Kirstens kreative indslag

Min mands farmors slægt

22. Mads Madsen, * 1769 i Hastrup, Spentrup sogn, † 25 feb 1837 i Hastrup, Spentrup sogn. 
1769 døbt i Spentrup Kirke. Mads Madsen og Maren Jensdatters Søn af Hastrup kaldet Mads. Faddere Anne Jensdatter af Bierbye, Søren Nielsen, Søren Andersen, Olesen af Hastrup og Morten Rasmussens Hustru Anne Andersdatter af Kousted. Moderen introduceret 2. Decbr.
  
1837. Død 25.Februar, begravet 7. Marts. Mads Madsen. Gaardmand i Hastrup, 67 Aar.

Han blev gift 8 juli 1791 i Dalbyover med (1) Anne Jensdatter,

Han blev gift i Dalbyover 3 juli 1801 med (2) Mette Marie Jensdatter, * 1768 i Vinstrup, Dalbyover sogn.
De to hustruer var søstre

Mads Madsen overtog i 1807 sin fødegård, og skødet lyder således:

"Underskrevne Selveier Mads Madsen Senior af Hastrup Sælger, skiøder og afhænder hermed til min ældste søn Mads Madsen junior min iboende Gaard i Hastrup, der staaer for hartkorn, Agger og Eng 10 Tdr. 7 Skp. 3 Fjdk, ½ Alb., med ald Sin tilliggende Herlighed for den Summa 1050 Rdlkr, som han i Dag har betalt. I samme Kiøb og for samme Penge overlades ham ogsaa tilf uld Eiendom de til Gaarden hørende 2de huuse her i Byen, Ligeledes ald gaardens Besætning, Ind og Udboe, levende og dødt, alt uden at betale mere end de allerede betalte 1050 Rdlr., bekræftet med min Haand og Segl samt Vitterligheds Underskrift af mine Naboer Hr. Carlsen og min Broder Peder.
Hastrup den 20. Maj 1807. Mads Madsen, Carlsen, Peder Madsen"
 
Randers, Spentrup, Hastrup Bye, 3, 55, FT-1801, B3553
Mads Madsen 71 Enkemand Husbond Bonde og Gaardbeboer
Mads Madsen 33 Enkemand Hans Søn
Jens Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl National Rytter
Mads Laustsen 23 Ugift Tjenestekarl
Niels Nielsen 30 Ugift Tjenestekarl
Anne Andersdatter 38 Ugift Tjenestepige
Anne K. Mortensdatter 8 Ugift Hendes Datter
Ester Marie Mortensdatter 23 Ugift Tjenestepige
 
Randers, Spentrup, Hastrup Bye, En Gaard, 39, FT-1834, B7215
Mads Madsen 65 Gift Gaardmand
Mette Marie Jensdatter 65 Gift Hans Kone
Ane Dorte Hvedsten 24 Gift Hans Kone
Jens Madsen 30 Gift Deres Søn og medhjælper ved Gaardens drift
Ane Mikkeline Jensdatter 3 Ugift Deres Barn
Mette Marie Jensdatter 1 Ugift Deres Barn
Jens Madsen 62 Enkemand Huusfaders Broder, underholdes af ham
Søren Nielsen 52 Gift Tjenestekarl
Anders Christensen 27 Ugift Tjenestekarl
Christian Vilhelm Jensen 14 Ugift Tjenestekarl
Vilhelmine Rosine Lange 21 Ugift Tjenestepige
Else Kirstine Villumsdatter 19 Ugift Tjenestepige
    
Børn i første ægtskab:
i Jens Madsen  * 12 maj 1794 i Hastrup Sprentrup sogn, † 17 aug 1794 i Hastrup, Spoentrup sogn

11. ii Mariane Madsdatter, * 13 jul 1795 i Hastrup, Spentrup sogn, † 24 jan 1860 i Stouby, Hald sogn. 

Hun blev gift med Hans Jensen, gift 1 marts 1822 i Spentrup kirke.

iii Maren Madsdatter * dec 1798 i Hastrup, Spentrup sogn, † april 1799 i Hastrup, Spentrup sogn

Børn i andet ægteskab
iv Anne Madsdatter * aug 1802 i Hastrup, Spentrup sogn † aug 1802 i Hastrup, Spentrup sogn

 v Jens Madsen, * 7 maj 1804 i Hastrup, Spentrup sogn, † 7 jun 1886 i Karup, Viborg.
1804 Spentrup Kirke d. 1. Juli. Mads Madsen og Mette Marie Jensdatters Søn af Hastrup med Navnet Jens. Fød den 7. May. Fadderne: Jens Mogensen, Christen Winther, Jens Pedersen, Johanne Madsdatter, Anne Jensdatter.
Han blev gift med Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsteen.
Hendes far var degn i Holmstoel og i øvrigt fra Hvidsten og som Jens efterkommer af Greveslægten
Dette par får sin særlige omtale herunder, da jeg via kontakt med Inga Hørdum har fået yderligere oplysninger

vi Karen Madsdatter  * 24 januar 1805 i Hastrup, Spentrup sogn † februar 1805 i Hastrup, Spentrup sogn

vii Christen Madsen  *  aug 1807 i Hastrup, Spentrup sogn † aug 1807 i Hastrup, Spentrup sogn

viii Søren Madsen  * sep 1808 i Hastrup, Spentrup sogn † sep 1808 i Hastrup, Spentrup sogn

ix Karen Marie Madsen  * nov 1809 i Hastrup, Spentrup sogn † nov 1809 i Hastrup, Spentrup sogn 

23. Anne Jensdatter, * ca 1766 i Vinstrup, Dalbyover sogn, † 6 marts 1800 i Spentrup sogn.
Der er et lakune i Dalbyopver Kirkebog ml 1764 - 1766, derfor ingen dåbsnoter.
Hun blev begravet 14 marts 1800 i Spentrup

Sønnen Jens Madsen foran Karup skole. Billedet er venligst stillet til rådighed af Ellen Marie Søndberg

v Jens Madsen, * 7 maj 1804 i Hastrup, Spentrup sogn, † 7 jun 1886 i Karup, Viborg.
1804 Spentrup Kirke d. 1. Juli. Mads Madsen og Mette Marie Jensdatters Søn af Hastrup med Navnet Jens. Fød den 7. May. Fadderne: Jens Mogensen, Christen Winther, Jens Pedersen, Johanne Madsdatter, Anne Jensdatter.
Han blev gift med Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsteen.
Hendes far var degn i Holmstoel og i øvrigt fra Hvidsten og som Jens efterkommer af Greveslægten

1832 er han fadder til et af St. St. Blichers børn 6. Ægte født d. ? Marts. Christine Maria Blicher. Hr. Pastor Blicher i Spentrup og kone - . 6te Mai døbt i Kirken. Faddere: Spr. Bentz?, cand. theol. Bentz?, begge fra Borup præstegaard, J. F. Blicher fra Spentrup og J. Madsen fra Hastrup. (Moderen intr.) 6te Mai.

1837 køber Jens Madsen gården af sin far. Skødet er tinglæst 2. 3. 1837.
1860 sælger han Hastrup Hovgård, som har været i slægtens eje i fire generationer, køber gården "Bangshåb" i Thorning, skødet tinglyst marts 1860.
De første år herefter arbejdede han på forældrenes møllegård. Efter faderens død i februar 1837 blev Jens Madsen selv ejer af stedet. 

I foråret 1848 flyttede den tidligere møller på Karup mølle, Frederich Christian Heinrich Laage til Spentrup sogn, hvor han blev forvalter på Hastrup mølle, der var ejet af Jens Madsen, som var ven med St. St. Blicher og bl.a. havde stået fadder til hans datter i 1832. I foråret 1848 var Jens Madsen altså klar over, at Karup mølle var til salg, og måske derved Blicher fik ideen om at købe Karup mølle. 

Ifølge en overlevering havde St. St. Blicher på sit dødsleje i 1848 bedt Jens Madsen i Hastrup om at støtte sønnen Jens Frederik Blicher, og Jens Madsen skulle have købt møllen og foræret den til Jens Frederik Blicher. Det sidste er ikke rigtigt, men i 1849, hvor pengene til Karup mølle blev betalt, udstedte Jens Frederik Blicher en panteobligation på 4800 rigsbankdaler til Jens Madsen. Da Blicher også havde lånt en del penge af sin svigerfader på samme tid, er det usikkert hvis penge, der blev brugt til at betale møllen. 
Der blev oprettet en købekontrakt, hvorefter Blicher flyttede ind på møllen, da den tidligere møller flyttede til Hastrup mølle. 

I 1858 kom Blicher i meget store økonomiske vanskeligheder, og igen trådte Jens Madsen til og lånte ham 6000 rigsdaler, som der også blev udstedt en panteobligation på.
På et tidspunkt herefter fik Jens Madsen selv økonomiske problemer, og i 1860 måtte han sælge gården, der havde været i familiens eje i flere generationer. Han købte derefter gården ”Bangshåb” i Thorning sogn. Skødet er tinglæst i marts 1860.  Da han skyldte auktionsholder Bjerring i Randers en del penge, overtog Bjerring obligationen på 6000 rd, som var udstedt af Blicher til Jens Madsen i 1858. 

Den 24. januar 1862 blev Jens Madsen ansat af auktionsholder Bjerring i Randers til at bestyre Karup mølle.

 I 1864 brændte stuehuset og mølleværket, og familien mistede meget af deres indbo, men var forsikret og fik alt erstattet.
Se retssagen under beskrivelsen af hele denne familie

 Året efter flyttede datteren Mette Marie Jensdatter til Sinding og omkring samme tidspunkt flyttede Jens Madsen og Ane Dorthe Hvedsteen til Thorning sogn. I 1867 fik datteren Mette Marie, der var gift med skolelærer Jens Christensen Søndberg i Karup en datter døbt, hvor Jens Madsen var fadder. Han var da aftægtsmand og boede i Bangshåb, Thorning sogn.   

Senere flyttede ægteparret tilbage til Karup, hvor de kom til at bo i skolen hos datteren og svigersønnen. Her døde Ane Dorthe Hvedsteen den 3. februar 1879, 69 år gammel af gigtsvaghed. Jens Madsen døde 7. juni 1886, 82 år gammel af alderdomssvaghed. 

Børn af Jens Madsen og Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsteen: (Alle født i Hastrup, Spentrup sogn).

Ane Mikkeline Jensen, født 1831
Gift 1. gang 15/11 1851 i Spentrup med Poul Lassen, gårdmand og sognefoged i Asferg, Randers amt.
Gift 2. gang 10/3 1867 i hjemmet i Asferg med fraskilt Harry Rudolph Friis, forvalter i Asferg præstegård.

Mette Marie Jensen, født 21/6 1833
Afgangsliste Karup 1865: Mette Marie Jensdatter, 32 år. Hidtil hjemme i Karup mølle, flytter 3/8 til Sinding, Ringkøbing amt.
Gift i Sinding 22/8 1865: Ungkarl Jens Christensen, søn af Christen Pedersen og født i Gimsing sogn 11/11 1833, konst. lærer i Karup sogn og pige Mette Marie Jensdatter, datter af Jens Madsen og født i Hastrup i Spentrup sogn 21/6 1833, opholder sig i Store Lonnebjerg, Sinding sogn. Forlovere: Mølleren Jens Madsen i Karup mølle og gårdejer Gade i St. Lonnebjerg.

Mads Jensen, født 1835. Død 14/10 1836, 35 dage af de naturlige børnekopper.

Søren Hastrup Jensen, født 22. april 1836. Død 9. oktober 1836, ½ år af de naturlige børnek.

Mads Madsen Hastrup, 30. december 1837.
Ved Fkt. 1879 var han avlsbruger på Skræ mark, Thorning sogn og var gift med Marie Kjerstine Nielsen, der var født i Borum, Aarhus amt.

Bolline Kirstine Severine Jensen, født 10. januar 1840.

Maren Jensen, født 13. maj 1842.

Mogens Peder Jensen, født 25. august 1844. Død 6/11 1844, 10 uger gl

Ane Margrete Jensen, født 1. januar 1849. Død 11/3 1851.

Ane Margrethe Jensen, født 17. juni 1851.
I 1870 var hun fadder hos søsteren i Karup og var da tjenestepige i Frederiks præstegård

Ane Madsen, født 16. juli 1854.

Brand i Karup mølle 1864.
År 1864, den 17. februar blev Lysgaard m.fl. herreders politiret sat i Karup kro, og administreret i politimesteren, kancelliråd, herredsfoged Herholdt, i hans forfald ved andre embedsforretninger af hans const. fm. exsm. juris Petersen ifølge amtets konstitution i overværelse af nedentegnede vidner. Hvor da blev foretaget.

Forhør nr. 12/1864 til oplysning om årsagen til den natten mellem den 15. og 16. i Karup stedfundne ildebrand, hvorved Karup vandmølle og våningshus er nedbrændte.

Konsti? for advist freml. således:
Advist bemærkede, at anmeldelse om ildebrand først indløb til herredsk. i går eftermiddag.

For forhøret fremstod:
1. Møllebestyrer Jens Madsen af Karup, der blev formanet til sandhed og forklarer på anledning under eds tilbud, at han tilligemed sin husstand, nemlig sin kone, sine 2 døtre og møllesvenden gik til sengs mandag aften den 15. kl. omtrent 10.

Omtrent kl. 1 om natten vækkede hans kone ham og ytrede, at det var vist et stort regnvejr, thi det var som om der faldt vand ned på loftet, hvortil kompt. svarede: ”Det troede han ikke”; men i det samme kom dpt. møllesvend Niels Laursen og gjorde alarm om, at der var ild i møllen. Dpt., hans hustru og 2 døtre, der alle lå i et sovekammer, sprang derefter ud af sengen, medtagende deres gangklæder, hvorefter dept. skyndsomst ilede til de nærmeste naboer for at gøre anskrig.

