Kirstens kreative indslag

Min svigerfars slægt, fædrende side

Introduktion

Da jeg havde lavet slægtsforskning på min egen slægt på både mødrende og fædrende side, var det nærliggende at søge at afdække min mands slægt. Der findes allerede en slægtsbog på hans farmors side af slægten, som kun følger en linie. Jeg har valgt at lægge denne bog lidt til side og se på den samt kontrollere data senere.

I stedet kastede jeg mig over hans farfars gren af slægten.

Interessen for denne gren af familien er især kommet på grund af, at min mand og jeg i 1969 købte et  hus, hvor der iflg. forklaringerne havde boet noget familie, en"tante" og hendes mand, hvor tanten var gudmor til min mands yngste farbror, men vi har aldrig kunnet få at vide, hvor tæt i familie de var, kun at de "vist" var i familie på en eller anden måde, og at tanten var plejebarn hos min mands oldeforældre.

Via slægtsforskningen har jeg nu endelig efter så mange år fået en forklaring. "Tanten" og min mands farfar var fætter og kusine og var vokset op sammen på  grund af hendes faders alt for tidlige død. Se nærmere senere.

Jeg blev allerede i anden generation i forskningen ført til Horsensegnen, til Hornborg, Åle og Tamdrup, hvor slægterne på gårdene som mange andre steder på landet var en del gift ind i hinanden. Når konen døde, som de ofte gjorde, blev hun ex. erstattet af en søster eller en søsterdatter.

Det betød, at det har været meget svært at holde rede på de indviklede slægts og familieforhold.

Som forskningen i denne slægt skred frem, tegnede der sig efterhånden et billede af tre familier, som hver for sig har tegnet slægten helt frem til min mands oldeforældre.

Ane 80 Clemen Sørensens to sønner ane 40 Johan Clemmensen og ane 86 Henrik Clemmensen bliver stamfædre til to grene der  krydser hinanden  mere end en gang.
Desuden har sønnen ane 86 Henrik 2 børn, der begge lægger blod til slægten, fra første ægteskab ane 43 Bodil Henriksen, og fra andet ægteskab ane 62 Søren Henriksen.

Ane 92 Jens Madsens to sønner  ane 46 Jens Madsen Jensen og ane 118 Marcus Jensen blander sig  på samme måde ind i slægten i hver sin gren.
Jenses efterslægt i Johans gren flere gange og Marcus med de to døtre, ane 59 Ane Marcusdatter og ane 63 Cathrine Marcusdatter der begge blander sig ind i Henriks gren af slægten. I denne gren mødes de to søstres børnebørn og bliver gift. (Ane 14 Simon Sørensen og ane 15 Karen Enevoldsdatter)

Ane 324 Jørgen Madsen Sommer og hustru ane 325 Johanne Nielsdatter Bang har også to sønner, der begge bliver aner i hver sin gren i slægten.
Nemlig sønnen ane 162 Henrik Jørgensen Sommer  hvis hustru Margrethe Holgersdatters slægt fører videre op til Holger Ottosen Rosenkrantz (se herunder noter om dette.
Og sønnen ane 296 Hans Jørgensen Bang hvis slægt fører videre ned til
Poul Martin Møller. (Se noter om dette)

Alt dette betyder flere anenumre til de samme personer, og at det til tider har været meget svært at holde rede i, hvor tæt familiesammenhængen var.

Da der er ud så mange aner, der går igen, har jeg valgt kun at nævnte det enkelte par, den første gang de forekommer i anetavlen, og tilføje hvilke anenumre de har derudover, det virker for kedeligt at gentage for gentagelsens skyld.
De øvrige anenumre vil fremgå under oversigten samt som note, ved første gang aneparret er på slægtstavlen.

Stump af et gammelt brev fundet i gemmerne !!

Efterkommere efter Holger Rosenkrantz

Under forskningen af ane 40 Johan Clemmensen mor ane 81 Silke Henriksdatter Sommer og hans hustru ane 41 Catrine Nielsdatter fandt jeg to direkte linier til Holger Rosenkrantz 1517-1575, der var ejer af Boller og Stjernholm ved Horsens, hofmarskal 1543-48, lensmand på Bygholm 1551-75, rigsråd 1552, lensmand på Skanderborg Slot 1561-73, statholder i Nørrejylland fra 1567. Gift l. g. ca. 1548 med Mette Krognos, d. 1558, og 2. g. 1568 med Karine Gyldenstierne, d. 1613.

Mellem de to standsmæssige ægteskaber var Holger Ottesen Rosenkrantz enkemand 1558-68, og han fik da med den ufri Kirsten Nielsdatter 3 børn.
Holger Rosenkrantz  sikrede 1565 den lille familie ved at give Kirsten og hendes børn skøde med adelige friheder på Egebjerggaard i Hansted Sogn ved Horsens.

Sønnen Gabriel Holgersen bliver far til Erik Gabrielsen, der igen bliver far til Christopher Eriksen gift med Karen Christensdatter Bhie, og de to bliver forældre til til Catrine Nielsdatter.
Holger Ottesen Rosenkrantz er ane 40 Johan Clemmensens hustru ane 41 Catrine Nielsdatters 2 X tipoldefar

Samme søn Gabriel Holgersen er også far til Holger Gabrielsen, der igen bliver far til Margrethe Holgersdatter gift med Henrik Jørgensen Sommer. De to bliver forældre til ane 81 Silke Henriksdatter Sommer  - hvis søn er tidligere nævnte ane 40 Johan Clemensen

Holger Ottesen Rosenkrantz er på grund af de mange anenumre både 7X og 8 X tipoldefar til min svigerfars far Methus Katharinus Andersen og dermed både 9X og 10X  tipoldefar til min mand, samt 11X og 12 X tipoldefar til mine to børnebørn


Via denne opdagelse og diverse slægtsbøger har jeg nu mulighed for at føre slægten meget langt tilbage i dette led. Det vil blive opdateret løbende, eftersom jeg får det langt ind i mit program.

