Kirstens kreative indslag

Min mands farmors slægt

Min mands farmors slægt

Da jeg havde afsluttet arbejdet med min mands farfars slægt, måtte jeg også undersøge min mands farmors slægt.
Den gamle slægtsbog,: "Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen Høeg født 1810" skrevet af Dansk Slægtsforskning Fredericia i 1970, blev fundet frem, og jeg begyndte helt forfra, så alle led kom med.

Jeg var ikke kommet langt i udredningen af denne slægt, før det viste sig, at jeg var kommet på en stor opgave.

Jeg fandt nogle fejl i den gamle slægtsbog og fik ved søgning i kirkebøgerne fundet nogle af fejlene.

Det ses tydeligt, at slægten har boet i samme omegn og har kendt til hinanden gennem mange generationer. Der er flere eksempler på giftemål på tværs af slægten, se de enkelte noter under anerne.

Der er anesammenfald og søskende gift ind i samme familie.
Ane 92 Mogens Jensens to børn ane 46 Jens Mogensen og Mette Mogensen er gift ind i samme familie. Henholdsvis med en datter og en søn af ane 94 Michel Pedersen Greve
En af Mette Mogensdatters sønner Michel Christensen Hvedsteen bliver gift med Ane Pedersdatter.
En af deres døtre Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsten bliver gift med Jens Madsen der er søn af ane 22 Mads Madsen og ane 23 Anne Jensdatter

Slægten Bugge var desuden repræsenteret i familien i en grad, så jeg næsten fik grå hår i panden. Slægten blandede sig ind i hinanden, og det var svært at holde rede i de indviklede familieforhold

De gamle adelige Bugger er uddøde. Den stolte borg Hald sank i grus, men end blomstrer Buggeroserne!!

Ane 48 Christen Rasmussen Winter og 49 Maren Madsdatter Bugge bliver også ane 106 og 107 da de har to børn, der begge fører slægten videre, nemlig ane 24 Mads Christensen Winter og ane 53 Anne Christensdatter
Det giver dermed flere anenumre til de samme par i slægten.

ane 357 Johanne Sørensdatter Bugge gift med ane 356 Christen Mogensen, er datter af ane 714 Søren Madsen Bugge - der er søn af ane 49 Maren Madsdatter Bugges oldefar Mads Sørensen Bugge

Ane 49 Maren Madsdatter Bugges oldefar Mads Sørensen Bugge og hustru X Lauritsdatter  har to sønner, der også fører slægten videre, nemlig
førnægnte ane 714 Søren Madsen Bugge og ane 196 Laurits Madsen Bugge, og dermed har de endnu flere anenumre
Desuden bliver sønnen Anders Madsen Bugge gift med enke efter ane 712 Mogens Christensen: ane 713 Bodil Hansdatter

Slægten herfra og tilbage mod stamfaderen Niels Bugge til Hald er dermed næsten de samme navne, der går igen og igen.
Jeg har valgt kun at omtale anerne en gang, og tilføje hvilke anenumre de derud over har.

Jeg håber jeg med denne aneoversigt og beskrivelse af de enkelte familier kan give læseren et indblik i familiens forhold og slægtskaber.


"Af Hegnet" skrev Bugge Nielsen sig i 1332. Mange generationer er fulgt efter - se følgende anetavle og fortløbende beskrivelse af de enkelte anepar samt børn

Anenumre

Ved udearbejdelsen af slægtstavlen er bla. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sogn, hvor de har levet.
I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt.

Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre.
En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. 12 og moderen nr. 13.

Nr. 12`s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13`s forældre nr. 26 og 27 etc.

Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2.


1. Mette Marie Høeg

2. Hans Pedersen Høeg
3. Marine Pedersen Vinther

4. Peder Christensen Høeg
5. Mette Marie Hansdatter
6. Peder Jensen Vinther
7. Ane Marie Larsdatter

8. Christen Andersen Høeg
9. Anne Christensdatter
10.  Hans Jensen
11. Mariane Madsdatter
12. Jens Madsen Winther
13. Maren Knudsdatter
14. Lars Madsen
15. Inger Nielsdatter

16. Anders Høeg
17. Margrethe Nielsdatter
20. Jens Hansen
21. Maren Nielsdatter
22. Mads Madsen
23. Anne Jensdatter
24. Mads Christensen Winther
25. Anne Jensdatter
26. Knud Nielsen Borup
27. Maren Christensdatter
28. Mads Pedersen
29. Ane Christensdatter
30. Niels Jensen Smed
31. Mette Sørensdatter

32. Christen Anderssøn Høeg
33. Maren Andersdatter
40. Hans Jensen
41. Kirsten Pedersdatter
42. Niels Esbensen
43. Mette Michelsdatter
44. Mads Madsen
45. Maren Jensdatter
46. Jens Mogensen
47. Maren Michelsdatter
48. Christen Rasmussen Winther
49. Maren Madsdatter Bugge
     samme anepar som 106 og 107

50. Jens Pedersen
51. Johanne Sørensdatter
52. Niels Knudsen
53. Anne Christensdatter
54. Christen Johnsen
55. Mette Eskildsdatter
60. Jens Knudsen
61. XX

66. Anders Madssøn
67. XX
80. Jens Nielsen Thøgersen
81. Anne Hansdatter
84. Esben Nielsen
85. Maren Andersdatter
86. Michel Komdrup
87. Maren Olesdatter
88. Mads Madsen
89. Mette Sørensdatter
90. Mogens Jensen
93. Maren Jensdatter
94. Michel Pedersen Greve
95. Mette Christensdatter

98. Mads Lauritsen Bugge
99. Maren Pedersdatter
     Samme anepar som 214 og 215

104. Knud Jensen
105. Maren Knudsdatter
160 Niels Thøgersen
171. XX
170. Anders Madsen
171. XX
172. Jens Christensen Komdrup
173. Mette N N
174.Oluf Jensen
175.XX
178. Søren Christensen
179. Anne Andersdatter
180. Christen Andersen
181. Anne Pedersdatter
182. Christen Christensen Gjerlev
183. Maren Andersdatter
184. Jens Mogensen
185. Anne Michelsdatter
186. Jens Madsen
187. Bendith Jensdatter
188. Peder Christensen
189. Maren Michelsdatter

196. Lauritz Madsen Bugge
197. XX
      Samme anepar som 428 og 429

210. Knud Andersen
211. Kirsten Pedersdatter Midtby
356. Christen Mogensen
357. Johanne Sørensdatter Bugge
358. Anders Rasmussen
359. Mette Lang
360. Anders Christensen
361. Maren Hansdatter
364. Christen Christensen Nørager
365. Bodil Sørensdatter
366. Anders Jensen
367. XX

370. Michel Christensen
371. XX
      Samme anepar som 378 og 379

376. Christen Pedersen
377. XX

392. Mads Sørensen Bugge
393. X Lauritsdatter
       Samme anepar som 856, 857, 1428 og 1429

420. Anders Christensen Kousted
421. Maren Knudsdatter
422. Peder Christensen Midtby
423. Mette Jensdatter
712. Mogens Christensen
713. Bodil Hansdatter
714. Søren Madsen Bugge
715. Anne Knudsdatter

740. Peder Michelsen
741. XX
      Samme anepar som 756 og 757

784. Søren Lauritsen Bugge
785. Maren Madsdatter
       Samme anepar som 1712, 1713, 2856, 2857 

840. Christen Andersen
841. XX
844. Christen Pedersen Midtby
845. Johanne Madsdatter
846. Jens Jensen Skjødt
847. Maren Sørensdatter
1426. Hans Sørensen
1427. XX

1568. Lauritz Lauritzen Bugge
1569. XX
        Samme anepar som 3424, 3425, 5712 og 5713

3136. Lauritz Johnsen Bugge
3137. XX
        Samme anepar som 6848, 6849, 11434 og 11435

6272. Jon Bugge
6273. XX
        Samme anepar som 13696, 13697, 22848 og 22849
 
12544. Jep Knudsen Bugge
12545. XX
          Samme anepar som 37392, 27393, 45696 og 45697

25088. Knud Bugge
25089. XX
          Samme anepar som 54784, 54785, 91392 og 91393

50176. Niels Bugge
50177. Ingeborg Vendelboe
          Samme anepar som 109568, 109569, 182784 og 182785

100352. Bugge Nielsen
100353. X Nielsdatter Gyldenstjerne
            Samme anepar som 219136, 219137 og 355568, 355569

Ruiner af Hald Hovedgård

1 Mette Marie Høeg

* 6. nov. 1889 i Hald sogn, † 8. jan. 1935 i Hald sogn. 
Hun blev hjemmedøbt 18. nov. 1889 og fremstillet i kirken den 9. marts 1890. Faddere var gårdmand Lars Vinthers hustru, gårdmand J. Bie og gårdmand Kr. L. Høeg alle af Hald, samt pigen Ane Marie Vinther af Stouby og gårdmand Søren Vinther af Asferg
 
Hun blev gift 20. maj 1911 i Hald sogn med Methus Catharinus Andersen, * 30. juli 1887 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 14. juni 1961 i Hald sogn.

Forlovere ved brylluppet var brudens far og gårdejer Jens Vinther.

Methus Catharinus Andersen gik i skole i Vrønding. Han lærte landbrug og virkede en tid som medhjælper på en gård i Kastbjerg, senere havde han et landbrugsskoleophold, og en overgang kørte han som brødkusk for Hald bageri. I 1911 købte han en gård i Hald by, men denne solgte han senere og overtog gården Skovgård, ligeledes i Hald, som han drev indtil sin død.

Læs mere om Methus Catharinus slægt samt om ægteparrets børn på
http://www.kirsten-andersen.dk/11082191

Ungdomsbillede af Mette Marie

Forældre

Hans Pedersen Høeg foran Dybbøl mølle. Fotoet nok taget umiddelbart efter han har fået Dannebrogsordenen. Billedet har jeg fået tilsendt via et af hans oldebørn, Lori Ramos, barnebarn af hans datter Ane Marie Høeg, der flyttede til staterne og stiftede familie der.

2 Hans Pedersen Høeg

* 10. dec. 1850 i Hald sogn, † 6. aug. 1931 i Hald sogn. 
Han blev hjemmedøbt på fødselsdagen og fremstillet i kirken den 30. marts 1851. Faddere var gårdmand Knud Sørensens hustru, Mette Jensdatter i Monstrup, gårdmand Hans Jensens datter, Ane Hansdatter i Stouby samt gårdmand Christen Henriksen, gårdmand Peder Christen Knudsen og ungkarl Christen Johnsen alle af Hald
 
Han blev gift 18. marts 1887 i Hald sogn med Martine Pedersen Vinther
Forlovere ved brylluppet var N. Chr. Winther og Lars P. Winther.

Deres brullupsritual er genfortalt således:

Den første ovn, de bagte, var det der skulle bruges til boller til Suppen. Forgangskonerne rev brød til boller, skorperne gav de væk.
Vielsesskafferne stod ude i Gården og parrede Parret sammen

Musikerne stod ved Kirkedøren og blæste til de var kommet alle ind

Bondekoner og Mandfolkene kom så lige efter brudeparret. Brudens far og mor sidste par i brudeskaren

Bestillingsfolkene dansede først med hinanden, fordi de skulle gøre gulvet fint

Vielsesskafferen danse med bruden først (en vals), danser hende hen til brudgommen’4 brudekoner, 4 brudefører, 4 mandsfører, 4 ungkarlefører, den landskendte menuet ”Den røde Rose”

Hans Pedersen Høeg blev uddannet ved landbruget, og senere overtog han sin fædrende gård Høegsly i Hald, som han drev til 15 januar 1915, desuden havde han et cementstøberi samme sted, og i mere end 36 år var han sognefoged i Hald.

Høegsly er matrikel nr. 25a m fl. Hald. Den ligger på sin gamle plads i den østlige del af Hald by og er opført dels i grundmur og dels i bindingsværk og beton.
Hartkorn 6 tdr, 1 skp, 2 fdkr, 2½ alb. Ejendommesskyld 40.000 kr, brandassurrance for bygningerne 16.500 kr. Areal 74 tdr. land, deraf ager 54½, eng 3, skov 15, have og gårdsplads 1½. Af agermarken drives 4 tdr land i en 9 marksdrift, havre, helbrak, 1 hvede, 1 rug, roer, byg, havre og 3 årsgræs. 10 tdr land i en 7 marksdrift i veksel med staldfoder, korn, roer og 2 græsmarker. resten enligger i flerårig græs i indhegning. Jordens bonitet er dyb lermuld på lerunderlag. Der holdes 16 køer, 18 stk ungkvæg og kalve, og 2 tyre af korthornsrace, 5 heste, 3 plage og føl, 6 får.
"Danske gårde" J. B. La. Cour

Hans Pedersen Høeg

Hans Pedersen Høeg fik dannebrogsordenen i 1920 

Sognefoged i 36 3/4 år og vurderingsmand i 31 år"

I anledningen af Hans Pedersen Høegs 75 års fødselsdag skrev et af de lokale blade under overskriften "Sognefoged i 36 3/4 år og vurderingsmand i 31 år" følgende:

En lang og travl arbejdstid finder sin afslutning nu til nytår, idet sognefoged, dannebrogsmand Hans Høeg, Hald, til denne tid har indgivet ansøgning om at måtte blive fritaget for hvervet som sognefoged og lægdsmand for Hald sogn.

Den 1. april 1890 udnævntes Høeg til sognefoged, idet han afløste den gamle B. Rasmussen Hvid, og siden da har han virket som sognefoged og lægdsmand til beboernes fulde tilfredshed.

Allerede 1915 fejrede Høeg sit 25 års jubilæum, og der vistes ham da stor opmærksomhed fra alle sider.

Omtrent samtidig med denne virksomhed løber hans arbejde som vurderingsmand for den almindelige brandforsikring, idet han valgtes første gang 18. sepember 1893 og virkede til 1924. Som tak for dette arbejde overraktes ham ved fratrædelsen et smukt sølvbæger med inskription, men allerede 4 år før denne tid var der vist Høeg endnu større opmærksomhed, idet han på kongens fødselsdag den 26. september 1920 udnævntes til dannebrogmand. Men foruden disse to lange tjenester har Høeg haft mange offentlige tillidshverv i kommunen. her skal kun nævnes, at han har været medlem af sognerådet, formand for mejeriet og bestyrelsesmedlem i hesteavlsforeningen.

Ved siden af sin offentlige virksomhed drev Høeg indtil 1915 sin fædrende gård, som han da afhændede og flyttede ned i den villa, hvori han endnu bor.

Genmnem mange år var Høeg bistået af sin trofaste hustru Martine født Vinther, men allerede i 1909 mistede han hende, og det har været det hårdeste slag for sognefogeden.
Ægteparret har 7 børn, hvoraf de 5 er gifte og i gode stillinger. To ugifte sønner er i Amerika.
Men Høeg har nydt en trofast pleje hos sine døtre, der tid efter anden har været i hjemmet. Når nu Høeg omtrent samtidig med, at han frasiger sig sin tjeneste, på fredag den 10. ds. kan han fejre sin 75 års fødselsdag, da vil der sikkert fra mange sider lyde en velment og velfortjent tak for hans færden blandt Hald sogns beboere og ønsker om, at ham må nyde en velfortjent hvile og en god alderdom."

