Kirstens kreative indslag

Den amerikanske forbindelse

Introduktion

Jeg får de første informationer om den amerikanske forbindelse, da min fætter fortæller mig om det omkring 2007. Jeg fik et USB stick med data på noget af familien  fra ham, disse data grundlagde min interesse for slægtsforskning. Fars familie var derfor noget af det første, jeg tog fat på, da jeg gik i gang med at udforske mine aner.

Samtidig får jeg fat i nogle kopier og avisudklip, der havde været i min fars gamle dokumentmappe. En slægtning David Peterson fra USA havde nemlig allerede i 1994 haft en efterlysning i avisen, og han var så heldig at få et svar fra min sidstlevende farbror Åge, der nu er død.

Farbror Åge skriver tilbage, at han i sin barndom aldrig havde hørt om navnet Peterson, men at hans far, altså min farfar Peder Nielsen, havde været en mand af få ord og talte sjældent om sin familie.

I starten af 2013 går jeg igang med at læse korrektur på mine data om fars slægt, og i den forbindelse falder jeg igen over, at der er flere emigrede i familien. Jeg melder mig derfor i september 2013 på opfordring ind i gruppen Danish American Generalogy på Facebook

I 2013 får jeg via  denne gruppe etableret kontakt til endnu en fjern slægtning - og dermed får jeg en masse nye oplysninger, der viser en spændende historie, der er værd at fortælle videre.

Brevet fra 1994 Brevet fra USA

Fortsættelsen Resten af brevet

Lidt forhistorie

Poul Pedersen

Jeg kendte godt til et sjovt anesammenfald, nemlig at ane 40/ 41 i min farfars slægt og ane 60/ 61 i min farmors slægt er de samme, nemlig Peder Jensen og Karen Jensdatter.

De havde to sønner, der begge hedder Jens, min ane 20 Jens Pedersen Degn og min ane 30 Jens Pedersen.

De to brødre Jens bliver stamfar til hver sin gren af slægten, og derved mødes de i 4. slægtled, da min farmor Else Marie Jacobsen og min farfar Peder Nielsen bliver gift.

Så melder jeg mig som nævnt  i september 2013 på opfordring i gruppen Danish American Genealogy på Facebook - og hvad sker der så.

Via hjælp og mange opslag fra kyndige mennesker "over there", får jeg en masse oplysninger om familien - og jeg har nu fået kontakt til en fjern slægtning, og samtidig finder jeg så ud af noget helt fantastisk - mht. de to slægter

De to grene mødes nemlig også i USA, da min tipoldefar Peder Jensen Degns søn Poul Pedersen og min tipoldemor Karen Marie Jensdatters søn Adam Andersen begge udvandrer.
Peder Jensen Degn og Karen Marie Jensdatter er fætter og kusine, de er begge børnebørn af ane mine 3 x tipoldeforældre Peder Jensen Degn og Karen Jensdatter.

Adam Andersen er tvilling med min oldemor Maren Andersen - 2 af hendes sønner Anders Martinus og Jacob Peder udvandrer også til USA, hvor de som kontaktperson opgiver deres morbror Adam, Anders Martinus er der nu fundet data på, Jacob Peder ledes der stadig efter.

Poul og Johanne Katrines gravsten

Jeg modtog en lang mail fra min fjerne slægtning i USA. Hun giver mig nogle for mig ukendte oplysninger om min oldemor (min farfars mor) Gertrud Katrines broder Poul Petersen, og så opdager jeg det.

Min oldemor (min farmors mor) Maren og hendes tvillingebror Adam som jo så emigrerede til USA, havde en halvsøster Ane Dorthe Enevoldsdatter, som deres mor havde født uden for ægteskab. Også hun udvandrer

Denne halvsøster bliver gift og får en datter - Johanne Katrine, - som så bliver gift med min oldemor (farfars mor) Gjertrud Katrines bror Poul Petersen. Altså er der igen er der stærke forbindelser familierne imellem - og godt de kunne hjælpe hinanden på det tidspunkt "i det store udland.

Et tilbageblik i slægten med focus på den amerikanske forbindelse

Første generation, stamforældrene

Min 3 X tipoldefar Peder Jensen Degn blev 1744 i Hobro sogn og døde 4. sep. 1827 i Stubberup, Ove sogn.
Begravelsesnote. Aftægtsmand 84 år 

Det har ikke været muligt at finde dåbsnoter på ham, så alderen er beregnet ud fra folketællingen. Ved sønnen Jens Pedersens begravelse ses det, at han betegnes som søn af Peder Jensen Degn - så det kan være, at Peder Jensen Degn har været løbedegn eller har navnet af anden grund. Da dåbsnoterne som sagt ikke er fundet, har jeg intet bevis på dette.  

Han blev gift med enken Karen Jensdatter fra Stubberup den26. sept. 1777 i Oue.  Forlovere er Jørgen Jepsen fra True i Webbestrup sogn og Anders Pedersen fra Raunskilde

Parret er stamforældre til begge grene i familien, de to familier mødes her, se i næste afsnit om de to sønner med navnet Jens,  som bliver min ane 20 og ane 30

De er bosat i Stubberup ved Oue og ses her i folketællingen fra 1787 Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup Bye, 9, FT-1787. 

Peder Jensen 43 Gift hosbonde bonde og gaardbeboere
Karen Jensdatter 42 Gift madmoder
Anne Pedersdatter 7 Ugift barn i sidste ægteskab
Kirsten Pedersdatter 2 Ugift barn i sidste ægteskab
Jens Pedersen 4 Ugift barn i sidste ægteskab
Jens Pedersen 6 Ugift barn i sidste ægteskab
Hans Pedersen 1 Ugift barn i sidste ægteskab
Else Enevoldsdatter 32 Ugift tienstpige 

Min 3 X tipoldemor Karen Jensdatter, blev født 1746 i Stauerslund, Valsgård sogn , hun døde 11. jan 1828 i Stubberup, Oue sogn. 

