Kirstens kreative indslag

826 Peder Clemmensen  † januar 1693 i Nordby sogn, Samsø

Børn: 

i 413 Mette Pedersdatter 

* 1669 i Nordby sogn, Samsø, 

† 30 december 1736 i Nordby sogn, Samsø

ii Bodil Pedersdatter  * 1678 i Nordby sogn, Samsø 

827 Anne Bendtsdatter  * 1656 i Nordby sogn, Samsø

gammelt hus Nordby

830 Morten Jensen Holm    † 1683 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Anne Jacobsdatter

Han var gårdmand i Nordby - Holm-gården.

Iflg. bogen "Af Nordby sogns historie" er han ejer af gården ved Maren Finds Led.

Skifte efter ham holdes 20.2.1683, og i markbogen 1683 nævnes Anne Jacobsdatter som enke ved gården.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1682-86 side 156:

20. feb. 1683 (1/3 af siden kan ikke læses p.g.a. skade på protokollen) ... efter sal. Morten Jensen Holm som boede .... at til forn ao81 dend 29 augusti er .... sal mands efterlevende hustru Anne Jacobsdatter .... og arvinger Anne Mortensdatter på 22 år, (Jacob) på 17 år, Kirsten Mortensdatter på 16 år, (Søren) på 14 år og Margrethe Mortensdatter på 8 år ... børns farbrødre Michel Jensen Holm ... Ib Jensen Holm.

Jorden vurderes til 20 rdr. 2 mk. 1 sk.

Stuehuset 4 rejsning: 20.0.0.

4 vægger sols: 14.0.0.

5 vægger ladehus: 10.0.0.

4 vægger ladehus vester: 7.0.0.

4 vægger hus norden: 6.0.0.

2 vægger hus: 3.0.0.

Summa hus og eiendom: 81.1.1

1 hest, 3 køer, 6 får, 3 lam, 2 grise

Den samlede formue kan ikke læses, men gælden er 62.3.4. og til deling 74.1.0., hvoraf moderen får: 37.0.8., 2 brødre hver: 10.2.6. og 3 søstre hver: 5.1.3.

Børn:

i Anne Mortensdatter Holm * omkring 1661 i Nordby sogn Samsø, † 16 april 1730 i Nordby sogn

Hun var gift (1) med Niels Jensen Skrædder, han dør 10 februar 1712 i Nordby sogn

Hun var gift (2) den 2 juni 1712 i Nordby med Niels Michelsen Skrædder. Efter Anne Mortensdatter Holms død gifter han sig med Kirsten Pedersdatter 

De boede "gården ved Maren Finds led" Nordby

ii Søren Mortensen Holm * omkring 1665 i Nordby sogn, Samsø, † 19 maj 1734 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift med Anne Michelsdatter

Han var gårdmand i Holmgården Nordby og skipper

iii 415 Kirsten Mortensdatter Holm 

* omkring 1667 i Nordby sogn, Samsø, 

† 27 januar 1745 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Michel Jensen

iv Jacob Mortensen Holm  *  omkring 1671 i Nordby sogn, Samsø,  † 1 december 1731 i Nordby sogn, han druknede på havet

Noteret i KB: Druknede paa Havet tillige med hans søn Jens Jacobsen og Peder Pedersen Kiær, men intet af deres Liige blev nogentid funden.

Han var gift med Magrethe Michelsdatter

v Margrethe Mortensdatter Holm  * omkring 674 i Nordby sogn, Samsø,  † 17 april 1739 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Jens Pedersen Smed

Fra Samsø gods skifteprotokol 1730-40 side 491:

3. sep. 1739 udi Jens Pedersen Smids hus og gård i Nordbye, registrere og vurdere, skifte og deling at foretage og forrette efter hand afgangne hustru Margrethe Mortensdatter imellem enkemanden og hans børn som er 1) Peder Jensen 42 år, 2) Morten Jensen gift her i byen, 3) Jens Jensen (ane nr. 366) 30 år, 4) Niels jensen gift i Nordbye, 5) Kirsten Jensdatter gift med Rasmus Jørgensen Buur i Onsberg, 6) Anne Jensdatter gift med Sørn Laursen på Thunøe, 7) Margrethe Jensdatter gift med Mads Amme i Nordbye og 8) Karen Jensdatter 27 år hjemme hos faderen som efter loven er hendes værge. Søren Laursen på Thunø på hvis vegne svogeren Peder Jensen blev anordnet at være overværende.

Jorden vurderedes til: 18 rdr. 2 mk. 10 sk.

6 vægge murhus: 10.0.0.

5 vægge sols: 6.4.0.

7 vægge lade i østre ende: 7.0.0.

5 vægge ladehus øster i gården: 4.1.0.

11 vægge ladehus sønden i gården: 7.2.0.

6 vægger vester i gården: 4.0.0.

(2 vogne med behør: 5.0.0., 1 kaaber kiedel: 4.0.0., 40 td byg: 12.3.0., 30 td rug: 11.1.0., 12 læs erter: 8.0.0., 5 heste/øg, 8 køer/kvier, 12 får, 7 lam, 1 so, 4 grise, 1 stor båd: 24.0.0., 1 liden båd: 4.0.0.).

Boets formue: 193.3.0.

Bortskyldig gæld og boets besværing: 155.4.13.

Til deling: 37.4.3., men som de trende døtre var ud-gifte fra deres fader, haver bekommet til udflytning, så i anledning af lovens femte bog, 2 kapitel, 61 art., nyder de med rette faderens og sødskendes påstand ingen arf efter moderen, boet deles derfor imellem enkemanden, de 4 sønner og den ugifte datter. Enkemanden får halvdelen: 18.5.1½. Derforuden har han som gammel og svag påstand at nyde sin broderlod som mand og ey har kundet nægte ham i anledning af lovens 5. bog, 2. cap., 19. art., og får derfor yderligere 3.2.0. De fire sønner får hver 3.2.0., og den ugifte datter 1.4.0.