Avisomtale

Møllen i Hald

Hans Pedersen Høeg ejede Hald Mølle i et stykke tid.
Se følgende beretning, som er et udpluk af http://leokragh.dk/HaldHistorie/MoellenHald/moellen_i_hald.htm

Første gang, der høres om en vindmølle i Hald, er da gårdmand Simon Jensen i Hald by sender en ansøgning til kongen om bevilling til at bygge en vindmølle på sin grund.

I de følgende år skifter møllen ejer flere gange. 1 1872 bliver den købt af Jens Christian Sørensen Møller, der i 1883 sælger til Hans Pedersen Høeg og Niels Krag Pedersen »i lige og fuldstændigt Interessentskab«.
Men i 1910 sælger Niels Krag Pedersen, der nu boede i Tvede, sin halvdel. Og Hans Pedersen bliver eneejer af møllen.
Men en forårsdag, mandag den 6. maj 1912, brændte Hald vindmølle. Branden kunne ses viden om, og folk strømmede naturligvis til stedet. De brændende møllevinger lignede under deres hastige rotation et helt fyrværkeri.

I Randers Dagblad kunne man allerede samme dag læse: »Hald Mølle brændt.
I Formiddags Kl. 101/4 opstod der Ild i Hald Mølle. Ilden opkom i Motorhuset ved, at man tændte for Motoren, hvorved en Gnist faldt ned og antændte noget Træuld, der laa paa Gulvet. I et Nu stod hele Motorhuset i Flammer, idet Huset var af Træ, og det ligger umiddelbart op ad Møllen. I Løbet af 5 Minutter løb Ilden op ad Møllen, og som en Ildsøjle stod den højt op mod Himlen.
Hurtig kom Hald Sprøjte til Stede, og i Løbet af kort Tid mødte Omegnens Sprøjter fra Gjerlev, Linde, Stouby, Lindbjerg m.fl. Men her var intet at gøre.
I Løbet af en halv Time faldt Vingerne til Jorden. Paa Grund af, at Vinden bar fra, lykkedes det at redde Niels Kjeldsens Gaard, der ligger lige op ad Møllen.
Dog var der en enkelt Gang Ild i den, hvorfor hele Gaarden blev ryddet for Kreaturer og Indbo.
Møllen ejes af Sognefoged H. Høeg, der under Branden var i Randers.
Efter Forlydende er Møllen, der var ældre, og Motorhuset med Motor forsikret for 12.000 Kr. i den alm. Brandforsikring for Landbobygninger.
Da Branden kunde ses vidt omkring, samledes der hurtigt en Mængde Mennesker omkring Brandstedet.«
Da møllen brændte, ejedes den af sognefoged Hans Pedersen Høeg i Hald, men kort tid efter branden solgte han grunden, som ikke var ret stor, og de forkullede rester af møllen til mølleejer Henning Christensen fra Terp mølle. I denne handel var også halvdelen af et hus, der var opført på umatrikuleret gadejord.

Hald mølle og Hald by i 30erne

Børn

 i Peter Anton Høeg, * 29. okt. 1887 i Hald sogn, † 5. sep. 1965 i Spentrup sogn.
Døbt i Hald kirke 13. nov. 1887. Faddere: Aftægtsmand Peder Høegs hustru af Hald og pigen Anne Katrine Vinter af Stouby, ungkarlen Kristen Vinther og Mads Vinther af Hald samt Jens P. Vinther af Stouby.

Han blev gift med Marie Pabst, gift 22. maj 1919 i Hald.

De ejede Spentrup Vestergård fra 1928 frem til sønnen Hans Høeg overtog den i 1950. Arealet er 48 tdr. land og en normal besætning på 14 køer, 16 ungkreaturer, 5 søer, 15 svin, smågrise og traktor. Bygningerne er opført 1874 efter brand, men siden er laden i 1939 bygget om, og kostalden blev samtidig restaureret. Siden igen er laden blevet restaureret i 1944 og stuehuset moderniseret. Gårdens areal var tidligere på over 100 tdr. land. (http://www.vortsognshistorie.dk/record.aspx?ref=040206&id=&hitno=NaN&showfields=1)

1. ii Mette Marie Høeg, * 6. nov. 1889 i Hald sogn, † 8. jan. 1935 i Hald sogn.

Hun blev gift med Methus Catharinus Andersen, gift 20. maj 1911 i Hald sogn.

iii Anna Marie Høeg, * 1. feb. 1892 i Hald sogn, † 14. dec. 1939 i New York USA.
Døbt i Hald kirke 27. marts 1892. Faddere: Staldforpagter Chr. Vinters hustru af København og pigen Anne Kristine Vinther af Stouby, gårdejer Lars Vinter af Oremagersgård ved Hald, gårdmand Jens Vinther af Hald og Staldforpagter Chr Vinther af København

Hun blev gift 26 maj 1917 i Christianskirken på Kristianshavn med Karl Kristian Høglind, der var svensker.
De emigrerede til Brooklyn  USA, hvor han arbejdede som elektriker
Hun døde på grund af nyresygdom

Anna Marie Høegs vielsesapirer

iv Petrea Høeg, * 26. feb. 1894 i Hald sogn, † 25. maj 1941 i Hald sogn.
Døbt i Hald kirke den 29. april 1894. Faddere: Pigen Rasmine Høeg og pigen Ane Marie Pedersen, gårdmand Mads Vinther, murer Niels Christensen og ungkarl Peder Kjeld Vinther alle af Hald.  

Hun blev gift med Peder Broch Pedersen, gift 9. nov 1922 i Hald 

v Knud Vinter Høeg, * 16. marts 1896 i Hald sogn  † 19 maj 1982   Døbt 14 maj 1896 i Hald kirke. Faddere:  Gårdejer Jens Knudsens hustru Bjergby, pige Ane Mette Vinther Hastrup,  Gårdmand Niels Bonde Kousted, gårdmand Jens Møller Bjergby, gårdmand Hans Vinther Stouby

Han kom til USA gennem Canada i marts 1921 som ugift. USA     "Border Crossing" har en Knud Høeg fra Hald, der krydser fra Canada til USA via Rachine Wisconsin i 1923. Han forlader New York igen den 31. januar 1924, og har underskrevet sig som sømand, så han har arbejdet sig vej til København. Han rejste tilbage til USA i august 1924, nu som gift mand. Han angives at være 5 fod og 7 inces høj. 

Han blev gift med Jensine Christensen Storgård den 25 februar 1925 i Bronx, New York, USA.  De rejste tilbage til Danmark, da sønnen Hans blev født.

Han var købmand i Randers, de boede Vinkelstræde 22 i Randers, og døde med 17 dages mellemrum i 1982.

vi Lars Vinther Høeg, * 16. juli 1898 i Hald sogn, † 17. juli 1898 i Hald sogn.

vii Anna Høeg, * 25. sep 1899 i Hald sogn, † 13. marts 1969 i Motreal, Canada. 
Døbt i Hald kirke d. 29. okt 1899. Faddere: Barnets moder Hald, gårdmand Jens Hougaard Kristensen Hald, gårdmand Jacob Bie Hald, gårdmand Rasmus Tolstrup Lauritsen Hald, Købmand N. P. Johnsen Hald

Hun blev gift med Niels Christian Nielsen, gift 18. okt 1929 i Montreal, Canada.

viii Christian Vinther Høeg, * 8. marts 1902 i Hald sogn, † 1973 i Floral Park New York
Døbt  i Hald kirke d. 13. april 1902. Faddere Marie Vinther, Købmand Johannes Knudsen i Hald, Pige Karen Marie Vinther Hald, Gårdejer Peter Hansen Hjerl Hald, gårdejer Carl M. Velling Vanggård, købmand Jens Chr. Sørensen (Maagård) Hald.

Han blev gift med Gladys Mabel Christensen.
Han var antikvitetshandler

Første række: Petrea Høeg, Hans Pedersen Høeg, Anna Høeg, Knud Vinther Høeg Anden række: Mette Marie Høeg, Peter Anton Høeg, Anne Marie Høeg ,Christian Vinter Høeg

3 Martine Pedersen Vinther

* 24. maj 1864 i Hald sogn, † 28. juni 1909 i Hald sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 26. maj 1864 og fremstillet i kirken d. 16. oktober samme år. Faddere var gårdmand Søren Bondes kone af Kousted og pigen Ane Marie Sørensdatter af Jennum samt gårdmand Christen Pedersen, gårdmand Anders Andersen og ungkarl Jens Kragh alle af Hald

Hun blev begravet i Hald 5. juli 1909

Martine Pedersen Vinther

Bedsteforældre

Peder Christensen Høeg

4. Peder Christensen Høeg, * 31. dec 1810 i Hald sogn, † 21. jan 1906 i Hald sogn. 

Han blev hjemmedøbt den 1. januar 1811 af Pastor Larsen fra Tvede og fremstillet i kirken d. 3. marts samme år. Christen Madsens kone i Lindbjerg bar ham og hos stod Niels Krags kone i Hald. Faddere var Niels Simonsen og Christen Støvring begge af Hald, samt Hans Pedersen af Tvedegård.

Randers, Nørhald, Hald, Hald by, En gaard, 3, FT 1834, A7879

Christen Andersen Høeg 75 Gift Gaardmand  

Ane Christensdatter 65 Gift Hans kone  

Niels Christensen Høeg 29 Ugift Deres søn  

Peder Christensen Høeg 24 Ugift Deres søn  

Anders Andersen Krog 17 Ugift Tjenestedreng  

Johanne Nielsdatter 28 Ugift Tjenestepige  

Ane Andersdatter 23 Ugift Tjenestepige   

Peder Christensen Høeg blev uddannet ved landbruget, senere overtog han ejendommen Høegsly i Hald, og denne drev han i en lang årerække, hvorefter han afhændende den til sønnen Hans Pedersen Høeg

Han blev gift  22 juli 1842 med (1) Anne Kirstine Pedersdatter, * 3. feb 1808 i Bjerregrav, † 15. feb 1848 i Hald sogn. 

Hun var datter af gårdmand Peder Pedersen Vammen og Ane Nielsdatter.

Hun var enke og havde været gift med Christen Andersen Hedegaard * 1806, † 16. jan 1842 i Hald sogn

Han blev gift med (2) Mette Marie Hansdatter, gift 7. nov 1848 i Hald sogn

Forlovere ved vielsen var gårdmand Niels Christensen Høeg af Hald og husmand Niels Andersen Juul af Hald mark.

Randers, Hald By, En gaard, 43, FT 1845, A7880 

Peder Christensen Høeg 35 gift Gaardmand Hald sogn  

Ane Kirstine Pedersdatter 37 gift Hans kone Bjerregrav sogn 

Karen Christensdatter 18 ugift Deres barn Hald sogn  

Peder ?? Christensen 16 ugift Deres barn Hald sogn  

Anders Christensen 14 ugift Deres barn Hald sogn  

Ane Christensen 11 ugift Deres barn Hald sogn  

Bodil Marie Christensen 9 ugift Deres barn Hald sogn  

Kirsten Christensen 5 ugift Deres barn Hald sogn  

Anders Pedersen 75 enke Aftægtsmand, forsørges af husfaderen Hald sogn  

Kirsten Thomasdatter 36 ugift Tjenestepige Norup sogn 

Randers, Hald By, En gaard, 60, FT 1850, A4362  

Peder Christensen Høeg 40 gift Gaardmand, husfader Hald sogn 

Mette Marie Hansdatter 24 gift Hans kone Hald sogn 

Anders Christensen 19 ugift Deres barn Hald sogn  

Ane Christensen 16 ugift Deres barn Hald sogn  

Bodil Christensen 14 ugift Deres barn Hald sogn  

Kirsten Christensen 10 ugift Deres barn Hald sogn  

Anders Pedersen 80 enke Aftægtsmand, forsørges af husfaderen Hald sogn

Randers, Hald, Hald Sogn og By, En Gaard, 63, FT-1880, C7633

Peder Kristensen Høeg 69 Gift Huusfader, Gaardeier  Her i Sognet

Mette Marie Hansdatter 53 Gift Hans Kone  Her i Sognet

Hans Pedersen Høeg 29 Ugift deres Søn  Her i Sognet

Mikkel Laursen 17 Ugift deres Tjenestefolk  Jennum Sogn, Randers Amt

Niels Eskilssen 13 Ugift deres Tjenestefolk  Albek Sogn, Randers Amt

Else Maria Mikkelsen 28 Ugift deres Tjenestefolk  Karls Sogn, Wiborg Amt

Johanne Kirstine Jørgensen 16 Ugift deres Tjenestefolk  Sjørrup Sogn, Wiborg Amt

Børn:

Første hustrus børn med første mand. 

Disse børn bliver i familien og opdrages som søskende sammen med Hans Pedersen Høeg

i Karen Christensdatter * 26. nov 1827 i Hald

døbt 3 april 1837, Faddere: Mads Qvottrups hustru i Bjergbyegård, gårdmand Peder Wammens hustru i Bjerregrav, mandefaddere gårdmændene Joen Christensen. Lars Thyggesen og Niels Rasmussen i Hald

ii Peder Wammen Christensen * 17. dec 1829 i Hald

Faddere: Pigen Anne Margrethe Rasmusdatter af Hald og Bodil Johndatter af Moestrup, gårdmand Lars Thygesen og Niels Rasmussen af Hald samt Mads Qvottrup af Bjergbygård

Han blev gift 5 okt 1865 i Albæk med Ane Christensen

Randers, Støvring, Randers Købstad, Kvarter/Rode 16, Slotsgade, Matr. 153 baghus 1ste sal, 555 F4, FT-1880, d2583

Peter Wammen Christensen, 50, Gift, arbeidsmand,  husfader, Hald Sogn Randers Amt 

Ane Christensen født Christensen 36 Gift husmoder, Albæk Sogn Randers Amt    

Ane Marie Petersen 13 Ugift datter, Randers Randers Amt

iii Anders Christensen * 21. maj 1831 i Hald

Faddere; Gårdmand Niels Jensens hustru, pigen Maren Rasmusdatter, gårdmand Niels Simonsen og Niels Kragh alle af Hald

iv Ane Christensdatter * 27. marts 1834 i Hald

Fremstillet af tjenestepigen Kirsten Christensdatter Støvring og Kirsten Pedersdatter begge af Hald. Vidner ungkarl Niels Sørensen, Chr. Rasmussen Hedegaard og gårdmand X Jacobsen alle af Hald

v Bodil Marie Christensdatter * 11. april 1836 i Hald

Faddere: Gårdmand Mads Qvottrups datter Bodil Kristine af  Bjergbye, tjenestepige Bodil Nielsdatter Sadolin af Hald, vidner sognefoged Erik Larsen, gårdmændende Christen og Anders Høeg alle af Hald

vi Karen Marie Christensdatter * 12. september 1840 i Hald

Faddere: Jens Thygesens hustru Margrethe Rasmusdatter, Christen Winthers kone Karen Ludvigsdatter gårdmand Jørgen Madsen, indsidder Peder Andersen og Anders Sørensen Dahl alle af Hald

vii Kirsten Christensdatter * 18. januar 1841 i Hald 

Faddere: Jørgen Kaarups datter Sidsel Christensdatter af Over Fussing, Peder Andersens datter Else Marie i Bjerregrav, gårdmand Niels Jensen af Wamgården, Jens Christensen, Christen Pedersen Juhl  alle af Hald

Hun blev gift med Johan Gunnar Poulsen fra Lindum

Han var skolelærer og kirkesanger i Lindum.  På kirkegården er der 1917 rejst et mausolæum over lærer Poulsen, Lindum, bekostet af hans søn

Børn i hans første ægteskab:

viii Christen Pedersen Høeg, * 1. jul 1843 i Hald sogn, † 10. aug 1843 i Hald sogn.

ix Christiane Pedersen Høeg, * 20. april 1845 i Hald sogn, † 26. april 1845 i Hald sogn.

x Dødfødt, * 10. juli 1846 i Hald sogn, † 10. juli 1846 i Hald sogn

Børn i hans andet ægteskab

2. xi Hans Pedersen Høeg, * 10. dec 1850 i Hald sogn, † 6. aug 1931 i Hald sogn.  

