Kirstens kreative indslag

106. Peder Pedersen Rytter, * 1722, † 15 sep 1802 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

Ingen i Besser kirkebog, der passer, men ved brylluppet står der de begge er af Torup

Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter, 2 feb 1749 i Besser sogn, Samsø. Forlovere: Ole Christensen, Clemmen Holm begge af Thorup

Holbæk, Samsø, Besser, Thorup Bye, , 109, FT-1787, B4854
Peder Pedersen (Rytter) 70 Gift Mand Huusmand og Hiulmand
Kirsten Rasmusdatter 68 Gift Kvinde

Holbæk, Samsø, Besser, Thorup, 17, 122, FT-1801, B4859
Hans Jørgensen 49 Gift Mand Huusmand med Jord og Daglejer
Karen Pedersdatter 48 Gift Kone
Anne Hansdatter 13 Ugift Deres Børn
Peder Hansen 9 Ugift Deres Børn
Kirsten Hansdatter 5 Ugift Deres Børn
Peder Pedersen Rytter 84 Enkemand Konens Fader Nyder Ophold

skøde 12.02.1749 -- hvor han køber hus af Jørgen Sørensen i Thorup

Contract: 26.04.1786 ( skifteprotokol 1784 --91 )
1756 -- 1803 , Thorup 4--3
Hans Jørgensen i Øst. overdrages ved Contract med Peder Pedersen af Thorup
dat.26.04.1786, sidstenævntes huus og ejendom , den halve deel og det øvrige ved afhænderens dødelige afgang , ved at overtage gjælden , udbetale medarvingerne
i alt 19 rdl og forsørge afhænderen med ophold for livstid , tinglæst 27.04.1786 og prot. folio 332 i protokol nr.2 ( den er brændt ) findes i skifteprotokollen 1784 -91
448.

R260 Skifteprotokol 1784 - 1791, film 406, folio 405

SKIFTE: Anno 1790 dend 10 October, mødte paa dette Lands Høj Grevelige Herskabs Vegne Forvalter Didrich fra Ørnslund ved Fuldmægtig Hans Stephansen med tiltagne 2.de Vitterligheds Vidner Gaardmænd Søren Jensen og Jørgen Jørgensen Holm begge af Thorup i Stervboet hos Huusmand Peder Pedersen, hvis Hustrue Kirsten Rasmusdatter,der dend 9 denne Maaned ved Døden var afgaaet, for at registrere og vurdere til videre paafølgende Skifte og Deeling efter Loven, Arvingerne ere: Jørgen Pedersen, Gaardmand i Langemark
Maren Pedersdatter, gift med Henrik Jensen Smed i Østerbye, Karen Pedersdatter, gift med Hans Jørgensen Huusmand i Thorup. Alle Arvingerne ere myndige og var tilstæde, samt begiærede selv at skifte og deele med Enkemanden.
Herforuden fremlagde Enkemanden en imellem ham og Hustrue samt Svigersøn Hans Jørgensen oprettede Fledførings Contract, dateret 26.de April 1786, underskreven af alle Arvingerne, samt læst paa Samsøe Birketing den 27. de April samme Aar, hvormed han ville bevise at Arvingerne forhen havde været eenige med ham og afdød Hustrue om Huusets Afstaaelse med videre. Samme Contract lyder Folio 448 og 449 i Panteprotokol.
Som alle Arvingerne var myndige efter Loven og eenige om at deele Arven. Saa blev Boen dem overleveret til Deeling, med tagen Reservation at holde Skifte Retten kraves og skadesløs i alle lovlig Maader og er dette Skivte saaleedes i al Eenighed sluttet og tilendebragt, som ved vore Hænders Underskrivt bekræftet.
Datum Stervboet ut supra. Paa Hr Forvalter Didrichs Vegne Enkemanden som Fuldmægtig H. Stephansen Peder Pedersen Arvinger Jørgen Pedersen, Henrik Jensen, Hans Jørgensen Som Vitterligheds Vidner Som med paaholden Pen har skreven deres Navne, Søren Jensen Jørgen Jørgensen

Børn:

i Troels Pedersen Rytter, * 20 apr 1749 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 1 jun 1749 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Jørgen Pedersens hustru i Østerbye, faddere Rasmus Rasmussen i Thorup, Morten Sørensen ibid, Søren Rasmussen ibid, Jens Olesen ibid, Ole Mentholms hustru ibid, Jens Jensens hustru af Østerbye, Margrethe Jørgensdatter af Thorup, Maren Mortensdatter af Besser

ii Niels Pedersen Rytter, * 21 okt 1750 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Ole Mentholms hustru ibid, faddere Jens Madsen og Knud Henriksen ibid

iii Jørgen Pedersen Rytter, * 2 jan 1752 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 24 jan 1824 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Clemen Holms hustru ibid, faddere Ole Hansen Toftebjerg, Jens Jensen Lund af Østerbye

Han blev gift med (1) Anna Jørgensdatter, 11 okt 1776 i Nordby sogn, Samsø, † 1777.

Han blev gift med (2) Kirsten Michelsdatter, 1 dec 1778 i Besser sogn, Samsø, * 1737, † 30 apr 1812 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Langemark Bye, , 89, FT-1787
Jørgen Pedersen 37 Gift Mand Huusmand og Hiulmand
Kirsten Mikelsdatter 50 Gift Kvinde
Jørgen Jørgensen 11 Ugift Mandens Barn
Søren Sørensen 10 Ugift Kvindens Barn
Søren Jørgensen 8 Ugift Deres Barn

Holbæk, Samsø, Besser, Langemark, 8, 77, FT-1801
Jørgen Pedersen 52 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Mikkelsdatter 64 Gift Kone
Jørgen Jørgensen 25 Ugift Mandens Børn Seiler
Søren Jørgensen 24 Ugift Deres Børn
Bodil Mikkelsdatter 21 Ugift Tienestepige
Peder Mikkelsen 52 Ugift Opholdende

iv Karen Pedersdatter, * 29 sep 1753 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 16 aug 1812 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Frembåren af Morten Sørensen ibid, ingen faddere nævnt

Hun blev gift med Hans Jørgensen Yde, * 1 jan 1770 i Østerby, Besser sogn, † 15 mar 1812 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

Se Folketællingen ved faderen 1801, han bor i aftægt hos dem

53. v Maren Pedersdatter, * 11 feb 1757 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 9 feb 1809 i Østerby, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Henrik Jensen Smed, 22 okt 1776 i Besser sogn, Samsø.

vi Peder Pedersen Rytter, * 27 maj 1759 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 11 sep 1785 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Michael Rasmussens hustru ibid, faddere Jens Jensen Frier ibid, Ole Pedersen i Besser

vii Niels Pedersen Rytter, * 8 aug 1762 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 1 jun 1766 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Peder Sørensens hustru ibid, faddere Rasmus Pedersen af Besser, Laurids Nielsen af Thorup

107. Kirsten Rasmusdatter, * 1719 † 9 okt 1790 i Thorup, Besser sogn

Besser Rev

108. Søren Jensen Skytte, * 1719 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1790 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med XX

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbierg, , 28, FT-1787
Jens Povelsen 38 Gift Mand Bonde og Huusmand
Anne Sørensdatter Skiøtt 24 Gift Kone
Karen Jensdatter 4 Ugift Deres Børn
Jens Povel Jensen 1 Ugift Deres Børn
Søren Jensen Skiøtt 72 Enke(mand) Konens Fader

Børn:

54. i Jens Sørensen Skjøt, * 2 okt 1757 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 dec 1826 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Pedersdatter, omk 1783 i Onsbjerg sogn, Samsø.

ii Ane Chatrine Sørensdatter Skjøt * 1763 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 26 mar 1818 i Onsbjerg sogn, Samsø

Hun blev gift med Jens Poulsen Maler * 1743, † 25 dec 1819 i Onsbjerg sogn, Samsø