831 Anne Jacobsdatter  † efter 1683 i Nordby sogn, Samsø

Jacob Mortensen Holms død i kirkebogen

942. Rasmus Simonsen * 1654, † 12 feb 1730 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Kirsten Christensdatter

Børn:

471. Bodil Rasmusdatter † 29 marts 1771 i Nordby sogn, Samsø

hun blev gift i Nordby 2 jul 1730 med Niels Andersen Ridefoged

943. Kirsten Christensdatter † marts 1728 i Nordby sogn, Samsø

Nordbys bybrønde er meget gamle. Brøndkassen har ikke ændret udseende i mange år. Her ca. 1875 fra Skræddertorvet

7 X tipoldeforældre

Dette par er også ane 1128 og 1129

1124. Tønnes N. N..

Børn:

914. i Søren Tønnesen, † mar 1695 i Koldby sogn.

Han blev gift med Mette Jensdatter.

ii Erik Tønnesen, * 1643 i Koldby sogn, Samsø, † 10 jan 1705 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter Smed, * 1678 i Brundby sogn, Samsø, † 14 apr 1735 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Maren Olesdatter, * 1635, † 1703 i Koldby sogn, Samsø. (Hun er hans svigerinde Mette Jensdatters mor og i sit første ægteskab er hun dermed ane 1027)

1025. XX

Udsigtspunkt ved Koldby

Dette par er også ane 1830 og 1831

1126. Jens Pedersen, † i Koldby sogn.

Han blev gift med Maren Olesdatter.

Børn:

915. i Mette Jensdatter, * 1658, † 14 feb 1730 i Koldby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Søren Tønnesen.

ii Anne Jensdatter † nov 1694 i Koldby sogn

Hun blev gift med Hans Sørensen

Ved moders død: afg Anne i Permelille.

iii Kirsten Jensdatter † feb 1796 i Koldby sogn, Samsø

Ved moders død afg. Kirsten i Kolby.

Børn i Maren Olesdatters ægteskab med Erik Tønnesen

iv Jens Eriksen † 1696 i Koldby sogn, Samsø

Nævnt ved halvsøster Anne Jensdatters skifte i 1694.

1127. Maren Olesdatter, * 1635, † 1703 i Krogsgaard, Koldby sogn, Samsø.

Hun bliver gift (1) med Jens Pedersen

Hun blev gift (2) med Erik Tønnesen, der var søn af ane 1124 Tønnes Sørensen og 1125 XX, og dermed bror til hendes svigersøn

Af lysekronerne i Koldby kirke er den østligste ældst, en malmkrone fra 1696 med indskriften: »Gud til Ære oc Kolby Kirke at zire haver Erick Tonnesen oc Maren Olsdatter i Krousgaar bekaastet denne Lysekrone over dennem oc deris s. Son Jens Ericksøns Begravelsis Sted A. 1696«.

Fra Koldby kirke

1160. Jørgen Clemmensen, † jan 1679 i Brundby, Tranebjerg, Samsø. Sognefoged.

Han blev gift med Anne Mortensdatter omk 1654.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1677-82 side 15: 31. jan. 1679 skifte efter sal. mand Jørgen Clemmensen af Brundbye fordum sognefogit på Sambsøe og det udi .... enken Anne sal. Jørgen Clemmendsens med sin laugværge Rasmus Jensen udi Trandborig, Morten Jørgensen på sin egen og som formynder på tvende sine søstres Appelone og Mette Jørgensdøttres vegne. Morten Jensen i Langemark på sin hustru Dorthe Jørgensdatters vegne, Søren Jensen iTafteberg på sin hustru Margrethes vegne, Niels Ollesen ibid. på sin fæstemøe Anne Jørgensdatters vegne.
Gården er estimeret for 900 rdr., tilstående hos Morten Jørgensen: 109 rdr., Ørbye-gården: 800 rdr., 3/4 parten i en skude: 500 rdr., ½ parten i en liden skude: 40 rdr., 1 vind mølle: 300 rdr., tilstående gæld: 400 rdr., tilstående fragt: 150 rdr.
Summarum: 3200 sldr.
Enken tilfalder 1566 sldr. (gården i Brundby, møllen, 1/4 af den største skude og tilstående gæld for 200 sldr.).
Morten Jørgensen: 440 sldr. (del af Ørby-gården og del af skuden).
Dorthe, Morten Jensens: 200 sldr. (1/4 part sf skude, gæld hos bl.a. broderen Morten).
Margrethe, Søren Jensens: 200 sldr. (-do-).
Anne Jørgensdatter: 200 sldr. (-do-).
Appelone Jørgensdatter: 200 sldr. (-do-).
Mette Jørgensdatter: 200 sldr. (udestående gæld).

Samme protokol side 127:
24 marts 1681 afgangne sal. Anne Mortensdatter imellem hendes børn og arvinger Morten Jørgensen udi Ørbye, Dorthe Jørgensdatter, hendes husbonde Morten Jensen i Langemark, Margrethe Jørgensdatter, hendes husbonde Søren Jensen i Tafteborig, Anne Jørgensdatter, hendes husbonde Niels Ollesen i Tafteborig, Apelone Jørgensdatter, hendes husbonde Olluf Sørensen i Alstrup og Mette Jørgensdatter med hendes laugværge og broder Morten Jørgensen i Ørbye.
Jorden vurderes til 156 rdr.
7 rejsnings : 33 rdr.
3 rejsnings koestue: 9 rdr.
14 rejsnings lade: 31 rdr.
6 rejsnings hus: 9 rdr.
5 rejsnings :6 rdr.
12 rejsnings lade: 24 rdr.
12 rejsnings lade: 27 rdr.
6 rejsnings : 12 rdr.
4 rejsnings : 4 rdr.
18 heste: 146 rdr.
6 køer/kalve: 33 rdr.
6 svin/ 4 grise: 9 rdr.
noget jord: 18 rdr.
diverse indbo
1 mølle i Brundby: 300 rdr.
Part i en krejert: 160 rdr.
tilstående gæld: 215 rdr.
Summa på hele boets midler: 1364 rdr. 3 mk. 2 sk.
Fratrukket bortskuldig gæld bliver tilbage: 1278 rdr.
Hver søster får 182.2.9. og broderen får 365.1.2., hvorefter boet udførligt deles. Datteren Dorthe får bl.a. pant imøllen (42.3.7.) og i krejerten (22.3.7.).

