand, daglejer/arbejdsmand

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 54, FT-1834, B4864
Jens Jensen Stjerne 55 Gift Huusmand og Daglejer
Ane Dorthe Michelsdatter 30 Gift Hans Kone
Ane Mette Jensdatter 14 Ugift Deres Børn
Niels Jørgen Jensen 11 Ugift Deres Børn
Andreas Jensen 9 Ugift Deres Børn
Carl Jensen 2 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 51, FT-1850, B4874
Jens Jensen Stjerne 73 Gift Huusfader Thorup
Ane Dorthe Michelsdatter 44 Gift Hans Kone Besser
Michel Jensen 20 Ugift Deres Børn, Søemand Besser
Karen Jensdatter 14 Ugift Deres Børn Besser
Jensine Jensdatter 9 Ugift Deres Børn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 50, FT-1860, B4879
Jens Jensen Stjerne 81 Gift Huusmand, Huusfader I Sognet
Ane Dorthe Michelsdatter 55 Gift hans Kone I Sognet
Jens Jensen Stjerne 25 Ugift deres Søn, Styrmand - fraværende udi Coffardifart ?? paa Middelhavet

Børn med Karen Nielsdatter:

i Jens Jensen Stjerne, * 26 aug 1817 i Sildeballe, Besser sogn, Samsø, † 10 aug 1844 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 12 oktober 1817 i Besser. Faddere: Jens Jørgen Thunboes hustru på Sildeballe, gårdmand Michel Flink ibid, Peder Andreas Olesen ibid, slagter Jens Hansen ibid, Jens Troelsen i Besser, pigen Anne Margrethe Hansdatter ibid, Else Cathrine Jensdatter ibid

ii Ane Mette Jensdatter, * 6 jun 1820 i Besser sogn, Samsø, † 21 okt 1902 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Besser 2 juli 1820. Faddere husmand og skomager Henriksen i Besser, husmand Morten Jensen i Thorup, ungkarl Ole Michelsen ibid, Mads Jørgensen ibid, pigen Ane Johanne Larsdatter ibid, Ane Mette Rasmusdatter i Langemark. Ved dåben kaldes moderen her Karen Jensdatter!!!

Hun blev gift med Jørgen Villadsen Høj, 6 nov 1846 i Besser sogn, Samsø, * 9 jul 1820 i Sildeballe, Besser sogn, Samsø, † 4 dc 1874 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 54, FT-1850
Jørgen Villadsen 31 Gift Avlsbruger Besser
Ane Mette Jensdatter 31 Gift Hans Kone Besser
Birthe Katrine Villadsdatter 15 Ugift Mandens Søster Besser
Villads Jørgensen Høy 65 Enke(mand) Aftægtsmand Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Boelssted, 53, FT-1860
Jørgen Villadsen Høj 40 Gift Boelsmand, Handelsmand, Huusfader I Sognet
Ane Mette Jensdatter 40 Gift hans Kone I Sognet
Villads Jørgensen Høj 74 Enke(mand) hans Fader, som af ham forsørges I Sognet
Ane Signe Jensen 20 Ugift hans Svigerinde, tjener dem I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 78, FT-1870
Jørgen Villadsen 49 Gift Huusfader, Handelsmand Besser S.
Ane Mette Jensdatter 49 Gift hans hustru Besser S.
Villads Jørgensen 84 Enke(mand) Svigerfader Besser S.
Karen Marie Andreasen 14 Ugift Pleiedatter Hørby Sogn Sjælland
Henriette Andrea Bentsen 20 Ugift Tjenestepige Besser S.

iii Niels Jørgen Jensen Stjerne, * 13 maj 1823 i Besser sogn, Samsø, † 16 jan 1852 i Grenå sogn.
Døbt 15 juni 1823 i Besser, faddere Jørgen R Jørgensens hustru i Besser, Jørgen R Jørgensen ibid, Michel Jørgensen Sildeballe, ungkarl Lars Nielsen ibid, Niels Rasmussen ibid, pigen Ane Mette Jensdatter ibid, Ane Jøegensdatter i Thorup (Her har moderen det rette navn Karen Nielsdatter)

Ved begravelsen i Grenå betegnet som Matros fra Samsø. Note ved begravelsen, "druknet og ilanddrevet ved Grenaa havn den 16 januar"

iv Andreas Jensen Stjerne, * 2 jun 1826 i Besser sogn, Samsø
Døbt i Besser 2 juli 1826. Ingen faddere ?? Moderen igen benævnt som Karen Jensdatter

Han bliver gift med Ane Marie Pedersdatter

Holbæk, Tuse, Udby, Udby Skoledistrikt, Kisserup By, Et Hus, 81, FT-1860
Andreas Jensen 34 Gift Husfader. Husmand. Daglejer Besser Sogn, Samsø, Holbæk Amt
Ane Marie Pedersdatter 33 Gift Hans Kone Tveje Merløse Sogn, Holbæk Amt
Karen Marie Andreasen 5 Ugift Deres Barn Hørby Sogn, Holbæk Amt
Peder Andreasen 2 Ugift Deres Barn Udby Sogn, Holbæk Amt

Holbæk, Tuse, Udby, Kidserup, Et hus, 69, FT-1880
Andreas Jensen 53 Gift Husfader og dagleier i agerbruget Besser Sogn, Samsø
Ane Marie Petersen 52 Gift hans hustru Merløse Sogn, Holbæk Amt
Karen Marie Andreasen 29 Ugift deres datter Hørby Sogn, Holbæk Amt

v Dødfødt Jensdatter, * 22 aug 1829 i Besser sogn, Samsø, † 22 aug 1829 i Besser sogn, Samsø.

Børn med Anne Dorthe Michelsdatter:

8. vi Carl Jensen Stjerne, * 29 jul 1832 i Besser sogn, Samsø, † 13 maj 1913 i Besser sogn, Samsø. Han blev gift med Mette Marie Mortensdatter, 12 dec 1857 i Besser sogn, Samsø.

vii Mikkel Jensen Stjerne, * 6 nov 1830 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 12 december 1830 i Besser. Faddere Gårdmand Rasmus Jørgensens hustru bar barnet, gårdmand Philip Jørgensen, gårdmand Rasmus Jørgensen, ungkarl Jørgen ?, Andreas Rasmussen, pige Barbel Jensdatter og Karen Michelsdatter alle af Besser

Han kommer i pleje hos sine bedsteforældre ane 34 Michel Pedersen Lade og ane 35 Karen Henriksdatter
Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 44, FT-1834
Michel Pedersen Lade 62 Gift Huusmand og 5 Tdr. Land
Karen Henriksdatter 62 Gift Hans Kone
Henrik Michelsen 14 Ugift Deres Børn
Maren Michelsdatter 24 Ugift Deres Børn
Michel Jensen 4 Ugift Pleiebarn

viii Jens (Skolemester) Jensen Stjerne, * 9 sep 1834 i Besser sogn, Samsø † april 1877 (ifølge Samsøroots død på søen)
Døbt i Besser 5 oktober 1834. Faddere: Båret af gårdmand Morten Jensens hustru, gårdmand Morten Jensen begge af Thorup, husmand Poul Øster, ungkarl Jens Pedersen, Christian Phillipsen, pige Christiane Phillipsdatter, Karen Marie Tønnesdatter alle af Besser

Navnet Skolemester blev på et tidspunkt ’smidt bort’ og navnet blev herefter senere til Jens Jensen Stjerne, hvorved han får samme navn som sin far.

Han bliver gift 10 april 1871 i Fredericia Michaelis med Caroline Petrine Elisabeth Rasmussen. Forlovere C. Rasmussen og H. P. Scau Bøssemager

Han blivere senere kaldt Kaptajn Jens Jensen Stjerne, parret får 3 sønner – alle født i
Fredericia. Heraf er en udvandret til Sydamerika. Efter hans død gifter enken sig med Peter Stefan Lôwert

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Dronningensgade nr. 71 Forhuus b, 480, FT-1880
Peter Stefan Löwert 25 Gift Telegrafist huusfader Korsør
Caroline Petrine Elisabet Löwert f Rasmussen 30 Gift Huusmoder Assens
Anker Carl Jens Stjerne 7 Ugift Deres Børn Fredericia
Carl Jorgen Andreas Stjerne 6 Ugift Deres Børn " [Fredericia]
Jens Adolf Adam Stjerne 2 Ugift Deres Børn " [Fredericia]
Paul Duboes Löwert under 1 Aar Ugift Deres Børn " [Fredericia]

ix Karen Jensdatter Stjerne, * 4 jan 1837 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 5 feb 1837 i Besser. Faddere gårdmand Jørgen Holms kone Margrethe Michelsdatter på Holmegaard, smed Jørgen Michelsen, snedker Christen Sørensen og ungkarl Ole Pedersen X alle af Besser

Hun blev gift med Rasmus Jørgen Michelsen, 8 nov 1861 i Besser sogn, Samsø, * 6 jun 1828 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 24 mar 1889 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, Huus, 17, FT-1870
Rasmus Jørgen Michelsen 31 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Onsbjerg S.
Karen Jensen 32 Gift hans Hustru Besser S.
Jens Peder Michelsen 2 Ugift deres Barn Onsbjerg S.
Michel Jørgen Rasmussen 66 Gift Huusfaders Fader, Aftægtsfolk Besser S.
Ane Dorthe Jensen 56 Gift hans Hustru Onsbjerg S

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg By, et Hus, 150, FT-1880
Rasmus Jørgen Mikkelsen 41 Gift Husfader, Dagleier i Agerbruget I Byen
Karen Jensen 42 Gift Hans Kone Besser
Jens Peter Mikkelsen 12 Ugift Deres Søn I Byen

x Henrik Søren Jensen Stjerne, * 17 apr 1838 i Besser sogn, Samsø, † 11 feb 1839 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 13 maj 1838 i Besser. Faddere husmand Morten Phillipsens kone Karen Madsdatter, X Hendrik Hansen, husmand Jens Andersen og ungkarl Michael Øster alle af Besser

xi Ansine Jensdatter, * 11 dec 1840 i Besser sogn, Samsø, † 9 dec 1909 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 24 januar 1841 i Besser. Faddere smed Christen Sørensens kone Maren Michelsdatter, møller Niels Hendrik Sørensen, ungkarl Jens Peder Jensen og Carl Phillipsen alle af Besser

Hun blev gift med Rasmus Hansen, 27 nov 1866 i Besser sogn, Samsø, * 9 mar 1839 i Skelby sogn, Odense amt, † 10 mar 1910 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 32, FT-1870
Rasmus Hansen 30 Gift Huusfader,Muurmester Skiby Fyn
Ansine Jensen 28 Gift hans hustru Besser S.
Ane Kirstine Hansen 1 Ugift deres Barn Besser S.
Ane Dorthe Michelsdatter 64 Enke(mand) Aftægtskone Besser S.
Jens Jensen Stjerne 35 Ugift Slægtning, Søkapitain Besser S.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 10, FT-1880
Rasmus Hansen 40 Gift Husfader, Murer Skeby Sogn Odense amt
Ansine Jensen 39 Gift Hans Kone I Sognet
Ane Kirstine Hansen 11 Ugift Deres Børn I Sognet
Jens Stjerne Hansen 9 Ugift Deres Børn I Sognet
Caroline Hansine Hansen 7 Ugift Deres Børn I Sognet
Hans Stjerne Hansen 1 Ugift Deres Børn I Sognet

xii Henrik Søren Jensen Stjerne, * 7 mar 1842 i Besser sogn, Samsø † 25 mar 1842 i Besser Samsø
Hjemmedøbt 11 marts 1842, døde inden dåbens konfirmation

17. Anne Dorthe Michelsdatter, * 14 mar 1805 i Besser sogn, Samsø, † 29 dec 1879 i Besser sogn, Samsø.
Den 14 marts fødte husmand Michel Pedersen og hustru Karen Henriksdatter i Besser deres datter, Anne Dorthe som blev femstillet i kirken for at blive bekræftet i dåbens nåde 2 søndag efter påske den 28 april frembåren af Jens Jensens hustru ibid, faddere Rasmus Jørgen Thygesen, husmand Jerominus Lange Bentsen og Hilbert Jørgensen alle af Besser.

Begravelsesnote: død 74 år gammel, enke efter husmand Jens Jensen Stjerne i Besser

Et fantastisk fund på mediestream. Jens Jensen Stjerne, en veteran.