Uden Brothers Ceeper til at holde styr på denne rodede og sammenblandede familie, havde jeg været lost mange gange 

Holger Ottosen Rosenkranz våbenskjold

Fælles ane med Poul Martin Møller

En anden sammenhæng er, at ane 148. Niels Hansen Bang, ud over at være tip 4 oldefar til min mands farfar også er tipoldefar til den  danske forfatter og filosof Poul Martin Møller

Poul Martin Møller (1794-1838). Rekonstruktion på grundlag af dødsmaske. Det Kongelige Bibliotek.

anenumre

Ved udearbejdelsen af slægtstavlen er bla. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været  muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sogn, hvor de har levet. I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt.

Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre. 

En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. 12 og moderen nr. 13.

Nr. 12`s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13`s forældre nr. 26 og 27 etc.

Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2. 

Da mange af anerne går igen flere gange, har jeg valgt kun at nævne dem en gang og yderlige notere hvilke anenumre de iøvrigt har

1. Methus Catharinus Andersen

Forældre:

2. Christen Andersen

3. Ane Katrine Mikkelsen

Bedsteforældre

4. Anders Christensen

5. Mette Cathrine Christensdatter

6. Mikkel Hansen Møller

7Mette Kirstine Simonsen

Oldeforældre

8. Christen Andersen Bødker

9. Ellen Jensdatter Bang

10. Christen Clemmesen

11. Mette Simonsdatter

12. Hans Sørensen Møller

13. Karen Mikkelsdatter

14. Simon Sørensen

15 Karen Enevoldsdatter

Tipoldeforældre

16. Anders Nielsen Bødker

17. Anne Cathrine Madsdatter

18. Jens Mikkelsen Bang

19. Anne Nielsdatter

20. Clemen Johansen

21. Mette Christensdatter

22. Simon Pedersen

23. Anne Jensdatter

24. Søren Hansen Møller

25. Kirsten Jensdatter

26. Mikkel Christensen Sparre

27. Anne Cathrine Sørensdatter

28. Søren Nielsen

29. Kirsten Simonsdatter

30. Enevold Poulsen

31. Mette Kirstine Sørensdatter

2 X Tipoldeforældre

32. Nils Christensen Bødker

33. Maren Olufsdatter

34. Mads Pedersen

35. Karen Pedersdatter

36. Mikkel Jensen Skoleholder

37. Sara Hansdatter Bang

38. Niels Falsen Snedker

39. Else Sørensdatter

40. Johannes Clemmesen

41. Cathrine Nielsdatter

42. Christen Sørensen

43. Bodil Henriksdatter

44. Peder fra Horsens

45. XX

46. Jens Madsen Jensen

47. Mette Andersdatter

54. Søren Mortensen

55.  Kirsten Sørensdatter

56. Niels Therkelsen

57. Mette Jørgensdatter

58.  Simon Thomsen

59. Ane Marcusdatter

60. Poul Antonisen

61. Anne Nielsdatter

62. Søren Henriksen

63. Cathrine Marcusdatter

3X tipoldeforældre

64. Christen Bødker

65. XX

66. Oluf Christensen Brun

67. XX

68. Peder ?

69. XX

70. Peder Rasmussen

71. Poul Jacobsens kone (eneste navn på hende, efter hendes anden mand)

72. Jens Pedersen

73. Kirsten Mikkelsdatter

74. Hans Nielsen Bang

75. Maren Mikkelsdatter

78. Søren Nielsen

79. Karen Nielsdatter

80. Clemen Sørensen

81. Silke Henriksdatter Sommer

Samme anepar som 172/ 173 og 248/ 249

82. Niels Christophersen

83. Karen Christensdatter Bhi

84. Søren i Rådved

85. XX

86. Henrik Clemmesen

87. Mette Jacobsdatter

92. Jens Madsen

93. Anne Cathrine Marcusdatter

Samme anepar som 236/ 237 og 252/ 253

112. Therkel Sørensen

113. Mette Jørgensdatter

118. Marcus Jensen

119. Karen Christensdatter

Samme anepar som 126/ 127

120. Anton Poulsen

121. Anne Rasmusdatter

122. Niels

123. XX

124. Henrik Clemmesen

125. Karen Stephensdatter

4 X Tipoldeforældre 

148. Niels Hansen Bang

149. Sarah Lauridsdatter

150. Mikkel Jensen

151. XX

158. Niels Ovesen

159. Anne Jensdatter

160. Søren XX

161. Clemen Sørensens moder

Samme anepar som 344/ 345 og 495/ 497

162. Henrik Jørgensen Sommer

163. Margrethe Holgersdatter

Samme anepar som 346/ 347 og 498/ 499

164. Christopher Eriksen

165. Anne Nielsdatter

166. Christen Pedersen Bhie

167. Olivia Jonasdatter

174. Jacob Sejersen

175. Mette Nielsdatter

186. Marcus Thomsen

187. Mette Eskesdatter

Samme anepar som 474/ 475 og 506/ 507

224 Søren Nielsen

225 Else Lauritsdatter

226 Jørgen Mortensen

227 Anne Knudsdatter

238 Christen Nielsen

239 Maren Christensdatter

242 Rasmus XX

243 XX

250. Steffen Sørensen

251. Sissel Nielsdatter

5 X oldeforældre

296. Hans Jørgensen Bang

297. Else Pedersdatter

298. Laurits Hansen

299. Karen Christensdatter

324. Jørgen Madsen Sommer

325. Johanne Nielsdatter Bang

Samme anepar som 592/ 593, 692/ 693 og 996/ 997

326. Holger Gabrielsen

327. Kirsten Nielsdatter

Samme anepar som 694/ 695 og 998/ 999

328. Erik Gabrielsen

329. Anne Sørensdatter

330. Niels Nielsen

331. Kirsten Nielsdatter

332. Peder Christensen Bhi

333. Karen Christensdatter Frost