I folketælling 1787 har de hendes far i aftægt se ovenover

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg, 28, 28, FT-1801
Jens Povelsen Maler 53 Gift Opholdende Huusmand med Jord. Daglejer
Anna Katr. Sørensdatter 35 Gift
Søren Jensen 7 Ugift

109. XX

Onsbjerg set fra "Dyret"

116 Niels Mogensen * 3 jun 1748 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø † 14 feb 1820 Nordby sogn, Samsø
Mogens Andersens Niels af Brundby døbt. Fremstillet af Jens Nielsens hustru i Pillemark, faddere Jens Nør af Tranebjerg, Roland Jørgensen, Søren Lauritsen, Oluf Hansen, Magnus Hansen og Niels Krags hustruer alle af Ørbye

Han blev gift (1) 7 juli 1773 i Nordby sogn med Zidsel Sørensdatter Degn * 2 feb 1701 i Nordby sogn, Samsø, † 17 dec 1792 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (2) i 1793 med Gundil Sophie Nielsdatter

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 60, 60, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Mogensen 55 Gift Mand Huusmand med Jord
Gundil Sofie Nielsdatter 32 Gift Kone
Mogens Nielsen 4 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen 2 Ugift Deres Børn

Niels Mogensen feb 1820 Gundil Sophie Nielsdatter 157 Nor
Mogens

Børn med Zidsel Sørensdatter Degn

i Bodil Nielsdatter * 6 sept 1772 i Nordby sogn, Samsø
B. Willadsens hustru fra Pillemark bar barnet, faddere Michel Bejer, Søren Degn, Michel Pedersens hustru, Christen Triers Børn af Pillemark, nemlig Anna og Appolone Rasmusdatter

ii Søren Nielsen Mogensen * 22 jan 1775 i Nordby sogn, Samsø, † 12 feb 1847 i Onsbjerg sogn, Samsø
X bar det, faddere Hans Foged, Peder Annbjerggård, Kirsten Kræmers, Kirsten Rass

Han blev gift med Maren Mortensdatter

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 60, FT-1834
Søren Nielsen Mogensen 63 Gift Dagleier
Maren Mortensdatter 55 Gift Hans Kone
Jens Nielsen 23 Ugift Inderste, Maler

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg Bye, et Huus, 126, FT-1840
Morten Jørgen Sørensen 24 Ugift Huusmand og Skræder
Søren Nielsen Mogensen 69 Gift Huusfaderens Forældre der af ham forsørges
Maren Mortensdatter 63 Gift Huusfaderens Forældre der af ham forsørges

iii Jens Nielsen Mogensen * 31 aug 1777 i Nordby sogn, Samsø, † 28 maj 1842 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø
Jomfru Ryeborg bar barnet, faddere Michel Pedersen Foged, Michel Frandsen, Christen Rasmussen og Clemen Madsens hustruer

Han blev gift (1) med Mette Katrine Nielsdatter

Han blev gift (2) 22 feb 1798 i Nordby sogn med Kirsten Jensdatter Kjær

Han blev gift (3) 23 okt 1828 i Onsbjerg med Dorthea Christensdatter

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, et Huus, 22, FT-1834
Jens Nielsen Mogensen 62 Gift Dagleier
Dorthe Christensdatter 37 Gift Hans Kone
Mette Kirstine Jensdatter 5 Ugift Deres Barn
Hans Emmelev 53 Enke Inderste, Farver

iv Rasmus Nielsen Mogensen * 20 maj 1781 i Nordby sogn, Samsø, † 16 maj 1856 i Nordby sogn, Samsø
Båren af Søren Christensens hustru ibid, faddere Mns Mikkel Laursens i Nordbys hustru, Jens Frandsen Molbo og Møller Jens ibid, Mikkel Holm i Mårup. pigebørnene Bodil og Kirsten Sørensdatter Lauritsen, Anna Toft og Bodil Haukrog fra Nordby

Han blev gift 25 sept 1802 i Nordby med Birthe Nielsdatter

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 33, FT-1834
Rasmus Michelsen 29 Gift Huusmand med Jord
Ingeborg Rasmusdatter 18 Gift Hans Kone
Rasmus Nielsen Mogensen 54 Gift Huusfaders Svigerfader
Birthe Nielsdatter 54 Gift Hans Kone
Jens Rasmussen 9 Ugift Deres Børn
Ane Kirstine Rasmusdatter 13 Ugift Deres Børn

Børn med Gunhild Sophie Nielsdatter

v Zidsel Nielsdatter * 14 november 1793 i Nordby sogn, Samsø, † 8 apr 1794 i Nordby sogn, Samsø
frembåren af Jørgen Jensens hustru, faddere Mikkel Kjær, X Jørgensen, Rasmus Sørensen og Karen Jensdatter,

vi Zidsel Nielsdatter * 22 feb 1795 i Nordby sogn, Samsø, † 6 jul 1800 i Nordby sogn, Samsø. Dåbsnoter ulæselige

58. vi Mogens Nielsen, * 16 jul 1797 i Nordby sogn, Samsø, † 26 jul 1881 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Ane Mette Jørgensdatter, 1 jul 1819 i Nordby sogn, Samsø. Forlovere Jens Mortensen og Rasmus Nielsen Mogensen

Han blev gift med (2) Margrethe Marie Jensdatter, 9 jun 1839 i Nordby sogn, Samsø, * 13 aug 1814 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 14 apr 1859 i Onsbjerg sogn, Samsø.

viii Niels Nielsen * 17 sept 1799 i Nordby sogn, Samsø
Frembåren til dåben af Mikkel Knudsens hustru, faddere Willads Molboe, Jens Rasmussen, Henning og Kjær Møller

ix Dødfødt Nielsdatter * 21 marts 1802 i Nordby sogn, Samsø, † 21 marts 1802 i Nordby sogn, Samsø

x Dødfødt Nielsen * 7 juli 1805 i Nordbys ogn, Samsø † 7 juli 1805 i Nordby sogn, Samsø

xi Mathias Nielsen * 2 sept 1806 i Nordby sogn, Samsø, † 15 dec 1891 i Århus Domsogn
Hans Xborgs kone frembar barnet, faddere Michel Fogeds hustru, X Haukrog, Anne Christensdatter

Han blev gift 12 april 1833 i Århus Domsogn med Ane Lene Andersdatter

Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Graven, Nr 228, , 332, FT-1834, B3334
Mathias Nielsen 25 Gift Dagleier
Ane Lene Andersdatter 22 Gift hans Kone
Niels Nielsen 1 Ugift deres Søn

xii Jens Nielsen Mogensen * 16 maj 1809 i Nordby sogn, Samsø, † 23 april 1874 i Nordby sogn, Samsø
Rasmus Nielsen Mogensens hustru frembar barnet, ingen faddere nævnt

Han blev gift 20 okt 1836 i Nordby sogn med Ane Sørensdatter

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, et Huus, 88, FT-1840, B4871
Jens Mogensen 30 Gift Huusmand
Ane Sørensdatter 33 Gift Hans Kone

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye, Et Huus, 99.1, FT-1845, B4417
Jens Mogensen 36 Gift Huusmand og Dagleier Her i Sognet
Ane Sørensdatter 39 Gift Hans Kone Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 123, FT-1850, B4876
Jens Mogensen 41 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader I Sognet
Ane Sørensdatter 44 Gift Hans Kone I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Huus, 125, FT-1860, B4881
Jens Mogensen 51 Gift Huusfader, lever af sin Jordlod I Sognet
Ane Sørensdatter 54 Gift hans Kone I Sognet
Ane Dorthe Skræder 16 Ugift deres Pleiebarn I Sognet

117 Gundel Sophie Nielsdatter * 15 feb 1769 i Nordby sogn, Samsø † 12 maj 1835 i Nordby sogn, Samsø
Møller Niels Jensen en datter Gunnel Sophie, Madme Raffnsøe bar barnet, Hans Jensen, Jens Mortensen Smed, Mons Markus Wøldike Raffnsøe, Christen Smeds hustru, Jørgen Jørgensen Holm