Da dept. kom ud af huset var der ild i overet på hele huset, og straks efter at dep. atter var kommen tilbage og erfarede, at det ikke ville være muligt at slukke ilden, gav han sig i forening med de nu tilstedekommende til at redde af sit indbo, hvad han formåede. Det afbrændte stuehus, som nu er nedbrændt, bestod af 12 fag og lå i gårdens søndre side, var opført af ege under og fyr overtømmer, tækket med blandingstag, og indrettet til beboelse og ?lejlighed.
I længens østre ende var 3 fag indrettet til vandmølle.

Dpt. var kort før han gik til sengs udenfor i gården og bemærkede da ikke mindste spor af ild.

På loftet og i møllen havde dpt. ikke været siden kl. omtrent 5 i mandags eftermiddag. Dpt. vil ikke kunne tænke sig, hvorledes ilden kan være opstået, men har formoder dog, at den er opstået på loftet, eftersom, at der var ild i stuehusets hele overdel da han, som ommeldt, løb ud for at gøre anskrig.
I mandags blev der i møllen malet af og til fra kl. 11 formiddag og til kl. mellem 6-7 om eftermiddagen, og var der som sædvanlig kort tid forinden malingen ophørte tændt lys i en lampe, som stedse benyttes på møllen, men fra denne lampe synes dpt. ikke, at ilden kan være opstået.

Gårdens andre bygninger består af en længe i nord og en do i vest, af hvilke den sidste i søndre ende, kun ligger nogle få alen fra den afbrændte bygning, og skønt vinden hin nat var sydvest og således bar på de andre bygninger, forblev disse dog ubeskadigede.

Ejendommen Karup mølle ejes af auktionsholder Berring i Randers, for hvem dpt. har bestyret denne ejendom siden den 24. januar 1862.

Dpt. fik størstedelen af sit indbo reddet, men bygningen og hele mølleværket på vandhjulet med er såvelsom aldeles nedbrændte. Dpt. havde sine ejendele assureret i den Wintherske assuranceforening for 200 rd., og i samme forening var Bjerrings avlsredskaber, kreaturer, avl og afgrøde samt andre ham her i møllen tilhørende løsøre assureret for omtrent 470 rdl., men policen er udstedt på deponentens navn. Denne taksation foregik den 21. oktober 1863.

Det afbrændte stue- og møllehus var assureret i landets almindelige brandkasse for landbygninger for 330 rdl, og i samme brandkasse var det nu afbrændte mølleværk assureret for 1000 rd.

Dpt. vedbliver uforandret, at han ikke kan forklare sig, hvorledes ilden er opkommen, men han holder sig overbevist om, at ingen forsætlig har påsat ilden, og han forsikrer, at hverken han eller hans kone eller børn har den fjerneste anledning til ildens opkomst. Der er over 14 dage siden, de bagte i bageovnen, og dpt. er forvisset om, at hverken skorsten, kakkelovn eller kakkelovnsrør var mangelfuld, ligesom han og er vis på, at hans folk, navnlig møllesvenden, stedse omgikkes med lys og ild forsvarligt.
Dpt. ratihaberet og aftrådt.

2. Ane Dorthe Mikkelsdatter, forrige dpts hustru, blev formanet til sandhed og forklarer under eds tilbud for sit vedkommende aldeles overensstemmende med hendes mand, med tilføjende at hun er aldeles overbevist om, at lys og ild var forsvarlig slukket, da hun den 15. om aftenen kl. omtrent 10 gik i seng tilligemed sin mand og deres 2 døtre. Da dpt. kom ud af det brændende hus, var hele overdelen af huset omspændt af røg og ild, men taget var endnu ikke faldet ned. Det forekommer dpt., at ilden var stærkest i husets vestre ende, men hun kan for øvrigt ikke meddele noget som helst, der kan lede til opdagelse om ildens opkomst. Hun forsikrer, at hun i enhver henseende er uskyldig, og hun er forvisset om, at det samme er tilfældet med hendes mand og deres døtre, ligesom hun heller ikke tror, at andre forsætning haver nogen skyld til ildens opkomst.
Oplæst, rath. og aftrådt.

3. Mette Marie Madsen, 30 år gl. Datter af de 2 foran afhørte. Dpt. der formanet til sandhed under eds tilbud forklarer for sit vedkommende overensstemmende med forrige dpt., med tilføjende, at hendes søster, der lå i samme soveværelse som dpt. og hendes forældre, da ilden udbrød, i dag er i skole, og således for tiden ikke kan afgive forklaring.
Oplæst, ratihaberet og aftrådt.

4. Møllesvend Niels Laursen, der blev formanet til sandhed og forklarede på anledning, at han har tjent som møllesvend i Karup mølle siden 1. maj 1863. Efter at have malet af og til i mandags fra kl. 11 formiddag til henimod 7 aften, forlod han møllen efter forsvarlig at have slukket lampen, som han der havde benyttet vel omtrent det sidste kvarters tid, han opholdt sig der, og tog han den slukkede lampe med sig ned i sovekammeret hos Jens Madsen, hvor han opholdt sig til omtrent kl. 10, da han gik i sin seng i et kammer ved siden af møllen. Umiddelbart forinden dpt. gik i sin seng, var han ude i møllen for at låse en dør, der førte fra møllen og ud til gården, og bemærkede dpt. ikke ild eller sådan lugt i møllen.

Omtrent kl. 1 vågnede dpt. ved, at noget ligesom smækkede eller faldt ned på loftet, og idet han slog øjnene op til loftet, så han igennem en lille åbning i dette en stærk lysning, og da han derfor øjeblikkelig bemærkede, at der var ild i taget over selve beboelseslejligheden, skyndte han sig til at gøre anskrig for sin husbond, hvorefter dpt. løb tilbage til sit kammer og fik sine gangklæder, som han kastede ud på vejen, der fører forbi møllen og gjorde derefter anskrig hos de nærmeste naboer.

Om der, da dpt. kom ud af det brændende hus, var ild overalt i taget på stuehuset, tør han ikke bestået sige, men ilden var utvivlsomt stærkest i den vestre ende, thi der var taget allerede begyndt at falde ned, hvilket dette endnu ikke var i den østre ende, hvor mølleværket, som ommeldt, var anbragt, og må dpt derfor formene, at ilden er opstået i den vestre ende, men for øvrigt ser han sig ikke i stand til at meddele nogen oplysning om årsagen til ildens opkomst. Han forsikrer at han ikke selv har nogen skyld heri, og han tror ikke, at nogen forsætning er skyld heri. Med undtagelse af at et lommeår og de klæder, hvori dpt. nu er iført, brændte samtlige hans øvrige ejendele, hvoriblandt formentlig et klædeskjole, 1 halvkiste, 4 frakker, 3 par ben klæder, 1 skindpels, et lommeur, en del linned, 2 par støvler samt en del værktøj, og var samtlige hans ejendele assureret til 226 rdl. Og for denne sum forsikret den 19. oktober 1863 i den Wintherske assuranceforening.

Efter at dpt. havde gjort anskrig for Jens Madsen og naboerne, og derefter kom tilbage til brandstedet, havde ilden grebet så stærkt om sig, at dpt. eller nogen af de andre tilstedeværende ikke turde gå ind i det brændende hus for at redde hans ejendele. Derimod var dpt. med til at redde fra de andre bygninger navnlig kreaturer, hvoraf ingen brændte, ligesom ilden heller ikke gjorde skade på gårdens øvrige bygninger.
Oplæst, rath. Og aftrådt.

5. Kromand Severin Nielsen af Karup, der formanet til sandhed forklarer på anledning, at natten mellem den 15. og 16. kl. omtrent 1 gjorde møllebestyrer Jens Madsen anskrig om, at der var udbrudt ild i møllen, og begav dpt. sig derpå skyndsomst til brandstedet, hvor ilden var stærkest i længens vestre ende. Dpt. var behjælpelig med at redde såvel af indbo som af kreaturer, så og i at forsinke ildens udbredelse i gårdens andre bygninger. Kort tid derefter faldt stuehuset, og omtrent kl. 4 var ilden slukket.

Dpt. vil heller ikke kunne meddele noget til oplysning om ildens opkost, og dpt. kan heller ikke tro, at nogen har forsætlig skyld heri.
Oplæst, rath. Og aftrådt.

6. Gmd. Jacob Wistisen af Karup, der formanet til sandhed forklarer, at han af møllesvend Niels Laursen blev anmeldt ildens udbrud, og var en af de første der kom til brandstedet, hvorved han bemærkede, at ilden var stærkest i vestre ende. For øvrigt forklarer han aldeles overensstemmende med forrige dpt.
Oplæst, rath. Og aftrådt.

7. Sognefoged Michel Christian Nielsen af Vallerbæk i Karup, forklarer på anledning at han, der bor ½ mil fra brandstedet, først blev underrettet om branden i går morges kl. omtrent 4, hvorefter han straks begav sig til brandstedet, og ved hans ankomst hertil var våningshuset med det deriværende mølleværk aldeles opbrændt på vandhjulet, men dpt. vil heller ikke kunne forklare sig, hvorledes ilden var opstået, men han er overbevist om, at ingen forsætlig har skyld heri.

Som sognetaksationsmand for den Wintherske assuranceforening har dpt. under 21. oktober og 19. november f.a. takseret til brandforsikring Jens Madsens ejendele til 678 rdl. Og møllesvend Niels Laursens ejendele til 226 rdl. Og forsikrer dpt., at såvel Jens Madsen som Niels Laursen da havde ejendele til den værdi, hvortil disse er assurerede, og kan dpt. således ikke skønne, at nogen af disse brandlidte kan have nogen fordel ved branden. Oplæst, rath. Og aftrådt.
Forhøret udsat.
Politiretten hævet.
Vidner: Jens Christensen Søndberg  og  (ulæselig)

Kilde: Lysgård m.fl. herreders politiprotokol 2/11 1863-23/9 1868. (B47-5173 side 7b, 8ab og 9a)

En særlig tak til Inga Hørdum for denne fantastiske retssag

Juni 1886:
Afskrift af udateret avisartikel
En god Mand.
Forleden jordedes ifølge 'Vib. St. Fbl.', på Karup Kirkegaard en 82-aarig Mand, der ved et opofrende og daadrigt Liv havde forskaffet sig mange Venner, især blandt 'de smaa' i Samfundet. Jens Madsen var Mandens Navn, altsaa et navn uden nogen særlig 'Velklang', men Befolkningen der vil længe mindes dette Navn alligevel.

Jens Madsen ejede først Hastrupgaard ved Randers, men flyttede senere til Bangshaab ved Thorning. Hans oprigtige Sindelag havde forskaffet ham en Mængde Tillidsposter, dels kommunale, dels andre. I sit private Liv var han Elskværdigheden selv og omkring hans hjemlige Arne samledes baade store og smaa. Fattigfolk , som kom for at finde Raad og Hjælp, gik aldrig bort med uforrettet Sag. Som Sogneraadsformand kjøbte han en Gang et Hus til nogle Folk, der ellers vare henviste til Fattiggaarden. Om Helligdagene uddelte hans Kone al Gaardens Mælk til Omegnens fattige.

Det var imidlertid ikke alene Folks materielle Velvære, han søgte at ophjælpe; han deltog ogsaa med al sin Kraft i alt hvad der kunde tjene til Folkeoplysningen om Democratiet. Den 82 Aar gamle Jens Madsen var ogsaa en af de faa nulevende, der som Mand havde --? --- og set, med hvilken Begejstring Grundloven blev modtaget i 1849, havde set, hvilke velsignelsesrige Frugter den spredte over Landet og havde ogsaa set, hvorledes den i Aarenes Løb var bleven gjort til en Prøveklud for en yngre Slægts politiske Lapperier. Han var nemlig med i Deputationen til Frederik den 6de, der bad Kongen om at afskedige Ørsted. Den gamle Frihedsmand St. St. Blicher havde været en personlig Ven af Jens Madsen, og dette har sikkert bidraget meget til at give den afdøde det for ham ejendommelige fordomsfrie Blik paa Livet. Da Blicher laa for Døden, lovede Jens Madsen ham at hjælpe en af hans Sønner frem i Verden, hvilket Løfte han ogsaa troligt holdt, idet han kjøbte Karup Mølle for 10.000 Rdl. og forærede Sønnen og støttede ham senere på bedste Maade.

Dels paa Grund af sin omfattende Godgjørenhed, der, som det vil ses, ikke al Tid var rene Bagateller, og dels paa Grund af flere større Tab, saa han sig til sidst nødsaget til at sælge Hastrupgaard og flytte til Bangshaab, fra hvilken Gaard han nu nød Aftægt.

Også i kristelig Retning var han en Frihedens Mand, der godt kunde taale modsatte Anskuelser komme frem. Det var med en barnlig Glæde han, navnlig i den sidste Tid, talte om at vandre hjem til Freden heroven til. Vel havde Livet for ham, som for saa mange andre, været rigt paa Skuffelser, men de nedbøjede ham ikke. Han var endog saa tilfreds med sin Lod, at han udtalte, at det var en Lykke for ham, han var bleven fattig i denne Verden; thi derved havde han lært at se opad

Datteren Mette Marie, Billedet er venligst stillet til rådighed af Ellen Marie Søndberg

24. Mads Christensen Winther * 1735 i Bjergby, Borup sogn, † 1810 i Bjergby, Borup sogn 
Fest 3 Nat døbt Christen Rasmussens søn af Bjergbye Mads, båren af Karen Pedersdatter, vidner Lars Thyggesen, Søren Poulsen, Thomas Olufsen, Christen Rasmussen, Poul Andersens hustru

Han blev gift i Borup kirke den 9 aug 1770 med Anne Jensdatter.