Hun blev døbt dom oculi i Valsgård kirke, frembåret af Åge Hansens hustru i Bramslev. Faddere var: Niels Chrestensen fra Hobro, Niels Olufsen i Krogen, Niels Andersen i Røkkendal, Chresten Chrestensens hustru i Valsgård og Just Chrestensens datter i Røkkendal.

Hun blev viet 1. Gang 15. juli 1769 i Valsgård kirke, Enevold Lauersen af Stubberup, og Karen Jensdatter af Stauerslund.

Enevold Lauersen blev født 1706 i Stubberup mølle i Rostrup sogn. Han var søn af mølleren Laurits Mathiassen og Maren Enevoldsdatter.

På gården i Stubberup døde han mellem jul og nytår 1776, og blev begravet den 1 januar 1777 på Oue kirkegård 70 år gammel. 

Karen Jensdatter blev viet 2. Gang den 9. aug. 1777 i Oue kirke med min 3 X tipoldefar Peder Jensen fra Hobro.

Karen Jensdatter døde den 11. januar 1828 hos sønnen Jens Degn i Stubberup, hvor hun var på aftægt 82 år gammel, den 20. januar blev hun begravet på Oue kirkegård. 

Peder Jensen Degn og Jens Pedersen Degn - far og søn på samme matrikel, Stuberup by

Anden generation

I 2 generation møder vi de to sønner Jens, Jens Pedersen og Jens Pedersen Degn. De to sønner danner grundlaget til slægten og dens møde igen i de senere generationer.

Stubberup, Oue

Jens Pedersen

Den ene søn, min ane nr. 30 Jens Pedersen  er født 1782 i Stubberup sogn, han dør 6. aug 1872 i i Langbakhus på Løvdalsmark, Oue.
Han blev døbt 17. oktober 1782. Faddere: Anne Madsdatter Stauerslund, Just Justesen, Søren Jensen af Tostrup, Anders Nielsen, Peder Christensen Møllers hustru Bodild Stubberup
 
Han bliver konfirmeret 3. april 1799 i Oue kirke
 
Han bliver begravet 11. august 1872, Oue kirke, aftægtsmand for husmand Peder Laursen i Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn 91 år gammel.
 
Han blev ikke gift med (1) Dorthe Sofie Christensdatter, men slægten føres videre af deres datter Karen Marie


Han bliver gift 17. april 1824 i Ove kirke med Ane Katrine Jensdatter f. ca. 1792 død 30. januar 1874 Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn
Forlovere er hans broderJens Pedersen Degn og Hans Jensen Houtved
Der er ingen børn i ægteskabet 1824-1841 i Ove
 
I hans lægsrullerne fremgår:
I 1801 fremgår det, at han er 63 tommer høj (164 cm) og "Reserva Soldat" (lægd 62, løbenr. 3)
I lægdsrullerne fra 1805 og 1808 står det, at han var dragon i 1806 1-17. Han er nu 65 tommer høj (169 cm) (lægd 62, løbenr. 2)
I lægdsrullen fra 1811 står det, at han er gårdmand i Uttrup, Hvorup sogn. ??? aflægger attest og tager ???? Soldat 1815, 3. Jyske Regiment 4/2. Gårdmand ??? kunne ikke fremlægge ? gmd attest. Pålagt at ???. 1806 Dragon J. R. L. D. 1-0. ?? fra den 30. juni 1806. 1814 gmd. På 2 tønder, 2 ?, 2 ? og 2 album hartkorn. ? skøde af 9. april 1813, fremlægger gårdmandsattest og ????Han bliver hjemsendt i 1815 og slettet af lægdsrullen. (lægd 62, løbenr. 3 i 1814) 
 
Folketællinger
Aalborg, Hindsted, Ove, Houtved Bye, Et Huus, 97, FT-1834, B6872
Jens Degn 56 Gift Lever af sin Jordlod
Ane Katrine Jensdatter 40 Gift Hans Kone
Mariane Petersen 11 Ugift Pleiebarn
 
FT år 1845, Familie Nr.54, Stednavn Løvdal, Oue sogn
Jens Pedersen Mand, 65, 1780, Gift Huusmand,lever af sin jordlod
Ane Cathrine JensdatterKvinde 51, 1794, Gift, Hans kone
Jens Nielsen, Mand, 16, 1829, Ugift, Pleiebørn
Ane Nielsen, Kvinde, 141831, Ugift, Pleiebørn
 
FT år 1855, Familie Nr. 55, et huus, Ove sogn
Stednavn Langbakhuus
Jens Pedersen Mand, 75, 1780, Gift, huusmand, lever af sin jordlod, huusfader
Ane Chatrine Jensdatter, Kvinde, 63, 1792, Gift, hans kone
Peder Laustsen, Mand, 38, 1817, Ugift, tjenestekarl
 
FT år 1860, Familie Nr.30, Ove sogn, Langbakhuus
Peder Laustsen, Mand, 43, 1817, Ugift, gaardfæster huusfader
Jens PedersenMand, 80, 1780, Gift, hans pleieforældre forsørges af ham
Ane Kathrine Jensdatter, Kvinde, 64, 1796, Gift, hans pleieforældre forsørges af ham
 
Som det ses ud fra folketællingerne bor de tilsidst hos en plejesøn, Peder Laustsen.  
Det eneste barn han får er født uden for ægteskabet. Hun fører slægten videre
 
Datteren Karen Marie Jensdatter er født 3. okt. 1816 i Oue,  hun dør 27 feb. 1878 i Vive.
I KB. ved dåben står pige Dorthe Sofie Christensdatter af Oue og Gårdmand Jens Pedersen af Stubberup
 
Hun blev gift med Anders Christensen.
 
