Kirstens kreative indslag

Min fars anetavle

Min far, der kunne være fyldt 100 år den 21. september 2008, var altid god for en historie, og jeg nød hver gang, han tog fat med sit "og så kan jeg huske".

Med dyb taknemlighed og kærlighed til min far er det en ekstra stor glæde at kunne publicere hans anetavle på nettet, netop som han kunne være blevet 100 år.

Det liv, han og hans forfædre har levet, var ikke let, hvilket tydeligt fremgår af slægtens historie og data.

Jeg har været heldig at få nogle af dataene om slægten via min fætter Peter, der igen havde fået dem fra en fjern slægtning i USA.
Denne slægtning havde allerede i 1994 haft en efterlysning i avisen, og var heldig at få et svar fra min sidstlevende farbror, der nu er død.
Gennem årene var der en del korrespondance, og en dag fik min fætter data om slægten på et USB stik. Disse data fik jeg i marts 2008 en kopi af, og så var det med at komme igang.

Da jeg kom i gang med at tjekke dataene, viste der sig, at der var fejl ind i mellem, samt at der kunne afdækkes endnu mere.

Avisartiklen, der satte det hele i gang.


Jeg gik i gang med tjek af den store familie, jeg fandt dem på nettet via kirkebøger, folketællinger o.a.

Tilfældigt fandt jeg via biblioteket en slægtsbog, hvor noget af slægten var optegnet, og der tillod jeg mig at bruge de data, jeg havde behov for. 
På denne måde kom jeg et stykke videre tilbage i fortiden.

Da jeg selv kom i gang, viste det sig, at der var mange spændende historier gemt i slægten.
Det har bevirket mange besøg på Viborg landsarkiv og oversættelse af mange sider gotisk.

Denne slægt er helt speciel og har bla. den spændende historie om min tipoldefar ane 12 Jacob Pedersen, der stjal et par heste og blev idømt livstid i 1830, heldigvis bliver han frigivet efter 8 år, møder min tipoldemor og slægten kan fortsætte!

Samtidig er hans "ugerning" måske en "arv" fra hans far - ane 24 min 2 x tipoldefar Peder Iversen, der i en alder af 18 år bliver idømt 2 år i Viborg tugthus - også for hestetyveri

Ligeledes er der anesammenfald, ane 40/ 41 i bedstefars slægt og ane 60/ 61 i bedstemors slægt er de samme, nemlig Peder Jensen Degn og Karen Jensdatter, de har to sønner, der begge hedder Jens, nemlig ane 20 og ane 30.
De to brødre bliver stamfar til hver sin gren af slægten, og derved mødes de i 4. slægtled, da mine bedsteforældre bliver gift.

De to grene mødes også i USA, da ane 10 Peder Jensen Degns søn Poul og ane 15 Karen Marie Jensdatters søn Adam begge udvandrer. Peder Jensen Degn og Karen Marie Jensdatter er fætter og kusine, begge børnebørn af ane 40 Peder Jensen Degn og Karen Jensdatter.
Samtidig er de også børn af hver sin bror Jens.

Inden Paul udvandrer bliver han gift med Adams halvsøster Anne Dorthe Enevoldsdatters datter Johanne Kirstine Andersdatter

Min far på skoleudflugt til Ålborg 1921

Aneliste

Ved udarbejdelsen af slægtstavlen er bla. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sog, hvor de er levet. I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt.

Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre.
En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. 12 og moderen nr. 13.

Nr. 12`s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13`s forældre nr. 26 og 27 etc.

Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2.