Randers, Støvring, Borup, Borup Sogn, Bierbye Bye, 8, FT-1787, B8203
Mads Vinther 52 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboere
Anne Jensdatter 42 Gift Madmoder
Christen Vinther 16 Ugift deres Børn
Jens Vinther 10 - deres Børn
Maren Vinther 14 Ugift deres Børn
Johanne Vinther 12 - deres Børn
Mette Vinther 7 - deres Børn
Mariane Vinther 1 - deres Børn
Niels Petersen 26 Ugift Tienestefolk
Anders Christensen 19 Ugift Tienestefolk
Else Nielsdatter 22 Ugift Tienestefolk
Kiersten Jeppes 59 Gift een Kone Inderste

Borup sogn. Randers, Borup, Bierbye [Bjergby], 1, FT-1801, B9112
Mads Christensen Winther 66 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer
Ane Jensdatter 55 Gift Hans kone
Johanne Madsdatter 26 Ugift Deres barn
Jens Madsen 24 Ugift Deres barn
Mette Madsdatter 20 Ugift Deres barn
Mariane Madsdatter 14 Ugift Deres barn
Oluf Laussøn 22 Ugift Tjenestekarl
Anders Jensen 16 Ugift Tjenestedreng

Børn:

12. i Jens Madsen Winther, * Feb 1777 i Bjergby, Borup sogn, † 28 okt 1837 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Maren Knudsdatter.

ii Christen Madsen Winther * 1771 i Bjergby, Borup sogn, † 20 marts 1844 Bastrupholm, Lem sogn
Den 5 maj 1771 confirmeret og publiceret dåben over Mads Winthers søn af Biergbye, kaldet Christen, båren af Søren Qvoertrups hustru ledsaget af degnens hustru i Borup, vidner Mads Madsen og Peder Madsen af Hastrup og Søren Jensen af Bjergbye

Han blev gift med Ane Cathrine Knudsdatter, * 1788 i Bjergby, Borup, † 25 aug 1865 i Bjergby, Borup
Ane Cathrine Knudsdatter er søster til Maren Knudsdatter gift med hans bror ane 12 Jens Madsen Winther 
 
Randers, Støvring, Borup, Bjerbye, en Gaard, 32, FT-1834, C3681
Christen Winter 63 Gift Gaardmand
Ane Cathrine Knudsdatter 46 Gift hans Kone
Ane Christensdatter 25 Ugift deres Børn
Maren Christensdatter 25 Ugift deres Børn
Kirsten Marie Christensdatter 22 Ugift deres Børn
Mads Christensen 17 Ugift deres Børn
Knud Christensen 14 Ugift deres Børn
Niels Christian Christensen 7 Ugift deres Børn
Christen Pedersen 23 Ugift Tjenestekarl 

Randers, Støvring, Borup, Bjerbye, 38, en Gaard, 79, FT-1840, C7125
Christen Vinter 69 Gift Gaardmand
Ane Cathrine Knudsdatter 52 Gift hans Kone
Maren Christensdatter 31 Ugift deres Børn
Ane Christensdatter 31Ugift deres Børn
Mads Christensen 23 Ugift deres Børn
Knud Christensen 21 Ugift deres Børn
Niels Christian Christensen 13 Ugift deres Børn
Christen Knudsen 19 Ugift Tjenestekarl
 
Datteren Ane Christensdatter bliver git med enkemand Christen Jensen i 1845. Han har i 1820 fået overdraget den gård i Hastrup ved Spentrup der senere bliver kaldt Winthersminde

Sønnen Mads Christensen Winthers søn Christen Madsen Winther der er opkaldt efter sin farfar overtager Winthersminde i 1871, da Christen Jensen dør.  Winthersminde bliver i 1908 derefter skødet til Christen Madsen Winthers svigersøn Anton Amstrup Pedersen. Datteren Ane Mette AMstrup Pedersen født 16 april 1882 overtager gården ved sin mands dødsfald 22. september 1914.
I "Danske gårde" af J. B. La Cour står der: Matr n3. 3 a m. fl.af Hastrup. Hartkorn 4 tdr, 1 skp, 3 fdkr, 1 3/4 alb. Ejendomsskyld 29.000 kr. Brandassurance for bygningerne 23.860 kr. for et lejehus c. 1.000 kr. Atreal 52 tdr land, deraf ager 54, eng 1½, have og gårdsplads 1½. Af agermarken drives 32 tdr. land i en 8 marks drift, havre, helbrak, hvede, roer, byg, havre og 2års græs. 18½ td land i en 8 marks drift, helbrak, rug, roer, havre og 4 års græs. Resten drives i vekseldrift med staldfoder, roer og græs. Jordens bonitet er hovedsagelig muld på lerunderlag. Der holdes 13 køer, 18 stkr. ungkvæg og kalve og 2 tyre af sortbroget race, 4 heste, 2 plage og 6 får. Sidste år soægtes 20 fedesvin.
Winthersminde solgtes til selvejendom 1766 fra Dronningborg rytterdistrikt til Mads Jensen, der 1811 overdrog de til sin plejesøn Søren jensen. denne afstod den ca. 1820 til Christen Jensen, der døde 1871, hvorefter enken samme år overdrog den til sin brodersøn Christen Madsen Winther, denne skødede 1908 gården til sin svigersøn.
Gården ligger højt i terrainet som den nordligste i Hastrup, bygningerne står i grundmur undtagen en enkelt i beton. Kvægbesætningen er flere gange præmieret.

iii Johanne Madsdatter, * jun 1775 i Bjergby, Borup sogn. 
Dåbsnoter: Båren af degnens hustru, Peder Røndrups hustru, gårdmand Søren Lauridsen i Kousted, Søren Jensen og Knud Sørensen af Bjergby.

iv Mette Madsdatter, * feb 1779 i Bjergby, Borup sogn. 
Dåbsnoter: Døbt 1 april båren af Mads Nielsens hustru ledsaget af Peder X hustru begge af Kousted, vidner Søren Hedegård af Hedegård, skoleholderen i Borup og Mads Quotrup af Quotrup.

v Søren Madsen Winther, * Nov 1781 i Bjergby, Borup sogn, † 30 juli 1786 i Bjergby, Borup sogn. 
Dåbsnoter: Døbt 25 nov 1781 båren af hans faster Kirstine, Mads Pedersens hustru af Bjergby,  skoleholder Knud Nielsen af Borup, Søren Hedegård af Hedegård og Mads Qvotrup af Qvotrup.

vi Mariane Madsdatter, * jun 1787 i Bjergby, Borup sogn. 
Dåbsnoter: Døbt 25 juni båren af von Hattens hustru i Randers ledsaget af x,  vidner Christen Christensen, Mads Pedersen og Terkel Kiær alle af Bjergby
Hun blev gift med Johan Frederik Buch.
    
Randers, Støvring, Randers Købstad, Dytmærsken, No. 218, FT-1834, C7120
Johan Buch 42 Gift Skomager
Mariane Vinther 46 Gift hans Kone
Mads Buch 10 Ugift hans Sønner
Hans Buch 8 Ugift hans Sønner
Jørgen Milvarth 23 Ugift Skomagersvend
Lars Rockjær 22 Ugift Læredreng
Peder Njelsen 16 Ugift Læredreng
Lars Madsen 16 Ugift Læredreng
Maren Jensdatter 20 Ugift Tjenestepige.

25. Anne Jensdatter, * 1745 i Bjergby, Borup sogn, † 24 jan 1809 i Bjergby
 Døbt 13 juni 1745, båren af Mette Sørensdatter Hastrup, vidner Peder Rasmussen, Søren Bonde, Søren Poulsen, Christen Jensen og X Midtbys hustru

Mads Christensen Winther i Nygårds sedler. 23/ 3 1787 fik han benefic frau?? i en sag mod borger Johan Frederik (arving) i Randers angående 150 rdl.


26. Knud Nielsen Borup, * 1760 i Bjergby, Borup sogn, † nov 1805 i Bjergby, Borup sogn. 
Borup kirke 1760. Døbt degnen Niels Knudsens søn Knud båren af min datter Ingeborg, Jens Winther, Christen Jensen, Mads Christiansen, Maren Pedersdatter og Bodild Sørensdatter

Han blev gift med Maren Christensdatter, gift 25 nov 1784 i Hald.
 
Randers, Borup, Borup Sogn, Borup By, 3, FT-1787, B8203
Knud Nielsen 26 Gift Hosbonde Skoeleholder
Maren Christensdatter 26 Gift Madmoder
 
Randers, Borup, Borup by, 3, FT-1801, B9112
Knud Nielsen Borup 41 Gift Mand Skoleholder
Maren Christensdatter 41 Gift Hans kone
Ane Cathrine Borup 14 Ugift Deres barn
Maren Borup 10 Ugift Deres barn
Ane Borup 3 Ugift Deres barn
 
Børn:

i Dødfødt Nielsen, * 6 okt 1785 i Bjergby, Borup sogn, † 6 okt 1785 i Bjergby, Borup sogn.

 ii Ane Cathrine Knudsdatter, * 1788 i Bjergby, Borup.
Knud Nielsen skoleholder og hustru Maren Christensdatter deres barn ført i kirken i jan og i dåben kaldet Ane Cathrine båret i kirken af Mads Vinther af Bjergby, Jens Kvotrup af Moestrup og Ole Randrup af Randrup.

Hun blev gift med Christen Madsen Winther.
Han var bror til Jens Madsen Winther gift med søsteren, ane 12, Maren Knudsdatter

13. iii Maren Knudsdatter, * 1792 i Bjergby, Borup sogn, † 13 okt 1858 i Bjergby, Borup sogn. 

Hun blev gift med Jens Madsen Winther.

iv Niels Knudsen Borup, * 3 okt 1794 i Bjergby, Borup sogn, † aug 1799 i Bjergby, Borup sogn.

v Ane Knudsdatter, * jun 1798 i Bjergby, Borup sogn. 
Skoleholder Knud Nielsen og hustru Maren Christensdatter ført en datter d 23 kaldet Ane båren i kirke af 15 juli af Christen Jensens ældste datter Karen i Karstrup, ledsaget af Christen Andersens datter Maren ibid, testes Mads Vinter af Bjergbye, Christen Poulsen af Asferg, Peder Møller af Astrup.

27. Maren Christensdatter, * o 1763 i Asferg.  
1777 konfirmeret Jens Qvoettrups Piige (tjenestepige) Maren Christensdatter af Moestrup'.

Knud Nielsen Borup og familie på Nygårds sedler 1801

28. Mads Pedersen, * 1745, † 10 april 1823 i Bjergby, Borup sogn. 
Ved begravelsen: Aftægtsmand hos sin søn Lars Madsen i Bjergby 76 år

Han blev gift med Ane Christensdatter.

Randers, Borup, Borup Sogn, Bierbye Bye, 10, FT-1787, B8203
Mads Pedersen 42 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboere
Anne Christensdatter 39 Gift Madmoder
Christen Madsen 13 deres Børn
Peder Madsen 11 deres Børn
Jens Madsen 2 deres Børn
Maren Madsdatter 8 deres Børn
Maren Madsdatter 6 deres Børn
Mogens Andersen 28 Ugift Tienestefolk
Inger Nielsdatter 20 Ugift Tienestefolk
 
Randers, Borup, Bierbye [Bjergby], 4, FT-1801, B9112
Mads Pedersen 55 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer
Ane Christensdatter 53 Gift Hans kone
Christen Madsen 27 Ugift Deres barn
Jens Madsen 15 Ugift Deres barn
Maren Madsdatter 22 Ugift Deres barn
Maren Madsdatter 20 Ugift Deres barn
Las Madsen 12 Ugift Deres barn
 
Børn:
i Christen Madsen, * jul 1773 i Bjergby, Borup sogn.
Dåb 18 juli. Båren af Mads Winthers hustru ibid, ledsaget af Christen Kondrups hustru, Knud Jensen, Christen Jensen og Mads Hjulmand af Bjergbye

ii Peder Madsen, * juni 1775 i Bjergby, Borup sogn, † 29 juli 1846 i Råsted sogn. 
Dåb den 11 juni, båren af Søren Hedegaards hustru, faddere Jens Schouboe i Råsted, Jens Pedersen i Komdrup,

Han blev gift med Mette Knudsdatter, gift 3 okt 1806 i Råsted kirke.

Randers, Støvring, Raasted, Sveistrup Bye, en Gaard, 39, FT-1834, C3684 
Peder Madsen 59 Gaardmand
Mette Knuds Datter 65 hans Kone
Søren Nielsen 33 deres Swigersøn
Johanne Peders Datter 25 hans Kone
Maren Sørens Datter 3 De sidstes Børn
Knud Sørensen 2 De sidstes Børn
Peder Jensen 63 En Slægtning som forsørges i Huset
Jens Sørensen 21 Tjenestefolk
Mads Jørgensen 18 Tjenestefolk
Jens Jensen Bager 43 Tjenestefolk
Jens Christensen Bager 15 Tjenestefolk
Magrethe Jens Datter 22 Tjenestefolk
Maren Peders Datter 18 Tjenestefolk
Maren Peders Datter 15 Tjenestefolk 

Randers, Støvring, Raasted, Svostrup, 8, en Gaard, ( 45 ), FT-1840, C7130 
Peder Madsen 65 Gaardmand
Hanne Pedersdatter 31 hans Datter
Søren Nielsen 40 hans Svigersøn
Maren Sørensdatter 9 Sidstes Børn
Peder Sørensen 6 Sidstes Børn
Niels Christian Sørensen 3 Sidstes Børn
Mette Sørensdatter 1 Sidstes Børn
Peder Jensen 69 Forsørges af Husfader
Hans Kristian Olesen 38 Tjenestefolk
Mads Sørensen 19 Tjenestefolk
Niels Kristensen 33 Tjenestefolk
Mariane Nielsdatter 24 Tjenestefolk
Ane Marie Kristensdatter 25 Tjenestefolk
Maren Andersdatter 17 Tjenestefolk
Peder Jacobsen 35 Tjenestefolk 

Randers, Støvring, Raasted, Sweistrup bye, En gaard, 4, FT-1845, b8652 
Søren Nielsen Stens 45 Gaardmand
Hanne Pedersdatter 38 Hans kone
Maren Sørensdatter 14 Deres børn
Peder Sørensen 10 Deres børn
Niels Christian Sørensen 7 Deres børn
Mette Sørensdatter 4 Deres børn
Mads Christian Sørensen 3 Deres børn
Mariane Sørensdatter 1 Deres børn
Peder Madsen 70 Huusmoders fader,aftægtsmand
Søren Christensen 29 Tjenestefolk
Hans Nielsen 22 Tjenestefolk
Christen Nielsen 22 Tjenestefolk
Niels Sørensen 22 Tjenestefolk
Peder Jakobsen 36 Tjenestefolk
Mariane Nielsdatter 27 Tjenestefolk
Ane Magrethe Andersdatter 16 Tjenestefolk
Mariane Nielsdatter 17 Tjenestefolk 

iii Maren Madsdatter, * nov 1779 i Bjergby, Borup sogn.
Dåb den 27 september, båren af Madame Hee ledsaget af Jens Larsens hustru af Randrup, faddere Lars Pedersen, Jens Kiær og Søren Jensen af Biergbye

iv Maren Madsdatter, * 4 marts 1781 i Bjergby, Borup sogn.
Døbt 25 marts, Båren af Lars Pedersens hustru, ledsaget af Hebs Knudsens datter Kirsten begge af Biergbye, vidner Jens Ladekarl, Knud Støvring og Lars Pedersen alle af Biergbye

v Jens Madsen, * nov 1785 i Bjergby, Borup sogn.
Døbt 13 november, båren af Jens Knudsens datter Kirsten af Bjergbye, ledsaget af Knud Nielsens datter Inger Marie af Sveistrup, vidner Knud Støvring, Lars Pedersen og Christen Christensen alle af Bjergbye

14. vi Lars Madsen, * 1 aug 1788 i Bjergby, Borup sogn, † 29 april 1867 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Inger Nielsdatter.