334. Jonas Hansen Bjørn

335. Cathrine Hansdatter

372. Thomas Lauritsen

373. Thomas Lauritsens kone

Samme anepar som 948/ 949 og 1012/ 1013

374. Eske Pedersen

375. Karen Lauridsdatter

Samme anepar som 950/ 951 og 1014/ 1015

452 Morten Knudsen

453 XX

454 Knud Gydesen

455 Mette Sørensdatter

476 Niels Pedersen

477 XX

478 Christen Juelsen

479 Karen Sørensdatter

500. Søren Steffensen

501. Karen Pedersdatter

6 X oldeforældre

648. Mads Pedersen Sommer

649. XX

Samme anepar som 1184/ 1185, 1384/ 1385 og 1992/ 1993

650. Niels Jørgensen Bang

651. XX

Samme anepar som 1186/ 1187, 1386/ 1387 og 1994/ 1995

652. Gabriel Holgersen

653. XX Eriksdatter Gjødesen

Samme anepar som 656/ 657, 1388/ 1399 og 1996, 1997

654. Niels Sørensen Findsen (Vedel)

655. Margrethe Andersdatter Grøn

Samme anepar som 1390/ 1391 og 1998/ 1999

658. Søren

659. XX

664. Christen Assersen Bhi

665. Mette Sørensdatter

666. Christen Mortensen Frost

667. Karin Lauritsdatter

774. Laurits Thomasen

775. XX

Samme anepar som 1896/ 1897 og 2024/ 2025

908 XX

909 Ane Gydesen

1000. Steffen

1001. XX

1002. Peder

1003. XX

7 X tipoldeforældre

1304. Holger Ottesen Rosenkrantz

1305. Kirsten Nielsdatter

Samme anepar som 1312/ 1313, 2776/ 2777 og 3992/ 3993 

1306. Erik Pedersen Gjødesen

1307. XX

Samme anepar som 1314/ 1315, 2778/ 2779 og 3994/ 3995

1310. Anders Eriksen Grøn

1311. Anne XX

Samme anepar som 2782/ 2783 og 3998/ 3999

1328. Asser Skriver

1329. Inger X

1330. Søren Sejersen

1331. XX

8 X tipoldeforældre

2608. Otto Holgersen Rosenkrantz

2609. Margrethe Jespersdatter Ganz von Putlitz

Samme anepar som 2624/ 2625, 5552/ 5553, 7984/ 7985

2612. Peder Eriksen

2613: XX

Samme anepar som 2628/ 2629, 5556/ 5557 og 7988/ 7989

2620. Erik Lauridsen Grøn

2621. Maren Andersdatter

Samme anepar som 5564/ 5565 og 7996/ 7997

2660. Sejer Andersen

2661. X Jensdatter

9 X tipoldeforældre

5216. Holger Eriksen Rosenkrantz

5217. Margrethe Boesdatter Flemming

Samme anepar som 5248/ 5249, 11104/ 11105 og 15968/ 15969

5218. Jesper Cans Edle Herr zu Putlitz

5219. Anna Von Maltzahn

Samme anepar som 5250/ 5251

5240. Laurits Grøn

5241. X Eriksdatter Rekhals

Samme anepar som 11128/ 11129, 15992/ 15993

5320. Anders Pedersen

5321. Kirsten Andersdatter

5322. Jens Johansen

5323. Mette X

10 X tipoldeforældre

10432. Erik Ottesen Rosenkrantz

10433. Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne

Samme anepar som 10496/ 10497, 22208/ 22209 og 31936/ 31937

10434. Bo Flemming

10435. Sigrid Erlandsdatter Lohse-Ætten

Samme anepar som 10498/ 10499, 22210, 22211 og 31938/ 31939

10436. Busso Ganz Edle herr zu Putlitz

10437. Margrethe von der Schulenburg

Samme anepar som 10500/ 10501, 22212/ 22213 og 31940/ 31941

10438. Ludolf von Maltzahn

10439. XX

Samme anepar som 10502/ 10503, 22214/ 22215 og 31942/ 31943

11x tipoldeforældre

20864. Otte Nielsen Rosenkrantz

20865. Else Holgersdatter Krognos

Samme anepar som 20992/ 20993, 444416/ 44417, 63872/ 63873

I det følgende vil slægtens historie blive rullet op så godt som muligt. Det har lykkedes mig at finde en del oplysninger på nettet, ligeledes er biblioteket blevet støvsuget for mulig litteratur

Resterne af det gamle brev

Svigerfars forældre og søskende

Ormagergård, senere Skovgård Hald. Gården brændte og blev genopbygget i 1949 - 50 af Metus Andersen. I 1961 overtog Erik Sidelmann gården, hvis søn Anders Henrik Sidelmann overtog gården i 1991.

1 Methus Catharinus Andersen

* 30/ 7 1887 i Vrønding, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt, † 14/ 6 1961 i Hald sogn, Randers amt. 
Dåbsnoter: 11/ 9 1887, faddere Landmand Christen Clemmesen og hustru Maren af Vrønding, pige Karen Mikkelsen af Kjørup, gårdmand Anders Andersen af Flemming og barnets fader. Moderen var 35 år ved fødslen
 
Ved ægteskabet den 20. maj 1911 står flg:
Ungkarl, gårdejer i Hald Metus Catharinus Andersen søn af gårdejer Christen Andersen og hustru Ane Kathrine Mikkelsen af Vrønding, Tamdrup sogn, født dersteds den 30. juli 1887, nu gårdejer i Hald
Pige Mette Marie Høeg datter af gårdejer sognefoged Hans Pedersen Høeg og hustru Martine Pedersen Vinther, født i Hald den 6. november 1889, nu hjemme.
Forlovere: Hans Pedersen Høeg gårdejer Hald og Jens Vinter gårdejer Hald

Tinglysning bestilt: 29. april 1911
Tinglysning fandt sted: 30. april, 7 og 14. maj 1911
  
Methus Catharinus Andersen gik i skole i Vrønding. Han lærte landbrug og virkede en tid som medhjælper på en gård i Kastbjerg, senere havde han et Landbrugsskoleophold, og en overgang kørte han som brøndkusk for Hald Bageri. I 1911 købte han en gård i Hald by, men denne solgte han senere og overtog Skovgård, ligeledes i Hald, som han drev indtil sin død.
 