Note. Madam Raffnsøe er præstens hustru i Nordby, en af deres døtre hedder Gundel Sophie, som Gundel her bliver opkaldt efter. Marcus Wøldike Raffnsøe er præstens søn.

død Niels Mogensens enke Nordbye, 67 år

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 10, FT-1834, B4866
Jens Sørensen Hjorth 34 Gift Huusmand med Jord
Karen Jørgensdatter 39 Gift Hans Kone
Jørgen Søren Jensen 8 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 4 Ugift Deres Børn
Rasmus Jensen 1 Ugift Deres Børn
Maren Jensdatter 11 Ugift Deres Børn
Knud Jørgensen Skjøt 42 Gift Dagleier
Mette Marie Johansdatter 35 Gift Hans Kone
Jørgen Knudsen 12 Ugift Deres Børn
Jens Knudsen 11 Ugift Deres Børn
Johannes Knudsen (Skjøt) 5 Ugift Deres Børn
Søren Knudsen (Skjøt) 2 Ugift Deres Børn
Maren Knudsdatter 9 Ugift Deres Børn
Karen Knudsdatter (Skjøt) 3 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen Suder 44 Gift Huusmand med Jord
Maren Michelsdatter 48 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 8 Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 5 Ugift Deres Børn
Peder Jensen Kjær 45 Gift Huusmand med Jord
Karen Pedersdatter 39 Gift Hans Kone
Dorthe Pedersdatter 11 Ugift Deres Barn
Ellen Jensdatter 72 Enke(mand) Huusfaders Moder
Mogens Nielsen 37 Gift Huusmand med Jord
Ane Mette Jørgensdatter 37 Gift Hans Kone
Niels Mogensen 5 Ugift Deres Børn
Karen Mogensdatter 13 Ugift Deres Børn
Gundil Sophie Mogensdatter 7 Ugift Deres Børn
Maren Mogensdatter 2 Ugift Deres Børn
Gundil Sophie Nielsdatter 67 Enke(mand) Huusfaders Moder
Morten Pedersen Smed 52 Gift Huusmand med Fæstejord
Kirsten Jørgensdatter 53 Gift Hans Kone
Jens Mortensen 22 Ugift Deres Søn, Søefarende
Rasmus Jørgen Jensen 35 Gift Kgl. Lods paa Kyeholm
Karen Rasmusdatter 38 Gift Hans Kone
Jens Rasmussen 2 Ugift Deres Børn
Mette Johanne Rasmusdatter 10 Ugift Deres Børn
Apollone Rasmusdatter 5 Ugift Deres Børn
Michel Michelsen Fløistrup 35 Gift Huusmand med Jord
Ane Sophie Kjeldsen 42 Gift Hans Kone
Johannes Michelsen 6 Ugift Deres Børn
Michel Michelsen (Fløistrup) 3 Ugift Deres Børn
Kirsten Marie Michelsdatter (Fløistrup) 8 Ugift Deres Børn 

Samsøstue Brundby

118 Jørgen Hansen * 1761

Han blev gift med Bodil Peersdatter

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, 54, 155, FT-1801
Jørgen Hansen 40 Gift Mand ligeledes [Jordløs Huusmand. Gaar i Dagleie]
Bodil Peersdatter 31 Gift Kone
Hans Jørgensen 7 Ugift Deres Barn
Anne Mette Jørgensdatter 5 Ugift Deres Barn
Søren Jørgensen 1 Ugift Deres Barn
Peer Madsen 67 Gift Konens Far
Anne Rasmusdatter 78 Gift Konens Moder

Børn

i Hans Jørgensen * 2 feb 1794 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø
Båren af Mads Sørensens hustru, faddere Tønnes Jørgensen, Anders Tømmermann, Jens Jensen, Barbara Tønnesdatter

59. ii Anne Mette Jørgensdatter, * 1796 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1 dec 1838 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift 1 juli 1819 i Nordby med Mogens Nielsen

iii Søren Jørgensen * 15 juni 1800 i Ørby, Tranebjerg sogn
Faddere Mad X, Rasmus X, Søren Jørgen, Michel Jørgensen, X Jørgensdatter

119 Bodel Peersdatter * 1770

Døbefront Tranebjerg kirke

4 X tipoldeforældre

136. Michel Pedersen Kjær, * 1695, † 2 jun 1777 i Nordby sogn, Samsø.

Ved begravelsen 82 år.

Han blev gift med Karen Pedersdatter.

Børn:

i Kirsten Michelsdatter, * 27 nov 1735 i Nordby sogn, Samsø.
Frembåren af Niels Knudsens hustru, faddere Rasmus Thomassen og Kristen Jørgensen, Oluf Pedersen Kjær og Jens Skrædder, Michael Rasmussen og Michel Michelsens hustruer, Kirsten C??sdatter og Maren Larsdatter

112. ii Peder Michelsen Kjær, * 14 apr 1739 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Dorthe Jensdatter, 12 sep 1768 i Nordby sogn, Samsø.

iii Maren Michelsdatter, * 11 aug 1748 i Nordby sogn, Samsø † 2 aug 1828 i Nordby.
Christen Pedersens hustru af Pillemark bar barnet, faddere Jens Christensen X, Jens Alexander, LX Jensen, Christen Kjær, Ole Houbro og Ras Degns hustruer Kirsten Michelsdatter X, Mette Rasmusdatter

Hun blev gift med Mikkel Jensen Fod

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 79, 79, FT-1801, B4861
Mikkel Jensen Fod 52 Gift Mand Huusmand med Jord. gaaer i Dagleje
Maren Mikkelsdatter 52 Gift Kone

Mikkel Fods enke 79 år

137. Karen Pedersdatter

Nordby bakker

Dette par er også ane 228 og 229

140. Oluf Andersen, * 18 sep 1708 i Koldby sogn, Samsø, † 4 nov 1761 i Besser sogn, Samsø.
Båren af Jørgen Alfast hustru ibid, faddere Jørgen Rasmussen af Koldby, Ras X af Pillemark, Oluf X i Tranebjerg, Jens Møllers hustru i Haarby, xxxx

Ved børnenes dåb bliver han både kaldt Oluf og Ole

Han blev gift med Kirsten Henriksdatter, 24 mar 1735 i Besser sogn, Samsø.

Børn:

i Bodil Olufsdatter, * 9 mar 1738 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 15 maj 1738 i Østerby, Besser sogn, Samsø.
Faddere Jens Jensen i Østerbye, Rasmus Tønnesen i Besser, Poul Pedersen i Østerbye, Jørgen Agerups hustru i Besser, Rasmus Jensens hustru i Haarmark bar barnet

ii Bodil Olufsdatter, * 21 jun 1739 i Østerby, Besser sogn, Samsø.
Faddere Oluf Christensen i Alstrup, Søren Helboe i Østerbye, Søren Ibsen ibid, Hans Svane I Alstrup, Peder Christensens hustru i Østerbye bar barnet

Hun blev gift med Jens Michelsen, 7 jun 1768 i Besser sogn, Samsø.

iii Anders Olufsen, * 15 jul 1742 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 27 aug 1801 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø.
Fremstillet af Morten Madsens hustru ibid, faddere Bertel Bertelsen og Morten Madsen ibid, Michel jensens hustru i Toftebjerg, Christen Jensen ibid, Anne Xdatter, Johanne Rasmusdatter ibid

Han blev gift med (1) Maren Jensdatter, 5 dec 1771 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med (2) Anna Hansdatter, 24 feb 1774 i Koldby sogn, * 1744 i Krogsgaard, Koldby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, 39, 140, FT-1801
Anders Olesen 63 Gift Mand Jordløs Huusmand
Anne Hansdatter 60 Gift Kone Sver vanføer
Anne Mette Andersdatter 18 Ugift Deres Barn

114. iv Henrik Olufsen, * 8 jun 1745 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 17 mar 1811 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 24 sep 1772 i Besser sogn, Samsø.