29. Ane Christensdatter, * 1748, † 27 april 1818 i Bjergby, Borup sogn.

Borup kirke

30. Niels Jensen Smed, * 1762, † 4 nov 1843 i Asferg.

Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter
 
Han blev gift med (2) Ane Christensdatter, gift 11 sep 1824 i Asferg
 
Randers, Asferg, Asferg Bye, 5, FT-1801, B7009
Niels Jensen 39 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Mette Sørensdatter 24 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 14 Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 7 Deres Børn
Inger Nielsdatter 4 Deres Børn
Søren Sørensen 35 Ugift Tienestefolk
Christen Christensen 20 Ugift Tienestefolk
Magrethe Pedersdatter 50 Ugift Tienestefolk
Jens Knudsen 80  Enke(mand) Hosbondens Fader
Niels Dalsen 38 Ugift Indsidder og grow Smed
 
Randers, Asferg, Asferg Sogn, en Gaard, 3, FT-1834, C6178
Niels Nielsen 47 Gift Gaardmand
Dorte Nielsdatter 38 Gift hans Kone
Mette Nielsdatter 16 Ugift deres Børn
Maren Nielsdatter 15 Ugift deres Børn
Inger Nielsdatter 13 Ugift deres Børn
Niels Nielsen 10 Ugift deres Børn
Ane Nielsdatter 8 Ugift deres Børn
Nielsine Nielsdater 5 Ugift deres Børn
Vellum Nielsen 20 Ugift deres Tjenestefolk
Peder Jensen 18 Ugift deres Tjenestefolk
Niels Jensen 70 Gift Aftægtsmand
Ane Christensdatter 57 Gift hans Kone
 
Børn:
i Ane Nielsdatter, * 1794 i Asferg.

ii 15. i Inger Nielsdatter, * 1796 i Asferg, † 16 dec 1860 i Bjergby, Borup sogn. 

Hun blev gift med Lars Madsen.

iii Niels Nielsen, * 4 marts 1797 i Asferg, † 16 april 1871 i Asferg. 
Han blev gift med Dorthe Nielsdatter.

Randers, , Asferg, Asferg Bye, en Gaard, 3, FT-1840, C1750
Niels Nielsen Smed 53 Gift Gaardmand
Dorthe Nielsen 44 Gift kone
Mette Nielsen 23 Ugift barn
Inger Nielsen 19 Ugift barn
Ane Nielsen 14 Ugift barn
Nielsine Nielsen 11 Ugift barn
Niels Nielsen 16 Ugift barn
Peder Jensen Kjeldgaard 25 Ugift Tjenestekarl
Christen Mortensen 21 Ugift Tjenestekarl
Niels Jensen 78 Gift aftægtsmand
Ane Christensdatter 63 Gift aftægtskone
    
Randers, , Asferg, Asferg Bye, en Gaard, 3, FT-1845, b7498
Niels Nielsen Smed 58 Enke Sognefoged og Gaardmand Her i Sognet
Niels Nielsen 21 

Fra Nygårds sedler: Niels Dahlsen der i 1801 bor hos familien se folketællingen dette år


32. Christen Anderssøn Høeg, * 1669 i Hald sogn, † 1747 i Hald sogn.

Han blev gift med Maren Andersdatter, gift 1692 i Hald sogn.

Den 14 september trolovede jeg i Hald Anders Madsøns datter Maren med Christen Andersøn Høeg der kom til Thomas Smidts gård
24 efter trinitatis copulerede jeg Christen Anderssøn Høeg og Anders Madsøns datter Maren Andersdatter i Hald kirke
 
 1747 prædiken over gl. Christen Høeg at. 78.     

Børn:

i Mads Christensen Høeg, * 1694 i Hald sogn, † 1749 i Hald sogn.

16. ii Anders Christensen Høeg, * 1696 i Hald sogn, † okt 1766 i Hald sogn. 

Han blev gift med (1) Inger Jensdatter, gift 12. nov 1724 i Hald s, † 1754 i Hald sogn.

Han blev gift med (2) Margrethe Nielsdatter, gift 19. marts 1755 i Hald sogn, † 1762.   

Han blev gift med (3) Else Jensdatter, * 1748, † 22. marts 1786 i Mejlby, Harridslev sogn.

iii Karen Christensdatter Høeg, * 1704 i Hald sogn, † 1746 i Hald sogn.

33. Maren Andersdatter, * 1660 i Hald sogn, † 1726 i Hald sogn.

Trolovelsen og vielsen i kirkebogen

40. Hans Jensen, * 1736 i Harridslev, † aug 1806 i Harridslev.
Ved dåben i Harridslev kirke blev han båret af mosteren fra Spentrup, faddere Anders Andersen, Tøger Pedersen, Tøger Christensen og Jørgen Andersens datter alle af Harridslev 
Han blev begravet 10 august 1806 i Harridslev

Hans Jensen var fæster af Overvangsgård i Harridslev, men der ses ikke registreret noget fæstebrev til ham.

Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter, * ca 1722, † 1780 i Harridslev.

Han blev gift med (2) Maren Michelsdatter, gift 7 feb 1781 i Harridslev

Randers, Harridslev, Harritzlev Sogn, Harritzlev Bye, 21, FT-1787, B8205
Hans Jensen NB!! 51 Gift Hosbonde Bonde og Gaard Beboere ligeledes som næstmelte er udfløttet 
Maren Mickelsdatter 48 Gift Madmoder

Randers, Støvring, Harridslev, Harritzlev Bye, 22, 22, FT-1801 
Jens Hansen 40 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer   
Maren Nielsdatter30 Gift hans kone    
Hans Jensen 4 Ugift deres søn   
Niels Jensen 2 Ugift deres søn   
Kiesten Jensdatter 6 Ugift deres datter    
Hans Jensen 64 Enkemand hans fader  
Peder Hansen 35 Ugift hans broder   
Maren Jensdatter 21 Ugift Tjeneste piige

Børn:
20. i Jens Hansen, * 1761 i Overvangsgård Harridslev, † 7 maj 1836 i Overvangsgård, Harridslev. 

Han blev gift med Maren Nielsdatter, gift 2 aug 1793 i Gassum.

ii Peder Hansen, * 1766 i Harridslev.

41. Kirsten Pedersdatter, * ca 1722, † 1780 i Harridslev.
Hun blev begravet 13 dec 1780 i Harridslev

Den 5 januar 1781 blev der afholdt skifte efter Kirsten Pedersdatter, der foruden enkemanden efterlod sig børnene Jens Hansen 19 år og Peder Hansen 15 år gammel.

Af Boets værdier kan nævnes:
"I dagligstuen: 1 gl. fur Bord paa aaben fod, 1 gl. lang fur Bænke ved Siiden af Bordet, 1 kort Dito ved Enden, 1 fur Hylde, blaae og rød Mahlet, 2de Hylde Fiæle a`3 Stk, 2de gl.træe Stoele med Siive Bund a`2 Sk., 1 Gl. Viise Værk uden Fouderal, 1 liden Jern Bilæggger Kakkelovn paa træe Fødder, 1 liden fur Hænge Skab med Laas og Hængsler, blæaae og rød Mahlet, 1 gl. Eege Væv med tilbehør, 1 gl. halv fur Sængestæd, 2de stk. blaae og hviid tavlet Omhæng med Kappe, 1 Sænge Klæde med adskillige Striber, 1 gl. Olmerdugs Overdyne med blaae striber, 1 Par blaalærreds Lagner, 2de korte blaastribet bolster Hoved Puder,  hviid Dito, 1 Olmerdugs Fito med røde Striiber, 1 gl. graae Vadmels Dito, 1 do. blaaestribet bolster Dito, 1 gl. hviid bolster Underdyne, 6 stk. brune og hvide Steen tallerkener.

I den anden Stue:
1 gl. halv fur Sængested med Himmel, 4 stk. meget gl. blaae og hviid tavlet Omhæng med Kappe, 1 Sænge Klæde med adskillige Striber, 1 hvid Vadmels overdyne, 1 Par blaaestribet Olmerdugs Hoved Puder, 1 lang blaaestribet bolster dito, 1 hviid bolster under Dyne, 1 gl. fur Kiiste med Laas og Nøgel, brun Mahlet, Derudi den Sal. Kones Klæder:
1 sort Vadmelskiol, 1 rødstribet Danzig Skiørt, 1 brun Vadmels Dito, 1 blaae Diro, 1 blakket Dito, 2de grøn Dito, 1 rød og blaae Dantzig Dito, 1 rød rye Dito, 2de grøn uldne Damaskes Dito, 1 rød og grøn Saxes do. 2de brune Vadmels Dito, 1 blaae do. 1 rød og grøn Saxes Livstk. 1 blaae Vadmels Dito, 1 rød blommet Cartuns Kaabe underforet med rød Rye, 1 sort fløiels Kyse, 2de blaae tavlet forklæde, 1 blaae stribet Dito, 1 blaae Dito, 8 stk. blaarlærreds Særker, 3 stk. Do, 1 Kramlærreds Forklæde, 1 Hørlærreds Dito, 2de fiire Hiørnet Dito, 1 Kramlærreds Korsklæde med Kniplinger om 9 stk. hørlærreds Dito uden Dito, 1 Kramlærreds Liiv med Kniplinger, 2 de Par Dito, 3 Par gl. blaae Strømper, 1 Par gl. hviid uldne Vanterm 1 Par gl. Skoe, 1 Par metall Spænder, 1 gl. Eege Skriin uden Laas og Hængseler, 2de stk. træe Stoele, rød mahlet

I et lidet Kammer ved Stuen:
1 gl. Foll Sæng, 1 Eeege halv Tønde, 1 Øll Fierding, 1 Øll Tragt, 1 Sild Fierding, 1 Øll Tragt, 1 Sild Fierding, 1 gl. Rokke, 1 Haspe Træe

I Fremmerset:
1 gl. Ild Klemme, 1 gl. Rist, 1 gl. Ild Puster, 1 jern Plade, 1 gl. Haand Qværn med 2de Steene, 1 Eege Øll Kar, 1 Eeege Ballie, 1 Eege Spand med jern greeb, 1 do uden greeb, 2de Eege Stripper, 1 fur bag Trug, 1 Kaaber Kiædel i grue paa 1½ Fierdingkar

Paa Loftet:
7 Stk Korn Sækker af Hamp, 1 Nye do, 2de Høeleer med Drag, 2de 4 stk River, 1 Halm Gryn Løb, 1 do ringere, 2de Korn Solde

Uden Dørs Redskab:
1 beslagen Vogn med Behør, 1 Dito uden Behør, 1 ploug med Behør, 2de gl. harver, 1 slibe Steen med Axel, 1 gl. Sæde Løb, 1 SAkiær Kiste med Kniv, 2 gl. heede Tørve Spade, 1 Skou Tørve Dito, 1 Jord do, 1 gl. do, 1 Haand Hammer med Tange, 1 baand Kniv, 2de gl. Naure, 1 gl. bou Sauge, 1 Speeger Boere med Skaft

Creaturer:
1 sort Hoppe, 14 Aar, 1 Dito stiernet, 8 Aar, 1 sort Do, 4 Aar, 1 Do, 2 Aar, 1 Mæhr Føl.

Qvæg:
1 sort Koe, 3 Aar, 1 Do. Gioret 5 Aar, 1 sort Do, 4 Aar, 1 sort Do, 4 Aar, 1 sort Qvie 2 Aar,  blak broget Qvie Kalv.

Faar:
1o Stk. gl. faar. 4 Stk ung Dito.

Sviin:
1 Soe Griis, 3de galt Dito

Boets samlede indtægt beløb sig til 120 Rdlr, 4 Mark og 2 Skilling, men da udgiften oversteg indtægten med 45 Rdlr, 5 Mark og 3 Skilling blev der naturligvis intet til deling arvingerne imellem.

Kalkmaleri Harridslev kirke

42. Niels Espensen, * 16 okt 1734 i Gassum, Randers amt, † 6 maj 1798 i Gassum
Han blev døbt den 17 oktober 1734 i Gassum. Faddere var Mette Christensdatter i Søegaard, Jens Pedersen, Søren Christensen, Maren Pedersdatter og Kirsten Sørensdatter

Han blev trolovet den 6 oktober og gift 2 nov 1762 i Gassum  med (1) Mette Michelsdatter

Han blev gift med (2) Anne Sørensdatter, gift 3 okt 1777 i Gassum, * 1745, † 1 maj 1835 i Gassum.''