Moderen er som det ses ane 31 Dorthe Sofie Christensdatter.
Det har ikke været muligt at finde nogle data på Dorthe Sofie Christensdatter - endnu.

Her ses egnen, hvor Jens Pedersen boede

Jens Pedersen Degn

Jens Pedersens død i kirkebogen

Den anden søn, min ane nr 20. Jens Pedersen Degn, er født i feb 1781 Stubberup, Oue sogn, han døde 6. mar. 1856 i Stubberup, Oue sogn.
Han blev døbt 11 feb. 1781 Gårdmand Peder Jensen i Stubberup en søn kaldet Jens; fadderne vare Dorthe Pedersdatter i Stubberup Mølle, Jens Andersen, Christen Andersen, Anders Nielsen alle af Stubberup og Michel Thomasens hustru Methe af Krogen

Navnet ”Degn” fremgår ikke ved dåben, men det er ved alle hans børns dåb. Årsagen kan være, at han har fået tilnavnet, da de er 2 brødre Jens. Ved broderens død ses det at han betegnes som søn af Peder Jensen Degn - så det kan også være, at faderen har været løbedegn eller har navnet af anden grund. Desværre er faderens fødsel ikke fundet

I lægsrullen fremstår det:
1801: Opholder sig i Randers. 63 ¼ tomme høj, (164 cm). Et eller andet med Anders Christensen i Stubberup. Nedenunder står der UTS = Uegnet til soldat. Jeg er ikke helt sikker på, hvad resten er. (lægd 62, løbenr. 2) 1808, 63 ½ tomme høj. S 1810 3. J.R. 4/2 (Soldat)
1810 3. Jyske Regiment, det sidste er måske dato eller bataljon eller andet soldateragtigt) GMS (gammel mands søn) ??? 1½ album hartkorn ? tinglyst skøde af 26. april 1800. 1811, samme anmærkning som i 1808 + tilføjelse på linien under. Soldat i 1813 og 1814.

Han blev gift med Gjertrud Christensdatter 31. Maj 1816.
Ved vielsesnoten i kirkebogen er der en note om, at de ”anmeldte sig d. 19. april”. Som forlovere Christen Sørensen fra Graverhusene og gmd. Jens Pedersen fra Kielstrup

Folketællinger

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup Bye, 9, FT-1787
Peder Jensen 43 Gift hosbonde bonde og gaardbeboere
Karen Jensdatter 42 Gift madmoder
Anne Pedersdatter 7 Ugift barn i sidste ægteskab
Kirsten Pedersdatter 2 Ugift barn i sidste ægteskab
Jens Pedersen 4 Ugift barn i sidste ægteskab
Jens Pedersen 6 Ugift barn i sidste ægteskab
Hans Pedersen 1 Ugift barn i sidste ægteskab
Else Enevoldsdatter 32 Ugift tienstpige

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup By, en gaard, 70, FT-1840,
Jens Pedersen Degn 60 Gift gaardmand
Gjertrud Christensdatter 45 Gift hans kone
Peder Jensen 21 Ugift deres børn
Anders Jensen 16 Ugift deres børn
Karen Marie Jensdatter 13 Ugift deres børn
Else Marie Jensdatter 10 Ugift deres børn
Laurs Jensen 6 Ugift deres børn
Hans Jensen 2 Ugift deres børn

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup bye, En gaard, 72, FT-1845
Jens Pedersen Degn 66 Enke Gaardmand Heri sognet
Karen Jensdatter 28 Ugift Hans børn Heri sognet
Peder Jensen 26 Ugift Hans børn Heri sognet
Else Marie Jensdatter 15 Ugift Hans børn Heri sognet
Laurs Jensen 11 Ugift Hans børn Heri sognet
Hans Jensen 7 Ugift Hans børn Heri sognet

Hellum Hindsted Dødsanmeldelsesprotokol:
Oue år 1856 den 9. Marts aftægtsmand Jens Pedersen Degn af Stubberup er døe. Han efterlader ifølge anmeldelsen sig ?? ikke til børnene

Hans hustru, min ane 21. Gjertrud Christensdatter,  blev født i 1795 i Graverhusene, Solbjerg sogn, hun døde 30. aug. 1842 i Solbjerg sogn.

Aalborg, Hellum, Solbjerg, Graverhusene, 50.familie, FT-1801
Christen Sørensen 33 Gift Mand Beboer af et avlssted
Karen Knudsdatter 40 fra Kielstrup Gift Kone
Gjertrud Christensdatter 6 Deres Børn
Anne Christensdatter 3 Deres Børn
Else Nielsdatter 70 Ugift Opholdende Nyder almisse
Peder Sørensen 31 Ugift Tjenestekarl

Hellum Hindsted Dødsanmeldelsesprotokol
År 1842 den 31. aug. Anmeldes at Gjertrud Christensdatter, Gårdmand Jens Pedersen Degns Enke i Stubberup er døe, ukendte årsager. E. fol 246, f. fol 372

Her er Jens Pedersen Degns jord i Stubberup.

3 generation

Datteren Gjertrud Katrine Pedersen, der bliver min oldemor

Min ane nr. 10. min tipoldefar Peder Jensen Degn, blev født 23. maj 1819 i Oue sogn, han døde 16. mar. 1908 i Rostrup sogn, og blev begravet 22. mar. 1908 i Rostrup.
Dåb 13. juni 1819 i Oue. Faddere: Pige Ane Christensdatter fra Graverhusene Solbjerg sogn og Hans Sørensen ibid.

Han blev gift med Else Marie Poulsdatter, gift 19. nov. 1847 i Rostrup sogn.