v Bertel Olufsen, * 6 jan 1748 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1799 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Morten Madsens hustru af Østerbye, faddere Michel Johansens hustru af besser, Anne Meirdatter ibid, Anne Jørgensdatter i Østerbye, Laurits Jensen i Østerbye, Rasmus Lauridsen af Besser, Eric Madsen ibid,

Han blev gift med Anne Mette Andersdatter, 26 okt 1786 i Besser sogn, Samsø, * 25 mar 1762 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 4 jan 1845 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, , 19, FT-1787
Bertel Ollesen 39 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Anne Andersdatter 25 Gift Kvinde
Niels Nielsen 27 Ugift Tienestefolk
Kirsten Jørgensdatter 22 Ugift Tienestefolk
Olle Jensen 15 Ugift Tienestefolk
Povel Ollesen 70 Ugift Opholdende

vi Poul Olufsen, * 16 jan 1752 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Jens Hansens hustru ibid, faddere Jens Madsen af Thorup og Poul Pedersen i Østerbye,

141. Kirsten Henriksdatter, * 1709, † 10 feb 1771 i Østerby, Besser sogn, Samsø.

Koldby kirke

144. Jens Jørgensen Degn, * 1690, † 2 aug 1752 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med (1) Anne Olufsdatter.

Han blev gift med (2) Barbara Sørensdatter, 5 dec 1724 i Tranebjerg, Samsø.

Børn med Anne Olufsdatter:

i Jens Jensen Degn, * 29 nov 1720 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Frembåren af Jørgen X hustru af Torup, faddere Søren Mortensen i Stauns, Jens Sørensen og hans søn Jens Jensen i Brundby, Rasmus Andersen Xborggård, Jens Sørensen, Jens Sørensens hustru i Ørby, og Johanne Nielsdatter ibid

Han blev gift med Mette Olesdatter, 1756 i Tranebjerg, Samsø,

Børn med Barbara Sørensdatter:
ii Jørgen Jensen Degn, * 1724, † 26 aug 1725 i Tranebjerg, Samsø. Dåbsnoter udtværede

iii Maren Jensdatter, * 25 nov 1725 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 21 sep 1771.
Frembåren af Morten Jensens hustru,Faddere X Hvid, Hans Nielsen af ?, Hans Hansen af Ørby, Hans Christensens hustru ibid, Niels Jørgensens datter

Hun blev gift med Peder Pedersen.

72. iv Jørgen Jensen Degn, * 1 sep 1726 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med (1) Elisabeth Nielsdatter

Han blev gift med (2) Lucia Christiana Schultz, 16 jul 1778 i Tranebjerg, Samsø.

145. Barbara Sørensdatter, * 1693 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 25 sep 1753 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Fra Tranebjerg kirke

146. Phillip Gosche Michael Schultz, * 1719, † 2 maj 1801 i Koldby sogn

Han blev gift med Catahrina Margretha Trane

Han var også i den dansk- norske søetat http://www.navalhistory.dk/danish/officererne/officerslister/officerer_s.htm

De får 15 børn ialt. er forgældet og søger og får forskud på 200 Rdl. til betaling af gæld. Han er Indrulleringsofficer i det Slesvigske distrikt i 25 år. 6/7 1765 får han 2 måneders orlov for at rejse fra Sønderborg til Rúgen for at besøge sin slægtning Kammerherre Wolffrath.
22/12 1797 Afsked på grund af alder og svagelighed.

Børn:

73. i Lucia Christiana Schultz, * 28 aug 1750 i Ekersførde Tyskland, † 23 jul 1808 i Koldby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jørgen Jensen Degn, 16 jul 1778 i Tranebjerg, Samsø.

ii Philipp Jacob Wilhelm Schultz, * 1 sep 1762 i Sønderborg sogn, † jun 1822.
Faddere: Peder Poulsen X, Mr. Henning Herrn, frau C. Sophie Burcharde

Kadet 1782
Er med i slaget på Reden 1801 "forlod skibet under slaget" Kommer for en Krigsret og dømmes til døden, benådes i sidste øjeblik og landsforvises. Bliver for en tid skibsbygger i NordAmerika. d. juni 1822 i Pløn

Han blev gift med Anna Marie Louise Brown, * 23 apr 1767, † 16 okt 1794.

iii Friedericha Margrethe Schultz.

Hun blev gift med Jens Hansen Krogh.

iv Sophia Magdalena Schultz, * 1 sep 1762 i Sønderborg sogn.
Frau Helena Marie Carpenter frau Elisabeth Clausen, Mr Severin Ahlman X.

v Phillippina Cecilia Maria Schultz, * mar 1761 i Sønderborg sogn.
faddere : Cecilia Ahlmann. Katharina Almann, Anna Poulsen, Henning Poulsen.

147. Catahrina Margretha Trane, * 1725.

Slaget på Reden

148. Rasmus Pedersen Bachmann, * 1730 i Besser sogn, Samsø, † 1798 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Kirsten Mortensdatter, 23 okt 1754 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, , 29, FT-1787, B4854
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Morten Rasmusen 30 Enke(mand) Mand Bonde og Huusmand
Dorthe Mortensdatter 5 Ugift Mandens Barn
Maren Mortensdatter 3 Ugift Mandens Barn
Kirsten Mortensdatter 1 Ugift Mandens Barn
Rasmus Pedersen 58 Gift Mandens Fader Kalkslager
Kirsten Mortensdatter 63 Gift Mandens Moder

Børn:

74. i Morten Rasmussen Møller, * 21 apr 1758 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 14 jun 1820 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Karen Andersdatter, 22 maj 1781 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Mette Marie Hansdatter.

149. Kirsten Mortensdatter, * 1715 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 25 dec 1789 i Besser sogn

150. Anders Olufsen Norsker, * 1709, † 7 apr 1784 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Jensdatter, 25 mar 1736 i Besser sogn, Samsø.

Børn
i Jens Andersen, * 10 jun 1736 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 18 maj 1788 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Faddere Michel Michelsen ibid, Rasmus Jørgensen ibid, Anders Pedersen ibid, Karen Andersdatter ibid, Mads Mortensens hustru ibid frembar barnet.

ii Maren Andersdatter, * 28 jul 1737 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Faddere Peder Lauritsen i Besser, Peder Hansen i Langemark, Jørgen X ibid, Apollone Pedersdatter ibid, Søren X hustru frembar barnet

iii Oluf Andersen Norsker, * 17 jan 1740 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 24 jun 1792 i Besser sogn, Samsø.
Faddere Søren Iversen og Knud Pedersen i Besser, Søren Hansen ibid, Søren X hustru i Langemark, Michel Michelsens hustru i Langemark bar barnet

Han blev gift med Anne Christensdatter, 10 nov 1772 i Besser sogn, Samsø, * 23 jun 1748 i Besser sogn, Samsø, † 1818 i Besser sogn, Samsø.

iv Knud Andersen Norsker, * 21 okt 1742 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 24 jun 1778 i Langemark, Besser sogn, Samsø. Standsvend.
Fremstillet af Jens Rasmussens hustru ibid, faddere vare Rasmus Christensen og Peder Sørensen i Thorup, Peder Jørgensen ibid, Niels Hansens hustru og Rasmus jensens hustru ibid, Karen Olufsdattere i Onsbjerg

Han blev gift med Mette Michelsdatter Svensk, 6 okt 1773 i Besser sogn, Samsø, * 9 okt 1746 i Nordby sogn, Samsø, † 28 jun 1793 i Nordby sogn, Samsø.

v Christen Andersen, * 22 aug 1745 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Niels Rasmussens hustru i Thorup, faddere Bent Jensen ibid, Knud X og Peder Hansen, Rasmus Christensens hustru, Kirsten Rasmusdatter

vi Anne Andersdatter, * 20 feb 1748 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 1 sep 1782 i Østerby, Besser sogn.
Fremstillet af Jens Rasmussens hustru ibid, faddere Clemen Holms hustru i Torup, Peder Sørensens hustru ibid, Rasmus Clemensen i langemark, Jørgen Jensen ibid, Ole Boesen ibid

