Kirstens kreative indslag

Min svigerfars slægt, fædrende side

26. Mikkel Christensen Sparre ca. * 1744, † 13/ 12 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn
Ved dødsfaldet: Bondegårdsmand fra Vrønding 77 år

Han blev gift med Ane Catrine Sørensdatter 10/ 10 1773 på Tunø.
Trolovet 4/ 10 1773 på Tunø: 4 october blev i Søren Mortensens gård trolovet Michel Christensen fra Tamdrup sogn, Nim Herred xx Anna Catherina Sørensdatter som vidner var tvende mænd Xx Poulsen, Anders Christensen xx. Underskrevet SMS Søren Mortensen og Anders Christensen Tamdrup

Gift 10/ 10 1773 på Tunø: Den 10 Oct. 1774 copuleret Mikkel Christensen og Anna Catharina Sørensdatter igen underskrevet af Søren Mortensen og Anders Christensen Tamdrup

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Bemelte Wrønding Bye, 20, FT-1787, B2081
Mikkel Christensen 43 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Ane Cathrine Sørensdatter 44 Gift madmoder
Else Mikkelsdatter 8 Deres børn
Cathrine Mikkelsdatter 8 Deres børn
Bodil Mikkelsdatter 3 Deres børn
Søren Mikkelsen 2 Deres børn
 
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding Bye, 16, FT-1801, B2082
Michael Christensen 55 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Ane Sørensdatter 56 Gift hans Kone
Søren Mikkelsen 19 Ugift Deres Børn
Karen Mikkelsdatter 13 Deres Børn
 
Børn:
i Else Kirstine Mikkelsdatter *1775 i Vrønding, Tamdrup sogn
1775 Mikkel Christensen i Vrønding - Else Kirstine

ii Christian Mikkelsen * 1777 i vrønding, Tamdrup sogn
1777 Mikkel Christensen Sparre i Vrønding - Christian

iv Anne Cathrine Mikkelsdatter * 1778 i Vrønding, Tamdrup sogn
1778 Mikkel Christensen i Vrønding - Anne Cathrine

v Christen Mikkelsen * 1780 i vrønding, Tamdrup sogn
1780 Mikkel Sparre i Vrønding - Christen
   
vi  Søren Mikkelsen * 1781 i vrønding, Tamdrup sogn
1781 Mikkel Christensen i Vrønding - Søren

vii Bodil Margrethe Mikkelsdatter * 1784 i vrønding, Tamdrup sogn    
1784 Mikkel Christensen i Vrønding - Bodil Margrethe

13. viii Karen Mikkelsdatter, * 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn † 5/ 4 1870 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 13/ 4 1870 i Tamdrup kirke.  

Hun blev gift med Hans Sørensen Møller, gift 8/ 10 1820 i Tamdrup.

ix   Dødfødt * 1790 i Vrønding, Tamdrup sogn
  
27. Ane Catrine Sørensdatter * ca 1743 på Tunø, † 29/ 4 1817 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Ved dødsfaldet: Bondekone fra Vrønding 74 år

Skifte hendes mor: Kirsten Sørensdatter på Tunø. 6.11.1784, fol.169. død 2. april 1784 Søren Mortensens hustru Kirsten Sørensdatter 56 år
 E: Søren Mortensen. B: Morten 31 på Tunø, Anne Cathrine g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Christiane 27, Kirsten 20. FM: Søren Mikkelsen Sode, Christian Knudsen på Tunø.
 
Skifte hendes fader: Søren Mortensen på Tunø. 21.2.1789, fol.190B. død 22. januar 1789 Søren Mortensen 77 år gammel og blev begravet 27. januar
 Enke efter Kirsten Sørensdatter, [skifte 6.11.1784 lbnr.65]. B: Anne Cathrine 43 g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Morten 40, Christiane 31, Kirsten 25. FM: Jens Jørgensen på Tunø.

Tunø Kirke

28. Søren Nielsen, * 1745 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 27/ 3 1813 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 5/ 5 1813 i Tamdrup.
Døbt 10/ 10 1745,  faddere ulæseligt

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Baastrup, 4, FT-1787, B6701 
Niels Therkelsen 75 Enke(mand) husbonde bonde og gårdbruger 
Søren Nielsen 41 Ugift hans søn  
Niels Nielsen 26 Ugift hans søn  
Maren Nielsdatter 29 Ugift hans datter   
Else Nielsdatter 18 Ugift hans datter  
Peder Jensen 15 Ugift tjenestedreng

Han blev gift 1790 med (1) Mette Marie Jensdatter, * 1769 i Vrønding, Tamdrup sogn † 18/ 12 1794 i Vrønding, Tamdrup sogn
 
Han blev gift 1795 med (2) Kiersten Simonsdatter

Skifte: 1 hustru: Mette Marie Jensdatter i Vrønding. 29.12.1794, fol.176. E: Søren Nielsen. B: Mette 3. FM: Thor Mikkelsen i Hornborg.
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Søren Nielsen M Hosbonde 53 Gift 2 Bonde og Gaardmand
Kiersten Simonsdatter K hans Kone 31 Gift 
Mette Sørensdatter K Deres Børn 9 Ugift
Simon Sørensen M Deres Børn 5 Ugift
Peder Markusen M Tieneste Folk 37 Ugift
Christen Andersen M Tieneste Folk 16 Ugift
  
Skifte: Margrethe Jacobsdatter på Hesselballe Mark 7.1.1811 fol.112b, 114, 115. E: Jens Henriksen husmand. A: halvbroder Jørgen Hansen husmand i Tamdruplund, søster Mette Jacobsdatter, død, B: Jacob Jensen i Nim 38, Anne Kirstine Jensdatter 36, Mette Marie Jensdatter, død, var g. m. Søren Nielsen, B: Mette Sørensdatter i Vrønding, halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Christen Jensen husmand i Korning for hvem søn Jens Christensen 31 i Korning mødte, broder Jens Jacobsen død på Sjælland, arvinger ukendte, søster Karen Jacobsdatter enke, var g.m. Niels Nielsen Skov i Viuf. B: bl.a. Thyge og Frederikke i Fredericia.
  
Skifte: Søren Nielsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.217, 219. E: Kirsten Simonsdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Simon 18, Anne Mette 11, Mette Marie 8. Første ægteskab med [Mette Marie Jensdatter], skifte 29.12.1794 lbnr.1879. B: Mette 24. FM: farbror Niels Nielsen i Båstrup, Christen Knudsen i Vrønding.
 
Begravelse: 27. april død gaardmand Søren Nielsen fra Wrønding og den 5. maj blev han begravet 68 år gammel.

Børn i første ægteskab   
i Mette Sørensdatter * 1791 i Vrønding, Tamdrup sogn † 6/ 8 1822 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 11/ 8 1822 
Dåbsnoter: Båren af Mikkel Mortensens hustru Wrønding, Jens Ottesen, Peder Lauersen, Laurs Christensen og Niels Jeppesen alle fra Wrønding

Hun blev gift med Jens Madsen Godske 25/ 5 1816 i Vrønding
Forlovere: Enevold Poulsen og Laurs Madsen begge gårdmænd fra Wrønding

Børn i andet ægteskab 
14 ii Simon Sørensen, * 29/ 3 1796 i Vrønding, Tamdrup sogn † 14/ 4 1868 i Vrønding, Tamdrup sogn
 begravet 20/ 4 1868 i Tamdrup. 

 Han blev gift med Karen Enevoldsdatter, gift 10/ 3 1827 i Tamdrup.
   
iii Niels Sørensen * 2/ 3 1798 i Vrønding, Tamdrup sogn † 4/ 6 1799 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnote: Søren Nielsen og Kirsten Simonsdatters søn fra Wrønding kaldet Niels båren af Hans Knudsens hustru fra Lund, Jens Mikkelsen, Peder Jacobsen, Niels Jacobsen og Clemen Johansens datter fra Wrønding

iv Mette Sørensdatter * 13/ 6 1800 i Vrønding, Tamdrup sogn † 26/ 12 1800 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnote: Søren Nielsen og Kirsten Simonsdatters datter fra Wrønding kaldet Mette båren af Hans Knudsens datter fra Lund, Mikkel Mortensen, Jens Mikkelsen, Niels Jacobsen og Karen Pedersdatter alle fra Wrønding

v Anne Mette Simonsdatter, * 16/ 12 1803 i Vrønding, Tamdrup sogn † 30/ 3 1831 i Lund, Tamdrup sogn.  
Dåbsnoter: Gårdmand Søren Nielsen og Kiersten Simonsdatters datter fra Wrønding kaldet Anne Mette båren af Hans Knudsens datter fra Lund, Jacob Pedersen, Niels Jacobsen, Marcus Pedersen og Jens Marcussens hustru alle Wrønding.

Hun blev gift 23/ 1 1827 i Vrønding med Laurids Pedersen * 1799 i Lund † 20/ 8 1849 i Lund Tamdrup sogn 
     
iv Mette  Marie Sørensdatter 28/ 9 * 1806 i Vrønding, Tamdrup sogn  † 13/ 9 1871 i Lund, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Søren Nielsens datter fra Wrønding kaldet Mette. Båret af Peder Jensens datter af Lund, Peder Jacobsen, Søren Hansen xx Christensen og Anders Mikkelsens datter alle Wrønding.

Hun blev gift 2/ 7 1831 med sin afdøde søster Anne Mettes mand Laurits Pedersen * 1799 i Lund † 20/ 8 1849 i Lund Tamdrup sogn

Folketælling: 18. feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Laurs Pedersen M 35 Gift Gaardmand
Mette Marie Sørensdatter K 28 Gift hans Kone
Søren Laursen M 3 Ugift deres Søn
Peter Laursen M 2 Ugift deres Søn
Søren Pedersen M 18 Ugift Tienestefolk
Kristen Pedersen M 15 Ugift Tienestefolk
Ane Kirstine Enevoldsdatter K 20 Ugift Tienestefolk
Peder Pedersen M 74 Gift Aftægtsmand
Ane Margarethe Jørgensdatter K 66 Gift hans Kone
Ole Pedersen M 24 Ugift deres Søn, Skrædder

Folketælling: 1840 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Laurs Pedersen M 42 Gift Gaardmand
Mette M. Sørensdatter K 34 Gift hans Kone
Søren Laursen M 9 Ugift deres Børn
Peder Laursen M 3 Ugift deres Børn
Ane Mette Laursen K 6 Ugift deres Børn
Jørgen Laursen M 1 Ugift deres Børn
Gravers Arentssen? M 17 Ugift Tienestefolk
Carl Christensen M 17 Ugift Tienestefolk
Kirsten Jensdatter K 18 Ugift Tienestefolk
Mette M. Jensdatter K 16 Ugift Tienestefolk
Ane M. Jørgensdatter K 72 Enke Aftægtskone
 
Folketælling: feb. 1845 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Lars Pedersen 47 Gift Her i sognet Gårdmand
Mette Marie Sørensdatter 39 Gift Her i sognet Hans kone
Søren Larsen 14 Ugift Her i sognet Deres barn
Peder Larsen 13 Ugift Her i sognet Deres barn
Ane Mette Larsdatter 11 Ugift Her i sognet Deres barn
Jørgen Larsen 6 Ugift Her i sognet Deres barn
Ane Magr. Larsdatter 2 Ugift Her i sognet Deres barn
Jens Jensen 32 Gift Her i sognet Tjenestekarl
Peder Mikkelsen 48 Enke Her i sognet Tjenestekarl
Kirsten Jensdatter 24 Ugift Her i sognet Tjenestepige

29. Kiersten Simonsdatter, * 1769 i Lund, Tamdrup Sogn, † 16/ 3 1837 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Simon Thomesens datter Kiersten af Lund båren af Marius Jensens datter Kathrine Wrønding, Peder Klausens hustru, Mikkel XX fra Jxx. Anders Mortensen og xxx alle af Lund
 
Folketælling: 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen 32 Gift Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Marchusdatter 42 Gift madmoder
Kierstine Simonsdatter 16 Ugift Børn af 1ste ægteskab
Marchus Simonsen 12 Børn af 1ste ægteskab
Simon Hansen 8 Børn af sidste ægteskab
Ane Hansdatter 6 Børn af sidste ægteskab
  
Skifte efter ægtemand: Søren Nielsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.217, 219. E: Kirsten Simonsdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Simon 18, Anne Mette 11, Mette Marie 8. Første ægteskab med [Mette Marie Jensdatter], skifte 29.12.1794 lbnr.1879. B: Mette 24. FM: farbror Niels Nielsen i Båstrup, Christen Knudsen i Vrønding.
 
Folketælling: feb. 1834 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Simon Sørensen M 40 Gift Gaardmand
Karen Enevoldsdatter K 29 Gift hans Kone
Mette Kirstine Simonsdatter K 6 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter K 1 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter K 68 Enke Aftægtskone
Rasmus Jensen M 28 Gift Tjenestefolk
Peder Christensen M 19 Ugift Tjenestefolk
Karen Jensdatter K 19 Ugift Tjenestefolk.

Øster Snede sogn spiller en vigtig rolle i De stærke Jyders historie. Selv om vækkelsen først kom i gang langt senere end i flere andre sogne, endte Øster Snede alligevel med at være de gammelstærkes vigtigste bastion. Man får næsten den tanke, at det for dem har været som at komme til "det forjættede land". Især disse landsbyer i Øster Snede sogn fik betydning for vækkelsen: Gl. Sole, Solskov, Solkær,Kragelund og Bøgballe, men også de andre landsbyer Kragelund, Krollerup, Båstrup og Øster Snede havde mange tilhængere af vækkelsen. 1817 var der "salmebogskrig" i Øster Snede kirke. De stærke Jyder blandt Snedeboerne ønskede ikke frivilligt at give afkald på Kingos salmebog, og til gudstjenesterne sang de i den, medens den øvrige menighed sang efter Evangelisk Kristelig Salmebog. Kingos salmer var de længste og De stærke Jyder var de mest ihærdige. I 1831 begyndte sognets 13 vakte familier at sende ansøgninger til myndighederne og endda til kongen, for de ville ikke have deres børn undervist efter Balles lærebog, de ville blive ved med at bruge Pontoppidans forklaring og Luthers katekismus. På billedt Pontoppidans forklaring Derfor sendte de deres børn i skole med de gamle lærebøger, selv om de blev pålagt den ene mulkt (bøde) efter den anden, blev udpantede og stor fattigdom bredte sig. Disse skoleansøgninger blev sendt fra flere og flere sogne og med flere og flere underskrifter, men i Øster Snede sogn var lærebogskampen hårdest og længst. Først i 1839 opgav myndighederne. http://www.rishede.net/

30. Enevold Poulsen, * 1/ 4 1772 i Vrønding, Tamdrup sogn † 12/ 8 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnote: Poul Antonisens søn Enevold Wrønding båren af Christen Pedersens datter ibid, Peter Andersen, Jens Madsen, Anders Nielsen, Jens xxx hustru alle Wrønding

Han blev gift med (1) Karen Sørensdatter, * 1780 i Vrønding, Tamdrup sogn † 2/ 1 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med (2) Mette Kirstine Sørensdatter, gift 22/ 3 1805 i Vrønding 

Han blev gift med (3) Anne Margrethe Hansdatter, gift 21/ 10 1815 i Tamdrup, * 1782 i Lund, Tamdrup Sogn, † 30/ 11 1847 i Vinten, Tamdrup Sogn.

Hustru 1 og 2 var søstre, de to søsters moster var mor til hustru nr 3
 
Han var gårdmand og Sognefoged
Folketælling: 01 jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt
Pouel Anthonisen 60 Gift Bonde og gaardbeboer Husbonde
Ane Nielsdatter 54 Gift 2 madmoder
Niels Pouelsen 15 Deres børn af sidste ægteskab
Enevold Pouelsen 13 Deres børn af sidste ægteskab
Ane Cathrine Pouelsdatter 8 Deres børn af sidste ægteskab
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt,
Povl Antoniesen M Hosbonde 73 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Ane Nielsdatter K hans Kone 60 Gift 2
Niels Povlsen M Deres Børn 33 Ugift
Enevold Povlsen M Deres Børn 29 Ugift
Ane Jochumsdatter K Tjeneste Pige 15 Ugift
 
Skifte: Hans far: Poul Antonsen i Vrønding. 15.2.1802, fol.194, 195. E: Anne Nielsdatter. B: Niels 34, Enevold 30, Anne Cathrine g.m. Peder Nielsen smed i Egebjerg.
 
Skifte 1 hustru: Karen Sørensdatter i Vrønding. 9.3.1805, fol.201. E: Enevold Poulsen. B: Poul 1. FM: morfar Christen Knudsen sst.
 