18. Morten Phillipsen, * 14 aug 1813 i Besser sogn, Samsø, † 6 okt 1879 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt den 15 august og fremstillet i kirken 12 september 1813. Jomfru Ane Kathrine Kleis fra Kærstrupgaard bar ham, faddere Povel Espersen af Lx, Ole Olesen ibid, ungkarl Jens Jørgensen ibid, pigen Ane Mette Jørgensdatter ibid

Konfirmeret: 1828, Besser sogn Samsø. Vaccineret: 15 Jun 1820

Begravet. 10 oktober 1879 i Besser

Han blev gift 16 Dec 1834 i Onsbjerg med (1) Karen Madsdatter.

Han blev gift med (2) Dorthe Kathrine Pedersdatter, 14 nov 1856 i Besser sogn, Samsø, * 2 mar 1832 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 16, FT-1840
Morten Phillipsen 26 Gift Dagleier
Karen Madsdatter 32 Gift Hans Kone
Mette Marie Mortensdatter 5 Ugift Deres Børn
Maren Mortensdatter 1 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 54, FT-1845
Morten Phillipsen 32 Gift Dagleier Her i Sognet
Karen Madsdatter 38 Gift Hans Kone Onsberg Sogn
Mette Marie Mortensen 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Maren Mortensen 6 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mads Jørgen Mortensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 74, FT-1850
Morten Phillipsen 37 Gift Arbeidsmand Langemark
Karen Madsdatter 43 Gift Hans Kone Taftebj.
Maren Mortensen 11 Ugift Deres Børn Besser
Mads (Jørgen) Mortensen 9 Ugift Deres Børn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 62, FT-1860
Morten Phillipsen 47 Gift Huusmand, Huusfader, Daglønnes I Sognet
Dorthe Cathrine Pedersdatter 28 Gift hans Kone I Sognet
Karen Mortensen 3 Ugift deres Barn I Sognet

Børn med Karen Madsdatter:

9. i Mette Marie Mortensdatter, * 27 mar 1835 i Besser sogn, Samsø, † 10 mar 1898 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Carl Jensen Stjerne, 12 dec 1857 i Besser sogn, Samsø.

ii Maren Mortensdatter, * 21 feb 1839 i Besser sogn, Samsø, † 12 mar 1899 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 1 april 1839 i Besser. Faddere husmand Christen Sørensen Rytters kone Maren Michelsdatter, gårdmand Willads Jørgensen Hoe, gordmand Jens Therkildsen og ungkarl Carl Phillipsen alle af Besser

Hun blev gift med sin fars afdøde søster Karen Phillipsdatters mand enkemand Morten Jensen Alfast, 9 dec 1859 i Besser sogn, Samsø, * 25 feb 1823 i Østerby, Besser sogn, † 10 mar 1890 i Besser sogn, Samsø.

Karen Philipsdr 35 i Besser 14 Jul 1859 pg 135 146
Husbond: Morten Jensen Alfast hmd
Børn: Carl Jensen
Fader: Philip Jorgensen hmd i Besser
Husbonds børn: Jens Mortensen umyndig
Alfast Jensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Hus, 17, FT-1890
Morten Jensen 66 Gift Skræder, Husfader Besser
Maren Mortensen 50 Gift Hans Kone Besser
Jens Mortensen 40 Ugift Skrædersvend Besser

iii Mads Jørgen Mortensen * 28 dec 1841 i Besser sogn, Samsø
Han blev døbt den 30 januar 1842. Faddere Boelsmand Jens Hansens kone Berthe Margrethe Rasmusdatter, husmand Niels Hendrik Sørensen, Morten Christiansen og ungkarl Jørgen Willadsen alle af Besser

iv Elisabeth Mortensdatter, * 11 dec 1845 i Besser sogn, Samsø, † 29 mar 1846 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 21 december, fremstillet i kirken 11 marts 1846. Faddere indsidder Christen Phillipsens hustru Mariane Mortensdatter i Besser, fasterens mand Rasmus Jørgen Fabricius, X Søren Alfast alle i Besser

Børn med Dorthe Kathrine Pedersdatter:

v Karen Mortensdatter, * 10 aug 1857 i Besser sogn, Samsø, † 22 jun 1925 i Sildeballe, Besser sogn, Samsø.
Døbt 11 september 1857 i Besser. Faddere Smed Jøegen Hois kone Ane Mette Jørgensdatter, gårdmand Jørgen Phillipsen, husmand Søren jacobsen og ungkarl Carl Jensen alle af Besser

Hun blev gift med Jørgen Søren Mortensen, 8 maj 1883 i Besser sogn, Samsø, * 1 okt 1854 i Besser sogn, Samsø, † 2 sep 1899 i Sildeballe, Besser, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Udflyttere Silleballe, et Boelssted, 98, FT-1890
Jørgen Søren Mortensen 35 Gift Boelsmand, Husfader Silleballe
Karen Mortensen 32 Gift Hans Kone Besser
Dorthea Martine Mortensen 5 Ugift Deres Børn Silleballe
Morten Theodor Mortensen 4 Ugift Deres Børn Silleballe
Anna Christine Mortensen 2 Ugift Deres Børn Silleballe
Jens Jørgen Mortensen 1 Ugift Deres Børn Silleballe
Morten Jensen 66 Gift Aftægtsfolk Østerby
Dorthe Jørgensdatter 67 Gift Aftægtsfolk Silleballe

vi Gjertrud Mortensdatter, * 5 maj 1865 i Besser sogn, Samsø, † 25 mar 1949 i Langøre, Nordby sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 16 maj, fremstillet i kirken 16 juli. Faddere husmand Clemmen Jensen Reyers kone Jacobline Jacobian ved Ballen, boelsmand Carl Phillipsen, husmand Hans Hendrik Hendriksen og ungkarl Edward Jensen Gylling alle af Besser

Hun blev gift med (1) Hans Andersen, * 19 okt 1859 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med (2) Rasmus Jørgen Poulsen, 16 okt 1888 i Besser sogn, Samsø, * 2 okt 1865 i Besser sogn, Samsø, † 25 jan 1905 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Hus, 73, FT-1890
Rasmus Jørgen Poulsen 24 Gift Husmand, Husfader Besser
Gjertrud Mortensen 24 Gift Hans Kone Besser
Kirstine Katrine Poulsen født 02.06.89 Ugift Deres Barn, Besser
Dorthe Katrine Jacobsen 56 Enke(mand) Aftægtskone, Husmoder Besser

19. Karen Madsdatter, * 28 aug 1807 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 okt 1855 i Besser sogn, Samsø.

Konfirmeret 1822 i Onsbjerg, vaccineret 9 sept 1821
Oplysningen om fødselstidspunktet er fra konfirmationen, da kirkebogen for Onsbjerg ikke går så langt tilbage

Besser Rev

20. Mads Sørensen, * 4 nov 1809 i Brylle sogn, Odense amt, † 15 okt 1846 i Tommerup sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt den 5 november, fremstillet i Brylle kirke den 12 november. Faddere: Hans Ellemand, Jørgen Ploug, Jacob Christensen, Hans Pedersens enke, Rasmus Rasmussens hst

Han blev gift med Anna Elisabeth Meier

Han var husmand og væver

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup, Et huus, 53, FT-1840, B5525
Mads Sørensen 30 Gift Væver
Elisabeth Meier 31 Gift Hans kone
Jacob Meier Sørensen 3 Ugift Deres børn
Johanne Sørensen 2 Ugift Deres børn
Jens Julius Sørensen 1 Ugift Deres børn
Ortmann Jochumsen 10 Ugift Pleiebarn, udsat af fattigvæsenet
Carl Karsten Nielsen 21 Ugift I vævelære

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Bye, Et huus, 27, FT-1845, B6749
Mads Sørensen 35 Gift Indsidder og væver Brylle sogn, Odense Amt
Ane Elisabeth Meier 36 Gift Hans kone Faaborg
Jacob Meier Sørensen 9 Ugift Deres børn Her i sognet [Tommerup]
Johanne Sørensen 7 Ugift Deres børn do [Tommerup]
Jens Julius Sørensen 6 Ugift Deres børn do [Tommerup]
Carl Sørensen 2 Ugift Deres børn do [Tommerup]
Lars Madsen 20 Ugift Væverlærlinge Orte sogn, Assens Amt
Rasmus Rasmussen 19 Ugift Væverlærlinge Brylle sogn, Odense Amt

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Bye, et huus, 19, FT-1850, B7929
Marie Hansdatter 57 Enke(mand) indsidder, spindekone Orte sogn, Odense Amt
Agitha Hansdatter 73 Enke(mand) hos ovennævnte do [Orte sogn, Odense Amt]
Dorthea Nielsen 17 Ugift Marie Hansdatters datter Sanderum sogn, Odense Amt
Niels Jacobsen 2 Ugift Marie Hansdatters pleiesøn Kjøbenhavn
Anne Elisabeth M...?? 42 Enke(mand) indsidder, dagleierske Faaborg
Johanne Sørensen 12 Ugift hendes børn her i sognet [Tommerup]
Jens Julius Sørensen 11 Ugift hendes børn do [Tommerup]
Carl Sørensen 7 Ugift hendes børn do [Tommerup]
Søren Sørensen 4 Ugift hendes børn do [Tommerup]

Børn:

i Jacob Meyer Sørensen, * 10 aug 1836 i Tommerup sogn, Odense amt, † 25 nov 1924 i Kvorning sogn.
Forældre Mads Sørensen i Baagegaards mølle og hustru Anne Elisabeth Meyer. Døbt den 2 oktober 1836. Faddere Pigen Anne Kirstine Meyer fra Langeøre, Kirstine Rasmussen fra Hallerup, sognefoged Ludvig Bang i Høsholt, landmand Niels Rasmussen i Render, ungkarl Niels Rasmussen på Baagegård.

Han blev gift med Elise Chatrine Michelsdatter Frier, 2 apr 1869 i Besser sogn, Samsø, * 19 nov 1836 i Besser sogn, Samsø, † 29 jun 1904 i Besser sogn, Samsø.

Han deltog i krigen 1864 og ansøgte om erindringsmedalje

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 57, FT-1870
Jacob Meier 33 Gift Huusfader, Bager Tommerup Fyn
Elise Frier, g. Meier 33 Gift hans hustru Besser S.
Laura Sophie Bagge 15 Ugift Slægtning Øster Hassing pr Aalborg

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Hus, 44, FT-1890
Jacob Meyer 53 Gift Bagermester, Husfader Tommerup Odense amt
Elise Katrine Frier 53 Gift Hans Kone Besser
Frederik Mikael Chr. Meyer 17 Ugift Deres Børn Besser
Johan Andreas Sofus Meyer 16 Ugift Deres Børn Besser
Sofus Jacob Herbert Meyer 13 Ugift Deres Børn Besser
Gustav Carl Christian Meyer 11 Ugift Deres Børn Besser
Caroline Sørensen 16 Ugift Tjenestepige ?? Odense A.
Erik Juul 19 Ugift Bagersvend Vonsild Sogn Ribe amt

ii Johanne Sørensen, * 3 maj 1838 i Tommerup sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt 3 maj, fremstillet i kirken 10 juni. Faddere Pigen Anne Sophie Sørensdatter i Render, husmand Anders Pedersen, husmand Anders Jørgensen, husmand Jens Hansen, Hans Sørensen alle Tommerup

10. iii Jens Julius Sørensen, * 25 dec 1839 i Tommerup sogn, Odense amt, † 28 nov 1927 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Ane Cathrine Nielsen, 27 mar 1867 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han blev gift med (2) Maren Kirstine Rasmussen, 20 maj 1884 i Flemløse sogn, Odense amt.

iv Carl Sørensen, * 31 okt 1843 i Tommerup sogn, Odense amt.
Døbt i Tommerup 21 januar 1844. Faddere pigen Johanne Nielsdatter af Odense, husmand Jacob Rasmussen af Tommerup, X Rasmus Hansen af Tommerup, ungkarl Peder Rasmussen af Lille Egnsbjerg, husn Jeppe Hansen 

v Søren Sørensen, * 20 feb 1846 i Tommerup sogn, Odense amt.
Døbt 17 maj 1846 i Tommerup. Faddere Pigen Ane Marie Larsdatter. husmand Hans Larsen, husmand Jacob Rasmussen, husmand Niels Jørgensen Alle Tommerup, husmand Jeppe Hansen i Render.