Folketælling Randers Amt, Hald sogn 1916
Metus Andersen 30/ 7 1887, husfader, gårdejer 
Mette Marie Andersen født Høeg 6/ 11 1889, husmoder, husgerning, landbrug
Hans Høeg Andersen 16/ 4 1912 barn
Martine Høeg Andersen 14/ 4 1913 barn
Marius Jensen 23/ 9 1900 tjenestetyende, 
Kristine Christensen 6/ 8 1901 tjenestetyende
Birgite Pedersen 21/ 2 1900 tjenestetyende
 
Folketælling Randers Amt, Hald sogn 1921
Metus Andersen 30/ 7 1887, født i Tamdrup sogn Skanderborg, taget bopæl i kommunen 1911, fra Tamdrup sogn, Skanderborg Amt, Husfader, gårdejer,
Mette Marie Andersen, 6/ 11 1889, født i Hald sogn Randers Amt, husmoder
Hans Høeg Andersen 16/ 4 1912 født i Hald sogn, Randers Amt, barn
Martine Høeg Andersen 14/ 4 1913, født i Hald sogn, Randers Amt, barn
Kristen Høeg Andersen 6/ 8 1916, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Ane Høeg Andersen 6/ 2 1919, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Otilie Kristine Jensen 30/ 10 1899, født i Vindblæs sogn, taget bopæl i kommunen 1920, tyende
Thora Jensen 13/ 2 1902, født i Vindblæs sogn, Randers amt, taget bopæl i kommunen 1920, tyende
Marius Jensen 10/ 9 1900, født i Hald sogn, Randers Amt, tyende
Poul Krogh Nielsen 23/ 1 1906, født i Hald sogn, Randers Amt, tyende
 
Folketælling Randers Amt, Hald sogn 1925
Metus Katarinus Andersen 30/ 7 1887, Tamdrup sogn Skanderborg Amt, Husfader, landmand,
Mette Marie Andersen, 6/ 11 1889, født i Hald sogn Randers Amt, husmoder
Hans Høeg Andersen 16/ 4 1912 født i Hald sogn, Randers Amt, barn
Martine Høeg Andersen 14/ 4 1913, født i Hald sogn, Randers Amt, barn
Kristen Høeg Andersen, 6/ 8 1916, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Anna Katrine Høeg, 6/ 9 1919, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Karen Helene Høeg, 30/ 9 1921, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Ellen Magrete Høeg, 8/ 6 1923, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Poul Krogh Nielsen, 12/ 10 1905, født i Hald sogn, Randers amt, tjenestetyende
Carsten Jensen, 14/ 6 1908, født i Mariager sogn tjenestetyende
Anna Marcussen, 1/ 10 1908, født i Mariager sogn tjenestetyende
Birthe Marie Sørensen 14/ 10 1904, født i Mariager sogn tjenestetyende
 
Folketælling Hald sogn, Randers amt 1930
Metus Andersen 30/ 7 1887, Tamdrup sogn Skanderborg Amt, Husfader, landmand,
Mette Marie Andersen, 6/ 11 1889, født i Hald sogn Randers Amt, husmoder
Hans Høeg Andersen 16/ 4 1912 født i Hald sogn, Randers Amt, medhjælp
Martine Høeg Andersen 14/ 4 1913, født i Hald sogn, Randers Amt, medhjælp
Kristen Høeg Andersen, 6/ 8 1916, født i Hald sogn, Randers amt, medhjælp
Anna Katrine Høeg, 6/ 9 1919, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Karen Helene Høeg, 30/ 9 1921, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Ellen Magrete Høeg, 8/ 6 1923, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Erik Høeg, 20/ 12 1927, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Johanne Jacobsen 29/ 8 1908, husassistent
Frits Sørensen 26/ 2 1912, medhjælper
 

Metus Andersen

 Han blev gift med Mette Marie Høeg, gift 20/ 5 1911 i Hald, Randers amt.

Bryllupsbillede 20 maj 1911

Mette Marie Høeg

* 6/ 11 1889 i Hald sogn, Randers amt, barnedøbt 18/ 11 1889 i Hjemmet, † 8/ 1 1935 i Hald sogn, Randers amt. 
Dåbsnoter: Fremstillet i Hald kirke den 9 marts 1890. Faddere var Gårdmand Lars Vinters hustru, gårdmand J. Bie og Gårdmand Kr. L. Høeg alle af Hald, samt pigen Ane Marie Vinter af Stouby og Gårdmand Søren Vinter af Asferg
 
Bosat: Skovgård, Hald pr Hald St, Randers Amt

Mette Marie Høeg

Børn

1941 Metus med sine børn: Bagest Kresten, Tinne og Hans, forrest Ellen, Erik, Metus, Anna og Karen

Hans Høeg Andersen

* 16/ 4 1912 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, døbt 26/ 5 1912 i Hald kirke, † 7/ 3 1983 i Låsby sogn. 

Faddere: Barnets moder, pige Petrea Høeg Hald, Gårdejer Hans Pedersen Høeg Hald, gårdejer Kristen Andersen Vrønding, dyrlæge Niels Karl Andersen Randers.

Ved hans konfirmation 11 april 1926 i Hald kirke er mellemnavnet ændret til Høegh, hans mor Mette Marie har også dette. Uden tvivl en fejl fra præstens side, der aldrig er blevet rettet

Han blev gift i Vor Frelsers kirke, Horsens sogn den 24 oktober 1937 med Sigrid Marie Nielsen, hun var født i Vor Frelsers sogn, Horsens 22. 1. 1910 – død i Laasby 15. 1. 1996

Ved vielsen er mellemnavnet Høeg stadig ændret til Høegh. Det ser ud til, familien har bevaret dette mellemnavn, da begge sønner er døbt Høegh og Hans Høeg Andersen hedder Hans Høegh Andersen på gravstenen

Hans Høeg Andersen

Tinne Høeg Andersen

* 14/ 4 1913 i Skovgård. Hald sogn, Randers Amt, † 2 september 1992
døbt 25/ 5 1913 i Hald kirke. Faddere: Dyrlæge Andersens hustru Kirsten Jensen Randers, pige Ane Marie Høeg Hald, Landmand Simon Andersen Vrønding, snedker Niels Christian Nielsen Randers, gårdejer Hans Høeg Hald

Konfirmeret 10 april 1927 i Hald
    
Navneændring 1930 fra Martine til Tinne

Hun blev gift 29/ 10 1937 i Hald kirke med Peter Reinhold Hansen.