Enevold Poulsen optræder ofte som formynder, sikkert på grund af sit erhverv som sognefoged, men også som i familie. I dette tilfælde er det hans farfars brorsøn
Skifte: Clemen Johansen i Vrønding. 13.9.1809, fol.211. E: Mette Christensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Johannes 33 i Lundum, Christen 29, Cathrine, død, var g.m. Terkel Jensen i Vissingkloster. 1B: Mette 15, Bodil, [skifte 12.3.1804 lbnr.1897], var g.m. Anders Jensen i Vrønding, [skifte 14.12.1808 lbnr.1908]. 3B: Mette Cathrine 17, Cathrine 13, Jens 11. FM: Enevold Poulsen sst.
  
Skifte: Niels Pedersen i Vrønding. 17.11.1810, fol.214. A: mor Maren Markusdatter, enke efter Peder Olufsen sst, [skifte 10.2.1798 lbnr.1886]. LV: Christen Knudsen sst, søskende Søren Pedersen 40, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen i Vinten, Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Eskild Christensen på Molger Mark, Markus Pedersen 30, Else Pedersdatter 25, Johanne Kirstine Pedersdatter 20. FM: Enevold Poulsen i Vrønding.

Skifte hans søster: Anne Cathrine Poulsdatter i Egebjerg. 18.10.1811, fol.106. E: Peder Nielsen. B: Peder 9, Poul 7. FM: morbror Enevold Poulsen sognefoged i Vrønding.
 
Skifte hustru 2: Mette Kirstine Sørensdatter i Vrønding. 1.8.1815, fol.216, 220. E: Enevold Poulsen. B: Karen 10, Anne Cathrine 8, Søren 5, Anne 4. FM: morfar Christen Knudsen sst.
 
Skifte hans første svigermor (hustru 1 og 2)
Cathrine Marcusdatter i Wrønding 23 Feb 1820
2 Husbond: Christen Knudsen gårdmand
1 Husbond: Søren Henrichsen
Børn: Clemmen Sørensen = i Hansted
Mette Sørensdatter = Jørgen Nielsen gårdmand i Siet, Hansted
Karen Sørensdatter (død) = Enevold Poulsen sognefoged i Wrønding
Børn: Poul Envoldsen 17
Mette Kirstine Sørensdatter (død) = Enevold Poulsen (samme som ovenstående)
Børn; Soren Envoldsen 9
Karen Enevoldsdatter ugift
Ane Cathrine Enevoldsdatter
Ane Enevoldsdatter
Ane Cathrine Sørensdatter ugift
[Vor-Nim Herred, Aarhus; Bk 5 1818-20; film 52275]
 
Død: Sognefoged Enevold Poulsen 68 år 1825 Vrønding, Tamdrup Sogn
 
Børn i første ægteskab:

i Poul Enevoldsen, * 17/ 11 1803 i Vrønding, Tamdrup sogn † 6/ 4 1837 i Vrønding, Tamdrup sogn.   
Dåbsnoter: Enevold Poulsen og Karen Sørensdatters søn kaldet Pouel. Båren af Jørgen Nielsens hustru fra Sejed, Christen Knudsen, Clemen Sørensen, Johan Clemmesen, Peder Nielsen Sørens hustru alle Wrønding

Konfirmation 1818. Kundskab god og Opførsel sædelig
Vaccineret 5 aug.1810 af Hirsch.

Han var gift med Ane Christensdatter
    
Folketælling 18. februar 1824 Vrønding, Tamdrup sogn
Peder Jensen M 34 Gift Skræder
Caroline Christensdatter K 32 Gift hans Kone
Christen Pedersen M 6 Ugift deres Børn
Niels Christian Pedersen M 5 Ugift deres Børn
Frants Pedersen M 2 Ugift deres Børn
Ane Marie Pedersdatter K 1 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Steffensdatter K 20 Ugift Tjenestepige
Poul Enevoldsen M 31 Ugift Indsidder og Kommissionshandler.

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding Bye, et Huus, 33 F2, FT-1834, C4980
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Poul Enevoldsen 31 Ugift Indsidder og Kommissionshandler .

Børn i andet ægteskab
15. ii Karen Enevoldsdatter, * 8/ 12 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 10 1872 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 16/ 10 1872 i Tamdrup. 

Hun blev gift med Simon Sørensen, gift 10/ 3 1827 i Tamdrup.

iii dødfødt søn, * 9/ 3 1814 i Vrønding.

iv Anne Cathrine Enevoldsdatter, * 24/ 3 1807 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Dåbsnoter: Gårdmand Enevold Poulsen og Mette Kirstine Sørensdatters datter Anne Cathrine båren af Clement Sørensens hustru fra Hansted, Anders Christensen, Christen Knudsen, Niels Poulsen og Anders Jensens hustru alle Wrønding
    
Hun blev gift med Niels Christensen, gift 26/ 11 1826 i Tamdrup.    
Forlovere: Christen Jensen Molgier og Niels Jacobsen Wrønding.

iv Søren Enevoldsen, * 10/ 3 1808 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 6 1808 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Dåbsnoter: Gårdmand Enevold Poulsen søn fra Vrønding kaldet Søren båren af Peder Nielsens datter fra Egebjerg, Anders Christensen Holsted, Chresten Knudsen, Niels Poulsen og Søren Pedersens hustru alle fra Wrønding.

v Søren Enevoldsen, * 30/ 10 1810 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Gårdmand Enevold Poulsen og Mette Kirstine Sørensdatters søn fra Wrønding kaldet Søren - resten ulæselig 

Han blev gift med Marie Cathrine Isaksdatter, gift 26/ 11 1847 i Tamdrup.
Ungkarl Søren Enevoldsen på Kiersgaard 36 år og Marie Cathrine Isaksdatter enke efter Hans Olesen på Kørup mark 45 år, 2 ægteskab, 
  
Folketælling: feb. 1840 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Mikkel Sørensen M 81 Gift Gaardmand
Ane Magrethe Hansdatter K 58 Gift hans Kone
Hans Enevoldsen M 19 Ugift Tienestefolk
Søren Enevoldsen M 30 Ugift Tienestefolk
Hans Chr. Sørensen M 18 Ugift Tienestefolk
Maren Jørgensdatter K 32 Ugift Tienestefolk
Ane M. Mikkelsen K 20 Ugift Tienestefolk
Lise Rasmusdatter K 13 Ugift Tienestefolk
        
Folketælling: feb. 1850 Kørup, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Søren Enevoldsen 40 Gift Huusmand, Huusfader 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Marie Cathrine Isaksdatter 50 Gift hans Hustru 1 Lundum Sogn, Skanderborg     
Niels Ole Hansen 6 Ugift deres Søn 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Ane Erichsdatter 74 Enke Konens Moder 1 Hatting Sogn, Weile Amt.

vi Anna Enevoldsdatter, * 19/ 2 1812 i Vrønding, Tamdrup sogn † 21/ 2 1831 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Gårdmand Enevold Poulsen og Mette Kierstine Sørensdatter datter fra Wrønding kaldet Anna båren af xxx af Horsens, Anders Christensen, Niels Poulsen, Kristen Clemmesen og Jens Christensens hustru alle fra Wrønding
    
Ved dødsfaldet kun 19 år gammel bondepige fra Vrønding
        
Børn 3 ægteskab
viii Hans Enevoldsen, * 10/ 4 1819 i Vrønding, Tamdrup sogn † 11/ 4 1819 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Døde før han kom i kirke.

ix Knud Enevoldsen, * 10/ 4 1819 i Vrønding, Tamdrup sogn † 11/ 4 1819 i Vrønding Tamdrup sogn.  
Døde før han kom i kirke.

x Hans Enevoldsen, * 9/ 5 1821 i Vrønding, Tamdrup sogn † 24/ 12 1886 i Vrønding, Tamdryup sogn, begravet 30/ 1 1886. 
Dåbsnoter: Faddere: Jens Chrestensen, Ole Jensen, Søren Busk, Skolelærer Hansens kone, Simon Hansens kone fra Lund, alle bønderfolk fra Wrønding og Lund

Han blev gift med Maren Jørgensdatter 14/ 9 1841 i Tamdrup
Forlovere: Andersen Vinten og Simon Hansen i Lund

Ved dødsfaldet noteret som sognefoged, aftægtsmand, enkemand efter 1 ægteskab død 65 år 
       
Folketælling: feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt,
Boede på Simonsgården i Lund, mere om denne senere!!!! 
 Simon Hansen M 54 Gift Gaardmand
 Silke Graversdatter K 47 Gift hans Kone
 Gravers Jørgen Simonsen M 21 Ugift deres Børn
 Ane Graversdatter K 18 Ugift deres Børn
 Ane Kirstine Markusdatter K 24 Ugift Tienestefolk
 Niels Kristensen M 17 Ugift Tienestefolk
 Ane Magrethe Hansdatter K 52 Enke Mandens Søster
 Hans Enevoldsen M 13 Ugift hendes Søn

Folketælling: feb. 1840 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Mikkel Sørensen M 81 Gift Gaardmand
Ane Magrethe Hansdatter K 58 Gift hans Kone
Hans Enevoldsen M 19 Ugift Tienestefolk
Søren Enevoldsen M 30 Ugift Tienestefolk
Hans Chr. Sørensen M 18 Ugift Tienestefolk
Maren Jørgensdatter K 32 Ugift Tienestefolk
Ane M. Mikkelsen K 20 Ugift Tienestefolk
Lise Rasmusdatter K 13 Ugift Tienestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Hans Enevoldsen 24 Gift Her i sognet Gårdmand
Maren Jørgensdatter 37 Gift Her i sognet Hans kone
Ane Magrethe Hansdatter 63 Enke Her i sognet Mandens moder, forsørges af ham
Ane Ida Magrethe Hansdatter 1 Ugift Her i sognet Deres datter
Niels Christensen 23 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
Ane Kirstine Rasmussen 19 Ugift Østbirk sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Ane Kirstine Nielsdatter 16 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Erik Sørensen 15 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt Tjenestedreng
    
Folketælling; feb. 1850 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Hans Enevoldsen 29 Gift Gaardmand, Huusfader 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Maren Jørgensdatter 42 Gift hans Kone 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Karen Hansen 4 Ugift deres Datter 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Abelone Sørensen 36 Ugift Tjenestefolk 1 Ring Sogn, Skanderborg Amt
Anders Pedersen 18 Ugift Tjenestefolk 1 Underup Sogn, Skanderborg Amt
Laurits Nielsen 17 Ugift Tjenestefolk 1 Nim Sogn, Skanderborg Amt. 
   
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vinthen by, En gård, 22, FT-1880, B8615 
Hans Enevoldsen 58 Enke Husfader, gårdeier, sognefoged Her i sognet 
Carl Christensen 36 Gift gårdbestyrer  Her i sognet 
Karen Hansen 33 Gift Hans kone  Her i sognet 
Maren Christensen 6 Ugift Deres børn Her i sognet 
Nielsine Christensen 3 Ugift Deres børn Her i sognet 
Mette Christensen 3 Ugift Deres børn Her i sognet 
Jens Jensen 15 Ugift Tjenestefolk Her i sognet 
Kjerstine Dusine Madsen 22 Ugift Tjenestefolk Her i sognet 
Christen Nielsen 38 Ugift Dagleier for tiden, ellers gartner Nim sogn

31. Mette Kirstine Sørensdatter, * 10/ 8 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn † 16/ 6 1815 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 21/ 6 1815 i Tamdrup. 
Dåbsnoter: Søren Henriksens datter Mette Kirstine båren af Simon Andersens hustru i Lund, Thomas Johansen, Jens Nielsen, Niels Martinsen og Anders Nielsens hustru alle af Wrønding

Hun blev gift med Enevold Poulsen, gift 22/ 3 1805 i Tamdrup
 Enkemanden Enevold Poulsen og pige Mette Kirstine Sørensdatter begge fra Wrønding, forlovere Jens Christen Frandsen fra Vinten og Rasmus Andersen Lykke fra Lund

Ved dødsfaldet: bondekone fra Wrønding 39 år
 
Folketælling: 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Cathrine Marchusdatter 43 Enke 1 Bonde kone og gaardbeboer madmoder
Clemen Sørensen 11 Hendes børn
Mette Sørensdatter 14 Hendes børn
Mette Kierstine Sørensdatter 9 Hendes børn
Karen Sørensdatter 6 Hendes børn
Cathrine Sørensdatter 4 Hendes børn
Mikkel Knudsen 34 Ugift Tienestefolk
Maren Pedersdatter 28 Ugift Tienestefolk
  
Skifte hendes far: Søren Henriksen i Neder Vrønding. 2.10.1787, fol.219B. Bilag. E: Cathrine Markusdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding. B: Mette 15, Clemen 13, Mette Kirstine 11, Karen 6, Anne Cathrine 4. FM: af fars slægt Clemen Johansen i Vrønding. (Hendes fars fætter)
  
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt,
Christen Knudsen M Hosbonde 45 Gift 1 Lægdsmand og Sognefoged samt Bonde og Gaardmand
Ane Markusdatter K hans Kone 59 Gift 2
Clemen Sørensen M hendes Børn 28 Ugift
Mette Sørensdatter K hendes Børn 26 Ugift
Karen Sørensdatter K hendes Børn 21 Ugift
Ane Sørensdatter K hendes Børn 15 Ugift
Niels Hansen M Tjenestefolk 15 Ugift
Peder Sørensen M Tjenestefolk 14 Ugift
 
Skifte: Mette Kirstine Sørensdatter i Vrønding. 1.8.1815, fol.216, 220. E: Enevold Poulsen. B: Karen 10, Anne Cathrine 8, Søren 5, Anne 4. FM: morfar Christen Knudsen sst.

I disse sogne har slægten sine rødder

2 X tipoldeforældre

32. Niels Christensen Bødker, * 26/ 1 1696 i Åle, Åle sogn, † 1/ 3 1770 i Åle, Åle sogn. 
I kirkebogen findes han både som Niels Christensen, Niels Christensen Bødker og Niels Bødker, I fæste- og skifteprotokol benævnes han Niels Christensen Bødker
 
Gift 1. gang: med Anne Christensdatter 3. Nov. 1726, Aale sogn, Vrads herred, Skanderborg amt.
 1726 22. Sept. Trolovede Niels Bødker og Anne Christensdatter
 1726 3 Nov Copulerede Niels Christensen og Anne Christensdatter

Skifte hustru 1: Anne Christensdatter i Åle. 14.9.1727, side 50. E: Niels Christensen Bødker. B: Christen 1. FM: morfar Christen Nielsen.

Gift 2 gang: med Maren Olufsdatter * o. 1705 i Uldum sogn, Vejle amt † 10/ 12 1785 i Åle sogn

 Gårdfæster under Bjerre gods. Gård nr. 5 efter hans far. 

 ”Den nævnes som gården på banken, Niels Banks gård eller simpelthen ”Banken”. Antagelig lå den på en skrænt ned til Gudenåen.  
 12/ 9 1726. 3 4 fæstebonde under Bjerre gods - får "den Bondegaard i Aale By, som hans Fader beboet have og er fradød, og hans Moder godvilligen overlader ham. Indfæstningen 8 Sletdaler, hvoraf han betalte de 3, og de resterende 5 Sletdaler skulle betales til marts 1727."

 ”Meget kort efter første søns dåb – den 6. august 1727 bliver der prædiket over Niels Christensens første hustru Anne Christensdatter. Hun døde altså i barselsseng.

 Den 14 september 1727 er der skifte efter hende. Det er samtidig en overenskomst med svigerfaderen Christen Nielsen, der sikrede at den nyfødte Christen Nielsen ville få sin mødrende arv på ” Femten Slette Daler”, når han blev sine 18 år, men de skulle være uden renter til den tid. Niels Bødker skal sørge for føde og klæder og for barnets optugtelse i gudsfrygt og kristendom. Samtidig forbeholdt Christen Nielsen sig at måtte tage sin datters barn til sig for 22de” år eller mere, når det blev år gammel. Yderligere fik svigermoderen forskellige ting efter sind atter, mod at hendes mand betalte for det, og samtidig blev der ordnet et økonomisk mellemværende.”
( Fra bogen ”Det står skrevet” side 262 af Jens Peder Skou)

 ”Ud over ovenstående gård i Åle fæster Niels Christensen Bødker den 14. februar et hus med jord i Hvirring, som tilhører Oluf Krabbe til Bjerre, Skårup og Hastrup. Måske var det til sin mor, som antagelig stadig levede. Der kan også ligge en anden forklaring bag, da den tidligere fæster Anders Nielsen, der afstod det, kan være en farbror.”
( Fra bogen ”Det står skrevet” side 262 af Jens Peder Skou)
  

Skifte hans anden hustrus broder: Christen Olufsen i Uldum. 27.10.1760, side 99. E: Else Christensdatter. LV: Peder Eriksen i Tamdruplund. B: Jørgen 16, Johanne 12, Maren 8, Anne Marie 2. FM: fasters mand Anders Pedersen i Ulkær, fasters mand Niels Christensen i Åle, Rasmus Pedersen i Uldum var g.m. faster Maren Olufsdatter. Enkens første ægteskab med Jørgen Rasmussen sst. B: Rasmus.
 