Anetavlen er for overskuelighedens skyld delt op i farfars side og farmors side                                 

1 Søren Marius Nielsen                    

___________________________________________________________________________

2 Peder Nielsen                           
3 Else Marie Jacobsen                     

___________________________________________________________________________

4 Jacob Nielsen                           
5 Gertrude Katrine Pedersen      
        
6 Søren Peter Jacobsen                    
7 Maren Andersen                          

__________________________________________________________________________

8 Niels Jacobsen                          
9 Mætte Clausdatter    
                  
10 Peder Jensen Degn                       
11 Else Marie Poulsdatter 
 
               
12 Jacob Pedersen                          
13 Else Marie Sørensdatter
                
14 Anders Christensen                      
15 Karen Marie Jensdatter                  

______________________________________________________________________________

16 Jacob Jensen                            
17 Ane Pederdatter        
                
18 Claus Nielsen                           
19 Sidsel Sørensdatter     
               
20 Jens Pedersen Degn                      
21 Gjertrud Christensdatter   
            
22 Poul Pedersen                           
23 Ane Andersdatter 

                      
24 Peder Iversen                           
25 Anne Rasmusdatter
                       
26 Søren Hansen                            
27 Zeverine Nielsdatter    
               
28 Chresten Chrestensen Visborg                      
29 Maren Chrestensdatter
                    
30 Jens Pedersen                           
31 Dorthe Sofie Christensdatter            

__________________________________________________________________________

32 Jens Christensen                        
33 Margrethe Jacobsdatter       
          
34 Peder Nielsen Otte                      
35 Ane Katrine Nielsdatter   

36 Niels Knudsen
37Mette Clausdatter
              
38 Søren Sørensen      
39 NN
                   
40 Peder Jensen Degn                     
41 Karen Jensdatter  
                     
42 Christen Christensen                    
43 Karen Knudsdatter        
              
44 Peter Hansen Sjælland                   
45 Anne Marie Poulsdatter    
             
46 Anders Christensen (Blegedøe)           
47 Else Laursdatter  

48 Iver Fridriksen
49 Helle Pedersdatter 
                
50 Rasmus Christensen Beck                        
51 Ellen Nielsdatter

52 Hans Sørensen
53 Else Laursdatter 

56 Anders Andersen Møller
57 Mette Christensdatter   
__________________________________________________________________________

68 Niels Christensen Otte         

69 Anna Pedersdatter      

76 Søren Sørensen
77 Maren Michelsdatter
                              
82 Jens Lauritsen                          
83 Karen Chrestensdatter   
               
88 Hans Pedersen Sælland                   
89 Maren Sørensdatter   
                  
90 Poul Bertelsen                          
91 Maren Hansdatter    
                   
92 Christen Pedersen (Blegedøy)            
93 Maren Jensdatter
                       
94 Laurids (Jensen) Skytte                 
95 Karen Jensdatter     

102 Niels Jensen Møldrup
103 Bodil Sørensdatter      
             
100 Søren Jacobsen                          
101 Kirstine Nielsdatter   

112 Anders Andersen Smed
113 Johanne Kirstine Hansdatter 

136 Niels Sørensen Otte

137 Kirsten Sørensdatter         

_________________________________________________________________________


176 Peder Sjælland                          
177 Karen Larsdatter   
                    
180 Bertel Christensen                      
181 Anna Poulsdatter       
                
184 Peder Christensen                       
185 Tyra Poulsdatter      
                 
186 Jens Sørensen (Rytter)                  
187 Anna Jensdatter     
  
188 Jens Lauritzen Gade
189 Dorthe Sørensdatter

206 Søren Pedersen
207 Maren Nielsdatter  

226 Hans Jensen
227 Anna Laustsen      

_________________________________________________________________         

354 Laurids Sørensen Bøgh
355 Tyre Christensdatter

360 Christen Bertelsen                      
361 Mette Bertelsdatter  
                  
368 Christen Hansen                         
369 NN              
                       
370 Poul Andersen                           
371 NN   
                                  
372 Søren Jensen (Rytter)                   
373 NN      
                               
374 Jens Laursen                            
375 NN       

376 Lauritz Christensen Gade
377 Anne Jensdatter                               

__________________________________________________________________________

720 Bertel Nielsen                          
721 Kirsten NN     

722 Bertel Andersøn
723 Eddal Andersdatter

752 Christen Gade
753 Dorethe NN                                 
                              

Far bevarede interessen for sin slægt, historie og gamle dage lige til sin død. Her er han til åbningen af Hvorslev Lokalarkiv marts 1988, kun ½ år før han stille sover ind.

1. Søren Marius Nielsen

* 21. sep. 1908 i Monstrup, Rostrup sogn, døbt 11. okt 1908 i Rostrup kirke, † 16 okt 1988 i Ulstrupbro sogn, begravet i Ulstrup.  
Døbt af kapellan Grøn i Monstrup kirke. Faddere husmand Søren Peder Jacobsen og hustru St. Brøndum, pige Elsine Jensen, gårdmand Peter Lautsen og husmand Marius Madsen begge af Monstrup
     
 Min far Søren skrev sine erindringer fra barndom til seniorliv.
Det hele blev skrevet i hånden som han fortalte det. Der var ingen ophold, komma eller punktum. Alle navneord var skrevet med stort, og ord som skulle og ville var stavet ”skulde og vilde”. 

Han er i lægsrullen fra Granslev 1926. I 1929 er der noteret, at han er ved arbejdstropperne - betinget tjenstdygtighed, og ikke kan følge med på march.  Han er flyttet til lægd Q = Vellev i 1944 og har fået nyt løbenummer = 31, men det er også året, hvor han bliver slettet af lægdsrullerne som 35 årig.

Far holdt mange foredrag om sit liv rundt på ældrecentre og i foreninger, der var interesserede.
Han blev interviewet til en bog, og de gamle bånd med interviewene har jeg stadig i min varetægt.

Erindringerne befinder sig nu på arkivet på folkemindesamlingen i Hadsund og på lokalarkivet i Hvorslev, desuden er der uddrag af dem i bøgerne ”Landboliv  -erindringer fra Viborg Amt” 

Erindringerne kan læses på denne hjemmeside under punktet: "Min fars erindringer."

Nu skal du bare høre!!

