Kirstens kreative indslag

Min svigerfars slægt, fædrende side

56. Niels Therkelsen * 1714 i Båstrup, Øster Snede sogn † 1796 i Båstrup, Øster Snede sogn
Dåb: 26. feb. 1714 i Øster Snede, faddere Anders Poulsen, Poul Pedersen og hustru, Christen Smed og hustru, all i Bostrup

begravelse 2/ 12 1796 i Øster Snede

Han blev gift 21/ 11 1741 i Vindelev med Mette Jørgensdatter

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Baastrup, 4, FT-1787, B6701
Niels Therkelsen 75 Enke(mand) husbonde bonde og gårdbruger 
Søren Nielsen 41 Ugift hans søn  
Niels Nielsen 26 Ugift hans søn  
Maren Nielsdatter 29 Ugift hans datter  
Else Nielsdatter 18 Ugift hans datter  
Peder Jensen 15 Ugift tjenestedreng tjenestedreng 

Børn:
i Therkel Nielsen * 1743 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 1811 i gl. Sole, Øster Snede sogn
Døbt 17 marts 1743 i Øster Snede sogn.

Han blev gift 5 maj 1770 i Øster Snede med Else Sørensen 

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Gammel Soel,5, FT-1787, B6701
Therkel Nielsen 44 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Else Sørensdatter 36 Gift hans kone husmoder 
Anna Therkelsdatter 13 Ugift deres datter - 
Søren Therkelsen 10 Ugift deres søn - 
Niels Therkelsen 7 Ugift deres søn - 
Mette Therkelsdatter 5 Ugift deres datter - 
Karen Therkelsdatter 3 Ugift deres datter - 
Else Therkelsdatter 1 Ugift deres datter - 
Christen Jensen 19 Ugift tjenestekarl tjenestekarl 
Kiersten Sørensdatter 44 Ugift konens søster  

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Gammel Soele,5, FT-1801, B6702
Therkel Nielsen 59 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Else Sørensdatter 53 Gift hans kone  
Søren Therkelsen 25 Ugift deres søn landsoldat 
Mette Therkelsdatter 14 Ugift deres datter - 
Else Marie Therkelsdatter 10 Ugift deres datter - 
Morten Therkelsen 6 Ugift deres søn - 
Maren Therkelsdatter 4 Ugift deres datter - 
Sørren Hansen 12 Ugift tjenestedreng tjenestedreng 

28. ii  Søren Nielsen, * 1745 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 27/ 3 1813 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han blev gift 1790 med (1) Mette Marie Jensdatter    

Han blev gift 1795 med (2) Kirsten Simonsdatter

iii Michel Nielsen * 1748 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 21 nov 1773 i Båstrup, Øster Snede sogn
Han blev døbt 14 okt 1748

iv Kirsten Nielsdatter * 1751 i Båstrup, Øster Snede sogn † 28 dec 1817 i Øster Snede sogn
Døbt 2 feb 1751 i Øster Snede sogn.

Hun blev gift med Therkel Sørensen

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Kragelund, , 14, FT-1787, B6701
Therkel Sørensen 59 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Kirsten Nielsdatter 38 Gift hans kone  
Søren Therkelsen 14 Ugift deres søn  
Niels Therkelsen 9 Ugift deres søn  
Morten Therkelsen 7 Ugift deres søn  
Mikkel Therkelsen 2 Ugift deres søn  
Anna M. Therkelsdatter 11 Ugift deres datter  
Kirsten Therkelsdatter 4 Ugift deres datter  
Chresten Pedersen 37 Ugift tjenestekarl tjenestekarl

v Mette Nielsdatter * 1754 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 6 juni 1835 i Øster Snede sogn
Døbt 21 april 1754 i Øster Snede sogn

Hun blev gift (1) med Laurs Rasmussen

Hun blev gift (2) med Mathias Pedersen

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Kragelund, , 17, FT-1787, B6701
Laurs Rasmussen 42 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Mette Nielsdatter 32 Gift hans kone  
Dorthe Stien Laursdatter 6 Ugift hans datter af 1. ægteskab  
Helene Laursdatter 1 Ugift deres datter  
Ellen Jensdatter 12 Ugift tjenestepige  
Anders Pedersen 23 Ugift tjenestekarl tjenestekarl 

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Kragelund, , 17, FT-1801, B6702
Mathias Pedersen 31 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Mette Nielsdatter 43 Gift hans kone  
Helene Laursdatter 10 Ugift datter af hendes 1. ægteskab 

vi Maren Nielsdatter * 1757 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 6 januar 1757

vii Morten Nielsen * 1760 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 25 feb 1760

viii Niels Nielsen * 1763 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 23 jan 1763

xi Else Nielsdatter 1767 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 2 august 1767

57. Mette Sørensdatter * 1723 i Vindelev sogn, Vejle Amt † 1787 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 12/ 9 1723 i Vindelev, begravet 20/ 5 1787 i Båstrup, Øster Snede sogn
 

Øster Snede Kirke

58. Simon Thomsen * 1718, † 1777 i Lund, Tamdrup sogn.
Begravet oktober 1777 i Tamdrup

Han var fæster på ”Simonsgården”
 
Han blev gift med (1) Kirsten Mortensdatter, gift 1753, † 1766 i Lund Tamdrup sogn.

Han blev gift med (2) Ane Marchusdatter, gift 23/ 1 1767 i Tamdrup.

Folketælling: jul. 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen 32 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Marchusdatter 42 Gift 2 madmoder
Kierstine Simonsdatter 16 Ugift Børn af 1ste ægteskab
Marchus Simonsen 12 Børn af 1ste ægteskab
Simon Hansen 8 Børn af sidste ægteskab
Ane Hansdatter 6 Børn af sidste ægteskab

Da Simon Thomsen dør, sørger skifteretten for, at børnene får deres arvepart efter ham, 80 rigsdaler til deling. Pengene blev indbetalt til herskabet på Ussinggård som overformynder. Sønnerne fik dobbelt så meget som døtrene efter loven. Desuden fik hver af døtrene løfte om at få en ”skikkelig og forsvarlig Seng med Sengeklæder”, og sønnerne hver en ”før Kiste saa goed som 3 Rd. Og 4 Mark, naar Tiiden kommer, at de maatte behøve samme til Brug”.

Hans Knudsen overtager fæstet på gården i 1978. Den har det år 5 tdr. hartkorn efter matriklen af 1688. Landgilden beløber sig til 12 rigsdaler, men hoveri ses ikke i papirerne. Interessant er en kvitteringsbog under Ussinggård. Hvor skatterne indbetales, men landgilden betales f.eks. i 1780 til C., C. Gersdorff i Horsens (død 1805)

Hans efterfølger Hans Knudsen efterlod sig i årene 1787 – 1810 optegnelser om hverdagen med dens arbejde, pligter, pengesager og oplevelser. Han handler med rug, havre, byg, boghvede samt ærter, der sælges til småfolk i Lund, men han kan også afhænde rug i Horsens. Der holdes regnskab over, hvor mange der har fået ko holdt til gårdens tyr. I 1787 er det 23. Der bemærkes også, at hoppen kommer til hingsten.

Tagrør til stråtag kan han selv ”binde bort” til hr. Mandix på Tamdrup Bisgård, som det sker i 1802. (5 traver halvt af rug, halvt af havre tag, a 10, 11 og 15 pund i kærven). Til Vinten skole leverer han fourage.
Vædder, fåre og lammeskind beredes i Horsens, men mærkes forinden, så man med sikkerhed får sine egne varer hjem igen.

Eventuelle længere køreture opregnes for erstatningens skyld, da det drejer sig om ægtkørsel (offentlig kørsel). Markerne er opgivet med nøje mål, så man ved, hvad man har at regne med i areal og i afgrøder. I 1972 er Hans Knudsen med til at taksere på Horsens mark. Naboer som han har tillid til, får lov at låne penge af ham undervejs.

I 1810 er gården en selvejergård, og sønnen Simon Hansen (1770 - ½855) køber den af faderen for 2.500 rigsdaler hvilket var en stor pris. Det skyldes måske krigen med England. 

Fra bogen ”Træk af bondens liv i Tamdrup sogn i forrige århundrede” af J. Bønnelycke Jørgensen 

Børn i andet ægteskab:

29. i Kiersten Simonsdatter

, * 1769 i Lund, Tamdrup Sogn, † 16/ 3 1837 i Vrønding, Tamdrup sogn.  

Hun blev gift med

.

Søren Nielsen

ii Thomas Simonsen, * 1771 i Lund, Tamdrup Sogn, † 1772 i Lund Tamdrup sogn.

iii Thomas Simonsen, * 1773 i Lund, Tamdrup Sogn, † 1807 i Lund, Tamdrup Sogn.

iv Marcus Simonsen, * 1774 i Lund, Tamdrup Sogn, † 29/ 12 1839 i Lund, Tamdrup Sogn.  

Han blev gift med Sidsel Lauritsdatter.

Folketælling: feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Markus Simonsen M 60 Gift Dagleier
Sidsel Kirstine Laursdatter K 48 Gift hans Kone
Andrea Frandsen Andersdatter K 13 Ugift hendes Datter
v Inger Marie Simonsdatter, * 1776 i Lund, Tamdrup Sogn, † 13/ 1 1861 i Lund, 
Tamdrup Sogn. Døbt Inger Cathrine, kaldet Inger Marie
Hun blev gift med Niels Jacobsen, gift 1809 i Tamdrup.
        