Skifte hans brorsøn: Jørgen Christensen Bødker i Åle. 23.1.1761, side 340.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Niels Madsen i Åstrup. B: Mads 23, der er rømt, Maren 18, Christen 13, Nikolaj 10, Mette Kirstine 5, Anne Cathrine 4. FM: farbrødre Niels Christensen Bødker i Åle, Niels Christensen Bødker i Hvirring.
 
Skifte: Peder Christensen Bødker i Åle. 4.9.1763, side 422.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Karen 30, Else 21, Cathrine 15, Niels 12. FM: morbror Niels Bødker sst, lille Niels Bødker i Hvirring
 
Død: 1 Mar. 1770, Aale sogn, Skanderborg amt i en alder af ca. 74 år
 
Skifte 22. apr. 1770: Niels Christensen Bødker i Åle. 22.4.1770, side 509.
 E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Anne g.m. Niels Pedersen i Føvling, Karen g.m. Christen Rasmussen i Tørring, Else 24, Anders 20. Af første ægteskab B: Christen 40 i Åle, Oluf 36 i Hvirring.

Børn i første ægteskab:    
i Christen Nielsen Bødker, * 1727 i Åle, Åle sogn. 
Dåbsnoter: 1727 3 Aug Døbte en Søn for Niels Christensen Bødker Nafnl Chresten, Faddere Jens Bødker og Hustru, Jørgen Bødker, Rasmus Nielsen 

Børn i andet ægteskab
ii Anne Nielsdatter Bødker, * 1729 i Åle, Åle sogn. 
Dåbsnoter: 1729 11 July Døbt en Datter for Niels Bødker i Aale Nafnl Anne Blev holt over Daaben af Konens Moder af Uldum Faddere Morten Pedersens Kone, Rasmus Nielsens Kone, Else Skomagers.
1729 14 Aug var Niels Bødkers Datter til Daabens Confirmation blev Frembaaren af Høyædle og velb Frøken Margrete Krabbe, datter af etatsråd Ole Krabbe til Bjerre. Faddere Jens Bødker, Peder Rasmussen, Jens Lassen, Ellen Didrichsdatter og Maren Jacobsdatter
    
Hun blev gift med Niels Pedersen i Føvling

Skanderborg, Tyrsting, Føvling, Feuling bye, , 28.F, FT-1787, B5482 
Rasmus Rasmussen 78 Gift Mand Drejer 
Else Pedersdatter 58 Gift Kone  
Anne Nielsdatter 60 Enke(mand) Enkekone En fattig inderste 

 iii Ole Nielsen Bødker, * 1732 i Åle, Åle sogn, † 1801 i Hvirring sogn. 
Dåbsnoter: 1732 d 4 May Døbt en Søn for Niels Bødker nafnl Olle Suscept Konens Søster, Jens Bødker og Kone, Jørgen Bødker, Rasmus Nielsen og Datter
    
Han blev gift med Karen Frandsdatter, gift 1757 i Hvirring.

Trolovet, 10. Maj 1757, Hvirring sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 2 karlen Ole Nielssøn fra Aale til Sl. [salig] Niels Hanssens enke i Hvirring
    
Gårdfæster under Bjerre gods: Ole Nielsen, født i Åle, fæster den gård i Hvirring, som Niels Hansen fradøde og ægter enken, 6 6 3 2½ htk. 16.4.1757, fol.64B.
            
 Han bliver også kaldt "Ole Brun og Oluf"
Skifte hans far: Niels Christensen Bødker i Åle. 22.4.1770, side 509.
E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Anne g.m. Niels Pedersen i Føvling, Karen g.m. Christen Rasmussen i Tørring, Else 24, Anders 20. Af første ægteskab B: Christen 40 i Åle, Oluf 36 i Hvirring.
    
Folketælling: jul. 1787 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Ole Brun Husbonde 53 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Karen Fransdatter Madmoder 57 Gift 2
Niels Olesen Deres Børn af sidste Ægteskab 24 Ugift
Maren Olesdatter Deres Børn af sidste Ægteskab 21 Ugift
Else Olesdatter Deres Børn af sidste Ægteskab 19 Ugift
Johanne Marie Olesdatter Deres Børn af sidste Ægteskab 17 Ugift
Chresten Jensen Tjeneste Folk 28 Ugift
Niels Svendsen Tjeneste Folk 17 Ugift National Soldat
    
Skifte: Peder Sørensen i Hvirring. 23.6.1792, fol.26. E: Else Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen Brun i Hvirring. B: Søren 21, Maren 16, Karen 12. FM: Anders Christensen i Vrønding, Anders Nielsen i Åle.
    
iv Karen Nielsdatter Bødker, * 1734 i Åle, Åle sogn, † 12/ 2 1811 i Tørring sogn
Dåbsnoter: 1734 30 Decemb Døbt en Datter for Niels Bødker Nafnl Karen. Suscept Else Ollufsdatter af Uldum, Mons Ludvigsen, Jens Bødker, Rasmus Nielsen og Søn, Peder Mortensens hustru, Maren Jacobsd.
    
Hun blev gift med Christen Rasmussen, 2 / 10 1759, Aale sogn,    
Ægtefællen gårdbruger i Tørring sogn, Skanderborg amt

Folketælling: jul. 1787 Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt
Christen Rasmussen M Husbond 65 Gift 2 Bonde, Gaardbeboer
Karen Nielsdatter K Madmoder 51 Gift 1
Inger Christensdatter K [deres Børn] 19 Ugift
Rasmus Christensen M [deres Børn] 15 Ugift
Ole Christensen M [deres Børn] 9 Ugift
Karen Christensdatter K Tienestepige 24 Ugift
    
Folketælling: feb. 1801 Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt
Rasmus Christensen 31 Gift 2 Bonde, Gaardbeboer Huusbond
Mette Jørgensdatter 28 Gift 1 Hans Kone
Maren Rasmusdatter 1 Ugift deres Datter
Lars Christensen 21 Ugift Tienestekarl
Ole Olesen 18 Ugift Tienestekarl
Maren Mouridsdatter 24 Ugift Tienestepige
Anne Magrethe Madsdatter 11 Ugift Mandens søsterdatter
Christen Rasmussen 80 Gift 2 Aftægtsmand Mandens Fader
Karen Nielsdatter 67 Gift 1 Aftægtskone Mandens Moder
Peder Nielsen 10 Ugift disses Sønnesøn    
    
v Christen Nielsen, * 1737 i Åle, Vrads herred, † før 1770.
1737 18 Aug Døbte en Søn for Niels Bødker nafnl Christen Suscept Jens Bødkers Kone, Jørgen Bødker, Peder Bødker og Kone, Peder Mortensen

vi Christen Nielsen, * 1739 i Åle, † før 1770.
1739 28 Dec Døbte Niels Bødkers Søn Christen Susc: Jens Bødkers Kone, Anders Malund, Peder Mortensen, Peder Nielsen og ? Hallis

vii Anders Nielsen, * 1741 i Åle, Åle sogn, † 1743 i Åle, Åle sogn, begravet 16/ 3 1743 i Åle. 
Dåbsnote: 1741 16 July Døbt Niels Bødkers Søn Anders Faddere Konens Søster Else Olufsdatter, Jens Bødker, Truels Mortensen, Mette Christensd. Christen Christensens Kone
1743 16 Marty Kaste Jord paa Niels Bødkers Barn
          
viii Else Nielsdatter Bødker, * 1745 i Åle, Åle sogn, † 1/ 11 1823 i Hvirring sogn. 
Dåbsnote: 1745 28 Febr Døbt Niels Bødkers Datter Nafnl Else. Susc Jens Bødkers Kone Test Jens Bødker, Jørgen Bødker, Rasmus Nielsen og Datter, Peder Mortensens Kone, Matz Ollesens Kone i Tørring
    
Hun blev gift med Peder Sørensen Pedersen, gift 24/ 11 1770 i Åle.
   
Folketælling: jul. 1787 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Peder Sørensen Husbonde 61 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Else Nielsdatter Madmoder 40 Gift 1
Søren Pedersen Deres Børn 16 Ugift
Maren Pedersdatter Deres Børn 11 Ugift
Karen Pedersdatter Deres Børn 7 Ugift
Rasmus Nielsen Tjeneste Folk 34 Ugift
Jens Mortensen Tjeneste Folk 26 Ugift
Birthe Andersdatter Tjeneste Folk 21 Ugift
    
Skifte ægtemanden: Peder Sørensen i Hvirring. 23.6.1792, fol.26. E: Else Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen Brun i Hvirring. B: Søren 21, Maren 16, Karen 12. FM: Anders Christensen i Vrønding, Anders Nielsen i Åle.
    
Folketælling: feb. 1801 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Søren Pedersen Hosbonde 30 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Ane Marie Pedersdatter Madmoder 28 Gift 1
Mads Lausen Tienestefolk 31 Ugift National Soldat
Jeppe Tomsen Tienestefolk 27 Ugift
Niels Mortensen Tienestefolk 15 Ugift
Inger Krestensdatter Tienestefolk 21 Ugift
Karen Pedersdatter Hosbondens Søster 22 Ugift
Else Nielsdatter Hans Moder 58 Enke 1 Aftægtskone

16. ix Anders Nielsen Bødker, * 1750 i Aale sogn, Vrads herred, † 4/ 8 1818 i Aale sogn, begravet 9/ 8 1818 i Aale. 

Han blev gift med Anne Cathrine Madsdatter, gift 9/ 6 1775 i Kodallund, Hvirring sogn, Nimb herred.      

33. Maren Olesdatter, * ca 1705 i Uldum, Uldum sogn, † 1785 i Aale sogn.
Uldum præst begynder først at føre kirkebog i 1746, så det har ikke været mulig at finde Maren Olesdatters dåb eller forældre.
Maren Olesdatters mor fra Uldum holder deres første barn over dåben den 11. juli 1729, moderens navn er ikke nævnt.
Desuden kan det konstateres ud fra skifteprotokollen fra Rask Gods at hun i hvert fald havde en søster Maren Olufsdatter og en bror Christen Olufsen i Uldum.
 
Den 10. december 1785 blev Maren Olesdatter, Niels Christensen (Bødkers) enke begravet 81 år, 6 måneder og nogle dage gammel!!!!

Kortudsnit

34. Mads Pedersen, * omkr. 1688 i Uldum sogn i Nørvang herred, † 1755 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 28/ 11 1755 i Hvirring. 
Død: Nov. 1755, Hvirring sogn,  i en alder af ca. 67 år
 
Gift 1. gang: med (1) Else Andersdatter, 24/ 4 1712, Hvirring sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 2 hendes 2. ægteskab.Hun var gift 1. gang 1686 med Jens Pedersen Brand, død 1710

Han blev gift o. 1742 med (2) Karen Pedersdatter, * 1712 i Hornborg, † 14/ 2 1777 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 23/ 2 1777 i Hvirring.   
 
Fæstebrev:
Jeg Mouritz Hansen til Rask kiendes og hermed vitterliggiøre, at jeg hafer stæd og fæst, som ieg og stæer og fæster Mads Pedersen én min halfve gaard i Over Kodallund i hartkorn 4 tdr. 6 skp. 3 fj. 1 alb. Som Jens Pedersen sidst i fæste havde og nu er fra død. Hvilken halvfe gaard med ald dets tilliggende hand maae hafve, nyde, bruge og beholde hans livstiid mod den condition, han gaarden forbedrer og i god hævd holder udi mark og bye som og at være hans hosbond hørig og lydig og hellers udi alle maader retter sig efter kongelig Majestæts lov og forordninger. Dette til bekræftelse under min egen hand og zignet datum Rask d. 16 maj 1719.

Foreskrevne fæste bref lover ieg undertegnede i alle maader at holde og efterkomme til vitterlighed under min egen haand og zignet M P S.
Fra bogen ”Det står skrevet” af Jens Peder Skou

Skifte: 28. Dec. 1755. Mads Pedersen i Over Kodallund. Enke: Karen Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen. Børn: Peder 14, Peder 12, Søren 8, Anne Cathrine 6, Rasmus 4, Else 2. FM: farbror Peder Pedersen i Uldum, søskendebarn Søren Rasmussen sst.

”Skiftet viser en i alle henseender vel forsynet gård. Her et lille indtryk.
 Der var sølvbæger go sølvske, fade og tallerkner af tin, bryggerskedel, små kedler og gryder af kobber, kedel, natbækken og lysestager af messing samt gryder, pander, riste, knive fyrfad osv. Af jern. Træting en masse. To senge vel forsynede med sengeklæder pog tilsvarende i et kammer, også med 2 senge. Karlekammeret der kaldes herberget, var også rimelig forsynet. Bryggerset må have været stort.
Ikke ringere var den salig mand forsynet med klæder. Her kan nævnes: Blå vadmelskjole, blakket og perset vadmelskjole, callemanches bryst med 12 sølvknapper. I stalden var der 6 heste, 5 køer, 8 stude, 2 kvier og en kalv. Desuden 13 får, 8 lam og 3 ungsvin. Alligevel oversteg formuen kun gælden med 133 rdl. 3 Mk, og 4 Sk. Når enken skulle have halvdelen, var det ikke meget,, der blev til hver af de 6 børn, og da slet ikke til de to døtre, som hver kun fik halvt så meget som hver af de 4 sønner.
Enken blev siddende ved gården, og skifteretten fandt det tjenlig for børnenes tarv, at deres arv med fornøden ”ceuritas” foreløblig blev stående i den.”
Fra bogen ”Det står skrevet” af Jens Peder Skou
 
Den 10. juni 1756 blev enken i Kodallund gift med ungkarl Jacob Nielsen.
Skifte Jacob Nielsen i Over Kodallund. 12.4.1778, E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Knudsen i Neder Kodallund. B: Jacob nyfødt. FM: farbror Niels Nielsen i Over Kodallund. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 15.2.1777 lbnr.701. Hendes første ægteskab med [Mads Pedersen, skifte 28.12.1755 lbnr.603]. Arv i boet til 4 sønner.
 
Jacob Nielsen blev derefter gift med Anne Nielsdatter, og da han dør, bliver hun gift igen. Først da hun dør i 1784, bliver arven efter Mads Pedersen fri til sønnerne.

Skifte: Anne Nielsdatter i Over Kodallund. 17.8.1784 E: Jens Christensen. B: Karen 5. FM: morbror Søren Nielsen i Molger. Arv i boet efter [Mads Pedersen i Over Kodallund], skifte 28.12.1755 lbnr.603 til Rasmus Madsen i Honum, Peder Madsen sst. Sml.

Børn:

i Peder Madsen, * 1742 i Kodallund, Hvirring sogn.  

1742 Døbt Hvirring Mads Pedersen i Kodallund – Peder

1755. nævnes i skiftet efter hans far - Peder 14 år    

1777. nævnes i skiftet efter hans mor - Peder 35 år

ii Peder Madsen, * 1743 i Kodallund, Hvirring sogn.  

1743 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - Peder

1755. nævnes i skiftet efter hans far - Peder 12 år    

1777 nævnes i skiftet efter hans mor - Peder 33 år, i Honum

Gårdmand i Honum.

iii Else Madsdatter, * 1745 i Kodallund, Hvirring sogn i Nim herred, † 1746 i Kodallund, Hvirring sogn.
1745 Døbt Mads Pedersen i Kodallund – Else
1746 Begr. Mads Pedersens barn i Kodallund

iv Søren Madsen, * 1747 i Kodallund, Hvirring sogn.    
1747 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - Søren    
1755. nævnes i skiftet efter hans far - Søren 8 år    
1777. nævnes i skiftet efter hans mor - Søren 31 år    
tjenende faderen.

17. v Anne Cathrine Madsdatter, * 1749 i Kodallund, Hvirring sogn, Nimb herred,  † 13/ 1 1824 i Aale sogn, begravet 21/ 1 1824 i Aale kirke. 
1749 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - Anne Cathrine

Hun blev gift med Anders Nielsen Bødker, gift 9/ 6 1775 i Kodallund, Hvirring sogn

vi Rasmus Madsen, * 1752 i Kodallund Hvirring sogn i Nim herred.  
1752 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - Rasmus
1755. nævnes i skiftet efter hans far - Rasmus 4 år    
1777. nævnes i skiftet efter hans mor - Rasmus 28 år    
Tjenende Peder Olufsen i Boring.

vii Else Madsdatter, * 1754 i Kodallund, Hvirring sogn, † 27/ 3 1815 i Hvirring sogn, begravet 5/ 4 1815 i Hvirring.  
1754 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - navn ikke noteret
1755. nævnes i skiftet efter hendes far - Else 2 år 
    
Hun blev gift med Knud Christensen, gift 4/ 8 1774 i Åle sogn.
  