21. Anna Elisabeth Meyer, * 17 maj 1808 i Faaborg, † 30 aug 1877 i Tommerup sogn, Odense amt.
Den 17 maj lod Jacob Rasmussen Meier mester skomager og hustru Karen Nielsdatter deres datter den 22 maj hjemmedøbe af pastor Langballe og kaldet Anne Elisabeth, frembården den 24 juni at dåben confirmeret i kirken, faddere var Hans Bødkers kone og pige Bodil Jørgensdatter, Hans Jacob Wolter skomager, Diderich Tøsst, Lars Peter Hansen begge skomagere

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Skoledistrikt, -, 43 F 2, FT-1855, C5891
Anne Elisabeth Meier 47 Enke Almisselem Faaborg Svendb. Amt
Johanne Sørensen 17 Ugift hendes Barn, Krøbling Tommerup Sogn Odense Amt
Carl Sørensen 12 Ugift hendes Barn Tommerup Sogn Odense Amt
Søren Sørensen 9 Ugift hendes Barn Tommerup Sogn Odense Amt

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Skoledistrikt, et Huus, 43 F 1, FT-1860, C5892
Anne Elisabeth Meier 52 Enke Høkerske Faaborg
Johanne Sørensen 22 Ugift hendes Barn Her i Sognet
Søren Sørensen 14 Ugift hendes Barn Her i Sognet

Jacob Meyer Sørensens ansøgning om erindringsmedalje, som var berettiget

22. Niels Hansen, * 1812 i Flemløse sogn, Odense amt, † 22 jun 1883 i Flemløse sogn, Odense amt.
Fremstillet 9 januar i Flemløse, båren af Maren Madsdatter, Peder Larsens kone Sophie Rasmusdatter, Jens Rasmussens kone ledsagede, faddere vare faderen, Hans Hansen, Anders Smed, Peder Mortensen alle af Flemløse

Konfirmeret 1826 i Flemløse

Han blev gift med Anne Kirstine Hansdatter, 22 dec 1843 i Flemløse sogn, Odense amt. Ungkarl Niels Hansen Flemløse præstegård 32 år og pige Anna Kirstine Hansdatter af Flemløse 28 år. Forlovere: gårdmændene Anders Madsen og Peter Hansen begge af Flemløse

Ved dødsfaldet betegnet som fattiglem

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, et huus, 8, FT-1845, B7303
Niels Hansen 33 Gift dagleier og inderste her i sognet [Flemløse]
Kirstine Hansdatter 30 Gift hans kone do [Flemløse]
Hans Nielsen 1 Ugift deres søn do [Flemløse]

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, et Huus, 9, FT-1850, C5038
Niels Hansen 39 Gift Inderste og Tjenstkarl, Huusfader Her i Sognet [Flemløse]
Kirstine Hansdatter 36 Gift hans Kone Her i Sognet [Flemløse]
Hans Peder Nielsen 6 deres Børn Her i Sognet [Flemløse]
Anne Katrine Nielsen 3 deres Børn Her i Sognet [Flemløse]
Christian Nielsen 1 deres Børn Her i Sognet [Flemløse]

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, 1 Huus, 65, FT-1855, C8470
Niels Hansen 43 Gift Dagleier Flemløse Sogn Odense Amt
A. Kirstine Hansdatter 40 Gift hans Kone Flemløse Sogn Odense Amt
Hans Ped. Nielsen 11 Ugift Barn Flemløse Sogn Odense Amt
Anne Kat. Nielsen 9 Ugift Barn Flemløse Sogn Odense Amt
Kristian Nielsen 5 Ugift Barn Flemløse Sogn Odense Amt
Caroline Nielsen 3 Ugift Barn Flemløse Sogn Odense Amt
Anne Marie Hansen 1 Ugift Fosterbarn Flemløse Sogn Odense Amt
Hans Pedersen 56 Enkemand Fattigfoged Ørsted Sogn Odense Amt

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse, 1 Huus, 38 F3, FT-1860, C8471
Niels Hansen 49 Gift Dagleier Flemløse Sogn Odense Amt
Ane Kirstine Hansen 46 Gift hans Hustru Flemløse Sogn Odense Amt
Christian Nielsen 11 Ugift deres Søn Flemløse Sogn Odense Amt
Caroline Nielsen 8 Ugift deres Datter Flemløse Sogn Odense Amt

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, Et Huus, 9 F1, FT-1880, B2557
Niels Hansen 68 Gift Huusfader, Dagleier i Agerbrug Flemløse Sogn, Odense Amt
Anne Kirstine Hansdatter 64 Gift Hans Kone Flemløse Sogn, Odense Amt

Børn:

i Hans Peder Nielsen, * 27 jan 1844 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt den 17 marts 1844 i Flemløse. Båren af pigen Jacobine Mortensdatter i Flemløse, faddere Hans Hansen, Christen Andersen og Christen Hansen i Flemløse og Marie Kirstine Nielsdatter Grusgraven

11. ii Ane Cathrine Nielsen, * 29 okt 1846 i Flemløse sogn, Odense amt, † 8 feb 1881 i Flemløse sogn, Odense amt.

Hun blev gift med Jens Julius Sørensen, 27 mar 1867 i Flemløse sogn, Odense amt.

iii Christian Nielsen, * 13 sep 1849 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt den 4 november 1849 i Flemløse. Faddere husmand Rasmus Jensens hustru, husmand Hans Clausens hustru, gårdmand Peder Andersen, husmand Hans Jørgensen og gårmand Anders Madsen alle af Flemløse.

iv Caroline Nielsen, * 12 aug 1852 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt den 9 oktober 1852 i Flemløse. Faddere Pigen Karen Mortensdatter, Lars Jensens hustru, husmand Rasmus Jensen, Anders Christophersen, og Peder Hansen alle af Flemløse.

23. Anne Kirstine Hansdatter, * 1812 i Flemløse sogn, Odense amt, † 24 apr 1889 i Flemløse sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt 16 september 1812 båren af Maren Jensdatter fra Werninge, Sadelmager Sophus Jørgen Wernersen, XX Hans Hansen, Mads Larsen, Hans Sørensen

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse bye,et huus,jordløs, 36, Ft 1834, A8750
Hans Jensen 55 enkemand sognefoged og selvejergaardmand
Anne Kirstine Hansdatter 22 ugift hans datter,huusholderske
Anne Hansdatter 16 ugift hans øvrige børn
Peder Hansen 23 ugift hans øvrige børn
Jens Hansen 18 ugift hans øvrige børn
Hans Christian Hansen 11 ugift hans øvrige børn
Christopher Hansen 8 ugift hans øvrige børn

24. Rasmus Jørgen Rasmussen, * 13 sep 1793 i Agerup, Besser sogn, Samsø, † 4 apr 1856 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 11 december, frembåren af Peder Ladefogeds hustru i Ørbye, faddere vare Peder Ladefoged ibid, Rasmus Mortensen i Onsbjerg, jomfru Sørensen i X, Anna Jørgensdatter i Besser

Han blev gift med (1) Mette Marie Jensdatter, 22 aug 1819 i Tranebjerg, Samsø, * 17 aug 1794 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1821 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Inger Clemmensdatter Molbo, 4 nov 1823 i Tranebjerg sogn, Samsø. Forlovere gårdmand Thomas Mikkelsen i Haurmark og Rasmus Jørgensen i Pillemark

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, en Gaard, 60, FT-1834, B4868
Rasmus Jørgen Rasmussen 43 Gift Gaardmand
Inger Clemmensdatter 33 Gift Hans Kone
Clemmen Rasmussen 9 Ugift Deres Børn
Anne Mette Rasmusdatter 7 Ugift Deres Børn
Mikkel Rasmussen 2 Ugift Deres Børn
Peder Rasmussen 1 Ugift Deres Børn
Anne Sørensdatter 20 Ugift Tjenestepige

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, et Huus, 176, FT-1840, B4873
Rasmus Jørgen Rasmussen 49 Gift Arbeidsmand
Inger Clemmensen 44 Gift Hans Kone
Rasmus Rasmussen 10 Ugift Huusfaders Børn
Mikkel Rasmussen 7 Ugift Huusfaders Børn
Niels Rasmussen 3 Ugift Huusfaders Børn

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pilemark, Et Huus, 6, FT-1845, B4427
Rasmus Jørgen Rasmussen 55 Gift Huusmand og Dagleier Besser
Inger Clemmensdatter 45 Gift Hans kone Nordby
Niels Jørgen Rasmussen 7 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mette Kirstine Rasmusen 3 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Barn med Mette Marie Jensdatter:

i Jens Rasmussen, * 23 feb 1820 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 3 april 1820 i Tranebjerg. Båren af Søren Pedersens hustru X X, gårdmand Rasmus Jørgen Jørgensen, gårdmand Søren Pedersens hustru, Willads Rasmus Tønnesen i Brundby, Mikkel Andersens hustru og Dorthe Christensdatter i X X

ii Anne Mette Rasmusdatter, * 14 maj 1821 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 14 oktober 1821 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø
Døbt 8 juli 1821 i Tranebjerg. Båren ad Rxx Mouritsens hustru Mette Dorthe Jensdatter, hendes mand, gårdmand Mikkel Frier, ungkarl Jens Søren Rasmussen, pigen Anne Margrethe Hansdatter alle af Pillemark

Barn med Inger Clemmensdatter Molbo:

iii Mette Marie Rasmusdatter, * 2 apr 1824 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 2 apr 1829 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt den 16 maj 1834 i Tranebjerg. Faddere gårdmand Rasmus Jørgen Jensens hustru Karen Willadsdatter, gårdmand Rasmus Jørgen Jensen, Anders Kræmmer, gårdmand Roland Rasmussen og pige Kirsten Sørensdatter alle af Pillemark

12. iv Clemmen Rasmussen Søndergaard, * 26 aug 1825 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 25 jun 1882 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Maren Sørensdatter, 17 feb 1854 i Tranebjerg, Samsø.

v Anne Mette Rasmusdatter, * 15 mar 1827 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 mar 1898 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 19 maj 1827. Faddere Ane Katrine Sørensdatter i Onsbjerg, Rasmus Sørensen i Besser, Jens Jensen i Onsbjerg, ungkarl Niels Nielsen i Koldby, og pige Dorthe Marie Rasmusdatter i Pillemark.

Hun blev gift med Niels Jensen, 14 aug 1856 i Tranebjerg, Samsø,

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Huus, 3 F2, FT-1860, B4883
Niels Jensen 46 Gift Lever af sin Jordlod, Huusfader Onsbjerg S.
Ane Mette Rasmussen 34 Gift hans Kone Tranebj. S.
Jens Peter Nielsen 10 Ugift deres Børn Onsbjerg S.
Ane Johanne Nielsen 3 Ugift deres Børn I Sognet
Inger Clemmensdatter 70 Enke(mand) Forsørges af Huusfader Koldby S.

vi Rasmus Rasmussen, * 13 sep 1829 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 2 dec 1829 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 11 oktober 1829 i Tranebjerg. Faddere gårdmand Jens Søren Rasmussens hustru Maren Tønnesdatter, husmænd Jens Rolandsen, og Søren Larsen, ungkarl Jens Rasmussen og pige Dorthe Rolandsdatter alle Pillemark

vii Rasmus Rasmussen, * 23 jan 1831 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø .
Døbt 6 marts 1831 i Tranebjerg. Faddere gårdmand Jens Jensens hustru Appelone Jensdatter Ørby, gårdmænd Morten Jørgensen og Jens Pedersen, ungkarl Fridrik Søren Poulsen, pige Barbra Sørensdatter i Pillemark

viii Mikkel Jørgen Rasmussen, * 16 sep 1832 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 feb 1840 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt den 21 oktober 1832 i Tranebjerg. Faddere husmand Ole Thomassens hustru Dorthe Marie Rasmusdatter i Pillemark, gårdmand Jens Madsen i Onsbjerg, ungkarl Jens Jensen x, ungkarl Søren Rasmussen og pige Maren Olesdatter begge Pillemark

ix Peder Rasmussen, * 18 sep 1833 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 27 apr 1844 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt den 21 oktober 1833 i Tranebjerg. Faddere gårdmand Niels Friers hustru Anne Pedersdatter, gårdmænd Morten Pedersen og Rasmus Jørgen Jensen, ungkarl William Langberg, pige Fridrikke Henriksen alle i Pillemark

x Niels Jørgen Rasmussen, * 13 apr 1835 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 30 nov 1836 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 28 juni 1835 i Tranebjerg. Faddere husmand Christen Nielsens hustru Marie Jensdatter, husmænd Peder Pedersen og Ole Thomsen, ungkarl Michael Olesen, pige Mette Johanne Olesdatter alle i Pillemark

xi Niels Jørgen Rasmussen, * 28 jul 1837 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 jul 1907 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt i Tranebjerg 8 oktober 1837, huemor Ane Jacobsdatter, husmænd Jens Espersen og Ole Thomsen, ungkarl Jens Poulsen alle i Pillemark