Børn:

580. i Morten Jørgensen, † 1683 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Barbara Jensdatter.

ii Margrethe Jørgensdatter, † dec 1693 i Permelille, Koldby, Samsø.

Hun blev gift med (1) Søren Jensen, * Omk 1630 i Tranebjerg, Samsø, † nov 1683 i Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med (2) Jens Jørgensen, * i Fyn, † mar 1693 i Permelille, Koldby, Samsø.

Ved moders død i Taftebjerg

iii Anne Jørgensdatter, * i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † eft 1681

Hun blev gift med Niels Olsen.

I Taftebjerg ved sin faders død

iv Mette Jørgensdatter, * i Brundby, Tranebjerg, Samsø † eft 1681

Ugift i 1681

v Dorthe Jørgensdatter, * 1650 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 18 jul 1729 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift (1) omk 1673 med Morten Jensen, † 1689 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift (2) omk 1689 med Rasmus Knudsen

vi Abelone Jørgensdatter, * omk 1657 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 21 jun 1745 i Alstrup, Besser, Samsø.

Hun blev gift (1) med Oluf Jørgensen ml 1679 og 1689

Hun blev gift (2) omk 1695 med Oluf Sørensen Lassen, * 1656, † 18 okt 1700 i Alstrup, Besser, Samsø.

Hun blev gift i Besser 21 sept 1702 med (3) Jens Madsen Jyde, * 1667 i Nordby sogn, Samsø, † 5 nov 1740 i Alstrup, Besser, Samsø.

Ved moders død i Alstrup

1161. Anne Mortensdatter, † jun 1681 i Tranebjerg, Samsø.

Gammelt billede fra Brundby

1164. Clemmen Rasmussen, * Omk 1600 i Tranebjerg, Samsø, † Før 1668 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Giertrud Bendtsdatter.

Fæstegaardmand i Tranebjerg.
Fra slægtsbogen "Slægten Gylling fra Samsø".
27. maj 1668 fremstod sønnerne Tønnes Clemensen i Tranebjerg og Jens Clemensen i Brundby for Samsø birketings ret og gav deres "kiære Broder" Jacob "et fuldkommen Skiøde och forvahring for alt huis De kunde arfveligen tilfalde udi Huse og Ejendomb efter deris Sal. forældre Clemmen Rasmussen och Giertrud Bendsdatter, som boede och døede udi Trandbierg". Samtidig oplystes det, at en tredie broder, Bendt var kort tid forinden død i Norge, og den del af hans fædrene og mødrene arv, som brødrene Tønnes og Jens havde arvet, gav de ogsaa afkald paa.

Clemen Rasmussen nævnes første gang i Kalundborg lens jordebog fra 1641, hvor han opføres som fæster af to fjerdinger jord i Tranebjerg. I matriklen 1664 sad han paa 1 1/4 fjerding jord, medens sønnen Jacob da havde overtaget 1/4 fjerding jord. I fællesskab svarede de 6 mk. 4 sk. 1 alb. samt 1 td. havre og 3 tdr. byg, medens den aarlige udsæd var 11 tdr, rug og byg samt 2 tdr. havre. Gaardens hartkorn opførtes til ialt 4 tdr. 2 fjdkr. Til gaarden hørte en vejrmølle, som Clemen Rasmussen selv havde opbygget paa jorden, og som var fri ejendom.
Af Kalundborg slots regnskabsbøger fremgaar det, at Clemen Rasmussen i 1620 betalte 48 daler i indfæstning i forbindelse med overtagelsen af 2 fjerdinger jord paa "Borøe" og Tranebjerg marker, hvilketo fjerdinger faderen fra fradød.

Børn:

582. i Jens Clemmensen, * 1633 i Tranebjerg, Samsø, † 7 jun 1702 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Olesdatter.

Han blev gift med (2) Maren Christensdatter.

ii Bendt Clemmensen, † før 1668 i Norge.

iii Tønnes Clemmensen, * omk 1635 i Tranebjerg, Samsø, † 1679 i Tranebjerg, Samsø.

Han var gift med Anne Jensdatter

Fra slægtsbogen "Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn: Tønnes Clemmensen er i matriklen 1664 opført som fæster af to fjerdinger jord med et hartkorn paa 4 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. De aarlige landgildeydelser var 5 mk. 8 skill. 1 alb. samt i td. og 5 skpr. landgildekorn. I gaardens marker kunne aarligt udsaas 12 tdr. byg og rug samt 2 tdr. havre. (Lå skråt overfor Flinchs Hotel, hvor der nu ligger en tankstation - gården brændte ned i 1908).
Den 7. februar 1679 blev der afholdt skifte efter Tønnes Clemmensen og hustru, der efterlod sig børnene Rasmus, myndig, Jens, myndig, Jørgen, myndig, Jens, 18 aar, Maren, 19 aar, Giertrud, 15 aar, ogAnne, 10 aar gammel. Som formynder for de umyndige børn blev antaget deres farbrødre Jens Clemmensen i Brundby og Jacob Clemmensen i Tranebjerg samt morbroderen Ole Jensen i Haarmark. Boets samlede værdi opgjordes til 1048 rdr., medens gælden var paa 460 rdr., hvoriblandt børnenes arvemidler paa 59 rdr. efter deres afdøde morbror Troels Jensen, der døde barnløs i Koldby. Han blev gift med Anne Jensdatter, * OMK 1635 i Tranebjerg, Samsø, † OMK 1679 i Tranebjerg, Samsø.

iv Jacob Clemmensen, * 8 aug 1635 i Tranebjerg, Samsø, † 26 jun 1709 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Anna Jensdatter, * 3 jul 1649, † 11 sep 1717 i Tranebjerg, Samsø.