Erhverv. ved vielsen noteret af Aale, må have været tjenestepige der
    
1777. nævnes i skiftet efter hendes mor - Else g.m. Knud Christensen i Hvirring
    
Erhverv. ægtefællen husmand og skrædder i Hvirring
            
Skanderborg, Nim, Hvirring, Hvirring Bye, , 25, FT-1787, B3838
Knud Chrestensen 40 Gift  Huusmand og Skrædder 
Else Madsdatter 32 Gift   
Mads Knudsen 13    
Chresten Knudsen 5    
Søren Christian Knudsen 2    
Ane Knudsdatter 10    
Karen Knudsdatter 7    

Skanderborg, Nim, Hvirring, Hvirring Bye, , 13, FT-1801, B7596
Knud Krestensen 52 Gift Mand Huusmand og Skrædder 
Else Madsdatter 48 Gift Hans Kone  
Mads Knudsen 26 Ugift Deres Børn Skrædder 
Karen Knudsdatter 16 Ugift Deres Børn  
Søren Krestian Knudsen 12 Ugift Deres Børn  
Maren Knudsdatter 10 Ugift Deres Børn  
Ane Marie Knudsdatter 5 Ugift Deres Børn

35. Karen Pedersdatter
, * 1712 i Hornborg sogn, † 14/ 2 1777 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 23/ 2 1777 i Hvirring.   
Dåb. Datter af Peder Rasmussen

Hun blev gift med (1) Mads Pedersen, * omkr. 1688 i Uldum sogn i Nørvang herred, † 1755 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 28/ 11 1755 i Hvirring. 

Hun blev gift med (2) Jacob Nielsen, * i Kalhave, † 1778 i Over Kodallund, Hvirring sogn.
  
Skifte Ægtefælle nr 2. 15. Feb. 1777. 5 Enke: Jacob Nielsen. Børn af første ægteskab med Mads Pedersen: B: Peder 35, Peder 33 i Honum, Søren 31, Anne Cathrine g.m. Anders Nielsen i Åle, Rasmus 28, Else g.m. Knud Christensen i Hvirring.

Hvirring kirke

36. Mikkel Jensen Skoleholder, * 20/ 10 1714 i Hornborg sogn, † 1771 i Hornborg sogn. 

Han blev gift 13 nov 1743 i Hornborg med Sara Hansdatter Bang
1743 Troelov: 3 Hornb: d 17de Sept Mikkel Jensøn Skoleholder i Hornborg til en Pige Sara Hansdatter, Salig Hans Skolemesters Datter ibidm
 1743 Copul: 6 Hornb: d 13de Nov: Michel Jensøn Skoleholder i Hornb: til Sara Hansdatter ibidm

Skifte 19. jan. 1791: Sara Hansdatter i Hornborg. 19.1.1791, fol.363. Enke efter Mikkel Jensen, skoleholder i Hornborg. B: 1) Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg 2) Jørgen Bang.

Børn:
18. i Jens Mikkelsen Bang, * 1746 i Hornborg sogn, † 1792 i Hornborg sogn, begravet 9/ 9 1792 i Hornborg.  
    
Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter, gift 1774 i Hornborg,

Han blev gift med (2) Cathrine Knudsdatter, gift 1787 i Hornborg, * 1752 i Flemming, Hornborg sogn, † 1831 i Hornborg.

ii Hans Mikkelsen Bang, * juli 1744 i Hornborg sogn.  
Døbt 12te Hornb: Ead: Dom: (Dom: 9 post Trinitat:) (2 aug) Mikkel Jensøn Skoleholders Barn i Hornborg, Navnl: Hans, baaren af Niels Møllers Dotter i Boring, Navn Maren. Test: Mikkel Thoersøn, Jens Hansøn, Peder Brixens Huustrue og Anne Christensdotter: Alle af Hornborg.

iii Jørgen Mikkelsen Bang * marts 1748 i Hornborg sogn, † 25 okt 1808 i Bækskov Urlev sogn.  
1748 Døbt 6 Hborg: Den 4de Onsdag i Fasten (27 mar) Michel Skoleholders Barn i Hborg: Navnl: Jørgen, baaren af Sal: Thomas Jacobsens Datter i Haurum: Test: Peder Sørensøn i Haur: og Ole Grolsted ibid Jens Sørensøn af Hborg og Maren Jakobs Datter af Kallhafve.

Han blev gift med Anne Sørensdatter
Han var Skoleholder

Folketælling: jul. 1787 Spettrup, Urlev Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, 
Jørgen Mikelsen Husbond 40 Gift Sognets Skoleholder
Anne Sørensdatter Kone 51 Gift 
Mikel Jørgensen Barn 9 
Sara Jørgensd: Barn 7 
Marie Anne Jørgensd. Barn 5     
Maren Olesdatter Konens Moder 77 Enke(mand) faar Ophold paa Stedet      
    
Folketælling: feb. 1801 Bækskov, Urlev Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Jørgen Bang Mand 53 Gift 1 Skoleholder
Ane Sørensdatter Kone 64 Gift 1
Sara Jørgensdatter Barn 22 Ugift
Mariane Jørgensd. Barn 19 Ugift

Skifte 25. okt. 1808: Jørgen Bang, skolelærer i Bækskov i Urlev sogn. Enkemand efter Anne Sørensdatter, der døde 2.5.1801, bevilling til uskiftet bo lbnr.139. B: 1) Sara Bang 29, 2) Marianne Bang 26 3) Michael Bang, over- og underrets prokurator i Dronninglund i Vendsyssel .

37. Sara Hansdatter Bang, * 1710 i Ring, Ring Sogn, Tyrsting Herred, † 1791 i Hornborg sogn.  
Dåbsnoter. 7. søndag efter trinitatis døbt Hans Bang hans datter af Ring Sara –resten ulæselig
 
Folketælling: 01 jul. 1787 Hornborg, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt
Jens Michelsen Bang - Madfader 42 Enke(mand) 1 Skoleholder i Hornborg Sogn
Ellen Jensdotter - Hans ægte Børn 8 Ugift 
Michel Jensen - Hans ægte Børn 6 Ugift
Sara Jensdotter - Hans ægte Børn 3 Ugift
Maren Nielsdotter - Tieneste Pige 20 Ugift 
Sara Hansdotter Bang - Skoleholder: moder 80 Enke(mand) 1 Nyder Ophold af Skolen
Maren Sørensdotter - Pige 32 Ugift 
  
6. januar 1791 begravet skoleholderens hustru Sara Hansdatter Bang 81 år 6 måneder og 12 dage

Skifte 19. jan. 1791: Sara Hansdatter i Hornborg. 19.1.1791, fol.363. Enke efter Mikkel Jensen, skoleholder i Hornborg. B: 1) Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg 2) Jørgen Bang.

Sarah Hansdatter Bang på Nygårds sedler se http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp

38. Niels Falsen Snedker * o 1704 † 1777 i Hornborg sogn
 
1730: Niels Falsen af Horsens fæster det hus i Hornborg, som Jens Snedker fradøde, 0 0 1 0 htk. 19.4.1730, fol.39B

Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter i 1730 
Trolovelse: Dom 17. p. Trin 1730: Niels Falsøn af Horsens til Anna Nielsdatter, Sl Jens Snedickers Encke
Vielse: Dom 22 p. Trin 1730. Niels Falsøn Snedicker i Hornborg til Anna Nielsdatter ibidem
1747 Begr. Niels Snedkers hustru i Hornborg Anne Nielsdatter 77 år

Han blev gift (2) med Else Sørensdatter
1747 Trol. Niels Falsen snedker enkemand i Hornborg og Søren Nielsens datter Else i Flemming
1748 Copul. Niels Snedker i Hornborg og Else Sørensdatter i Flemming
1757 Begr. Niels Snedkers hustru i Hornborg 43 år

Han blev gift (3) med Kirsten Christensdatter
1757 Copul. Niels Falsen snedker i Hornborg og Kirsten Christensdatter i Kalhave

1745 fadder til: Jens Sommer i Hornborg – Otte
1746 fadder til: Mikkel Skoleholder i Hornborg – Jens
 
Fra A Flensborg, Vor - Nim Herredsting. Gør vitterligt, at Fredagen den 17. Juni fremkom for Retten Jens Knudsen af Hornborg og fremlagde, en til ham og Niels Kieldbeck, fra Commerce Coll, ankommen ordre, ang. deres ønske om, at få deres Gårde Forsikrede i Købstædernes Brandforsikring, i hvilken forbindelse, der forinden skal foretages en Syns og Taxationsforretning, hvortil blev udmeldt Tømmermand Jørgen Frandsen, Snedker Niels Falsen, Morten Jørgensen og Michel Jensen, alle af Hornborg. Jens Knudsens Gård blev synet den 19. Juni, hvori er en beskrivelse af Bygningerne etc., vurderet til i alt 600 rdr. 21. Juni 1771.
 
Fra Andreas Flensborg, Byfoged i Horsens og Herredsskriver i Vor - Nim Herred. [17 sider]. 14. Juni 1771 er Vor - Nim Herredsret sat, hvorved fremkom Hans Kieldbek af Hornborg By og Sogn og fremlagde, en til ham og Jens Knudsen, fra Commerce Coll, fremkommen ordre, som han begærede læst og påskrevet. Drejer sig om deres anmodning af 13. Januar, om at få deres Gårde forsikret i Købstædernes Brandforsikring, hvorfor der forinden skal foretages en syns og taxationsforretning, hvortil blev udmeldt 4 uvildige Mænd, nemlig Tømmermand Jørgen Frandsen, Snedker Niels Falsen, Morten Jørgensen og Michel Jensen, alle af Hornborg. Derefter blev Niels Kieldbechs Gård synet den 19. Juni, herunder beskrivelse af Bygninger, tilsammen vurderet for 450 rdr. Flere Retsmøder. [Se næste]. Sluttende 21. Juni 1771.

Husfæster under Rask gods. Christen Pedersen med pas fra Rosenvold fæster det hus i Hornborg, som Niels Falsen Snedker fradøde med ophold til enken. 5.10.1785, fol.116.

Skifte: Niels Falsen snedker i Hornborg. 8.12.1777, side 436. E: Kirsten Christensdatter. 

Børn i andet ægteskab:

19. i Anne Nielsdatter

, * 14/ 2 1748 i Hornborg sogn, † 23/ 5 1787 i Hornborg sogn.  

1748 Døbt Niels Falsen snedker i Hornborg - Anne

Hun blev gift med

ii Dødfødt

, trolovet 29/ 1 gift 6/ 5 1774 i Hornborg.

Jens Mikkelsen Bang

1749 Begr. Niels Snedkers dødfødte barn i Hornborg

Børn i tredje ægteskab
iii  Christen Nielsen * 1758 i Hornborg sogn, † 1758 i Hornborg sogn
1758 Døbt Niels Snedker i Hornborg – Christen
1758 Begr. Niels Snedkers spæde barn i Hornborg

iv  Karen Nielsdatter * 1761 i Hornborg sogn, † 2/ 9 1769 i Hornborg sogn
1761 Døbt Niels Snedker i Hornborg – Karen
9de Aprill Begravet Niels Falsen Snedkers Barn af Hornborg: Karen. d 2den hujus dødde

39. Else Sørensdatter * 1714 i Hornborg sogn, † 1757 i Hornborg sogn
1757 Begr. Niels Snedkers hustru i Hornborg 43 år
 
Fadder 1742 til: Peder Lykke i Flemming – Maren
Fadder 1743 til: Knud Hansen i Flemming – Mette
Fadder 1744 til: Christopher i Flemming - Mads
Fadder 1746 til: Knud Mortensen i Flemming – Morten

Fra Hornborg kirke

40. Johannes Clemmesen * 1683 Vrønding, Tamdrup sogn † 1765 i Vrønding, Tamdrup sogn, han blev begravet 6 marts 1765 i Tamdrup 
Døbt Reminisere 1683 Clemend Søffrensens barn i Neder Wrønding, kaldet - Johannes.
6 mar.1765 begravet Johan Clemensen af Wrønding
OBS: Han bliver kaldt både Johannes og Johan!!!

Han blev gift med Cathrine Nielsdatter.

Skifte: Johannes Clemensen i Vrønding. 25.2.1765, fol.130. Enkemand efter Cathrine Nielsdatter, skifte 28.9.1757 lbnr.1814]. B: Clemen, Silke g.m. Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle.

Børn:
i Clemen Johansen * 1739 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1739 i Vrønding, Tamdrup sogn
1739 Begravet Tamdrup Johan Clemensens nyfødte søn i Vrønding Clemen
    
20. ii Clemen Johansen, * 1740 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1809 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
1740 Døbt Tamdrup Johan Clemensen i Vrønding – Clemen

Han blev gift med Mette Christensdatter.

Johan Clemmesen afstod 1760 gården til sønnen Clemen Johansen og i den anledning blev der oprettet følgende kontrakt:

Underskrevne Johan Clemmendsen i Wrønding tilstaar hermed, at jeg for min høye Alderdom og medfølgene Svagheds Skyld, med velberaad Hue, og min Hosbonde Sr. Ole Mandix på Bisgaard hans Consence og Tilladelse, haver afstaaet, ligeledes jeg og hermed til min Eeneste Søn Clemen Johansen i Wrønding afstaar og overdrager mit Fæstebrev, til nye Fæsteaccordt, paa den bemeldte min Hosbonde Sr. Mandix Tilhørende Gaard i Tamdrup Sogn, Wrønding bye af Hartkorn 5 Tdr, 3 Skp., alt efter den imellem mig og ermeldte min Søn giorte aftale og forening, som bestaar derudi:
 
1. At min Søn til Gaardens Besætning og for Gaardens Brøstfældighed med Gaardens Fæste modtager og beholder alt, hvad som findes på Stædet af Indbo, Besætning, levende Kreaturer og Auflings Reedskaber, indtet undtagen uden de Poster, som min Datter Zilcke Johansdatter ved Skiftet efter hendes moder min Sl. Kone er tillagt, som er en Kiste med alle hendes Moders Liv og Gangklæder, En Sæng med tilhørende Sengeklæder og En Eege Drag Kiste, hvilket tilhører min Datter. Det øvrige, som findes paa Stædet, beholder min Søn som meldt for Gaardens Brøstfældighed og Besætning.

2. Saa længe jeg lever, forskaffer hand mig min underholdning og Ophold i alle Måder, Upaaklagelig, Samt Efter min Anvisning at lade afgiøre et Kammer til mig i Stor Stuen med en Jern Kakkelovn i, som findes paa Stædet og tillige Skaffer hand mig fornøden Ildebrand, varnem Lys og opvartning, samt altid en god Seng at ligge udi, men Naar jeg ved Døden er afgangen, da skal min Begravelses bekostning forlods betales af mine Efterladenskaber.

3. De 424 Rdkr. Reede Penge, som efter Skiftebrevets formelding efter min Sl. Kone sluttet den 17. oktober da stoed hos Vagtmester Nimbs Enke i Nim, men til sidste Viborg omslags termin af mig opsagt og til mig betalt, Deraf haver jeg betalt min Søn sin Mødrende Arvepart angaar, som jeg selv Indehaver, da saa længe samme hos mig bliver bestaaende, svarer jeg hende aarlig Rente 4 pro Cento efter Skifte Brevets Indhold, Den øvrige Rest af Bemeldte mig selv som forbeholden, saa længe jeg lever, og naar jeg ved Døden agaar, Skiftes samme imellem mine Børn efter Loven, men mine Gangklæder og min Kiste beholder min Søn alene efter min Død, ligesom min datter fik sin Moders Kiste og Klæder.
 
Til Detzen ydermere bekræftelse haver jeg denne Afstaaelses og Aftægt forening tilligemed bemældte min Søn dette begge de Venner, Velfornemme Sr. Steffen Hendriksen i Horsens og Velaflagte Christoffer Nielsen i Thorup, dette med os til Vitterlighed at underskrive og haver enhver af os Een ligelydende Gienpart til sig taget til Efterlevelse.

