Kirstens kreative indslag

Ældre på venteliste til plejehjem

Der er sagt og skrevet meget om, hvad der sker med vore ældre medborgere, når de er blevet ”ventelistepersoner”.

En af årsagerne kan være, at mange kommuner har valgt at spare på plejehjemsområdet på trods af - eller netop på grund af, at der bliver flere og flere ældre med behov for hjælp.

Jeg har ofte undret mig over, om politikerne overhovedet har indsigt og forståelse for de fysiske, psykiske og sociale problemer, som de lange ventelister medfører for vore ældre medborgere.

Vore ældre har i deres erhvervsaktive alder aktivt bidraget til samfundets økonomi. Hvorfor skal de så behandles sådan, den dag de bliver gamle og plejekrævende?

Skal der er pensionistparti til, eller skal plejepersonaler blive bedre til at vise deres utilfredshed med forholdene?

Gad vide, om ventelisterne først bliver afskaffet den dag, en eller flere kendte tidligere politikere bliver visiteret til plejehjem, eller endnu bedre at de nuværende politikere blev tvunget til et års samfundstjeneste på et plejehjem, så de med egne øjne kunne se, og på egen krop kunne mærke, at der ikke er her, der skal spares!

De unge og erhvervsaktive må gøre op med sig selv, hvad de ønsker sig af samfundet, når de bliver gamle. De må være med til at præge samfundet aktivt med holdninger og engagement.

Det er vigtigt at alle samtidig husker på, at det er mere konstruktivt at debattere, hvad besparelserne – og dermed ventelisterne – kan bruges til, i stedet for at være negative. Dette giver som oftest kun håbløshed og pessimisme som resultat.

Der er ingen bestemte partier, der har løsningen på ventelisteproblematikken. Alle snakker om den, men ingen gør noget aktivt ved den.

Til de kommende kommunal – og folketingsvalg, må vi derfor være opmærksomme på, hvilke politikere, der både via holdning og aktiv indsats viser interesse for vore ældre.

Uanset partifarve, er det vigtigt at vi vælger de politikere, der ikke kun snakker om ventelisteproblematikken, men derimod aktivt arbejder på at gøre noget for at afskaffe den.

Husk vi bliver alle ældre en dag, og måske er det pludselig os selv, der venter på en plejehjemsplads.

Chiqiuta 01.03.2010 09:02

nice hjemmeside!

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...