Fæstegårdmand i Tranebjerg.
Skifte afholdes først efter enkens død i 1717. Boets værdi var da 1183 slettedaler, mens gælden blot var 195 slettedaler.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1717-30 side 1: 11. okt. 1717 vurdering, skifte og deling efter afgangne Jacob Clemmendsen og hustru Anne Jensdatter som boede og døde i Tranberg og det imellem deres ... børn og arfvinger navnlig 1) Karen Jacobsdatter på hvis vegne hendes mand Jens Mortensen, 2) Anne Jacobsdatter på hvis vegne hendes mand Sørren Jørgensen ibid. 3) Margrethe Jacobsdatter vanfør og svag, på hendes vegne Jens .... ogTønis ... i Ørbye tilstede.
Jorden vurderes til: 249 rdr. 2 mk. 9 sk.
10 rejsnings murhus: 45.0.0.
5 rejsnings sols:17.2.0.
5 rejsnings korstue: 21.1.0.
2 rejsnings: 5.2.0.
3 rejsnings faarhus: 5.0.0.
9 rejsnings stald: 20.1.0.
11 rejsnings ladehus vesten: 27.0.0.
12 rejsnings ladehus norden: 24.0.0.
5 rejsnings hørbrugshus søndern: 12.2.0.
8 rejsnings hørbrugshud sønden: 16.0.0.
Trævare, kaaber, messing og jern, sengeklæder, kornvare (200 td. byg, 40 td. rug, 24 td. erter, 13 td. havre), dyr (13 heste, 18 køer/kalve/stude, 12 grise, 11 får, 5 lam, 5 gæs, 1 gase, 10 gæslinger).
Summa boets midler: 1183.0.10.
Bortskyldig gæld: 195.0.3.
Til deling: 988.0.7. udfaldende på hver søsterlod: 329.1.7 2/7. Datteren Margrethe som er ugift og så svag findes at hun ey udi mands værge kommer, hendes tilfaldne faders og moders arv forbliver hund hos dend som gården anteger.

dødsnotater: 4 år ringer 6 uger.

Fra samsø gods skifteprotokol 1686-94 side 44: Skifte på hustruens moder.
30. mar. 1687 erholder registrering skifte og deling efter sal. afgangne Karen Michelsdatter som boede og døde i Stafns dend sal. quindes arfvinger og børn er Jørgen Jensen i Stafns, Michel Jensen af Kiøbenhafn som begge tilstede var, Anna Jensdatter af Trandberg, på hendes vegne sin mand Jacob Clemmensen, sal. Dorothe Jensdatter på hendes vegne at arfue sine børn Tønnes Sørensen på9 år og Anna Sørrensdatter på 7 år, som deres fader Søren Tønisen for dem mødte.
6 rejsnings hus: 26 rdr. 0 mk. 0 sk.
Jorden vurderes til: 50.0.0.
Trævare: 31.2.12.
Kaaber, tin og messing: 15.3.12. (bl.a 1 kaaber kiedel: 3.3.0.)
Sengeklæder og gangklæder: 96.1.8.
Levende vare: 23.0.0. (2 køer, 8 får, 3 svin)
Tilstående gæld: 12.3.0.
Korn: 46.0.8. (17 td. byg, 3½ td. rug, 7 td. erter)
Pant i en gård: 91.2.4.
Rede penge og sølf: 293.0.9.
Summa boets midler: 686.2.5.
Skiftets bekostning: 10.2.0.
Igen til deling: 676.0.5. hvert broderlod: 225.1.7. og hvert søsterlod: 112.2.11½.
Herefter deles boet udførligt til hver arving.Jacob Clemendsens jyske efterleverske. 68 år 2 md. 8 dg.
Dødsårsag på latin?

1165. Giertrud Bendtsdatter, † Før 1668

Samsøs smukke klinter

1166. Ole Jensen, * 1568, † 1676 i Torup, Besser sogn

Han blev gift med Karen Jørgensdatter.

Fra samsø gods skifteprotokol 1672-78 side 200:
30. aug. 1676 lod sal. Olle Jensens efterlevende Karen Jørgensdatter udi Torup med sin laugværge Laurids Kiempe indkalde .... hendes sal. mands fælles børn til ... skifte over deres boe, gods og formue. Det hafuer samtlige arfvinger som alle tilstede var, brødrene på deres egne vegne og søstrenes mænd og laugværger på deres vegne ... ældste broder Jens Olsen så længe han sin tid uden ægteskab ...dernæst hafver broderen bemeldte Jens Olsen som gårdens jord hafver ... udlofuet at gifue hans andre sødskende for deres anparter af fædrende arfuen. Navnlig broderen Jørgen Ollufsen 80 daler, søsteren Anne Ollufsdatter - Jens Søfrensens i Brunbye 40 daler, Maren Ollufsdatter, Jens Clemmensens i Brunby 40 daler og den yngste søster Mette Ollufsdatter 40 daler, hvilke derimod skal betales med tilbørlig rente når han ..... der foruden skal den yngste ugifte søster hafue forlods til sin hiemgift lige som de andre tvende er udgiort en kaabe af .... 1 koe, fem faar og lam desforudennår ... udi ægteskabb ... da forsvarlig hendes trolofuelse og brøllups ... og når Jens Olsen sig udi ægteskab indlader, da skal han være forpligtet når hans moder ... hendes midler og anpart udi alt sterfboen ofverdrager mod nøyagtig ophold og.