Datum, Wrønding, d. 4 May 1760
Johan Clemmendsen Clemen Johansen

Til Vitterlighed efter forlangende underskrives af
Stephen Henriksen Christoffer Nielsen

Efter Johan Clemmensens død blev der afholdt følgende skifte:

Anno 1765 den 25de Febr. Eftermiddag Klokken ungefehr 5 slæt, Da jeg var i Wrønding Bye og mig blev anmeldt Aftægtsmanden Johan Clemmendsens Dødelige Afgang, Infandt Jeg mig underskrevne Oluf Mandix fra Bisgaard tilligemed de tvende Mænd Jens Jensen Giedved og Jens Olesen, begge af Wrønding, mig stragsen udi hans Søn Clemen Johansens i Fæstehavende Gaard i bemeldte Wrønding, hvor bemeldte den afdøde Mand nød sin aftægt og ophold, for at tage hans efterladenskaber under lovlig Registrering og Forselgling, indtil videre, siden hans Datter er fraværende gift med Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle, og ingen af dem var tilstæde, hvorda den afdødes Søn Clemen Johansen tilkiendegav, af den salig Mand, hans Fader Johan Clemmendsen, havde aldeles intet efterladt til Registrering og Forsegling, Skifte og Deling imellem ham og hans Søster, og det med den forklaring, at bemeldte hans Fader havde ikke alene udbetalt hans Søster Zilcke Johansdatters tilfaldne Mødrende Arv med Renter til hendes mand, Jens Pedersen Møller, udi Tolstrup Mølle, da hand med hende blev gift, men hand havde endog samme tiid delt alle hans øvrige Penge imellem dem, saa at hun til sin Part fik 200 Rdlr. reede penge, hendes mødrende Arv med Renter iberegnet, hvorom hand af Skoleholderen Sørren Hyll her i Vrønding og Anders Mortensen i Ryttergaarden ibid, hvilket Bevis hand begierte denne forretning tilført og sålydende:

"Wie underskrefne Tvende Mænd, Nafnlig Anders Mortensen og Søren Hyll tilstaar at Wie haver hørdt af Johan Clemmensen at Hand Haver sagdt, at hand har leveret til hans Sviger Søn Nafnlig Jens Pedersen af Tolstrup Mølle 200 Rdlr., Skriver To Hundrede Rigsdaler i Corandt Møndt Til Jens Pedersen Møller, Dette Tilstaaes af os underskrefne And. Mortensen, Vrynding, og Søren Hyll"

Desuden angav Clemen Johansen, at Steffen Hendriksen i Horsens leverte Jens Pedersen Møller pengene, Og angaaende Hans Sal. Faders Kiste og Gang Klæder, da formeente Sønnen bem.te Clemen Johansen, at samme Klæder tilhørendte ham allene efter hans Faders Død, hvilket dend imellem dem oprettede Aftægtsforretning af Dat 4. May 1760, som hand foreviiste, formelder, at Hand efter hans faders Død beholder hans Kiste og Gang Klæder, ligesom hans Søster Zilcke Johans Datter fik allene hendes Moders Kiste og Klæder, som dog var af langt mere Betydenhed eller Værdie end hans Klæder, Altsaa vidste hand iccke noget efter ham at Registrere og Forsegle, Ventede og ikke heller at hans Svoger eller Søster i Tolstrup Mølle skal kunne med Ræt og føye have noget at søge eller paastaae i mødrende og fædrende Arv, siden de som meldt for begge Arveparter haver faaet i alt den Summa 200 Rdlr., og Detzuden hendes Moders Kiste og alle hendes Gangklæder. een Eege Drag Kiste, og en god Seng.

Skifteforvalteren tilspurgte Clemen Johansen, om der for denne udgift var givet qvittering eller afkald, Derpaa Hand svarede Nej, at hans Fader eller han paa hans Faders Vegne havde ingen qvittering eller Afkald endnu faaet, men som forhen endnu angav, at Steffen Hendriksen havde paa hans Fader Johan Clemmendsens Vegne og efter hans begiering udbetalt disse merbemeldte 200 Rdlr. til Jens Møller i Tolstrup Mølle, og da Clemmen Johansen paa Skifteforvalterens Spørgsmaal end ydermere Svarede, at hans sallig Fader havde ingen reede penge, Obligationer, Guld, Sølv tilstaaende Gield med videre, aldeles indtet efterladt sig i nogen maade til Registrering og Forseigling, Vurdering, Skifte og Deling, og der ved eftersyn ikke heller noget forefandtes udi den salig Mands efterladte Eege kiste, hvorudi alene befandtes Sønnen Clemen Johandsens Klæder, alt saa blev antegnet Den Salllig Mands efterladne gangklæder, som følger:

1 gammel læder Trøye med Metal Knapper udi, 1 Vadmels Trøye med Metal Knapper i, Et par læder Boxer med 2 Stk. femten Skillinger i den Ene Boxse Lome, i de øvrige lomer i Klæderne fantes Indtet videre, 1 Par blaae og 1 Par hvide Strømper, 2de Hørlerrets og 1 blaalærreds Skiorter, Et par gamel Træsko.

På Skifteforvalterens Endelige Spørgsmål Blev indtet meere Angivet og foreviist efter den afdøde end disse anførte Klæder og 30 Sk. i penge; ikke heller forefantes mere.

Clemen Johansen, som efter aftægts Brevets Indhold indtil videre beholte hans Faders Kiste og freskrevne Gangklæder med de 30 Sk. i penge, Lovede at besørge hans sal. Faders begravelse samt ogsaa strax saa snart mueligt er, at bekiendtgiøre dette Dødsfald og denne Forretning for hans Svoger, Jens Møller i Tolstrup.

Saaledes Passeret og Forrettet tilstaaer datum Wrønding bye den bemeldte 25. Februar i 1765.

Jens Jensen Giedved
Jens Ollesen
Oluf Mandix

iii Silke Johansdatter * 1742 i Vrønding, Tamdrup sogn  † 19/ 7 1821 i Ustrup, Uth sogn.
1742 judica døbt Johan Clemmesens Silche fra Wrønding. Båren af Seignor Mandix's datter Gertrud fra Bisgård.Faddere: Niels Christophersen fra Kiørup, jomfru Bodil Rasmusdatter fra Kiørup, Søren Clemensen fra Vinten.

Ved dødsfaldet var  hun på aftægt hos svigersønnen gårdmand Hans Christophersen i Ustrup. Begravet 25 jul. 1821 i Uth Kirke, Silke Johansdatter - Førhen boende i Tolstrup Mølle - 84 år (? 79 år).

Hun blev gift med Jens Pedersen Møller
Jens Pedersen Møller er født ca 1718 i Tolstrup Mølle, Tolstrup sogn, han døde 8/ 3 1793 samme sted og blev begravet 16/ 3 1893 i Tolstrup.
Han blev gift (1) 17/ 7 1744 i Lundum med Anna Maria Pedersdatter, født ca 1725, død 27/ 2 1760 i Tolstrup Mølle
Han blev trolovet d. 6/ 2 1761 og gift (2) 10/ 3 1761 med Silke Johansdatter

Folketælling: jul. 1787 Tolstrup Mølle, Tolstrup Sogn, , Skanderborg Amt
Jens Pedersen M Hosbonde 69 Gift 2 Møller
Silche Johansdatter K Hans Koene 45 Gift 1
Niels Jensen M Deres Børn 25 Ugift
Anders Jensen M Deres Børn 19 Ugift
Chatrine Jensdatter K Deres Børn 15
Maren Jensdatter K Deres Børn 8
Magrette Jensdatter K Deres Børn 6
Bergithe Jensdatter K Deres Børn 4
Søren Nielsen M Tienneste Folck 18 Ugift
Peder Christensen M Tienneste Folck 16 Ugift
Edel Nielsdatter K Tienneste Folck 20 Ugift
 
Folketælling: feb. 1801 Tolstrup, Tolstrup Sogn, Skanderborg Amt,  
Silke Hansdatter K Kone 60 Enke 1 Inderste og møller enke
Silke Nielsdatter K Hindes søns datter 7 Ugift

Jens Pedersen Møller var møller og Selv Eier i Tolstrup Mølle, beliggende en Miil fra Horsens, i en behagelig Egn.Han var aktiv, ude og inde, og forstod både at tolde og avle. Pengene blev tjent, lånt, investeret og forrentet, og ejendomme købt til.

Gift blev han to gange, med kvinder af god familie, og sammen fik de 24 møllerbørn. Med Anne Marie Pedersdatter, fra Lundum Mølle, fik han 10 børn. Så døde Anne Marie, 35 år gammel, i 1760, og mølleren giftede sig med Silke Johansdatter fra Wrønding. De fik 14 børn.

Møllen havde han fæstet efter sin far, Peder Enevoldsen. Både far og farfar var møllere, ligesom hans bror, en svigerfar, flere sønner og svigersønner og senere efterkommere.
1753 køber han en halvpart i Egebjerggaard. Gården bliver delt i flere ejendomme, men senere samlet igen af Jens Pedersen Møllers oldebarn, Jens Peter Møller.

Den 26. april 1754 modtager han skøde fra Gert de Lichtenberg til Engelsholm på en gård i Tammestrup Bye af hartkorn 1 td. 2 fjdk. og 2 alb.Købesummen opgives ikke, men det oplyses at den årlige landgilde af gården er 6 rdlr. og 4 mark. (Voer - Nim herreders skøde og panteprotokol 1751 - 1901).

Den 24. december 1770 udsteder Rasmus Jensen gårdmand i Gedved afkald på sin hustru Anne Margrethe Jensdatters vegne til hendes far Jens Pedersen, møller i Tolstrup Mølle for videre arv efter hendes sal. moder Anne marie Jensdatter, og den 24 marts 1773 udsteder Peder Jensen Møller, forvalter på Rantzausgave til sin fader Jens Pedersen Møller afkald på arv efter hans sal. moder Anne Marie Jensdatter.

I 1771 overtog Jens Pedersen Møller 2 Boelssteder i Gedved Bye.:
"Kiendes ieg underskrevne Andreas Flensburig udi Horsens, Borgmester og Byefoged sammesteds samt herredsfoged udi Voer og Nim Herreder, og for alle vitterliggiør at have solgt og afhændet, saasom ieg og hermed fra mig og Arvinger sælger skiøder og aldeles afhænder til velfornemme Jens Pedersen Møller udi Tolstrup Mølle og hans Arvinger tvende mig tilhørende Boelssteder udi Giedved Bye, som ieg mig paa Auctionen af Madame Johanne Munk sal. Taadmand Krags Enke i Eldrup haver tilkiøbt efter derpaa mmeddelte Skiøæde af 18/ 9 1770. Nemlig et Boel staaende for Hartkorn Ager go Eng 7 Skpr. og 2½ Alb., som Anders Mortensen i Fæste haver, og deraf svarer aarlig Landgilde 3 rdlr. og 2 Mark. Og som Jens Pedersen Møller for disse forbemeldte tvende Boelssteder paa Giedved Mark med ald deres tilliggende Bygning, Herlighed og Rettighed, somd ertil ligger og ed Rette tillige bør og af Alderstiid tillagty haver, være sig Landgilde, Stedsmaal, Sigt og Sagefald, Ægt og Aebeide, Bygningssteder, Skov, Krat, hede, Moser og Kiør, Fiskevand og Fægang, Tørvegrøft og Lyngslet, vaadt og tørt, inden og uden Markeskiel, intet undtagen i nogen Maader af alt hvad der til ligger og med Tette bør henhøre. og haver ieg tillige ,ed dette Skiøde ogsaa overleveret Jens Åedersen Møller det originale Skiøde af Dato 18. Sept. 1770, som sal. Raadmand Krags Enke mig paa bemeldte Boelssteder haver meddelt til delsmere Hiemmel og Sikkerhed.Og haver ieg dette Skiøde selv egenhændig skrevet og underskrevet og mit Signette hostrykt, derhos anmodet Sr. Anders Thykier og Sr. Niels brandt, begge af Horsebs dette med mig til Vitterlgihed at underskrive og forseigle.
Horsens den 26de April 1771. A. Flensburg.
Efter Begiering til Vitterlighed
Anders Thykier, N. Brandt."

1772 køber han Tolstrup Mølle af Johanne Munch “Salig Raadmand Kraghs Enke”, 17 dage før hendes død. Hun var ved fuld fornuft.
1 Skp. 2Fkr. 1 Alb. Hartkorn, Mølleskyld 6 Tdr.3 Skp. og paa Giedved Mark 7 Skp. 2½ Alb. med tilliggende Herligheder.

1777 låner han 200 Rdr. “Tov Hundrede Rixdaler i Dansk Grov Curant Mønt, hver Rixdaler 96 Skilling beregnet” af afgangne Gaardmand Peder Sørensen i Handsted, hans 3de umyndige Børns tilfaldne Arvepart. Det er Forstanderen paa Handstedgaard, der formidler lånet og det bliver med pant i både Boelsted og Mølle.

Ved Møllerens død i 1793 var Tolstrup Mølle hverken gammel eller ung, men vel vedligeholdt, og bestod af 8te Fag Vaanings Huus, 4 Fag Mølle Huus, 12 Fag Ladehuus, 14 Fag Stald og Koehuus, 10 Fag Vognport, samt 8 Fag til Brøggers, Rulle Stue og Tørvehuus.

Jens Pedersen Møller blev en holden mand, og efter hans død er der meget at tælle op og mange om at enes og dele. Der går over 4 år inden boet endelig kan gøres op i Skifteforretning Efter Selveier afgangne Jens Pedersen Møller af Tolstrup Mølle.

Da Jens Pedersen Møller’s første kone, Anne Marie Pedersdatter, døde i 1760, giftede mølleren sig med Silke Johansdatter fra Wrønding.

Silke Johansdatter (1742-1821) var datter af Johannes Clemmensen og Cathrine Nielsdatter.

De fik 14 børn:

Johannes (1761- ) Egebjerg Mølle g.m. Hedevig Pedersdatter (fra Lundum Mølle)
Niels (1763-1800) Tammestrup g.m. Anne Jørgensdatter / Karen Jacobsdatter
Enevold (1764-1765)
Anne Marie (1765- ) g.m. Jens Lauritsen i Annexgaarden / Hans Fris Andersen Vinther
Hans (1768-1769)
Anders (1769- ) Røde Mølle g.m. Margrethe Frantzdatter
Catharina (1771- ) g.m. Jacob Jensen Due af Skjold / Jørgen Pedersen i Skjold
Margrethe (1773-1779)
Rasmus (1775-1776)
Hendrich (1777-1778)
Maren (1779- ) g.m. Peder Christensen af Skjold
Margrethe (1781-1856) g.m. Hans Christoffersen af Ustrup
Søn, dødfødt (1782)
Birgithe (1783-1843) g.m. Nicolai Christensen Jelling, Tingstedholm Mølle

Jens Pedersen Møller dør i 1793 og boet gøres op.
Enken tilkommer det halve, som er 2422 Rdl. 3 Mark 7 Skilling.

Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle. 15.9.1797, fol.397.
E: Silke Johansdatter. LV: herredsfoged Kjær i Hedemølle. B: Johannes i Egebjerg Mølle, Niels 31 i Tammestrup i
Tolstrup sogn, Anders 24 i Rødemølle, Anne Marie g.m. sin søsters enkemand Jens Lauridsen i Tolstrup, Cathrine 22,
der ægter Jacob Jensen Due i Skjold, Maren 15, der ægter Peder Eliassen, Margrethe 12, Birgitte. FM: farbror Peder
Pedersen Møller i Lundum Mølle. Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter. B: Anne Marie g.m. Rasmus Jensen
i Gjedved, Peder over 40 år i København, Erik over 30 år i Ustrup, Peder i Skvætmølle, Stine Marie g.m. Mikkel
Nielsen i Eldrup, Johanne, [skifte 9.3.1786 lbnr.669], var g.m. Jens Lauridsen i Tolstrup. 1B: Anne Marie 7

En overgang, omkring folketællingen i 1801, bor Silke (“Hansdatter, Inderste og Møllerenke”), i Tolstrup sammen med sin sønnedatter Silke Nielsdatter.

Senere flytter hun ned til svigersønnnen og datteren, Hans Christoffersen og Margrethe Jensdatter, i Ustrupgaard, Uth Sogn, hvor hun dør i 1821.


Jens Pedersen Møller overtog efter sin far fæstet af Tolstrup Mølle, men i 1771 ses han at have købt møllen til selveje.

Skødet, der er indført i Voer – Nim herreders skøde og panteprotokol 1751 – 1801, fol. 224, lyder således:

” Underskrevne Knud Christian Kragh i Eldrup, Laurids Fogh med Hustrue, Christiane Sophie Magdalene Kragh, Horsens, Andreas Flensburg, Kongel. Mayst.`s Borgmester og Byefoged i Horsens samt Herredsfoged og Skriver i Woer-Nim Herreder, som Tilsynsværge for Ane Elise Kragh i Eldrup item som befuldmægtiget for Niels Munk Kragh, Forvalter paa Westerbye og Aunsøe-gaarder i Sæland, paa begges deres Vegne, samtlige Sal. Raadmand Krages Enke i Eldrup hendes Børn og Arvinger, Kiendes og hermed vitterliggiør:
 
At vi Ifølge den imellem Velbem.te vores kiære Sal. Moder og Jens Pedersen i Tolstrup Mølle oprettede Kiøbe-Kontract, dat. 22de Juni a.p. hermed aldeeles sælger, skiøder og afhænder fra os, og vore Arvinger bem.te Tolstrup Mølle, beliggende udi Skanderborg Amt. Woer-Herred, Tolstrup Sogn, anslagen udi nye Land-Maalings Matricul for Mølleskyld 6 Tdr. 3 Skp. Og for Hartkorn Ager og Eng 1 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb., item udi bem.te Sogn paa Giedved Byes Mark, Hartkorn agger og Eng o Tdr. 7 Skp. 0 Fjdk. 2½ Alb., som hand alt haver i fæste og Brug.
 