Han blev gift med Martine Pedersen Vinther, gift 18. marts 1887 i Hald sogn.

5. Mette Marie Hansdatter, * 22. aug 1826 i Stouby, Hald sogn, † 27. maj 1898 i Hald sogn.

Hun blev døbt d. 15. oktober 1826 og faddere ved dåben var gårdmand Søren Nielsens hustru af Dyrbye, pigen Mette Marie Jensdatter af Harridslev og gårdmand Jørgen Horn af Stovby samt gårdmand Mads Madsen og gårdmand Jens Michelsen begge af Hastrup 

Mette Marie Hansdatter

6. Peder Jensen Vinther, * 27 april 1825 i Bjergby, Borup sogn, † 13 juni 1878 i Hald sogn

Han blev gift i Borup kirke den 18. juli 1851 med Ane Marie Larsdatter  

Bryllupsnoter: Ungkarl Peder Jensen Tjenestekarl hos Broderen Gaardmand Knud Jensen i Bjergbye, Søn af afdøde Gaardmd i Bjerbye, Jens Madsen 26 Aar.

 Pigen Ane Marie Lars Datter hos Faderen Gaardmand Lars Madsen i Bjergbye.   25 Aar. Forlovere: Søren Sørensen Gårdmand i Jennum Knud Jensen Gårdmand i Bjerbye. Vielsen foregik i Kirken efter lovbefalet Tillysning

Brudgommen vaccineret af Jørgensen i Randers: Attest fra 29. aug 1826.

Bruden af Pabst den 26de Septbr 1828. 

Tillysning den 28de Juni 1851.

Han blev begravet i Hald d. 21. juni 1872 53 år

Randers, Borup, Bjerbye, en Gaard, 42, FT-1834, C3681

Jens Winter 57 Gift Gaardmand

Maren Knudsdatter 42 Gift hans Kone

Knud Jensen 13 Ugift deres Børn

Søren Jensen 12 Ugift deres Børn

Peder Jensen 9 Ugift deres Børn

Ane Marie Jensdatter 20 Ugift deres Børn

Maren Jensdatter 17 Ugift deres Børn

Johanne Jensdatter 5 Ugift deres Børn

Mads Jensen 2 Ugift deres Børn

Niels Mikkelsen 24 Ugift Tjenestefolk

Lars Pedersen 24 Ugift Tjenestefolk

Lars Christensen 18 Ugift Tjenestefolk

Ane Marie Jensdatter 25 Ugift Tjenestefolk

Randers, Borup, Bjerbye, 48, en Gaard, 89, FT-1840, C7125

Maren Knudsdatter 48 Enke Eierinde af Gaarden

Knud Jensen 20 Ugift hendes Børn

Søren Jensen 17 Ugift hendes Børn

Peder Jensen 15 Ugift hendes Børn

Mads Jensen 8 Ugift hendes Børn

Maren Jensdatter 23 Ugift hendes Børn

Hanne Jensdatter 11 Ugift hendes Børn

Niels Randrup 27 Ugift Tjenestefolk

Stine Andersdatter 19 Ugift Tjenestefolk

Randers, Borup, Bjergbye, En gaard, 17, FT-1845, b8648

Maren Knudsdatter 54 Enke Gaardmands- enke Heri sognet

Knud Jensen 25 Ugift Hendes børn Heri sognet

Peder Jensen 19 Ugift Hendes børn Heri sognet

Mads Jensen 13 Ugift Hendes børn Heri sognet

Johanne Marie Jensdatter 26 Ugift Tjenestefolk Lynnerup sogn Viborg amt

Ane Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Lynnerup sogn Viborg amt

Johan Karl Molberg 18 Ugift Tjenestefolk Mariager sogn Randers amt

Hans Christian Pedersen 25 Ugift Tjenestefolk Mariager sogn Randers amt

Randers, Borup, Bjerbye, 13, En Gaard, 46, FT-1850, D2575

Knud Jensen 30 Ugift Gaardmand Her i Sognet [Borup]

Maren Knudsdatter 59 Enke Aftægtskone Her i Sognet [Borup]

Peder Jensen 25 Ugift hendes Sønner Her i Sognet [Borup]

Mads Jensen 18 Ugift hendes Sønner Her i Sognet [Borup]

Rasmus Rasmussen 14 Ugift Tjenestefolk Gimming Sogn, Randers Amt

Ane Jensdatter 32 Ugift Tjenestefolk Østerbølle Sogn

Ane Nielsdatter 20 Ugift Tjenestefolk Spentrup Sogn, Randers Amt

Tilgangslisten Hald 1851

11. sept Peder Jensen Vinther 26½ år og Ane Marie Larsdatter 24 år Fra Bjergbye, Borup

Har købt Anders Pedersen Smeds gård

 Børn:

'i Jens Pedersen Vinther, * 21. april 1852 i Hald sogn, † 20. nov 1852 i Hald sogn.  Hjemmedøbt 23. april, fremstillet i Hald kirke d. 20. juni 1852. 

Faddere Christen Nielsen Bondes hustru Ane Marie Jensdatter af Helsted, Søren Sørensen Støvrings hustru Mette Larsdatter af Jennum, gårdmand Mads Larsen i Bjergbye, Knud Jensen ibid,  gårdmand Christen Pedersen i Hald

Note: død   Begravet 26. nov 1852.

ii Lars Pedersen Vinther, * 19. juni 1853 i Hald sogn.  † 24. jan 1896 i Hald sogn

Hjemmedøbt 3 juli, fremstillet i Hald kirke d. 25. september1853

Faddere Søren Sørensen Støvrings hustru Mette Sørensdatter af Jennum, gårdmand Knud Jensens hustru Ane Christensdatter fra Bjergbye, gårdmand Søren S. Støvring af Jennum, gårdmand Knud Jensen af Bjergbye, gårdmand Mads Larsen ligeledes af Bjergbye

Han blev gift i Hald kirke 26. maj 1877 med Ane Johanne Pedersen.

Hun var datter af Peder Kjeldsen og Kirsten Thomasdatter

Hun var også halvsøster til Jensine Pedersen, som senere bliver gift med Lars Pedersen Vinters bror Christen.

Peder Kjeldsen blev 11 oktober 1851 gift med Inger Sørensdatter fra Hald. De får 18 september 1853 datteren Ane Johanne

Moderen Inger Sørensdatter dør 22 september 1853, og Peder Kjeldsen bliver 23 juni 1854 gift med Kirsten Thomasdatter fra Lem. De får datteren Jensine 12 april 1865

Moderen Kirsten Thomasdatter dør 19 december 1875 og faderen Peder Kjeldsen 6 september 1875. Børnene bliver sat i pleje hos deres halvsøster Ane Johanne Pedersen og Lars Pedersen Vinter, som det ses ud fra folketællingen 1880. På denne måde har det været nærliggende, at Jensine er blevet kærester og senere gift med Lars Vinters broder Christen.

Randers, Hald, Hald Sogn, En Gaard, 104, FT-1880, C7633

Lars Pedersen Winther 26 Gift Husfader, Gaardejer Hald Sogn, Randers Amt

Ane Johanne Pedersen 22 Gift Husmoder Hald Sogn, Randers Amt

Kirsten Marie Pedersen Winther 1 Ugift deres Barn Hald Sogn, Randers Amt

Ane Pedersen 20  Ugift Familie Hald Sogn, Randers Amt

Jensine Pedersen 14  Ugift Familie Hald Sogn, Randers Amt

 Karen Pedersen 12  Ugift Familie Hald Sogn, Randers Amt

Maren Pedersen 8  Ugift Familie Hald Sogn, Randers Amt

Maren Krestensen 25  Ugift Tjenestefolk Tvede Sogn, Randers Amt

Kjeld Kjeldsen 16  Ugift Tjenestefolk Hald Sogn, Randers Amt

Søren Kristian Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Hald Sogn, Randers Amt

Jens Kristian Kristensen 21 Ugift Tjenestefolk Hald Sogn, Randers Amt

Han har han ejet Skovgård (tidl. Ormagergård)  i Hald, den gård som Mette Marie Høeg og Methus Andersen senere køber!!

I "Danske gårde" af J B La Cour står følgende om Skovgård: "Matr nr 30a m. fl af Hald. Hartkorn 6 tdr, 1 skp, 1 alb. Ejendomsskyld 32.000 kr. Brandassurance for bygningerne 19.090, areal 128½ tdr land, deraf ager 91, eng 4, mose 1, skov 30, have og gårdsl´plads 1½, veje m. m. 1. Af agermarken drives 50 tdr land i en 7 marksdrift. havre, rug, rug, roer, havre og 2 års græs. 21 tdr land drives i vekseldrift med havre, roer og græs. resten henligger i flerårigt græs i indhegninger. Jordens bonitet er hovedsaglig god, dyb muld på lerunderlag. Der holdes 18 køer, 20 stkr. ungkvæg og kalve og 2 tyre af sortbroget jysk race, 5 heste, 3 plage og føl, 20 får. 

Skovgård overtoges ca 1820 af Søren Støvring, der efterfulgtes af svigersønnen Peder Kjeldsen, hvis datter af andet ægteskab overtog ejendommen i 1875. Hun giftede sig med Lars Pedersen Winther.

Gården er udflyttet fra Hald by under udskiftningen 1794. de faste maskiner drives ved vindmotor.

3. iii Martine Pedersen Vinther, * 24. maj 1864 i Hald sogn, † 28. juni 1909 i Hald sogn.  

Hun blev gift med Hans Pedersen Høeg, gift 18 marts 1887 i Hald sogn.

iv Jens Pedersen Vinther, * 8. maj 1855 i Hald sogn † 26. aug 1923 i Hald sogn .  

Hjemmedøbt 11. maj fremstillet i Hald kirke d. 15. juli 1855

Faddere: Gårdmand Jens Nielsen Kraghs hustru, Mariane Nielsdatter og gårdmand Christen Pedersens hustru Ane  Kirstine Nielsdatter, gårdmand Jens N. Kragh, Christen Pedersen og Anders Andersen alle af Hald.       

Han blev gift i Hald kirke den 27 sept 1884 med Inger Marie Christensen.

v Søren Pedersen Vinther, * 20. maj 1857 i Hald sogn.  

Hjemmedøbt 9. juni, fremstillet i Hald kirke d.  2.7 sept 1857

Faddere husmand Søren Bondes hustru Maren Jensdatter af Kousted, Mads Larsens hustru Ane Marie Pedersdatter af Bjergbye, gårdmand Christen Pedersen, Anders Andersen, Peder Rasmussen Hvid alle af Hald.

Han blev gift 10 juli 1886 i Asferg med Ane Jensen Kragh

Forlovere: Gårdmændene Lars Pedersen Vinther og Jens Pedersen Vinther begge af Hald

Ane Jensen Kragh var datter af Jens Christensen Kragh og hustru Ane Mikaline Madsen i Asferg

vi Christen Pedersen Vinther, * 11. maj 1859 i Hald sogn,  † 10 juni 1937 på C. F. Richsvej 101 A, Frederiksberg, København 

Hjemmedøbt 27. maj, fremstillet i Hald kirke d. 28. august 1859

Faddere Knud Christensens hustru af Bjergbye, Mads Christensen Vinthers hustru ligeledes af Bjergbye, gårdejere Jørgen Madsen, Niels Sørensen og Indsidder Jens Christensen alle af Hald.

Dødsårsag lungebetændelse.  Han bliver begravet den 16 juni 1937 på Solbjerg kirkegård, København. Begravelses fortetages af  nevøen pastor Mads Quortrup, Mors. 

Han er gift 18 januar 1891 I Sct. Andreas kirke, København med Jensine Pedersen fra Hald, datter af Peder Kjeldsen og Kirsten Thomasdatter. 

Forlovere er Proprietær Poul Mathiasen Gasvej 10 B 1 sal og kommunallærer Carl Christian Ferdinand Givskov Olufsvej 28, at.

Jensine Pedersen var datter af Peder Kjeldsen og Kirsten Thomasdatter

Hun var også halvsøster til Jensine Pedersen, som senere bliver gift med Lars Pedersen Vinters bror Christen.

Peder Kjeldsen blev 11 oktober 1851 gift med Inger Sørensdatter fra Hald. De får 18 september 1853 datteren Ane Johanne Pedersdatter.

Inger Sørensdatter dør 22 september 1853, og Peder Kjeldsen bliver 23 juni 1854 gift med Kirsten Thomasdatter fra Lem. De får datteren Jensine Pedersdatter 12 april 1865

Moderen Kirsten Thomasdatter dør 19 december 1875 og faderen Peder Kjeldsen 6 september 1875. Børnene bliver sat i pleje hos deres halvsøster Ane Johanne Pedersen og Lars Pedersen Vinter, som det ses ud fra folketællingen 1880. På denne måde har det været nærliggende, at Jensine er blevet kærester og senere gift med Lars Vinters broder Christen.

Chresten og Jensine bor begge på Ravnsborggade nr. 20 2 sal  ved vielsen i 1891. 

Chresten startede som vognmand med udlejning af hestekøretøjer, senere gik han over til ejendomshandel

I politiets registerblade fra 1892 er Christen fundet, de har dog kaldt ham Christian her, men det er ham, de øvrige data passer

Christian Pedersen Winther , 11-5-1859 , Hald 

Stillinger: Vognmand 

Ægtefælle

Jensine Winther , 12-4-1865 , Hald 

Adresser

1-11-1892: Fra Viktoriagade 6, 3 til Vesterbrogade 25 , stuen 

1-5-1897: Sølvgade 103 , 1. 