Han blev gift 11. Maj 1934 i Hvorslev kirke med Petra Birthe Nielsen, * 11. maj 1910 i Hvorslev sogn, † 2. jan 1996 i Ulstrup sogn. Begravet på Ulstrup kirkegård

Altid glade og i godt humør

I 1929 er han fadder ved sin søster Gerdas datter Lillys dåb. Han betegnes da som tjenestekarl i Vellev.

Søren arbejdede ved landbruget i sine unge år både som løsarbejder og som fast, senere fik han arbejde ved teglværket i Hesselbjerg i 12 år, derefter var han arbejdsmand på Nissens trævarefabrik i Langå, ved Ferm i Ulstrup og ved Grundfoss i Bjerringbro.
 
 Børn: Else * 21. sep. 1934, Niels Møller * 14. aug. 1936, Kirsten Marie *19. apr. 1948

Sølvbryllup 11. maj 1959 og 3 børn

Mine bedsteforældre

Jeg elskede min kære Bedste og Bedstefar

2. Peder Nielsen

* 15. feb. 1882 i Monstrup, Rostrup sogn † 25. nov.1969 i Hadsund sogn. 
Faddere til dåben: Ane Marie Nielsen, Valsgård, Husmand L. Christensen og hustru, Monstrup, Husmand P. Jensen, Konstrup, Ungkarl S.M. Christensen, Valsgård.
Dåben publiceres i kirken den 9. april 1882
 
Han havde tilnavnet Degn ”Pier Degn” da han boede i Monstrup

Aalborg, Hindsted, Rostrup, Munstrup, Rostrup Sogn, , 76, FT-1890
Hans Chr. Nielsen 39 Gift Husfader Husejer Ove, Aalborg Amt 
Gjertrud Kathrine Pedersen 39 Gift Husmoder  Ove, Aalborg Amt
Peder Nielsen 7 Ugift Barn Rostrup, Aalborg Amt
Peder Pedersen Degn 90 Enkemand Aftægtsmand Arbejdsmand Ove Sogn, Aalborg Amt
 
Konfirmeret den 12-04-1896 i Rostrup:
Kundskab: g+
Forhold: mg
Sognepræst Petri fra Vive kirke
      
1919 - Flytter fra Monstrup til Rostrup
1922 - Flytter til Mariager landsogn, Fladbjerg mark
1931 - Flytter til Hadsund.

Han blev gift med Else Marie Jacobsen, gift 5. marts 1907 i St. Brøndum kirke.

Forlovere husejer Søren Peder Jacobsen Brøndum mark og husejer Anton Christensen af St. Brøndum mark

Da Peder og Else Marie Nielsen er faddere for Else Maries bror Carls datter Petra, omtales Peder Nielsen som boelsmand af Rostrup

Peder Nielsens koppeattest fra 1882

De overtog hans forældres ejendom mod at have både dem samt hans farfar i aftægt

 I fars erindringer var et gammelt skøde omtalt med aftaler om aftægten, dette skøde oversatte jeg fra gotisk og renskrev i forbindelse med udgivelsen af erindringerne. I renskrivningen er den gamle stavemåde bevaret, der er nogle af underskrifterne, der var ulæselige, de er markeret med ….

Det gamle skøde

Skjøde

Underskrevne Husmand af Mundstrup Hans Christian Nielsen i forening med Hustru Giertrud Katrine Pedersen skjøder og overdrager herved til min Stedsøn Peder Nielsen den mig tilhørende Eiendom af Mundstrup By, Rostrup sogn, skyldsat under.
Matr. N. 2 b for Hartkorn 1 Skjp 0 Fdk. 2 Alb.
Matr. N. 7 d for hartkorn 1 Skjp. 3 Fdk. 2½ Alb.

Med derpå stående Bygninger og nagelfaste Appertinenter herunder Kakkelovne, Komfur og Grubekedel, hele den på Eiendommen værende besætning, maskiner, Inventar, Avls og Afgrøde på Mark og i Hus, Ildebrændsel og Gjødning, samt endelig alt Ind og Udbo, dog således, at vi, så længe vi leve, forbeholde de os vederlagsfri brug og Afbenyttelse af det Ind og Udbo, som vi have fornødent, men falder det således til Brug Udtagne ved den Længstlevendes Død tilbage til nævnte Peder Nielsen, hvem det tilhører.

Kjøberen indtræder i mine rettigheder og Forpligtelser lige overfor Oue Andelsmejeri og Hobro Andelsslagteri, således at Overskud, der forfalder henholdsvis i denne Måned og Februar eller Marts Måned n. År, tilfalder ham, ligesom selve Andelsretten for de løbende Perioder også tilkommer ham. Eiendommen sælges i øvrigt ham med alle de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har været Eier, i hvilken Henseende bemærkes,

at Mikkel Sorensens Enke har brugen i 50 År af Halvdelen af matr. Nr. 2 b.s. Andel i Fællesmosen ”Stormosen” kaldet,

at Ane Marie Poulsdatter og efterkommende Eiere af 2 g Mundstrup har Brugen i 50 År af den anden Halvdel af 2 b.s. Andel i ”Stormosen”.
   