Børn i Karen Jørgensdatters første ægteskab med Jens XX

i Anne Jensdatter † omk 1679 i Tranebjerg sogn, Samsø

Hun var gift med Jens Sørensen

Børn i ægteskabet Ole Jensen/ Karen Jørgensdatter :

ii Jørgen Olesen † eft 1676

iii Anne Olesdatter † eft 1676

Hun var gift med Jens Sørensen

iv Jens Olesen * ca 1642 i Thorup, Besser sogn, † 22 okt 1727 i Besser sogn, Samsø

Han var gift med Maren Nielsdatter

v Mette Olesdatter * omk 1646 i Thorup, Besser sogn, † 10 nov 1727 i Tranebjerg sogn, Samsø

Hun var gift med Morten Jensen

583. vi Maren Olesdatter, * Før 1650 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 1687 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Clemmensen.

1167. Karen Jørgensdatter, * 1563.

Hun var gift (1) med Jens X

Hun var gift (2) med Ole Jensen

1610. Villads Rasmussen, † sep 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Dorthe Madsdatter.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1677-1682 side 8:
Anno 1678 dend 10. september blev salig Willads Rasmussens og hans salig hustru Dorthe Madtsdatter deres efterladte formue i Ondsborig registreret og vurderet til deres giældsbetaling.De saliges fælles arvinger som er Barbara Willadsdatter, Jens Degns i Langemark, Anne Willadsdatter, Olle Skræders i Onsborig, Mette Rasmusdatter ???, Peter Skræders i Onsborig. Morbrødre Jens Madsen ... og Jørgen Madsen i Onsborig, hvilke samtlige fralægge sig både arv og gæld.
Kvæg: ca. 44 rdr (2 heste, 2 køer, 4 grise, 3 får, 1 vadder, 3 lam, 4 svin, 3 unge gæs).
Trævare: bl.a. 1 vogn med behøring: 1 rdr. 5 mk. 0 sk., 1 huggehus: 2.3.10.
Penge og gangklæder: bl.a. dyner: 8 rdr.
Korn: ca. 4 rdr.
Ialt værdier: 94.2.8
Bortskyldig gæld: 115.2.11
Altså intet at arve.

Børn:

805. i Anne Willadsdatter.

Hun blev gift med Ole Skrædder.

ii Barbara Willadsdatter.

Hun blev gift med Jens Degn.
Ved forældres død i Langemark.

iii Mette Willadsdatter.

Hun blev gift med Peter Skrædder.

ved forældres død i Onsbjerg.

1611. Dorthe Madsdatter, † sep 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø

Fra Onsbjerg kirke

1634 Rasmus Røver  * 1588,  † 21 november 1660

Fra "Af Nordby sogns historie":

Tilnavnet Røver, der formentlig betyder reber, hørte til i nr. 24, og det er sandsynligt, at Inger Rasmusdatter var datter af den Rasmus Røver, som omtales i følgende optegnelse fra en gammel liber daticus, der tidligere skal have været at finde i Nordby præstegaard, men nu er forsvundet:

"Anno 1660, 22. søndag efter trinitatis, d. 21. november, omkom tvende mennesker i et snefog, da de vilde gaa hjem fra kirken og havde været til alters samme dag. Den ene var Rasmus Røver i Maarup, 72 aar gl., den anden Kirsten Suders i Nordby, 48 aar gl." - (Optegnelsen beretter videre, at sognepræsten, Hr. Knud Christensen Friis, tillige med sin kone og to kvindelige slægtninge samt en del andre kirkegæster blev i kirken hele dagen og natten over. Det strenge vejr varede fra søndag formiddag klokken 10 slæt til om mandagen ved samme tid).

817 Inger Rasmusdatter  * 1638 i Nordby sogn, Samsø  † april 1704 i Nordby sogn, Samsø 

Hun var gift (1) med Peder Clemmensen

Hun var gift (2) med Jens Jensen

1635 XX

Dette par er også ane 1660 og 1661

1636 Jens Sørensen Holm  * 1620 i Nordby sogn, Samsø  † december 1662 i Nordby sogn Samsø 

Han blev gift med Margrethe Mortensdatter

Iflg. bogen "Af Nordby sogns historie" var han ejer af gården matr. 65.

Følgende stammer fra samme bog:

Nævnt i matriklen 1664 og jordebogen 1675.

Skifte efter ham holdes 18.12.1682.

Jens Søffrensen var en velstående og anset mand. Hans gård var på 3½ otting jord, og han ejede to tredjeparter i et skib. Ved skiftet efter ham blev aktiverne vurderet til 1012 daler. Ganske vist blev gælden opgjort til 447 dlr. Men nettoformuen udgjorde altså dog 565 dlr. Jens Søffrensen nævnes som en af de syv mænd, der i 1660 blev ”udnævnt og samtykt af menige sognernænd" til i samråd med provsten at ”kejse og kalde" en ny præst til sognet.

Fra samsø gods skifteprotokol 1682-86 side 52:

18. dec. 1682 (ca 1/4 af siden kan ikke læses p.g.a. skade på protokollen). Registrering og vurdering efter salig ...sen Holmb som boede og døde udi Norbye dend .... efterlevende hustru er Margrethe Mortensdatter ... tiltagne laugværge Sørren Jorgensen .... på dend ene side og deres børn og arvinger .... 1) Søren Jensen Holmbs datter Anna Søf... hendes hosbonde Michel Michelsen .... 2) sal. Morten Jensen Holmbs (ane nr. 1310/1466) børn .... tensen 16 år, Jacob Mortensen ... Mortensdatter 18 år, Kirsten Mo.... 12 år, Margrethe Mortensdatter .... veigne blev forordnet .... 3) ....Holmb hendes hosbonde Mads Michelsen .... 4) Michel Jensen Holmb 5) Jørgen .... og 6) Ib Jensen Holmb som samtlige ... tilstede var på dend anden side.