Folketælling: feb. 1834 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Niels Jakobsen M 67 Gift Huusmand
Inger Marie Simonsdatter K 58 Gift hans Kone
Ane Jørgensdatter K 15 Ugift Pleiedatter
    
Folketælling: feb. 1840 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Niels Jakobsen M 73 Gift Jordbruger
Inger Marie Hansdatter K 64 Gift hans Kone
Ane Jørgensdatter K 21 Ugift Pleiedatter    
    
Folketælling: feb. 1845 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Niels Jakobsen 78 Gift Her i sognet Ejer og jordbruger
Inger Marie Simonsdatter 69 Gift Her i sognet Hans kone
Ane Jørgensdatter 26 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt I datters sted
    
Folketælling: feb. 1850 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Jens Jacob Marcusen 36 Gift Huusmand, Huusfader 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Ane Thomasdatter 33 Gift hans Hustru 1 Assens Sogn, Weile Amt
Niels Jacobsen 83 Gift Aftægtsmand 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Inger Marie Sørensdatter 74 Gift hans Hustru 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
    
Børn i hustruens andet ægteskab
vi Knud Hansen, * 1779 i Lund, Tamdrup sogn, † 1779 i Lund, Tamdrup Sogn.

vii Anne Margrethe Hansdatter, * 1782 i Lund, Tamdrup Sogn, † 30/ 11 1847 i Vinten. 

Hun blev gift med (1) Enevold Poulsen (ane 30) , gift 21/ 10 1815 i Tamdrup, (Hans 3 ægteskab). Hans to første koner var begge hendes mostre.

Hun blev gift (2) med sin fætter Marcus Jørgensen 10 marts 1827 i Tamdrup - søn af Jørgen Lauridsen og Ane Cathrine Marcusdatter, (deres mødre er søstre) de bliver dog højst udsædvanlig bevilliget skilsmisse 16 april 1833

Hun blev gift med (3) Mikkel Sørensen, gift 6/ 12 1835 i Tamdrup, * 1759 i Enner, Tamdrup Sogn, † 30/ 11 1840 i Vinten, Tamdrup Sogn
Gårdmand, enkemand Mikkel Sørensen Vinten 70 år 2 ægteskab og Anne Margrethe Hansdatter af Lund 53 år 2 ægteskab

Folketælling: jul. 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Hans Knudsen 32 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Marchusdatter 42 Gift 2 madmoder
Kierstine Simonsdatter 16 Ugift Børn af 1ste ægteskab
Marchus Simonsen 12 Børn af 1ste ægteskab
Simon Hansen 8 Børn af sidste ægteskab
Ane Hansdatter 6 Børn af sidste ægteskab
    
Folketælling: feb. 1801 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen M Hosbonde 56 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Ane Markusdatter K hans Kone 58 Gift 2
Simon Hansen M Deres Børn 21 Ugift
Ane Hansdatter K Deres Børn 16 Ugift
Karen Hansdatter K Deres Børn 15 Ugift
    
Folketælling: 18. feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Simon Hansen M 54 Gift Gaardmand
Silke Graversdatter K 47 Gift hans Kone
Gravers Jørgen Simonsen M 21 Ugift deres Børn
Ane Graversdatter K 18 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Markusdatter K 24 Ugift Tienestefolk
Niels Kristensen M 17 Ugift Tienestefolk
Ane Magrethe Hansdatter K 52 Enke Mandens Søster
Hans Enevoldsen M 13 Ugift hendes Søn
    
Folketælling feb. 1840 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Mikkel Sørensen M 81 Gift Gaardmand
Ane Magrethe Hansdatter K 58 Gift hans Kone
Hans Enevoldsen M 19 Ugift Tienestefolk
Søren Enevoldsen M 30 Ugift Tienestefolk
Hans Chr. Sørensen M 18 Ugift Tienestefolk
Maren Jørgensdatter K 32 Ugift Tienestefolk
Ane M. Mikkelsen K 20 Ugift Tienestefolk
Lise Rasmusdatter K 13 Ugift Tienestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Enevoldsen 24 Gift Her i sognet Gårdmand
Maren Jørgensdatter 37 Gift Her i sognet Hans kone
Ane Magrethe Hansdatter 63 Enke Her i sognet Mandens moder, forsørges af ham
Ane Ida Magrethe Hansdatter 1 Ugift Her i sognet Deres datter
Niels Christensen 23 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
Ane Kirstine Rasmussen 19 Ugift Østbirk sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Ane Kirstine Nielsdatter 16 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Erik Sørensen 15 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt Tjenestedreng

viii Simon Hansen, * 1780 i Lund, Tamdrup sogn, † 21/ 3 1855 i Lund Tamdrup sogn

Han blev gift med Silke Gravesdatter † 1856 i Lund, Tamdrup sogn.

Hun var datter af Gårdmand Gravers Jørgensen i Lund.

Simon Hansen køber som nævnt faderens gård, Simonsgården.

Fra Simon Hansens tid findes der bemærkninger om løn til tjenestefolk. Til november 1822 skal Mikkel Graversen have i løn 6 rbdlr. Og 1 skp. Boghvede sået. Hans skal have 12 rbdlr. 6 alen vadmel og 12 alen lærred, og Anne Marie 7 rbdlr. 4 alen vadmel og 8 alen lærred. Mais (Marius) skal have 4 rbdlr, men har allerde fået 2 mark til fastelavnsgilde, 2 mark til Martin (mortensdag) og 3 rbdlr, til mikkelsmarked og Hans 8 rbdlr.

Til november 1823 skal Anne-Marie Frandsdatter have i løn 7 rbdlr og 10 alen lærred mens Anne – Kirstine Skal have 5 rbdlr og 4 alen vadmel.

I 1839 erlægges ved Smedegades port i Horsens 8 skilling i compusition (afgift) af en kalv under 4 lispund. 

Simon Hansen har den godhed underhånds at hjælpe folk, han kender, med pengelån. I øvrigt fortælles, at han var en stor diplomat og nødig sagde ja eller nej, men altid behændigt brugte omskrivninger.

I 1830 havde Simon Hansen solgt en lille byggegrund til toften til sin gård til sin halvbror Markus Simonsen i Lund, men i 1845 gik stedet med hus og grund tilbage til gården. Broderens enke beholdt dog husly på livstid.

Fra bogen ”Træk af bondens liv i Tamdrup sogn i forrige århundrede” af J. Bønnelycke Jørgensen

Folketælling: 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Simon Hansen M 54 Gift Gaardmand
Silke Graversdatter K 47 Gift hans Kone
Gravers Jørgen Simonsen M 21 Ugift deres Børn
Ane Graversdatter K 18 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Markusdatter K 24 Ugift Tienestefolk
Niels Kristensen M 17 Ugift Tienestefolk
Ane Magrethe Hansdatter K 52 Enke Mandens Søster
Hans Enevoldsen M 13 Ugift hendes Søn
    
Folketælling: feb. 1840 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Simon Hansen M 60 Gift Gaardmand
Silke Graversdatter K 53 Gift hans Kone
Gravers Simonsen M 27 Ugift deres Børn
Ane Simonsdatter K 24 Ugift deres Børn
Ane Kirst. Marcusdatter K 30 Ugift Tienestefolk
Andrea Andersdatter K 19 Ugift Tienestefolk
Jens Chr. Jensen M 20 Ugift Tienestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Simon Hansen 65 Gift Her i sognet Gårdmand
Silke Gravesdatter 58 Gift Her i sognet Hans kone
Graves I Simonsen 32 Gift Her i sognet Deres barn
Ane Kirstine Marcusdatter 35 Gift Her i sognet Hans kone
Mette Kirstine Gravesdatter 2 Ugift Her i sognet Deres datter
Else Marie Knudsdatter 21 Ugift Her i sognet Tjenestepige
Maren Knudsdatter 18 Ugift Her i sognet Tjenestepige
Jens Christian Jensen 25 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
Carl Nielsen 17 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
    
Folketælling: feb. 1850 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Graves Jørgen Simonsen 37 Gift Gaardmand, Huusfader 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Ane Kirstine Markusdatter 40 Gift hans Kone 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Kirstine Graversen 7 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Silke Graversen 5 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Simon Graversen 3 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Simon Hansen 70 Gift Huusfaders Forældre, der forsørges af ham 1 Do Her i Sognet, 
Silke Graversdatter 63 Gift Huusfaders Forældre, der forsørges af ham 1 Do   
Else Marie Sørensdatter 25 Ugift Tjenestefolk 1 Urlev Sogn, Veile Amt
Marie Chrestensdatter 17 Ugift Tjenestefolk 1 Nim Sogn, Skanderborg Amt
Carl Nielsen 22 Ugift Tjenestefolk 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Jens Christian Jensen 30 Ugift Tjenestefolk 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Peder Rasmussen 15 Ugift Tjenestefolk 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
     
59. Ane Marchusdatter * 1743 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 13/ 4 1815 i Lund, Tamdrup Sogn
 
Hun blev gift med (1) Simon Thomsen, gift 23/ 1 1767 i Tamdrup.   

Hun blev gift med (2) Hans Knudsen.