I øvrigt er Vilkårene for Overdragelsen følgende:

1.Eiendommen mv. overtages af Kjøberen ved nærværende Kontrakts Underskrift, hvoraf navnlig følger, at Kjøberen i Ildsvådestilfælde hæver Assurangen til anordningsmæssig Anvendelse.

2. Alle den i Oktober d. Å. Forfaldne og senere forfaldne Skatter og Afgifter af det overdragne udredes af Kjøberen, der ligeledes svarer alle Omkostninger ved nærværende Kontrakt.

3. Kjøbesummen for det Overdragne er bestemt til 5.700 Kr. hvoraf 1000 Kr. for medfulgt Løsøre, og den er berigtiget således.

a. Kjøberen overtager til Levering fra dato den Eiendommen ifølge Kontrakt af 16, læst 27 Juli 1882, påhvilende Aftægt til Peder Jensen Degn af capitalværdi 600 Kr., med hvilken Kontrakts Indhold Kjøberen er bekjendt.

b. Kjøberen overtager til indfrielse i sin Tid nedennævnte i Eiendommen indestående Prioriteter nemlig:

Til Husmandskreditforeningen i Ålborg oprindelig 2800 Kr.
Jysk Land Hypothekforening årlig Ydelse 690 – 1000 Kr.
Og komme skete Afdrag og Reservefondsandel ham til Gode.
Kjøberen betaler de i indeværende Termin forfaldne Terminsydelser. Overføres 4400 Kr.
c. Kjøberen overtager der hos mig påhvilende Gjæld til Rostrup Forskudsforening, stor 100 Kr.
Og til Hobro Bank              200 Kr.

d. Endelig har Kjøberen påtaget sig at svare mig Hans Christian Nielsen og Hustru Giertrud Katrine Pedersen, så længe vi leve, følgende til 1000 Kr
Capitaliserede      5700 Kr.
  
Aftægt

I Vi forbeholde os Brugen og Afbenyttelse af den 2 Fags Stue, der benyttes af Aftægtsmand Peder Jensen Degn, der er 89 år gl. og stadig sengeliggende, og som er beliggende i nordvestre Ende af Huset, med deri værende kakkelovn og Indgang til denne Stue gjennem bryggerset og Adgang dertil, både for os selv og Besøgende, og forbeholder os medafbenyttelse af bryggerskjedel og Komfuret i Kjøkkenet. Vedligeholdelse af Stuen, forsvarligt i enhver henseende, påhviler Kjøberen.

Vi forbeholde os derhos udelukkende Brug og Afbenyttelse af et stykke Havejord, 6 Favne på hver kant, og beliggende i sydøstre Ende af den til Stedet hørende have, samt af de på dette Stykke værende Trær, Buske og urter. Fornøden Gjødning skal vederlagsfrit leveres fra Stedets Mødding. I øvrigt forbeholder os fri og uhindret Adgang og Færdsel overalt på Stedets Grund og i dets Bygninger og medafbenyttelse af Brønd, retirade og lignende Indretninger.

II Til vort Underhold leveres på vor Bopæl 1 Pot nymalket Mælk daglig hele året rundt, af den malkning, vi selv bestemme og i rene Kar samt årlig inden 1. August 5000 Stk. Skrudtørv af almindelig Størrelse, hvilke skulle bringes i Hus i tør og god Tilstand i Stedets Tørvehus, men adskildt fra Kjøberen, og skal i Alderdomssvaghed fornødent Ildebrændsel bringes os ind i vor Stue, ligesom der skal ydes os fornøden Pasning og Pleie og i Sygdomstilfælde skal Aftægtsyderen besørge Læge og Medicin afhentet, men betaling til Læge og for Medicin er ham uvedkommende.

Endelig betaler Aftægtsyderen os årligt i de første 10 Terminer 50 Kr. og første gang 50 Kr. i 11 Juni Termin 1908, men når 500 Kr. ere betalte, ophører den kontante årlige Ydelse ligesom denne selvfølgelig bortfalder ved den Længstlevendes Død, hvis denne skulde indetræffe inden de 10 terminers Forløb.

III Ved vor død skal Aftægtsydelsen besørge vor hæderlige og anstændige begravelse efter Egnens Skik og Brug. Som Følge af alt Føranførte skal nævne Eiendom herefter tilhøre Peder Nielsen som hans fuldkomne Eiendom.
  
Jeg Peder Nielsen der er fuldmyndig, indgår herved på alt Foranstående og meddeler jeg derhos herved til Sikkerhed for skadesløs Opfyldelse af foranstående Aftægtskontrakt oprykkende Prioritets Panteret, næst efter anmeldte Hæftelser, nemlig Aftægt til P. J. Degn, Kreditforenings og Hypotheks foreningsgjæld, i den mig tilhørende Eiendom med påstående Bygninger med Mur og nagelfaste Appertinenter, Besætning og Inventarium, Avl og Afgrøde i Strå, Hø og utærsket Sæd, Gjødning, enhver af Eiendommen gående Leie og Interesse og Pantets Assurancesummer.