Han blev gift med (1) Karen Jacobsdatter, 13 jul 1866 i Tranebjerg, Samsø, * 12 dec 1840 i Tranebjerg, Samsø, † 1 okt 1887 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Ane Margrethe Jørgensen, 30 dec 1887 i Tranebjerg, Samsø, * 24 aug 1854 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø, † 4 dec 1921 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, et Hus, 37, FT-1880
Niels Jørgen Rasmussen 42 Gift Huusfader, Arbejdsm. ved Agerbruget I Sognet
Karen Jacobsen 40 Gift Hans Kone I Sognet
Jens Jørgen Rasmussen 13 Ugift Deres Børn I Sognet
Rasmus Jørgen Rasmussen 10 Ugift Deres Børn I Sognet
Mette Rasmussen 8 Ugift Deres Børn I Sognet
Jacob Rasmussen 5 Ugift Deres Børn I Sognet
Inger Marie Rasmussen 1 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Hus, 48, FT-1890
Niels Jørgen Rasmussen 52 Gift Husfader, Daglejer, Jordbrug Tranebjerg
Ane Margrete Jørgensen 35 Gift Hans Kone Onsbjerg
Inger Marie Rasmussen 11 Ugift Deres Børn Tranebjerg
Kirstine Sørine Rasmussen 6 Ugift Deres Børn Tranebjerg
Rasmine Rasmussen 5 Ugift Deres Børn Tranebjerg
Karen Rasmussen 1 Ugift Deres Børn Tranebjerg
Jørgine Sørine Rasmussen ½ Ugift Deres Børn Tranebjerg

xii Mikkel Jørgen Rasmussen, * 23 jun 1840 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 4 mar 1841 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 2 august 1840. Faddere gårdmand Jens Haurman Olsen og hustru, gårdmand Niels Søren Hansen alle i Ørby

xiii Mette Kirstine Rasmusdatter, * 22 feb 1842 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 21 apr 1915.
Døbt 10 april 1842 i Tranebjerg. Faddere Kirsten Rasmusdatter, ungkarl Jens Sørensen og Peder Pedersen alle i Pillemark

Hun blev gift med Søren Maler Sørensen Snur, 18 okt 1870 i Tranebjerg, Samsø, * 24 sep 1844 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 14 jan 1929 i Amtsygehuset, Tranebjerg Samsø.

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, et Hus, 68, FT-1880
Søren Maler Sørensen 35 Gift Huusfader, Arbejdsm. ved Agerbruget Onsbjerg
Mette Kirstine Rasmussen 38 Gift Hans Kone I Sognet
Rasmus Jørgen Sørensen 8 Ugift Deres Børn I Sognet
Marie Kirstine Sørensen 4 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Hus, 51, FT-1890
Søren Mahler Sørensen 45 Gift Husfader, Daglejer Jordbrug Onsbjerg
Mette Kirstine Rasmussen 47 Gift Hans Kone Tranebjerg

25. Inger Clemmensdatter Molbo, * 2 dec 1799 i Nordby sogn, Samsø, † 11 mar 1877 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt lige efter fødslen, fremstillet i kirken 2 søndag i advent. Frembåret af Jens Thommesens kone, vidner vare Jacob Holm, Rasmus Nielsen, Christen Molbo, Jens Molbos kone og X

Dette udsigtstårn i Besser blev bygget på fundamentet efter en mølle, som blev brændt ned under filmoptagelser i 1913

26. Søren Hendriksen Smed, * 9 feb 1798 i Østerby, Besser sogn, † 9 nov 1861 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø. Fødselstidspunktet taget fra begravelsesnoten, det har ikke været muligt at tyde dåben i kirkebogen.

Han blev gift med Mette Jensdatter, 25 jul 1820 i Tranebjerg, Samsø, forlovere Henrik Westfahl fra Onsbjerg og Jørgen x

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 27, FT-1834, B4867
Søren Henrichsen 36 Gift Smed
Mette Jensdatter 37 Gift Hans Kone
Maren Sørensdatter 12 Ugift Deres Børn
Henrich Sørensen 10 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 8 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 5 Ugift Deres Børn
Niels Søren Sørensen 3 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 20, FT-1850, B4877
Søren Hendriksen 53 Gift Smed, Huusfader Besser
Mette Jensdatter 54 Gift Hans Kone I Sognet
Jens Sørensen 21 Ugift Deres Børn I Sognet
Hanne Sørensdatter 9 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tafteberg Bye, et Huus, 34, FT-1840, B4872
Søren Henrichsen 41 Gift Smed
Mette Jensdatter 41 Gift Hans Kone
Henrich Sørensen 16 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 13 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 11 Ugift Deres Børn
Niels Søren Sørensen 9 Ugift Deres Børn
Poul Sørensen 6 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tofteberg, Et Huus, 1, FT-1845, B4425
Søren Henrichsen 47 Gift Smed Besser Sogn
Mette Jensdatter 49 Gift Hans Kone Her i Sognet
Henrich Sørensen 21 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Sørensdatter 17 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Niels Sørensen 14 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Poul Sørensen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Hanne Sørensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet

SAMSØ GODS ARKIV (antagelig 1803)
199. Henrik Jensen Smed Sjæl. 50 Øst far
200. Jens Henriksen (Smed) Tan 23 Øst søn,hos faderen
201. Peder Henriksen (Smed) Øst 16 Øst søn,hos faderen
202. Hans Henriksen (Smed) Øst 14 Øst søn,hos faderen
203. Jørgen Henriksen (Smed) Øst 8 Øst søn,hos faderen
204. Søren Henriksen (Smed) Øst 4 Øst søn,hos faderen

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, Huus, 31, FT-1860, B4882
Søren Henriksen 62 Gift Smed, Huusfader Besser S.
Mette Jensen 64 Gift hans Kone I Sognet
Maren Sørensen 38 Ugift deres Datter I Sognet

Børn:

i Hendrik Sørensen, * 28 nov 1820 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø, † 8 jan 1821 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.
Døbt 1 januar 1821 i Onsbjerg. Faddere Indsidder Jørgen Henriksen Smeds hustru i Besser bar barnet, insidder H. Smed af Besser, skomager Hendrik VestXX af Onsbjerg, Morten Jørgen Jensen slagter af Østerbye og ungkarl Bendt Hansen af Toftebjerg, pigen Maren Michelsdatter af Onsbjerg.

13. ii Maren Sørensdatter, * 22 mar 1822 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 4 jan 1885 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Clemmen Rasmussen Søndergaard, 17 feb 1854 i Tranebjerg, Samsø

v Henrik Sørensen, * 17 sep 1824 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø, † 13 mar 1873 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 7 november 1824 i Onsbjerg. Gårdmand Søren Erichsens hustru Toftebjerg bar barnet, gårdmand Frands Hansen ibid, slagter Jørgen Michelsen Besser, Lars Larsen Østerby, pigen Ane Sørensdatter Alstrup, Kristian Henriksdatter i Østerbye

Han blev gift med Johanne Pedersdatter, 14 dec 1847 i Besser sogn, Samsø, * 18 dec 1821 i Mesinge sogn, † 28 nov 1887 i Besser sogn, Samsø

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 36, FT-1850
Henrik Sørensen 26 Gift Smed Taftebj.
Johanne Pedersen 26 Gift Hans Kone Messinge Fyen
Mette Marie Henriksen 1 Ugift Deres Barn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 89, FT-1860
Henrik Sørensen 36 Gift Smed, Huusmand, Huusfader Onsbjerg S.
Johanne Pedersdatter 38 Gift hans Kone Mesinge Sogn Odense amt
Mette Marie Henriksen 11 Ugift deres Barn I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 96, FT-1870
Henrik Sørensen 45 Gift Huusfader, Smed Onsbjerg S.
Johanne Pedersen 47 Gift hans hustru Mesinge Fyn

vi Ane Sørensdatter, * 30 mar 1827 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.
Døbt 6 maj 1827 i Onsbjerg. Rasmus Michelsens hustru af Onsbjerg bar barnet, husmand Søren Jensen Mahler ibid, ungkarl Bendic Hansen i Toftebjerg, Rasmus Andersen ibid, pigen Karen Elisabeth Nielsdatter ibid, Marie Pedersdatteribid.

Hun blev gift med Søren Pedersen, 9 jan 1857 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 23 okt 1829 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø.

Ud fra folketællingerne ses, at de ud over hans arbejde også har levet af at have børn i pleje

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, Huus, 30, FT-1860
Søren Pedersen 30 Gift Væver, Huusfader I Sognet
Ane Sørensdatter 33 Gift hans Kone =
Mette Marie Sørensdatter 69 Enke(mand) Huusfaders Moder, der af ham Forsørges Koldby S.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, Huus, 6, FT-1870
Søren Pedersen 40 Gift Væver, Huusfader Onsbjerg S.
Ane Sørensen 43 Gift hans Hustru Onsbjerg S.
Mette Marie Sørensen 78 Enke(mand) Aftægtskone Onsbjerg S.
Christian Henrik Pedersen 8 Ugift Pleiebarn, forsørges af Fattigv. Onsbjerg S.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, et Huus, 208, FT-1880
Søren Pedersen 50 Gift Husfader, Væver I Sognet
Ane Sørensen 53 Gift Hans Kone I Sognet
Christian Peder Johansen 12 Ugift Pleiebarn, under Kbh.s Fattigvæsen i Forsørgelse Kjøbenhavn
Betty Marie Hansen 6 Ugift Pleiebarn Tranebjerg

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, et Hus, 19, FT-1890
Søren Pedersen 60 Gift Husmand Tanderup
Ane Sørensen 62 Gift Hans Kone Taftebj

vii Jens Sørensen, * 3 apr 1829 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.
Døbt 10 maj 1829 i Onsbjerg. Gårdmand Søren Molbos hustru af Toftebjerg bar barnet, ungkarl Jens Rasmussen i Agrup, Søren Sørensen i Stauns, pigen Dorthe Andersdatter Agrup, Karen Olesdatter i Staun.

viii Niels Søren Sørensen, * 24 okt 1831 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.
Døbt 4 december 1831 i Onsbjerg. Gårdmand Søren Østers hustru af Toftebjerg bar barnet, gårdmand Søren Øster, husmand Jørgen Nielsen, Jørgen Henriksen, Søren Sørensen, pige Grethe Hansdatter, Maren Hansdatter alle af Onsbjerg.

ix Poul Sørensen, * 28 feb 1834 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.

iii Jens Sørensen, * 9 feb 1836 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø, † 26 feb 1836 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø. Hjemmedøbt 10 feb 1836, døde inden dåben

iv Mette Johanne Sørensdatter, * 12 feb 1841 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø, † 9 mar 1929 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 23 marts 1841 i Tranebjerg. Gårdmand Jens Rasmussens kone af Agerup bar barnet, gårdmand Jørgen X af Toftebjerg, gårdmand Jens x ibid, Jørgen Søren Hansen ibid, Frederik Nielsen ibid, pige Marie Mikkelsdatter ibid, pige Ane Kirstine Sørensdatter ibid.

Hun blev gift med Roland Hansen, 24 apr 1868 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 18 dec 1847 i Koldby sogn, † 12 apr 1929 i Onsbjerg sogn, Samsø. Landpostbud.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, Huus, 30, FT-1870
Roland Hansen 22 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Koldby S.
Mette Johanne Sørensen 28 Gift hans Hustru Onsbjerg S.
Jens Søren Martin Hansen 1 Ugift deres Barn Onsbjerg S.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Hus, 32, FT-1880
Roland Hansen 32 Gift Husfader, Dagleier ved Avlsbrug Koldby
Mette Johanne Sørensen 38 Gift Husmoder Onsbjerg
Jens Søren Martin Hansen 11 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Ane Dorthe Katrine Hansen 8 Ugift Deres Børn Onsbjerg

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Hus, 16, FT-1890
Roland Hansen 42 Gift Husfader, Brevsamler Koldby
Mette Johanne Sørensen 48 Gift Husmoder Tafteb.
Dortea Katrine Hansen 18 Ugift Husmoder Tafteb.
Peder Skipper Rasmussen u1 Ugift Søn Onsbjerg

ix Poul Sørensen * 28 feb 1834 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø
Gårdmand Søren Østers hustru bar barnet, ungkarl Michel Knudsen, Christen Pedersen, Rasmus Christensen, Peder Nielsen, pigen Johanne Pedersdatter, og Kathrine Pedersdatter alle af Onsbjerg.