1-11-1897: Turesensgade 6 , 3

I folketællingen 1906 bor de i Carolinegade 13 stuen, Hellerup

I folketællingen 1930 bor de Prinsesse Alexandringegade 7 1 sal i Gentofte.

I folketællingen 1930 bor stud theol. Mads Winther Quortrup hos dem som logerende. Han er barnebarn af Lars Pedersen Vinther og Jensines halvsøster Ane Johanne. De bekostede hans studier.

I 1934 flyttede de til C. F. Richsvej 101 a i en ejendom, som nevøen og "plejesønnen" Glarmester Peder Pedersen Winther ejede

I 1948 flytter Jensine til Ejstrupholm og bor hos sin nevø Lars ind til sin død i 1952.

vii Dødfødt Pedersen Vinther, * 17. jan 1862 i Hald sogn, † 17. jan 1852 i Hald sogn.

viii Dødfødt Pedersen Vinther, * 19. marts 1863 i Hald sogn, † 19. marts 1863 i Hald sogn.

ix Mads Pedersen Vinther, * 26. aug 1867 i Hald sogn.  

Hjemmedøbt 30. aug, fremstillet i Hald kirke 5. april 1867

Faddere gårdmand Christen Møllers hustru af Bjergby og pigen Ane Kathrie Madsen ibid, gårdmand Anders Andersen og brugsuddeler Jens Kragh og Niels Christensen alle af Hald.

Han blev gift 4 maj 1892 i Hald med Kristine Poulsen Jensen

I politiets registerblade 1897 ses det at de bor i København

Mads Pedersen Winther , 24-8-1867 , Hald Stillinger: Fhv landmand

Ægtefælle Christine Pouline Winther , 30-3-1872 , Dalbynedre 

Barn Peter Winther , 11-8-1895  

Barn Maren Winther , 4-3-1897

Barn Anker Winther , 17-1-1899

Barn Marcus Winther , 26-1-1901  

Adresser

1-11-1897: Nørre Farimagsgade 55 , 3.

1-5-1898: Viktoriagade 9 , stuen  

1-5-1909: Gasværksvej (Gasvej) 29 , 1.

1-11-1912: Julius Bloms Gade 11 , 3.

1-5-1913: Aagade 108 , 1.  

1-5-1919: Henrik Rungs Gade 3 , 2.  

x Knud Pedersen Vinther, * 30. okt 1869 i Hald sogn, † 1. nov 1869 i Hald sogn.

7. Ane Marie Larsdatter, * 28. sep 1827 i Bjergby, Borup sogn, † 23. jan 1886 i Hald sogn. 

Dåb i Borup 16. oktober 1827. Boelsmand Johannes Nielsens pige, Kirstine Sørensdatter forfulgte, Gårmand Jens Møllers hustru Inger Knudsdatter, gårdmand Søren ?, Christen Jacobsen, Erik Jensen, Christen X kone Bodil Christensdatter i Borup.

Randers, Hald, Hald, En Gaard, 9, FT-1880, C7633

Ane Marie Winther født Larsdatter 51 Enke Eierinde af Gaarden  Borup Sogn, Randers Amt

Jens Pedersen Winther 24 Ugift Hendes Barn Her i Sognet

Søren Pedersen Winther 22 Ugift Hendes Barn Her i Sognet

Christen Pedersen Winther 20 Ugift Hendes Barn Her i Sognet

Mads Pedersen Winther 12 Ugift Hendes Barn Her i Sognet

Martine Pedersen Winther 15 Ugift Hendes Barn Her i Sognet

Niels Bach Jensen 16  Ugift Tjenestekarl Tørslev Sogn, Randers Amt

Ane Margrethe Christensen 18 Ugift Tjenestepige Her i Sognet 

Begravet i Borup 26 jan 1890

Peder Jensen Vinther

Ane Marie Larsdatter

Oldeforældre

8. Christen Andersen Høeg, * 1759 i Hald sogn, † 25. marts 1842 i Hald sogn
Han blev døbt den 16. april 1759, båren til dåben af Karen Madsdatter fra Stouby og faddere var Christen Juul, Christen Haar og Laurs Nielsen samt Karen Høeg og Jens Nielsens hustru.

Han blev gift med (1) Ane Nielsdatter.

Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, * ca 1768, † 10 okt 1841 i Hald sogn.

Vielserne er desværre ikke fundet. Iflg folketælling på DIS og iflg. den gamle slægsbog, der er i familiens eje skulle han kun være gift med Anne Christensdatter. Men ved gennemgang af samtlige børns dåb i kirkebøgerne på nettet - bortset fra ved sønnen Peders dåb, står der at moderens navn er Ane Nielsdatter. Det kan have været præsten, der har skrevet forkert, eller folketællingerne der er forkerte, jeg ved det ikke. Derfor beholder jeg 2 hustruer, selv om der kan være tale om kun 1.

Christen Andersen Høeg ejede Høegstedgård matr. nr 3a mfl. af Hald. Hartkorn 5 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr., 3/4 Alb. Ejendomsskyld 34.000 kr. Brandassurance for bygningerne 18.194 kr, areal 100 3/4 td land, deraf ager 72, eng 13, mose 3/ 4, skov 13, have og gårdsplads 2. . Af agermarken drives 60 tdr. land i en 9 marks drift, havre, helbrak, vintersæd, byg, roer, havre og 4 års græs. Jordens bonitet er lermuld med undtagelse af 10 tdr. land stærk lerjord, alt på lerunderlag. Der holdes 15 køer, 18 stk ungkvæg og kalve, 2 tyre af sortbroget race, 5 heste, 2 plage og 10 får.
Høegstedgård overdroges ca 1837 til sønnen Niels Christensen Høeg, Hvor han og hustruen boede tild eres død.
I 1863 skødede Niels Christensen Høeg gården til sin datter, der blev gift med Christen Pedersen.
Gården ligger meget hyggeligt på sin gamle plads østligst i Hald by og er væsentlig opført i bindingsværk med stråtag.
(fra "Danske gårde" J. C. La Cour) 

Randers, Hald, Hald Bÿe, 1, FT 1801, A7878
Christen Andersen Högh 42 gift Husbond Selvejerbonde og gaardbruger
Anne Christensdatter 32 gift Hans kone
Anna Christensdatter 6 ugift Deres barn
Christen Christensen 4 ugift Deres barn
Anders Christensen 1 ugift Deres barn
Peder Madsen 39 ugift Tjenestekarl
Karen Poulsdatter 22 ugift Tjenestepige
Lene Nielsdatter 20 ugift Tjenestepige
Dorthe Nielsdatter 21 ugift Husbondens søskendebarn
Apelone Sørensdatter 52 ugift Indsidder Nærer sig ved spind og væv

Randers, Hald, Hald by, En gaard, 3, FT 1834, A7879
Christen Andersen Høeg 75 Gift Gaardmand
Ane Christensdatter 65 Gift Hans kone
Niels Christensen Høeg 29 Ugift Deres søn
Peder Christensen Høeg 24 Ugift Deres søn
Anders Andersen Krog 17 Ugift Tjenestedreng
Johanne Nielsdatter 28 Ugift Tjenestepige
Ane Andersdatter 23 Ugift Tjenestepige

Børn:
i Anne Christensdatter, * feb 1793 i Hald sogn, † 12. juli 1794 i Hald sogn.
Den 24 feb blev dåben confirmeret over Xten Høgs datter Anne af Hald, båren af Jens Nielsens hustru ledsaget af Peder Fiels hustru begge af Hald, vidner Niels Støvring, Xten Poulsen og Xten Høeg af Hald

iii Anne Christensdatter, * dec 1794 i Hald sogn † 24. marts 1827 i Hald
Den 2. jan døbt Christen Andersen Høeg og Ana Nielsdatter af Hald en datter Ana som var født fjorten dages morgen. Søndag Septigemia fremstillet i Hald, båren af Christen Poulsens hustru ledsaget af Hans Hansen hustru Kirsten Andersdatter, faddere Peder Støvring, Christen Jøegensen fra Spentrup og sognefogeden X Lindbjergs hustru.

Hun bliver gift 30 september 1825 i Hald med sin fætter Christen Christensen Høeg,
Han er søn af Christen Nielsen og Inger Andersdatter, dermed har de samme bedsteforældre nemlig ane 16 Anders Christensen Høeg
Forlovere Christen Andersen Høeg, Anders Høeg Hald

Da hun dør så tidligt efter brylluppet, gifter ægtefællen sig igen, endda 2 gange
Med (2) Ane Pedersdatter der dør Jan 1850, allerede 6 juli samme år gifter han sig (3) med sin unge tjenestepige, den 30 år gamle Ane Marie Pedersdatter

Randers, Nørhald, Hald, Hald by, En gaard, 4, FT 1834, A7879
Christen Christensen Høeg 52 Gift Gaardmand
Ane Pedersdatter 48 Gift Hans kone
Niels Christensen 45 Ugift Tjenestekarl
Niels Christian Nielsen 14 Ugift Tjenestedreng
Karen Laursdatter 35 Ugift Tjenestepige
Laurs Sørensen 7 Ugift Pigens søn
Peder Sørensen 66 Gift Hyrde

Randers, Nørhald, Hald, Hald Bye, en Gaard, 2, FT-1840, C1753
Christen Christensen Høeg 59 Gift Gaardmand
Ane Pedersdatter 54 Gift hans Kone
Niels Christensen 51 Ugift Tjenestefolk
Kjeld Hansen 17 Ugift Tjenestefolk
Ane Christensdatter 36 Ugift Tjenestefolk

Randers, Nørhald, Hald, Hald By, En Gaard, 2, FT 1850, A4362
Christen Christensen Høeg 70 enke Gaardmand, husfader Hald sogn
Peder Wammen Christensen 21 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Søren Andersen 16 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Nicoline Marie Sophie 17 ugift Tjenestepige Hald sogn
Tjenestekarlen Peder Wammen Christensen er plejesøn af ane 4 Peder Christensen Høeg søn af hans første hustru Anne Kirstine Pedersdatters første ægteskab)

iv Christen Christensen Høeg, * 12. dec 1797 i Hald sogn, † 28. juni 1860 i Hald sogn.
Den 12 dec 1797 blev Christensen Andersen Høeg og hustru Ane Nielsdatter en søn født som samme dag i dåben blev kaldet Christen, kom i kirke 3 p. E. frembåren af X Møller, X Torups kone Karen , X Hansens kone i Tvedegård, Thomas Smed, Peder Støvring af Hald, Mandrup X, Christen Jørgensen

Han blev gift med Dorthe Jensdatter

Randers, Hald, Hald by, En gaard, 12, FT 1834, A7879
Christen Christensen Høeg 38 Gift Gaardmand
Dorthe Jensdatter 42 Gift Hans kone
Anders Axelsen 17 Ugift Tjenestedreng
Mariane Nielsdatter 17 Ugift Tjenestepige
Mette Marie Jensdatter 31 Gift Inderste, lever af haandarbejde
Dorthe Marie Andersdatter 7 Ugift Hendes barn
Jens Andersen 4 Ugift Hendes barn
Ane Kjerstine Andersdatter 1 Ugift Hendes barn

Randers, Hald, Hald Bye, en Gaard, 11, FT-1840, C1753
Christen Christensen Høeg 44 Gift Gaardmand
Dorthe Jensdatter 49 Gift hans Kone
Jens Hansen 23 Ugift Tjenestefolk
Niels Christensen 14 Ugift Tjenestefolk
Mariane Nielsdatter 23 Ugift Tjenestefolk
Jens Christian Jensen Krag 2 Ugift Mariane Nielsdatters barn

Christen Christensen Høeg overgiver omkring 1840 gården til Mariane Nielsdatter og hendes mand Niels Jensen Krag, han komme aftægt på gården. Ved brylluppet kaldes han værge for hende og Mariane Nielsdatter bliver i kontrakten kaldt hans plejedatter.
Via kirkebøger og folketællinger har jeg fundet ud af, at Mariane Nielsdatter er datter af Christen Christensens Høegs hustru Dorthe Jensdatters søster Karen Jensdatter og dermed hans niece. Hun har haft en opvækst præget af at være et uægte barn, derefter omkring konfirmationen at være i pleje hos sin storebror Niels Jensen Kaae og hustru Kirsten Christensdatter i Tvede, som 17 årig tjenestepige og senere igen plejebarn hos Christen Christensen Høeg.


Randers, Nørhald, Hald, Hald By, En gaard, 54, FT 1845
Jens Nielsen Krag 33 gift Gaardmand Hald sogn
Mariane Nielsdatter 28 gift Hans kone Tvede sogn
Jens Christian Jensen Krag 7 ugift Deres barn Hald sogn
Niels Jensen Krag 4 ugift Deres barn Hald sogn
Christen Christensen Høeg 49 enke Aftægtsmand, forsørges af husfaderen Hald sogn
Christen Thøgersen 20 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Kirsten Mortensdatter 18 ugift Tjenestepige Gjerlev sogn

Randers, Nørhald, Hald, Hald By, En gaard, 11, FT 1850
Jens Nielsen Krag 38 gift Gaardmand, husfader Hald sogn
Mariane Nielsdatter 33 gift Hans hustru Tvede sogn
Jens Christian Jensen 12 ugift Deres barn Hald sogn
Niels Jensen 9 ugift Deres barn Hald sogn
Dorthe Jensen 4 ugift Deres barn Hald sogn
Christen Christensen Høeg 54 enke Aftægtsmand, forsørges af husfader Hald sogn
Niels Olesen 25 ugift Tjenestekarl Vindblæs sogn
Dorthe Andersdatter 18 ugift Tjenestepige Kastbjerg sogn
Dorthe Marie Olesdatter 24 ugift Skrædderpige, lever af sit haandværk Linde sogn
Lars Carlsen 24 ugift Tjente her, da han rejste ifølge indkaldelse til krigstjeneste. Hald sogn

Randers, Nørhald, Hald, Hald Skoledistrikt, Hald By, En Gaard, 59, FT-1860
Jens Nielsen Krag 48 Gift Husfader. Gaardmand Hald Sogn, Randers Amt
Mariane Nielsdatter 44 Gift Hans Kone Tvede Sogn, Randers Amt
Jens Christian Jensen Krag 22 Ugift Deres Barn Hald Sogn, Randers Amt
Niels Jensen Krag 19 Ugift Deres Barn Hald Sogn, Randers Amt
Dorthe Jensen Krag 14 Ugift Deres Barn Hald Sogn, Randers Amt
Christen Christensen Høeg 64 Enkemand Husfaders Svigerfader. af ham forsørges Hald Sogn, Randers Amt
Karen Sørensdatter 29 Ugift Tjenestepige Hald Sogn, Randers Amt
Bodil Marie Olesen 13 Ugift Tjenestepige Hald Sogn, Randers Amt.