Skifte hendes far: Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32. E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.
 
Folketælling: jul. 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen 32 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Marchusdatter 42 Gift 2 madmoder
Kierstine Simonsdatter 16 Ugift Børn af 1ste ægteskab
Marchus Simonsen 12 Børn af 1ste ægteskab
Simon Hansen 8 Børn af sidste ægteskab
Ane Hansdatter 6 Børn af sidste ægteskab
 
Folketælling: feb. 1801 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen M Hosbonde 56 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Ane Markusdatter K hans Kone 58 Gift 2
Simon Hansen M Deres Børn 21 Ugift
Ane Hansdatter K Deres Børn 16 Ugift
Karen Hansdatter K Deres Børn 15 Ugift

Tamdrup Bisgård med Tamdrup kirke i baggrunden

60. Poul Antonisen, * 1728 i Vrønding, Tamdrup sogn † 27/ 1 1802 i Vrønding, Tamdrup sogn.
 1728 Døbt 13 T. Ead. Dom. (Domin 24 p. Trin.) (7 nov) Antoniusis af Vrønding hs Søn Povel. Suscept: Barnets Moster. Test. Jens Gedved, Søren Lassen, Peder Jørgensøn, Juul Christensøns H. og Jens Sørensøns H. alle af Vrønding

Han blev gift med Anne Nielsdatter, gift 17/ 8 1768 i Tamdrup.

Skifte hans mor: Anne Rasmusdatter i Neder Vrønding. 16.12.1738, fol.56. E: Anton Poulsen. B: Poul 10, Anne Cathrine 6, Anne Marie 3. FM: fars svoger Niels Jensen i Korning. 
 
Skifte hans far: Anton Poulsen i Neder Vrønding. 20.6.1742, fol.57. E: Mette Rasmusdatter. B: Maren 1. FM: morbror Morten Rasmussen. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 16.12.1738 lbnr.1800]. B: Poul 14, Anne Cathrine 10, Anne Marie 7. FM: farbror Morten Poulsen.
 
Konfirmation 1748 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
 
Skifte: Anders Rasmussen Thybo i Belle 20-3-1756, s. 248. E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Therkild Jensen, Stouby. A: Halvbror: Marcus Rasmussen, Træden sogn, Tyrsting herred, død. 4 B: Rasmus, Bjødstrup, Ovsted sogn, Voer herred, Jens, Anne, Kirsten, Halvsøster: Anne Rasmusdatter, død, g. m. Anton Poulsen, [Neder] Vrønding, Tamdrup sogn u. Bisgård, død, (hans far)se V. & N. lbnr. 1800 & 1801. 3 B: Poul 27, Anne Cathrine g. m. Niels Hansen, Skærbæk, Nebel sogn, Ribe stift, Anne Marie, Halvsøster: Maren Rasmusdatter, død, g. m. Niels Jensen, Korning u. Bygholm. 3 B: Jens 25, Karen, Anne.
 
Folketælling: jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Pouel Anthonisen 60 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Husbonde
Ane Nielsdatter 54 Gift 2 madmoder
Niels Pouelsen 15 Deres børn af sidste ægteskab
Enevold Pouelsen 13 Deres børn af sidste ægteskab
Ane Cathrine Pouelsdatter 8 Deres børn af sidste ægteskab
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Povl Antoniesen M Hosbonde 73 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Ane Nielsdatter K hans Kone 60 Gift 2
Niels Povlsen M Deres Børn 33 Ugift
Enevold Povlsen M Deres Børn 29 Ugift
Ane Jochumsdatter K Tjeneste Pige 15 Ugift
 
Skifte: Poul Antonsen i Vrønding. 15.2.1802, fol.194, 195. E: Anne Nielsdatter. B: Niels 34, Enevold 30, Anne Cathrine g.m. Peder Nielsen smed i Egebjerg.
  
I kirkebogen noteret som 73 år gammel ved dødsfaldet.

Børn i hustrus første ægteskab
i Maren Enevoldsdatter * 1766 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1776 i Vrønding, Tamdrup sogn
1766 Enevold Pedersen i Vrønding – Maren
1776 Poul Anthonisens steddatter i Vrønding Maren 10 år

Børn:
ii Niels Poulsen, * 1768 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 21/ 2 1823 i Vrønding, Tamdrup sogn 
1768 Poul Antonisen i Vrønding – Niels

Han blev gift med Anne Cathrine Marcusdatter, gift 1809 i Tamdrup.
Husmand
       
iii Enevold Poulsen, * 1770 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1770 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1770 Poul Antonisen i Vrønding - Enevold som døde
1770 Poul Anthonisens søn i Vrønding Enevold ½ år

iv Anne Kirstine Poulsdatter, * 1771 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1771 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1771 Poul Antonisen i Vrønding - Anne Kirstine
1771 Poul Anthonisens datter i Vrønding 3 uger

30. v Enevold Poulsen, * 1/ 4 1772 i Vrønding, Tamdrup sogn † 12/ 8 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
    
 Han blev gift med (1) Karen Sørensdatter, * 1780 i Vrønding, Tamdrup sogn † 2/ 1 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han blev gift med (2) Mette Kirstine Sørensdatter, gift 22/ 3 1805 i Tamdrup
* 10/ 8 1775 i Vrønding, † 16/ 6 1815 i Vrønding, begravet 21/ 6 1815 i Tamdrup.         

Han blev gift med (3) Anne Margrethe Hansdatter, gift 21/ 10 1815 i Tamdrup, 
* 1782 i Lund, Tamdrup Sogn, † 30/ 11 1847 i Vinten, Tamdrup Sogn.

vi Marcus Poulsen, * 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1775 Poul Antonisen i Vrønding - Antonius og Marcus som begge døde

vii Antonius Poulsen, * 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1775 Poul Anthonisens tvillingesønner i Vrønding 4 dage
    
viii Anne Cathrine Poulsdatter, * 1777 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1811 i Egebjerg, Hansted sogn 
1777 Poul Antonisen i Vrønding - Anne Cathrine

Hun blev gift med Peder Nielsen

Folketælling: 1801 Egebjerg, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt,   
Peder Nielsen M Huusbonde 44 Gift 2 Bonde og gaardbeboer
Anne Cathrine Poulsdatter K Hans kone 24 Gift 1
Dorthe Pedersdatter K Deres datter 8 Ugift
Jens Mortensen M Tienestefolk 20 Ugift
Niels Olesen M Tienestefolk 14 Ugift
Anne Kirstine Pedersdatter K Tienestefolk 28 Ugift
        
Skifte Anne Cathrine Poulsdatter i Egebjerg. 18.10.1811, fol.106. E: Peder Nielsen. B: Peder 9, Poul 7. FM: morbror Enevold Poulsen sognefoged i Vrønding
       
61. Anne Nielsdatter, * ca 1743 i Vrønding, Tamdrup sogn † 24/ 8 1806 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Poul Antonisens hustru fra Wrønding 63 år

Hun blev gift med (1) Enevold Pedersen, gift 1765 i Tamdrup * 1720 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1767 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Hun blev gift med (2) Poul Antonisen, gift 17/ 8 1768 i  Tamdrup * 1728 i Vrønding, Tamdrup sogn † 27/ 1 1802 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Skifte hendes første mand: Enevold Pedersen i Neder Vrønding. 24.7.1767, fol.150. E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen i Flemming. B: Maren 2. FM: morbror Jørgen Nielsen på Urup gods, nu tømrersvend i Horsens. 

Tamdrup Bisgård

62. Søren Henriksen.  * 1722 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
 Begravelsen desværre ikke fundet i kirkebogen??, dødsåret er bestemt ud fra skiftet

 Han blev gift med Cathrine Marcusdatter, gift 26/ 4 1769 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Deres 2 døtre Karen og Mette Kirstine bliver begge gift med ane 30 Enevold Poulsen, først Karen få år efter Mette Kirstine

Skifte en bror: Laurids Henriksen, ugift i Horsens. 14.11.1771, fol.288. A: søskende Steffen Henriksen i Horsens, Søren Henriksen i Vrønding, Niels Henriksen, uvist hvor, Anders Henriksen i Åbenrå, Silke Henriksdatter g.m. Søren Vaabensholm i Horsens.
 
Skifte en bror: Henrik Henriksen i Horsens. 14.11.1771, fol.287B. A: søskende Steffen Henriksen i Horsens, Laurids Henriksen sst, Søren Henriksen i Vrønding, Niels Henriksen, uvist hvor, Anders Henriksen i Åbenrå, Silke Henriksdatter g.m. Søren Vaabensholm i Horsens.
 
Skifte hans svigerfar: Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32. E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.
 
Skifte: Søren Henriksen i Neder Vrønding. 2.10.1787, fol.219B. Bilag. E: Cathrine Markusdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding. B: Mette 15, Clemen 13, Mette Kirstine 11, Karen 6, Anne Cathrine 4. FM: af fars slægt Clemen Johansen i Vrønding.

Børn:
i Karen Sørensdatter, * 1770 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1779 i Vrønding, Tamdrup sogn 
1770 Søren Henriksen i Vrønding – Karen           

ii Mette Sørensdatter, * 1771 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 15/ 8 1858 i Sejet, 
 Uth Sogn, 
1771 Søren Henriksen - Mette
     
Hun blev gift med Jørgen Nielsen, gift 1798 i Tamdrup.