Han kommer i aftægt først hos datteren Gertrude Katrine Pedersen og hendes 2 mand Hans Christian Nielsen og senere i aftægt sammen med dem i aftægt hos barnebarnet Peder Nielsen og dennes hustru Else Marie Jacobsen

Folketællinger:

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup, en gaard, 67, FT-1850
Peder Jensen 31 Gift gaardmand, huusfader Ove Sogn Aalborg Amt]
Else Marie Poulsdatter 21 Gift hans kone Rostrup Sogn Aalborg Amt
Gjertrud Katrine Pedersen 1 deres barn Ove Sogn Aalborg Amt
Jens Pedersen 70 Enkemand huusfaders fader, aftægtsmand Ove Sogn
Hans Jensen 12 sidstes søn Ove Sogn Aalborg Amt
Else Marie Jensdatter 20 Ugift sammes datter Ove Sogn Aalborg Amt

Aalborg, Hindsted, Rostrup, Husliste nr. 184, 2b, 185, FT-1901,
Hans Christian Nielsen 10/2 1850 Gift Husfader Huseier, Landbruger Ove Sogn, Aalborg Amt
Gertrud Katrine Pedersen 21/3 1849 Gift Husmoder Ove Sogn, Aalborg Amt
Anna Mattine Kirstine Pedersen 9/2 1887 Ugift Pleiebarn Rostrup Sogn, Aalborg Amt
Peder Jensen 23/5 1819 Enkemand Aftægtsmand

Hans hustru, min ane 11. Else Marie Poulsdatter, blev født 10. maj 1829 i Rold sogn, hun døde 4. nov. 1880 i Rostrup sogn, begravet 14. nov. 1880 i Rostrup.
Døbt 8. juni 1829, Faddere Maren Jacobsdatter, Anna Nielsdatter, Jens Jacobsen og Laurits Jacobsen alle Rold
Konfirmeres i Rostrup kirke den 30-04-1843 14 år gammel

Aalborg, Hindsted, Rostrup, Monstrup, en Gaard, 61, FT-1834
Poul Pedersen 30 Gift Gaardmand
Ane Andersdatter 26 Gift hans Kone
Else Marie Poulsdatter 5 Ugift deres Børn
Anders Peter Poulsen 3 Ugift deres Børn
Maren Nielsdatter 8 Ugift Pleiedatter
Christen Laursen 53 Enkemand Aftægtsmand

Det er deres søn Paul Pedersen, der emigrerer og hvis efterslægt retter henvendelse til slægtninger i Danmark. Læs mere om ham i kommende afsnit.

Min ane nr 15. Karen Marie Jensdatter er født 3. okt. 1816 i Oue sogn, hun døde den 27. feb. 1878 i Vive sogn.
Hun blev døbt 3. november 1816. Født: 3die October Karen Marie Jensdatter uægte Døbt: 3die Novemb Pigen Dorthe Sofie Kristensdatter af Ove og gaardmand Jens Pedersen af Stubberup Tienestepigen Maren Thomasdatter og Jens Smed af Kielstrup var faddere

Hun blev konfirmeret 3 okt 1830 i Oue: Karen Marie Jensdatter tjenende broderen Peder i Oue. En datter af Jens Degn Stubberup. Opførsel temmelig god
Læge Pedersen vaccineret 12 aug 1830.

Ved folketællingen i 1834 tjente Karen Marie Jensdatter sandsynligvis enten hos Søren Laursen og Maren Pedersdatter og deres familie på en gård i Brøndberg by i Rostrup Sogn
eller hos Jens Pedersen og Karen Nielsdatter og deres familie på en gård i Als Udflytter

Da tilgangslisten i Vive Sogn ikke er ført i periode 1835-1847 er det vanskeligt at afgøre, hvem af de 2 ovenstående, der er den rigtige. Hvis Karen Marie Jensdatter havde haft søskende, kunne jeg have fundet hendes opholdssted, hvis hun havde været fadder til sine søskendes børn.
Ved folketællingen i 1840 var Karen Marie Jensdatter inderste ved sin datter Ane Dorte Enevoldsdatter i et hus i Vive by hos Gertrud Pedersdatter og Johannes Jensen og deres børn

Begravet den 5. februar 1878, dødsattest den 31. januar 1878 og skifteretsattest den 30. januar 1878.

Inden Karen Marie Jensdatter bliver gift, bliver hun mor til Ane Dorthe Enevoldsdatter, der født 14 maj 1837 i Astrup sogn.

Hun blev gift med Skomager Anders Svend Christensen den 12 november 1861 i St. Brøndum kirke. 

De bliver skilt 27 december 1882. 

Mere om hende i næste afsnit

Deres datter Johanne Katrine Andersen blev født 9 nov 1862 i Veddum, Skelund sogn
Hun blev gift 25 februar 1887 i Vive med Poul Pedersen søn af mine tipoldefporældre Peder Jensen Degn og Else Marie Poulsdatter.  Johanne og Poul udvandrer til USA. Læs mere i de kommende afsnit

Det har i 2021 via research og mange timers arbejde vist sig at Ane Dorthe Enevoldsen også udvandrer, da begge hendes børn er udvandret. Mere om dette senere

Karen Marie Jensdatter bliver gift med enkemand  min ane 14. Anders Christensen * 1807 i Visborg sogn † 3 okt. 1881 i Vive sogn

Enkemand Anders Christensen Vive Hede, 35½ aar gl. Enkemand efter første ægteskab
viet til pigen Karen Marie Jensdatter Vive Hede, 26½ aar gl.
Lyst til ægteskabet 1. gang 5. marts, 2. gang 19. marts og 3. gang 26. marts
Forlovere boelsmand Søren Christensen Andersen af Røde huse og Søren Nielsen Bruun af Kamdalshuus

Visborg kirkebog starter først 1813 derfor ingen dåbsnoter på ham.

Begravet 13 okt. 1881, iflg. kirkebogen aftægtsmand død hos sønnen Kristen Andersen i Svalhøjhus, Vive Hede. 73 aar gammel. Dødsattest af 10. oct og kaldsattest af 6. oct.