På Nørhald lokalarkiv har jeg fundet flg.

Obligation

Underskrevne Christen Christensen Høegh, Gaardmand i Hald gjør herved vitterligt, at jeg er skyldig til Jens Nielsen Krag, der er gift med min Plejedatter Mariane Nielsdatter 1200 Rbd. Sølv, skriver Tolv Hundrede Rigsbankdaler Sølv, som egentligen er en Gave til hende – Denne Capital 1200 Rbd. Sølv forbliver indestaaende rentefrit hos mig og min Kone, saalænge jeg eller min Kone lever, men efter min og Kones Død udbetales Capitalen af vores Boe med lovlige Renter 4 pCto aarlig, fra Dødsdagen.

Til Sikkerhed for Betalingen af meerbemeldte 1200 Rbd. Sølv med paaløbende Renter pantsætter jeg herved med første Prioritet den mig efter Skjøde af 9 Sept. 1826, der er tinglæst 5 octob. 1826 tilhørende Gaard i Hald med Bygninger og Jorder af Hartkorn 5 Td. 5 Skp. 1 Fr. 2 1/12 alb., samt Besætning, Ind og Udbo, alt i den Stand Samme nu er eller herefter forbedres, hvilket saaledes skal være et trygt første Prioritets Pant indtil skadesløs Betaling har funden Sted.

Til Bekræftelse udstedes denne Obligation under min Haands underskrift og Forsegles i Vidners Overværelse.

Skrevet i Randers d. 21de Novb. 1840, Christen Christensen Høegh med ført Pen.

Til Vitterlighed ?, Monrad

Læst i Nørhald.-, Støvring- Galten Herreders- Ret Tirsdagen den 26 November 1840, ?

Protocolleret Fol. 115. – Den indbemeldte Gaard er af en forhenværende Eier forhæftet for Ophold, 450 rbd. S.V. 160 rbd. Sølv og 300 rbd., ?

Efter § 66, 73 og 76           3 rbd. 63 sk.

156                                                70 sk.

Copie                                            48 sk.

                                            4 rbd. 85 sk.

Fire Rbdl. Fem Mark og Fem Skilling.

Denne Obligation som er indfriet og betalt Mig herved qvitteret til udslettelse af Pantebogen.

Randers 18 Julii 1849, Jens Nielsen Krag.

Til Vitterlighed, ?, N. Sørensen  


Testamente

Selgen Poulsen, virkelig Justitsraad, Raadmand i Randers, Herredsskriver og Notarius publicus i Nørhald. Støvring og Galten Herreder.

og Gaardmand Christen Pedersen begge af Hald. – Fornævnte Ægtefolk Christen Christensen Høegh og Dorthe Jensdatter tilkiendegav nu, at de i kraft af Fr. af 22 Novbr. 1837 herved oprette følgende:

Giør Vitterligt: Aar 1844 den 26de Junii mødte i den ordinaire Notarii Forfald ved Magistratsforretningen hans const. Fuldmægtig Tørslev i Hald for Gaardmand Christen Christensen Høegh, for at modtage hans og Hustrue Dorthe Jensdatters testamentariske Disposition til Protocollen. – Som Vidner vare tilstede Sognefoged

Disposition!

Naar een af os ved Døden afgaaer, skal den Længstlevende beholde vort hele fælleds Bo, nemlig vor iboende Gaard i Hald, staaende for Hartkorn efter den ældre Matricul 5 Tdr. 5 Skpr. 1 Fr. 2 1/12 Album, med Kirketiende, Besætning, Inventarium, Ind- og Udbo, til fuldkommen Eiendom, uden Paatale af den først Afdødes Arvinger, Christen Christensen Høegh mfP, Dorthe Jensdatter mfP

Efterat det Tilførte var oplæst for Testatorerne som begge vare ved Fornuftens fulde brug, ratihaberede og underskrevet de Samme som anført, hvilket herved bevidnes med Notarii og Vidners Underskrivter.

Forretningen sluttet, Tørslev

Vidner:

, Christen Pedersen.

Conform med Nørhald, Støvring og Galthen Herreders Notarialprotocol bevidnes under mit Navn og Embedssegl.

Udstedt og læst Julii 1844, ?

Udstedt uden særskilt Betaling.  

Aftægtscontract

I Anledning af at jeg Christen Christensen Høgh har overdraget min Gaard i Hald til Jens Nielsen Krag er imellem os oprettet følgende Aftægtscontract om dem mig for Livstid tilkommende Aftægt.

Saalænge jeg Christen Christensen Høgh dermed er tilfreds nyder jeg underholdning hos Jens Nielsen Krag og tager Kosten ved hans Bord, lige med ham og Familie, samt opholder mig hos dem og de skulle give mig alle Fornødenheder og Beqvemmeligheder, men naar jeg ikke længere dermed er tilfreds, er Jens Nielsen Krag pligtig til at indrette en god Beboelsesleilighed for mig i en af Gaardens Bygninger, som skal bestaae af 5 Fag, hvilke skal forsynes med Loft, Vinduer, Døre, Bjelkegulv m.v. og for øvrigt indrettes til Stue, Kjøkken og Kammer samt Tørvehuus alt saaledes som jeg nærmere selv bestemmer og saaledes at jeg dermed kan være tjent og have en beqvem og passende Aftægtsbolig. Ligesom Jens Nielsen Krag skal bekoste denne Bolig indrettet, saaledes skal han ogsaa stedse holde denne vedlige i god og forsvarlig Stand. – Naar jeg indflytter i Aftægtsboligen er jeg berettiget til at modtage af det der er i Gaarden til Brug og Afbenyttelse min Livstid et Chatol, et Skab, en Kiste et Bord, 2 Stole, en Jernbilæggerkakkelovn, en Ballie, en Strippe, og en Spand, samt et Sengested og de Sengeklæder som jeg nu har i Brug, og endvidere hvad mere jeg anseer fornødent til min Huusholdning.

Fra den Tid af at jeg er indflyttet i Aftægtsboligen er Jens Nielsen Krag forpligtet til aarligen at udrede til mig saalænge jeg lever 16 Rbd. skriver Sexten Rigsbankdaler Spenge 2 Td, Rug, 1 Td. Malt, 4 Skp. Gryn, 2 Lispund røget Flæsk, 2 Lispund Smør, 2 Lispund Ost en levende feed Gaas, 2de Faar, 16 Læs Hedetørv á 12 Snese Læsset, et Læs Lyng, 8 Alen stampet Vadmel, 6 Alen Hørlærred og 6 Alen Blaarlærred, alt bleget – Alle Varerne bør være gode og forsvarlige og Kornet vel tørret.

Pengene betales 11 Juni og 11 December, hver Gang med det Halve. Rugen, Maltet, Grynene, Smøret og Ostene leveres efterhaanden til de Tider som jeg forlanger det. Flæsket leveres ved Juletid. Gaasen og Faarene i de første dage af November. Tørvene og Lyngen leveres om Sommeren i rette Bjergningstid. Vadmelet og Lærredet leveres i Junii.

Endvidere er Jens Nielsen Krag forpligtet til hver Dag om Sommeren at levere mig 3 Potter nysmalket Mælk og hver Dag om Vinteren 2 Potter nysmalket Mælk. Sommeren regnes fra 1 Mai til 1 Nov., og Vinteren for den øvrige Tid af Aaret. – Jens Nielsen Krag skal ogsaa stedse foranstalte og bekoste mit Korn ført til og fra Mølle og der malet, samt mit Brød baget og mit Øl brygget, saaog give mig Vask og Renlighed.

Fremdeles skal han hver Uge give mig en Pot god Brændeviin. – Om og naar jeg forlanger det skal han give mig fri Befordring med Hest og Vogn og kjøres ind til Kjøbstaden eller til Besøg hos Slægt og Venner i Omegnen, og det baade hen og hjem.

Finder jeg fornødent at holde en Pige til at pleje og opvarte mig, da skal han give hende Kost og Løn og ellers skal han give mig al den Pleje og Opvartning som jeg maatte forlange, i særdeleshed i Sygdoms og Svaghedstilfælde, ligesom han ogsaa da, naar det begjæres, skal lade Lægen hente og udrede Betaling til ham.

Bliver jeg tilsinds at fraflytte Aftægtsboligen da staaer det mig frit for og jeg er berettiget til at medtage Alt hvad jeg har hos mig der, og naar jeg da forlader Aftægtsboligen, er Jens Nielsen Krag forpligtet til at levere Aftægten paa det Sted jeg vælger mig til Bopæl, dog at dette ej længere end

fra Hald; thi i saa Tilfælde skal han ikke fremføre Aftægten længere end

, hvor den da af mig modtages. – Mælken bortfaldes naar jeg flytter fra Byen og i det Sted skal Jens Nielsen Krag aarlig betale mig 10 Rbd. skriver Ti Rigsbankdaler som betales den 1 Mai. – Vil jeg atter flytte tilbage til Aftægtsboligen staaer dette mig ogsaa frit for, efter et halvt Aars Varsel, og Aftægten præsteres da som fra først af bestemt.

Naar jeg ved Døden afgaar, da skal Jens Nielsen Krag bekoste min sædvanlige og anstændige Begravelse, efter Egnens Skik og Brug, hvorimod mine Efterladenskaber tilfalder ham.

Alle de Forpligtelser som efter denne Contract paaligger Jens Nielsen Krag gjelder baade for ham og for efterkommende Eiere af Gaarden, med det Tillæg, at den førstommeldte aarlige Afgift forhøjes fra 16 Rbd. til 24 Rbd. skriver Fire og Tyve Rigsbankdaler naar Jens Nielsen Krag og Hustrue dør, eller der kommer ny Ejer eller Besidder af Gaarden.

Jeg Jens Nielsen Krag erkjender herved at have indgaaet denne Contract i alle dens Ord og Puncter og forpligter herved mig og Efterkommere til nøjagtigen at opfylde Samme, og til Sikkerhed herfor pantsætter jeg herved med første Prioritet den ommeldte Gaard i Hald By og Sogn, som Christen Christensen Høgh under 18 Julii 1844 har tilskjødet mig, med dens Bygninger og tilliggende Jorder af Ager og Engs Hartkorn efter gammel Matricul 5 Td. 5 Skp. 1 Fr. 2 1/12 Alb, eller efter ny Matricul under No 11 5 Td. 1 Skp. (0) Fr. (0) al., samt Kirketienden deraf og Gaardens Besætning, Ind og Udboe.

Under Pantsættelse indbefattes ogsaa Bygningernes Assurancesum og Jordernes Afgrøder samt enhver Forbedring Pantet opnaar i hvilken som helst Henseende.

I Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig og Efterkommer den hurtige Retsforfølgning Forordningen af 25 Januar 1828 har indført.

For det stemplede Papirs Skyld bemærkes at Aftægtens Værdi kan anslaaes saaledes:

2 Td. Rug efter Capitalstaxt                      6 rbd.  2 mk.   2 sk.

2 Lispund Smør efter do.                           7 rbd.  3 mk.

alle de øvrige Prætentioner i det højeste  86 rbd.            14 sk.

                                                                100 rbd.

som med femdobbelt Beløb udgjør        500 rbd.

hertil lægges for Beboelses Indretning     70 rbd.

og Begravelsesomkostninger                    30 rbd.

                                                                 600 rbd.

Til bekræftelse udstedes nærværende Aftægtscontract i Vitterlighedsvidners Overværelse.

Hald den 2 April 1849, Christen Christensen Høg, Jens Nielsen Krag.

Til Vitterlighed, N. Sørensen, Jørgen Madsen.

Læst i Nørhald, Støvring og Galthens Herreders Ret den 12 April 1849, ?

Protocolleret Fol. 164. Gaardens rette Hartkorn er efter den nye Matricul 5 Td, 2 Skp. 2 Fr. ¾ alb., hvilket og stemmer med Aftægtsyderens Skiøde. – Gaarden er af en forhenværende Eier forhæftet for Ophold 450 rbd. S.V., 160 rbd. Sædler og 300 rbd. N.V. og paa Hald Kirke med Tiende hæfter 2450 rbd. Sølv, ?

efter § 66, 73, 76                2 rbd.  78 sk.

156                                                  54 sk.

Copi                                                48 sk.

                                            3 rbd.   84 sk.

Tre Rbdl. Fem Mark og Fire Skilling.

Aflyst i Nørhald, Støvring og Galthen Herreders Ret d. 12. April 1849, Ammitzbøl

Udslettet af Pantebogen, ?

Efter § 80      frad. 16 sk.

156                frad. 22 2/5 sk.

                      frad. 38 2/5 sk.

Een Rbdl. To Mark og Sex 2/5 Skilling

S. Papir 72 sk.v Anders Christensen Høeg * 14 april 1799 i Hald sogn,  † 25. august 1799 i Hald sogn.

Den 9. juni Xten Høgs søn Anders af Hald i kirken ført, båren af Jomfru Bruun, ledsaget af Anders Pedersens hustru Begge af Hald, vidner Niels Støvring, Xten Madsen og Xten Poulsen alle af Hald

vi Anders Christensen Høeg, * 7. dec 1800 i Hald sogn, † 5. maj 1801 i Hald sogn. Dåbsnoter: Den 7. december 1800 fødte Christen Høegs hustru Ana en søn som i dåben den 8. dec blev kaldet Anders, han kom i kirken i maj båren af Jens Hammes hustru fra Spentrup, Niels Simonsens hustru ibid, faddere Christen Andersen, Christen Lauersen, Søren Nielsen.

vii Anders Christensen Høeg, * 22. juli 1802 i Hald sogn † 4 .april 1849 i Linde
Dåbsnoter: Hjemmedøbt 22. juli, frembåren i kirken dom xv p. Trinitatis af Maren Christensdatter, Søren Nielsens kone Karen X fulgte, faddere Hans Hansen, Christen Andersen af Hald, Jens Støvring af Stouby.