Han blev gift med Caroline Hansdatter, 27 nov 1860 i Tranebjerg, Samsø, * 1847 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

x Jens Søren Sørensen Smed, * 5 mar 1837 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.

27. Mette Jensdatter, * 1 jan 1797 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 aug 1867 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.

Besser Rev, Stauns fjord

28 Peder Henrik Michelsen, * 19 feb 1820 i Besser sogn, Samsø, † 7 nov 1892 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn

Han blev gift med (1) Karen Mogensdatter, 24 okt 1841 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Birthe Kirstine Henriksdatter, 24 nov 1857 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 26 sep 1830 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø, † 29 sep 1889 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Folketælling Onsbjerg 1850
Peder Michelsen 30 g Besser Dagleier, Huusfader
Karen Mogensdatter 29 g Nordby Hans Kone
Michel Pedersen 8 u Besser Deres Børn
Ane Pedersdatter 7 u = =
Karen Pedersen 6 u = =
Jens Pedersen 2 u I Sognet =

Folketælling 1860 Onsbjerg
Peder H Michelsen 40 g Besser S. Arbeidsmand, Huusfader
Birthe Henriksen 30 g I Sognet hans Kone
Jørgen Pedersen 9 u = deres Børn
Mariane Pedersen 5 u = =
Henrik Pedersen 2 u = =
Niels Pedersen 1 u = =

Folketælling 1870 Onsbjerg
Peder Henrik Michelsen 49 g Besser S. Huusmand, Dagleier, Huusfader
Birthe Kirstine Henriksen 39 g Onsbjerg S. hans Hustru
Jens Henrik Pedersen 11 u = deres Børn
Bodil Kirstine Pedersen 6 u = =
Caroline Pedersen 9 u = =
Jensine Kathrine
Magdalene Pedersen 1 u = =

Folketælling 1890
34. et Hus
Peder Hendrik Mikkelsen 69 E Besser Dagleier
Niels Peder Pedersen 21 g Koldby Husfader, Dagleier

Børn med Karen Mogensdatter:

14. i Michel Pedersen, * 18 nov 1841 i Besser sogn, Samsø, † 27 jun 1915 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Han blev gift med Mette Kirstine Pedersdatter, 26 okt 1866 i Onsbjerg sogn, Samsø.

ii Ane Mette Pedersdatter, * 18 maj 1843 i Besser sogn, Samsø, † 23 okt 1913 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 18 juni 1843 i Besser: Faddere husmand Jacob Mortensen Kochs kone Karen Marie Nielsdatter, husmand Christen Sørensen, Rasmus Jensen og Niels Jørgen Jensen alle af Besser.

Hun blev gift med Lars Jørgensen Skriver, 5 mar 1873 i Besser sogn, Samsø, * 24 sep 1824 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 1 mar 1907 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 19, FT-1880
Lars Jørgensen 55 Gift Husfader, Arbeidsmand I Sognet
Ane Mette Pedersdatter 36 Gift Hans Kone I Sognet
Karen Jørgensen 6 Ugift Deres Børn I Sognet
Petrine Jørgensen 6 Ugift Deres Børn I Sognet
Birthe Marie Jørgensen 4 Ugift Deres Børn I Sognet
Berthel Jørgensen 2 Ugift Deres Børn I Sognet
Rasmus Carl Frederik Hansen 28 Ugift Matros Marstal [Ærø]

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Hus, 53, FT-1890
Lars Jørgensen 65 Gift Husmand, Husfader Besser
Ane Mette Pedersen 47 Gift Hans Kone Besser
Karen Jørgensen 16 Ugift Deres Børn Besser
Bertel Jørgensen 12 Ugift Deres Børn Besser

iii Dødfødt Pedersen, * 8 jan 1845 i Besser sogn, Samsø, † 8 jan 1845 i Besser sogn, Samsø.

iv Mariane Pedersdatter, * 14 sep 1846 i Besser sogn, Samsø, † 22 jan 1848 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 15 sept, fremstillet i Besser 15 nov 1846. Faddere Husmand Rasmus Eboes kone Ane Andersdatter Besser, husmand Jens Borlelov, Lars Offe af besser og Niels Mogensen i Thorup.

v Jens Henrik Pedersen, * 25 mar 1848 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 feb 1853 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 1 april, fremstillet i Besser kirke 25 juni 1848. Faddere: Gårdmand Niels Fogeds kone af Astruphuse bar barnet, husmand Jørgen Søren Christensen Toftebjerg, Søren jacobsen af Stauns, Jørgen Sørensen Holm ibid, Ane Johansen GXX ibid, Asmund Kjerulf ibid.

vi Niels Pedersen, * 17 jul 1849 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 10 mar 1856 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt i Besser 16 sept 1849. Faddere: Gårdmand Søren Kjerulffs kone af Stauns bar barnet, Morten Clemmensen af Toftebjerg, Jens Mortensen ibid, Jens Mortensen Bxx ibid, Dorthe Marie Sørensen ibid, Sophie Miortensen ibid.

vii Karen Margrete Pedersen, * 8 jan 1845 i Besser sogn, Samsø, † 30 dec 1913 i Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 27 april 1845 i Besser, faddere gårdmand Morten Clemmensens datter Marianne Mortensdatter Besser, husmand Christen Sørensen Rûller ibid, Karl Michael Terier ibid, Rasmus Sørensen Ballen.

Hun blev gift 3 feb 1865 i Onsbjerg med Christian Jensen Lam, * 7 jan 1845 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1 nov 1909 i Onsbjerg sogn, Samsø. Forlovere Carl Andreas Jensen husmand i Besser og Jens Søren Jensen i Tanderup

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, Huus, 31, FT-1870
Christian Jensen 25 Gift Dagleier, Huusfader Onsbjerg S.
Karen Margrethe Pedersen 25 Gift hans Hustru Besser S.
Nielsine Caroline Jensen 4 Ugift deres Børn Onsbjerg S.
Jens Peder Jensen 3 Ugift deres Børn Onsbjerg S.
Maren Jensen 1 Ugift deres Børn Onsbjerg S.
Jens Hansen 60 Gift Husfaders Forældre, Aftægtsfolk Onsbjerg S.
Karen Marie Nielsen 65 Gift Husfaders Forældre, Aftægtsfolk Endelave

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 94, FT-1880
Christian Jensen 35 Gift Husfader, Dagleier ved Avlsbrug Onsbjerg
Karen Margrethe Pedersen 35 Gift Hans Hustru Onsbjerg
Jens Peter Jensen 13 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Maren Jensen 11 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Karen Jensen 9 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Hans Jørgen Jensen 6 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Carl Søren Jensen 1 Ugift Deres Børn Onsbjerg

Børn med Birthe Kirstine Henriksdatter:

viii Jens Hendrik Pedersen, * 16 aug 1858 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 16 august, fremstillet i Besser kirke 30 oktober 1858. Anders Jensens kone af Toftebjerg bar barnet, Svend Larsen af Onsbjerg, husmand Thomas Sørensen ibid, H XX Rømer af Toftebjerg.

ix Caroline Kirstine Pedersen, * 15 apr 1861 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt i Besser 26 maj 1861. Gårdmand Jørgen Sørensen Holms kone af Toftebjerg bar barnet, Claus Fabricius ibidem, husmand Ole Rasmussen Bager ibidem, ungkarl Jens Troelsen af Stauns.

x Bodil Kirstine Pedersen, * 5 nov 1863 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 1 december, fremstillet i Besser kirke 20 marts 1863. Møller Søren Sørensens kone af Toftebjerg bar barnet, husmand Povel Pedersen af Toftebjerg, Rasmus Jørgen Mikkelsen ibidem, ungkarl Jens Pedersen ibidem.

Hun blev gift med Peder Mikkelsen, 26 jun 1886 i Hyllested, * 17 apr 1866 i Holme sogn.

xi Dødfødt Pedersen, * 25 jan 1867 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 25 jan 1867 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

xii Jensine Katrine Magdalene Pedersen, * 26 nov 1868.
Døbt i Besser 3 januar 1869. Husmand Hans Frandsens kone bar barnet, husmand Roland Hansen af Toftebjerg, husmand Niels Pedersen ibidem, Ungkarl Jens Pedersen ibidem.

xiii Dødfødt Pedersen, * 30 apr 1874 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 30 apr 1874 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

29. Karen Mogensdatter, * 3 maj 1821 i Nordby sogn, Samsø, † 16 feb 1857 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 3 juni 1821 i Nordby. Faddere Jomfru Inger Heegaard, ungkarlene Knud Jørgensen og Henrik Henriksen, pigerne Karen Rasmusdatter og Mette Maren Johansdatter alle af Nordbye

Besser udsigtstårn - udsigt mod Røsnæs

30. Peder Pedersen, * 11 okt 1816 i Onsbjerg sogn, Samsø † 30 april 1868 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift i Koldby sogn 5 november 1843 med (1) Ane Kirstine Rasmusdatter. Forlovere Søren Christensen Rugård af Onsbjerg og gårdmand Morten Holm af Brundby

Han blev gift 29 okt 1847 i Onsbjerg med (2) Dorthe Marie Jørgensdatter * 25 jan 1815 i Østerby, Besser sogn, † 20 maj 1869 i Onsbjerg sogn . Ved brylluppet er han benævnt enkemand.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg Bye, Et Huus, 15.1, FT-1845
Peder Pedersen 29 Gift Huusmand og Dagleier Her i Sognet
Ane Kirstine Rasmusdatter 22 Gift Hans Kone Traneberg Sogn
Mette Kirstine Pedersdatter 2 Ugift Deres Datter Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 16, FT-1850
Peder Pedersen 34 Gift Dagleier, Huusfader I Sognet
Dorthe Marie Jørgensdatter 36 Gift Hans Kone Besser
Mette Kirstine Pedersdatter 7 Ugift Deres Børn I Sognet
Jens Jørgen Pedersen 1 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, Huus, 89, FT-1860
Peder Pedersen 34 Gift Dagleier, Huusfader I Sognet
Dorthe Marie Jørgensdatter 36 Gift hans Kone Besser S.
Jens Jørgen Pedersen 11 Ugift deres Børn I Sognet
Peder Pedersen 2 Ugift deres Børn I Sognet

Børn med Ane Kirstine Rasmusdatter:

15. i Mette Kirstine Pedersdatter, * 24 nov 1843 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 7 okt 1914 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Michel Pedersen, 26 okt 1866 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Børn Med Dorthe Marie Jørgensdatter

ii Dødfødt Pedersdatter * 4 januar 1848 i Tanderup, Onsbjerg sogn, † 4 januar 1848 i Tanderup, Onsbjerg sogn

iii Jens Jørgen Pedersen * 14 april 1849 i Onsbjerg sogn † 18 oktober 1919 i Onsbjerg sogn. Hjemmedøbt samme dag, i kirken 29 maj 1849. Husmand Rasmus Jørgensen af Thorup bar barnet, gårdmand Rasmuss Jørgensen ibid, gårdmand Jens Ollesen Onsbjerg, gårdmand Jacob Poulsen af Østerbye, Lars Jørgensen ibid, pige Birthe Marie Jørgensdatter ibid, pige Dorthe Rasmusdatter Onsbjerg

Han blev gift i Nordby sogn 27 dec 1872 med Barbara Marie Tærkelsen

iv Peder Pedersen * 3 juni 1858 i Onsbjerg sogn, Samsø † 8 maj 1863 i Onsbjerg sogn, Samsø. Hjemmedøbt 3 juni, fremstillet i kirken 4 juli. gårdbestyrer Johannes Villadsens hustru af Tanderup bar barnet, gårdbestyrer Johannes Villadsen ibid, husmand Hans Jørgen Pedersen ibid, husmand Jens Christian Jørgensen af Onsbjerg

31. Ane Kirstine Rasmusdatter, * 1822 i Tranebjerg sogn, Samsø † 3 dec 1846 i Onsbjerg sogn, Samsø

2 X tipoldeforældre

32. Jens Rasmussen Stierne, * 1741, † 13 maj 1779 i Torup, Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Hansdatter.