Niels Espensen var først fæstegårdsmand i Gassum, men i 1775 købte han af kontrollør ved Hadsund toldkammer, Michel Qvortrup, gården af hartkorn 5 tdr, 3 fjdk, 2½ alb til selveje. Efter Niels Espensens død videreførte enken Anne Sørensdatter gården til 1815, da hun afstod den til sønnen Esben

Randers amt.  Randers, Nørhald, Gassum, Gassum Bye, 10, FT-1787, B2903
Niels Espensen 53 Gift Husbonde Bonde og Gaardbeboer
Anne Sørensdatter 42 Gift Hans Kone
Maren Nielsdatter 18 Ugift Hans Datter af første Ægteskab
Espen Nielsen 9 Ugift Deres Barn
Søren Nielsen 8 Ugift Deres Barn
Mette Nielsdatter 5 Ugift Deres Barn
Jacob Jensen 32 Ugift Tienestefolk National Soldat
Niels Christensen 49 Ugift Tienestefolk
Christen Jensen 10 Ugift Tienestefolk.

Børn i første ægteskab:

i Esben Nielsen * 1766 i Gassum, † 1766 i Gassum
Døbt i marts, faddere Christen Madsens hustru, Else Esbensdatter af Søegård, Mads Esbensen, Christen Pedersen og Christen Nielsen, X August hustru Ingeborg Friis af Gassum
Beegravet 9 mdr gammel

ii Esben Nielsen * 1768 i Gassum, † 1773 i Gassum
Døbt marts, faddere Mette Andersdatter af Nye Mølle, Niels Christensen af Randrup, Mads Esbensen, Christen Michelsen  og Christen Nielsens hustru Johanne Sørensdatter af Gassum

21. iii Maren Nielsdatter, *  maj 1770 i Gassum, † 4 feb 1850 i Overvangsgård, Harridslev sogn. 
Hun blev gift med Jens Hansen, gift 2 aug 1793 i Gassum.

Randers, Støvring, Harridslev, Harritzlev Bye, 22, 22, FT-1801, B3548 
Jens Hansen 40 Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Maren Nielsdatter 30 hans kone
Hans Jensen 4 deres søn
Niels Jensen 2 deres søn
Kiesten Jensdatter 6 deres datter
Hans Jensen 64 hans fader
Peder Hansen 35 hans broder
Maren Jensdatter 21 Tjeneste piige 

Randers, Støvring, Harridslev, Harritzlev Bye, en Udflyttet Gaard, 39, FT-1834, C3679 
Jens Hansen 73 Gaardmand
Maren Nielsdatter 64 hans Kone
Niels Jensen 35 deres Børn
Mette Jensdatter 32 deres Børn
Maren Jensdatter 29 deres Børn
Ane Jensdatter 18 deres Børn
Peder Jensen 32 Tjenestekarl 

Randers, Støvring, Harridslev, Vanggaardene, en Gaard, 57, FT-1840, C7127 
Maren Nielsdatter 70 Gaardmandsenke
Niels Jensen 40 [ hendes Børn ]
Maren Jensdatter 36 [ hendes Børn ]
Ane Jensdatter 24 [ hendes Børn ]
Anders Jensen 23 Tjenestefolk
Jens Nielsen 18 Tjenestefolk 

Randers, Støvring, Harridslev, Harritzlev By, 39, en Gaard, 39, FT-1850, D2577
Niels Jensen 50 Gaardmand, Huusfaderen
Maren Nielsdatter 80 hans Moder, der af ham forsørges
Ane Jensdatter 34 hans Søster
Jensine Pedersdatter 7 hendes datter, forsørges af Huusfaderen
Søren Nielsen 26 Tjenestefolk
Ane Sørensdatter 34 Tjenestefolk 

iv Michel Nielsen *  jul 1772 i Gassum,
Faddere Mads Esbensens hustru Kirsten Mortensdatter, Christen Michelsen X, Niels Østergaards hustru Lisbeth Nielsdatter af Hastrup,  og degnens hustru Ingeborg X

v Maren Nielsdatter, * 1775 i Gassum
Faddere Niels Horboes hustru Mette Pedersdatter, Peder Esbensen, Christen Michelsens hustru Else Espensdatter ad Søegård.

Børn i 2 ægteskab:
vi Esben Nielsen, * 1778 i Gassum
Faddere Christen Jensens hustru  Mette Christensdatter af Hald, Jens Sørensen X i Råsted, Christen H? af Spentrup, Christen Michelsen, Søren Olafsens hustru Johanne Mette Poulsdatter af Gassum,

vii Søren Nielsen, * 1780 i Gassum.
Faddere Maren Andersdatter af Jennum, Christen Jensen af Søegård, Mads Boelsen, Christen Nyegaard og Peder Larsens hustru Mette Andersdatter af Gassum

v Mette Nielsdatter, * 13 juni 1782 i Gassum, † 10 nov 1832 i Dyrby, Gassum. 
Faddere: Peder Larsen, Christen Nyegaard, Christen Christensen, Maren Christensdatter, Christen Huulmands hustru Malene Sørensdatter

Han blev gift med Jens Madsen Søndergaard

Randers, Nørhald, Gassum, Dyrbye, 1, FT-1801, B2904
Mads Jensen 55 Enke(mand) Husbond Bonde og Gaardbeboer
Jens Madsen 27 Gift Hans Søn
Mette Nielsdatter 19 Gift Hans Kone
Jens Jensen 21 Ugift Tienestekarl
Mette Jensdatter 26 Ugift Tienestepige
Grethe Andersdatter 12 Ugift Tienestepige
Maren Pedersdatter 31 Ugift Huuspige Inderste, Væver.

43. Mette Michelsdatter * 1731 i Gassum † 1777 i Gassum
Hun blev døbt den 10 juni 1731 i Gassum, faddere var Maren Pedersdatter, Peder Pedersen, Jens Nielsen, Maren Andersdatter og Maren Sørensdatter
Hun blev begravet 31 januar 177 i Gassum

Gammel kort fra Gassum

44. Mads Madsen, * 1731 i Hastrup Spentrup sogn, † 21 marts 1818 i Hastrup, Spentrup sogn.
Dom. 18.tene p. Trin. (1731) i Spentrup K. Matts Mattsens Barn i Hastrup, Matts. Marie Lisbet af Borup Præstegaard, Søren Christensen i Komdrup, Jens Mattsen, Thygge Laursen og Rasmus Christensen
begravet 27. marts. Mads Madsen i Hastrup, aftægtsmand 86 1/2 aar.
 
Han blev trolovet den 24 november 1761 og gift 4 juni 1762 i Spentup sogn med Maren Jensdatter

Randers, Spentrup, Hastrup, , 3, FT-1787, B3552 
Mads Madsen 56 Gift Husbonde Bonde og Gaardbeboer 
Maren Jensdatter 50 Gift Hans Kone  
Mads Madsen 18 Ugift Deres Barn   
Jens Madsen 16 Ugift Deres Barn  
Søren Madsen 12 Ugift Deres Barn   
Karen Madsdatter 24 Ugift Deres Barn   
Lars Tuesen 24 Ugift Tjenestekarl   
Christen Andersen 14 Ugift Tjenestekarl  
Maren Simonsdatter 26 Ugift Tjenestepige
Else Christensdatter 14 Ugift Tjenestepige

Randers, Spentrup, Hastrup Bye, 3, 55, FT-1801, B3553 
Mads Madsen 71 Enkemand Husbond Bonde og Gaardbeboer  
Mads Madsen 33 Enkemand Hans Søn   
Jens Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl National Rytter 
 Mads Laustsen 23 Ugift Tjenestekarl   
Niels Nielsen 30 Ugift Tjenestekarl   
Anne Andersdatter 38 Ugift Tjenestepige   
Anne K. Mortensdatter 8 Ugift Hendes Datter   
Ester Marie Mortensdatter 23 Ugift Tjenestepige

Mads Madsen er ejer af flere gårde iflg dette skøde og noter i Peder Christensen Høegs slægtsbog

Torsdagen den 26 julii 1838.
No 14  C7R  6½rd
           1799
Skjøde (på matr. 4 a Hvidsten, nuv. Kalkungården)
Underskrevne Mads Madsen selveier i Hastrup, i Spentrup sogn, gjør vitterligt: at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger skjøder og afhænder til Mogens Christensen i Hvedsteen under Gassum sogn den mig tilhørende gaard i Hvedsteen, som bemeldte Mogens Christensen nu beboer, og hans moder hidindtil har havt i fæste.
Samme gaards hartkorn er 6tdr 5skp 2fdk 2½album, der med alle sine rettigheder, herved overdrages til Mogens Christensen og hans arvinger for den summa 1200rd, der mig i sidste termin er udbetalt, og tilstaaer jeg herved at ingen kontract om dette kjøb har været oprettet.
Sælgeren bliver kjøberens hjemmelsmand efter loven.
Til bekræftelse udstædes dette skjøde under min haand og forseiling.
Hastrup d. 24 august 1799.
Mads Madsen (L.S.)
Til vitterlighed
Peder Michelsen Mads Madsen
Forevist Dinesen.

Kilde:  Nørhald- Støvring og Galten herreders arkiver.  Skøde- og panteprotokol 1837-40 nr.11. B 52 A SP-11 s.324-324b

1807 sælger han gården til sin ældste søn, Mads.

I 1838 låner Mogens Christensen Greve 500rd.  Hartkornet er nu 6tdr 1skp 1¾alb.

Kilde:   samme bog s.325b.
Samme Mogens Christensen Greve er barnebarn af ane 92 Mogens Jensen

Iflg slægtsbogen  sælger Mads Madsen sin gård til sin ældste søn Mads i 1807.

Død 21. marts, begravet 27. marts 1818. Mads Madsen i Hastrup, aftægtsmand 86 1/2 aar.

Børn:
i Karen Madsdatter * 1763 i Hastrup, Spentrup sogn, † 24. april 1802 i Hammershøj
Hjemmedøbt festo ?? Christi Døbt 1 Epi?: Fremstillet Bemeldte Mads Madsens datters dåb publiceret i Spentrup kirke: Faddere Christen Hansens hustru Anne Sørensdatter af Spentrup, Niels Bødker af W. Kondrup, Peder Madsen, Christen Bødker og Jens Madsens hustru Kirsten Rasmusdatter af Moestrup

Hun blev gift med Jens Nielsen Lang, gift 9 juni 1789 i Spentrup kirje, * 1749 i Støvringgård, † 1832 i Hammershøj. 
Han var kromand i Hammershøj. Nogle få år efter at Christen Sørensen Levring har overtaget kroen, skifter den igen ejer. Køber er denne gang Jens Nielsen Lang. Nu følger der en lang stabil periode i kroens historie, idet Jens Lang og sønnen Mads Lang er kromænd i Hammershøj indtil 1867.
    
Ved folketællingen i 1787 var Jens Nielsen Lang kusk på "Støvringgård", nordøst for Randers. Efter datidens forhold var det på høje tid, at de bliver gift, for dagen efter brylluppet den 10. juni 1789 fødes deres førstefødte, Niels. Ved Niels's barnedåb ses to af kammerpigerne fra Støvringgård som faddere.
    
Indenfor de næste 1-2 år efter brylluppet køber Jens Lang Hammershøj kro. Købet er ikke fundet i arkiverne. Men det ses, at han sommeren 1791 er ejer af kroen. Her søger han nemlig kongelig bevilling til krodrift og får samme den 27. august 1791. Ved fremsendelsen af bevillingen til amtmanden meddeles, at Jens Lang årlig skal erlægge 6 rigsdaler i afgift til amtsforvalteren. 12
Jens Nielsen Lang har åbenbart haft penge på kistebunden! Ikke blot køber han kroen, men han køber også adskilligt andet gods i Hammershøj og Vorning. I 1794 køber han således en parcel i Vorning af Niels Nielsen for 450 rdl. I 1798 køber han en "gårdsplads" med tilhørende toft for 400 rdl. Ifølge Lærer Fiils bog om Vorning Sogn køber han endnu en parcel i Vorning, og i 1803 køber han sammen med to andre, en parcel på 1 tdr. 7 skp. 3 fdk. ½ alb. for 1104 rdl. af ejeren af Kringelhougård, Over Hammershøj. Denne parcel bliver liggende ved koen indtil først i 1920-erne.
    
Jens Lang og hustruen Karen får op gennem 1790-erne - som det er almindeligt i de tider - et barn hvert eller som her hvert andet år. Op mod julen i 1799 får de en dreng Christen, der dør en lille måned efter fødslen. Godt to år efter får de datteren Mette Marie. Hun dør kun nogle få dage gammel, og moderen Karen Madsdatter dør en god måned efter denne sidste fødsel den 24. april 1802. Kirkebogen fortæller, at hun døde af følgerne af barselsleje; hun blev 40 år gammel.
Jens Lang gifter sig igen - også denne gang - i Spentrup kirke. Den 16. juli 1802 ægtevies Mette Pedersdatter og Jens Lang. Mette Pedersdatter er født 1768.
Hun er datter af ane 88 Mads Madsens søn Peder Madsen og Anne Jensdatter fra Hastrup og dermed kusine til Jens Langs første hustru.

I julen 1803 er uheldet ude for kromanden. Der opstår ildebrand i stuehuset over bryggerset den 26. december. Men branden bliver heldigvis begrænset til et enkelt fag af huset, og taksationsmændene kan da godt et år efter konstatere, at huset er repareret og "er nok saa godt som førend Branden" . Jens Lang og Mette får sammen et barn om året i løbet af de næste 4 år; børnene dør alle som spæde. Det fremgår af kirkebogen, at der generelt i sognene er en meget stor børnedødelighed i disse år, men selv set ud fra denne kendsgerning, kan man vist godt sige, at Jens Lang og hans hustruer har været hårdt ramt af dødsfald.
    