Hun blev gift med Niels Christensen Vester, 22 feb 1781 i Besser sogn, Samsø, * 1721, † 14 mar 1790 i Østerby, Besser sogn.

vii Kirsten Andersdatter, * 16 nov 1749 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Jens Rasmussens hustru ibid, faddere Michel Pedersen, Niels Nielsen, Hans Michelsen, Christopher Lauridsen, Søren Jensens hustru, Rasmus Clemensens hustru, Johanne Olesdatter alle af Langemark, Anne Sørensdatter af Thorup

Hun blev gift med Rasmus Jørgensen, 31 maj 1785 i Besser sogn, Samsø, * 1759, † 20 apr 1817 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

75. viii Karen Andersdatter, * 27 maj 1756 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 8 okt 1786 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Morten RasmussenMøller, 22 maj 1781 i Besser sogn, Samsø

151. Anne Jensdatter, * 1707, † 22 jul 1790 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Fra Besser kirke

164. Rasmus Jørgensen, † i Brylle sogn, Odense amt.

Der er en del med navnet Rasmus Jørgensen i Brylle på dette tidspunkt, derfor umuligt at sige hvem af dem, det er den rette. Derfor er der heller ikke nævnt søskende eller hustru.

Børn:

82. i Mads Rasmussen, * 3 mar 1720 i Brylle sogn, Odense amt, † i Render, Brylle sogn.

Han blev gift med Anna Pedersdatter, 20 dec 1746 i Brylle sogn, Odense amt.

165. XX

Brylle kirke

166. Peder Jørgensen, * 1686, † 18 jun 1762 i Render, Brylle sogn.

Han blev gift med Anne Margrethe Andersdatter.

Børn:

83. i Anna Pedersdatter, * 6 jan 1724 i Brylle, † jul 1803 i Render, Brylle sogn.

Hun blev gift med Mads Rasmussen, 20 dec 1746 i Brylle sogn, Odense amt.

ii Maren Pedersdatter, * 26 okt 1727 i Render, Brylle sogn.

167. Anne Margrethe Andersdatter, * 1683, † 12 apr 1776 i Render, Brylle sogn.

Gammelt høstbillede Brylle

196 Mads Mikkelsen † 20 aug 1719 på Tunø

Han blev gift med Edel Kirstine Olufsdatter

13 Mads Mikkelsen på Tunø. 6.2.1734, fol.25B.
E: Edel Kirstine Olufsdatter. LV: bror Hans Olufsen. B: Anne 6, Christen 4, Mikkel 6 mdr. FM: farbror Jens Mikkelsen på Tunø, farbror Oluf Mikkelsen sst, fasters mand Hans Jensen sst. Afdøde døde 20.8.1719 og børnenes alder er angivet for dette år

Børn

i Anne Madsdatter * 1713 på Tunø, † 22 nov 1793 på Tunø

Hun blev gift med Rasmus Morgensen * 1706, † 4 okt 1793 på Tunø

Aarhus, Ning, Tunø, Thunøe, , 40, FT 1787
Rasmus Mortenssen 81 gift Hosbonde Bonde og gårdbeboere
Ane Madsdatter 75 gift Hans kone [Mand: Rasmus Mortenssen] -
Christiane Olesdatter 11 - Deres datters barn (Morfar og mormor: Rasmus Mortenssen og Ane Madsdatter]

ii Christen Madsen * 1715 på Tunø, † 20 maj 1788 på Tunø

Han blev gift med Maren Pedersdatter * 1723, † 13 dec 1798 på Tunø

Aarhus, Ning, Tunø, Thunøe, , 15, FT 1787
Christen Madssen 71 gift Hosbonde Bonde og gårdbeboere
Maren Pedersdatter 64 gift Hans kone [Mand: Christen Madssen] -
Mads Christensen 41 ugift Deres barn [Forældre: Christen Madssen og Maren Pedersdatter] Vanfør og vogter qvæg
Hans Christensen 19 ugift Deres barn [Forældre: Christen Madssen og Maren Pedersdatter] Enrolleret matros

98. iii Mikkel Madsen * feb 1719 på Tunø

Han blev gift med Dorthe Jørgensdatter

197 Edel Kirstine Olufsdatter

Kirkeskib Tunø

200. Rasmus Nielsen Molbo, * omkr 1673 i Jylland, † nov 1744 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Anne Willadsdatter.

Han blev gift i Skarresø. med (2) Bodil Nielsdatter,

http://dk-rock.dk/slaegt/
Iflg. Samsø Gods mandtalsliste 1725: 52 år, slet tilstand, tjener bonden.
Fra Samsø Gods skifteprotokol 1744-48 s. 273:
15.nov.1744 udi afg. Rasmus Nielsen Molboes hus i Onsberg for at foretage registrering og vurdering på en sal mands.... til påfølgende skifte og deling mellem hans efterladte hustru Bodil Nielsdatterog hans børn, som var Villads Rasmussen, gift og bor i Nordby, Ole Rasmussen 26 år i Horsens, Christen Rasmussen 18 år tjenende Lars Christensen i Tafteberg, Zacharias Rasmussen 13 år tjenende hos Jørgen Mortensen i Haardmark, Mette Rasmusdatter gift med Michel Michelsen i Onsberg, Anna Rasmusdatter 20 år, tjenende Rasmus Rasmussen Waastrup, som alle er med den første hustru Anne Willadsdatter, og med den ovennævnte .... 1 datter Anna Rasmusdatter noget over 1 år gammel. For de umyndige ved første enke .... Villads Christensen i Tafteberg curator og formynder for, og for den umyndige af sidste ægteskab er Villads Rasmussen af Nordbye formynder for og var tilstede på egne og den fraværende .... Enkans laugværge Hans Merchel i Onsberg.
Boet forrettet som følger:
Jorden: 4 rdr. 4 mk. 2 sk.
4 rejsnings muurhus: 6.4.0.
3 rejsnings udhus: 4.0.0.
følgende er temmelig ulæselig p.g.a. skade på protokollen, men
Summa formue: 25.0.0.
Nævnt er en udlægsforretning af 17. juni. 1744, og forrige skifte af 24.okt.1740 (NB! skifter 1740-1744 er gået tabt.)
Summa udgæld: 34.1.6. (altså underskud).
Resten er temmelig ulæselig.

Børn med Anne Willadsdatter:

i Villads Rasmussen Molbo, * 2 feb 1709 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 maj 1754 i Nordby sogn, Samsø.

Iflg. kirkebogs-noter ved død er han født ved kyndelmisse 1709 i Onsbjerg.

Han blev gift med Anne Rasmusdatter Printz, 25 jul 1734 i Nordby sogn, Samsø, * 2 apr 1713 i Nordby sogn, Samsø, † 5 aug 1784 i Nordby sogn, Samsø.

Han var i Nordby ved faders død i 1744 og ved onkels død i 1751.
Gårdmand i Nordby matr.55

ii Ole Rasmussen Molbo, * 1718 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han var i Onsbjerg ved faders død i 1744 og i Horsens ved onkels død i 1751. Han var skomager.


100.iii Christen Rasmussen Molbo, * 1722 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 10 nov 1797 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Inger Jensdatter Haukrog, 5 okt 1758 i Nordby sogn, Samsø.


iv Zacaharias Rasmussen Molbo, * 1731 i Onsbjerg sogn, Samsø.

v Mette Rasmusdatter, * i Onsbjerg sogn, Samsø, † eft 1745.