Jorde og bygninger vurderedes til: 142 rdr. 2 mk. 14 sk.

Levende vare: 151.0.8. (8 heste, 8 køer/kalve, 6 øg, 5 svin, 4 grise,26 får 9 lam)

Korn: 102.1.0. (40 td. bygm 5 td. rug, 8 td. erter, 14 td rug, 6 td byg, 2 td. havre)

Trævare, kaaber, jernfang.

Sengeklæder: 92.1.4.

Skibsparter og deslige: 286.0.13

Tilstående gæld: 72.1.0.

Boets midler: 1012.1.3.

Bortskyldig gæld: 447.3.2.

Til deling 564.2.0., som herefter deles i boets midler - halvparten til enken, en søsterlod på 47.0.0. må betyde at der er 12 dele, og det ser ud til at broder- og søster-loddet er lige store, altså må der være 12 arvinger ud over enken.

Børn:

i Mette Jensdatter Holm  * 1640 i Nordby sogn, Samsø,  † 12 januar 1725 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift med Mads Michelsen

ii Ib Jensen Holm  * 1655 i Nordby sogn, Samsø,  † 6 februar 1716 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift med Anne Pedersdatter Svensk

Iflg. bogen "Af Nordby sogns historie" var han ejer af gården matr. 65 (Morten Madsensvej 24).

Følgende er taget fra samme bog:

Ib Jensen Holm nævnes allerede i jordebogen 1675 som fæster af ½ otting jord. Antagelig har han sejlet og som skipper ikke brudt sig om at have et større landbrug. Men i markbogen 1683 og matriklen 1688 står han opført som indehaver af hjemmet, og samtidig er dets jord-tilliggende forøget til 4 otting, så han har åbenbart lagt sin halve otting til. I bogen om Nordby på Peder Paarses tid, s. 36-39, fortælles der om en proces mellem Jep (= Ib) Holm og præsten Hans Hellekande vedrørende en sværm bier, der var fløjet fra præstegården til Jeps gård (som i den nævnte bog fejlagtigt antages at være nr. 67 i stedet for nr. 65). Tingbogen viser, at Jep Holm på den tid (i 1709) var på rejse til Norge, så han sejlede altså stadig. Skiftet efter ham (4.2.1717) viser, at han ejede en halvpart i skuden St. Peter og to tredjeparter i ,,Norske Skuden St. Anne." Hans andel i de to skuder vurderedes til henholdsvis 320 og 367 dlr. I alt beløb boets formue sig til 1472 dlr., og gælden var kun 87 dlr., så Ib Holm havde forvaltet sit gods vel. Med en hentydning til Den store nordiske Krig hedder det i skiftet, at børnenes arv foreløbig skal blive stående rentefrit hos enken "formedelst værende vanskelige krigstid, og for det de fleste af børnene deres tilhold i gården hos moderen har."

Fra Samsø gods skifteprotokol 1713-17 side 295:

4. feb 1717 skifte og deling efter afgangne Ib Jensen Holm som levede og døde udi Norbye og det imellem dend sl. mands efterladte hustru Anne Pedersdatter med tiltagne broder og lauværge Jørgen Pedersen ... udi Torup på dend ene side, ... børn og arfinger nafnlig 1) Jens Ibsen boende udi Brunbye, 2) Peder Ibsen, 3) Søren Ibsen, 4) Michel Ibsen 21 år, 5) Anna Ibsdatter (ane nr. 349) (Klemend Sørensens i Norbye), 6) Kirsten Ibsdatter 18 år, alle deres egne værger undtagen yngste datter hvis værge og formynder er hendes ældste broder Jens Ibsen udi Brunbye og indtil yngste søn Michel Ibsen opnår hands 25 år hans vegne broderen Peder Ibsen.

Jorden Vurderes til 141 rdr. 3 mk. 8½ sk.

9 rejsnings murhus: 24.3.0.

6 rejsnings sols: 13.2.0.

3 rejsnings: 4.2.0.

19 rejsnings ladehus: 33.1.0.

13 rejsnings ladehus norden: 26.0.0.

4 rejsnings hus sønden: 9.0.0.

4 rejsnings hus sydvest: 7.0.0.

16 vægger ... : 4.2.0.

7 vægger ditto: 1.3.0.

2 vægger ditto: 0.2.4.

6 vægger ditto: 1.1.4.

10 heste, 10 køer, 9 kvier/kalve, 11 svin, 24 får, 6 lam, 2 gæs, Trævarer, fiskeredskaber, kaaber, tin og jernfang (bl.a. 1 kaaber kiedel:30.0.0.), rugsæd(46.0.0.), tørt korn (10 td rug, 12 td malt), u-tørt korn (30 td rug, 11 td ?, 4 td erter, 4 td ?), Møllepart (70.0.0.), skibsparter i "Peder" (240.0.0.) og "Anne" (266.4.0.) samt tilstående gæld udgør boets midler: 1472.3.4.

Bortskyldig gæld: 87.0.0.

Er igen 1385.3.4., deraf halvparten til enken: 692.3.10, dend anden halvpart deles 4 sønner og yngste datter lader gå lige udi arv med sig imod den ældste datter har modtaget arv, så der bliver 5 broder-lodder på 125.3.14 og til ældste datter: 62.3.5.

iii 830 Morten Jensen Holm    † 1683 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Anne Jacobsdatter

iv 818 Michel Jensen Holm  * 1698 i Nordby sogn, Samsø,  † januar 1698 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift med Bodil Sørensdatter 

v Jørgen Jensen Holm   10 juli 1716 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (1) med Johanne Madsdatter

Han blev gift 1708 (2) med Anne Clemensdatter

Fra: "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":  Jørgen Jensen Holm, boende i Alstrup ægteskabs bevilling i forbudne led.  Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen Holm, boende i Alstrup og Anne Clemensdatter af Onsbjerg by på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustru udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 13 juli 1708.