Berørte Mølle saavelsom foreskrevne Hartkorn vi hermed for os og vore Arvinger tilstaaer fornævnte Jens Pedersen, hans hustrue og deres Arvinger med ald tilliggende Herligheder og Rættigheder i Mark og Bye, være sig Bygning, Ager, Eng, Skou, Mark, Heede, Kiær, Moser, Fiske Vand og Fæe-Gang, Tørve Grøft og Lyng Slet, Vådt og tørt, inden og uden Markeskiæll, intet i nogen Maade undtagen, som dertil af Arrilds Tiid haver lagt, nu lægger eller med Rætte tillæge bør, hvilket forn.te Jens Pedersen, hans hustrue og deres Arvinger maa nyde, bruge og til ævindelig Eiendom beholde, alt efter den imellem Velbem.te vores Kiære Sal. Moder og Mølleren oprettede Kiøbe-Contracts Formelding.

Thi kiendes vi os og vore Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ræt eller Rættighed at have til eller udi fornævnte Mølle og Hartkorn eller noget af dets rættetilliggende/ : videre end efter foreskrevne Contract lydende:/ Mens derfore at have annammet den accorderede Kiøbe-Summa 1200 Rdlr., siger Tolv Hundrede Rigsdaler, og et aars Landgilde 19 Rdlr. 64 Sk., siger Nitten Rigsdaler og fireogtreds Skilling.

Derfore bepligter vi os og vore Arvinger fuldkommen at frie, frelse og hiemle forn.te Jens Pedersen, hans Hustrue og deres Arvinger samme Mølle og Hartkorn eller noget dets Rætte tilhørende blev bem.te Jens Pedersen, hans hustrue eller deres Arvinger formedelst vores Vanhiemels Brøst ved Dom eller Rættergang afvunden saa bepligter vi os og vore Arvinger, én for alle og alle eller nogle for én, det igien med lige beleiligt Gods eller billig Betaling efter uvillige Mænds Skiønsomhed at vederlægge. Saa bem.te Jens Pedersen,. Hans hustrue og deres Arvinger af os og vore Arvinger skal vorde i alle Maader skadesløs holden.

Til ydermeere Stadfæstelse have vi dette Skiøde egenhændig underskrevet og vore Zigneter hostrykt, item venlig ombedet Monsr. Peder Poele og Monsr. Rasmus Olufsen Bæk, begge af Horsens, med os til Vitterlighed at underskrive og forsegle.

Datum Horsens den 15de Martii 1771
K.C. Kragh, L. Fogh. A. Flensburg.
Til Vitterlighed efter begiering: Rasmus Bech. P. Soell.”


Jens Pedersen Møller købte kort tid efter, den 26. april 1771 2 bolsteder i Gjedved af borgmester Andreas Flensburg i Horsens for 266 rdlr. 4 mk.

I Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1792 – 1799, fol. 397, ses indført følgende skifte efter Jens Pedersen Møller:

”Anno 1797 den 15.de Septbr. Var forsamlet ved Amts Contoiret i Scanderborg paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammer Herre og Amtmand v. Bülows Vegne, Hans Fuldmægtig Hans Lauritzen med tiltagne Testes Rasmus Damgaard og Hans Fæster, begge ved Amts Contoiret, Skiftet efter afgangne Selv Ejer Møller, Salig Jens Pedersen Møller af Tolstrup Mølle, at foretage og tilendebringe imellem Enken Silche Johansdatter og den afdødes Børn i første og fleere ægteskaber, forsaavidt de ikke allereede har given afkald baade for Fædre og Mødrende Arv, uden at have nogen Pretension i dette Boe, paa den eene Sidde samt Boets Credi & Debitorer paa den anden Sidde ved dette Skifte/: som formedelst Proces og Uenighed imellem Kiøberen af Møllen og Arvingerne indtil nu Møllens betaling efter Foreening er skeed i dette Aars Snapsting har været usadt og opsadt indtil nu:/ var mødt og overværende Enkens Laugsværge, Hr. herredsfoged Kier fra Heede Mølle og saa mange af Arvingerne paa egne og fraværendes Vegne, som denne Forretning underskriver, og er da efter, af hvis forhen i Boen er Passeret, blev oplæst og Lyder, saasom følger:

Anno 1793 den 20. Marty Indfandt sig i Tolstrup Mølle paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammerherre og Amtmand v. Bülows Vegne Hans Fuldmægtig Hans Lauritzen fra Skanderborg. For i Dag som 30te Dagen i Sterfboen efter afgl. Jens Pedersen møller her sammesteds at foretage Boens Registrering og Vurdering til paafølgende Skifte imellem Enken Silche Johansdatter og den Salig mands Børn og Arvinger, som er i første Ægteskab med afgl. Anne Marie Pedersdatter 3de Sønner og 3 Døttre, Navnl.: Ane Marie Jensdatter, gift med Rasmus Jensen, Selv Ejer Gaardmand i Giedved, som er nærværende og Declarerede, at han paa sin Kones Vegne intet her i Boen har at paastaae som arv enten efter Fader eller Moder, men var fornøjet for sin deel med det, han havde faaet af boen, 1 Søn Peder Jensen Møller, nogle og 40 Aar, i Kiøbenhavn, Erik Jensen, over 30 Aar, Ligesaa i Kiøbenhavn Boesiddende, Peiter Jensen Møller, Boende i Squet Mølle, og Stine Marie, gift med Mikkel Nielsen i Eldrup, samt Johanne Jensdatter, som var gift med Jens Lauersen i Tolstrup, Død og efterladt sig 1 datter Ane Marie Jensdatter, 7 Aar gl., saa og i det 2det og sidste ægteskab 1 Søn Johannes Jensen, gift og Boesiddende i Egeberg Mølle, 1 Do. Niels Jensen, 31 Aar, 1 Dito Søn Anders, 24 Aar, 1 Datter Ane Marie, gift med bem.te Jens Laursen i Tolstrup, 1 Dito Datter Catrine, 2 Aar, Maren, 15 Aar, Grethe, 12 Aar, og Birgitte Jensdatter alle sidstmeldte 4re Døtre hiemme ved Stedet.

Ved Forretningen var overværende Enken med Laugsværge Jens Winther fra Ørschou item paa de umyndiges Vegne som Formynder Deres Farbroder Peder Pedersen Møller fra Lundum Mølle, og saa mange af de øvrige Børn og arvinger, som denne Forretning underskriver, hvor da os til anførsel er foreviist og befundet i overværelse af tiltagne 2de uvillige Vitterligheds og Vurderingsmænd, Navnlig Morten Jensen fra Giedved og Jørgen Christian Johansen af Ruballehuus, saasom følger

I Den Øverste Stue: 1 Lidet Speil i brun Ramme, 1 Eege Dragkiste paa Fod med Beslag, Nøgel og Laas, som tilhører den ældste Datter Katrine, og herudi ej er andet end hendes gangklæder. 1 Dito af Fyhr uden beslag, Laas og Nøgel, tilhører Datteren Birgitte, og hvad der udi findes af gangklæder. 1 Dito uden Dito, som tilhører Datteren Maren med hendes Klæder. 1 Dito Ligesaa Datteren Margrete tilhørende med hindes deri værende Klæder. 1 Sort Eege Klædeskab med 2de Laager samt Nøgel og Laas. Derj: Den Salig mands Gangklæder. 1 Blakket Kiole og Væst af hiemgjort Tøi og 20 Sølv Knapper udj Væsten, 1 graae Væst af hiemgjort Tøi og 20 Sølvknapper udj Væsten, 1 graae Reisekiole med Kameelhaars Knappe, 1 Dito gl. Kiole med Metalknapper, 1 gl. Sort Væst, 1 par gl. Skind buxer. Øvrige angiver Enken at være bortgivet som gl. og næsten ubrugeligt.  1 gl. blaae Kappe, 1 Sort Hat, 6 gl. Hørgarns Skiorte. 1 Sængestæd med Sirtzes omhæng og Silke Taft under, 1 grøn stribet olmerdugs Dyne, 2 Rød og grønstribet Ditto, 1 blaae taulet Hoved Pude. 1 Eege Bord med et Fløy at slaae sammen, 1 blaae Mahlet Eege Kiste med jern og beslag, med Laag, Nøgel og Laas samt Haandgrebe, som er Enken tilhørende. Derudi: Ikke andet end Enkens Gangklæder, saa og funden i Reede Penge, 1 Eege Dragkiste paa Foed med beslag, Nøgel og Laas samt Haandgrebe Deri: Enkens Linklæder og 3 Hørgarns Lagener af stk 4 Mk. 1 Dreiels Dug af 2 breder, 2 alen Lang, 2 Dito Servietter, 2 sæt Lintøj af halskrav og halværmer af Hørlærret, 2 Brogede Bomulds Huer, 1 blaa Taulet Tørklæde, 1 Liden hviid Steen Tarine med Laag. 1 grøn Mahlet Kiste med Nøgel og Laas samt Haandgrebe, tilhører Sønnen Niels, og hvorudj ikke findes andet end hans Klæder. 1 stoer Skielderie Ramme, 1 Liden grøn Mahlet Pyramide, er Ledig. 1 grøn Mahlet Kiste med Laas og Nøgel, Mærket J. P. M. ½787, som tilhører Datteren Catrine med deri værende Klæder. 1 Dito Kiste med samme Mærke 1782, tilhører Sønnen Anders Jensen med derj værende Klæder. 1 Mahlet Thee bord paa Fod. 6 Ryslæders stole og en Lehnstoel, 7 Paar thee Kopper. 1 hviid Spølskaal og 1 Thee Potte af Steen. 2 Spids glasser og en ubrugelig Thee Potte. 1 blaae Pude Hynder.      
                          
I den Anden Stue: 1 Lang Bord paa Foed med en Skuffe under. 2 Bænke kister uden Laas til Skiden Tøj. 4 Daglige Duge, 1 Gammel Speil i Bruun Ramme. Hendrick Møllers Huuspostiil, 1 Bibel, 1 par gamle Psalme bøgger og en Bønne Bog. 1 grøn Mahlet Hængeskab, er sønnen Niels tilhørende, med hvad derj findes. I en Alkaabe Sæng og derfor: 1 par Taulet Lærretsgardiner med Kappe. Deri: 1 Graae Stribet Vadmels Underdyne. 1 Grøn Stribet Olmerdugsdyne, 1 blaae stribet Olmerdugs Dito, 1 Rød Stribet Olmerdugs Dito.  1 grøn og Rød stribet Olmerdugs Dito med Lærreds Vohr, 1 par blaargarns Lagner, 1 grøn Mahlet Hængeskab med Billet Hugger Arbejde paa Laagen, som tilhører Sønnen Anders Jensen og hvorudj er funden 1 deel Papiirer og Brevskaber, som herefter nærmere skal blive registreret og Specificeret, for saavidt Boen i nogen maade kan komme noget tilgode derefter.
I en Alkaabe og derfor: 2 stk. Taulet Lærrets gardiner med kappe, 1 Hviid Vadmels underdyne, 1 graae Dit,. 1 Rød stribet Olmerdugs overdyne.  1 graae stribet Hoved Pude, 1 Rød stribet Kartuns Hoved Pude, 1 grøn og 1 Rød stribet lang Dito af Olmerdug, 1 Rød stribet Dito med Lærrets Vohr af Blaargarn, 1 par blaargarns Lagner. I en Dito Alkaabe. 1 gammel graae stribet underdyne, 1 blaae stribet Olmerdugs overdyne, 1 Vadmels Hoved Dyne. 1 bruun stribet Dito. 1 par blaalærrets Lagner. 1 par Messing Lyse Stager, 1 par gammel Klæderbørste, 1 Lidet Bord på Kryds Foed, 1 Rød steen Kruus med Sølv Laag, mærket J.S.T., B.M.R.D., Vurderet for Videre Sølv. Erklærede Enken ikke at være boen tilhørende, da det, de havde, brændte i Branden i Egebjerg Mølle, da der var Barsel og Møllen afbrændte.

1 Messing Fyhr bækken med Jern Skaft. 1 Messing Fyhr Fad med Laag, er gammel, 1 gl. ottedags Værk med Foutteral, 2 Store messing Fade. I et Madskab, som er indmuret i Én Væg: 1 hvid Glas Flaske og 2 Studs Glasser, 18 Træe Siekar a´stk. 6 Sk. 4 bruun Mahlede Stole, 2 Mindre Dito. 2 Kringstole, 1 Jern Bilægger kakkelovn, 1 gl. Eege Kiste, er ledig, 2 Træe Skiælderier i ramme, 2 Løse Hynder, 1 Pibe Foutteral           
                                                 
I et Kammer: 1 Liden Hængskab, er ledig, 1 Mahlet Skriin, Ledig, 1 Lidet Rød skriin uden Nøgel, 1 Lidet Speil gammel,  I 2de Alkaab Sænge og Derfor: 2 stk. Lærrets gardiner med Kappe, 1 graae stribet Vadmels under Dyne, 1 blaae stribet bolster over Dyne, 1 blaae stribet bolster Hoved Pude, gl. 1 Taulet Hoved Pude, 1 par blaagarns Lagner, 2 stk. Rødstribet Gardiner med Kappe, 1 brandgul underdyne, 1 Grøn stribet Olmerdugs overdyne, 1 brandguul Lærrets Dyne, 1 Olmerdugs Hoved Pude med Blaae lærrets overtræk, 1 par blaagarns Lagner.

I Kiøkkenet: 1 gammel Bord på Aaben Fod, 2 Bænker, 1 Løgte med >Glas, 2 Spinde Roller, 1 Haspe, 1 jern Gryde uden grebe, 1 mindre Dito med grebe, 1 Dito mindre, 1 Dito endnu mindre, 1 Liden Dito, 1 stoer Kaaber Thee Kiedel, 1 mindre Dito, 1 Ildklemme og Skorsteens Lænker, 2 kaaber Fyhr Fade, 1 Kaaber Riv jern og 1 Blik Form, 1 Puster og 1 Saltkar. 1 liden kaaber Pot, 1 Liden Rist og Én Pande, 6 Lange Træe Talerkner, 2 Rækker til kar, 1 deel leer kar og Potter, 1 Malm Stryg jern med bolter, 1 jern Stryg med 1 Bolt, 1 Liden Ballie og 1 Strip.

I Spisekammeret: 1 Morter med Støder, 1 Kaaber Kedel, 1 mindre Kaaber kedel, 1 Kaaber Æbleskive Pande, 4 store Tin Fade og 10 tallerkner, vog 28 Pund, a`20 Sk. 1 gl. Tin Skaale og 1 Thee Potte uden Laag, 4 Lispund Bismer Vægt, ½ Pot maal af blik og 1 blik Tragt, 1 Rød Kruus med Tin Laag, 1 heel Tønde til Øll, 1 Øll Fierrild, ½ Anker, 1 gl. bord med Fod, 2 Flød Bøtter, 2 smaae Ballier, 2 stand Tønder og 1 halm gryn Kube, 1 Øll Bæger, 1 gl. Fyhr Skuffe og 1 haar Timse.

I Et Melke Kammer: 1 par Støvler, 1 par ældre Dito, 4 par uldne >Strømper. 1 halm Kurv og 1 Vogn Kurv.

I Bryggerset: 1 Stoer Jerngryde med grebe, 1 Kaaber Kedel i grube paa 1 Tønde Rum, 1 stoer Eege Kar med Edske giorde, 1 Dito mindre, 1 mindre Dito, 1 Brøge kar, 1 heel Tønde til Øll, 2 Halv Tønder, 2 Mindre Dito, 1 Tragt og 1 Spænd uden greebe, 1 Kierne med Stav, 1 gammel Dejne trug med Laag, 1 Lyse Form, 1 gl. Rulle med tilbehør, 1 Lidet Bord blad af Edsk, 2 BueSauger, 2 Bul Øxer, 2 Haand Øxser, 1 Tælle bænk og 1 Baand Kniv, 1 lille og 1 stoer Naur, 2 Spæger Bore og Skaft, 1 hammer og 1 Tange, 1 Høvlbænk med Skruer og Skrop Høvel.

Paa Loftet: 4 Høeleer med drag, 4 ringere Dito uden Skaft, 16 Hæste og Qveg Tyre, 1 gl. ´Fold bænk, 2 gl. Binge til at sætte Korn i, 2 Dito paa Møllen, 1 Stoer Jern Hammer.