Hun blev gift med Michel Michelsen Adel, † nov 1765 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1754-1769 side 766:
14. nov. 1765 Standsvend Michel Adel i Onsberg mellem enken Mette Rasmusdatter og deres udi ægteskab avlede børn, der er en datter Maren gift med Knud Christensen i Tanderup og en ditto Anne 24 år.
6 rejsnings stuehus: 18 rdr. 0 mk. 0 sk.
6 rejsnings udhus: 8.0.0.
diverse indbo - bl.a. 1 kobber-kiedel: 6.2.0., 1 messing krukke: 2.0.0., 1 ko, 2 får, 1 gris, 1 gl. gås. Ialt 90.3.4.
Udgæld: 22.2.0.
Bliver til deling: 68.1.4. - deraf enken 34.0.10, og hver af børnene: 17.0.5.
Som laugværge Christen Rasmussen Molbo.

vi Anna Rasmusdatter, * omkr 1724 i Onsbjerg sogn, Samsø, † eft 1744.

Barn med Bodil Nielsdatter:

vii Anne Rasmusdatter * omkr 1743 i Onsbjerg sogn, Samsø.

201. Anne Willadsdatter, † okt 1740 i Onsbjerg sogn, Samsø, * omkr 1687 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Iflg. Samsø Gods mandtalsliste 1725: 40 år.

Gammelt kort over Samsø

202. Jens Michelsen Haukrog, * 1697 i Nordby sogn, Samsø, † 19 jan 1746 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter, 10 sep 1730 i Nordby sogn, Samsø.
Gårdmand i Nordby (matr. 60).

Skifteprotokol for Samsø Gods arkiv 1744-48, film 292
Jens Michelsen Nordby feb 1746, fol 332
Børn:
Inger født 1731,
Kirsten født 1739

Farbroder Michel Michelsen Haukrog i Maarup

Børn

101. i Inger Jensdatter Haukrog, * 20 apr 1732 i Nordby sogn, Samsø, † 1803 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med (1) Clemmen Pedersen Holm, 23 jun 1750 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med (2) Christen Rasmussen Molbo, 5 okt 1758 i Nordby sogn, Samsø.

ii Michel Jensen Haukrog, * nov 1733 i Nordby sogn, Samsø, † 29 nov 1733 i Nordby sogn, Samsø.
1 søndag i advent, 29 dec Jens Haukrogs søn Michel hjemmedøbt og straks samme dag død

iii Kirsten Jensdatter Haukrog, * 12 apr 1735 i Nordby sogn, Samsø, † 30 maj 1735 i Nordby sogn, Samsø.
Den 17 april er Jens Michelsen Haukrogs datter Kirsten confirmeret i sin dåbs navn (Hjemmedøbt 12 april) fremstillat af Oluf Rasmussens hustru, faddere Clemen Christensen og Jørgen Christensen, Jens Haukrog og Rasmus Haukrog, Mikkel Holm og Christen Clemensens hustruer Kirsten Poulsdatter og Mette Michelsdatter

iv Kirsten Jensdatter Haukrog, * 2 apr 1736 i Nordby sogn, Samsø, † 3 apr 1736 i Nordby sogn, Samsø.
Jens Michelsen Haukrogs datter Kirsten hjemmedøbt og straks samme dag død

v Kirsten Jensdatter Haukrog, * 20 dec 1739 i Nordby sogn, Samsø, † 3 okt 1763, Druknet mellem Tunø og Samsø.
Frembåren af Jørgen Haukrogs hustru, faddere Jørgen Haukrog og Jørgen Christensen, Michel Jørgensen og Søren Thunboe, Michel Mikkelsen og Jens Christensens hustruer Kirsten Poulsdatter og Kirsten Knudsdatter

103. Kirsten Nielsdatter, * 1698 i Nordby sogn, Samsø, † 5 apr 1745 i Nordby sogn, Samsø

204 Rasmus Pedersen Røver  * 24 september 1713 i Mårup, Nordby sogn, Samsø,  † 11 oktober 1776 i Nordby sogn, Samsø

Peder Røver en søn Rasmus. An ? bar barnet, faddere Søren Hjort, Oluf ?, Oluf ?

Han blev gift med Mette Hansdatter Foged 30 september 1736 i Nordby sogn

Han var gårdmand i Nordby (matr. nr. 80).

Fra "Af Nordby sogns historie":

Blev gift med sin stedmoders søster. Mærkeligt nok blev han ikke som mand i nr. 80 kaldt Foged, men hans efterkommere førte navnet videre.

I Nordby kirkes vaabenhus findes en reliefprydet gravsten med en indskrift til minde om Rasmus Pedersen og MetteHansdatter.

(De to døtre blev gift med to brødre.)

Figursten over Rasmus Peder Søn, * 1712 i Maarup, gift 1736 med Mette Hans Dater, * 1705 i Nordby. De levede i ægteskab i

40 år og velsignedes med to sønner og to døtre; han døde 1776 i sin alders 64. år, hun 1792 i sin alders 86. år. 

Gråhvid kalksten, trapezformet, 190 x 80-114 cm. Fordybet kursiv (navne med versaler) 94 i bladkranset, tværovalt skriftfelt, der udfylder stenens nederste del og afskilres ved en karnisformet liste. I sviklerne er øverst fordybede spejlmonogrammer, til venstre »R(asmus) P(eder)S(øn)«, til højre »M(ette) H(ans)Datter)«.

Nederst henholdsvis bomærke af form som pilespids hvorover kors med vinkelbøjede tværarme, og dateringen »Ao. 1777«. Stenens øverste del rummer helfigurfremstillinger af en mand og kvinde med fødderne på den opefter skrånende tværliste, under tvillingrundbue, som til siderne hviler på rundede pilastre.

Manden, til venstre, er iført en rundpuldet hat med opadkrammet skygge, knælang, gennemknappet kjole og smalt halstørklæde. Med højre hånd trykker han en bog mod brystet, i venstre har han en spade. Kvinden, der bærer kriget hue med pibede, opstående vinger, er i kjole med stramt liv og rigt foldet, fodsid nederdel.

De yderste svikler over tvillingrundbuen rummer englehoveder, mens der i midten er en skjoldformet kartouche med fordybet kursiv: »Tragter efter de ting som er foroven til Colos. 3.2«. På bueslagene skriftbånd med fordybede versaler, over manden: »Vdi min angist vor (!) det min trøst« og over kvinden: »Vi vide hand lefver os har igenløst«.

Børn:

i 102. Peder Rasmussen Foged , * 31 mar 1737 i Nordby sogn, Samsø, † 21 mar 1811 i Nordby sogn, Samsø. 
Båren af Oluf Fogeds hustru, faddere Oluf Foged og Jens Michaelsen Holm, Michael X og M Olufsens hustruer, resten ulæselig

Han blev gift med  Mette Mortensdatter Bachmann , 24 jul 1760 i Nordby sogn, Samsø.

ii Kirstine Rasmusdatter  * 1 januar 1770 i Nordeby sogn, Samsø,  † 3 december 1819 i Nordby sogn, Samsø, hun blev gift (2) med Ole Larsen

iii Hans Rasmussen Foged  * 26 november 1741 i Nordby sogn, Samsø,  † 28 juni 1776 i Nordby sogn, Samsø

Han var gårdmand i Nordby matr. 81

Han blev gift 2 marts 1769 i Nordby sogn (1) med Johanne Jørgensdatter Holm, han blev gift  31 juli 1777 i Nordby sogn (2) med Dorthe Rasmusdatter Kornmåler

iv Margrethe Rasmusdatter  * 10 marts 1745  Nordby sogn, Samsø  † 5maj 1825 i Nordby sogn Samsø

Hun blev gift 25 februar 1769 i Nordby sogn med Jens Sørensen Madsen 

205 Mette Hansdatter Foged  * 4 oktober 1705 i Nordby sogn,  †  1792 i Nordby sogn

Hans Foged en datter døbt Mette

Den reliefprydede gravsten i Nordby kirke over Rasmus Pedersen og Mette hansdatter

2 06 Morten Jensen Bachmann  *  31 januar 1706 i Nordby sogn, Samsø,  † 29 december 1782 i Nordby sogn, Samsø

Jens Mortensens søn Morten. Faddere Rasmus G, Rasmus I, Maren ensdatter, Chr. Michelsen

Han blev gift med Kirsten Michelsdatter den 16 oktober 1735 i Nordby sogn, Samsø

Han var gårdmand i Nordby, matrikel 56

Børn:

, * 24 jun 1736 i Nordby sogn, Samsø, † 2 jul 1785 i Nordby sogn, Samsø.