Gårdmand og skipper. I Alstrup ved moders død. Hovedrig sikkert efter arv.

Fra ham og hans kone stammer Holm-slægten på Syd Samsø.

Jørgen Jensen Holm skænkede i 1695 en lysekrone til Besser kirke.  I 1703 skænkede de i Onsbjerg og Besser sogne et hus i Toftebjerg til skole i de 2 sogne.

Da Johanne døde giftede Jørgen sig igen efter ægteskabsbevilling med Anne Clemmensdatter

Anne var beslægtet i andet led med hans første kone Johanne

Jørgen Jensen Holm ejede også en mølle

Efterlod sig en nettoformue på ca. 4000 rdl. Gården alene vurderedes med indbo og besætning til 650 rdl.

v Anne Jensdatter  * Nordby sogn, Samsø

vi Kirsten Jensdatter  * Nordby sogn, Samsø

vii Margrethe Jensdatter    * Nordby sogn,Samsø

1637 Margrethe Mortensdatter    * ca 1620,  † 16 januar 1695 i Nordby sogn Samsø 

1638 Søren Jørgensen

Børn

i Hans Sørensen

ii 819 Bodil Sørensdatter 

† januar 1698 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Michel Jensen Holm

iii Mads Sørensen Skrædder  † 15 september 1715 i Nordby sogn, Samsø

Iflg. skattemandtal 1904: "Gammel og vanfør, syer vadmel det lidet han kan".

Han var gift med Dorthe Christoffersdatter 

iv Jørgen Sørensen

1639 Bold Jørgensdatter  † februar 1683 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift (1) med Søren Jørgensen

Hun blev gift (2) med Oluf Michelsen Kjeldmand

Han bliver efter hendes død gift med Kirsten Pedersdatter

Gårdmand i Nordby matr. 86. Nævnt i markbogen 1683 og matriklen 1688.

Fra "Af Nordby Sogns historie":

Den 23. okt. 1710 anmeldte Oluf Michelsen for retten, at han og han hustru formedelst alder og svaghed var i så slet tilstand geråden, at de frygtede for ej at have middel til deres gæld at betale. De ønskede derfor rettens vurdering af deres bo. Så vilde deres søn, skipperen Søren Olesen, løse dem af tvingen, idet han vilde overtage gård og avling mod at betale kreditorerne, saa vidt vurderingssummen strakte til. Desuden vilde han tilsikre de to gamle deres ophold i gården for deres livstid. Denne ordning blev accepteret af kreditorerne, og således blev det. - Oluf Michelsens død er ikke fundet indført i kirkebogen. Men i 1740 begravedes "Oluf Michelsens enke, 80 år gl." Noget navn nævnes ikke, men det må være Kirsten Pedersdatter.

Mads Sørensen Skrædders begravelse, kirkebogen

1652 Clemmen Poulsen

Børn

i 826 Peder Clemmensen 

† januar 1693 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Anne Bendtsdatter

1653 XX

1654 Bendt Rasmussen  † 1674 i Nordby sogn, Samsø

Børn: 

Kirsten Bendtsdatter * ca 1654 i Nordby sogn, Samsø

827 Anne Bendtsdatter 

* 1656 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Peder Clemmensen

iii Rasmus Bendtsen  * omkring 1659 i Nordby sogn, samsø

iv Kirsten Bendtsdatter * omkring 1668 i Nordby sogn, samsø

1655 Anne Christophersdatter  * omkring 1626,  † 11 december 1708 i Nordby sogn, Samsø 

Anne Christophersdatters begravelse i kirkebogen

2330. Bendt Pedersen, † før 1641 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med XX

Fra slægtsbogen "Slægten Gylling fra Samsø".
Opført i Kalundborg lens jordebog 1612 som fæster af gård nr. 2 i Tranebjerg, hvoraf han i årlig landgilde svarede 2 pund byg, 1 td. havre samt 8 mk. 4 sk. og 2 daler i rede penge. I 1641 ses gården at være bortfæstet til sønnen Jørgen.

Børn:

1165. i Giertrud Bendtsdatter, † før 1668.

Hun blev gift med Clemmen Rasmussen.

ii
Jørgen Bendtsen

2331. XX

Fra Tranebjerg kirke

3222. Mads Jensen, † før 1674 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med XX Pedersdatter.

Samsø Gods Skifteprotokol 1672-78 side 46: Anno 1674 den 19. februar efter sal ... Pedersdatte, sal afgangne Mads Jensens i Onsbjerg, mellem den salig quindes børn og arvinger navnlig Jens i Onsbjerg .. bor her på landet, .....Madsen ungkarl hos bemeldte hans broder tilholdende (han er nævnt som Jørgen i skiftet efter søsteren Dorthe i 1678), sal. Peder Madsen som boede i Kiøbenhavn og hans tvende børn, Maren Madsdt. - Jens Sørensens udi Selsinggård, Dorthe Madsdatter- Willads Rasmussens udi Onsbjerg.
Formue: 20 rdr. 0 mk. 3 sk.
Udgift 18 rdr.
Til deling 2½ rdr., der deles i 3 broderlodder á 0.2.8. og 2 søsterlodder á 0.1.4.


Børn:

1611. i Dorthe Madsdatter, † sep 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Villads Rasmussen.

ii Jens Madsen, * 1694 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Kirsten Jørgensdatter i 1662, † dec 1694 i Onsbjerg sogn, Samsø.

han var birkeskriver.