Han findes i Samsø Gods arkiv skifteregister 1767-1779 som værende afgået ved døden og skifte sket i juni 1779. Afdøde bosidende i Torup. Han er her angivet til at være gift med Anne Hansdatter.

I kirkebogen for Besser sogn er det ligeledes registreret, at en Jens Jensen Stierne er født i 1779 og med faderen angivet som Jens Stierne. Angivelsen passer med info i skifteregistret.

Jens Rasmussen Stierne jun 1779 - Anne Hansdatter 534 Tor
Rasmus - 12, Hans - 5, Søren - 2, Jens - 1779, Anne Mette , Maren.
Kilde: Samsø Gods Arkivs - Skifteregister 1767 - 14. dec 1779
film 295, LA, (neg. film 404)

Der er ikke fundet en Jens Rasmussen Stierne født på Samsø. Der er heller ikke en Jens Rasmussen Stierne død i 1779, men der er en Jens Rasmussen der står angivet til at være begravet 13. maj 1779, som er bosidende i Torup. Der er kun en person med dette navn i det givne år (og han er fra Torup), og dette må formodes at være Jens Rasmussen Stierne. Han er i kirkebogen angivet til at være død som 38 årig. Det må formodes at være korrekt, da der som skrevet,, fødes et barn med ham som far samme år som han dør. Barnet Jens Jensen Stierne er tilmed sandsynligvis født efter eller meget tæt på faderens død, da han bliver døbt i august måned.

Jens Rasmussen Stierne må derfor formodes at være født ca. ca. 1741. I kirkebøgerne fra Samsø er der kun en Jens Rasmussen født i 1741 som værende søn af Rasmus Jensen, men det kan ikke bekræftes at det er ham, og der er intet der begrunder eller forklarer, hvorfor han senere skulle få efternavnet Stierne.

Det er muligt, (om end kirkebøger fra Onsbjerg ikke findes fra før 1814 grundet brand), at hverken Jens Rasmussen Stierne eller Anne Hansdatter er født i Samsø Herred,og dette kunne tale for, at de kunne være tilflyttere til øen, og at Jens Rasmussen Stierne er blevet registreret som tilflyttet øen eller registreret første gang i 1755.

I Folketællingerne fra 1787 og 1801 er børnene til Jens Rasmussen IKKE registreret med efternavnet Stierne, men i kirkebøgernes data, er der børn med dette navn (angivet ud fra faderens navn),og vielser ligeledes. I søruller fra begyndelsen af 1800 tallet er Jens Rasmussen Stierne/Jens Stierne registreret med sine sønner, så der er rigelig dokumentation for familiens eksistens - hans børn - og udbredelsen af Stjerne navnet på Samsø herefter.
Først i FT 1834 bliver de første personer registreret med efternavnet, og da nu med stavemåden ’Stjerne’. Dette er typisk udtryk for stavemådens ændring i takt med tiden.

395. Jens Rasmussen Stierne,afg Tor far
396. Hans Jensen (Stierne) Tor 33 søn, i Vestindien, 1 togt
397. Søren Jensen (Stierne) Tor 26 Tor søn, 3 togter
398. Jens Jensen (Stierne) Tor 23 Bru søn,tj. Søren Svane

Børn:

i Rasmus Jensen Stjerne, * 6 sep 1767 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 28 jan 1832 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Døbt 12 post trinitatis, fremstillet af Michel Kræmers hustru, faddere Morten Snedker i Pillemark, Jørgen Hansen i Tranebjerg, Christen Poulsen i Besser, Jens Friers hustru i Thorup, Karen Jensdatter i Tranebjerg

Han blev gift med Mette Marie Sørensdatter, 17 okt 1786 i Besser sogn, Samsø, * 9 feb 1766 i Tranebjerg sogn, Samsø.

FT 1787
Søren Ibsen 62 Gift Mand Bonde og Huusmand
Sidsel Pedersdatter 52 Gift Kvinde
Rasmus Jensen 21 Gift Deres Svigersøn
Mette Sørensdatter 23 Gift Deres Barn Deres Datter

FT 1801
Rasmus Jensen 34 Gift Mand Huusmand med et Høveds Græsning og Dagfleier
Mette Marie Sørensdatter 36 Gift Kone
Jens Rasmussen 8 Ugift Deres Børn
Sidsel Pedersdatter 61 Enke(mand) Konens Moder Nyder Ophold

I sørulle fra 1803 er følgende fundet:
117 Rasmus Nielsen Stierne, Inds. Tor 37 Lan far
118 Jens Rasmussen (Stierne) Lan 10 Lan søn hos faderen
Forkortelserne Tor angiver (i 3. kolonne) fødestedet Torup og Lan i 3. og 5. kolonne
opholdssted på indskrivningstidspunktet. Fjerde kolonne angiver alderen. Angivelsen af
’Nielsen’ er formodentlig en fejl, og skulle være Jensen i stedet.

ii Anne Mette Jensdatter, * 26 aug 1770 i Torup, Besser sogn, Samsø, † 24 sep 1809 i Tranebjerg sogn, Samsø.
Båren til dåben af Peder Rasmussens hustru ibid, faddere vare Michel Kræmer ibid, Niels Jørgensen ibid, Jørgen Snedkers hustru i Østerbye, Maren Rasmusdatter i Thorup

Hun blev gift med Niels Sørensen Laboe, * 9 sep 1770 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 30 apr 1836 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø.

FT 1801
Niels Sørensen Laboe 39 Gift Mand Huusmand med Jord og Daglejer
Anne Mette Jensdatter 30 Gift Kone
Gjertrud Jensdatter 6 Ugift Deres Børn
Jens Nielsen 4 Ugift Deres Børn
Andreas Nielsen 1 Ugift Deres Børn
Søren Jensen 27 Ugift Opholdende Konens Broder, Seiler
Jens Jensen 25 Ugift Opholdende Konens Broder, Seiler
Anne Hansdatter 63 Enke(mand) Konens Moder Nyder Ophold

iii Hans Jensen Stjerne, * 4 okt 1772 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 8 dec 1838 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Fremstillet af Jens Olesens hustru, faddere Rasmus Frandsen af Tranebjerg, Tønnes Christensen af Thorup, Rasmus Jensens hustru ibid, Kirsten Rasmusdatter af Pillemark, Ane Poulsdatter af Thorup og Ane Andersdatter ibid

Han blev gift med Anne Johanne Rasmusdatter, 3 jan 1817 i Besser sogn, Samsø, * 20 maj 1795 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 27 mar 1872 i Onsbjerg sogn, Samsø.

FT 1834
Hans Jensen Stjerne 64 Gift Matros
Ane Johanne Rasmusdatter 38 Gift Hans Kone
Ane Kirstine Hansdatter 16 Ugift Deres Børn, lever af Haandarbeide
Jens Jørgen Hansen 14 Ugift Deres Børn
Andreas Hansen 12 Ugift Deres Børn

FT 1840
Ane Johanne Rasmusdatter 45 Enke Huusmandsenke, nærer sig ved Haandarbeide
Ane Kristine Hansdatter 22 Ugift Hendes Datter
Andreas Hansen 18 Ugift Hendes Søn, Matros
Thrine Pedersdatter 7 Ugift Pleiebarn, Almisselem

iv Søren Jensen Stjerne, * 12 jan 1777 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 26 feb 1830 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Jørgen Torrings hustru, faddere Marthe Rasmusdatter ibid, X Knudsen i X, Christen Willadsen ibid, Hans X`s datter i Acerup, X Knudsen i Besser

Han blev gift med Bodil Jensdatter, 7 feb 1822 i Besser sogn, Samsø, * 3 apr 1797 i Besser sogn, Samsø, † 20 okt 1828 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

I sørulle Besser 1814 er der fundet følgende:
46a Søren Jensen Stjerne Tor 39/1815 Tor søn *
* Søren Jensen Stjerne sejlede. HMD uden jordbevis/1822. Til ER C70/1827

16. v Jens Jensen Stjerne, * 8 aug 1779 i Thorup; Besser Samsø sogn, † 31 jan 1866 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Anne Dorthe Michelsdatter, 1 dec 1829 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter, 5 aug 1817 i Besser sogn, Samsø.

33. Anne Hansdatter, * 1738.

Anne Hansdatter står senere i folketællingen (FT) 1787 opført som værende enke og på daværende tidspunkt 48 år. Hun er derfor født ca. 1739, men der findes ingen optegnelser i kirkebogsdata på, at der skulle være født en Anne Hansdatter i perioden 1700-1750.

Der er registeret en vielse mellem en Anne Hansdatter og Jens Rasmussen i Tranebjerg
sogn den 9. december 1766 (samme år, men senere end deres førstefødte).

Dette par er tipoldeforældre til Karl Julius Stjerne og 2 x tipoldeforældre til Meta Kirstine Rasmussen da de har to børn, der fører slægten videre, dermed har de 2 anenumre. De er også ane 56 og 57.

34. Michel Pedersen Kjær, * 9 mar 1774 i Nordby sogn, Samsø, † 21 maj 1848 i Besser sogn, Samsø.
Den 9 Marti, Peter Michelsen Kær en søn Michel båren af Michel Grønfelds hustru, faddere Peder Foged, Søren Poulsen, Michel Svensks hustru, Kirsten Ibsdatter

Han blev gift med Karen Henriksdatter, 11 dec 1800 i Besser sogn, Samsø.

Han bliver også kaldt Michel Pedersen Lade

Samsø Skifteprotokol 1829-50 film 305 (neg 413) folio 1075
Michel Pedersen Lahde maj 1847 - ? ? 1074 Besser
Contract 1841 med datter g Christen Sørensen

Besser extrarulle 1814
63 Peder Michelsen far
63 Michel Pedersen Lade nor 45/1814 Bes søn brystsvaghed
gift 6 børn. Hmd med jord. Udslettet 1822. 3 togter
Huusmand ig 5 tdr land

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 44, FT-1834, B4864
Michel Pedersen Lade 62 Gift Huusmand og 5 Tdr. Land
Karen Henriksdatter 62 Gift Hans Kone
Henrik Michelsen 14 Ugift Deres Børn
Maren Michelsdatter 24 Ugift Deres Børn
Michel Jensen 4 Ugift Pleiebarn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 38, FT-1840
Christen Sørensen [Rytter] 27 Gift Tømrer
Maren Michelsdatter 30 Gift Hans Kone
Caroline Christensdatter 5 Ugift Deres Børn
Michel Søren Christensen 4 Ugift Deres Børn
Karen Christensdatter 2 Ugift Deres Børn
Peder Jørgen Christensen u1 Ugift Deres Børn
Michal Pedersen Lade 67 Gift Aftægtsfolk
Karen Hendriksdatter 69 Gift Aftægtsfolk

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 36, FT-1845, B4424
Christen Sørensen 32 Gift Snedker Her i Sognet
Maren Mikkelsdatter 34 Gift Hans Kone Her i Sognet
Caroline C. Christensdatter 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mikkel Christensen 8 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Karen Christensdatter 7 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Peder J. Christensen 6 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Mette Christensdatter 1 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mikkel Pedersen ( Lade) 72 Gift Aftægtsmand Nordbye
Karen Henriksdatter 74 Gift Hans Kone Her i Sognet

Børn:

17. i Anne Dorthe Michelsdatter, * 14 mar 1805 i Besser sogn, Samsø, † 29 dec 1879 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Jensen Stjerne, 1 dec 1829 i Besser sogn, Samsø.

ii Peder Hendrik Michelsen, * 1 apr 1801 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 19 april. Husmand Mikkel Pedersen og hustru Karen Mikkelsdatter af Besser deres søn Peder Hendrik født den 1 april frembåren for dåben af Anne Margrethe Krag af Besser, faddere vare X Hjulmands hustru Anne Mette Jørgensdatter af Besser, Hans Henriksen og Maren Pedersdatter begge fra Østerbye.

iii Jørgen Michelsen, * 8 feb 1803 i Besser sogn, Samsø, † 1 jan 1873 i Besser sogn, Samsø.
Den 8 februar kom husmand Mikkel Pedersen og hustru Karen Mikkelsdatter i Besser fødte søn, hjemmedøbt og kaldet Jørgen fremstillet i kirken for at bekræftes i dåbens nåde, fremstilles søndag 20 dennes frembåren af Johannes Mikkelsens hustru ibid, faddere vare Jens Tønnesen, X Michelsen, Karl Jensen alle af Besser og Maren Xdatter af Alstrup.