1 103. Mette Mortensdatter Bachmann

Hun blev gift med Peder Rasmussen Foged den 24 juli 1760 i Nordby sogn

207 Kirsten Michelsdatter  *  18 november 1708 i Nordby sogn, Samsø ,   † 16 marts 1759 i Nordby sogn, Samsø 

Michel Jensen på ? døbt Kirsten, Søren Mortensens hustru bar barnetm faddere J Holm, ?, Jacob Holm, ?, Ann Micheslsdatter

Morten Jensen Bachmanns dåb 1706

216. Jens Rasmussen Skiødt, * 1665 i Onsbjerg sogn, Samsø, † nov 1736 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Mette Jacobsdatter.

Børn:

i Anne Jensdatter Skiødt * 1707 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1762 i Onsbjerg sogn, Samsø

Hun var gift med (1) Søren Jensen Gaard

Hun var gift (2) med Søren Sørensen Møller * 1710, † før 1753 i Onsbjerg sogn, Samsø

ii Rasmus Jensen Skytte * 1708 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1744 i Onsbjerg sogn, Samsø

Han var gift med Margrethe Jensdatter

iii Jacob Jensen Skytte * 1713 i Onsbjerg sogn, Samsø † 1792 i Onsbjerg sogn, Samsø

iv 108. Søren Jensen Skytte, * 1719 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1790 i Onsbjerg sogn, Samsø.

v Maren Jensdatter Skytte * 1722 i Onsbjerg sogn, Samsø † 1736 i Onsbjerg sogn Samsø

vi Dorthe Jensdatter Skytte * 1725 i Onsbjerg sogn, Samsø † 1736 i Onsbjerg sogn, Samsø

217. Mette Jacobsdatter, * 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø, † aug 1733 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Kirkebøgerne fra Onsbjerg Sogn gik tabt under en brand hos kapellanen den 18. december 1814. Derfor er disse data ikke vertificeret, jeg har dem fra www.samsoroots.dk

232. Mogens Andersen Blach * 23 feb 1701 i Nordby sogn, † 13 marts 1765 i Brundby, Tranebjerg sogn. Dåbsnoter svært ulæselige - se foto

Han blev gift med Bodel Nielsdatter

i Maren Mogensdatter * 13 nov 1735 i Brundby, Tranebjerg sogn
Frembåren af C Jørgensens hustru ibid, faddere Peder Østrup, Jens Poulsen og Jens Jensens hustruer, Dorthe X og Anne Pedersdatter alle af Brundby

ii Dorthe Mogensdatter * 27 dec 1738 i Brundby, Tranebjerg sogn
Båren af Jens Pedersens hustru ibid, faddere Clement Pedersen og Peder Bødker i Tranebjerg, Niels Xballe og Jens Pedersens hustru i Brundby, Anne Xdatter ibid

116 Niels Mogensen * 3 jun 1748 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø † 14 feb 1820 Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (1) 7 juli 1773 i Nordby sogn med Zidsel Sørensdatter Degn * 2 feb 1701 i Nordby sogn, Samsø, † 17 dec 1792 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift 1793 med Gundel Sofie Nielsdatter

233. Boel Nielsdatter * 1710, † 1780 i Nordby sogn

Noedby Samsø

234 Niels Jensen Møller * 1736 i Nordby sogn, Samsø, † 1 marts 1802 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (1) i Nordby 29 nov 1757 med Maren Nielsdatter

Han blev gift (2) i Nordby 6 aug 1776 med Ingeborg Jensdatter* 1745, † 26 maj 1818 i Nordby sogn, Samsø

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, , 68, FT-1787
Niels Jenssøn (Møller) 53 Gift Mand Bonde og Huusmand
Ingeborg Jensdatter 42 Gift Kone
Anna Johanne Johannisd. 15 Ugift Konens Børn Avlet udenfor Ægteskab
Maren Nielsdatter 15 Ugift Mandens Datter
Anna Kirstine Nielsdatter 9 Ugift Deres Børn
Birthe Nielsdatter 6 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 57, 57, FT-1801
Niels Jensen Møller 67 Gift Mand Huusmand med Jord
Ingeborg Jensdatter 58 Gift Kone

Børn med Maren Nielsdatter

i Jens Nielsen * 29 jan 1758 i Nordby sogn, Samsø, † 30 dec 1768 i Nordby sogn, Samsø
Mad.me Raffnsøe bar barnet, Christian Sørensen, Møller Morten, Hans Høeg, Jørgen Høegs hustru, Barbara Jensdatter X

ii Mathias Nielsen * 16 dec 1759 i Nordby sogn, Samsø
Jomfru Raffnsøe bar barnet, ingen faddere nævnt

iii Gundel Sophia Nielsdatter * 9 apr 1762 i Nordby sogn, Samsø
Mad.me Raffnsøe bar barnet, Søren Thoubo, Michel Kræmer, Michel Willadsen, Peder Fogeds hustru, Kirsten Christensdatter

iv Niels Nielsen * 27 maj 1764 i Nordby sogn, Samsø
Møller Mortens hustru bar barnet, X Buuch Pedersen, Peder Michelsen Kjær, Jens Lauritsens hustru, Johan Holm

v Peder Nielsen * 12 okt 1766 i Nordby sogn, Samsø
Mad.me Raffnesøe bar barnet, faddere ung Jens Kræmer, Niels Willadsen, Jens Madsen, X Michel Jensens hustru, møllerens Kirstine Jensdatter

vi 117 Gundel Sophie Nielsdatter * 15 feb 1769 i Nordby sogn, Samsø † 12 maj 1835 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Níels Mogensen

vii Maren Nielsdatter * 20 jan 1771 i Nordby sogn, Samsø, † 10 marts 1771 i Nordby sogn, Samsø
Morten Willers hustru bar banet, faddere Jørgen Skjøt, Mads Poulsen, Christen Willadsen, Jens Isachsens hustru og Knuds Appolona

viii Maren Nielsdatter * 28 juni 1772 i Nordby sogn, Samsø, † 24 okt 1834 i Besser sogn, Samsø
Møller Mortens hustru bar barnet, faddere Møller Morten, X Niels, Christen Matiasens og Knud Madsens hustruer, Barbara Holm

Hun blev gift i Besser 6 juni 1798 med Niels Mikkelsen Alstrup

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 24, 24, FT-1801
Niels Mikkelsen 31 Gift Mand Huusmand med Jord. tiener aarlig
Maren Nielsdatter 31 Gift Kone
Mikkel Nielsen 3 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen 1 Ugift Deres Børn
Mikkel Alstrup 66 Gift Mandens Fader Nyder Ophold
Karen Kristensdatter 71 Gift Mandens Moder Nyder Ophold

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 45, FT-1834
Niels Michelsen Alstrup 64 Gift Huusmand og Fisker
Maren Nielsdatter 64 Gift Hans Kone
Jacob Mortensen (Kock) 32 Gift Indsidder og Daglejer
Karen Marie Nielsdatter 32 Gift Hans Kone
Dorthe Marie Jacobsdatter 4 Ugift Deres Børn
Niels Jacobsen 1 Ugift Deres Børn