I Møl Huuset: 6 Halm Løbe a`4 Sk. 2 Sældrer, 2 Solde af Staaltraae, 3 Trae Solde, 2 Drift Truge, 1 stand Tønde, 1 gl. halv Kiste uden Laag.
                                                                                                                                              I Herberget: 1 Sæng, bestaaende af 1 Rødstribet Vadmels underdyne, 1 Do. Overdyne af Olmerdug, 2 Vadmels pudder og 1 paar blaagarns Lagner. I en anden Sæng: 1 grønstribet Vadmels underdyne og 1 Rødstribet Olmerdugs over Dyne, 2 olmerdugs Hoved Puder og 1 Lærrets Do., 1 bolste Ditto, 1 par Blaagarns Lagner, 1 Skiær Kiste med kniv, 2 Dito ubrugelig, 1 Ride Sadel med Bidsel og tilbehør, 1 Slæbe Rive og nogle andre River, 1 Høe Slæbe, 2 Hiulbaarer, 2 grav Spader, 2 Tørve Spader, 2 Skuf Karder, 1 Beslagen Vogn med 2de Røde Mahlede Fiele og Bagkurv samt Læder Røgtøi og Puder til 2de Hæste med behørig Tømme og kaabler. 1 Dito med fiele, Bagkurv samt Lejrer, Bag og for Reebe, Læsstang og øvrige tilbehør. 1 trae Vogn med Fjele og Lejer, Læsstang, for og bag Reebe med tilbehør, 1 Plou med Jern Hoved og 2de jern, 1 Bag Plou af trae med Jern, 1 Slibe Steen med behør, 1 heel Jern harve, 2 trae Harver, 2 Nye Hæste Dækner med Dækkengiorde, 2 Dito ældre med Dito, 6 Korn Sækker a`1 Mk.

Creature:1 Skiden Sort hæst, 10 aar, 1 Sort Dito, 15 aar, 1 gammel Hoppe, 18 aar, 1 3 aars bruun Mærplag, 1 Ditto Hingst, 2 aar, 1 Rød Hoppe Føll, 1 Sortbroget Koe, 10 aar, 1 Sorthielmet do., 14 aar, 1 Sort Dito, 12 aar, 1 Sortbroget Koe, 6 aar, 1 sorthielmet Dito, 10 aar, 1 sortbroget, 6 aar, 1 Sortbroget Koe, 8 aar, 1 Dito, 4 aar, 1 graae Dito, 3 aar, 1 Sortbroget, 3 aar, 1 Sort Dito, 3 aar, 2 Stude, er sorte, i 3. aar, 2 Stude Kalve i 2det aar, 2 Dito Qvier i 2detaar, 2 aarings Kalve, 2 Dito, 14 Faar med 12 Klam, 6 Aarings grise, 6 Stie Sviin Aaringer. Nok 2 gies og 1 gasse

Kornet i Leden og paa Loftet saavelsom Told Kornet ved Møllen blev efterset og efter Vurderingsmændenes Skiønnende ikke kunne ansees at være meere, end hvad der til Sæden og Huusholdningen behøves og ikke kunne ansees at være meere, end hvad der til Sæden og Huusholdningen behøves og kke noget derfra at kunde Sælges, men vil med hinanden opgaae.

Derefter blev Papirerne efterseet og deriblandt forefunden:
1. Et beviis fra Sønnen Erich Jensen Møller i Kiøbenhavn for Penge, som skal være paa hans mødrende arv, dateret 13. November 1780, for 60 Rdlr., siger treds Rigsdaler.

2. En afkalds Qvittering af 24de Decbr. 1770 på 12 Skilling Papiir fra Sviger Sønnen Rasmus Jensen af Giedved for hans Kones saavel Fæder som Mødrende Arv at være betalt, dog uden at nogen Sum deri er nævnet.

3. Et dito afkald på 12 Skilling Papiir fra Sviger Sønnen Jens Lauersen i Tolstrup for hans første kone Johanne Jensdatter Møllers Fæder og Mødrende Arv. Dateret 8de Decembr. 1783, dog uden underskrift.

4. Et Dito afkald vedhæftede 12 Skilling Papiir fra Sønnen Peder Møller for hans Fæder og Mødrende arv, Dateret Rantzousgave den 24. May 1773.

5. Et Dito afkald fra Sviger Sønnen Mikkel Nielsen i Eldrup paa 12 Skilling Papiir, Lydende baade Fæder og Mødrende Arv, uden at nogen Summa er deri meldet, samme er Dateret 17de Julii 1779.

Hvilke beviiser igien blev overleveret Enken med Laugsværge til god bevaring til endelig Skifte Slutning bliver foretaget, tillige med et i Boen forefunden Skifte brev efter den Salig Mands første Hustrue Ane Marie Jensdatter (Pedersdatter). Videre fandtes ikke Stervboen til bedste undtagen 4re Skiøder paa Eiendommen, som herefter findes Registreret og Skifte retten til sig har taget, Nemlig:

a. Et Skiøde af 26de April 1754, udgivet af Salig Hr. Etatz raad de Lichtenberg paa et Huus i Tammestrup, som nu er underlagt Møllen, staaende for hartkorn 1 Td. 0 Sk. 2 Fjdk. 2 Alb.

b. Et Skiøde fra Salig Madamme Munches Arvinger, Dateret 18de September 1770 på 2de Boel i Giedved, Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 1 Fjdk. 21Alb., til forrige Borgmester, Sal. Cancellie Raad Flensbourg i Horsens, som igien

c. har solgt og tilskiødet Sal. Jens Møller bem.te Boelsted i Giedved efter hans udgivne Skiøde af 26de April 1771, hvilke Jord og Ejendom ligesaa endnu er tillagt og drives under Møllen, og endelig

d. Salig Madamme Kraghs Skiøde med Kiøbe Contract til Salig Jens Pedersen Møller paa denne Mølle. Dateret Horsens den 15de Marty 1771, Hvilke Skiøder og Adkomster Skifteretten modtog til actens Indlemmelse og Lyder, som findes i Copie Protocollen under No. 1, 2, 3 og ¤, hvorefter denne Selv Eier Mølle, som bestaaer af 8te Fag Vaaningshuus, 4 Fag Mølle Huus, hvori er 2 qverne med et Pilleværk og tilbehørig 2 Jern Stange, 4re Bild Jern, 1 Skippe og 1 Told Koppe af Kaaber, 12 Fag Ladehuus, 14 fag Stald og Koehuus og 19 Fag Vogn Port, Møllestald m.v. samt 8te fag til brøggers, Rulle Stue og Tørvehuus, hvilken Mølle er anslagen til Mølleskyld 6 Tdr. 3 Skp. Med underliggende og tilkiøbte Jorder, i alt Ager og Eng 3 tdr. 7 Skp. 3 Fjdk. 21Alb., er ansat af Værdie 3000 Rdl.

Skifteretten tilspurgte Enken med Laugværge og øvrige tilstædeværende 3de sinde, om de vidste videre Boen til bedste at bereigne enten af Vahre eller Penge, end hvis anført er, hvortil de samtlig svarede nei.

Thi bedrager Boens Foran Vurderede Effecter og Eiende til den Summa 3200 Rdlr, 4 Mk, 14 Sk.

Derimod Boen til Besværing: Angav Enken at være bortskyldig, hvorfor Vedkommende har hindes Salig Mands Foreskrivning, Nemlig: Til Hr. Prous Jordhøy i Elbech Capital: 1200 Rdlr med et Aars Rente til næsstundende Snapsting 48 Rdlr., Til Salig Rasmus Erichsens Sterfboe med et Aars Rente: 208 Rdlr, Søren Sørensen i Hansted som er Børn Penge med et aars Rente: 130 Rdlr, Niels Jensen Skoufoged i Hansted Skou: 110 Rdlr. Videre af gield kunde Enken for nærværende tiid ikke erindre sig af nogen Betydenhed, men vidste, at de Kongelig Skatter af Eiendommene, som Qvitterings Bogen udviiser, ræster til Amtsstuen fra dette Aars Begyndelse af at regne, og at hindes Søn Anders Jensen, som har tient i og ved Møllen i nogle Aar, ingen Løn har faaet paa grund af, at hans faders Villie var, at han efter hans Død skulle have Møllen, naar han ville og kunde udløse hans medarvinger. Saaledes er da denne sinde passeret og tilgaaet, som med samtlige vore Hænders underskrift Bekræftes: Datum ut Supra. På den Høie Skifteforvalters Vegne: H. Lauritsen. Enken Silche Johansdatter, Salig Jens Møllers, Som Laugsværge: Jens Winther. Paa Egne og Hustrues Vegne: Johannes Jensen, Møller af Egeberg Mølle, Niels Jensen, Anders Jensen, Rasmus Jensen Giedved, Michel Nielsen, Jens Laursen Tolstrup. Som Vurderings og Vitterlighedsmænd: Morten Jensen Giedved, Jørgen Christian Johansen

Anno 1793 den 2den august er her ved Amts Contoiret af underskrevne Hans Lauritsen på S.T. Hr. kammerherre og Amtmand v Bülow som Skifteforvalter hans Vegne med 2de Testes, Hans Hansen og Niels Wibe begge her sammesteds, efter foregaaende Indkaldelse for alle vedkommende til i Dag, foretage én Skiftesamling efter afgangne Sal. Jens Pedersens Møller af Tolstrup Mølle, for at faae den Salig afdødes Arvingers endelige Svar, om de ere fornøiede med den paa og Eiendomme sadte Vurdering og derefter at kunne foreenes om Arv, eller hvorledes deres tanker i det øvrige maatte være. Ved Forretningen var mødt Enken med Laugsværge og saa mange af Arvingerne, som denne Forretning har underskrevet, da der passerede saaledes: Fra Hanstedgaards Hospitals Forstander/S.T./ Hr. Major Gersdorff som Oberformynder ved dette godt blev foreviist den Salig mands Pante Forskrivning af dato 29de Julii 1777 paa den Capital 200 Rdlr., som Sterfboen er skyldig til Peder Sørensens 3de umyndige Børn i Hansted, og ved Boens Vurdering af Enken med Laugsværge er angivet, af hvilken Capital renterne efter paateigning er betalt til dette Aars Snapsting 1793. Enken med Laugsværge angav endnu Boen til besværing, Nemlig Resterende Kongelige Skatter til Amtsstuen, som er 17 Rdlr, 2 Mk, o0 Sk. For Møllen og dens Bygninger i brand Cassen omvurderede og Taxerede har Enken betalt: 7 rdlr, Den Salig mands Begravelses Bekostning bereignede Enken at have kostet over 30 Rdlr. De samtlige nærværende Arvinger med Laugsværge og Formyndere erklærede her i Skifte Rætten ikke at kunde blive foreenede om arv efter deres Sal. Afdøde Fader, da Arvingen Pejter Møller fra Sqvet Mølle paa egne og sin fraværende broder Erics Vegne, som han angav at have Commision for, Declarerede, at de ikke vilde lade sig nøje med mindre end 400 Rdlr. Hver, som Enken ikke kunne giøre sin Regning ved, men hellere saae, at Ejendommene og alt med første komme til offentlig auction, og at enhver da kan tilkomme sit tildelendes efter Loven.    

I hvilken henseende Skiftet blev udsadt indtil den 13. May 1796, og Auctionen berammet at foretages den 24de September 1793, Som Skifteretten belovede forinden at lade bekiendtgiøre: imidlertiid bliver Enken med Laugsværge paalagt at besørge Møllens Indaugling Forsvarlig og vel og derefore at giøre vedbørlig Reede og Rigtighed, saavel for indtægt som Udgift paa den maade, at Eiendommen af en Kiøber kan modtages til 1ste May 1794, og hun imidlertiid med sine smaae børn at nyde besiddelse i Møllen. Datum ut Supra. H. Lauritzen, Enken Silche Johansdatter.
Som Enkens Laugsværge: Jens Hansen Vinther, Som Formynder for de umyndige: S. Møller. Som overværende på egne og min Broder Erics Vegne: peter Møller. Som ved denne Forretning overværende underskriver: Johannes Jensen, Rasmus Jensen, Michel Nielsen, Niels Jensen, Anders Jensen. Som overværende Testes: H Hansen. N. Wibe.

Efter at denne Forretning var Sluttet og ophævet, fremkom Sr. Tolstrup af Scanderborg, som i Commision af Forvalter Christensen ved Hald fremlagde én Obligation på 120 rdlr., Dateret 14de April 1771, og udgivet af Salig Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle til Jørgen Thomasen i Giedved med vedhæftede Transport af bem.te Jørgen Thomasens efterkommer Niels Sørensen i Tebstrup til Fornævnte Forvalter Christensen paa Hald og Dateret 31te Dec. 1788, som han begierede Læst, paaskrevet Skifteacten efter Sal. Jens Møller, indlemmet sig derefter tilbageleveret, som og skeede, hvorefter Tolstrup paa Forvalter Christensens Vegne paastoed til sin tiid af Sal. Peder Møllers Sterfboe betalt Capitalen med Rente og rentes rente fra 14. April 1771, til betalingen skeer.                  

Datum up Supra. Hl Lauritzen, som overværende til Vitterlighed: H. Hansen, N. Wibe

Anno 1796 den 13. May var atter forsamlede ved amts Contoiret her i Scanderborg under og efterskrevne Hans Lauritzen på Skifteforvaltningen/ S. T./ Hr. Kammerherre Bülows Vegne med tiltagne 2de Testes, Laurs Lauritzen og Rasmus Damgaard, begge her sammestæds, For efter foregaaende Indkaldelse til samtlige Vedkommende arvinger at foretage en Skiftesamling efter Salig Jens Pedersen møller af Tolstrup Mølle, forinden Endelig Skifte Slutning kan skee, efter at betalingen for de faste Eiendoms bortsælgning er indkommen, som ventes til anstundende Snapsting eller 13. Junij at skulle kunne indkomme uden Lengere Henstand og for ved dette Møde at faae afhandlet nogle Fordringer, som ved sidste Skiftesamling og siden derefter til Skifteforvalteren er indkomne:

Ved denne Forretning vare mødte saa mange af Arvingerne samt Enken med lavværge og de umyndiges Formynder, saa mange, som denne Forretning har underskreven, hvor da Passerede følgende: Den efter forrige Skiftesamling forlangte og belovede Bekiendtgiørelse i Aviiserne om de Faste Eiendommes for Auctionering, saavelsom Boets Arvinger Credi & Debitores indkaldelse, Lyder saaledes:

Ved en Skiftesamling efter afgangne Selv Eier Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle er det besluttet, at den afdøde Mands Eiendomme og Indboe ved Offentlig Auction skal giøres i Penge inden Endelig Skifte imellem hans mange Børn og Arvinger kan foretages, til den Ende vorder Auctionen over Møllen og dens Eiendomme foretaget Tirsdagen den 24de førstkommende i Sterfboen efter de paa Auctions Stedet bekiendtgiørende Conditioner, hvor Liebhaverne behager at møde om Formiddagen Kl. 10 slæt.

Denne Mølle er beliggende i Skanderborg amt, Woer herred, Tolstrup sogn, en Miil fra Horsens, i en behagelig Egn, og svaret af Mølleskyld 6 Tdr. 3 Skp. 0 Fjdk. 0 Alb., har 2de Qverne og et Lidet saa Kaldet grubeværk. Bygningerne hverken gammel eller ung, men vel vedligeholdt, og til Møllen er Jordskyld af Fællig udskift 3 Tdr. 7 Skp. 3 Fjdk. 2½ Alb. Ved denne Lejlighed indkaldes og den Salig Mands Fraværende Arvinger, saa mange som ikke i forvejen har givet afkald for deres arv, saa og Boets Credi & Debitorer, at møde inden den i Loven befalede tiid. Scanderborg den 9de Augusty 1893. H. L. Bülow

Derefter fremlagde Skifte Retten følgende Documenter, som til Skifteforvalteren er indkommen siden forrige Skiftesamling, nemlig:

a. Deb ved Auctionen den 24de September 1793 foreviiste Pandte Obligation, udstæd af Jens Pedersen Møller til proust Jordhøy, for 1200 Rdlr., dateret 26de April 1773.

b. Sr. Peder Møller af Colding som en Søn af den afdøde hans 2de ingivne Pro Memoria af 4. Junij 1795 og 8de May 1796, der efter begiæring blev Læst og acten tilført, hvorpaa Skifte Retten begiærede de tilstædeværendes Erklæring, hvorledes deres Tanker der imod maatte være, hvorvidt de samme ville tilstaae eller imodsige, og paa hvad grunde. I anledning deraf begiærede de tilstædeværende Arvinger det i Sterfboen forefundne afkald af 24. Martij 1773, som er læst ved Woer Nimb Herreds Ret den 9de September 1779, fra Sønnen, fornævnte Peder Møller, taget til Protocolle, som og skeede, til hvilket afkald samtlige Arvinger henholdte sig uden at tilstaae ham videre arv, men hvad de 50 slettedaler og et Sølvbegger eller 4 rdlr. Angaaer, som han har angivet at skulle være tillagt efter sin bedstemoder, da siden de umyndiges Formynder, Farbroderen Peder Møller af Lundum Mølle, tilstaaer samme Fordrings Rigtighed, saa erklærede samtlig tilstædeværende Arvinger tillige med benævnte Formynder Eenstemmigen at ikke ville have noget imod den bliver ham af Boet udlagt med 37 Rdlr. 2 Mk.
Endvidere ville Skifte Retten hos de tilstædeværende have fornemmet, hvorvidt de finder, kan og vil tilstaae Michel Nielsen af Eldrup hans Mundtlige Fordring af 40 Rdlr., som han angav at have til gode efter den afdøde, hvortil samtlige Arvinger svarede ja og begiærede Skifte Retten ville udlægge ham denne sin fordring, da  han for øvrigt ikke have noget at fordre som Arv i Betragtning af hans forhen Registrerede og i Boen forefundne afkald. Jens Laursen af Tolstrup fordrede. Ligesaa til hans Datter Ane Marie, som hun i boen havde til gode for han som Fader og Fød værge bliver hinde ansvarlig for, hvad hun hans Datter kan tilkomme Ligeimod de andre Arvinger under dette Skifte, hvilken Fordring er 40 Rdlr., som samtlige Arvinger tilstaaed ham udlagt på foranførte Vilkaar, saa at ingen videre udlodning til hende skeer her af Boen. Sønnen Peiter Jensen Møller fra Squet Mølle tilstaaer paa hans Møderne Arv at være betalt af hans Salig Fader 50 Rdlr. Og altsaa indnu havde til gode efter Skiftebrevets Formelding, som hannem tilstaaes med 24 Rdlr. 1 Mk, 2 Sk. Ligesaa Erklærede Sønnen Erich Møller på hans Møderne Arv at have bekommet 60 Rdlr.

