Kirstens kreative indslag

Myte eller sandhed, efternavnet Stjerne

Denne avisartikel sætter mange tanker i gang.

Historier om efternavnet Stjernes oprindelse

Efternavnet Stjernes oprindelse har jeg hørt flere historier om.

Historien er sejlivet, og den er gået fra slægt til slægt, og jeg troede det var sandt, indtil slægstforskningen viste noget ganske andet.

Historien var, at skibsfører Jens Jensen som boede i Fredericia, i 1876 udførte en redningsdåd, hvorved adskillige reddede livet. Som en særlig gunstbevisning fik skibsføreren af kongehuset lov til at vælge navnet Sol, Maane eller Stjerne.
Han valgte navnet Stjerne og kom altså til at hedde Jens Jensen Stjerne, hvor Jensen hurtigt blev smidt ud.

Hædersbevisningen modtog skibsfører Jens Stjerne i 1877, og han fik fremstillet en medaillon smykket med en stjerne og indeholdende en lok af hans søns hår. Han gik altid med medaillonen på sig.

Sønnen flyttede som voksen til Samsø - og dermed kom navnet til Samsø

En anden fortælling siger, at at navnet blev tildelt en officer fra Samsø, fordi han havde ledt sine tropper over isen ved hjælp af stjernerne. 

Jeg begyndte på slægtsforskning i 2008, og har arbejdet mig igennem slægten på både min mands og min egen side.

Historien om Stjerne navnets oprindelse, den kunne min svigermor også fortælle. Min svigermor, der var eneste barn af smed Carl Julius Stjerne på Samsø, fortalte altid historien om sømanden, der fik navnet som en gunstbevissning efter en redningsdåd. Hun fortalte, at den historie havde hun hørt fra sin far, og hun var sikker på, at det forholdt sig sådan.

Men - men ---- navnet kommer jo til meget før, når man går i kirkebøgerne og kan/ får hjælp til at læse det gotiske.

Da jeg startede med slægten Stjerne, kom jeg i kontakt med Danny Stoltenberg Stjerne, der har lavet en stor undersøgelse af slægten. Jeg har tjekket hans oplysninger i de tilgængelige kilder, og også føjet mine egne ting til.

Den første med navnet Stjerne det har været muligt at har finde, er ham, vi kalder "stamfaderen" til Stjernefamilien på Samsø. Hvor han kommer fra, og hvorfor han så har fået det navn, ja --- det er en gåde

Jens Rasmussen Stierne er født i 1741,  han dør 13 maj 1779 i Torup, Besser sogn, Samsø.
Han blev gift med Anne Hansdatter.

Han findes i Samsø Gods arkiv skifteregister 1767-1779 som værende afgået ved døden og skifte er sket i juni 1779. Afdøde bosidende i Torup. Han er her angivet til at være gift med Anne Hansdatter.

I kirkebogen for Besser sogn er det ligeledes registreret, at en Jens Jensen Stierne er født i 1779 og med faderen angivet som Jens Stierne. Angivelsen passer med info i skifteregistret

Her er sønnens fødsel, umiddelbart efter hans død, og Stjerne navnet er der

Her er skiftet

Jens Rasmussen Stierne jun 1779 - Anne Hansdatter 534 Tor, Rasmus - 12, Hans - 5, Søren - 2, Jens - 1779, Anne Mette , Maren.

Der er ikke fundet en Jens Rasmussen Stierne født på Samsø. Der er heller ikke fundet en Jens Rasmussen Stierne død i 1779, men der er en Jens Rasmussen der står angivet til at være begravet 13. maj 1779, som er bosidende i Torup.

Der er kun en person med dette navn i det givne år (og han er fra Torup), og dette må formodes at være Jens Rasmussen Stierne. Han er i kirkebogen angivet til at være død som 38 årig. Det må formodes at være korrekt, da der som skrevet,, fødes et barn med ham som far samme år som han dør. Barnet Jens Jensen Stierne er tilmed sandsynligvis født efter eller meget tæt på faderens død, da han bliver døbt i august måned.

Jens Rasmussen Stierne må derfor formodes at være født ca. ca. 1741. I kirkebøgerne fra Samsø er der kun en Jens Rasmussen født i 1741 som værende søn af Rasmus Jensen, men det kan ikke bekræftes at det er ham, og der er intet der begrunder eller forklarer, hvorfor han senere skulle få efternavnet Stierne.

Det er muligt, (om end kirkebøger fra Onsbjerg ikke findes fra før 1814 grundet brand), at hverken Jens Rasmussen Stierne eller Anne Hansdatter er født i Samsø Herred,og dette kunne tale for, at de kunne være tilflyttere til øen, og at Jens Rasmussen Stierne er blevet registreret som tilflyttet øen eller registreret første gang i 1755.

I Folketællingerne fra 1787 og 1801 er børnene til Jens Rasmussen IKKE registreret med efternavnet Stierne, men i kirkebøgernes data, er der børn med dette navn (angivet ud fra faderens navn),og vielser ligeledes.

I søruller fra begyndelsen af 1800 tallet er Jens Rasmussen Stierne/Jens Stierne registreret med sine sønner, så der er rigelig dokumentation for familiens eksistens - hans børn - og udbredelsen af Stjerne navnet på Samsø herefter.

395. Jens Rasmussen Stierne,afg Tor far
396. Hans Jensen (Stierne) Tor 33 søn, i Vestindien, 1 togt
397. Søren Jensen (Stierne) Tor 26 Tor søn, 3 togter
398. Jens Jensen (Stierne) Tor 23 Bru søn,tj. Søren Svane

Først i Folketællingerne fra 1834 bliver de første personer registreret med efternavnet, og da nu med stavemåden ’Stjerne’. Dette er typisk udtryk for stavemådens ændring i takt med tiden.

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...