De boede en del år i Koldby på Samsø, flyttede senere til Odder

Tinne Høeg Andersen

Anna Kathrine Høeg Andersen

* 11/ 1 1915 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, døbt 18/ 2 1915 i Hjemmet af kirkebylæreren, † 19/ 2 1915 i Skovgård, Hald, Randers amt.  
 
Død før fremstilling i kirken.

Den første gård Metus og Mette Marie havde i Hald

Kristen Høeg Andersen

 * 6/ 8 1916 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, † 12/ 7 1981 i Lem sogn.
Døbt 27/ 8 1916 i Hald kirke. Faddere: Jens Pedersen Hougaard og hustru Anne Kirstine Hougaard Hald, pige Anna Høeg Hald, gårdejer Knud Rasmussen Bayer Mostrupgård

Han blev konfirmeret 5 oktober 1930 i Hald kirke

Han blev gift med Grethe Stjerne, gift 15/ 12 1940 i Besser, Samsø

De to blev mine svigerforældre

Kristen Høeg Andersen

Anna Kathrine Høeg Andersen

* 6/ 2 1919 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, † 24/ 8 2000 i Hammershøj sogn
døbt 18/ 4 1919 i Hald kirke. Faddere: Enke Anna Kathrine Andersen Horsens, pige Marie Pabst Hald, ungkarl Knud Vinter Høeg Jennum, gårdejer Johannes Flemming Andersen Hornborg ved Horsens
        
Hun blev gift med Alfred Peter Andersen, gift 25/ 9 1942 i Hald kirke.

Alfred Peter Andersen var ejer af Krogstedgaard 1939-1989. Peder "Handskemager"s søn Alfred Andersen overtog gården i 1939. Samme år blev landbrugsbygningerne flyttet ud på marken, sydvest for byen.

I 1942 bliver Alfred Andersen gift med Anna Høeg Andersen, der stammede fra Hald ved Randers. Gårdens udbygninger var blevet flyttet ud, men familien blev foreløbig boende i det gamle stuehus inde i byen.

Først i 1952 byggedes der stuehus ude på marken ved den nye gård, og her flyttede den unge generation ud.

Det gamle stuehus fik lov at blive stående i en del år som bolig for faderen Peder Andersen og de hjemmeværende søstre Cecilie og Anna.

Og først i 1975 fjernedes det gamle stuehus inde i byen, i stedet byggedes en moderne bolig, hvor søstrene Cecilie og Anne boede indtil de døde op i 1990'erne.

Alfred Andersen døde i 1974, og han overlevedes i mange år af sin hustru Anna, der beholdt gården indtil 1989. Hun døde først i år 2000.

I forbindelse med byggeriet af gården ude på marken startede Alfred Andersen et cementstøberi i de gamle landbrugsbygninger, der dog tid efter anden blev udskiftet med nye og mere velegnede fabriksbygninger. I starten hentede han en del af råmaterialerne til fabrikationen i sin egen grusgrav, der var blevet startet tilbage i 1930'erne.

Fra faderens død i 1974 føres betonfabrikken videre af en søn og svigersøn. "Betonfabrikkens historie"

Krogsgård. Af de oprindelige 7 gårde i Neder Hammershøj var gården med matrikel nr. 4 gennem mere end 100 år beboet af familien Krog. Gården blev derfor kaldt "Krogsgård". Den sidste ejer på gården af familien Krog døde i 1899. I 1902 blev gården overtaget af Peder Andersen, en søn fra "Hadstedgård".
Den firelængede gård lå midt i byen og den havde sine marker et stykke sydvest for byen. Gårdens bygninger var gamle med bindingsværk og stråtag. I 1920 havde Nationalmuseet opmålt og fotograferet gården som et eksempel på en gammel østjysk bondegård. Peder Andersen drev gården i 36 år, hvorefter han i 1938 overdrog den til sin søn, men blev selv boende på aftægt i den gamle gårds stuehus til sin død i 1960 (93 år).
Sønnen, Alfred Andersen, gik straks i gang med store forandringer ved gården. Avlsbygningerne skulle moderniseres og de skulle flyttes, så de kom til at ligge tæt ved markjorden. Allerede året efter overtagelsen byggede han stalde og lade ude på marken sydvest for byen. Stuehuset blev først opført ude ved gården i 1952. Ved byggeriet af laden ville Alfred Andersen selv lave sine mursten. Han begyndte derfor en mindre produktion af cementsten i de gamle bygninger inde i byen. Med denne produktion af sten til eget brug havde Alfred Andersen startet en udvikling, der førte til, at han opførte et cementstøberi på den gamle gårds plads. Denne udvikling er fortsat af den næste generation, så der nu ligger en moderne betonvarefabrik midt i Hammershøj by, hvor den gamle Krogsgård var placeret. Nogle glimt af udviklingen kan følges gennem efterfølgende avisartikler.

Randers Dagblad Den 16. Januar 1954. - mons.

Gdr. Alfred Andersen ville for nogle Aar siden flytte sine Landbrugsbygninger, der laa midt i Hammershøj, udenfor Byen for at faa dem placeret centralt for sine Marker. Han fandt da ud af, at det vist godt kunde betale sig at fremstille Stenene til den nye Gaard selv. Og som sagt saa gjort. Indfaldet førte imidlertid mere med sig, og i Dag er der i Alfred Andersens gamle smukke Lade i Hammershøj indrettet et moderne Cementstøberi, hvori der foreløbig beskæftiges tre Mand.

Og der er mere end nok at lave, fortæller Alfred Andersen. Vi er nemlig ene paa Pladsen mellem Randers og Viborg og Hobro og Bjerrringbro, og i disse Aar er der som bekendt mange Byer, der faar kloakeret.

Ja, saa stærkt Rift er der om Alfred Andersens Rør og øvrige Byggematerialer, at han gaar med planer om en Udvidelse af Virksomheden, saa den kommer op paa at give Arbejde til seks mennesker.

Materialerne til Fabrikationen henter Andersen dels i en nærliggende Grusgrav, og dels ved Gjerrild Strand, og det betyder selvsagt igen Arbejde for Byens Vognmænd.