Enkemanden Anders Christensen bor på Vive hede, da han gifter sig med Karen Marie Jensdatter.
Her bor de også ved folketællingen i 1845 med børnene Niels Christian, Ane Dorthe og Christen.
I 1850 bor der desuden børnene Niels og Jens Marinus.
Men i 1850 bor familien i Bolmosehuus, Vive Sogn
Senere flyttede de til Svalhøj; også i Vive Sogn. De bor f.eks. i Svalhøj ved folketællingen i 1855

Aalborg, Hindsted, Vive, Gjæisinghuus, et huus, 52, FT-1850
Anders Christensen 42, Visborg
Karen Marie Jensdatter 34, Oue
Niels Christian Andersen 15, Nørre Kongerslev
Ane Dorthe Enevoldsdatter 13, Astrup
Christen Andersen 7, Vive
Niels Andersen 4, Vive
Jens Marinus Andersen 2, Vive

Aalborg, Hindsted, Vive, Svalhøi, et huus, 76, FT-1855,
Anders Christensen 45 Gift huusmand huusfader Visborg Sogn Aalborg Amt
Karen Marie Jensdatter 38 Gift hans kone Oue Sogn Aalborg Amt
Christen Andersen 12 Ugift deres børn Her i sognet
Niels Andersen 9 Ugift deres børn Her i sognet
Jens Marinus Andersen 7 Ugift deres børn Her i sognet
Maren Kirstine Andersen 2 Ugift deres børn Her i sognet

I sit ægteskab med Anders Christensen bliver Karen Marie Jensdatter i en alder af 45 år mor til et hold tvillinger, nemlig min oldemor Maren Andersen og Adam Andersen

Adam udvandrer til USA, det samme gør Marens 2 sønner Anders Martinus og Jacob Peter.

Beretningen om de sidste 2 senere.

Svalhøj er ca. midt i billedet

Christen Andersens historie

Karen Marie Jensdatters barnebarn, Ane Dortheas søn Christen udvandrer også

Christen er født 2 juni 1860 i Veddum, Skelund sogn. Han bliver døbt 12 juli i Skelund, faddere: gårdmand Niels Vestergårds datter Mariane af Veddum, tjenestepige Kirsten nielsen af Visborg, ? Christensen af Veddum, ungkarl Niels Christensen, Chr. Christensen af St. Brøndum

Han bliver konfirmeret 1882 i Vive kirke.

Han udvandrer 5 september 1890 med skib til Parkersburg, bestemmelsessted Iowa. Han benævnes da som skomager, altså samme fag som sin far

Han bliver gift 30 august 1893 i Beaver, Grundy, Iowa med Maren Kjestine Hansen fra Præstø.

Parret får 8 børn: 

Harry Andrew født 1894, Karla Dora født 1895, Andrew født 1897, Alfred født 1900, Ida Mae Agnes født 1903, Ejner Viggo født 1905, Lillian Marie født 1908 og Marie Alberte født 1911

Christen dør 1 juni 1924 i Ceddar Falls, Black Hawk, Iowa

Det er en slægtstavle på denne del af familien, jeg finder på ancestry.com i april  2021, og dermed har oplysninger, jeg ikke havde fundet på anden vis

 

Ane Dorthe Enevoldsen historie og baggrund for at rejse til USA

Inden Karen Marie Jensdatter bliver gift, bliver hun som nævnt mor til Ane Dorthe Enevoldsdatter, der født 14 maj 1837 i Astrup sogn.
I kirkebogen er noteret: datter af: tjenestepige Karen Marie Jensdatter Leerbæk huuse - var født i Oue og udlagt barnefader ungkarl Enevold Nielsen i Glerup, Visborg sogn.

Faddere: Bryggerpige Marianne Sørensdatter på Willestrup, boelsmand Søren Nielsens hustru Anne Maria Jensdatter Karmdal huse, husmand Jens Engholdt i Engholdt, Christoffer Andersen, Frederiksminde, M (Mich.?) Nielsen i Steenberghuus

Hun blev gift med Skomager Anders Svend Christensen den 12 november 1861 i St. Brøndum kirke. 

De får 3 børn: Johanne Cathrine født  9 november 1862, Christen født 1865 død 1868 og Christen født 2 juni 1868. 

De bliver skilt 27 december 1882.  Anders Svend Christensen flytter til Haverslev og gifter sig igen 22 september 1883 i Haverslev kirke med sin husholderske Mette Marie Andersdatter ( ved vielsen står dato for skilsmissen fra Ane Dorthea)

Ane Dorthea flytter lidt rundt mellem Skelund og Rostrup.

I folketælling 1870 bor hun i Skelund med begge børnene, i 1880 er hun fadder til sin datters barn, her benævnes hun " Kone Ane Dorthe Enevoldsen i Rostrup, i 1891 er hun fadder til endnu et af datterens børn, her benævnes hun Anders Svend Christiensens hustru i Rostrup.

Det sidste bevirker, at jeg leder længe efter hende i samtlige sogne omkring Skelund,da jeg på dette tidspunkt ikke har fundet skilsmissen. Jeg sætter et opslag i facebookgruppen "Slægtsforskning" og får en uvurderlig hjælp til at finde både hende og sønnen Christen, begge udvandrede. 

Ane Dorthe Enevoldsen har uden tvivl savnet sine børn - og børnebørn, hun emigrerer som væverske 27 april 1897 med skibet Hekla direkte til USA.

Hun ses i folketællinger fra 1905 og 1920 som boende hos sønnen Christen. Han dør 1924, og hun bor til leje et andet sted frem til sin død 13 marts 1926

Det skal bemærkes, at jeg har ledt specielt efter Ane Dorthea, da hun var fadder til min farmor. 