Han blev gift med Ane Marie Pedersdatter, 4 dec 1832 i Besser sogn, Samsø, * 1773, † 9 okt 1858 i Besser sogn, Samsø.

Parret får ingen børn, men tager Jørgen Michelsens søstersøn Carl Jensen (ane 8) i pleje

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 32, FT 1834
Jørgen Michelsen 33 Gift Huusmand og Smed
Ane Marie Pedersdatter 43 Gift Hans Kone
Bodil Marie Jensdatter 19 Ugift Tjenestepige

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 32, FT-1840
Jørgen Michelsen 38 Gift Huusmand og Smed
Ane Marie Pedersdatter 48 Gift Hans Kone
Carl Jensen 8 Ugift Deres Pleiebarn
Karen Sørensdatter 14 Ugift Tjenestepige
Jens Pedersen 34 Ugift Indsidder, Handler

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 38, FT-1845
Jørgen Michelsen 43 Gift Smed Her i Sognet
Ane M. Pedersdatter 52 Gift Hans Kone Traneberg
Carl Jensen 13 Ugift Pleiesøn Her i Sognet
Karen Sørensdatter 20 Ugift Tjenestepige Traneberg

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 42, FT-1850
Jørgen Michelsen 49 Gift Smed Besser
Ane Marie Pedersdatter 58 Gift Hans Kone Østerby
Carl Jensen 19 Ugift Smedelærling Besser
Karen Sørensdatter 24 Ugift Tjenestepige Ørby

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 67, FT-1860
Carl Jensen 28 Gift Smed, Huusmand, Huusfader I Sognet
Mette Marie Jensen 25 Gift hans Kone I Sognet
Karen Marie Mortensen 2 Ugift deres Barn I Sognet
Jørgen Michelsen 58 Enke(mand) Pleiefader, forsørges af Huusfader I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 41, FT-1870
Carl Jensen 37 Gift Huusfader, Smed Besser S.
Mette Marie Mortensdatter 34 Gift hans hustru Besser S.
Jens Jørgen Jensen 7 Ugift deres Børn Besser S.
Niels Morten Jensen 2 Ugift deres Børn Besser S.
Jørgen Michelsen 66 Enke(mand) Slægtning, Aftægtsmand Besser S.

iv Bertel Michelsen, * 2 nov 1807 i Besser sogn, Samsø.
Mandagen den 2. November blev husmand Mikkel Pedersen og hustru Karen Henriksdatters søn i besser hjemmedøbt og kaldet Bertel. Dåben confirmeredes den 29 november.
Faddere vare Bertel Jensens hustru, Morten Rasmussen Møller, Michael Sørensen Bødker, muurmester Friedrich Henzel og Maren Mortensdatter alle af Besser

Han blev gift med Mariane Voldby, 30 jul 1829 i Besser sogn, Samsø, * 20 sep 1807 i Aarhus.

v Maren Michelsdatter, * 16 sep 1810 i Besser sogn, Samsø, † 22 jul 1890 i Besser sogn, Samsø.
Den 16 september blev husmand Michel Pedersen og hustru Karen Henriksdatters datter af Besser døbt og kaldet Maren, dåben confirmeredes den 7 oktober, faddere vare Henrik Jensens hustru i Østerbye, Henrik Jensen, Jørgen Sørensen og Dorthe Henriksdatter.

Hun blev gift med Christen Sørensen Rytter, 31 okt 1834 i Besser sogn, Samsø, * 1813 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 5 jun 1887 i Besser sogn, Samsø. Forlovere: Søren Michelsen i Thorup og smed Jørgen Michelsen i Besser.

De har hendes forældre i aftægt, se også tidligere folketællinger

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 70, FT-1850
Christen Sørensen Rytter 37 Gift Snedker Langemark
Maren Michelsdatter 40 Gift Hans Kone Besser
Michel S Christensen 14 Ugift Deres Børn Besser
Karen Christensen 12 Ugift Deres Børn Besser
Peder Jørgen Christensen 11 Ugift Deres Børn Besser
Ane Marie Christensen 6 Ugift Deres Børn Besser
Jens Johan Clemmensen 22 Ugift Snedkerlærling Østerby
Karen Henriksdatter 79 Enke(mand) Aftægtskone Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 70, FT-1860
Christen Sørensen Rytter 47 Gift Snedker, Huusmand, Huusfader I Sognet
Maren Michelsdatter 50 Gift hans Kone I Sognet
Ane Marie Christensen 16 Ugift deres Børn I Sognet
Søren Christensen 10 Ugift deres Børn I Sognet

vi Jens Michelsen, * 7 nov 1813 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 13 november, fremstillet i kirken 12 dec. Søren Nielsens hustru af Besser bar barnet. Faddere Ole Skrædder af Besser, Morten Pedersen ibid, ungkarlene Jørgen Jensen og Jørgen Rasmussen, pigerne Bodil Marie Bertelsensdatter og Grethe Jensdatter alle af Besser

28. vii Peder Henrik Michelsen, * 19 feb 1820 i Besser sogn, Samsø, † 7 nov 1892 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Karen Mogensdatter, 24 okt 1841 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Birthe Kirstine Henriksdatter, 24 nov 1857 i Onsbjerg sogn, Samsø.

35. Karen Henriksdatter, * 3 jul 1774 i Besser sogn, Samsø, † 24 mar 1859 i Besser sogn, Samsø.
Båren til dåben af Søren Jørgensens hustru, faddere Søren Jørgensen ibid, Knud Michelsen fra Onsbjerg, Mikkle Ollesen i Besser, Laurids Rasmussen ibid, Morten Sørensens hustru af Thorup, Cathrine Andersedatter af Langemark.
Ved hendes dødsfald er hun noteret som enke efter Michel Pedersen Lade.

Nordbys smukke gadekær

36. Phillip Carl Jørgensen, * 17 aug 1787 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1 jul 1862 i Besser sogn, Samsø.
Båren af Jens Andersens hustru, faddere Morten Christensen, Morten Ladefoged, Mette Pedersdatter

Han blev gift med (1) Maren Mortensensdatter.

Han blev gift med (2) Ane Mette Mikkelsdatter Øster, 27 jan 1846 i Besser sogn, Samsø, * 10 feb 1788 i Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Udflyttere fra Besser Bye, en Gaard, 78, FT-1834, B4864
Phillip Jørgensen 47 Gift Gaardmand
Maren Mortensdatter 51 Gift Hans Kone
Morten Phillipsen 20 Ugift Deres Børn
Søren Phillipsen 17 Ugift Deres Børn
Carl Phillipsen 15 Ugift Deres Børn
Christiane Phillipsen 14 Ugift Deres Børn
Karen Phillipsdatter 11 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, en Gaard, 83, FT-1840, B4869
Phillip Jørgensen 54 Gift Gaardmand
Maren Mortensdatter 57 Gift Hans Kone
Søren Phillipsen 23 Ugift Deres Børn
Carl Phillipsen 21 Ugift Deres Børn
Christiane Phillipsen 20 Ugift Deres Børn
Karen Phillipsen 17 Ugift Deres Børn
Morten Henriksen 18 Ugift Tjenestekarl

Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]
Philip Jorgensen gmd i Besser 2 Jul 1862 pg 219
myndige arvinger by: Christian Philipsen gmd i Besser

Ane Mette Michelsdtr enke i Besser 17 Feb 1863 pg 240
HUSB: Philip Jorgensen gmd (dod)
CH: ... Philipsdr = Jens Soren Gylling gdeier i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Børn

i Jørgen Phillipsen, * 2 sep 1811 i Besser sogn, Samsø, † 21 dec 1883 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt samme dag, fremstillet i kirken 18 oktober, faddere vare gårdmand Rasmus Sørensens hustru, Christian Pedersen, Morten Pedersen, Jens Madsen og Ferdinand Hertzell

Han blev gift i Besser 21 sept 1811 med (1) Anne Mette Nielsdatter, 10 feb 1831 i Besser sogn, Samsø, * 11 jul 1812 i Alstrup, Besser, Samsø, † 20 jan 1864 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Ane Margrethe Jensdatter, 12 maj 1864 i Besser sogn, Samsø, * 1835 i Koldby sogn, Samsø, † 9 aug 1896 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, en Gaard, 9, FT-1834, B4864
Jørgen Phillipsen 23 Gift Gaardmand
Ane Mette Nielsdatter 22 Gift Hans Kone
Maren Jørgensdatter 2 Ugift Deres Barn
Ane Mette Adamsdatter 54 Enke(mand) Aftægtskone
Rasmus Jørgen Nielsen 12 Ugift Hendes Søn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, en Gaard, 73, FT-1840, B4869
Jørgen Phillipsen 30 Gift Gaardmand
Ane Mette Nielsdatter 27 Gift Hans Kone
Maren Jørgensdatter 8 Ugift Deres Børn
Niels Jørgen Jørgensen 5 Ugift Deres Børn
Ane Mette Jørgensdatter 2 Ugift Deres Børn
Ane Mette Adamsdatter 59 Enke Aftægtskone
Henrik Sørensen 36 Ugift Tjenestekarl

Holbæk, Samsø, Besser, Silleballe, En Gaard, 11, FT-1845, B4424
Jørgen Phillipsen 34 Gift Avlsbruger, Fæster Her i Sognet
Ane Mette Nielsdatter 33 Gift Hans Kone Her i Sognet
Maren Jørgensen 13 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Niels Jørgen Jørgensen 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Mette Jørgensen 9 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Marie Christine Jørgensen 5 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Phillip E. Jørgensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Karen Margrethe Jørgensen 2 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Mette Adamsdatter 65 Enke(mand) Aftægtskone Nordbye

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 67, FT-1850, B4874
Jørgen Phillipsen 39 Gift Gaardmand Besser
Ane Mette Nielsdatter 38 Gift Hans Kone Alstrup
Maren Jørgensen 18 Ugift Deres Børn Besser
Niels Jørgen Jørgensen 15 Ugift Deres Børn Besser
Ane Mette Jørgensen 12 Ugift Deres Børn Besser
Marie Jørgensen 9 Ugift Deres Børn Besser
Phillip Jørgensen 8 Ugift Deres Børn Besser
Karen Margrethe Jørgensen 6 Ugift Deres Børn Besser
Edvard Jørgensen 3 Ugift Deres Børn Besser
Søren Jørgensen 2 Ugift Deres Børn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Gaard, 1, FT-1860, B4879
Jørgen Phillipsen 49 Gift Gaardmand, Huusfader I Sognet
Ane Mette Nielsdatter 48 Gift hans Kone I Sognet
Karen Margrethe Jørgensen 17 Ugift deres Børn I Sognet
Edvard Jørgensen 14 Ugift deres Børn I Sognet
Søren Phillip Jørgensen 12 Ugift deres Børn I Sognet
Jens Jørgen Jørgensen 10 Ugift deres Børn I Sognet
Bodil Jørgensen 6 Ugift deres Børn I Sognet
Ingeborg Jørgensen 4 Ugift deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 91, FT-1870, B4884
Jørgen Phillipsen 57 Gift Gaardeier, Huusfader Besser S.
Ane Margrethe Jensen 35 Gift hans hustru Koldby S.
Bodil Jørgensen 15 Ugift deres Børn Besser S.
Ingeborg Jørgensen 13 Ugift deres Børn Besser S.
Jens Peter Jørgensen 3 Ugift deres Børn Besser S.
Ane Mette Jørgensen 1 Ugift deres Børn Besser S.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 91, FT-1880, B4889
Jørgen Phillipsen 68 Gift Husfader, Gaardejer I Sognet
Ane Margrethe Jensen 45 Gift Hans Kone Kolby Sogn, Holbæk Amt
Jens Peder Jørgensen 14 Ugift Deres Børn I Sognet
Ane Mette Jørgensen 11 Ugift Deres Børn I Sognet
Jørgine Jørgensen 5 Ugift Deres Børn I Sognet

18. ii Morten Phillipsen, * 14 aug 1813 i Besser sogn, Samsø, † 6 okt 1879 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift 16 dec 1834 i Onsbjerg med (1) Karen Madsdatter.