Men Alfred Andersen er ikke kommet sovende til sin blomstrende Virksomhed. Cementstøbning er nemlig ikke Arbejde, man ’løber lige til’. Det kræver, at Udøverne er klar over en Række teknisk Finesser, for at det færdige Produkt kan blive tilfredsstillende. Alfred Andersen har imidlertid haft Folk paa Kursus paa Teknologisk Institut, og dette i Forbindelse med Indkøb af en Række gode Maskiner har betinget Sukces’en.

Jeg kan i øvrigt takke den tidligere Ejer af ”Karolinelund” og Midt- og Vestjydsk Autoophug, Gdr. Johannes Petersen, Essenbækgaarden, for nogle af de nødvendige Apparater, fortæller Alfred Andersen. Paa en af sine Opkøbsture blev Petersen tilbudt Maskinerne, men han brød sig dog ikke om at handle med dem, endskønt han antagelig kunde have tjent en pæn Skilling paa dem. I Stedet gjorde han mig opmærksom paa, at de var til Salg, og saa kom der en Handel ud af det.

Anna og Alfreds bryllup

Karen Helene Høeg Andersen

* 30/ 9 1921 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, døbt 13/ 11 1921 i Hald kirke, † 29/ 12 2001 i Besser sogn, Samsø. 
Faddere: Gårdejer Jens Knudsen og Hustru Anine Knudsen Klattrup ved Havndal, Elektriker Høglinds hustru Ane Marie Høeg Randers, Gårdejer Peter Anton Høeg Hald

Konfirmeret 6 oktober 1935 i Hald kirke

Hun blev gift med Valdemar Jensen Brandt, gift 20/ 9 1956 i Hald kirke.
Bosat: Skovly, Alstrup pr Tranebjerg Samsø

Karen og Valdemars bryllup

Ellen Margrethe Høeg Andersen

* 8/ 7 1923 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, † 26 juni 1996 i Hjørring
døbt 5/ 8 1923 i Hald kirke, ved pastor Storm Tvede.
Dåbsnoter: Faddere: Barnets moder, pige Anna Petersen Hald Station, gårdejer Marius Bonde Hald mark, Stationsforstander Anton Pedersen Hald Station
    
Bosat: Hasseris ved Ålborg
        
Hun blev gift med arkitekt Aksel Stefansen, gift 9/ 4 1947 i Hald kirke.

Fra Ellen og Aksels bryllupsfest

Erik Høeg Andersen

* 20/ 12 1927 i Sct. Josephs hospital, Sct. Peders sogn Randers, † 22/ 9 2012 på plejehjemmet Winthersvang i Randers
Hjemmedøbt på Sct. Josephs Hospital af pastor Exner Hald d. 28/ 12 1927, fremstillet 1 apr 1928 i Hald kirke.  Faddere: Gift kone Agnes Albrectsen Randers, ugift Anna Høeg Hald, gårdejer Peder Brock Pedersen Hald, stud mag. Niels Nielsen Tjærby

Konfirmeret 29 marts 1942 i Hald
     
Han blev gift 4 februar 1957 i Langå kirke med Edith Bilde.

I nogle år drev de en gård i Skammelstrup, fra 1959 drev de et landbrug på Stabelsvej i Jennum og købte derefter et hus i Spentrup. Erik havde desuden i nogle år arbejde på bla. Dronningborg maskinfabik


Her en artikel fra Randers Amtsavis 10 juli 2008
Edith Høeg Andersen nænner ikke at smide ud af havens aflæggere, dubletter, stiklinger eller andet, der gror. I 12 år er bilen blevet pakket med planter i alle afskygninger, farver og størrelser, og så er Edith Høeg Andersen draget mod staden for at sælge sine overskudsplanter på torvet i Randers. Mange haveejere har truffet den stilfærdige kvinde, der gerne fortæller om de specielle planter, hun sælger. Mange har planter voksende hjemme i haven, som den nu 73-årige Edith Høeg Andersen er »mor« til.
Hjemme på gården i Jennum er der selvsagt en fantastisk have. Edith og Erik Høeg Andersen har haft stedet siden 1959, men de første mange år gik tiden med at passe landbruget med malkekøer.
 
Interessen for at se blomster, planter og træer vokse i haven er kommet snigende.  
Parret lavede en aftale, at hvis Edith skilte sig af med hønseflokken, så ville Erik til gengæld bygge et drivhus til hende. Drømmen var dengang i 1976 at lave stueplanter til at sælge i drivhuset på 150 kvadratmeter.

Da Edith begyndte, kostede 1000 liter fyringsolie 200 kroner, men så kom oliekrisen og pressede prisen op til 2000 kroner pr. 1000 liter i løbet af kort tid, og så gik den varme luft ligesom af ballonen.
 
Der er to ting, der er kendetegnende for Ediths hobby. For det første begynder hun at samle på en bestemt art, når hun kaster sin interesse på den. Og for det andet er det ofte gået galt. Enten på grund af dyr olie, svamp i jorden, »traktose«, som Edith kalder det fænomen, at jorden er for hårdt presset. Eller andre omstændigheder, der gør, at lige den specielle plante ikke kunne trives hos Edith på Stabeslvej 14 i Jennum.
Det blev for dyrt at varme drivhuset op, stueplanterne blev droppet, ligesom de op til 600 sorter af Fuchsia, og i stedet gik hun over til at lave tomater og agurker og udplantningsblomster.
 
På et tidspunkt var der 30 gøge-urter i haven, men her kom mosegrisen og spiste de 15. En anden gang havde hun 100 forskellige slags Klematis, men de visnede ned for hende.
 
Liljer har hun haft op mod 60 forskellige slags af, 40 forskellige Primula og så videre. Der er snesevis af Bronzeblad, Iris og bregner.
 
Fatter hun kærlighed for en art, så finder hun så mange forskellige inden for familien, som muligt.
 
Lige i øjeblikket er det Hosta’er og Astilber, der står hendes hjerte nært. Og det kan ses af de to kæmpebede, der ligger skærmet under en stor ahorn. Her er der massevis af de to for tiden yndlingsplanter.