 Omkring 1810 kan Jens Lang gøre status over sit familieliv. Han blev far til 11 børn, heraf levede de 4 fra første ægteskab, mens de 6 sidste, der blev født i årene 1799 til 1808, alle døde som spæde. Han havde mistet sin første kone. Inden han giftede sig igen, havde der været holdt skifte efter Karen Madsdatter. De fire børn havde hver fået tildelt 100 rigsdaler efter deres mor. Disse penge var blevet stående i Kroen, men i december måned 1809 sikrer han arven med en obligation på 400 rigsdaler udstedt til overformynderiet med pant i noget af sit gods.   
Havde han allerede nu planer om at trække sig tilbage som kromand? Jens Lang er 60 år, hans kone er kun 40 år, men hun er vist ikke rask. I hvert fald sætter han godt et år efter kroen til salg.    
 Kroen kan overtages til "Michaeli førstkommende" det vil sige den 29. september.  Der har åbenbart ikke været tilstrækkeligt med købere, for den 5. september 1811 afholdes på selve kroen offentlig auktion af herredets auktionsdirektør, Dinesen. Som vidner er Niels Olesen fra Aarup og sognefogden Peder Nielsen fra Hammershøj. Af de oplæste konditioner fremgår det, at auktionen skulle starte med et bud på 12.000 rdl. Af disse skulle de 1200 rdl. betales ved overtagelsen Micaelis Dag og resten året efter til Viborg Snapsting. Auktionen startede, - men, som det fremgår af auktionprotokollen, - der var ingen der bød på kroen, og derfor måtte auktionen afsluttes, uden at kroen var solgt.    
 Vi kan ikke vide, med hvilke følelser Jens Lang tager afsked med auktionsfolkene. Salget af kroen lykkedes ikke - og inde i soveværelset ligger hans kone meget syg.
Dagen efter auktionen, den 6. september 1811, dør Jens Nielsen Langs 2. kone Mette Pedersdatter, 42 år gammel.
    
Begrundelsen om at forandre bopæl, som Jens Lang nævner i sin salgsannonce, hører vi ikke mere til ,og Jens Lang indstiller sig nu åbenbart på at drive kroen videre alene. Fra kirkebogen har vi oplysning om, at han har haft fremmed hjælp: pigen Maren Sørendatter, 24 år, kommer fra Lindum til kroen til november 1812, og en anden pige, på 36 år, flytter 1813 fra kroen til Kristrup. Han får sikkert nogen hjælp af børnene, hvor Niels er 22 år, Mads er 17 år, Peder Christian er 15 og Marianne er 13 år. Den yngste af drengene bliver konfirmeret foråret 1811, Mariane konfirmeres som 15-årig foråret 1813.
    
ii Mette Madsdatter * 1765 i Hastrup, Spentrup sogn
Den 17 feb døbt i Spentrup kirke Mads Madsens datter af Hastrup kaldet Mette. Båren af Mads Madsens hustru Mette Sørensdatter, Peder Madsen, Jens Tyggesen, Christen Jensen og Jens Madsens hustru Kirsten Rasmusdatter 

iii Martha Maria Madsdatter * 1767 i Hastrup, Spentrup sogn
Den 13 september døbt i Spentrup kirke Mads Madsen og Maren Jensdatters datter af Hastrup kaldet Martha Maria. Faddere Søren Clemmesens hustru Margrethe Rasmusdatter af Slyngborg, Peder Madsen, Jens Madsen, Søren Madsen og Søren Nielsens hustru Maren Sørensdatter af Hastrup

22. ii Mads Madsen, * 1769 i Hastrup, Spentrup sogn, † 25 feb 1837 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med (1) Anne Jensdatter

Han blev gift med (2) Mette Marie Jensdatter,

iii Jens Madsen * 1771 i Hastrup, Spentrup sogn
5 januar  døbt i Spentrup kirke Mads Madsen og Maren Jensdatters søn af Hastrup kaldet Jens. Faddere Christen Kondrups hustru Maren Christensdatter af Bjergbye, Jens Madsen, Jens Tyggesen, Peder Jensen og Peder Madsens hustru Anne Jensdatter af Hastrup

iv Søren Madsen * 1775 i Hastrup, Spentrup sogn
Den 8 april publiceret i Spentrup kirke Mads Madsen og Maren Jensdatter af Hatrup en søn ved dåben kaldet Søren. Faddere Sidsel Maren Møller af Lyngborg, Peder Madsen, Søren B? af Hastrup, Mads Vinther og Christen Bondes hustru Anne Andersdatter af Bjergbye

45. Maren Jensdatter, * 1737 i Hastrup, Spentrup sogn, † 1795 i Hastrup, Spentrup sogn.
Hun blev døbt i Spentrup kirke d. 6 september 1737, faddere var Karen Friis, Thyge Laursen, Jens Mathsen, Kirsten Rasmusdatter og Birgitte Olesdatter

Fra 1835 findes det første matrikelkort fra Hvidsten. Her har gården fået sit blivende matrikelnummer, og vi ser den firlængede gård inde i Hvidsten by med hovedparten af jorden liggende i en vifte mod øst; men også med en jordlod i syd, en i Vestermarken og en tørveparcel mod nord.

46. Jens Mogensen, * ca 1735 i Hvidsten, Gassum sogn, † 11 okt 1813 i Vinstrup, Dalbyover sogn. 
Faddere Ane Andersdatter, Mogens Poulsen, X Iversen, Ane Christensdatter, Maren Olesdatter

Han blev gift med Maren Michelsdatter, gift 9 okt 1765 i Dalbyover kirke.
Jens Mogensen, ægteskabs bevilling. Bevilger og tillader, at Jens Mogensen og Maren Michelsdatter, bønderfolk af Dalbyover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 16 august 1765.

Jens Mogensen var først fæstegårdsmand i Vinstrup under Sødringholm gods, men i 1800 købte han gården til selveje, og han drev den frem til 1807, da han afstod den til sønnen Mogens
  
Randers, , Dalbyover, Winstrup Bye Gaardmænd, , 7, FT-1787, B7177
Jens Mogensen 54 Gift Hosbonde Bonde og gaard beboere
Maren Mickelsdatter 48 Gift Madmoder
Anne Jensdatter 21 Ugift Børn af første ægteskab
Anne Jensdatter 16 Ugift Børn af første ægteskab
Mogens Jensen 12 Børn af andet ægteskab
Peder Jensen 4 Børn af andet ægteskab
Anne Jensdatter 7 Børn af andet ægteskab
Niels Christensen 26 Ugift Tieneste Karl Soldat
 
Randers, Dalbyover, Vinstrup Bye, 7de Familie, FT-1801, B7449
Jens Mogensen 64 Gift
Maren Mickelsdatter 60 Gift
Mogens Jensen 25 Ugift
Peder Jensen 15 Ugift
Mette Jensdatter 30 Ugift
Anne Jensdatter 17 Ugift
Anne Jensdatter 14 Ugift.     

Børn:

23. ii Anne Jensdatter, * ca 1766 i Vinstrup, Dalbyover sogn, † 6 marts 1800 i Spentrup sogn. 

Hun blev gift med Mads Madsen.

ii Mette Marie Jensdatter, * 1770 i Vinstrup, Dalbyover sogn † 19 nov 1839 I Hastrup.
1770. St. Hansdag døbt Jens Mogensens Datter i Winstrup kaldet Mette Marie. Baaren af Anne Sørensdatter fra Hvedsteen. Faddere ware Peder Mogensen og Christen Michelsen af Hvedsteen. Michel? Ga---- og Peder Andersen af Winstrup

Begravet 26. Novembr. Mette Marie Jensdatter. Aføde Gaardmand M. Madsens Enke i Hastrup. 70 1/2 Aar.

Hun blev gift med Mads Madsen
De to søstre blev gift med samme mand!

iii Anne Jensdatter * 1771 i Vinstrup, Dalbyover
Frembåren af Michel Krogs hustru i Dalbyover, faddere Christen Michelsen og Peder Mogensen af Hvedesteen, Niels Mikkelsen og Kristen Xs hustru af Vistrup

iii Mogens Jensen * 1775  i Vinstrup, Dalbyover sogn
Frembåren af Peder Mogensens kone i Hvedsteen, Niels Greve (resten ulæselig)

iv Michel Jensen * 1777  i Vinstrup, Dalbyover sogn, † 1777 i Vinstrup, Dalbyover sogn
6 eft trinitatis frembåren af Mette Andersdatter af Hvedesteen, Christen Bertelsens kone i Winstrup,  Peder Mogensen og Christen Michelsen af Hvedesteen og Peder Andersen af Winstrup
Begraves 23 dage gammel

v Anne Jensdatter * 1779  i Vinstrup, Dalbyover sogn
7 efter trinitatis, frembåren af Mads Pedersens kone Kirsten i Dalbyover, faddere Niels Greve, Laurits Greve, Søren Bai og Peder Andersens kone alle Winstrup

vi Christen Jensen * 1781  i Vinstrup, Dalbyover sogn
4 efter trinitatis, frembåren af Johanne Sørensdatter af X, faddere Peder Mogensen og X Greve af Hvedesteen, Peder Andersen af Winstrup og Mads Pedersen Sørensen af Dalbyover

vii Peder Jensen * 1782  i Vinstrup, Dalbyover sogn
den 7 efter trinitatis. båren af hans Hansens kone i Enslev, faddere Peder Andersen, Jens Knudsen, Peter Hiort, og Niels Greves kone alle Winstrup

viii Maren Jensdatter * 1784  i Vinstrup, Dalbyover sogn
Frembåren af Peder Larsens hustru af Gassum, og faddere Mikkel Krogs hustru i Dalbyover, Peder Mogensen og Christen Michelsen begge af Hvedsteen og Peder Jensen af Vinstrup

47. Maren Michelsdatter, * ca 1739 i Vinstrup, Dalbyover sogb, † 23 nov 1806 i Vinstrup, Dalbyover sogn. 
begravet 2 dec  i Dalbyover kirke Dør 65 år gammel.
Hun var ved ægteskabets indgåelse enke efter Jens Christensen

Dalbyover kirke

Samme anepar som 106 og 107, da der er to børn der fører slægten videre, nemlig 24 Mads Christensen Winther og 53 Anne Christensdatter

Oplysningerne og dette par er kun nævnt her:

48. Christen Rasmussen Winther
, * 1695, † 18 juni 1736 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Maren Madsdatter Bugge, gift 11 juni 1724 i Borup kirke.

Børn

i Rasmus Christensen, * 1727 i Bjergby, Borup sogn, † 10 marts 1753 i Brastruphuset, Borup sogn. 
22 juli blev Christen Rasmussens barn Rasmus døbt  båren af  degnens hustru, faddere Peder Quottrup, X Rasmussen, Christen X, Thomas Olufsens hustru og  Niels Skrivers hustru,

Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 25 juni 1748 i Borup kirke.

ii Maren Christensdatter, * 1729 i Bjergby, Borup sogn, † eft feb 1801 i Kvottrup, Hem sogn. 
9 august døbt Christen Rasmussens datter Maren båren af Kromandens hustru, faddere Rasmus Norup, Las Thyggesen, Peder Thomasen, Christen Midtbyes hustru, Christen Borups hustru

Hun blev gift med Søren Lauritsen Bugge, gift 14 okt 1747 i Borup kirke.
Han er barnebarn af ane 713 Bodil Hansdatter og hendes ægtemand nr 2 Anders Madsen Bugge

Søren Lauritsen udsteder en lejeaftale for Kvottrupgaard til hans broder, Peder Lauritsen, nævnt som værende født på Kvottrupgaard. 
4 marts 1730: Søren Lauritsen overlader Kvottrupgaard til Mads Christensen Bugge, Byskriver i Mariager og Herredsskriver i Gerlev Herred.

4 maj 1736: Mads Christensen Bugge sælger Kvottrupgaard til Peder Marsvin af Trudsholm.    

31 oktober 1739: Peder Marsvin udsteder en lejeaftale i hvilket "Niels Lauritsen accepterer hans yngre broder, Søren Lauritsen, som halvpart i Kvottrupgaard som lejet pr. 28 september1731.    

26 oktober 1759 efter at Kvottrupgaards ejer, Peder Marsvin dør, overlader hans enke, Sophie Reedtz, Søren Lauritsen, boende på Kvottrupgaard, den del af gården han lever på.

53 iv Anne Christensdatter, * 1731 i Borup sogn, † eft 1770 i Borup sogn. 

Hun blev gift med Niels Knudsen, gift 15 nov 1753 i Borup kirke.

24. v Mads Christensen Winther * 1735 i Bjergby, Borup sogn, † 1810 i Bjergby, Borup sogn

Han blev gift med
Anne Jensdatter

Børn i hustruens 2 ægteskab
vi Bodil Sørensdatter * 1738 i Bjergby, Borup sogn, † jan 1786 i Mellerup, Støvring, Randers

Hun blev gift i Borup kirke 29 juli 1760 med Hans Madsen
Borup 1760 onsdagen den 25. juni troloved enkemanden kromand Hans Madsen af Mellerup og Bodil Sørensdatter af Bierbye. Tirsdagen den 29. juli copulerede.

Randers A, Støvring, Mellerup Bye FT 1787
Hans Madsen, 68, Enke(mand), Hosbonde, Kroermand,eyer Kirken,
Mads Hansen, 23, Ugift, hans barn efter 2.ægteskab, Styrmand,
Anders Hansen, 15, Ugift, hans barn efter 2.ægteskab, ,
Karen Marie Hansdatter, 12, Ugift, hans barn efter 2.ægteskab, ,
Ane Hansdatter, 9, Ugift, hans barn efter 2.ægteskab, ,
Anders Pedersen, 42 , Ugift, Tienistefolk, ,
Ane Jensdatter, 21, gift, Tienistefolk, ,

1789 den 5. marts jordet kromanden Hans Madsen, 68 aar

49. Maren Madsdatter Bugge
, * 1695 i Helsted, Borup sogn, † eft 1738 i Bjergby, Borup sogn

87, 18. juli 1736, Bjergby
Christen Rasmussen, død
 Maren Madsdatter, enke 
Deres børn:
Rasmus Christensen, 9 år
 Mads Christensen, ½ år
Maren Christensdatter, 7 år
Anne Christensdatter, 5 år
 
Afdødes broder Peder Rasmussen i Bjergby
 Enkens broder, Christen Madsen i Svejstrup var værge for Mads Christensen
Laurs Thøgersen i Bjergby var gift med afdødes søster

Maren Madsdatter blev gift (2) 11 nov 1736 i Borup med Søren Mogensen Bugge, de var beslægtede i 3 led, deres fædre var fætre

Trolovet Søren Mogensen af Borup til Maren Madsdatter af Bierbye, som havde kongl. Tilladelse til at ægte hverandre, ligevel? de i 3 de Led vare beslægtede, som ved Jens Larsen og Søren Christensen af Kondrup blev givet for mig berigtiget at de vare i hinanden beslægtede.
Dom 24 p. Trinit blev de copuleredes.