Folketælling feb. 1801 Sejet, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Jørgen Nielsen M Huusbonde 40 Gift 2 Gaardmand
Mette Sørensdatter K Hans Kone 29 Gift 1
Niels Jørgensen M Deres Børn 5 -
Anemarie Jørgensdatter K Deres Børn 6 -
Kirsten Vognsdatter K Hans Moder 77 Enke 2    
Lars Larsen M Tienestefolk 18 -
Maren Tomasdatter K Tienestefolk 19 -
    
Folketælling: feb. 1840 Sejet, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Jørgen Madsen M 45 Gift Gaardmand
Ane Marie Jørgensdatter K 46 Gift hans Kone
Jørgen Jørgensen M 24 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Jørgensdatter K 21 Ugift deres Børn
Niels Jørgensen M 17 Ugift deres Børn
Christen Jørgensen M 15 Ugift deres Børn
Rasmus Jørgensen M 12 Ugift deres Børn
Dorthe Marie Jørgensdatter K 9 Ugift deres Børn
Mette Katrine Jørgensen K 2 Ugift deres Børn
Peter Jørgensen M 5 Ugift deres Børn
Mogens Christian Andersen M 15 Ugift Pleiesøn    
Ane Marie Pedersdatter K 37 Ugift Tjenestepige
Mette Sørensdatter K 68 Enke Aftægtskone
    
Folketælling feb. 1845 Sejet, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Jørgen Madsen 50 Ugift her i sognet gaardfæster
Ane Marie Jørgensdatter 51 Gift her i sognet hans kone
Jørgen Jørgensen 29 Ugift her i sognet deres børn som tjenestefolk
Ane Kirstine Jørgensdatter 26 Ugift her i sognet deres børn som tjenestefolk
Christen Jørgensen 20 Ugift her i sognet deres børn som tjenestefolk
Rasmus Jørgensen 17 Ugift her i sognet deres børn som tjenestefolk
Dorthea Marie Jørgensen 14 Ugift her i sognet ogsaa deres børn
Peder Jørgensen 10 Ugift her i sognet ogsaa deres børn
Mette Katrine Jørgensen 7 Ugift her i sognet ogsaa deres børn
Marie Rasmusdatter 20 Ugift her i sognet tjenestepige
Mette Sørensdatter 73 Enke[mand] Tamdrup sogn Skanderborg amt indsidderske og aftægtskone

iii Henrik Sørensen, * 1772 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1779 i Vrønding, Tamdrup sogn
1772 Søren Henriksen i Vrønding – Henrik    

iv Clemen Sørensen, * 1774 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 9/ 4 1862 i Hansted sogn  
1774 Søren Henriksen i Vrønding – Clemen
Aftægtsmand og enkemand født i Vrønding, Tamdrup sogn 87 år gammel

Han blev gift med Bodil Nielsdatter, gift 1805 i Hansted, Hansted sogn.

Gårdfæster under Hansted Hospital
Clemen Sørensen af Vrønding fæster sin svigerfar Niels Christensens fradøde 
gård i  Hansted af 5 2 0 0 htk med andel af skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn). 8.6.1805    

Folketælling: feb. 1834 Hansted, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Clemmen Sørensen M 60 Gift Gaardmand
Bodil Nielsdatter K 54 Gift Hans kone
Niels Clemmensen M 29 Ugift Hans sønner 
Søren Clemmensen M 22 Ugift Hans sønner
Christen Clemmensen M 17 Ugift Hans sønner    
Jens Sørensen M 19 Ugift Tjenestedreng
Else Maria Rasmusdatter K 33 Ugift Tjenestepiger
Ane Margrete Pedersdatter K 27 Ugift Tjenestepiger
    
Folketælling: feb. 1840 Hansted, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Clemmen Sørensen M 66 Gift Gaardfæster
 Bodild Nielsdatter K 60 Gift Hans Kone
 Christen Clemmensen M 25 Ugift Deres Børn
 Søren Clemmensen M 29 Ugift Deres Børn
 Anders Hansen M 21 Ugift Tjenestefolk
 Anders Laursen M 19 Ugift Tjenestefolk
 Inger Jørgensdatter K 21 Ugift Tjenestefolk
 Ane Catr. Jørgensdatter K 19 Ugift Tjenestefolk
Johan Madsen M 22 Ugift Tjenestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Hansted, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Clemmen Sørensen M 71 Gift Tamdrup s. Skanderborg a. gaardfæster
Bodil Nielsdatter K 65 Gift Hansted s. Skanderborg a. hustru
Christen Clemmensen M 28 Ugift Hansted s. Skanderborg a. barn
Søren Clemmensen M 33 Ugift Hansted s. Skanderborg a. barn
Anders Hansen M 27 Ugift Hansted s. Skanderborg a. tjenestekarl
 Søren Andersen M 20 Ugift Lundum s. Skanderborg a. tjenestekarl
Hans Jacob Rasmussen M 16 Ugift Hansted s. Skanderborg a. tjenestekarl
Ane Nielsdatter K 35 Ugift Græstrup s. Skanderborg a. tjenestepige
Ane Catrine Jensdatter K 24 Ugift Væhr s. Skanderborg a. tjenestepige
    
Folketælling: feb. 1850 Hansted, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Clemen Sørensen 77 Gift Husfader, Gaardmand 1 *her i Sognet
Bodil Nielsdatter 71 Gift hans Kone 1 *her i Sognet
Christen Clemmensen 33 Gift deres Søn 1 *her i Sognet
Ane Marie Christensdatter 30 Gift hans Kone 1 Hylke
Bodil Christensdatter 3 Ugift deres Barn 1 *her i Sognet
Gertrud Christensdatter 1 Ugift deres Barn 1 *her i Sogne 
Søren Clemmensen 39 Ugift Husfaders Søn 1 *her i Sognet
Henrik Haslev 39 Ugift Tjenestefolk 1 *her i Sognet
Jens Bertelsen 19 Ugift Tjenestefolk 1 Lundum
Ane Katrine Jensdatter 31 Ugift Tjenestefolk 1 Tamdrup
Ane Christensdatter 18 Ugift Tjenestefolk 1 Kattrup
Maren Mortensen 15 Ugift Tjenestefolk 1 Nim

Clemen Sørensen må have været en lærd og begavet person. Der er i en antikvarboghandel fundet en bog, han har startet at skrive i som 17 år gammel, hvoraf jeg har været heldig at få fat i  scanning af et par sider. Første side ses under dette afsnit.

Flere steder i bogen har Clemmen skrevet navn og sted samt dato - måske har han syntes at "nu er den bog færdig!" men har så arbejdet videre senere.
Den sidste gang er på side 224 i 1792. Bogen sidste side med nummer er 275, herudover ser der kun ud til at have været en side mere. Af den er der kun en lille stump - så kommer det bare omslag.

Et andet sted i bogen er en lap med "drengenes" navne syet ind på en side. Selve bogen er særdeles udførlig ud i al regnekunst. Og meget smukt skreven

Bogen er syet sammen med 3 gennemgående snore som "presser" samtlige sider sammen, er tæt og solid, selvom den mildest talt er "godt brugt" et sted er der sat et julemærker, 1918, som "forstærkning" hvor der er slidt igennem. Så i hvert fald i 1918 har bogen også skabt interesse!

   

Denne Sifre Bog Tilhöre mig Clemmen Sørensen i Wrønding. - Gud som aldtiid Bliver og er Begyndelse og ende. Begynd din Gierning med mig Din Hielp mig og Tilsende at den Saaledes Begyndt samt Liigesaa Fuldende. Min Velfærd derved ? Saa Bør dig ære være. WrÖnling Schoele d. 27de September A(nno) 1791 Begyndte Jeg i Jesu Nafn at Indsifre i ?

, * 10/ 8 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn † 16/ 6 1815 i Vrønding, Tamdrup sogn begravet 21/ 6 1815 i Tamdrup. 

31. v Mette Kirstine Sørensdatter

Hun blev gift med Enevold Poulsen, gift 22/ 3 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn * 1/ 4 1772 i Vrønding, Tamdrup sogn † 12/ 8 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn.

vi Cathrine Marie Sørensdatter, * 1778 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1779 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnoter: Søren Henriksens datter Cathrine Marie i Wrøndum båren af xxx pige Else Rasmusdatter, resten ulæselig.
1779 Søren Henriksens datter i Vrønding Cathrine Marie ½ år

vii Karen Sørensdatter, * 1780 i Vrønding, Tamdrup sogn † 2/ 1 1805 i Vrønding. Tamdrup sogn 
Dåbsnoter: Søren Henriksens datter Karen i Wrønding Båren af Jens Madsens datter Anna - resten ulæselig

Hun blev gift med Enevold Poulsen (hans 1 ægteskab) 
    
Skifte: Karen Sørensdatter i Vrønding. 9.3.1805, fol.201. E: Enevold Poulsen. B: Poul 1. FM: morfar Christen Knudsen sst.
        
Enevold Poulsens hustru Karen Sørensdatter af Wrønding død 24 år. 
   
viii Anna Cathrina Sørensdatter, * 1782 i Vrønding, Tamdrup sogn 
Dåbsnoter: Søren Henriksens datter Anna Catharina i Wrønding - faddere ulæselig.

ix dødfødt, *20/ 3 1786 i Vrønding, Tamdrup sogn † 20/ 3 1786 i Vrønding, Tamdrup sogn.