I søgsmålstilfælde gjælder Fr. af 25. Januar 1828. Af hensyn til Stemplet bemærkes, at Aftægten anordningsmæssigt beregnet, har en Capitalværdi af 1000 Kr., og vil nærværende Dokument tillige være at thinglyse som Pantebrev for Aftægter.


P.t. Terndrup den 11te December 1907
Hans Chr. Nielsen Gjertrud K. Pedersen. Peder Nielsen

Til Vitterlighed om Datering Vedtagelse og Underskrift givet til de Fattiges Kasse. Skatteattest vedlagt. For vedk. … Herredsfuldmægtig
Tillige som Pantebrev for Aftægt Læst inden Hellum Hindsted herreders Ret den 17. December 1907 og indført Prot. As. fel. 70.En skatteattest forevist.


Gebyr:
& 64, 68, 73 12 Kr 26
& 156    2 Kr 45
& 77    1 Kr 50
I/N %  23 Kr 50
  39 Kr 71
s. Tretini Kroner syvtien Ører

Herved meddeles Samtykke til, at nærværende Aftægt herefter må have oprykkende Prioritet efter et Lån, stort 4.000 Kr. til Ålborg Bys og Omegns Sparekasse til over 4 p. Ct., hvilket Lån altså træder i stedet for de hidtil værende prioriteter.

Mundstrup, den 17/ 2 1915   Gertrud Katrine Pedersen.

Til Vitterlighed …… Søren Jensen

I henhold til hoslagte Dødsattest for Hans Christian Nielsen af Mundstrup bedes Aftægten for hans Vedkommende aflæst og udslettet af pantebogen.

Påtegning af 17/ 2 1915
Læst inden Hellum Hindsted Herreders ret. Tirsdagen den 2. Marts 1915. Indført i protokol 7.

Moderation noteret.
 Aftægten til Hans Christian Nielsen overensstemmende med begæring i Påtegningen af 20/ 2 1915 aflæst og udslettet.
Dødsattest for Hans Christian Nielsen død 22/ 8 og begravet 27/2 1908 på Rostrup Kirkegård forevistes.

Gebyr:
& 16   1 Kr
& 13  2 Kr
& 14  0 Kr 50
& 21  0 Kr 50
  4 Kr        Fire Kroner
  
Herved meddeles Samtykke til, at nærværende Aftægt rykker tilbage for yderligere Lån, 1000 Kr til 5 % p.a. hos Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, således at der herefter for Aftægten haves oprykkende Prioritet efter i alt Kr. 5000 til 5% p.a. til nævnte Sparekasse.

Mundstrup den 13. September 1917 Gjertrud Katrine Sørensen

Til Vitterlighed Chr. Uhrenholdt Andr. M. Sørensen

Påtegnet 13/ 9 1917
Læst inden Hellum Hindsted Herreders Ret Tirsdagen den 25. September 1917.
Indført i Protokol 11 Fol. 316 Hellum Hindsted Herreder d. 6/ 10 1917

Gebyr:
& 13  2 Kr
& 14  0 Kr 50
& 21  0 Kr 50
   3 Kr
Tre Kroner 00

Henvisning til vedlagt Dødsattest for Gertrud Katrine Pedersen beder herved tillagt Aftægt af årlig Værdi 200 Kr aflyst og udslettet.

Terndrup 20 Juli 1920
Fa. Vedk. ….. Dommerfuldmægtig

Aftægt for Gertrud Katrine Pedersen Aflyst inden Hellum Hindsted Herreders Ret Tirsdagen den 10/ 8 1920 og udslettet. Indført i Protokol 15 Fol. 563
Dødsattest for aftægtsnydersken forevist .. … …

Gebyr:
& 16   1 Kr 00 ø
& 14      “   “
& 21      “40 ø
_____________________
  1 Kr 40 ø

Sidste side af skødet

Åge der er den 6 i rækken som børn, han bliver den sidste af børnene,der blev født på gården i Mundstrup i 1918.
 
I 1920 måtte min farfar Peder Nielsen gå fra gården på grund af de forpligtelser han fik ved overtagelse af gården samt den store børneflok. Det kunne den lille gård ikke bære.