Fra Samsø Gods Skifteprotokol 1694-1700 side 64: Anno 1694 den 6. dec. holdes skifte og deling efter afgangne Jens Madsen forrige Birkeskriver, samt hans hustru sal. Kirsten Jørgensdatter som boede og døde udi Onsbjerg og det imellem de salig ... efterlevende børn og arvinger navnlig Jørgen boende i Selsinggård, Mads Jensen som er sin egen værge, Peder Jensen 20 år, Anne Jensdatter 40 år, Inger Jensdatter 28 år, sal Kirsten Jensdatter's børn i Onsbjerg Karen og Giertrud Clemmensdøtre, hvis formynder er deres fader Clemmen Jørgensen og for de to døtre Anne og Inger deres broder Mads Jensen. Endnu har de salig folk efterladt sig en søn navnlig Jens Jensen som på nogen tid har været på Langeland død.
Jorden vurderes til 41 rdr.
6 rejsnings hus: 12 rdr.
5 rejsnings sols: 7 rdr.
3 rejsnings korsstue: 4 rdr.
7 rejsnings hus norden: 7 rdr.
18 rejsnings ladehus: 27 rdr.
10 rejsnings : 8 rdr.
6 rejsnings høebrugshus: 6 rdr.
7 rejsnings sønden: 5 rdr:
Ialt jord og hus: 119 rdr. 2 mk. 5 sk.
Trævare: 77.1.11 i storstuen, lillestuen, brøggerset, det søndre høebrug, det andet høebrug.
Kobber, tin og jernfang: 51.2.7. (bl.a. 1 brøggekiedel: 12 rdr.)
Sengeklæder og linklæder: 20.2.5.
Levende vare: 207.2.8. (11 heste/hopper/føl: 83 rdr., 14 stude/køer/kalve: 80 rdr., 15 får/4 lam: 12 rdr. 3 gamle grise/ 1 so/ 1 galt/ 6 mindre svin: 8 rdr.).
Sølv og rede penge: 26.2.6.
Korn: 132.3.8.
Tilstående gæld: 48.2.8.
Boets formue: 787.0.15.
Bortskyldig gæld: 169.0.3. (bl.a. til datteren Inger: 20 rdr., sønnen Peder: 8 rdr., sønnen Mads: 13 rdr.)
Til deling mellem 3 sønner og 3 døtre: 615.0.12 - til hver broder: 136.3.11 5/9 og til hver af de to levende døttre 68.4.13 7/9, og til den afdøde datters to børn hver: 17.0.7 4/9.
Herefter opdeles boet til arvingerne i 9 lodder á 68.1.13 (Jørgen får 1. og 8., Mads får 4. og 5., Peder får 6. og 7., Anne får 3., Inger får 2., Clemmen Jørgensen og hans 2 døttre det 9. lod).
.
iii Jørgen Madsen, † eft 1678.

iv Peder Madsen, † før 1674 i København.

v Maren Madsdatter, † eft 1674.

Hun blev gift med Jens Sørensen, † eft 1674.

Ved forældres død i Selsinggård.

3223. XX Pedersdatter, † feb 1674 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Ilsemade-kilde på stranden ved Vesterløkken. Her set fra nordøst

3272 Søren Jensen Holm    * omkring 1585 i Nordby sogn, Samsø,   omkring 1645 

Han blev gift med Anne Michelsdatter

Dette par er også ane 3320 og  3321

Børn:

1636 Jens Sørensen Holm   * 1620 i Nordby sogn, Samsø  † december 1662 i Nordby sogn Samsø 

Han blev gift med Margrethe Mortensdatter

Dette par er også ane 1660 og 1661

3273 Anne Michelsdatter    efter 1645 

Nordby bakker

9 X tipoldeforældre

4656. Jørgen Pedersen, * Omk 1530.

Han var gift med XX

Fra slægtsbogen "Slægten Gylling fra Samsø".
Han besad halvdelen af den oprindelige Tranebjerggård. Den 5. juli 1561 ses kong Christian III at have udstedt et skøde til Jørgen Pedersen og Christiern Pedersen (antagelig brødre) på hver sin halvpart af "den Eiendomb och Gaardsrum, hvorpaa Trabdberriggaard nu er bygget i Tranberrig bye paa Samsøe paa den nordre Gade", dog mod årlig at svare kronen de sædvanlige afgifter af de til gården hørende fæstejorder.
Af Kalundborg slots regnskaber fra 1579-1580 fremgår det, at Jørgen Pedersen da afstod halvdelen af sin fæstejord til sønnen Rasmus Jørgensen, som i indfæstning betalte 30 rdr.

Børn:

2328. i Rasmus Jørgensen.

Han blev gift med XX

ii Jens Rasmussen.

4657. XX

Tranebjerg

4660. Peder Bendtsen.

Han var gift med XX

Fra slægtsbogen "Slægten Gylling fra Samsø".
Opført i Kalundborg lens jordebog 1599 som fæster af gård nr. 2 i Tranebjerg.

Børn:

2330. i Bendt Pedersen, † før 1641 i Tranebjerg, Samsø.

Han var gift med XX

4661 XX

Fra Tranebjerg kirke

Kilder

Først og fremmest en stor tak til:

Fåborg byhistoriske arkiv

Kurt Dahl

Mogens Stjerne Pedersen

Danny Stoltenberg Stjerne

Niels Henrik Nielsen

"Brødrende Stjerne" Besser

Lene Knudsen

Ole Dalsgaard

Lis Nymark Økomuseet Samsø

Andre kilder:

"Af Nordby sogns historie" af Jacob Hansen

"Der ligger en ø, Samsø" af John Rode Andersen

"Slægten Gylling fra Samsø" Nordisk slægtsforskning 1875

Inge Laura Jensen 17.08.2017 16:51

Spændende at læse da der er mange af mine aner der er fælles. Bla. Holmslægten

Grethe Glistrup 18.05.2012 20:41

Jeg har læst hvad du skriver her, det en dejlig beretning og skønt du deler den med os andre. Jeg forsker i Karmark slægten fra Skiern og Rold.
Med venlig hils

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...