63. Cathrine Marcusdatter * 1745 i Vrønding, Tamdrup sogn 9/ 2 † 1820 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Bondekone fra Wrønding 75 år

Hun blev gift med (1) Søren Henriksen

Hun blev gift med (2) Christen Knudsen.

Skifte: Hendes far Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32. E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.

Breve til amtmanden i Skanderborg Aakier amter 1661- 1799
Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting hrd samt Horsens og Skanderborg kbst.
Dateret 23. Februar 1786 fra Høegh Guldberg, Århus. Påtegnet af Flensborg, der pålægger Sognefogeden Jørgen Jensen i Vinten, at begive sig til Bjerregård og få en erklæring derfra, derefter til Selvejer Søren Henrichsens Enke, og såfremt der er flere Lodsejer i Vrønding, da indhente deres erklæring på samme. F. Rømmer, Bjerregård, angiver, at når udskiftningen sker lovligt, har man intet mod dette. Anne Cathrine Marcusdatter, Vrønding [S Hs Enke], påtegner på samme måde. N Borch, Boller, overlader det til Guldbergs videre for godt befindende.   
 
Skifte: Cathrine Marcusdatter i Wronding 23 Feb 1820
2 Husbond: Christen Knudsen gårdmand
1 Husbond: Søren Henrichsen
Børn: Clemmen Sørensen = i Hansted
Mette Sørensdatter = Jørgen Nielsen gårdmand i Siet, Hansted
Karen Sørensdatter (død) = Enevold Poulsen sognefoged i Wrønding
Børn: Poul Enevoldsen 17
Mette Kirstine Sørensdatter (død) = Enevold Poulsen (samme as ovenover)
Barn: Søren Enevoldsen 9
Karen Enevoldsdatter ugift
Ane Cathrine Enevoldsdatter "
Ane Enevoldsdatter "
Ane Cathrine Sørensdatter ugift
[Vor-Nim Herred, Aarhus; Bk 5 1818-20; film 52275]

Tamdrup kirke

3 X tipoldeforældre

64. Christen Nielsen Bødker, † 1/ 5 1726 i Åle sogn, Vrads herred.  

Måske er han Christen Nielsen af Åle fæster den gård i Åle, som Mads Pedersen sidst beboede. 21.7.1700, fol.6.  Iflg. Åle sogns historie er han fæster af gård nr. 5 Banken i Åle By. 

Christen Bødker og hans efterkommere er fæstebønder under herregården Bjerre: I Christen Bødkers tid var det Ole Krabbe og hans hustru Ide Sophie Gjedde, der var herskab, og som iflg. N.K. Laursen "var dygtige og brave Folk, der styrede Sagerne paa bedste Maade baade for sig selv og for Bønderne". 

Men alligevel, skriver han, var kårende trykkende for bønderne i det 18. århundrede. "Tiden fra Enevældens Indførelse til de store Landboreformers Gennemførelse er vel nok det mørkeste Kapitel i Bondestandens Historie i Danmark. Vi ser da ogsaa Gang paa Gang i dette Tidsrum, at de Aale Fæstebønder maa gaa fra deres Gaarde paa Grund af Armod, Upaalidelighed eller Udygtighed".


Hans kone, hvis navn ikke er fundet, overlever ham iflg. Fæstebrev til sønnen. Niels Christensen Bødker af Åle fæster den gård i Åle, som hans far fradøde, og mor har afstået. 12.9.1726, fol.22B.

 Han blev gift med XX.

Børn:
32. i Niels Christensen Bødker, * 26/ 1 1696 i Åle, Åle sogn, † 1/ 3 1770 i Åle, Åle sogn. 

Han blev gift med (1) Maren Olufsdatter, * ca 1705 i Uldum, Uldum sogn, † 19/ 12 1785 i Aale. 

Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, gift 3/ 11 1726 i Åle sogn, † 6/ 8 1727 i Åle.
   
    

ii Jørgen Christensen Bødker * 1700 i Åle sogn, † 1761 i Åle sogn, begravet i Åle 30/ 1 1761.

Han blev gift i Åle 30/ 10 1735 med (1) Maren Iversdatter    

1735 d 3 Apr Trolovede Jørgen Bødker og Anne Ifversdatter 

1735 30 October Copulerede Jørgen Bødker og Maren Ifversd

Maren Iversdatter dør allerede året efter

Han blev gift (2) 1736 med (2) Karen Madsdatter
Han overtager 1735 gård nr. 1, den østre gård i Åle efter den tidligere ejer Laurs Michelsen, der blev fradømt gården for upålidelighed og udygtighed

Fæstebrev.
 ”Erkjender jeg underskrevne Ide Sophie Gjedde, salig Estatsraad Krabbes til Bjerre og Hastrups Gaarde, at have fæstet og stædet til Jørgen Christensen Bødker, barnefødt paa mit gods udi Aale Sogn og By, den mig tilhørende og udi bemeldte Aale By beliggende Bondegaard, som Laurs Michelsen sidst beboede og fæstet havde, men formedelst hans slette Forhold ved Dom er fradømt. Hartkorn 4 Tdr. 5 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb., hvilken Bondegaard han må nyde, bruge og med al dens tilliggende Jord, som nu dertil ligger eller forhen tilligget have, udi Fæste beholder og det paa følgende Maade nemlig,at han er ansvarlig til at alt det, som han ved Stedet har annammet, som er efterskrevne:

En Fyr-Bord med aaben Fod under, vurderet for: 1 Mk, 2 Sk
En dito, noget bedre: 1 Mk, 8 Sk
To Træstole: 1 Mk, 4 Sk
En trebenet Stol: 0 Mk, 1 Sk
Et rødt Fyr-Skab med 3 Laager for samt en del gamle kar: 1 Rdl. 0 Mk, 0 Sk
1 Blikrivejern: 0 Mk, 2 Sk
1 Deintrug: 1 Mk, 0 Sk
2 Trætallerkner: 0 Mk, 4 Sk
1 Økse: 1 Mk, 0 Sk
1 Ege-Bryggerkar: 2 Mk, 0 Sk
1 Strip: 0 Mk, 3 Sk
1 Hov-Taske: 1 Mk, 0 Sk
1 Halv-Øltønde: 1 Mk, 4 Sk
1 Ildtange: 0 Mk, 10 Sk
En Jærngryde: 2 Mk, 0 Sk
2 Jærn-Skorstenslænder: 1 Mk, o Sk
1 Øltragt : 0 Mk, 4 Sk
2 Brændevins Bimpler : 1 Mk, 8 Sk
1 gammel vandtønde: 0 Mk, 4 Sk
1 bunden Halmkurv: 0 Mk, 2 Sk
1 Sild Otting: 0 Mk, 2 Sk
1 Ostekar, 1 sortskaftet Kniv: 0 Mk, 2 Sk
1 Lejel: 0 Mk, 8 Sk
1 Stige: 0 Mk, 2 Sk
1 Haandkværn med tvende Stene: 5 Mk, 0 Sk
1 Sold og Flødebøtte: 0 Mk, 14 Sk
1 Ege Kar: 3 Mk, 0 Sk
1 Hørbrøde: 0 Mk, 6 Sk
1 Rugtønde: 0 Mk, 6 Sk
Simer: 0 Mk, 4 Sk
2 Karstole: Mk, 2 Sk
4 Skp. Kul: 0 Mk, 4 Sk
Ungefæhr 1 Tønde utorsken Havre: 3 Mk, 0 Sk
1 gammel Sold: 0 Mk, 1 Sk
12 gamle Faar og 2 spæde Lam for: 6 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
1 gammel og 2 unge Køer : 10 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
2 Kvier: 2 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
2 Ungnøds Stude: 4 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
1 Aarings Kviekalv: 1 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
1 Kviekalv, som dette Aar er tillagt: 3 Mk, 0 Sk
6 gamle Bæster: 18 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
8 Høns: 3 Mk, 0 Sk
2 smaa unge Svin for: 1 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
2 Vogne med Tilbehør: 3 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
2 gl. ubrugelige Hjul, fornøden Jærnbånd: 4 Mk, 0 Sk
1 Slibesten: 0 Mk, 4 Sk
2 Par harver, 4 Trætænder: 1 Mk, 4 Sk
2 Svintruge: 0 Mk, 4 Sk
2 Tjærekander: 0 Mk, 8 Sk
1 gammel Saddel og Bidsel: 0 Mk, 10 Sk
1 Baandkniv: 0 Mk, 3 Sk
1 Hugjern: 0 Mk, 2 Sk
1 gammel Tørvespade: 0 Mk, 8 Sk
1 Plov med Tilbehør: 1 Rdl,  0 Mk, 0 Sk
1 gammel Slæde: 1 Mk, 0 Sk
Karlens Seng bestaaende af 2 gamle Dyner: 3 Mk, 8 Sk
1 Skærekiste med Kniv: 1 Mk, 12 Sk
3 Traver utorsken Havre: 2 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
½ Læst utorsken Boghvede: 4 Mk, 0 Sk
1 Kornskjæppe med Trægjorde om: 0 Mk, 12 Sk
3 Traver utorsken Byg: 1 Rdl, 3 Mk, 0 Sk 
1 Binding Hø: 1 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
Som gør tilsammen i Penge: 65 Rdl, 0 Mk, 14 Sk

Hvilket foreskrevet som før er meldt ved Gaardens Fratrædelse er ansvarlig eller dets Ermangling med foranførte Summa betaler- Og desforuden at være forpligtet nu alle Gaardens paastaaende Bygninger forsvarligt vedligeholde og af yderste Kræfter at faa Tid eller anden forbedret tillige med den ved gaarden befindende Besætning sig selv til Gavn i Fremtiden at lade ved brugende Vindskibelighed til Forbedring være Avlingen Gaardens tilliggende Jord, forsvarligt drive, intet deraf bortleje, og i rette Tid at svare og betale de kongelige Contributter, som nu paabuden er eller herefter allernaadigst paabuden vorder, saavel som og den aarlig til Gaarden gaaende Landgilde efter Jordebogen med 5 Sletdaler = 4 Mk.
Til hvert Aars Marting Mortensdag uden nogen paadragende Restance at betale, gøre og forette den til hovedgaarden sædvanlig Hovarbejde lige med sine andre Naboer, være mig og mine betroede hørig og lydig og overalt at rette og forholde sig efter Hans kgl. Majestæts allernaadigst udgangne Lov og Forordninger, alt under dette Fæstebrevs Forbrydelse.