Der er selvsagt ikke tid til så meget andet, end haven, i Ediths liv, men det bliver alligevel til dans i både Spentrup og Randers, samt svømning for ryggen. Hun har droslet lidt ned på havearbejdet, for ryggen driller nemlig, og hun bliver træt, når hun for eksempel har kæmpet med at køre 185 trillebør-fulde visne blade på lossepladsen.
 
Erik Høeg Andersen, der har rundet de 80 år, kan heller ikke hjælpe så meget mere, efter han har fået konstateret knogleskørhed. Førhen slog han græsset og hjalp med det grove, men det må fruen i huset selv klare nu.
 
Ind imellem er det blevet til rejser i udlandet, og her har parret snuppet frø af spændende planter med hjem. Derfor kan der pludse- lig stå en tidsel eller en alpin plante og gemme sig mellem alle de danske.
 
Edith Høeg Andersen er begyndt at vænne sig til tanken om ikke at komme så meget på torvet mere. Hendes to børn, en datter og en søn, er nu søde nok til at hjælpe, når der skal stuves planter sammen og mor skal køres til byen.
 
»Men de kan jo ikke blive ved med at gøre det. Nej, jeg må til at holde med at lave så mange planter. Men det er svært. Jeg er fra en generation, der ikke kunne drømme om at smide mad ud eller planter for den sags skyld. Men jeg må jo til at lære det.«
 
Og så er der med garanti mange torvekunder, der kommer til at kigge langt efter de sjældne planter fra Jennum.

Erik Høeg Andersen

Gudrun Høeg Andersen

* 21 november 1933,  i Sct. Josephs hospital, Sct. Peders sogn Randers, † 22 november 1933 i  Sct. Josephs hospital, Sct. Peders sogn Randers

Begravet i Hald

Moderen var 44 år ved fødslen

Bedsteforældre

2 Christen Andersen

* 15/ 7 1840 i Flemming, Hornborg sogn, † 24/ 3 1917 i Horsens, Vor Frelsers sogn, begravet 2/ 4 1917 i Tamdrup. 
 Dåbsnoter: Faddere: gdm. Christen Andersens hustru [farmor] - Torkild Sørensens hustru, Peder Møllgaard, P.A. Thaanum af Flemming og Christen Jensen af Wrønding [faster Mettes mand]

Konfirmation i Hornborg 1855. Karakterer: Kundskab: mg og Opførsel: mg
 Vaccineret 10 aug.1847 af Mikisch.
 
I Christens første barneår bor der tre generationer under samme tag, hans farfar og farmor, hans forældre og hans søskende
 
Folketælling: 01 feb. 1845 Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg  
Christen Andersen 65 Gift, Aale sogn, Skanderborg amt, Ejer af gården
Ellen Jensdatter 68 Gift, Her i sognet, Hans kone
Jens Christensen 23 Ugift, Her i sognet, Hans søn
Johanne Christine 24 Ugift, Hvirring sogn, Skanderborg amt, Tjenestepige
Karen Marie Jensdatter 21 Ugift, Hvirring sogn, Skanderborg amt, Tjenestepige
Anders Christensen 31 Gift, Her i sognet, Ejerens søn
Mette Cathrine Christensdatter 30 Gift, Tamdrup sogn, Skanderborg amt, Hans kone
Christen Andersen 5 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Ellen Andersen 3 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Christian Andersen 1 Ugift, Her i sognet, Deres barn
 
Folketælling: feb. 1850 Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Anders Christensen 36 Gift, Her i sognet, Gårdejer, husfader
Mette Cathrine Christensdatter 34 Gift, Tamdrup sogn, Skanderborg amt, Hans kone
Christen Andersen 10 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Ellen Andersen 7 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Christian Andersen 5 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Mette Andersen 1 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Andreas Andersen 4 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Clemen Christensen 20 Ugift, Tamdrup sogn, Skanderborg amt, Tjenestekarl
Christen Pedersen 18 Ugift, Hvirring sogn, Skanderborg amt, Tjenestekarl
Christine Sørensdatter 20 Ugift, Her i sognet, Tjenestepige
Karen Sørensdatter 16 Ugift, Korning sogn, Weile amt, Tjenestepige
Ellen Jensdatter 70 Enke, Her i sognet, Husfaders moder, aftægtskone
Johanne Marie Sørensdatter 21 Ugift, Her i sognet, Tjenestepige

Han blev gift med (1) Inger Marie Simonsen, gift 11/ 11 1864 i Tamdrup kirke, * 12/ 6 1840 i Tamdrup, † 13/ 2 1873 i Tamdrup, begravet 22/ 2 1873 i Tamdrup kirke

Ungkarl Christen Andersen af Flemming. Søn af gårdmand i Flemming Anders Christensen og hustru Mette Cathrine Christensdatter. Født 15 jun.1840. 24 år.
Pige Inger Marie Simonsen af Vrønding. Datter af gårdmand i Vrønding Simon Sørensen og hustru Karen Enevoldsdatter. Født 12 jul.1840. 24 år.
Trolovet 10 sep.1864 og viet 11 nov.1864 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Gårdmand i Flemming Anders Christensen og gårdmand i Vrønding Simon Sørensen.

Han blev gift med (2) Ane Kathrine Mikkelsen, gift 12. juli 1873 i Tamdrup kirke,

Enkemand og gårdmand (2.ægteskab) Christen Andersen af Vrønding. Født 15 jun.1840. 33 år. Pige Ane Cathrine Mikkelsen af Vrønding. Datter af afdøde forældre på Vrønding Mark, Mikkel Hansen Møller og hustru Mette Kirstine Simonsen. Født 29 maj 1852. Viet 12 jul.1873 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Gårdmand i Flemming Anders Christensen og gårdmand i Vrønding Christian Jensen.