Første foto af far og hans første søskende

Far, Søren Marius først, Så Einar imellem, Hans Christian og Gerda. Forrest Åge og Peter

Billedet er ca fra 1919/ 20, og har været i mine oldeforældres album. Jeg har fået en kopi af det via en af mine grankusiner, barnebarn af min farmors bror Carl Marius Jacobsen

Børn

Søren, Gerda, Einar, Peter, Åge, Harry, Hilda, deres fætter og "fosterbroder" Egon og forrest Christian

i Hans Christian Nielsen

* 3. Jan.1907 i St. Brøndum sogn, † 4. december 1977 i Assens sogn. 
Hans Christian blev kaldt Christian, han blev født før forældrene var gift.
I kirkebogen står under dåben: Ugifte Else Marie Jacobsen 19 år gammel og udlagte barnefader Peder Nielsen af Monstrup, forældrene ægteviede i kirken 5 marts 1907 - samme dag som dåben

Faddere til dåben: Husmand Jens Christian Jensen af St. Brøndum Toftegårdsmark, husmand Peder Jørgensen af St. Brøndum mark, husmand Ole Christian Christiansen af St. Brøndum mark, gårdmand Lars Christian Andersens hustru Ane Marie Jacobsen af Siem, husmand Søren Christian Nielsens hustru Christiane Møller af St. Brøndum Toftegårds mark

Han blev konfirmeret 3 april 1921 i Rostrup kirke. Da tjener han hos gårdmand Niels ladefoged, Blegedø
       
Hans Christian var ikke gift og fik ingen børn.

Han var syg i mange år af leddegigt, fik fjernet begge ben og tilbragte sine sidste år i kørestol på plejehjemmet i Assens.

Christian

1. ii Søren Marius Nielsen

 * 21. sep.1908 i Monstrup, Rostrup sogn, †16. Okt. 1988 i Ulstrup sogn, begravet i Ulstrup.
Døbt 11. okt 1908 af kapellan Grøn i Rostrup kirke, Faddere husmand Peder Jacobsen og hustru St. Brøndum, pige Elsine Jensen, gårdmand Peter Lautsen og husmand Marius Madsen begge af Monstrup

Han blev konfirmeret 1. oktober 1922. Da tjener han hos gårdmand Anton Kristensen Monstrup 
  
Han blev gift 11. maj 1934 i Hvorslev kirke med Petra Birtha Nielsen.
        
Børn: Else * 21. sep. 1934, Niels Møller * 14. aug. 1936, Kirsten Marie *19. apr. 1948

Søren og søsteren Gerda fra et skolebillede

iiv Einar Nielsen

* 18. maj 1912 i Monstrup, Rostrup sogn, † 27. jan 1996 i Assens sogn. 
Døbt 16. juni 1912 i Rostrup kirke.
Faddere: Pige Henriette Christensen, pige Elsine Jensen, gårdejer Jens Peder Jensen Stevnhoved, husmand Jens Peder Jensen alle af Monstrup og husmand Søren Peder Jacobsen af St. Brøndum
 
I 1930 er han fadder ved sin søster Gerdas datter Grethes dåb, her er han tjenestekarl i Asferg
 
 Ejnar arbejdede på afdelingen Stenmøllen på cementfabrikken Dania i mange år, han blev næsten døv af al den støj, han arbejdede i.

Han blev gift 12 november 1939 i Mariager med Edith Mette Hansen .

Børn: Elly, Leo og Åge

Ejnar og Edith

iii Gerda Katrine Nielsen

* 4. Apr. 1910 i Monstrup, Rostrup sogn, † 18 juni 1992 i Hobro sogn    
Døbt 15. maj 1910 i Rostrup. Faddere: Moderen, Anton Kristensens hustru, gårdmand Peter Lautsen, ungkarl Martinus Kristiansen alle af Monstrup og Boelsmand Laurits Kristensen af Stoholm.
  
 Hun blev viet for borgmesteren i Mariager den 29 marts 1930 med Anders Christian Hansen.    
    
De boede Banegårdsvej 23 Hobro ved Grethes dåb
De boede Randersvej 25 Hobro ved Annys og Svends dåb
De boede Hegedalsvej 57 Hobro ved Else Maries dåb
De boede Grøndalsvænge 6 a ved Hans Kurts fødsel i 1951

 Børn: Lilly Irene Hansen, Grethe Hillegard Hansen, Anny Kirstine Hansen, Svend Peder Hansen, Else Marie Frida Hansen, Hans Kurt Christian Hansen

Gerda med mand og børn

v Peter Henry Nielsen

 * 5. aug. 1913 i Monstrup Rostrup sogn,† 17 oktober 1996 i Assens sogn. 
Døbt 7. sep. 1913 i Rostrup.  Faddere: Moderen, gårdmand Jens Peder Stouhoveds hustru, gårdmand Peder Lautsen, gårdmand Anton Kristensen og husmand Jens Peder Jensen alle Monstrup

Ved folketællingen i 1925 bor han hos sine bedsteforældre Søren Peter Jacobsen og Maren Andersen i St. Brøndum Sogn. 

Peter kom tidligt ud at sejle på de store verdenshave, mest med svenske skibe. Han rejste over hele verden også i en del af USA’s store havnebyer. Senere sejlede han med cement fra cementfabrikken Dania til København, og da Saltfabrikken blev bygget ved Mariager fjord, blev han maskinpasser der, indtil han blev pensioneret. 