Til Bekræftelse under min Haand og forsegling
Datum: Bjerregaard, 6. April 1735.
Sl. Ole Krabbes – Ide Sophie Gjedde”

Jørgen Bødker kunne desværre heller ikke klare gården og frasagde sig den i 1740 på grund af armod.
 
 ”Af Aale sogns historie” af N. K. Laursen

Skifte første hustru: Maren Iversdatter] i Åle. 29.6.1736, side 100. E: Jørgen Christensen Bødker. B: Christen 1. FM: morbror Peder Iversen i Sejrup.
 
Jørgen Christensen Bødker, født i Åle, fæster et hus i Åle. 29.7.1740, fol.44B.
 
Jørgen Christensen Bødker, født i Åle, fæster det hus i Åle, som Anders Clemensen ombytter, 1 2 0 0 htk. 31.8.1744, fol.49.
  
Anders Clemensen, født i Hvirring, fæster det hus i Åle, som Jørgen Christensen Bødker ombytter. 31.8.1744, fol.49.
 
Niels Olufsen i Åle fæster det bolshus i Åle, som Jørgen Bødker fradøde med skifte 23.1.1761 og ægter enken, 1 0 2 0 htk. 24.2.1761, fol.68B.
 
Den 23. Januar 1761 afholtes der skifte efter ham.
Han efterlod sig foruden enken børnene Mads Jørgensen, 23 år (bortrømt), Christen Jørgensen, 13 år, Nicolaj Jørgsen, 10 år, Maren Jørgensdatter, 18 år, Mette Kirstine Jørgensdatter, 5år og Anne Cathrine Jørgensdatter, 4 år. S
om formynder for børnene blev antaget deres farbroder Niels Christensen Bødker af Åle, og enken antog som lavværge broderen Niels Madsen af Åstrup, Træden Sogn.

Af boets værdier kan nævnes:
1 lille bord med åben fod, 1 rødmalet fyrreskab, 1 træstol, 1 trebenet do,
1 træskål, 1 rødmalet fyrreskrin, 1 lille rødmalet egehængskab, 1øltønde.
Den sal. mands gangklæder: 1 blå klædeskjole, 1 skindvest med metalknapper,
1 skindbrystdug, 1 parskindbukser, 1 par do., 1 par blå strømper,
1 hørgarnsskjorte, 2 blårgarnsdo., 1 par sko med spænder.
 
Redskaber ved gården:
1 vogn med fjæle, lejrer og behørigt drættetøj, 1 do., med fæle udenbehør, 1 plov med jern, 1 1/2 træharve og 1/2 jernharve.
 
Besætningen
:
1 sort hest, 5 år, 1 do., 4 år, 1 brun do., 5 år, 1 sort ko, 7 år, 1sortbroget do.,
6 år, 1 jerngrå do., 8-9 år, 1 gråstjernet do., 4 år, 2ungnødsstude i 3 år,
1 åringskviekalv, 1 do. stud, 12 gamle fårhøvder,  hvoraf en del er syge,
1 åringssvin, 2 gæs og 1 gase.
 
Boets samlede værdi opgjordes til 121 rdr. 5 mark og 4 skill. 
 
Af boets besværing og udgifter kan nævnes:
Til stedets htk. vil efter forordningerne behøves 2 bæster a 12 rdr., 1vogn,
1 plov og 1 harve.
Stuehuset, bestående af 12 fag hus, takseredes brøstfældigt for 18 rdr., fæhuset, bestående af 7 fag, takseredes brøstfældigt for 9 rdr. og 2 mark. Endvidere skyldte boet 4 rdr. og 2 mark til Søren Mallund i Åle.
Udgifterne til begravelsen beløb sig til i alt 6rdr., og et lignende beløb blev afsat til enkens begravelse. Herefter opgjordes gælden til i alt 78 rdr.
Til deling mellem arvingerne blev 43rdr. 5 mark og 4 skill.
(Bjerregårds skifteprotokol 1719-1780, side 342).
 
Skifte hans 2. hustru Karen Madsdatter i Åle. Enke efter Jørgen Christensen Bødker sst, skifte 23.1.1761 lbnr.102]. B: Mads sst, Christen sst, Nikolaj sst, Maren g.m. Niels Sørensen i Hjortsvang, Mette, Anne Cathrine. FM: Anders Nielsen Bødker sst.

iii Peter Christensen Bødker † 1763 i Åle sogn

Han blev gift 1731 i Åle med Kirsten Nielsdatter
1731 6. Jan. Trolovet Peder Christensen og Kirsten Nielsdatter
    
Husfæster under Bjerre gods 
Peder Christensen Bødker fæster det hus i Åle, som Peder Jensen Poder sidst beboede. 22.10.1736, fol.40.
 
Skifte: Peder Christensen Bødker i Åle. 4.9.1763, side 422.  E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Karen 30, Else 21, Cathrine 15, Niels 12. FM: morbror Niels Bødker sst, lille Niels Bødker i Hvirring.
  
Hans Hansen af Åle fæster det hus i Åle, som Peder Christensen Bødkers enke Kirsten Nielsdatter fradøde. 14.5.1764, fol.75.

iv Jens Christensen Bødker * 1697 i Åle sogn, † 1760 i Åle sogn.  

Han blev gift 1727 i Åle med Anne Sørensdatter      

Gårdfæster under Bjerre gods. Jens Christensen Bødker får gård nr. 10 i fæste.
Jens Christensen Bødker af Åle fæster den gård i Åle, som Jens Jensen Merring fradøde. Enken beholder noget sæd. 18.2.1727, fol.25.

65. XX

Åle kirke

66. Oluf Christensen Brun, * før 1685, † 1748 i Uldum, Uldum sogn. 
Begravet 4/ 3 1748 i Uldum

Han blev gift med XX

Gårdfæster under Rask gods
 
Oluf Christensen, født i Uldum, fæster den ½ gård sst, som Christen Pedersen fradøde. 17.5.1719, fol.24B.
 
Rasmus Pedersen af Honum fæster den ½ gård i Uldum, som hans svigerforældre Oluf Bruun og hustru har afstået, 3 6 0 ½ htk. 24.1.1744, fol.50B.

Børn:
33. i Maren Olufsdatter, * ca 1705 i Uldum, Uldum sogn, † 19/ 12 1785 i Aale sogn.  
 
Hun blev gift med Niels Christensen Bødker.

ii Else Olufsdatter, * ca 1707 i Uldum, Uldum sogn.  

Hun blev gift med Anders Pedersen
    
Folketælling: jul. 1787 Sindbjerg Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt
Anders Pedersen Mand 65 gift Bonde og husmand
Else Olufsdatter Kone 80 gift
Oluf Pedersen Hendes søn af 1. ægteskab 38 enke
Maren Andersen Deres ægte datter 32 ugift
    
iii Maren Olufsdatter, * i Uldum, Uldum sogn, † 1757 i Uldum, Uldum sogn. 

Hun blev gift med Rasmus Pedersen, gift 1744 i Uldum, Uldum sogn.

Skifte Maren Olufsdatter i Uldum. 19.2.1757, side 36.
E: Rasmus Pedersen. B: Oluf 12, Peder 10, Johanne 7, Anders 5, Søren 3. FM: morbror Christen Olufsen i Uldum, mosters mand Anders Pedersen i Ulkær.    
        
Skifte hendes mand: Rasmus Pedersen i Uldum. 18.6.1772, E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Andersen i Kalhave. B: Johanne 22, Anders 14, Niels 12, Maren 10, Anne Margrethe 8, Karen 6, Peder 3, Anne Kirstine 6 uger. FM: farbror Niels Pedersen i Honum, Anders Pedersen i Ulkær. Første ægteskab med [Maren Olufsdatter], skifte 19.2.1757 lbnr.607. B: Oluf 26, Anders 18, Søren 17.

iv Christen Olufsen, † 1760 i Uldum, Uldum sogn.  

Han blev gift med Else Christensdatter.