Kongl. med? blev medsendt til Skifte Listen og den blev givet til §6 til Randers Hospital?  

Datteren Anne Christensdatters bryllup med Niels Knudsen

50. Jens Pedersen   * ca 1718, † 21 dec 1784 Bjergby Borup sogn. 

Han blev gift i Borup kirke 5 aug 1744 med Johanne Sørensdatter

Børn:

25. i Anne Jensdatter, * aug 1746 i Bjergby, Borup sogn, † 24 jan 1809 i Bjergby, Borup sogn. 

Hun blev gift med Mads Christensen Winther.

ii Søren Jensen * 1746 i Bjergby, Borup sogn  † 1746 i Bjergby, Borup sogn
14 p trinitatis døbt Jens Pedersens søn Søren  af Bjerbye båren af Langmands hustru, vidner Peder Rasmussen, Søren Poulsen,  Niels Jensen, Mads Madsen og Søren Bondes hustru af Hastrup
dør 22 dage gammel

iii Peder Jensen * 1751 i Bjergby, Borup sogn † 1752 i Bjergby, Borup sogn
14 eft trinitatis Jens Pedersens Peder af Bjergby båren af Anders L?s hustru, faddere Peder Rasmussen, Christen Jensen, Søren ?, Niels Knudsens hustru og Anne Christensdatter

iv Søren Jensen * 1753 i Bjergby, Borup sogn
11 p trinitatis døbt Jens Pedersens søn Søren af Bjergby båren af Anne Christensdatter, vidner Peder Rasmussen, Anders Sørensen, Jens Knudsen, Anne Larsdatter og Kirsten Pedersdatter

Han bliver gift i Borup d 17 november 1796 med Dorthe Knudsdatter

Randers, Støvring, Borup, Bierbye [Bjergby], 5, FT-1801 
Søren Jensen 48 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer  
Dorthe Knudsdatter 24 Gift Hans kone   
Jens Sørensen 1 Ugift Deres søn   
Christen Jensen 36 Ugift Tjenestekarl   
Niels Christensen 22 Ugift Tjenestekarl   
Maren Christensdatter 22 Ugift Tjenestepige   
Karen Christensdatter 15 Ugift Tjenestepige   
Jens Christensen 12 Ugift Tjenestedreng

v Peder Jensen *  1757 i Bjergby, Borup sogn † 1757 i Bjergby, Borup sogn
 5 p S døbt Jens Pedersens Peder båren af Anders L?? fæstemø, vidner Peder Rasmussen og Rasmus Larsen, Anne Larsdatter

51. Johanne Sørensdatter * dec 1722 i Komdrup, Borup sogn , † 27 nov 1794 i Bjergby, Borup sogn.
Frembåren af Kristen Knudsens hustru, faddere Jens Larsen resten meget utydeligt/ ulæseligt

Randers, Støvring, Borup, Borup Sogn, Bierbye Bye, 2, FT-1787 
Søren Jensen 34 Ugift Hosbonde Bonde og Gaardbeboere  
Johanne Sørensdatter 64 Enke Hans Moder   
Rasmus Espersen 24 Ugift Tienestefolk National Soldat  
Christen Jensen 17 Ugift Tienestefolk  
Anne Jensdatter 28 Ugift Tienestefolk  
Maren Christensdatter 16 Ugift Tienestefolk   
Mette Christensdatter 10 Tienestefolk

Borup kirke

52. Niels Knudsen, * okt 1729 i Hald sogn, † 6 feb  1779 i Bjergby, Borup sogn.  1729, Den 12. oktober blev Knud Jensens barn af Hald døbt og kaldet Niels, frembaaren af Anders Thomsens hustru, her i byen. Faddere: Rasmus Nielsen, Rasmus Høg, Christen Thomsen, Jens Gregersens og Anders? hustruer.

Han blev gift med Anne Christensdatter, gift 15 nov 1753 i Borup kirke.

458, 15. marts 1732, Hald
Maren Knudsdatter, død
Knud Jensen, enke
Deres børn:
Jens Knudsen, 7½ år
Niels Knudsen, 3 år
Maren Knudsdatter, 19 år
Anne Knudsdatter, 14 år
Kirsten Knudsdatter, 11 år.     

Børn:

i Maren Nielsdatter, * 1754 i Borup sogn. 
Båren af min datter Ingeborg, testes Mads Mogensen, Jens Knudsen, Søren Støvring, Maren Kottrup, Anne Knudsdatter.

ii Kristen Nielsen, * 1757 i Borup sogn, † 1758 i Borup sogn. 
Båren af Maren Christensdatter fra Brastrup, testes Søren Støvring, Mads Mogensen, Christen Jensen, Anne Knudsdatter, Bodild Sørensdatter.

iii Kristen Nielsen, * 1759 i Borup sogn.
Båren af min datter Ingeborg, testes Jens Winther, Christen Jensen, Mads Christensen, Karen Pedersdatter og Bodild Sørensdatter

26. iv Knud Nielsen Borup, * 1760 i Bjergby, Borup sogn, † nov 1805 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Maren Christensdatter, gift 25 nov 1784 i Hald.

v Marie Nielsdatter, * 1763 i Borup sogn, † 1766 i Borup sogn. 
3 påskedag båren af Hans Madsens hustru af Mellerup ledsaget af degnekonen af Gassum, testes Søren Mortensen og Jens Knudsen af Bjergbye og Søren Lauridsen af Koetrup.

vi Kristen Nielsen, * mar 1766 i Borup sogn. 
Båren af Marie Hee ledsaget af frøken Karen Hvass testes Søren Lauritsen i Koetrup, Jens Knudsen og Mads Winther i Bjergbye.

vii Marie Nielsdatter, * 1769 i Borup sogn, † 1769 i Borup sogn. 
Båren af Søren Lauritsens hustru af Koetrup ledsaget af Hans Madsens hustru af Mellerup, testes Jens Knudsen, Mads Winther af Bjergbye og Anders Andersen af Hald.

viii Søren Nielsen, * 1770 i Borup sogn. 
Båren af Jens Pedersens hustru i Bjergbye ledsaget af Peder Jensens hustru i Komdrup, testes Søren Mogensen, Jens Knudsen og Mads Winther af Bjergbye.

ix Peder Nielsen, * aug 1773 i Borup sogn.  Båren af Hans Madsens hustru af Mellerup ledsaget af Mads Winthers hustru af Bjergbye, testes Jens Knudsen af Borup, Anders Andersen og Christen Støvring af Jald.

53. Anne Christensdatter, * 1731 i Borup sogn, † eft 1770 i Borup sogn.

Familien på Nygårds sedler

54. Christen Johnsen, † i Asferg. 

Han blev gift med Mette Eskildsdatter.

Børn:

27. i Maren Christensdatter, * o 1763 i Asferg. 

Hun blev gift med Knud Nielsen Borup, gift 25 nov 1784 i Hald.

ii Ane Christensdatter, * jun 1752 i Asferg, † 21 nov 1835 i Mostrup, Hald sogn. 

Hun blev gift med Jens Christiansen Qvortrup, gift 1780.
Hans oldefar (farfars far) er ane 392 Mads Sørensen Bugge

Randers, Nørhald, Hald, Mostrup, 1, FT 1801 
Jens Qvattrup 68  gift Husbonde Selvejerbonde og gaardbeboer  
Ane Christensdatter 49  gift Hans kone   
Christen Jensen 16  ugift Deres barn   
Bodil Jensdatter 13  ugift Deres barn   
Søren Qvattrup 9  ugift Deres barn   
Jens Nielsen Rind 25  ugift Tjenestekarl Landdragon, geworben  
Ana Sophia Jacobsdatter 32  ugift Tjenestepige

Randers, Nørhald, Hald, Mostrup, En gaard, 74, FT 1834 
Ane Christensdatter 81  Enke  Gaardmandsenke  
Christen Jensen 48  Ugift  Hendes søn  
Bodel Jensdatter 45  Ugift  Hendes datter  
Niels Christensen 29  Ugift  Tjenestedreng  
Jens Sørensen 4  Ugift  Plejesøn  
Dorthe Nielsdatter 40  Ugift  Tjenestepige

Skifte:
mellem 1766 og 1808 Mostrupgaard
Mostrupgaard er i dag St. Mostrupgaard

55. Mette Eskildsdatter, † i Asferg.

Runesten fra Asferg

60. Jens Knudsen, * 1721.

    Børn:

30. i Niels Jensen Smed, * 1762, † 4 nov 1843 i Asferg. 

Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter, * 1763, † 3 nov 1815 i Asferg. 

Han blev gift med (2) Ane Christensdatter, gift 11 sep 1824 i Asferg, * 1777.

61. XX

Gammelt billede fra Asferg

66. Anders Madtzsøn

Han blev gift med XX.

Børn:

33. i Maren Andersdatter, * 1660 i Hald sogn, † 1726 i Hald sogn. 

Hun blev gift med Christen Anderssøn Høeg, gift 1692 i Hald sogn

67. XX

Hald kirke i landskabet

80. Jens Nielsen Thøgersen, * 15 okt 1701 i Harridslev, † 12 aug 1755 i Harridslev. 

Han var gift (1) med X hvis navn ikke kendes, hun døde i barselsseng 1730 og blev begravet 24 maj 1730 28 år gammel

Han blev gift (2) med Anne Hansdatter, gift 30 juli 1730 i Harridslev.
Han var fæstegårdsmand i Harridslev

Børn:
i Anne Jensdatter * 1733 i Harridslev
Dom 15 trinitatis christenet Jens Nielsen Thøggersens barn i Harritslef nemlig Anne. Båren af Peder Pedersens hustru i Li??gård,  faddere X fra Spentrup, barnets moster, Jørgen Andersen, Oluf Svinds hustru, Rasmus Olufsens hustru

40. i Hans Jensen, * 1736 i Harridslev, † 10 aug 1806 i Harridslev. 

Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter, * ca 1722, † 1780 i Harridslev. 

Han blev gift med (2) Maren Michelsdatter, gift 7 feb 1781 i Harridslev, * 1739.

81. Anne Hansdatter, * 1705, † 1758 i Harridslev.

Harridslev kirke

84.  Esben Nielsen, * 1692 i Gassum, † 1770 i Gassum.
Han blev begravet 26 november 1770 i Gassum 

Han blev gift med Maren Andersdatter, gift 7 okt 1731 i Gassum.

Børn:
i Else Esbensdatter, * 1732 i Gassum.
 Festo Purif Mariae døbt i Gassum. Faddere:  Matthis Andersens hustru, coperal Carl Mattiasen, Ane Poulsen, Mette Mattiasdatter, Maren Olesdatter

Hun blev gift med (1) Christen Madsen, * 2 juli 1717 i Gassum, † 27 nov 1768 i Gassum.

Hun blev gift med (2) Christen Jensen, gift 3 aug 1773 i Gassum, * 26 april 1733 i Gassum.

Mads Espensen * 1733 i Gassum, Randers Amt
Den 14 p trinitatis døbt i Gassum, faddere Peder Møllers hustru i Kvortrup mølle 
Mette Andersen, X Qvortrup, Mads Olsted, X Hald
 
42. ii  Niels Espensen, * 16 okt 1734 i Gassum, Randers amt, † 6 maj 1798 i Gassum, Randers amt. 

Han blev gift med (1) Mette Michelsdatter, gift 2 nov 1762 i Gassum. 

Han blev gift med (2) Anne Sørensdatter, gift 3 okt 1777 i Gassum, * 1745, † 1 maj 1835 i Gassum.

 85.  Maren Andersdatter, * 13 okt 1695 i Gassum, † 29 okt 1779 i Gassum.
Hun blev begravet 29 oktober 1779

Sønnen Niels dåb i kirkebogen

86. Michel Komdrup, * 1678, † 13 dec 1750 i Gassum, Nørhald. 

Han blev gift med Maren Olesdatter.
Han var fæstegårdsmand i Gassum
Han blev begravet 13. december 72 år gammel

Børn:
43. i Mette Michelsdatter  * 1731 i Gassum  † 1777 i Gassum
Hun blev begravet 31 januar 1777 i Gassum

Hun blev gift med Niels Espensen, gift 2 nov 1762 i Gassum.

87. Maren Olesdatter, * 1694 i Asferg, † 1767 i Gassum, Nørhald herred.
Hun blev begravet 21 april 1767

Gassum kirke

88. Mads Madsen, * april 1675 i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn, † 1756 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Mette Sørensdatter, gift 18 juni 1730 i Borup sogn.

Imellem 1754 og 1763 sælger Gjessinggaard gård nr 6, (nu matr. 4 a Kalkungården)  i Hvidsten til Mads Madsen i Hastrup (eller, hvis det er efter 1757, til hans enke Mette Sørensdatter).
Det er i hvert fald hende der står som ejer i 1764 i den pakke, med hartkornspecifikationer og jordebøger over strøgods m.m. fra 1731 til 1802, som findes på i landsarkivet i Viborg.

Fæstere af gården er da ane 46 Jens Mogensen og hans bror Peder Mogensen, altså ane 92 Mogens Jensens to yngste sønner.
Omtrent samtidigt optager Mette Sørensdatter et lån og stiller gården i Hvidsten som sikkerhed. Fæsteren opgives da til at være Christen Michelsen, som vi også møder i folketællingen fra 1787.  Han er nok kommet i gården efter Sørens død i 1757, og da Maren Jensdatter dør i 1765, bliver han gift med Mette Mogensdatter datter af ane 92 Mogens Jensen.
Det er således lidt uklart, hvem der på denne tid står for fæstet; men de har sikkert boet der alle og hjulpet hinanden.
Vi ved det ikke, for Mads Madsens enke Mette Sørensdatter ejede Risagergaard i Hastrup; men herfra findes ingen fæstebreve eller lignende gemt, så oplysningerne om familien stammer nu udelukkende fra kirkebøgerne.
Her kaldes Christen for Christen Michelsen Vinstrup, så han stammer sikkert derfra. Hans fødsel har det imidlertid ikke været muligt at finde, for kirkebogen fra Dalbyover sogn, som Vinstrup hører under, er meget mangelfuld i denne periode. Ud fra dem, der står faddere til hans børn, er det dog rimeligt at antage, at hans far er ane 94  Michel Pedersen (kaldet Michel Greve) i Vinstrup.
Det er således herfra tilnavnet Greve, som familien senere kaldes i Hvidsten, stammer.