Han blev gift for sognefogeden i Norup den 15. august 1937 med Grethe Cecilie  Sandberg Andersen. *  3 juli 1918 i Hadsund syd † 4 november 1984 i Assens
De boede i/ved Assens ved Mariager Fjord

Børn: Ruth Sandberg Nielsen, Hilda Sandberg Nielsen, Erik Sandberg Nielsen

Hilda, Peter og sønnen Erik

vi Åge Eivind Nielsen

 * 19. feb. 1918 i Monstrup, Rostrup sogn, † 2002 i København. 
 Døbt 31. marts 1918 i Rostrup.  Faddere: Carl Jacobsens hustru St. Brøndum, pige Sørine Jacobsen St. Brøndum, husmand Johan Larsen, gårdmand Kristian Jensen og gårdmand Anton Kristensen alle Brøndum

Åge fiskede og sejlede fra han var 14 år. Han sejlede med småskibe og færgefart fra Jylland til Sjælland til 1939, hvor han blev soldat.
De boede ved døtrenes dåb på Fyensvej 1 i Næstved, han er da fyrbøder

Han blev overført til Jyske Dragonregiment i Holstebro og var sammenlagt 32 år ved hæren.

I 1971 tog han sin afsked og flyttede til København og fik arbejde på hovedkontoret i ingeniørfirmaet Monberg og Thorsen, til han blev pensioneret.

Han blev gift 5 juni 1941 hos sognefogeden i Hadsund med Lillian Marina Rosen Laustsen, de blev senere skilt og boede sammen med Lillians kusine Gurli.

Børn: Inge Anette Nielsen og Hanne Marie Rosen 

Åge får medalje af dronningen

vii Hilda Johanne Jacobine Nielsen

 * 29. dec. 1921 i Rostrup sogn, † 5. dec. 1999 i Ålborg sogn, begravet i Hadsund.  
Moderen, arbejdsmand Kristian Kristiansens hustru lille Brøndum, boelsmand Laurits Jørgensen Brøndbjerg, husmand Peter Larsen Brundbjerg, husmand Søren Peter Jacobsen St. Brøndum  
    
Hilda var tjenestepige i sin ungdom. 

Hun blev gift 12 maj 1940 i Hadsund kirke med Svend Åge Hansen.

Børn: Leif, Irma, Peter

Hilda

vii Harry Elleman Nielsen

* 24. nov. 1923 i Fladbjerg Mark, Mariager landsogn, † i København.
Moderen bar barnet, tjenestepige Alma Larsen Trinderup, husmand Christian Sørensen (Roi) Fladbjerg mark, tjenestekarl Hans Christian Nielsen og tjenestekarl Søren Marius Nielsen begge af Fjeldsted

Harry blev udlært som stenhugger (gravstene) men forlod dette arbejde og kørte i stedet i mange år som chauffør for forskellige firmaer i København

Han har aldrig været gift men har haft 2 samlevere, og fik ingen børn.

Harry

3. Else Marie Jacobsen

* 6. okt 1887 i Korup, Solbjerg sogn, † 25. aug. 1968 i Hadsund sogn. 
Faddere: Gårdejer Knud Christian Pedersen og hustru af Vive, Ane Dorthea Enevoldsen af Vive, Gårdmand Henning Christiansen af Øster Korup mark, Gårdmand Jens Jensen af Øster Korup mark  

Konfirmeret 6 oktober 1901 i St. Brøndum kirke, g i kundskab og mg i opførsel

Da Else Marie er fadder ved sin bror Knuds dåb i 1905 omtales hun som : Pige Else Marie af Dollerup, Blenstrup sogn

Folketælling 1890
Søren Peter Jacobsen 33 år Øster Korup
Maren Andersen 29 år Vive
Anders Martinus Andersen 3 år Vive
Else Marie Jacobsen 2 år Øster Korup
Else Marie Sørensen 73 år Helberskov (fattigforsørgelse)

Else Marie var kogekone i mange år, hun plukkede også bær til Hornbecks fabrikker i Hadsund

60 år sammen, godt gået:-)

Mine oldeforældre på farfars side

4. Jacob Nielsen, * 21. Apr. 1851 i Valsgård mark, Valsgård sogn † 24. feb. 1888 i Valsgård mark, Valsgård sogn begravet 4. mar. 1888 i Rostrup. 
Hjemmedøbt den 23. april, fremstillet i Valsgård kirke 20. juli 1851. Faddere ved dåben: Tjenestepige Else Katrine Jacobsdatter, Gårdmand Jens Mikkelsen på Valsgård mark, gårdmand Anders Nielsen på Valsgård mark
 
Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Valsgaard Bye, et huus, 28, FT-1855,
Niels Jacobsen 30 år (Valsgård). Gårdmand som lever af sin jord
Mætte Clausdatter 38 år (Rostrup)- eller Astrup
Søren Michel Pedersen (Valsgård)
Jacob Nielsen 4år (Ove)
Peder Christian Nielsen 2år (Ove)

Lysning: 6. nov. 1881, forlovere ved bryllup: Brudens far Peder Jensen, Anders Peter Poulsen, Monstrup.