Mediestream

I min søgning på Anders Svend Christensen og Ane Dorthea Enevoldsen faldt jeg over mediastream.

I 1878 har datteren Johanne Catrine - der som senere nævnt i 1887 blev gift med Poul Pedersen uden tvivl været tjenestepige i Sønder Hurup ( en lille by ved Øster Hurup) og haft en batalje med nævnte Søren Christensen.

I folketællingen for Als sogn i 1880 finder jeg en Søren Chrisitensen i Sønder Hurup på 51 år, det er sikkert hos ham hun har tjent. Om han har forsøgt sig hos hende, eller hvad der ellers er sket fortæller historien intet om, men ordlyden i annoncen fortæller mig, at det er alvorlige sager.

Oldemor Marens bror Adam rejser til USA

Indgangen til kirkegården i Oak Hill, hvor Adam Andersen er begravet

Adam Andersen er født den 23. Apr. 1861 i Vive. Hjemmedøbt 26. april, han døde 19 april 1928 i Esterville, USA
Fremstillet i kirken 8. sept. 1861. Faddere Gårdmand Ole Jensens hustru Christiane Christensdatter af Stevn, pige Ane Dorthe Enevoldsdatter af Store Brøndum, gårdmand Christen Larsen af Lundskov, ungkarl Anders Svend Christensen af Veddum og Niels Christian Andersen af Vivebrogård.

Som det ses er oldemors halvsøster Ane Dorthe Enevoldsdatter og hendes kommende mand Anders Svend Christensen, som vi har hørt om tidligere,  fadder

Ifølge udvandredatabasen er Adam Andersen som 19 årig rejst til  Chicago
Kontrakt nr.:  74400 Forevisningsdato:  3/21/1882
Sidste oph.sogn:  Vive Sidste oph. amt:  Aalborg
Sidste oph.sted:  Vive pr. Hadsund Bestemmelses land:  USA
Bestemmelses by:  C

Chicago Bestemmelses stat:  Illinois
Skibsnavn: Hekla

Emigrantskibet Hekla" blev den 1. september 1882 søsat som bygning nr. 28 fra Kockums Verk i
Malmø. Skibet var på 2788 brt., 97,5 meter langt, 12 meter bredt og havde plads til 700 passagerer og 60 besætnings-medlemmer.
Det sejlede i sit korte liv som immigrantskib mellem København og New York. Der var 2 mellemdæk, 3 master, en dampmaskine på 200 Hk. og kunne give skibet en fart af 11 knob.

Lørdag den 15. februar 1883 gik Hekla på grund på Sydøst grunden med en last stykgods og passagerer. Alle ombordværende blev reddet.
Den 20. februar 1883 brækkede agterskibet af ved mesanmasten og sank på 26 meter vand. Forskibet lå på grundt vand, og en stor del af dette blev bjærget.
Vraget ligger i åbent farvand ved et "sømærke", en rød bøje med stålkæde, ud for Sandefjord.
Agterskibet er i dag totalt smadret, der er kun en enkelt skibsside der står hel tilbage.

Adams tvillingsøster Marens 2 sønner Anders Martinus og Jacob Peter støder senere til ham

Han blev gift med Christine Pedersen
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=64143739

1910 United States Federal Census about Adam Anderson
 Name: Adam Anderson
 Age in 1910: 48
 Birth Year: abt 1862
 Birthplace: Denmark
 Home in 1910: Ellsworth, Emmet, Iowa
 Race: White
 Gender: Male
 Immigration Year: 1882
 Relation to Head of House: Head
 Marital Status: Married
 Spouse's Name: Christina Anderson
 Father's Birthplace: Denmark
 Mother's Birthplace: Denmark
 Neighbors: View others on page
 Household Members:
Name Age
 Adam Anderson 48
 Christina Anderson 49
 Alfred O Anderson 19
 Lora O Anderson 14
 Olga P Anderson 12
 Martin H Anderson 8
 Edna Anderson 6

Adam Anderson Died Thursday at the Home of His Son, Martin
Adam Anderson, one of the pioneer citizens of this county passed away at the home of his son on Thursday last. Mr. Anderson has been a model citizen. His life has been spent at farming and the latter part of his days were spent in the city, he having retired. He was an active member of the K. of P. order and was well thought of by the order. He had many close friends both inside and out of the order. Adam Anderson was born at Gylland, Denmark, April 23, 1861, and departed this life at the home of his son, April 19, 1928, age 66 year, 11 months, and 26 days.

He came to Cedar Falls in the year 1881 and lived there for about fifteen years. He then moved to Emmet County and since then it has been his home.

In the year of 1884 he was married to Miss Christine Peterson of Cedar Falls, Iowa. To this union nine children were born: Mrs. Emil Hoffman of this city, Mrs. Herman Schmidt of Sheldon, North Dakota, Mrs. Thomas Ruckman of Estherville, Mrs. Ray Howard of Elk Point, Alberta, Canada, Mrs. Bert Schultz of Estherville. Two sons, Alfred, of Estherville, and Martin of Halfa, Iowa; one son and one daughter with his wife having preceded him in death.

In the early part of his life he became a member of the Lutheran church and has been a faithful and steadfast member until the end.

He leaves to mourn his loss beside his children, seventeen grand children and other relatives and friends.

The funeral services were held from the Baptist church on Sunday last, the Rev. Yearnd officiating. Interment was made in the Oak Hill cemetery. The K. of P. order attended in a body. (Estherville Enterprise, Estherville, IA, April 25, 1928)
Birth:  Dec. 20, 1860, Denmark
Death:  Apr. 3, 1914

Om hustruen Christina står der

Obituary:
Old Settler Goes To Reward
Mrs. Adam Anderson of Ellsworth Township Dies Friday, April Third
Lived in County 18 Years
Funeral Held From Residence Monday and Interment Made in Oak Hill Cemetery

The beloved wife of Mr. Adam Anderson died at her home in Ellsworth township six miles northeast of Estherville Friday, April 3, 1914.