 
Børn:
44. i Mads Madsen, * 1731 i Hastrup Spentrup sogn, † 21 marts 1818 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Maren Jensdatter, gift 4 juni 1762 i Spentup sogn.

ii Peder Madsen, * 1732 i Hastrup, Spentrup sogn.

Han blev gift med Anne Jensdatter, * 1739 i Hastrup, Spentrup sogn, † 1774 i Hastrup, Spentrup sogn.
Hun er søster til Maren Jensdatter gift med ane 44 Mads Madsen

iii Søren Madsen, * 1732 i Hastrup, Spentrup sogn.
Begge døbt 13 p trinitatis, faddere Niels X hustru, Jens Matthiesens hustru, Niels Sørensen, Lars Christensen i Kondrup, Thyge Laugesen, Ole Michelsen, Maren Christensdatter, Maren X, Birgitte Hansdatter

89. Mette Sørensdatter, * 1708 i Kondrup, Borup sogn, † 1768 i Hastrup, Spentrup sogn.
Hun blev døbt 18 november 1708 i Borup, faddere var Anders Rasmussen, Jens Lassen, Mogens Borup, Boel Pedersdatter og Loumands kone i Kondrup

Gjessinggård 1760 Nygårds sedler

90. Jens Christensen, * ca 1701, † 1761 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Karen Christensdatter, gift 29 juli 1736 i Kastbjerg sogn.
Han var fæstegårdsmand i Hastrup

Børn:
45. i Maren Jensdatter, * 1737 i Hastrup, Spentrup sogn, † 1795 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Hun blev gift med Mads Madsen, gift 4 juni 1762 i Spentup sogn.

ii Anne Jensdatter * 1739 i Hastrup, Spentrup, † 1774 i Hastrup, Spentrup sogn
Dåb Dom Ludu. Faddere Kirsten Christensdatter af Øster Komdrup, hendes mand Søren Christensen, Søren Mathiesen, Benedikte Knudsdatter, Birthe Sørensdatter, Kirsten Rasmusdatter

Hun bliver gift med Peder Madsen, som er bror til søsteren Maren Jensdatters mand Mads Madsen


iii Christen Jensen * 1741 Hastrup, Spentrup
Dåb dom Miserium. Faddere Giertrud Nielsdatter af W. Komdrup, Mads Madsen, Thyge Lauersen, Kirsten Sørensdatter

91. Karen Christensdatter, * 1711 i Ø. Kondrup, Kastbjerg sogn, † 1748 i Hastrup Spentrup sogn.
Hun blev begravet 4 sept 1748

Gammel runesten fra Spentrup

92. Mogens Jensen, * 1700 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1743 i Hvidsten, Gassum sogn. 
Han blev døbt d. 25 april 1700 i Gassum, faddere var Maren Ibsdatter, Anne Jensdatter, Karen Iversdatter og Anne Pedersdatter
Han blev begravet 8 maj 1743 i Hvidsten

Han blev trolovet d. 23 juni 1726 og gift 6 okt 1726 i Gassum med Maren Jensdatter

Han var fæster af den ene halvdel af  af matr 4 a i Hvidsten, i dag Kalkungården, da under Gjessinggård i 1719- 23. Gården hed da nr. 6
Han delte fæstet med sin broder Michel

Fæstebrev: 
Jeg Gothardt Braem til Giessinggaard kongl. maits bestalter cancellieraad giør hermed vitterligt, at jeg have stæd og fæst som jeg og hermed stæder og fæster nærværende Jens Mogensen af Hvedsteen dend halve part af dend gaard ibdm.  som hands fader og hand self paaboer og tilforn stæd og fæst haver.
Samme halve part bestaar af hartkorn 3td 2skp 3fdk 1¼alb og skal hand deraf give aarlig landgilde: Rug 1td 2skp, biug 1td 4skp, havre 2td 4skp, smør 1 pund, ½ svin, ½ gaas 1 høne, giesteriepenge 12sk, arbeidspenge 4rd som tilhaabe skal erlegges og betales inden hver aars Martins dag.
Saa maa hand samme gaards halve part beboe saa lenge hand holder dend ved god hefd og biugning og dend forbedrer og deraf svarer alle kongl. paabudne eller her efter paabydende contributioner, forandførte landgilde og arbeidspenge, enhver i rette tide.
Saa og være sit herskab hørig og lydig og ellers i alle maader have hand sig efter hans kongl maits allernaadigste udgangne lov og forordninger at rette og forholde.
Indfæstningen heraf er tilforn betalt ved forige derpaa udstede festebref.
 Giessinggaard d. 5 april 1719.
   Braem
      (L.S.)

Ligelydende fæstebref med dette, som paa forige sidde findes antegned er mig af mit velbr. herskab vorder meddelt, hvilket jeg hermed lover og tilforpligter mig i alle optenkelige maader at efterleve, og i alle ord og meninger at efterkomme, hvilket jeg med egen haand hermed testerer.
Giessinggaard ut supra 
J.M.S.
Til vitterlighed
Peder Nielsen Søren Sørensen
Casseret

Kilde:  Giessinggaard godsarkiv:  Fæsteprotokol 1719-1800.  G 258 - 1 s.48.


Børn:
i Anne Mogensdatter  * 1727 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1737 i Hvidsten
faddere Kirsten Lasdatter, Michel Mortensen, XX, Maren Ollesdatter, Ann Knudsdatter

ii Jens Mogensen * 1730 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1753 i Hvidsten, Gassum sogn 
Faddere Anne Knudsdatter, Mogens Poulsen, Peder Pedersen, Anne Christensdatter, Maren Ollesdatter

iii Mette Mogensdatter * 1732 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1801 i Hvidsten, Gassum sogn
Faddere Anne Christensdatter, Anders Nielsen, Michel Mogensen, Maren Olesdatter, Maren Lasdatter
Hun blev trolovet 26 september og  gift 29 okt 1765 i Gassum med Christen Michelsen Vinstrup

Han var søn af ane 94 Michel Pedersen Greve

Folketælling 1787 Hvedsten, Gassum sogn, Randers amt.
Christen Michelsen Hosbonde 59 Begge i 1ste Bonde og gaardbeboer
Mette Mogensdatter Hans kone 56 ægteskab 
Mogens Christensen Deres børn 20 Ugivt 
Jens Christensen - 13  
Mette Christensdatter - 17  
Anders Christensen Tjenestefolk 21 

Efter Christens død i 1792 overgår fæstet til enken Mette Mogensdatter.
I 1799 køber deres søn Mogens Christensen, kaldet Mogens Greve, så gården fri. Hartkornet er da stadig på 6td 5skp 2fdk 2½alb. I forbindelse med skødets tinglæsning, der er i 1838 optager Mogens et lån på 500rd, og hartkornet er da 6td 4skp  1¾alb, hvilket skyldes at Mogens i de mellemliggende år har solgt noget jord fra. Ved folketællingen i 1801 og i 1834 er det således Mogens der er mand i gården. I 1801 dør aftægtskonen Mette Mogensdatter, og i 1809 bliver Mogens gift med Maren Pedersdatter fra Gassum. De fik sammen ni børn

De to søskende Jens og Mette Mogensen er gift ind i samme familie.
Henholdsvis med en datter og en søn af ane 94 Michel Pedersen Greve

En af Mette Mogensdatter og Christen Michelsen Vinstrups sønner Michel Christensen Hvedsteen bliver gift med Ane Pedersdatter

En af deres døtre Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsten bliver gift med Jens Madsen der er søn af ane 22 Mads Madsen og ane 23 Anne Jensdatter søn af ane 44 Mads Madsen og Maren Jensdatter

Familierne holder altså sammen i flere generationer og er gift ind i hinanden

iv Søren Mogensen * 1734 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1757 i Hvidsten, Gassum sogn
Faddere Birgitte Christensdatter, Peder pedersen, Michel Mortensen, Maren Ollesdatter, Gjertrud Andersdatter

46. v Jens Mogensen, * 1735 i Hvidsten, Gassum sogn, † 11 okt 1813 i Vinstrup, Dalbyover sogn. 

Han blev gift med Maren Michelsdatter, gift 9 okt 1765 i Dalbyover kirke.

vi Peder Mogensen * 1740 i Hvidsten, Gassum sogn
Faddere Anne Rasmusdatter, Mogens Pedersen, Michel Mogensen, Maren Christensdatter, Anne Nielsdatter

93. Maren Jensdatter, * 1704 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1765 i Hvidsten, Gassum sogn.
Hun blev døbt d 10 august 1704 i Hvidsten, faddere var Maren Lasdatter fra Stistrup samt Jens Poulsen, Mette Andersdatter og Boel Sørensdatter
Hun blev begravet 14 april 1765 i Hvidsten

Skifte efter Mogens Jensen:
Anno 1743 dend 6te may, paa høiædle og velbaarne hr justiæ raad Folsachs veigne, indfandt ieg underskrefne Anders Gierlef mig udi afgangne Mogens Jensens gaard i Hvidsteen, for at registrere, skifte og deelle imellem enken Maren Jensdatter og hendes med dend sahl. mand auflede børn, Jens Mogensen 13 aar, Søren Mogensen 9 aar, Jens Mogensen 5 aar, Peder Mogensen 2 aar og Mette Mogensdatter 11 aar gammel, og var da overværende til vurderingsmænd Christen Sørensen og Lars Andersen begge af fornt Hvidsteen, som enkens laugværeg hendes broder Peder Jensen ibidm, og som formynder for børnene deres farbroder Mickel Jensen sammesteds, og da forrettet som følger.

Ind- og udboe
 Rd M Sk
1 fur bord med aaben foed  4 
2 benke og 4 hylder  1 4
1 fur half kiste 1 2 
1 liidet skriin  3 
1 gl. fur skab med 2 døre  3 
1 sengested 1  
1 olmerdugs dynne  3 
1 bolster dito  2 12
1 vadmels dito  2 8
2 hoved puder  4 8
2 blaargarns lagner  2 
1 stribet omheng  3 8
1 dreils senge dek  1 8
1 olmerdugsdynne 1  
1 vadmels dynne  2 
2 gl. hoved puder  2 
2 gl. lagner  1 8
1 jern kakelovn 6 4 
2 smaae spind rocker gl.   9
2 gl. ølltønder  4 8
1 fur bord  1 12
1 half sengested  1 4
1 olmerdugs dynne  3 
1 vadmels dito  1 4
2 gl. puder  1 
2 gl. lagner  1 8
1 gl. bagtrug   6
1 kaaberkedel i grue 4 2 
2 gl. brøge kar  5 
1 ballie, 1 strip, 1 spand  1 10
1 gl. haand qværn  3 
1 rist, 1 brandfork  1 
4 korn seker 1  
2 høeleer med draue  5 
2 spader  3 
3 river   6
2 øxer, 3 nafrer   3 8
1 bundknif, 1 hammer, 1 tange  1 
3 grebe, 2 skoule   10
1 hackels kiste med knif  2  
Levende creaturer  Bæster   
1 sort hoppe 8 aar 10  
1 dito sort     7  8  
1 bruun dito  4 6 4 
1 sort dito     6 4  
1 dito sort     5 4 2 
1 sort dito   13 4  
1 dito sort     3 3  

Qvæg   
1 sort hielmet koe 5 aar 4  
1 blacket dito        6 3  
1 sort dito             4 3  
1 dito sort           11 2 4 
1 sort qvie            3 2  
2 smaae dito         2 2  
1 studnød              3 2 4 
3 aarings nøder 3  

Faar 
  
16 gammel faar a 3sk 8  

Sviin   

3 svin polde  1 4 

Gies 
  
2 gammel gies  2 

Vogn og plov redskab   
1 beslagen vogn med sit behør 6 4 
1 træ dito med behør 3 4 
1 ringere dito med behør 2 3 
1 plov med behør 1 2 
3 harver  3
 
Paa tilspørgelse om meere fandtes blef svaret nei   
Bedrager saa alt det registrede som er heele boens formue sig til den summa 119rd 2m 13sk

Boens besværing    
1 Til besætningen   
6 bæster a 10rd 4m 64  
2 vogne med behør 12  
1 plov og 2 harver 4  

2 Brøstfældigheden    
Taxerit og ansat for 32  

3 Skiftets bekostning   
1 ark stemplet papiir  1 8
Skifteforvalteren for hans salarium 3  
For registrering og skrifning  4 

4 Til den sal mands begravelses bekostning blev angifvet 4  
119 rd 5m 8sk
   
Liqviderit og anset imod hverandre, bliver ei noget til skifte og deelling, hvorfore det som er registrerit, overlefveris enken under hendes lauverges opagt, og til siun, til goed forsvarlig omgang, og stedets conservation og forbædring.
Hendes børn skal hun cristelig opføede, og dennem med klæde og flittig skoellegang forsørge, alt saaledes som hun for Gud og hendes herskab agte at forsvare og bekiendt være.
Skiftet er da saaledes slutted og til ende bragt.
 Datum Hvidsten ut supra  A Gierleff
Enkens laugværge Peder Jensen
Børnenes farbroder    Michel Jensen
 Vurderings mænd Christen Sørensen Lars Andersen

Kilde:  Skifteprotokol for Gjessinggaard gods 1725-1764. G 258 - 5 s.265-267.

Skiftet viser, at udgifter og indtægter faktisk går lige op med hinanden, og som sådan kan boet synes fattigt. Det viser dog ikke at denne familie er særlig fattig, for det var faktisk en meget almindelig udgang på et skifte. Det viser således ikke noget om den sociale status i denne specielle familie, men om bondestanden i almindelighed.
 

Her er gården tegnet ind

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...