Han blev gift med Gertrude Katrine Pedersen, gift 26. nov. 1881 i Rostrup kirke.

Han frøs ihjel på vej hjem fra marked i Hobro iflg. Søren Nielsens erindringer
I kirkebogen fra Valsgård står der han døde hos forældrene Niels Jacobsen og hustru dødsårsagen er noteret som koldbrand. Sandsynligvis har han vandret den lange vej og fået forfrysninger, der har udviklet sig til koldbrand
 
Dødsanmeldelse: Gårdmand Jacob Nielsen af Monstrup, Rostrup 36 år indgivet af Enken Gertrud Katrine Nielsen født Pedersen og 1 fælles barn
 
Skifteprotokol :(B41-5344-578)
Gertrud Katrine Nielsen ansøger om tilladelse til at sidde i uskiftet bo efter mandens død 24/2 1886 med deres fælles barn. Hun får samtykket, da hun er en førlig og forstandig kvinde.
  
Børn:

2. i Peder Nielsen, * 15. feb. 1882 i Monstrup, Rostrup sogn, † 25. nov. 1969 i Hadsund sogn. 
Døbt i Rostrup 9 april 1882.  Faddere: Ane Marie Nielsen, Valsgård, Husmand L. Christensen og hustru, Monstrup, Husmand P. Jensen, Konstrup, Ungkarl S. M. Christensen, Valsgård,
 
Han blev gift med Else Marie Jacobsen, gift 5 marts 1907 i St. Brøndum kirke.

Iflg. min far Søren Nielsens erindringer skulle der have været en datter der var død før eller efter sønnen Peter Nielsen, men det har været umulig at finde hende i kirkebøgerne.

5. Gertrude Katrine Pedersen, * 21. mar. 1849 i Stubberup, Oue sogn.  † 4. mar. 1918 i Rostrup sogn
Hun var født i Ræbilens gård. Hjemmedøbt 21 marts 1849 fremstillet i kirken 28. maj 1849. Faddere til dåben: Gårdmand Søren Christensen, Dorthe Nielsdatter, Graverhusene, Gårdmand Poul Pedersen, Monstrup, Gårdmand Jens Pedersen Degn, Langbæk
      
Konfirmeret 12 marts 1863 i Valsgård.
 
Rejser hjemmefra i 1865 til Stubberup, Rostrup (16½ år)
til en stilling som tjenestepige

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup, en gaard, 67, FT-1850
Peder Jensen 31 år Oue (Gårdens husfader)
Else Marie Poulsdatter 21 Rostrup (hans kone)
Gertrud Katrine Pedersen 1 år Oue (hans Barn)
Jens Pedersen 70 år Oue (aftægtsmand)
Hans Jensen 12 år Oue (Jens søn) 
Else Marie Jensdatter 20 år Oue (Jens datter)

Hun blev gift med (1) Jacob Nielsen, gift 26. nov. 1881 i Rostrup kirke

Jacob Nielsen var husmand i Monstrup til sin død. Ejendommen blev efter hans død videredrevet af enkens anden mand Hans Christian Nielsen

Hun blev gift med (2) Hans Christian Nielsen, gift 28. dec. 1889 i Rostrup kirke,
 * 10. feb. 1850 i Oue sogn, døbt 12. feb. 1850 i Oue, † 22. aug. 1908 i Rostrup, begravet 27. aug. 1908 i Rostrup.

Oldemor Gjertrud Katrine Pedersen

Mine oldeforældre på farmors side

6. Søren Peter Jakobsen, * 18. feb. 1857 i Øster Korup mark, Solbjerg sogn, † 12. sep. 1936 i St. Brøndum sogn.   
Faddere til dåben er: Pigen Ane Sørensdatter fra Wisborg, Pigen Kirsten Christensdatter fra Øster Korup, Husmand Peder Christian Jacobsen i Veddum, Husmand Christian Henningsen, Øster Korup mark, Christen Axelsen i Veddum
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Øster Korup, Solbjerg Sogn, Hus, 59, FT-1890
Søren Peter Jakobsen 33 Gift Husfader Husmand Øster Korup
Maren Andersen 29 Gift Husmoder  Vive
Anders Martinus Andersen 3 Ugift Barn  Vive
Else Marie Jakobsen 2 Ugift Barn  Øster Korup
Else Marie Sørensen 73 Enke Husmoder Under Fattigforsørgelse Helberskov

Efter  Marens død i februar 1935 flytter Søren Peter Jacobsen ind hos Knud og Olga. 

Efter Knuds død flyttede Søren Peter Jacobsen ind hos sin søn Carl 

Kopi af Vielsesattesten fra 1886 Den oprindelige må være bortkommet, da denne kopi er dateret 1899

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...