Som ungkarlen Anders Christensen bliver han 26 dec. 1826 far til Else Christensdatters søn Christen Andersen. Beviset findes ved sønnens konfirmation, hvor navnet er ændret til Christen Andersen Høeg og begge forældres navne er nævnt

Han bliver gift (1) 33. juni 1827 i Linde med Karen Jensdatter

Han bliver gift (2) 12 juni 1829 i Linde med Mariane Christensdatter

Han bliver gift (3) 29 sept 1843 i Kousted med Giertrud Nielsdatter

Han blev begravet 12. april 1849

Anders Christensen Høeg overtog ved sit første giftemål Karen Jensdatters fradøde mands gård i Linde af hartkorn 5 tdr. 4 skp, 3 fjdk, 11/ 120 alb. samt en på gården tillagt parcel på 1  td. 2 skp, 2 alb hartkorn

Randers, Linde, Linde Bye, en Gaard, 21, FT-1834, B7365 
Anders Christensen 32 Gift Gaardmand 
Mariane Christensdatter 35 Gift hans Kone 
 Christen Olesen 13 Ugift deres Børn  
Dorte Marie Olesdatter 8 Ugift deres Børn  
Christen Andersen 3 Ugift deres Børn  
Anders Christensen 33  Ugift Tjenestefolk 
Kjersten Jensdatter 41 Ugift Tjenestefolk  
Karen Nielsdatter 74 Enke Aftegtskone

Randers, Nørhald, Linde, Linde Bye, en Gaard, 3, FT-1840, C1755 
Anders Christensen Høeg 38 Gift Eier af gaarden 
Mariane Christensdatter 41 Gift hans Kone 
Christen Olesen 19 Ugift deres Stifbørn 
Dorthe Marie Olesdatter 14 Ugift deres Stifbørn 
Christen Andersen Høeg 9 Ugift deres Børn 
Christen Andersen Høeg 2 Ugift deres Børn 
Mariane Pedersdatter 25 Ugift Tjenestepige 
Karen Nielsdatter 80 Enke Indsidder og Aftægtskone  

viii Niels Christensen Høeg * 23. nov 1805 i Hald sogn † 22. dec. 1890 i Hald sogn
Dåbsnoter: 23. nov lod gårdmand Christen Andersen Høeg og Ana Nielsdatter deres søn døbe, som navn efter farfaderen kaldtes Niels, frembåren søndagen mellem jul af Peder Kattrups kone fra Gimming, ledsaget af Jens Hvasses hustru  fra Westrup fulgte. Faddere Søren Nielsen, Xten Støvring og Peder Støvring alle af Hald

Han blev gift med Ane Marie Madsdatter

Randers, Hald, Hald Bye, en Gaard, 1, FT-1840, C1753
Niels Christensen Høeg 34 Gift Gaardmand
Ane Marie Madsdatter 23 Gift hans Kone
Ane Christensen 1 Ugift deres Barn
Christen Andersen Høeg 81 Gift aftægtsmand
Ane Christensdatter 71 Gift hans kone
Peder Christensen 30 Ugift Tjenestefolk
Søren Jens Kørtsen 19 Ugift Tjenestefolk
Maren Sørensdatter 20 Ugift Tjenestefolk

Randers, Hald, Hald By, En gaard, 45, FT 1845, A7880
Niels Christensen Høeg 39 gift Gaardmand Hald sogn
Ane Marie Madsdatter 28 gift Hans kone Dalbyneder sogn
Ane Nielsen 6 ugift Deres barn Hald sogn
Ane Marie Nielsen 2 ugift Deres barn Hald sogn
Peder Thomasen 35 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Dorthe Marie Christensdatter 28 ugift Tjenestepige Als sogn, Aalborg amt
Rasmus Sørensen Hjuler 20 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Ane Sørensdatter Hjuler 17 ugift Tjenestepige Hald sogn

Randers, Hald, Hald By, En Gaard, 1, FT 1850, A4362
Niels Christensen Høeg 45 gift Gaardmand, Husfader Hald sogn
Ane Marie Madsdatter 33 gift Hans kone Dalbyneder sogn
Ane Nielsen 11 ugift Deres barn Hald sogn
Ane Marie Nielsen 8 ugift Deres barn Hald sogn
Søren Hansen 39 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Rasmus Sørensen 25 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Christen Frederichsen 13 ugift Tjenestedreng Hald sogn
Dorthe Marie Christensdatter 33 ugift Tjenestepige Als sogn, Aalborg amt
Gjertrud Marie Sørensdatter 19 ugift Tjenestepige Hald sogn

Randers, Nørhald, Hald, Hald Skoledistrikt, Hald By, En Gaard, 49, FT-1860, D6600 
Niels Christensen Høeg 55 Enkemand Husfader. Gaardmand  Hald Sogn, Randers Amt 
Ane Nielsen 21 Ugift Hans Barn  Hald Sogn, Randers Amt 
Ane Marie Nielsen 18 Ugift Hans Barn  Hald Sogn, Randers Amt 
Christen Nielsen 5 Ugift Hans Barn  Hald Sogn, Randers Amt 
Jens Pedersen 33 Ugift Tjenestekarl  Hald Sogn, Randers Amt 
Henrik Jensen 22 Ugift Tjenestekarl  Hald Sogn, Randers Amt 
Jens Sørensen Hald 17 Ugift Tjenestekarl  Hald Sogn, Randers Amt 
Karen Jørgensen 21 Ugift Tjenestepige  Gjerlev Sogn, Randers Amt 
Mette Olesdatter 17 Ugift Tjenestepige  Enslev Sogn, Randers Amt 

Randers, Nørhald, Hald, Hald, En Gaard, 1, FT-1880, C7633 
Christen Pedersen 35 Gift Husfader, Gaardeier  Hald Sogn, Randers Amt 
Ane Marie Pedersen født Høeg 37 Gift Husmoder, Gaardeirens Kone  Hald Sogn, Randers Amt 
Niels Christensen Høeg 75 Enkemand Aftægtsmand, Konens Fader  Hald Sogn, Randers Amt 
Ane Marie Pedersen 6 Ugift deres Barn  Her i Sognet 
Mariane Pedersen 4 Ugift deres Barn  Her i Sognet 
Ane Pedersen 2 Ugift deres Barn  Her i Sognet 
Niels Christian Høeg Pedersen under 1 aar Ugift deres Barn  Her i Sognet 
Jens Andersen Juul 27 Ugift Karle  Her i Sognet 
Svend Christian Nielsen 21 Ugift Karle  Aastrup, Aalborg Amt 
Niels Pedersen 17 Ugift Karle  Her i Sognet 
Anders Johansen Andersen 1 Ugift Karle  Her i Sognet 
Kirstine Nielsen 20 Ugift Pige i Gaarden  Her i Sognet 
Amalie Nielsen 16 Ugift Pige i Gaarden  Her i Sognet 
Christen Nielsen Høeg 24 Ugift Husmoderens Broder  Her i Sognet 

ix Grethe Christensdatter, * 10. april 1808 i Hald sogn, † 9. april 1809 i Hald sogn.

4. i Peder Christensen Høeg, * 31. dec 1810 i Hald sogn, † 21. jan 1906 i Hald sogn.  

Han blev gift med (1) Anne Kirstine Pedersdatter

Han blev gift med (2 ) Mette Marie Hansdatter, gift 7 nov 1848 i Hald sogn    

9. Anne Christensdatter, * ca 1768, † 10. okt 1841 i Hald sogn.

Niels Christensen Høeg og Ane Marie Madsdatters gravsten der står på Hald kirkegård

10. Hans Jensen, * 1797 i Overvangsgård, Harridslev sogn, † 17. aug 1867 i Stouby, Hald sogn. 
Han blev hjemmedøbt  og ført i kirken 5 feb 1797, Ole Jensens kone fra Stouby bar ham og Kjeld Jensens kone fra Stouby stod hos

Han blev gift med Mariane Madsdatter, gift 1 marts 1822 i Spentrup kirke.
 
Afgangsliste Harridslev 1825 er flyttet fra Wangagergård til Stouby for at tilkjøbt der
 
Randers, Hald, Stouby, En gaard, 75, FT 1834, A7879
Hans Jensen 38 Gift Gaardmand
Mariane Madsdatter 39 Gift Hans kone
Jens Peder Hansen 11 Ugift Deres barn
Ane Marie Hansdatter 9 Ugift Deres barn
Mette Marie Hansdatter 7 Ugift Deres barn
Maren Hansdatter 1 Ugift Deres barn
Niels Andersen 24 Ugift Tjenestekarl
Jens Christensen 21 Ugift Tjenestedreng
Kirsten Nielsdatter 22 Ugift Tjenestepige
Kirsten Marie Jensdatter 22 Ugift Tjenestepige
 
Randers, Hald, Stoubye, en Gaard, 78, FT-1840, C1753
Hans Jensen 43 Gift Gaardmand
Mariane Madsdatter 45 Gift hans Kone
Jens Peter Hansen 17 Ugift deres Børn
Anemarie Hansdatter 16 Ugift deres Børn
Mettemarie Hansdatter 14 Ugift deres Børn
Maren Hansdatter 7 Ugift deres Børn
Ane Hansdatter 6 Ugift deres Børn
Hans Christian Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk
Hans Christensen 32 Ugift Tjenestefolk
Marie Kirstine Jensdatter 36 Ugift Tjenestefolk
 
Randers, Hald, Stouby, En gaard, 84, FT 1845, A7880
Hans Jensen 48 gift Gaardmand Harridslev sogn
Mariane Madsdatter 50 gift Hans kone Spentrup sogn
Jens Peter Hansen 22 ugift Deres barn Harridslev sogn
Mette Marie Hansdatter 19 ugift Deres barn Hald sogn
Maren Hansdatter 12 ugift Deres barn Hald sogn
Ane Hansdatter 11 ugift Deres barn Hald sogn
Peder Christian Jacobsen 38 ugift Tjenestekarl Mellerup sogn
Mads Nielsen 15  ugift Tjenestedreng Kjærby sogn
Karen Marie Andersdatter 32 ugift Tjenestepige Sødring sogn
 
Randers, Hald, Stoubye, En gaard, 81, FT 1850, A4362
Hans Jensen 53  gift Gaardmand, husfader Harridslev sogn
Mariane Madsdatter 55 gift Hans kone Spentrup sogn
Jens Peter Hansen 27 ugift Deres barn Harridslev sogn
Maren Hansdatter 17 ugift Deres barn Hald sogn
Ane Hansdatter 16 ugift Deres barn Hald sogn
Peder Christian Jacobsen 41 ugift  Mellerup sogn
Jens Jensen 18 ugift  Kjærby sogn
Jens Peter Pedersen 14 ugift  Kjærby sogn
Ane Marie Jørgensdatter 23 ugift Vindblæs sogn
 
Børn:

i Jens Hansen, * 2 jul 1822 i Vang, Harridslev. 
Døbt samme dag i hjemmet, i Harridslev kirke d 22 sept 1822, båren af gårdbruger Jens Mikkelsens kone Ane Jensdatter af Hastrup, medfulgte gårdbruger Jens Madsen Søndergårds kone Mette Nielsdatter af Dyrbye, faddere gårdbeboer Mads Madsen og Jens Mikkelsen af Hastrup samt Esben Nielsen af Dyrbye. Forældrene insiddere for gårdbruger Jens Hansen af Vang.

ii Jens Peder Hansen, * 27 okt 1823 i Vang, Harridslev sogn. 
Hjemmedøbt samme dag, fremstillet i Harridslev kirke d. 15 feb 1823 båren af kirkesanger Poul Jensens kone Ane Knudsdatter medfulgte gårdbeboer Jørgen Sørensens datter Kirsten af Wang, faddere Mads Madsen og Jens Mikkelsen af  Hastrup  gårdmand Jens Nielsen Jørgensen af Harridslev.

iii Ane Marie Hansdatter, * 25 jan 1825 i Vang, Harridslev. 
Døbt sø 6 marts 1825 i Harridslev kirke, båren af gårdbeboer Jens Mikkelsens hustru Ane Jensdatter af Hastrup medfulgte gårdbruger Thøger Pedersens kone Kirsten Jensdatter af Hald, faddere gårdbruger Thøger Pedersen, ungkarl Niels Jensen begge af Harridslev og ungkarl Jens Madsen af Hadstrup.

5. iv Mette Marie Hansdatter, * 22 aug 1826 i Stouby, Hald sogn, † 27 maj 1898 i Hald sogn. 

Hun blev gift med Peder Christensen Høeg, gift 7 nov 1848 i Hald sogn.

v Maren Hansdatter, * 29 jul 1832 i Hald sogn. 
Døbt i Hald kirke 22 september 1832. Gårdmand Thøger Pedersens hustru Harridslev og Jens Madsens hustru i Harridslev, faddere gårdmand Jens Madsen i Hastrup, Mogens Jensen i Kastbjerg og Anders Olesen i Stouby.

Hun blev gift med Knud Christensen Winther, gift 8 aug 1857 i Hald sogn.

vi Ane Hansdatter, * 12 dec 1834 i Hald sogn,  †  9 jan 1905 i Stouby, Hald sogn
Døbt i Hald kirke 22 marts 1835, gårdmand Mogens Jensens hustru Margrethe Christensdatter af Kastbjerg, Jens Jensens datter Maren Jensdatter af Wang i Harridslev sogn, faddere gårdmand Jens Harritslev, Anders Olesen og Niels Olufsen alle af Stouby.

Hun blev gift med Niels Christian Christensen Winther, gift 6 juli 1861 i Hald sogn.

De to søstres mænd var brødre, sønner af Christen Madsen Vinther og Ane Cathrine Knudsdatter. Deres farbror Jens Madsen Vinter er ane 12

11. Mariane Madsdatter
, * 13 jul 1795 i Hastrup, Spentrup sogn, † 24 jan 1860 i Stouby, Hald sogn.
Hun blev døbt d 16 august 1795 i Spentrup kirke: Faddere: Mads Winther, Jens Mogensen, Christen Winther, Jomfru Zidsel Marie Møller og Mette Pedersdatter

Den ombyggede Rytterskole i Harridslev fotograferet i 1906. Bemærk kirken i baggrunden i billedets venstre side. Fotografiet er et udsnit af et postkort. I 1914 var den gamle skolebygning væk og erstattet af en nyopført skole på den samme grund

Aftægtskontrakt

Hans Jensen overtog i 1824 gården, matrikel nr. 1 a m. fl. i Stouby, og i den anledning blev der prettet følgende skøde og aftægtskontrakt:

"Her ved tilstaar jeg underskrevne Karen Nielsdatter, Enke efter afgangne Gaardmand Kjeld Christensen Gram i Stouby, Hald sogn, Randers Amt, at have solgt og ved dette Skjøder fra mig og mine Arvinger til Hans Jensen fra O. Wang i Harritzlev Sogn, der mig efter Skjøde af 23. Junii 1798 tilhørende Gaard her i Stouby af Hartkorn, Ager og Eng 8 Tdr. 3 Skp. 3 Fjdk. 2½ Alb. samt derefter Andeel i Hald Sogns Kirke, Tiender og Ornomenter, saa og 2 Bester, 1 Vogn, 1 Ploug, 1 Harve, 1 Kobberkjedel i Grue, 1 Bielegger Kakkelovn, de 2 Sengesteder, samt Bord og Bænke i Dagligstuen, alt paa følgende Vilkaar:
1. Det Solgte har Kjøberen alt modtaget i Besiddelse og af Gaarden svarer han fra 1. April d.A. aslle Skatter, Afgivter og Byrder, saavel offentlige som private.
2. Saalænge jeg lever, yder Kjøberen mig følgende Aftægt:
A. Forbeholder jeg mig til frie og ubehindret Brug mit sædvanlige Sovekammer og Melkekammeret ved Siden af, men hvis jeg ei dermed finder mig tjent, da er Kjøberen pligtig efter ½ Aars foregaaende Tilsigelse at indrette til mig i Gaardens Bygninger i den vestre Længde fra Porten af 4 Fag Huus til Beboelse og forsyne samme med Loft, Vinduer, Dørre, Skorsteen, Skillerum m.m. Saaledes at det i alle Deele kan asees som et passende Opholdshuus, efter Egnens Skik og Brug, dette Huus vedligeholdes i alle Deele af Kjøberen. Det er en Selvfølge, at naar jeg indflytter i bemeldte Aftægtshuus, ophører min brugsret til det overmeldte Sove og Spisekammer.

b. Kjøberen leverer mig aarlig: 1. Nytaar 1 Td. godt Bygmalt, 2. i den sædvanlige Slagtetid 4 uklippede Lam, hvilke jeg er beretiget til at udtage fra Gaardens Faareflok, efterat Kjøberen har frataget hans Levelam. 3. Hver 1. November 1 Lispund reenskaget Hør. 4. I rette Hjembjergningstid 6 Læs Skudtørv, 6 Læs Hedetørv, samt 1 Læs Lyng, hvilke Kjøberen besørger skaarne, rygtede, hjemførte og huusede.

c. Kjøberen fordrer og fræsser mig forsvarlig 1 Koe, som jeg eller min Pige malker, og naar denne er seen, leverer han mig 1 Pot nyemalket Melk Daglig.
d. Jeg forbeholder mig, saalænge jeg bliver boende i Sovekammeret, frie Adgang til Kjøkkenet og Skorstenen for at kaage mit mad og andre Fornødenheder, ligesom jeg og i bemeldte Tid som og, naar jeg er flyttet i min Aftægtshus, reserverer mig Ret til at brygge og bage og dertil bruge de i Gaarden værende Indretninger, somd ertil ere anvendelige. Endelig skal Kjøberen besørge mig mit Korn ført til og fra Møllen og der er malet.