Mrs. Anderson was greatly beloved in her community and home. She was a kind neighbor, a devoted and loving wife and mother and her life was devoted to her family and friends.

The following obituary was written by her pastor, Rev. Akre:

Christine Anderson, nee Peterson, was born in Shelland, Denmark, December 20, 1860. She was baptised and instructed in the Lutheran faith. On her 24th birthday she was united in marriage to Mr. Adam Anderson. To this union nine children were born, seven of whom are still living, five girls and two boys. Mrs. Emil Hoffman lives in this city and Mrs. Herman Schmidt lives near Dunnell and the others are at home. All the children were present at her deathbed. Besides her children Mrs. Anderson leaves behind to mourn her loss her aged father, Mr. Ole Peteson, whose only child she was, an adopted brother, Rev. H. M. Peterson, now attending Yale university, her husband and five grandchildren. Mrs. Anderson, together with her husband came to Emmetcounty eighteen years ago and have since resided here. The funeral sermon was preached at the home on Monday morning by Rev. Akre assisted by the Huntington choir. A large number of relatives and friends were present and followed her to her last resting place in Oak Hill cemetery. (Vindicator & Republican, Estherville, IA, April 8, 1914

Oldemor Gjertrud Katrines bror Poul Pedersen rejser til USA

Min oldemor Gjertrud Katrines bror Poul Pedersen,  er født den 23. sep. 1866 i Stubberup, Oue sogn, han døde den 1. jan. 1934 i Estherville, Emmet County , Iowa, USA
Faddere til dåben: Ane Marie Poulsen, Tobberup, Maren Laursdatter, Monstrup
Anders Christensen, Monstrup, Anders Peter Poulsen, Monstrup, Christian Poulsen, Monstrup
Konfirmeret den 03-10-1880.

Ifølge udvandrerdatabasen http://ddd.dda.dk er han immigreret til Parkersburg, Iowa USA 23 feb 1891
Stilling: Arbejder. Alder: 25 Bestemmelsessted: Parkersburg, Iowa
Skibsnavn: Indirekte .

Han blev gift: 25 Februar 1887 i Vive med Johanne Catherine Andersen
Forlovere Husmand Peder Jensen i Monstrup og husmand Anders Nielsen Rask af Højgårdshuse
Hun var født 9 November 1862 i Veddum, Ove sogn, hun døde 23 April 1939 i Estherville, Emmet County, Iowa USA

Hun var datter af Ane Dorthe Enevoldsdatter - og dermed barnebarn af ane 15 Karen Marie Jensdatter

De har dermed fælles aner. Hans oldefar på hans fars side er hendes tipoldefar på hendes mors side

De immigrerede til Iowa, USA 16 Oktober 1891 med 3 små børn, Petrea 4 år, Agnethe 3 år og Poul 6 måneder. De tilbragte 3 uger om bord på et skib til USA.

Da de kom til USA blev navnene ændret.
Poul Pedersen til Paul Peterson,
Petrea til Petraya, født januar 1886 i Danmark, død 28 Maj 1965 i Wisconsin
Agnethe til Nettie født 2 August 1888 i Danmark, død 3 Julyi1986 i Iowa
og Poul til Harry født 29 Marts 1891i Danmark, død 29 September 1968 i Iowa
Parret fik i USA følgende børn
Andrew Christian: født 20 July 1893 i Iowa, død 27 April 1985 i Iowa
Laura Amanda: født 15 Juni 1895 i Iowa, død 5 Maj 1971 i Iowa
Little Bill:født 1898 i Iowa, død 1898 i Iowa
William Adolph: født 20 Mats 1899 i Iowa, død 16 November 1982 i Minnesota

Det er Poul Pedersens oldebarn David C. Peterson fra Minneapolis USA, barnebarn af William Adolf der i 1994 sætter efterlysningen i Hobro Avis og dermed får kontakt til sin danske slægt, og som starter slægtsforskningen i det små i denne del af familien

Via Facebook og Danish American Genealogy kommer jeg i 2013 i kontakt med Paula Engels, der er Poul Pedersens tipoldebarn, Agnete eller Nettie er hendes oldemor. Jeg har fået billeder og information om slægten, som ikke havde været muligt på anden vis.

Nedenstående nekrolog har jeg også fået fat i via samarbejde med Danish American generalogy på Facebook

Birth: Oct. 23, 1866, Denmark
Death: Jan. 1, 1934
Estherville
Emmet County
Iowa, USA

Paul Peterson Passed Away Tuesday Morning
Paul Peterson, another of Emmet County's pioneer residents passed away at his home in the northeast part of the city on Tuesday last.

Mr. Peterson was born in Denmark October 23, 1866. He came to this country when he was seventeen years of age and he was the only one of his immediate family that came across the waters.

Mr. Peterson was an industrious farmer and a few years ago he retired and moved into this city. The Peterson's were fine neighbors and a highly respected family. Mr. Peterson was an active member of the K. of P. Lodge.

He is survived by his wife and three sons and three daughters.

The funeral services will be on Friday afternoon from the Presbyterian Church, the Rev. A.G. Bailey officiating. The remains will be laid to rest in the family lot in the East Side Cemetery. (Estherville Enterprise, Estherville, IA, January 3, 1934)

Paul Peterson, 69, died at his home in Estherville January 1, 1934 after an illness of over a year. He was born in Denmark September 23, 1865. When he was seventeen years old he came to the United States. He retired from farming about eight years ago and has lived in town since then. Surviving him are his wife and four children.

Funeral services will be held on Friday in the home at 1:30 and at the Presbyterian church at 2:30 with the Rev. Arthur Bailey in charge. (Vindicator and Republican, Estherville, IA, January 4, 1934)

Note: Cemetery Records reflect 1866 as dob.