Terkild Pedersen af Uldum fæster den ½ gård sst, som Christen Olufsen fradøde og ægter enken Else Christensdatter, 3 5 1 2½ htk. 23.12.1761, fol.61.
    
Skifte: Christen Olufsen i Uldum. 27.10.1760, side 99. E: Else Christensdatter.
 LV: Peder Eriksen i Tamdruplund. B: Jørgen 16, Johanne 12, Maren 8, Anne Marie 2. FM: fasters mand Anders Pedersen i Ulkær, fasters mand Niels Christensen i Åle, Rasmus Pedersen i Uldum var g.m. faster Maren Olufsdatter. Enkens første ægteskab med Jørgen Rasmussen sst. B: Rasmus.
    
67.XX

Uldum kirke

68. Peder

Han blev gift med XX.

Børn:
34. i Mads Pedersen, * omkr. 1688 i Uldum sogn, † 1755 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 28/ 11 1755 i Hvirring. 

Han blev gift med (1) Karen Pedersdatter, * 1712 i Hornborg sogn, † 14/ 2 1777 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 23/ 2 1777 i Hvirring. 

Han blev gift med (2) Else Andersdatter, gift 24/ 4 1712 i Hvirring.

ii Rasmus Pedersen Kokborg, * 1711, i Uldum sogn † 1777 i Kokborg, Hvirring sogn

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter
    
Hyrde og Husfæster under Rask gods 
Rasmus Pedersen fæster Schæfferhuset der kaldes Kokborg på Rask Hovedgårds Mark. Han skal være hyrde på Rask. Der nævnes en del marknavne. 30.5.1763
 
Skifte: Rasmus Pedersen i Kokborghus. 14.6.1777 E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Sørensen i Hvirring. B: Peder 10, Jacob 6. FM: fars brorsøn Peder Madsen i Honum.

Peder Christensen Lund af Honum fæster det hus sst, som hans far Christen Lund fradøde og enken Elisabeth Pedersdatter har afstået med ophold til hende og til Rasmus Pedersen Kokborgs enke Kirsten Pedersdatter. 25.1.1783
 
Folketælling jul. 1787 Honum, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Kirsten Pedersdatter Kone 60 Enke 1 Huus Kone
 
Folketælling feb. 1801 Honum, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Peder Lund Mand 58 Gift 1 Bonde og Huusmand
Birte Nielsdatter Hans Kone 52 Gift 1
Niels Pedersen Deres Søn 12
Kirsten Pedersdatter Mandens Søster 70 Enke 1 Almisselem
Karen Nielsdatter Konens Søster 60 Ugift

69. XX.

Detralje fra en gravsten Hvirring kirke

70. Peder Rasmussen † 1715 i Kalhave, Hornborg sogn
 
Han blev gift med Poul Jacobsens kone (Eneste navn på hende, kaldet sådan efter hendes 2. mand)
    
Børn i første ægteskab:
i Else Pedersdatter * 1704 i Kalhave, Hornborg sogn, † 1704 i Kalhave, Hornborg sogn

ii Rasmus Pedersen * 1705 i Kalhave, Hornborg sogn, † 1771 i Kalhave, Hornborg sogn
Husfæster under Rask gods 

Han bliver gift 1748 i Hornborg med (1) Mette Pedersdatter 
Bryllupsnote) han den gamle ungkarl af Skovgaard, hun Hans Knudsens enke 
   
Han bliver gift 1763 (2) med Apelone Henningsdatter † 1780 i Hornborg sogn.
Om hende står der 1746 i Hornborg kirkebog at hun er ”absolberet”  fra Smidstrup sogn, udlagt Hans Jørgen Mejer en gift mand skovfoged i Store Velling  
     
Skifte: Første hustru Mette Pedersdatter i Kalhave. 21.3.1763. E: Rasmus Pedersen.  A: bror Anders Pedersen i Hornborg, søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Rytter i Hvirring, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Ovesen.
 
Rasmus Pedersen fæster et jordløst hus i Kalhave, som han selv har haft i fæste i nogle år. 9.3.1765
 
Niels Nielsen Møller fæster det jordløse hus i Kalhave, som Rasmus Pedersen fradøde, og enken har afstået. Medunderskrevet af hans bror Jens Nielsen på Rask. 27.5.1771

iii Else Pedersdatter * 1708 i Kalhave, Hornborg sogn, † 1772 i Åle sogn 

Hun bliver gift 1737 i Hornborg med Søren Malund Mikkelsen

Søren Mikkelsen af Åle fæster den gård i Åle, som Jens Madsen har afstået, 4 2 3 1 htk. 13.2.1737.

Peder Sørensen i Åle fæster den gård i Åle, som Søren Mikkelsen fradøde med ophold til mor, 5 0 0 0 htk. 18.3.1763, fol.73

Skifte: Søren Mikkelsen Malund i Åle. 26.2.1761, side 344. E: Else Pedersdatter. LV: Jacob Nielsen i Over Kodallund. B: Peder 22, Mikkel 19, Jens 17, Anders 14, Morten 12, Karen 9. FM: farbror Anders Mikkelsen Malund i Åle, morbror Rasmus Pedersen i Kalhave, Peder Olufsen i Åle, Jens Olufsen sst.
 
35. iv Karen Pedersdatter, * 1712 i Hornborg sogn, † 14/ 2 1777 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 23/ 2 1777 i Hvirring. 

Hun blev gift med (1) Mads Pedersen, * omkr. 1688 i Uldum sogn i Nørvang herred, † 1755 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 28/ 11 1755 i Hvirring. 

Hun blev gift med (2) Jacob Nielsen, * i Kalhave, Hornborg sogn † 1778 i Over Kodallund Hvirring sogn

Børn i hustrus andet ægteskab med Poul Jacobsen
v Maren Poulsdatter * 1718 i Kalhave, Hornborg sogn † 1718 i Kalhave, Hornborg sogn

vi  Maren Poulsdatter * 1719 i Kalhave, Hornborg sogn † 1813 i Kalhave, Hornborg sogn

Hun blev gift 1751 i Hornborg med Therkel Jørgensen

Fadder 1745 til: Niels Jacobsen i Kalhave - Anders
 
Folketælling: jul. 1787 Kalhave, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Chresten Chrestensen - Husbonde 33 Gift 1 Bonde og gaardbeboer 
Karen Therchelsdotter - Hans Kone 33 Gift 1
Stine Chrestensdotter - Deres Børn 6 Ugift 0
An Marie Chrestensdotter - Deres Børn 4 Ugift 0
Therchel Jørgensen - Konens Forældre 60 Gift 1 Nyder aftægt af gaarden
Maren Povelsdotter - Konens Forældre 69 Gift 1
Therch Jepsen - Tienestefolk 21 Ugift 0 National Soldat
Peder Rasmussen - Tienestefolk 20 Ugift 0
Berret Iversdotter - Tienestefolk 25 Ugift 0
 
Folketælling: feb. 1801 Kalhave, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Karen Terkelsdatter Madmoder 47 Enke 1 Bonde og Gaardbeboer 
Ane Magdalene Krestensdatter Hendes Børn 18 Ugift
Ane Marie Krestensdatter Hendes Børn 16 Ugift
Ane Krestensdatter Hendes Børn 13 Ugift
Kresten Krestensen Hendes Børn 8 Ugift
Therkel Jørgensen Hendes Forældre 80 Gift 1 Aftægtsfolk
Maren Povelsdatter Hendes Forældre 82 Gift 1 Aftægtsfolk
Peder Olesen Tienestefolk 21 Ugift
Kresten Kaspersen Tienestefolk 19 Ugift
Jens Rasmussen Tienestefolk 14 Ugift
Maren Sørensdatter Tienestefolk 40 Ugift

71. Poul Jacobsens kone * 1773, † i Kalhave, Hornborg sogn
 
Hun blev gift (1) med Peder Rasmussen
 
Hun blev gift (2) med Poul Jacobsen

Så flot har de sikkert ikke boet, disse huse er genopbygget på Hjortsvang museum Hornborghuset fremstår delvis som en bolig fra 1780’erne. Hattinghuset er fra 1770’erne.

72. Jens Pedersen, * 1680 i Hornborg sogn
  
Han blev gift 1710 i Hornborg med Kirsten Mikkelsdatter.
1710 Copul Jens Pedersen og Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg

 Børn:
 36. i Mikkel Jensen Skoleholder, * 20/ 10 1714 i Hornborg sogn, † 1771 i Hornborg sogn.  

Han blev gift med Sara Hansdatter Bang.

73. Kirsten Mikkelsdatter, * 1682 i Hornborg sogn, † 1760 i Hornborg sogn. 
 
kirkebogen 1760: Mikkel Skoleholders moder begravet i Hornborg.

Hornborg Kirke. Kirken og kirkegården set fra sydvest o. 1900. Postkort i Nationalmuseet.

74. Hans Nielsen Bang * ca 1679 i Overby, Kattrup sogn, † før 1743
Herredsskriver i Overby og Skoleholder i Hornborg

Han blev gift 24 juli 1709 i Ring med Maren Mikkelsdatter.