3. Kjøberen betaler alle 3 Tiender af Gaarden for 1824 Aars Afgrøde.

4. Alle af denne Handel flydende Omkostninger, saasom stemplet Papir ½ p. C. Afgivten, fattigpenge, dette Documents Tinglæsning og Expedition, betaler Kjøberen allene uden Udgivt for mig.
Kjøbesummen, som er 900 rbd. Sedler
hvortil lagt ovenmeldte Ophold,d er i 5 Aar, anslaaes til: 100 rbd. Sedler
Ialt: 1000 rbd. Sedler
Har Kjøberen fornøielig betalt og berigtiget mig, det Solgte skal derfor fra Dato af tilhøre ham som hans loulig erhverved Eiendom, frif for Erhvervs retlige Paatale.
Endnu tilføies, at den betingede Sftægt skal være 1. prioritet i Gaarden, og bliver dette Document i denne Hensigt at læse baades som Skjøde og som Panteobligation.

Til bekræftelse under min med Laugværges, samt Kjøbers Underskrivter og Forseglinger.
Stoubye den 29. Julii 1825
Som Kjøber: Hans Jensen
Karen Nielsdatter med ført Pen Som Laugsværge: I Horn
Til Vitterlgihed: Jens Jørgensen, Hans Jensen"

Hans Jensen drev gården indtil 1866, da den overtoge af svigersønnen Niels Christian Christensen Winther.

Om gården, der senere fik navnet "Wintherseje" skriver J. C. B. la Cour i sin bog "Danske gårde":
"Gården ligger på sin oprindelige plads vestligst i Stovby by, den ligger middelhøjt omtrent midt i sin mark, hvis terræn i den sydlige del er jævnt, hvorimod den vestlige del er noget bølgeformet. Hovedbygningen er opført 1871 i grundmur med rørtag, avlsbygningerne er dels grundmurede, dels af bindingsværk og tækket med strå, vest for gården ligger en svinestald af beton med paptag, go vest for sognevejen ligger en kornlade i kampesten med stråtag. Engen ligger umiddelbart nord for gården op til haven og er dels overrilsingseng, dels natureng. aæt af fortrinlig beskaffenhed. Skoven ligger påd et bakkedrag,d er danner gårdens nordlige grænse og har bestand af gran. Gårdens areal, 130 tdr. land,v ar tidligere noget mindre, idet Niels Christian Christensen Winther tilkøbte ca 16 tdr. og dennes søn ca. 20 tdr. land ager og 71 td. land eng:"

12. Jens Madsen Winther, * Feb 1777 i Bjergby, Borup sogn, † 28 okt 1837 i Bjergby, Borup sogn. 
Døbt i Borup d. 2 marts 1777 båren af Jens Pedersens hustru, faddere Knud Sørensens hustru af Bjergby, Søren Jensen, Mads  Pedersen, Anders Kjær alle af Bjergby

Han blev gift med Maren Knudsdatter.
 
Randers, Borup, Bjerbye, en Gaard, 42, FT-1834, C3681
Jens Winter 57 Gift Gaardmand
Maren Knudsdatter 42 Gift hans Kone
Knud Jensen 13 Ugift deres Børn
Søren Jensen 12 Ugift deres Børn
Peder Jensen 9 Ugift deres Børn
Ane Marie Jensdatter 20 Ugift deres Børn
Maren Jensdatter 17 Ugift deres Børn.

Børn:

i Mads Jensen Winther, * marts 1812 i Bjergby, Borup sogn.
Dåbsnoter gnidrede og ulæselige

ii Ane Marie Jensdatter, * 3 juni 1814 i Bjergby, Borup sogn. 
Båren af Johanne Winther, kromand Ditlev Møllers hustru i Hjørring, faderen, Niels Kjær, Niels Jørgensen, Jens Knudsen alle gårdmænd i Bjergby, samt købmand Christen Borups ældste datter Sofie i Randers.

iii Maren Jensdatter, * 24 marts 1817 i Bjergby, Borup sogn. 
Båren af Ann Nielsdatter ledsaget af gårdmand Søren Knudsens kone i Bjergby, faddere Kristen Hansen, Mads Winther, Niels Jørgensen alle gårdmænd i Bjergby, og Ann Knudsdatter, Laurits X hustru fra Bjegby.

iv Knud Jensen Winther, * 2 april 1819 i Bjergby, Borup sogn. 
Båren af købmand Søren Klits hustru Dorthe Christensdatter i Hald, faddere Christen Christensen gårdmand i Hald, Christen Mortensen - resten ret ulæselig.

v Søren Jensen Winther, * 11 okt 1822 i Bjergby, Borup sogn. 
Båren af gårdmand Jens Nielsens hustru Ann Jensdatter, faddere gårdmand Søren Knudsen, Christen Christensen og Niels Jørgensen, samt gårdmand XX.

6. vi Peder Jensen Vinther, * 1826 i Bjergby, Borup sogn, † 13 juni 1872 i Hald sogn. 

Han blev gift med Ane Marie Larsdatter, gift 18 juli 1851 i Borup sogn.

vii Johanne Jensdatter, * 5 jan 1829 i Bjergby, Borup sogn.
Båren af gårdmand Mads Mortensens hustru Mette Marie Jensdatter i Kastbjerg, faddere gårdmændene Christen Nielsen og Søren Støvring, gårdmandssøn Christen Sørensen og gårdmand Christen Hansens datter Maren alle fra Bjergbye.

viii Mads Jensen Winther, * 14 juli 1832 i Bjergby, Borup.
Båren af købmand Christen X hustru Birgitte Laus?, faddere vare gårdmand Mads Nielsen af Hastrup, Christen Christensen  og Søren Madsen af Bjergby samt gørdmand Søren Hømmingens datter Karen af Bjergby. Mariane L? fra Randers 

13. Maren Knudsdatter, * 1792 i Bjergby, Borup sogn, † 13 okt 1858 i Bjergby, Borup sogn. 
Knud Nielsen skoleholder og hustru Maren Christensdatter i Borup ført en datter til dåben af 4 januar, kaldet Maren båren i kirken af Mads Winthers hustru ledsaget af Jens Qwottrups hustru af Moestrup. Faddere Mads Winther. Jens Qwottrup og Christen Nielsen af Asferg
 
Randers, Borup, Borup by, 3, FT-1801, B9112
Knud Nielsen Borup 41 Gift Mand Skoleholder
Maren Christensdatter 41 Gift Hans kone
Ane Cathrine Borup 14 Ugift Deres barn
Maren Borup 10 Ugift Deres barn
Ane Borup 3 Ugift Deres barn
 
 Randers, Borup, Bjerbye, 48, en Gaard, 89, FT-1840, C7125
 Maren Knudsdatter 48 Enke Eierinde af Gaarden
 Knud Jensen 20 Ugift hendes Børn
 Søren Jensen 17 Ugift hendes Børn
 Peder Jensen 15 Ugift hendes Børn
 Mads Jensen 8 Ugift hendes Børn
 Maren Jensdatter 23 Ugift hendes Børn
 Hanne Jensdatter 11 Ugift hendes Børn
 Niels Randrup 27 Ugift Tjenestefolk
 Stine Andersdatter 19 Ugift Tjenestefolk
 
Randers, Borup, Bjergbye, En gaard, 17, FT-1845, b8648
Maren Knudsdatter 54 Enke Gaardmands- enke Heri sognet
Knud Jensen 25 Ugift Hendes børn Heri sognet
Peder Jensen 19 Ugift Hendes børn Heri sognet
Mads Jensen 13 Ugift Hendes børn Heri sognet
Johanne Marie Jensdatter 26 Ugift Tjenestefolk Lynnerup sogn Viborg amt
Ane Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Lynnerup sogn Viborg amt
Johan Karl Molberg 18 Ugift Tjenestefolk Mariager sogn Randers amt
Hans Christian Pedersen 25 Ugift Tjenestefolk Mariager sogn Randers amt

Randers, Støvring, Borup, Bjerbye, 13, En Gaard, 46, FT-1850
Knud Jensen 30 Ugift Gaardmand Her i Sognet [Borup]
Maren Knudsdatter 59 Enke Aftægtskone Her i Sognet [Borup]
Peder Jensen 25 Ugift hendes Sønner Her i Sognet [Borup]
Mads Jensen 18 Ugift hendes Sønner Her i Sognet [Borup]
Rasmus Rasmussen 14 Ugift Tjenestefolk Gimming Sogn, Randers Amt
Ane Jensdatter 32 Ugift Tjenestefolk Østerbølle Sogn
Ane Nielsdatter 20 Ugift Tjenestefolk Spentrup Sogn, Randers Amt
 

Borup kirke

14. Lars Madsen, * Nov 1788 i Bjergby, Borup sogn, † 29 april 1867 i Bjergby, Borup sogn. 
Han blev døbt 9 nov 1788 i Borup. Båren af Jens Larsens hustru af Komdrup, ledsaget af Knud Støvrings datter af Bjergbye, T. Lars Michelsen, Christen X og Peder Randrup alle af Bjergbye
 
Han blev gift med Inger Nielsdatter.

Randers, , Borup, Bjerbye, en Gaard, 40, FT-1834, C3681
Lars Madsen 45 Gift Gaardmand
Inger Nielsdatter 38 Gift hans Kone
Mads Larsen 12 Ugift deres Børn
Mette Larsdatter 10 Ugift deres Børn
Ane Marie Larsdatter 7 Ugift deres Børn
Christen Christensen 26 Ugift Tjenestefolk
Hans Andersen 35 Ugift Tjenestefolk
Simon Sørensen 18 Ugift Tjenestefolk
Ane Olesdatter?? 19 Ugift Tjenestefolk
Ane Kirstine Sørensdatter 19 Ugift Tjenestefolk
  
Randers, Borup, Bjergbye, En gaard, 2, FT-1845, b8648
Lars Madsen 57 Gift Gaardmand Heri sognet
Inger Nielsdatter 49 Gift Hans kone Asferg Randers amt
Mette Larsdatter 21 Ugift Deres børn Heri sognet
Ane Marie Larsdatter 18 Ugift Deres børn Heri sognet
Mads Larsen 23  Ugift  Deres børn Heri sognet
Else Kirstine Pedersdatter 24 Ugift Tjenestefolk Thorup sogn Viborg amt
Iver Jensen 20 Ugift Tjenestefolk Hviring sogn Viborg amt
Hans Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
  
Randers, Borup, Bjerbye, 15, en Gaard, 48, FT-1850, D2575
Lars Madsen 62 Gift Gaardmand Her i Sognet [Borup]
Inger Nielsdatter 54 Gift hans Kone Asferg Sogn, Randers Amt
Mads Larsen 28 Ugift deres Børn Her i Sognet [Borup]
Ane Marie Larsdatter 23 Ugift deres Børn Her i Sognet [Borup]
Jens Larsen 21 Ugift Tjenestefolk Spentrup Sogn, Randers Amt
Mariane Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Mariager
 
Randers, Borup, Bjerbye, 46, en Gaard, 87, FT-1840, C7125
Lars Madsen 57 Gift Gaardmand
Inger Nielsdatter 44 Gift hans Kone
Mads Larsen 17 Ugift deres Børn
Mette Larsdatter 16 Ugift deres Børn
Ane Marie Larsdatter 12 Ugift deres Børn
Peder Jensen 24 Ugift Tjenestefolk
Johanne Marie Jensdatter 20 Ugift Tjenestefolk
      
Børn:
i Mads Larsen, * 7 sep 1822 i Bjergby, Borup sogn.  Randers, Støvring, Borup
Båren af gårdmand Jørgen Nørgårds kone Marie Matilde Mølgård. faddere gårdmændene Niels Jørgensen, Jens Christensen og Christen Nielsen fra Bjergby og gårdmand Christen Kraghs kone Ann Nielsdatter fra Asferg

Han blev gift med Ane Marie Pedersdatter.

Bjerby, en Gaard, 53, FT-1860, C3216
Mads Larsen 38 gift Huusfader, Gaardmand  i Sognet
Ane Marie Pedersdatter 24 gift hans Hustru  Linde Sogn, Randers Amt
Lars Madsen 2 ugift deres Søn i Sognet
Lars Madsen 71 gift Huusfaders [fader]  [i Sognet]
Inger Nielsdatter 64 gift [hans kone]  Asferg S., Randers Amt
Morten Pedersen 32 ugift [deres tjenestekarl]  Linde S., Randers Amt
Niels Jensen 34 ugift [deres tjenestekarl]  Harridslev Sogn, Randers Amt
Søren Peder Andersen 16 ugift [deres tjenestedreng] Sem Sogn, Randers Amt
Kirsten Marie Christensd. 24 ugift [deres tjenestepige]  Spentrup S., Randers A.
Christiane Andreassen 12 ugift [deres tjenestepige] Sem S., Randers Amt.     

ii Mette Larsdatter, * 24 jan 1824 i Bjergby, Borup sogn. 
Hun blev døbt i Borup 19 april 1824. båren af Christen Kraghs kone Ann Nielsdatter fra Asferg. Faddere gårdmand Christen Christensen, Jens Nielsen, Søren Støvring og gårdmand Peder Madsens datter Johanne.