Ane Katrine Mikkelsen er hans første kones søsterdatter
  
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding by, En gård, 3, FT-1880, B8615 
Kristen Andersen 38 Gift Husfader, gårdejer født Hornborg sogn, Århus amt
Ane Katrine Mikkelsen 27 Gift Hans hustru Her i sognet
Simon Søren Andersen 12 Ugift Deres børn Her i sognet
Mette Katrine Andersen 11 Ugift Deres børn Her i sognet
Karen Andersen 10 Ugift Deres børn Her i sognet
Inge Marius Andersen 5 Ugift Deres børn Her i sognet
Anders Andersen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Karl Andersen 2 Ugift Deres børn Her i sognet
Kristen Klausen 28 Ugift Tjenestefolk Hatting sogn, Veile amt
Frandsine Andersen 17 Ugift Tjenestefolk Veile amt
Mette Sofie Tønnesen 16 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
 
Begravelsesnote. Forhenværende gårdmand i Vrønding, sidst opholdt sig i Horsens Allegade 31 st. Søn af gårdmand Anders Christensen af Flemming og født dersteds 1840, 5. juni. Hans efterlevende hustru er Ane Kathrine Mikkelsen af Horsens.  

Kristen og og Anne Kathrine Andersen (født Mikkelsen) i dagligstuen - den "fine stue" i bindinsværksgården i Over Vrønding, sønnerne Simon og Anders sidder forrest. Billedet ca fra 1900.

Børn i første ægteskab

i Simon Søren Andersen, * 19/ 7 1865 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 13/ 8 1865 i Vrønding, Tamdrup sogn.

ii Simon Søren Andersen, * 5/ 4 1867 i Vrønding, Tamdrup sogn
Barnedøbt 12/ 4 1867 i Hjemmet,  † 31/ 1 1884 i Vrønding, begravet 6/ 2 1884 i Tamdrup. Død 16 3/4 år gammel.
Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Christian Jensens hustru Ane Mette Sørensen af Vrønding, gårdmand Christian Andersens hustru Ane Marie Andersen af Boring, gårdmand Clemen Christensen og Jørgen Marcussen af Vrønding og gårdejer Anders Christensen af Flemming.
Konfirmeret 24 april 1881. Kundskab: mg-, opførsel mg

iii Mette Katrine Andersen, * 15/ 6 1868 i Vrønding, Tamdrup sogn † 
Barnedøbt 26/ 6 1868 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Pige Ellen Marie Andersen af Flemming, pige Ane Marie Jensen af Vrønding, gårdmænden Jørgen Marcussen, Clemen Christensen og Christian Jensen alle af Vrønding.
Konfirmeret i Tamdrup 1 okt 1840, kundskab: mg-, opførsel: mg

xv Karen Andersen, * 15/ 1 1870 i Vrønding, Tamdrup sogn † 27 april 1891 i Vrønding, Tamdrup sogn
Barnedøbt 28/ 1 1870 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Jørgen Marcussens hustru Ane Simonsen af Vrønding, gårdmand Jens Nielsens hustru Ellen Andersen af Vrønding (faster), gårdmændene Clemen Christensen, Christian Jensen og Jens Olesen alle af Vrønding
Konfirmeret 20 april 1884 i Tamdrup. Kundskab mg, opførsel mg
     
v Anders Christen Andersen, * 2/ 2 1873 i Vrønding, Tamdrup sogn
Barnedøbt 2/ 2 1873 i Hjemmet, † 5/ 4 1873 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Jens Nielsens hustru Ellen Andersen, Gårdmand Christian Jensens hustru Ane Mette Simonsen, gårdmand Jens Nielsen alle Vrønding, Anders Christensen af Flemming og Christen Andersen af Vrønding
    
 
Note: moderen dør 15. februar samme år.

Børn af andet ægteskab

Ingi Marius Andersen, * 27/ 5 1874 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1950 i København 

Barnedøbt 5/ 6 1874 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Hans Peder Enevoldsens hustru Mette Simonsen af Lunderskov, pige Jensine Andersen af Flemming (faster), gårdmand Jens Nielsen (faster Ellens mand), gårdmand Jørgen Marcussen og gårdmand Christian Jensen alle af Vrønding.  

 Konfirmation, 30. Sep. 1888, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Kundskab mg, opførsel mg

Han blev gift (1) med Helene Kristensen ( 1872 - 1899) 

 Han blev gift (") med Mette Marie Thomsen den 3 april 1900 i Hornborg sogn

 Han var i 1899 forretningsbestyrer i Hornbæk sogn

Han var 1900 købmand i Dortheasminde stationsby

Han var 1901 købmand i Kalhauge, Hornborg sogn ( folketællingen 1. feb 1901)

Ved død. gift, fhv. købmand, bopæl Gemmas Alle 20, Tårnby - død ved ankomst til Sct. Elisabeths Hospital. Begravet på Tårnby kirkegård 17 nov. 1950 

Ingi Marius Andersen

vii Anders Andersen, * 25/ 1 1876 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 10 marts 1894  I Vrønding, Tamdrup sogn. 

Barnedøbt 4/ 2 1876 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: gårdmand Søren Peder Steffensens hustru Mette Andersen af Gjedved (faster), gårdmand Christian Jensens hustru Anne Mette Simonsen af Vrønding, gårdmand Søren Peter Steffensen af Gjedved (fasters mand), Christian Jensen og Jens Nielsen (fasters mand) begge af Vrønding.  
   
Konfirmation, 3. Apr. 1890, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Kundskab g+, opførsel mg

Begravet i Tamdrup 16 marts 1894

viii Niels Carl Andersen, * 22/ 11 1877 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 10 1932 i Sct Mortens sogn, Randers
Barnedøbt 8/ 12 1877 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Pige Mette Kirstine Mikkelsen Vrønding Mark, pige Jensine Andersen (faster), gårdmand Anders Christensen (farfar), ungkarl Niels Severin Andersen (farbror) alle af Flemming, Søren Møller Mikkelsen Vrønding Mark.    

Konfirmation, 10. Apr. 1892, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt.  kundskab mg, opførsel mg

Han blev gift med Kirsten Jensen. De overtog gården Blegvad 14 km. Nordøst for Randers.
Han var uddannet dyrlæge med praksis i Randers, Brødregade 20.

Se: http://blegvad-andersen.com/Min%20Bog/minbog.htm

Niels Carl Andersen var uddannet dyrlæge med praksis i Randers. Han døde i 1932 kun 57 år gammel

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...