Børn med Ingeborg Jensdatter

ix Jens Nielsen * 9 nov 1777 i Nordby sogn, Samsø, † 21 dec 177 i Nordbys ogn, Samsø
Jomfru Kyeberg bar barnet, faddere Morten X og X Lauridsen, Michel Mielsen og møller Matthias, Niels Mogensens hustru, Jens Fogeds Anna og Christians Lise

x Anne Kirstine Nielsdatter * 5 dec 1778 i Nordby sogn, Samsø, † 19 juli 1795 i Nordby, Samsø
Båren af ???, faddere Rasmus Ane, Michel Nielsen, Jacob Jensen, Jens Nielsen Møller og Maren Nielsdatter Skomagers alle af Nordby

xi Birthe Nielsdatter * 13 okt 1781 i Nordby sogn, Samsø, † 20 juni 1844 i Nordby sogn, Samsø
Båren af husmand Peder Johansens hustru, faddere Jens Christensen Bachman og smed Mikkel Xs kone Kirsten Xdatter, Mikkel Mikkelsen og Hans Jensen Holm, Birthe Sørensdatter, Søren Christensens datter Bodil og Søren Lauritsens datter Kirsten alle af Nordby

Hun blev gift i Nordby 25 sept 1802 med Rasmus Nielsen Mogensen

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 33, FT-1834
Rasmus Michelsen 29 Gift Huusmand med Jord
Ingeborg Rasmusdatter 18 Gift Hans Kone
Rasmus Nielsen Mogensen 54 Gift Huusfaders Svigerfader
Birthe Nielsdatter 54 Gift Hans Kone
Jens Rasmussen 9 Ugift Deres Børn
Ane Kirstine Rasmusdatter 13 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, et Huus, 33, FT-1840
Anders Rasmussen [Mogensen] 29 Gift Reebslager
Bodil Maria Sørensdatter 33 Gift Hans Kone
Ane Andersdatter [Mogensen] 3 Ugift Deres Barn
Rasmus Mogensen 60 Gift Aftægtsfolk
Birthe Nielsdatter 60 Gift Aftægtsfolk
Ingeborg Rasmusdatter 24 Enke Deres Datter
Birthe Rasmusdatter 3 Ugift Hendes Barn

235 Maren Nielsdatter * 25 jul 1734 i Nordby sogn, Samsø, † 1 jan 1775 i Nordby sogn, Samsø

238. Peer Madsen * 1734, † i Ørby, Tranebjerg sogn

Han blev gift med Anne Rasmusdatter

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, , 146, FT-1787, B4858
Peer Madsen 53 Gift Mand Huusmand, kan snedkre
Anne Rasmusdatter 65 Gift Kone
Bodil Peersdatter 20 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, 54, 155, FT-1801
Jørgen Hansen 40 Gift Mand ligeledes [Jordløs Huusmand. Gaar i Dagleie]
Bodil Peersdatter 31 Gift Kone
Hans Jørgensen 7 Ugift Deres Barn
Anne Mette Jørgensdatter 5 Ugift Deres Barn
Søren Jørgensen 1 Ugift Deres Barn
Peer Madsen 67 Gift Konens Far
Anne Rasmusdatter 78 Gift Konens Moder

Børn

i 119 Bodel Peersdatter * 1770 i Ørby, Tranebjerg sogn

Hun var gift med Jørgen Hansen

239. Anne Rasmusdatter * 1723 † I Ørby, Tranebjerg sogn

Gammelt billede fra Tranebjerg

5 X tipoldeforældre

Dette par er også ane 456 og 457

280. Anders Olufsen, * 1678 i Koldby sogn, Samsø, † 18 sep 1729 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Dorthe Sørensdatter, 10 jul 1708 i Koldby sogn.

Han blev gift med (2) Bodil Poulsdatter, † 10 mar 1732 i Koldby sogn.

Børn med Dorthe Sørensdatter:

228. i Oluf Andersen, * 18 sep 1708 i Koldby sogn, Samsø, † 4 nov 1761 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Kirsten Henriksdatter, 24 mar 1735 i Besser sogn, Samsø.

ii Søren Andersen, * 9 jan 1710 i Koldby sogn, Samsø, † 3 mar 1779 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af Mag. Gabriels kone, faddere gamle Søren af Hårby, XX af Koldby, Jens Jensens søn Søren ibid, Jørgen Michelsens kone, Gr Olufsens datter Mette

Han blev gift med Ane Danielsdatter, 12 nov 1744 i Koldby sogn, * 1715, † 16 mar 1777 i Koldby sogn

iii Johanne Andersdatter, * 31 marts 1712 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af Søren Jensens hustru, faddere Jens Olufsens kone, Søren Rasmussen, Oluf Pedersens søn Peder, Jørgen Erichsens søn Peder, Søren Xs datter Birthe alle i Koldby

iv Mette Andersdatter, * 4 feb 1715 i Koldby, Clemen Mortensen Degns sogn, Samsø, † 13 maj 1783 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af Jens Olufsens kone, faddere Jens Olufsen; Clemen Frier, Jens Haulmands hustru, Niels Poulsen, Clemen Mortensens pige Kirsten, Birthe Nielsdatter alle af Koldby

Hun blev gift med Anders Knudsen Bay, 8 nov 1742 i Koldby sogn, * 1702 i Koldby sogn, † 28 okt 1761 i Koldby sogn.

v Jens Andersen, * 1 dec 1716 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af X, faddere Peder Alrøe i Tanderup, Søren X ibid, Mons Christen Knudsen Bay i Koldby, Villads Sørensens datter Maren og Anders Sørensens datter Maren i Mårup

Jens Andersen, * 15 maj 1718 i Koldby sogn, † 21 mar 1733 i Koldby sogn.
Frembåren af Jens Tumbers kone i Krogsgård, faddere Alfast X, Morten X, Jørgen Poulsens søn Søren, Oluf Hansens datter Maj alle i Koldby, Søren X datter Anna, Pouls X Dorthe ibid

vii Unavngiven Andersdatter, * 1721 i Koldby sogn, Samsø, † 4 sep 1721 i Koldby sogn, Samsø.

viii Peder Andersen, * 28 maj 1721 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af Jens Olufsens hustru i Koldby, Rasmus Kræmer ibid, Jørgen Nielsen, Rasmus Kræmers hustru i Permelille Jens Thunboes datter Mette

Barn af Bodil Poulsdatter:

ix Poul Andersen, * 11 nov 1722 i Koldby sogn.
Båren af Jørgen Kroggårds hustru, faddere Mikkel Mikkelsen i Pillemark, Jens Olufsen Søren Thommesen i ?, Alfast X i Koldby, Maren Xdatter i Krogsgård

x Peder Andersen, * 12 feb 1724 i Koldby sogn.
Frembåren af Jens Ollesens hustru i Koldby, faddere Jørgen Krogsgård, Jørgen Thomsen og datter, Oluf Hansens søn alle Pillemark, Samuels stiftdatter Anne i Koldby

xi Dorthe Andersdatter, * 12 april 1725 i Koldby sogn, † 24 maj 1785 i Koldby, sogn.
Båren af Hans Jensens hustru i Ørby,faddere X i Ørby,Søren Madsen i Koldby, Tønne X hustru i Koldby, Jens Thunboes datter Mette af Krogsgaard

Hun blev gift med Iver Andersen Vistesen, 24 nov 1763 i Koldby sogn, * 30 jan 1740 i Koldby sogn.

xii Michel Andersen, * 29 sep 1726 i Koldby sogn.
Båren af jens Pedersens kone ibid, faddere Hans Jensen, Jens Olsens søn Søren, Peder Nielsens hustru, præstens datter Aniche X og pige Mette alle i Koldby

xiii Rasmus Andersen, * 21 mar 1728 i Koldby sogn.
Båren af præstens kone, faddere Michel Jensen Oluf Hansen, Hans Snedker, Peder Jacobsens datter Maren alle i Permelille, Alfastes hustru i Koldby

Han blev gift med (1) Anne Bendtsdatter, * 1717 i Tranebjerg, Samsø, † 1763 i Tranebjerg, Samsø.
Han blev gift med (2) Karen Sørensdatter, 25 okt 1764 i Koldby sogn, * 1730, † 1801 i Tranebjerg, Samsø.

281. Dorthe Sørensdatter, * 1688 i Koldby sogn, Samsø, † okt 1721 i Koldby sogn, Samsø.

Koldby kirke

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...