Han er her: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=78560713

Oldemor Marens 2 sønner rejser også til USA

Anders Martinus gravsten, som det ses har han været med i 1. verdenskrig

Oldemor Marens søn Anders Martinus Andersen var født 14 jun. 1886 i Vive sogn,han døde 2 sept 1952 i Arlington Usa
Han var døbt 11. juli 1886 i Vive. I kirkebogen står: Ugift Maren Andersen af Sindalshus Vive Hede, udlagt ungkarl barnefader Kristian Jensen af Vaargaard af Farstrup sogn, pr. Hunstrup. Moderen 26 år opholdt sig 10 måneder før nedkomst i Agedrup, Vestbjerg, Sulstrup sogn. Faddere: Ane Dothea Enevoldsen af Vive sogn, pige Ane Katrine Pedersen af Valsgård, ungkarl Søren Peder Jacobsen af Valsgård, ungkarl Kristen Andersen af Vive Hadsund, husmand Kristen Andersen af Astrup sogn
Dermed er den kommende ”stedfader” fadder ved barnedåben, ligeledes er oldemor Marens halvsøster Ane Dorthea Enevoldsen, som vi tidligere har hørt om, også fadder

Anders Martinus Andersens amerikanske navn var Andrew Anderson.

Han rejste til USA 1907. Ifølge udvandrerdatabasen (http://ddd.dda.dk) rejste Anders med Skibet United States mod New York City, USA. Forevisningsdatoen var 21. februar 1907.

Skibet United States, som blev bygget af Alexander Stephen & Sons, Glasgow, Scotland i 1903. Bruttotonnagen udgjorde 10.095 bruttoregisterton (svarende til 28.589 m³). Det var 515 fod langt (ca.156½ m) og 58 fod bredt (ca.17,6 m). Det var udstyret med en triple expansion dampmaskine og dobbelt skrue. Det kunne medføre 1.670 passagerer – 130 på første klasse, 140 på anden klasse og 1.400 på tredje klasse. Emma rejste på 3. klasse, dæksplads.              

Skibet blev bygget for Scandinavian – America - Line i 1903, lagt op i 1934 og beskadiget ved en brand i København 2/9 – 1935. Derefter blev det ophugget i Italien i 1935.

Den 20-årige Anders M. Andersen ankom 7. marts 1907.

Han blev gift med Marie J Boulay (Anderson) født i Frankrig 11 august 1896
Anders kom på besøg i Danmark i hvert fald 2 gange

AR, U.S. Army. (U.S. Department of Veterans Affairs).
Burial: Arlington National Cemetery
Arlington
Arlington County
Virginia, USA

.S. Veterans Gravesites, ca.1775-2006 about Marie J Boulay W O Andrew M Anderson
Name: Marie J Boulay W O Andrew M Anderson
Service Info.: WAG 18 INF SUPPLY CO 1ST DIV USA
Birth Date: 11 Aug 1896
Death Date: 12 Jan 1967
Relation: Unknown Relationship To Veteran
Interment Date: 17 Jan 1967
Cemetery: Arlington National Cemetery
Cemetery Address: C/O Director Arlington, VA 22211
Buried At: Section 33 Site 4120

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=cr&GSln=anderson&GSfn=andrew&GSmn=m&GSby=1886&GSbyrel=in&GSdyrel=all&GSob=n&CRid=49269&df=all&pt=Arlington%20National%20Cemetery&

Oldemor Marens 2 søn Jacob Peder Jacobsen er født 29. nov. 1890 i Korup, Solbjerg sogn.
Døbt 26. dec. 1890. Faddere: Barnets fader, gårdejer Pedersen og hustru Korup Mølle, ungkarl Frederik Harbo af Glerup

Ifølge udvandrerdatabasen (http://ddd.dda.dk) rejste Jacob Peter Jacobsen (Blev kaldt Peter) med Skibet United States mod New York City, USA. Forevisningsdatoen var 26. marts 1908. Han ankom til New York 9. april 1908.

Peter “forsvandt”, ingen hørte fra ham efter 1. verdenskrig.

Både Jacob Peter og Anders Martinus rejste til Estherville i Iowa. Begge har deres morbror Adam Andersen som kontakt person i USA.

En lille efterskrift

Udvandrede:

Adam Andersen udvandrer 21 marts 1882 Bestemmelses by:  Chicago Bestemmelses stat:  Illinois. Skibsnavn: Hekla

Christen Andersen: udvandrer 5 september 1890 med skib til Parkersburg, bestemmelsessted Iowa

Poul Pedersen og Johanne Cathrine Andersen udvandrer 23 feb 1891 med skib til Parkersburg, Iowa sammen med 3 børn

Ane Dorthea Enevoldsen udvandrer 27 april 1897 med skibet Hekla direkte til USA.

Anders Martinus Andersen udvandrer 21. februar 1907 med Skibet United States mod New York City

Jacob Peter Jacobsen udvandrer  26. marts 1908 med skibet United States mod New York City

Som et lille curiosum kan tilføjes, at oldemor Marens 3 søn Carl Marinus Jacobsen får en søn, Anders Carlo Jacobsen der også emigrerer til USA og dør 2001 i Silver Spring, Maryland, USA.

Fra venstre bagerst Martinus fra Amerika, Caroline og Carl Jacobsen. Og så de fire ældste døtre.

Hanne Duedahl 30.11.2018 17:20

Jens Marius Andersen flyttede til Svendborg og blev gift med Nicoline Poulsen fra Tåsinge

Hanne Duedahl 30.11.2018 17:19

Næh hvor sjovt. Sikke et arbejde, men det er jo sjovt. Min svigerdatter Ditte Visborg Duedahl hvis forfader er bror til Adam og Maren, nemlig Jens Marius Anders

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...