Han blev gift med (2) Dorthe Kathrine Pedersdatter, 14 nov 1856 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 16, FT-1840, B4869
Morten Phillipsen 26 Gift Dagleier
Karen Madsdatter 32 Gift Hans Kone
Mette Marie Mortensdatter 5 Ugift Deres Børn
Maren Mortensdatter 1 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 54, FT-1845, B4424
Morten Phillipsen 32 Gift Dagleier Her i Sognet
Karen Madsdatter 38 Gift Hans Kone Onsberg Sogn
Mette Marie Mortensen 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Maren Mortensen 6 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mads Jørgen Mortensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 74, FT-1850, B4874
Morten Phillipsen 37 Gift Arbeidsmand Langemark
Karen Madsdatter 43 Gift Hans Kone Taftebj.
Maren Mortensen 11 Ugift Deres Børn Besser
Mads (Jørgen) Mortensen 9 Ugift Deres Børn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 62, FT-1860, B4879
Morten Phillipsen 47 Gift Huusmand, Huusfader, Daglønnes I Sognet
Dorthe Cathrine Pedersdatter 28 Gift hans Kone I Sognet
Karen Mortensen 3 Ugift deres Barn I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 22, FT-1870, B4884
Morten Phillipsen 56 Gift Huusfader, Arbeidsmand Besser S.
Dorthe Cathrine Pedersdatter 37 Gift hans hustru Besser S.
Karen Mortensen 12 Ugift deres Børn Besser S.
Gjertrud Mortensen 4 Ugift deres Børn Besser S.

iii Christian Phillipsen, * 13 maj 1815 i Besser sogn, Samsø, † 24 maj 1882 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 1 juli 1815 i Besser. Faddere gårdmand Jørgen Jørgensens hustru af Besser, gårdmand Jørgen Jørgensen ibidem, gårdmand Mikkel Sørensen ibid, ungkarl Jens Soden HX på KX gods og Hans Larsen af Besser, pigen Bodil Marie Karsdatter og Margrethe Rasmusdatter ibid.

Han blev gift med Mariane Mortensdatter, 31 okt 1844 i Besser sogn, Samsø, * 3 maj 1817 i Besser sogn, Samsø, † 21 maj 1901 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, En Gaard, 53, FT-1845, B4424
Morten Mortensen Skipper 64 Enke(mand) Gaardbruger, Fæster Her i Sognet
Christian Phillipsen 30 Gift Inderste og Svigersøn Her i Sognet
Mariane Mortensdatter 28 Gift Hans Kone Her i Sognet
Lars Øster Knudsen 25 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Andreas Jensen 18 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Birthe Jørgensdatter 25 Ugift Tjenestepige Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 73, FT-1850, B4874
Morten Mortensen (Skipper) 69 Enke(mand) Gaardmand Besser
Christian Phillipsen 35 Gift Svigersøn, Avlsbestyrer Besser
Mariane Mortensdatter 33 Gift Hans Kone Besser
Ane Mette Christiansdatter 2 Ugift Deres Barn Besser
Jens Pedersen 26 Ugift Tjenestefolk Onsbjerg
Jens Skolemester Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Besser
Jacob Severin Hull 12 Ugift Tjenestefolk Kyholm
Mette Rasmusdatter 21 Ugift Tjenestefolk Pillemark
Birthe Kirstine Rasmusdatter 19 Ugift Tjenestefolk Tranebjerg

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Gaard, 23, FT-1870, B4884
Christian Phillipsen 54 Gift Arvefæstegaardmand Besser S.
Mariane Mortensdatter 52 Gift hans hustru Besser S.
Ane Mette Christiansen 21 Ugift deres Børn Besser S.
Maren Christiansen 19 Ugift deres Børn Besser S.
Peder Søren Nielsen 20 Ugift Tjenestefolk Thorup
Jens Søren Phillipsen 15 Ugift Tjenestefolk Besser S.
Ane Margrethe Christensen 14 Ugift Tjenestefolk Besser S.
Anton Vilhelm Carlsen 43 Gift Rørfabrikant Sverrig
Johannes Carlsen 30 Ugift Rørfabrikant Sverrig

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 5, FT-1880, B4889
Christian Phillipsen 65 Gift Husfader, Gaardeier I Sognet
Mariane Mortensen 62 Gift Hans Kone I Sognet
Mikkel Holm 38 Gift Deres Svigersøn, Gaardbestyrer I Sognet
Ane Mette Christiansen 31 Gift Deres Datter, Hans Kone I Sognet
Caroline Pedersen 18 Ugift Tjenestefolk Onsbjerg
Gjertrud Mortensen 14 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Jens Søren Sørensen 17

iv Søren Phillipsen, * 5 maj 1817 i Besser sogn, Samsø, † 30 okt 1847 i Besser sogn, Samsø. Døbt 8 juni 1817 i Besser. Faddere gårdmand Rasmus Jensens hustru af Aggerup, gårdmand Rasmus Jensen ibid, husmand og snedker Jens Smed af Besser, ungkarl Søren Jørgensen af Østerbye, Rasmus Jørgen Rasmussen af Besser, piger Ane Dorthe Larsdatter og Ane Katrine Laradatter begge af Besser.

Han blev gift med Ane Marie Jesdatter, 10 dec 1846 i Besser sogn, Samsø, * 4 okt 1811 i Besser sogn, Samsø, † 7 mar 1891 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

v Carl Phillipsen, * 16 maj 1819 i Besser sogn, Samsø, † 6 maj 1897 i Besser sogn, Samsø. Hjemmedøbt 18 maj, fremstillet 4 juli 1819 i Besser. Faddere gårdmand Peder Andreasens hustru på Sildeballe, Peder Andreasen ibid, gårdmand Jøegen Mahler på Steenskov, ungkarl Poul Mikkelsen i Besser, Rasmus Pedersen ibid, pigerne Bodil Bertelsdatter og Barbara Jensdatter begge af Besser.

Han blev gift med Marie Eline Jensdatter Fabricius, 23 maj 1848 i Besser sogn, Samsø, * 19 maj 1827 i Besser sogn, Samsø, † 13 jan 1906 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 72, FT-1850, B4874
Carl Phillipsen 31 Gift Gaardmand Besser
Marie Fabricius 23 Gift Hans Kone Besser
Mette Marie Mortensdatter 15 Ugift Tjenestepige Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Boelssted, 2, FT-1860, B4879
Carl Phillipsen 41 Gift Boelsmand og Huusfader I Sognet
Marie Oline Jensdatter 33 Gift hans Kone I Sognet
Ane Mette Carlsen 9 Ugift deres Børn I Sognet
Jens Søren Carl Phillipsen 6 Ugift deres Børn I Sognet
Edvard Phillipsen 3 Ugift deres Børn I Sognet
Carl Jørgensen Phillipsen 1 Ugift deres Børn I Sognet
Abelone Hansen 22 Ugift Tjenstepige I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 2, FT-1870, B4884
Carl Phillipsen 50 Gift Jordbruger, Huusfader Besser S.
Marie Oline Fabricius 42 Gift hans hustru Besser S.
Ane Mette Phillipsen 18 Ugift deres Børn Besser S.
Edvard Phillipsen 12 Ugift deres Børn Besser S.
Bodil Margrethe Phillipsen 7 Ugift deres Børn Besser S.
Otto Emil Phillipsen 1 Ugift deres Børn Besser S.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 89, FT-1880, B4889
Carl Phillipsen 60 Gift Husfader, Husmand lever af sin Jordlod I Sognet
Marie Eline Fabricius 52 Gift Hans Kone I Sognet
Bodil Margrethe Phillipsen 17 Ugift Deres Børn I Sognet
Oto Emil Phillipsen 10 Ugift Deres Børn I Sognet
Jens Søren Phillipsen 25 Ugift Tjenestekarl Besser Sogn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Udflyttere Silleballe, et Huus, 89, FT-1890, B4894
Jens Søren Carlsen 35 Gift Husfader, Husmand Silleballe
Karen Kirstine Jensen 34 Gift Hans Kone Silleballe
Carl Phillipsen 70 Gift Aftægtsmand Silleballe
Marie Eline Fabricius 62 Gift Aftægtskone Silleballe
Marie Carlsen 4 Ugift Barn Randløv Sogn Randers amt

vi Christiane Phillipsdatter, * 17 jan 1821 i Besser sogn, Samsø, † 23 mar 1890 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 18 marts 1821 i Besser. Faddere Skipper Sørensens hustru i Besser, smed Søren Hansen og Poul Bertelsen ibid, ungkarl Tønne Christensen ibid, ungkarl jens Rasmussen Aggerup, pigerne Karen Rasmusdatter og Margrethe Michelsdatter begge af Besser.

Hun blev gift med Jens Søren Jensen Gylling, 14 dec 1848 i Besser sogn, Samsø, * 15 maj 1824 i Tranebjerg, Samsø, † 10 jun 1897 i Besser sogn, Samsø.

Holbaek, Samsø, Besser, Besser, Gaard, 3, FT-1860, B4879
Jens Søren Gylling 36 Gift Gaardmand, Huusfader Tranebj. S
Christiane Phillipsdatter 40 Gift hans Kone I Sognet
Edvard Jensen Gyllling 10 Ugift deres Børn I Sognet
Søren Jensen Gylling 8 Ugift deres Børn I Sognet
Gjertrud Gylling 6 Ugift deres Børn I Sognet
Peder Jørgen Pedersen 23 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Hans Christian Frederiksen 18 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Dorthe Margrethe Nielsdatter 27 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Margrethe Nielsdatter 22 Ugift Tjenestefolk I Sognet

Holbaek, Samsø, Besser, Besser, Fillipsdal, 88, FT-1880, B4889
Jens Søren (Jensen) Gylling 55 Gift Husfader, Gaardejer Tranebj.
Christiane Phillipsdatter 59 Gift Hans Kone I Sognet
Gjertrud Gylling 25 Ugift Deres Børn I Sognet
Marie Gylling 18 Ugift Deres Børn I Sognet
Christian Jørgensen 18 Ugift Tjenestefolk Onsbjerg
Christian Henrik Christensen 15 Ugift Tjenestefolk Tranebj.
Christine Simonsen 24 Ugift Tjenestefolk Tranebj.
Karen Jensen 19 Ugift Tjenestefolk I Sognet

i 1890 i Aftægt hos Datteren Marie Gylling og Svigersønnen Carl Søren Jensen Buhr, Filipsdal, Besser Udflyttere.

vii Karen Phillipsdatter, * 21 jun 1823 i Besser sogn, Samsø, † 13 jul 1859 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 3 august 1823 i Besser. Fru Hammer i Besser bar det, faddere handelsmand Tønne Christensen, Jens Jensen Kleis, ungkarlene Jens Orøe og Michel Jørgensen, pige Katrine Rasmusdatter alle af Besser

Hun blev gift med Morten Jensen Alfast, 2 dec 1858 i Besser sogn, Samsø, * 25 feb 1823 i Østerby, Besser sogn, † 10 mar 1890 i Besser sogn, Samsø.

Morten Jensen Alfast bliver derefter gift 9 dec 1859 i Besser (2) med sin første hustrus niece Maren Mogensdatter, der er datter af ane 18 Morten Phillipsen.

Karen Philipsdr 35 i Besser 14 Jul 1859 pg 135 146
HUSB: Morten Jensen Alfast hmd
CH: Carl Jensen 15 wks (dod age 5mo 7 Dec 1859 pg 153)
FADER: Philip Jorgensen hmd i Besser
HUSB.CH: Jens Mortensen umyndig
by: Alfast Jensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

viii Edvard Phillipsen, * 24 jul 1826 i Besser sogn, Samsø, † 22 jul 1829 i Besser sogn, Samsø. Døbt 17 sept 1826 i Besser. Husmand Tønnes Christensens hustru af Besser bar barnet, faddere gårdmand Morten Mortensens hustru i Besser, X Jøegensen ibid, ungkarlene Hans Jørgen Pedersen og Jens Jensen Kleis ibid, pigerne Ane Pedersdatter og Margrethe Mortensdatter ibid.

37. Maren Mortensensdatter
, * 11 jan 1784 i Besser sogn, Samsø, † 5 dec 1843 i Besser sogn, Samsø.
Jens Rasmussens hustru bar barnet, Kirsten Andersdatter i LaX, Maren Xdatter, resten ulæseligt

Maren Mortensdtr i Besser 5 Dec 1843 pg 498 501 516
HUSB: Philip Jorgensen gmd
CH:
Jorgen Phillipsen 32 gmd i Besser
Morten Phillipsen 30 hmd i Besser
Christian Phillipsen 28 hiemme
Soren Phillipsen 26 tiene i Besser
Carl Phillipsen 25 hiemme
Christiane Phillipsdr ugift hiemme
Karen Phillipsdr ugift
guard: Schade skolelarer i Besser / Schade kirkesanger i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Fra Besser kirke