Hun blev gift 5 juni 19846 i Borup kirke med Søren Sørensen Støvring 

7. i Ane Marie Larsdatter
, * 1828 i Bjergby, Borup sogn, † 23 jan 1886 i Hald sogn.

Hun blev gift med Peder Jensen Vinther, gift 18 juli 1851 i Borup sogn.

15. Inger Nielsdatter, * ca 1796 i Asferg, † 16 dec 1860 i Bjergby, Borup sogn. 
Kirkebogen fra Asferg er meget beskadiget fra denne periode, og dermed ulæselig
 
Randers, Asferg, Asferg Bye, , 5, FT-1801, B7009
Niels Jensen 39 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Mette Sørensdatter 24 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 14 Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 7 Deres Børn
Inger Nielsdatter 4 Deres Børn
Søren Sørensen 35 Ugift Tienestefolk
Christen Christensen 20 Ugift Tienestefolk
Magrethe Pedersdatter 50 Ugift Tienestefolk
Jens Knudsen 80 Enke(mand) Hosbondens Fader
Niels Dalsen 38 Ugift Indsidder og grow Smed.

Fra Borup kirke

Tipoldeforældre

16. Anders Christensen Høeg, * 1696 i Hald sogn, † okt 1766 i Hald sogn. 
1696 festo Epiph var Christen Høegs søn i Hald udi Hald kirke til sin hjemdaabs confirmation forestaaet af mig Dnia 4 adv,  kaldet Anders. Min Kjæreste bar ham, faddere Anders Madtsøn i Hald, Christen Smid i Bjergby, Anders  Pedersøn i Bjergby, Christen Dynni og Søren Støvrings hustru ib. 
1766, 23,de Trinit; Sóndag, begr Anders Höeg af Hald, 70 år, 10 måneder.

Han blev gift med (1) Inger Jensdatter i Hald 12. nov 1724.
Hun dør 1754

Han blev gift (2) med Margrethe Nielsdatter, gift 19. marts 1755 i Hald sogn.

Han blev gift (3) i Harridslev d 9. feb 1763 med Else Jensdatter født 1747 i Mejlby, Harridslev.
Hun bliver efter Anders døde gift med Niels Jørgensen 4. maj 1768:      
Anno 1768, den 4,de Martý, stod Brøllup i Hald Kirke med Niels Jórgensen og Else Jensdatter
Hun dør 37 år gammel 1786

Randers Hospital, Skifteprotokol 1719 - 1815 Randers Hospital Skifteuddrag, 1719 - 1786, c 651.Nr:44. Else Jensdatter i Hald. 3. 7. 1786, fol.140.E: Niels Jørgensen. B: Anne 18, Anders 15. Formynder: Christen Christensen Lem i Mellerup, Mads Jensen i Hald, Niels Christensen Støvring i Hald

Børn med Inger Jensdatter
i Mette Andersdatter Høeg * omkring 1730 i Hald.

Hun blev gift med Jens Nielsen 6 august 1756 i Hald


Børn med Margrethe Nielsdatter:
ii Inger Andersdatter  Høeg * 1755  i Hald †  26. aug 1816 i Hald
Døbt i Hald kirke 22 efter trinitatis båren af Christen Christensens hustru, faddere Christen Jensen, Michel Jensen. Laurs Jensen, X Jensens hustru og Mads Jensens datter
Konfirmeret 1772 i Hald

Hun blev gift i Hald kirke 15. jan. 1770 med Christen Nielsen
Broderen Christen er i 1787 tjenestekarl hos hende

Randers, Hald, Hald Bÿe, 4, FT 1787, A7877 
Christen Nielsen 50  gift Husbonde Bonde og gaardbeboer
Inger Andersdatter 32  gift Hans kone   
Christen Christensen 6  ugift Deres barn   
Maren Christensdatter 8  ugift Deres barn   
Magrethe Christensdatter 4  ugift Deres barn   
Karen Christensdatter 1  ugift Deres barn   
Christen Andersen 28  ugift Tjenestekarl   
Anne Jakobsdatter 19  ugift Tjenestepige

Randers, Hald, Hald Bÿe, 2, FT 1801, A7878 
Christen Nielsen 62  gift Husbond Selvejerbonde og gaardbruger  
Inger Andersdatter 45  gift Hans kone   
Maren Christensdatter 21  ugift Deres barn  
Christen Christensen 19  ugift Deres barn   
Karen Christensdatter 14  ugift Deres barn   
Niels Christensen 11  ugift Deres barn   
Anders Christensen 8  ugift Deres barn

Sønnen Christen Christensen bliver 30 sept 1825 gift (1) med sin kusine Anne Christensdatter, datter af Christen Andersen Høeg. Forlovere Christen Andersen Høeg og Anders Høeg, begge Hald

Da hun dør så tidligt efter brylluppet, gifter han sig igen, endda 2 gange
Han gifter sig (2)  med Ane Pedersdatter der dør Jan 1850, allerede 6 juli samme år gifter han sig (3) med sin unge tjenestepige, den 30 år gamle Ane Marie Pedersdatter

Randers, Nørhald, Hald, Hald by, En gaard, 4, FT 1834, A7879
Christen Christensen Høeg 52 Gift Gaardmand
Ane Pedersdatter 48 Gift Hans kone
Niels Christensen 45 Ugift Tjenestekarl
Niels Christian Nielsen 14 Ugift Tjenestedreng
Karen Laursdatter 35 Ugift Tjenestepige
Laurs Sørensen 7 Ugift Pigens søn
Peder Sørensen 66 Gift Hyrde

Randers, Nørhald, Hald, Hald Bye, en Gaard, 2, FT-1840, C1753
Christen Christensen Høeg 59 Gift Gaardmand
Ane Pedersdatter 54 Gift hans Kone
Niels Christensen 51 Ugift Tjenestefolk
Kjeld Hansen 17 Ugift Tjenestefolk
Ane Christensdatter 36 Ugift Tjenestefolk

Randers, Nørhald, Hald, Hald By, En Gaard, 2, FT 1850, A4362
Christen Christensen Høeg 70 enke Gaardmand, husfader Hald sogn
Peder Wammen Christensen 21 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Søren Andersen 16 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Nicoline Marie Sophie 17 ugift Tjenestepige Hald sogn
Tjenestekarlen Peder Wammen Christensen er plejesøn af ane 4 Peder Christensen Høeg søn af hans første hustru Anne Kirstine Pedersdatters første ægteskab)

8. iii Christen Andersen Høeg, * 1759 i Hald sogn, † 25. marts 1842 i Hald sogn.  

Han blev gift med (1) Ane Nielsdatter.

Han blev gift med (2) Anne Christensdatter

17. Margrethe Nielsdatter.

Hald mølle

20. Jens Hansen, * 1761 i Overvangsgård Harridslev, † 7 maj 1836 i Overvangsgård, Harridslev.  Randers
Han blev døbt 2 juli 1761 i Harridslev kirke, båret til dåben af Esben Urmagers hustru fra Øster Tørslev og Hans Jepsens hustru af Jennum stod hos. Faddere var Esben Jørgensen fra Spentrup, Søren Jørgensen og Jørgen Nyegaard.
Han blev begravet 15 maj 1836 i Harridslev

Han blev trolovet d. 6 juni 1793 og  gift  2 aug 1793 i Gassum med Maren Nielsdatter.

Harritzlev Bye, 22, 22, FT-1801, B3548
Jens Hansen 40  Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Maren Nielsdatter 30  Gift hans kone
Hans Jensen 4  Ugift deres søn
Niels Jensen 2  Ugift deres søn
Kiesten Jensdatter 6  Ugift deres datter
Hans Jensen 64  Enkemand hans fader
Peder Hansen 35  Ugift hans broder
Maren Jensdatter 21  Ugift Tjeneste piige
 
Randers, , Harridslev, Harritzlev Bye, en Udflyttet Gaard, 39, FT-1834, C3679
Jens Hansen 73  Gift  Gaardmand
Maren Nielsdatter 64  Gift  hans Kone
Niels Jensen 35  Ugift  deres Børn
Mette Jensdatter 32  Ugift  deres Børn
Maren Jensdatter 29  Ugift  deres Børn
Ane Jensdatter 18  Ugift  deres Børn
Peder Jensen 32  Ugift  Tjenestekarl.     

Jens Hansen overtog i 1789 efter sin far Overvangsgård i Harridslev, og hans fæstebrev lyder:

"Paa de Høye Herred Directeurer for Støvringgaard Kloster, Hans Exellence, Høy-Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stiftbefalingsmand Høegh Guldberg og Hans Høyærværdighed, Høyædle og Høyærværdige Hr. Biskop Janson deres Vegne, haver jeg underskrevne Christen Villadsen, beskikket Forvalter ved fornævnte gods, stædet og fæstet, ligesom jeg og herved stæder og bortfæster til Jens Hansen Harritslev, der er over 28 Aar gammel, den fra Harritslev Bye udflyttede Gaard, Overvangsgaard kaldet, som hans Fader, Hans Jensen, hidtil har havt i Fæste, men sig nu formedelst Alderdom og Skrøbelighed frasagt haver, hvlken Gaard, som staaer for Hartkorn , Agger og Eng 3 Tdr. 4 Skp. med sine tilliggende Jorder og Eyendomme bemeldte Jens Hansen maae nyde, bruge og i Fæste sin Livstid beholde, naar han deraf svarer aarligen til rette Tider alle Kongelige Skatter og Contriubutioner, som nu ere eller herefter bliver paabudne, til Martini Landgilde 12 Rdlr, 1 Mk. 8 Sk., siger tolv Rigsdaler, een Mark og otte Skilling, samt til Michaelii en Gaas og to Høns, forretter Reyser og Arbeide ligemed Godsets øvrige Hoverie frie Bønder, vedligeholder sin andeel af Grøfterne om Klosterets Eng, Hæsthaugen, samt vasen til Holmene, holder Gaardens Byugninger med tilhørende besætning og Invetarium saaledes som det Ham ved en lovlig Syns-Forretning skal blive overleveret forsvarligen vedlige, tilbørligen giøder, dyrker og forbedrer Gaardens Jorder, forsørger sine gamle Forældre med fornøden Underholdning deres Livstiid, er Klosterets Directeurer og deres Fuldmægtig hørig og lydig, og i øvrigt retter og forholder sig efter Hans kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Anordninger, alt under dette sit Fæstes Forbrydelse. Udi Indfæstningen haver han betalt halvtredsindstive Rigsdaler.
Til Bekræftelse under min Haand og Signet.
Støvringgaard den 28. December 1789.
Chr. Villadsem, Ratificeret: Høeg Guldberg. Janson"

I den i Fæstebrevet nævnte synsforretning får vi følgende at vide om gårdens indretning:
"Stuehuuset at bestaae af 14 Fag af 38 Alens Længe, bygget af Eege og Fur Tømmer, og indrettet til 2de Stue, Kjøkken, Brøggers, 2 Smaae Kamre samt 3 Fag Lade i Vester Ende. Udi Dagligstuen findes 2 Alkove Sængesteder. dette Huus befindes Saavel paa Tømmer som Tag med sine Indretninger udi goed og forsvarlig Stand.
Det østre Huus at bestaae af 9 fag af 23 Alens Længe, bygget af Eeg og Fur og indrettet til port, Huggehuus, Svinestie, Faarestie og Fæhuus. Til Taget som er noget brøstfældig, behøvers 5 Rdlr.
Det Sønden Huus at bestaae af 14 Fag af 381/4 Allens Længde, bygget af Eege og Fur og indrettet til 3 Lader, en Loe og en Port. Noget af sammes Tag er brøstfældig og behøver til fornøden Istandsættelse 8 Traver Halmtag a`3 Mk, Huusets Bygning af Tømmer, tag og Indretninger udi gooed Stand. Udi Gaarden fandtes en Brynd, Sadt med Fur-Planker, sin er udi good Stand"
Af Besætning fandtes: 1 gulbrun Øg, 7 Aar, 1 sort ditto, 6 Aaar, 1 ditto, 3 Aar, 1 ditto, 4 Asr, 1 sort Hest, 3 Aar, 2 beslagne Vogne med Tilbehør, 1 Plov med Tilbehør, 1 Bagplov med jern, 1 halv Jernharve og 1 Træharver.

Børn:

i Kirsten Jensdatter, * 9 aug 1794 i Overvangsgård. Harridslev sogn. 
Døbt 12 eft trinitatis båren af Jørgen Sørensens hustru fra Vangagergård ledsaget af Peder SX hustru af Hald, vidner Søren Jensen, Rasmus Bach og hustru Birthe alle af Harridslev.

10. ii Hans Jensen, * 1797 i Overvamgsgård, Harridslev sogn, † 17 aug 1867 i Stouby, Hald sogn. 

Han blev gift med Mariane Madsdatter, gift 1 marts 1822 i Spentrup kirke.

iii Niels Jensen, * 24 juni 1799 i Overvangsgård, Harridslev sogn. 
Døbt 12 p. trinitatis. Båren af Niels Jeppesens datter Mette fra Gassum, Rasmus Bachs pige af Harridslev stod hos.

iv Mette Marie Jensdatter, * 21 april 1802 i Harridslev.  Hjemmedøbt 22 april. Ingen faddere nævnt

v Maren Jensdatter, * 26 okt 1804 i Harridslev. 
Døbt 9 dec. B.B. Maren Jensdatter, Christen Thøgersens hustru af Harridslev. vidner Karen Houtved, Niels Jensen, Mandes farbroders hustru ib it faderen.

vi Ane Jensdatter, * 13 jan 1811 i Harridslev, † 29 jan 1811 i Harridslev. 
Født samme dag kl 1½ om morgenen, BB gjordemoder Birthe Pedersdatter fra Tjørnlund, vidner Jørgen Sørensen og Ane Nielsdatter, X Sørensen og degnen K. Poulsen. Samme barn døde den 29 januar og blev begravet 3 feb.

vii Ane Jensdatter, * 18 jun 1814 i Harridslev. 
Hjemmedøbt B B gjordemoder Birthe Pedersdatter fra Tjørnlund, vidner Jens Møllers hustru i Harridslev , Kirsten Byrgesdatter, faderen ibid.
Døbt 11 august B. B. Mette Pedersdatter, Søren Nielsens hustru af Dyrbye, vidner pigen Kirsten, Jørgen Sørensens datter af Vang, Søren Jensen, Jørgen Sørensen og Jens Møller alle Harridslev.

21. Maren Nielsdatter, * 20 maj 1770 i Gassum, † 4 feb 1850 i Overvangsgård, Harridslev sogn.
Hun blev døbt 20 maj 1770 i Gassum kirke, faddere var Christen Nielsens hustru, Johanne Sørensdatter, Mads Espensen, Christen Michelsen Smed, Christen Pedersen og Niels Bolsens hustru Maren Mortensdatter alle af Gassum
Hun blev begravet 13 februar 1850 i Harridslev

Harridslev kirke

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...