Og følgelig tilkommer resten efter bem.te Skiftebrevs Formelding 14 rdlr. 1 Mk, 2 Sk. Sønnen Johannes fra Egeberg Mølle og øvrige arvinger af sidste ægteskab med den nu i Live værende Enke Erklærede, at de ikke havde oppebaaret noget paa deres forventende Arv. Skifte Retten æskede Arvingernes Svar paa Hr. Tolstrups forhen fremlagde Fordring i Commission af Forvalter Christensen fra Hald. Samtlige Arvinger Exiperede imod denne Fordring som aldeles urigtig og paa grund af Lovens 5te Bog, 14. Capitel, 4 articel, paastoed samme afviist. Og Hr. Tolstrup, som var mødt paa Hr. Christensens Vegne, gientog den af ham om Fordringen giorte paastand, da Fordringen ikke var prescriberet siden der saavel af den var betalt Renter 1774 som Obligationen endog var omstemplet i Rentekammeret den 13de April 1791, ja endog Transporteret til velbemeldte Hr. Christensen den 31te December 1788 med meere, som viiser, at Foreskrivningen ikke har Tabt sin Kraft”

  Skifte afskrevet  fra "Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jørgen Rasmussen" af Dansk Slægtsforskning Fredericia 1970

Slut resultatet af Skiftet fra "Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jørgen Rasmussen" af Dansk Slægtsforskning Fredericia

iv Niels Johansen * 1744 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1748 i Vrønding, Tamdrup sogn

1744 Døbt Johan Clemensen i Vrønding – Niels

1748 Begr. Johan Clemensens søn i Vrønding Niels 4 år

v Laurids Johansen * 1746 i Vrønding, Tamdrup sogn † før 1757 i Vrønding, Tamdrup sogn

1746 Døbt Johan Clemensen i Vrønding - Laurids

vi Niels Johansen * 1750 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1751 i Vrønding, Tamdrup sogn

1750 Døbt Johan Clemensen - Niels og Anne Cathrine

Begr. Johan Clemensens tvillingssøn i Vrønding Niels 2 mdr

vii Anne Cathrine Johansdatter * 1750 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1756 i Vrønding, Tamdrup sogn

1756 Johan Clemensens datter Anne Cathrine i Vrønding 

41. Cathrine Nielsdatter * 1711 i Kørup, Tamdrup Sogn, † 1757 i Vrønding Tamdrup sogn. Hun blev begravet  22/ 2 1757 i Tamdrup.
Dåbsnoter: Hun blev døbt i Tamdrup kirke 25/ 5 1711 (2. Pinsedag) og faddere var hr. Peders stiftdatter i Lundum, Bodild Nielsdatter, Malte Andersøn og søster samt Laurits Hansøn alle af Kørup  

22 feb.1757 begravet Johan Klemensens kone af Wrønding

Skifte: Den 28 september 1759 afholdtes der skifte efter afdøde Cathrine Nielsdatter, gårdmand Johan Clemensens hustru i Vrønding, der efterlader sig enkemanden og børnene: 1. Clemen Johansen 18 år, Silke Johansdatte 15 år. Som værge for børnene blev antaget morbroderen Christoffer Nielsen af Thorup.

Af boets værdier kan nævnes: 1 rundt bord med fyrretræsfod og esketræsblad, 2 træstole og 1 lænestol af esketræ, 1 stor messingfyrfad, 5 gl. tinfade og 5 do. tallerkener, 1 madskab af egetræ, 1 par malmlysestager.
På loftet var der: 4 tdr gl. rug a 15 mark, og i haven stor der 7 gamle og 3 unge bistader.
Af besætning var der 10 heste, 5 køer, 3 kvier, 3 stude, 5 studekalve, 15 får, 2 vædder, 7 galtsvin, 6 sosvin, 2 gæs og 1 gase.
Der oplyses,a td en sal. kone på sit yderste havde begæret,a t datteren udenv idere registrering og vurdering måtte få hendes efterladte kiste, gangklæder, linnet m.m., tillige med 1 egedragkiste. Herimod vedtoges det at give sønnen 1 saeng med sengeklæder og 1 stort skab samt 1 jernkakkelovn. Foruden boets værdi af løsøre på 161 rdlr., 5 mk. og 8 skill., havde enkemanden en obligtation på 400 rdlr. hos vagtmester Nimbs enke i Nim. (Tamdrup Bisgård skifteprotokol side 90f)

Tolstrup mølle, hvor datteren Silke boede - se beretning herom

42. Christen Sørensen * i Rådved, Hansted sogn, † 1775 i Rådved, Hansted sogn

Dåbsnoter for et barn, som han er morbror til: 1727 Døbt 10 og 11 T. Dom Cant: Søren Clemensøns af Vinten hs Søn, Lauritz. Susc: Jens Sørensøn Sommirs H: ibidem. Testes. Barnets Morbroder af Rodved, som har Salig Henrik Clemensøns Daatter, Johan Clemensøn af Vrønding, Rasmus Pedersøn af Vinten, Anders Nielsøns Kone, og Jens Christensøns Datter
Bevis for dødstidspunktet: Niels Hansen i Rådved fæster Hansted Kirkes jord på Rådved Mark af 1 3 0 1 htk, som hans svigerfar Christen Sørensen fradøde. (fb). 11.12.1775

Han blev gift 14 juli 1726 i Tamdrup med Bodil Henriksdatter
4.søndag efter trinitatis copuleret Christen Sørensen af Rodved til Bodil, Henrich Clemensøns datter af Neder Vrønding.
 
Skifte hans hustru: Bodil Henriksdatter i Rådved. 23.6.1752, fol.140B. E: Christen Sørensen. B: Johanne, Mette.

Børn:

i Johanne Christensdatter * 1732 i Rådved, Hansted sogn 

Hun var gift med Niels Hansen i Rådved
6 okt.1752 copuleret Niels Hansen og Johanne Christensdatter af Rodved

Skanderborg, Voer, Hansted, Raadved by, , 82, FT-1787, C4106
Johanne Christensdatter 55 Enke madmoder Gaardejer
Hans Isak Nielsen 22 Ugift hendes barn
Bodil Nielsdatter 24 Ugift hendes barn
Christen Nielsen 13 Ugift hendes barn
Jeppe Jensen 21 Ugift tjenestefolk
Birthe Hansdatter 15 Ugift tjenestefolk
 
Skifte hendes mand: Niels Hansen i Rådved. 23.6.1784, fol.228. E: Johanne Christensdatter. LV: [Dines Børgesen] Pontoppidan, præst i Lundum. B: Kirsten g.m. Anders Mortensen i Lund, Bodil 22, Hans 20, Maren 18, Christen 12. FM: farbror Søren Hansen i Hansted.
 
Folketælling: 01 jul. 1787 Rådved, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Johanne Christensdatter K madmoder 55 Enke 1 Gaardejer
Hans Isak Nielsen M hendes barn 22 Ugift
Bodil Nielsdatter K hendes barn 24 Ugift
Christen Nielsen M hendes barn 13 Ugift
Jeppe Jensen M tjenestefolk 21 Ugift
Birthe Hansdatter K tjenestefolk 15 Ugift

21. i Mette Christensdatter * 1740 i Rådved, Hansted sogn

Hun blev gift med Clemen Johansen.

43. Bodil Henriksdatter * 1700 i Vrønding Tamdrup sogn † 1742 i Rådved, Hansted sogn
4.søndag efter trinitatis døbt Henrdrich Clemendsens barn af Vrønding, kaldet - Bodil. Faddere: Clemen Sørensen og datter, Jens ?, Anders Lassen, alle af Vrønding

okt. 1742 Hansted Kirke, ?3 okt.1742 begravet Christen Sørensen hustru

Skifte: Mette Hansdatter i Horsens. 14.8.1754, fol.372. E: Steffen Henriksen. Første ægteskab med Poul Sørensen, bogholder i Horsens. 1B: Søren Poulsen, uvist hvor. Derfor er A: Hans Jørgensen i Dagnæs, Søren Jørgensen sst, Birgitte Jørgensdatter i Tyrsted. FM: Anders Poulsen Rye i Horsens. Desuden nævnes enkemandens søster Bodil Henriksdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Rådved. Der nævners 2 B: Johanne Christensdatter g.m. Niels Hansen i Rådved, Mette Christensdatter

Udsnit af målebordsblad fra 1874 med rettelser op til 1900. Det viser Rådved by og de større gårde samt veje og stier mellem Lundumvej og Store Hanstedå, der danner skel mellem Rådved kær og det større Lund kær. Desuden ses en del af Egebjerg kær med de mange tidligere tørvegrave, der nu er fyldt af vand og udgør et godt yngleområde for talrige grågæs. Kort i Hansted sogneakiv

44. Peder fra Horsens
Han blev gift med XX.

Børn:
22. i Simon Pedersen, * 1756, † 1795 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med Anne Jensdatter, gift 1789 i Tamdrup.

ii Maren Pedersdatter, * 1746, † 1832 i Hvirring, Hvirring sogn.  

Hun blev gift med (1) Frans Mortensen, gift 1775, * 1716, † 1796 i Hvirring sogn

Hun blev gift med (2) Jens Rasmussen, gift 1797 i Hvirring, * 1751 i Honum, 
Hvirring sogn.

Folketælling: jul. 1787 Hvirring, 
Frans Mortensen Husbonde 71 Gift 3 Bonde og Gaardbeboer
Maren Pedersdatter Madmoder 41 Gift 1
Morten Fransen Søn af 2det Ægteskab 15 Ugift
Jens Fransen Søn af 3die Ægteskab 10 Ugift
Peder Fransen Søn af 3die Ægteskab 6 Ugift
Knud Fransen Søn af 3die Ægteskab 1 Ugift
Sidsel Frandsdatter Datter af 3die Ægteskab 3 Ugift
Anders Jørgensen Tjeneste Folk 34 Ugift
Niels Hatting Tjeneste Folk 34 Gift 1
Sidsel Nielsdatter Tjeneste Folk 25 Ugift
      
Folketælling: feb. 1801 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Jens Rasmussen Hosbonde 50 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Maren Pedersdatter Madmoder 50 Gift 2
Jens Frandsen Børn af 1ste Ægteskab 23 Ugift National Soldat
Peder Frandsen Børn af 1ste Ægteskab 19 Ugift
Knud Frandsen Børn af 1ste Ægteskab 13 Ugift
Zidzel Frandsdatter Børn af 1ste Ægteskab 15 Ugift
Mette Marie Hendriksdatter Tienestepige 20 Ugif

iii Karen Pedersdatter, * 1755, † 1790 i Lund, Tamdrup Sogn.  

Hun blev gift med Laurids Albertsen, gift 1788.

iv Jens Pedersen, * 1763, † 1790 i Hvirring sogn 
Skifte: Jens Pedersen i Torsted på Bygholm gods. 7.9.1790, side 298. Han har været 4 måneder hos Frands Mortensen i Hvirring (søsterens mand). A: bror Simon Pedersen i Vrønding på Bisgård gods, søster Anne Margrethe Pedersdatter g.m. portneren i Viborg, søster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Albertsen i Lund, død. 1B: Margrethe 3 mdr, søster Maren Pedersdatter g.m. Frands Mortensen i Hvirring.
    
v Anne Margrethe Pedersdatter. 

Hun blev gift med Portneren i Viborg.

45. XX.

Gammelt Horsensbillede http://www.horsens.varberg.dk/historie-det-gamle-horsens.asp

46. Jens Madsen Jensen, * 1725 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1803 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
1725 Døbt Jens Madsen i Vrønding - Jens
 
Han blev gift med Mette Andersdatter, gift 1748 i Tamdrup.

Gårdmand
Folketælling: 01 jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt
Jens Madsen 66 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Mette Andersdatter 61 Gift 1 madmoder
Anders Jensen 29 Ugift Deres børn
Søren Jensen 21 Ugift Deres børn
Christen Jensen 15 Deres børn
Maren Jensdatter 14 Deres børn
Laurs Sørensen 42 Ugift Tienestekarl
 
Skifte: Datteren Annes 2 mand Christen Lauridsen i Neder Vrønding. 19.12.1787, fol.121. E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Jensen. B: Anne Elisabeth 4, Jens 2. FM: farbror Jørgen Lauridsen i Vrønding.
 
Børn:
i Anders Jensen Madsen, * 1751 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1756 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1751 Døbt Jens Jensen i Vrønding - Anders og Jens
1756 Jens Jensen Madsens søn Anders i Vrønding

ii Jens Madsen Jensen, * 1751 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1753 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1753 Jens Jensen Madsens søn Jens i Vrønding

iii Jens Madsen Jensen, * 1753 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1756 i Vrønding, 
Tamdrup sogn.
1753 Jens Jensen Madsen i Vrønding – Jens
1756 Jens Jensen Madsens søn Jens i Vrønding

23. iv Anne Jensdatter, * 1755 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 4/ 1 1824 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
1755 Jens Jensen Madsen i Vrønding - Anne

Hun blev gift med (1) Simon Pedersen, gift 20/ 10 1789 i Tamdrup, * 1756, † 1795
i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Hun blev gift med (2) Christen Lauritsen, gift 1782 i Tamdrup, * 1752 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn.

v Anders Jensen Madsen, * 1758 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1808 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1758 Jens Jensen Madsen i Vrønding – Anders

Han blev gift med (1) Bodil Clemmensdatter, * 1765 i Tamdrup.  
Hendes bror Chrestens hustru (ane 11) Mette Simonsdatters mor Anne er hendes mands søster

Han blev gift med (2) Anne Marie Christensdatter, * 1783 i Kalhave, Hornborg Sogn, † 17/ 3 1856 i Vrønding, Tamdrup sogn.

47. Mette Andersdatter, * 1726, † 1788 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Fra Tamdrup kirke

54.  Søren Mortensen *1712 på Tunø, †22/ 1 1789 på Tunø

Han blev gift med Kirsten Sørensdatter 
 
Skifte Søren Mortensen på Tunø. 21.2.1789, fol.190B. død 22. januar 1789 Søren Mortensen 77 år gammel og blev begravet 27. januar. Enke efter Kirsten Sørensdatter, [skifte 6.11.1784 lbnr.65]. B: Anne Cathrine 43 g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Morten 40, Christiane 31, Kirsten 25. FM: Jens Jørgensen på Tunø.

Folketælling Tunø 1787: Søren Mortensen 75 år husmand, enkemand efter Kirsten Sørensdatter

Børn
27.   i Ane Catrine Sørensdatter * ca 1743 på Tunø, † 29/ 4 1817 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Hun blev gift med Mikkel Christensen fra Vrønding 10/ 10 1774 på Tunø

ii Morten Sørensen * ca 1749 på Tunø

iii Christiane Sørensdatter * ca 1758 på Tunø

iv Kirsten * 1764 på Tunø. Døbt 19 søndag efter trinitatis

55. Kirsten Sørensdatter *1728 † 2/ 4 1784 på Tunø 
 
Skifte: Kirsten Sørensdatter på Tunø. 6.11.1784, fol.169. død 2. april 1784 Søren Mortensens hustru Kirsten Sørensdatter 56 år. E: Søren Mortensen. B: Morten 31 på Tunø, Anne Cathrine g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Christiane 27, Kirsten 20. FM: Søren Mikkelsen Sode, Christian Knudsen på Tunø.

Et gammelt Tunø billede http://www.tunoe-arkiv.dk/

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...