04 jul. 1708, Overby, Kattrup Sogn
Skifte efter hans mor: ◦750 Sara Lauridsdatter i Overby. 4.7.1708, fol.182. E: Niels Hansen herredsskriver. B: Hans, Magdalene g.m. Jens Sørensen i Hald, Else 31, der ægter Laurids Enevoldsen i Møballe, der fæster, Johanne g.m. Thor Nielsen i Horsens, Sara g.m. Jens Nielsen sst, Mette Kirstine 23, Sofie 16, Jørgen 14. FM: farbroder Jørgen Hansen i Overby.
 
 05 mar. 1709, Ring, Ring Sogn. 
Fæste Skanderborg Rytterdistrikt. ◦505 (fol 177) Hans Nielsen, Ring - af Overby - halvdelen af Michel Madsens gaard, da han den halve gaard brug og aufling ikke selv kan forestaa, og svare udgifterne, desuden med den Condition at han ægter datteren ved stedet har overladt ham. Dog saafremt Michel Madsen den anden halve part ikke kan forestaa, skal han naar dette sker, eller han afgaar ved døden, ogsaa fæste den anden halvdel saaledes at gaarden bliver samlet. 1-2-2-2 alb red til 1 td 4 skp. I betragtning af at han skal betale restancerne 15 Sletdl giver han efter kendelse indf kun 1 Rdr. Denne halvdel bestaar af 16 fag hus kun noget slet ved magt 3 bæster 1 ko 4 faar etc. 5 Marts 1709.
 
06 nov. 1710, Ring, Ring Sogn
Skifte efter hans far. ◦812 Niels Hansen herredsskriver i Overby. 6.11.1710, fol.333. Enkemand efter [Sara Lauridsdatter], skifte 4.7.1708 lbnr.750. B: Hans i Ring, Else g.m. Laurids Enevoldsen i Overby, Magdalene g.m. Jens Sørensen i Hald, Johanne g.m. Thor Nielsen i Ejer, Sara g.m. Jens Nielsen i Horsens, Mette Kirstine 25, Sofie 18, Jørgen 16. FM: farbroder Jørgen Hansen i Overby.
 
19 jun. 1715 Ring, Ring Sogn
Fæste afstået: ◦Fol 272 Jens Andersen, Ring fæster en halv gaard, Hans Nielsen forhen beboede men grundet geraaden slette tilstand har maattet qwittere. Hkorn 1-7-2-2 red til 1 td 4 skp. Hvoraf Jens Andersen grundet han skal være pligtig at sætte gaarden i stand kun skal give 2 Rdr til indf. Bestaar af 16 fag slet hus og besætning 3 b 2 k 1 ungnød 6 faar et. 19 Juni 1715. 

 Børn:
 37. i Sara Hansdatter Bang, * 1710 i Ring, Ring Sogn, Tyrsting Herred, † 1791 i Hornborg sogn.  
 
Hun blev gift med Mikkel Jensen Skoleholder.

ii Marie Hansdatter Bang * 1718 i Hornborg sogn,   † sep 1718 i Hornborg sogn
Begravet 11 sept. 1718.  
◦1718 Dom 13 p. Trin (11 sep) Kast Joord paa Hans Nielsøns yngste Daatter af Hornborg, Maria, som var ike fuldt et halt Aar, da hun døde

iii Marie Hansdatter Bang * 1720 i Hornborg sogn

ii  Mette Kirstine Hansdatter * 1724 i Hornborg sogn, † 1726 i Hornborg sogn

75. Maren Mikkelsdatter, * o 1687 i Hornborg sogn, † juni 1770 i Hornborg sogn 

Ring sogn markeret med blåt

78. Søren Nielsen † 1751 i Flemming, Hornborg sogn

Han blev gift 1702 (1) med Else Lauridsdatter

Han blev gift 1710 (2) med Karen Nielsdatter

Gårdfæster under Bjerre gods 
Søren Nielsen fæster den ½ gård i Flemming, som Gravers Christensen fradøde,og ægter enken.  13.8.1702, fol.12.
 
Niels Sørensen af Flemming fæster den ½ gård i Flemming, som hans far Søren Nielsen har afstået, 2 7 1 2 3/4 htk. 20.2.1733, fol.33B.

Børn i første ægteskab

i Niels Sørensen * 1703 i Flemming, Hornborg sogn    
Niels Sørensen af Flemming fæster den ½ gård i Flemming, som hans far Søren Nielsen har afstået, 2 7 1 2 3/4 htk. 20.2.1733, fol.33B. (Indførslen står to gange).
Gårdfæster under Bjerre gods 
     
Fadder 1742 til: Peder Lykke i Flemming - Maren 
Fadder 1744 til: Mikkel Jensen i Flemming - Jacob 
Fadder 1745 til: Hyrden i Flemming - Birthe Kirstine

ii Dorthe Sørensdatter * 1706 i Flemming, Hornborg sogn, † 1706 i Flemming, Hornborg sogn 

Børn i andet ægteskab
39. iii Else Sørensdatter * 1714 i Flemming, Hornborg sogn, † 1757 i Hornborg sogn

Hun blev gift med Niels Falsen

iv Niels Sørensen * 1720 i Flemming, Hornborg sogn † 1767 i Hornborg, 

Han var gift med Anne Johansdatter
Begravelsesnote: 6de Aprill og Niels Sørensen af Fleming 47 aar gamel

79. Karen Nielsdatter † 1759 i Flemming, Hornborg sogn

Horborg kirke

Samme anepar som 172/ 173 og 248/ 249
Altså er de både Tip 3 oldeforældre 2X Tip 4 oldeforældre
Parret vil ikke blive nævnt mere i oversigten!!

Deres to sønner Henrik og Johans slægter krydser hinanden flere gange og dermed er der anesammenfald flere gange

Sammenfald 1: 
Deres oldebarn ane (21) Mette Christensdatter (datter af Bodil Henriksen og Christen Nielsen) bliver gift med hans sønnesøn (ane 20) Clemen Johansen søn af (ane 40) Johan Clemmesen

Sammenfald 2:
Deress 2x tipoldebarn (ane 2) Christen Andersen (Johans gren af familien) bliver gift med både hans 3x tipoldebarn (ane3) Ane Kathrine Mikkelsen (Henriks gren af familien) og med hans 2 x tipoldebarn (Henriks gren af familien) Inger Marie Simonsen


80. Clemen Sørensen * 1635, † 1729 i Vrønding, Tamdrup sogn
1729 Dom Sept.: gl. Clemen Sørensen i Neder Vrønding ann ætat 94

Han blev gift med Silke Henriksdatter Sommer
Hun er født i Stouby præstegård

Han står opført i matr. 1688 som fæster af en gård i Vrønding af hartkorn 5 tdr. og 2 skpr. til Von Sprechelsen og 3 tdr. hartkorn til Tamdrup kirke.

Den 24. juli 1696 blev Clemen Sørensen udtaget som synsmand til at syne ulovligt skovhugst foretaget i Kalhave i Hornborg sogn.
Den 23. september 1676 blev Johan Sommer  i Underup tillige med sin Søster Silke Henriksdatter stævnet til Stensballegårds birketing


Børn:
86 i Henrik Clemmensen, * 1678 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1727 i Vrønding, Tamdrup sogn  
1727 Ead Dom Dom (3 p. Epiph) Henrich Clemensøn af Vrønding.

Han blev gift med (1) Mette Jacobsdatter, gift 1698 i Haurum, Hornborg sogn, * 1672 i Haurum, Hornborg sogn, † 1702 i Vrønding, Tamdrup sogn
    
Han blev gift med (2) Karen Stephensdatter, † 1762 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han er både ane 86 og ane 124 – da to af hans børn – Bodil og Søren fører slægten videre på kryds og tværs
        
Hans datter af første ægteskab er ane 43 Bodil Henriksen der bliver gift med Christen Sørensen - hvis søster bliver gift med hans bror Søren Clemmesen (hans 2. ægteskab)    
  
Hans barnebarn er ane (21) Mette Christensdatter (datter af Bodil Henriksen og Christen Nielsen) bliver gift med (ane 20) Clemen Johansen søn af hans bror (ane 40) Johan Clemmesen    

Hans søn af hans andet ægteskab er ane 62 Søren Henriksen, der bliver gift med Catrine Marcusdatter

For forståelsens skyld vil data om ham og hans to hustruer blive gentaget i det rette led i anetavlen

ii Søren Clemmensen, * 1680 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1680 i Vrønding, Tamdrup sogn 
      
iii Margrethe Clemmensdatter, * 1681 i Vrønding, Tamdrup sogn.

40. iv Johan Clemmensen, * 1683 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1765 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han blev gift med Cathrine Nielsdatter.

v Anne Clemmensdatter, * 1685 i Vrønding, Tamdrup sogn.

vi Søren Clemmensen, † 1753 i Vrønding, Tamdrup sogn.   
Begravet 5/ 6 1753 i Tamdrup
    
Han blev gift med (1) Karen Sørensdatter, gift 1711 i Vinten, Tamdrup Sogn. 

Han blev gift med (2) Søren Clemmesens kone 2, * 1691 i Vinten, Tamdrup Sogn, † 1751 i Vrønding, Tamdrup.
Se noter under Henrik Clemmesen igen et familiesammenhæng

Skifte: Peder Jensen [Sommer] i Vinten. 14.3.1750, fol.173. E: Karen Sørensdatter. FM: Christen Rask sst. B: Jens 6, Søren 18 uger. FM: morfar Søren Clemensen sst.

81. Silke Henriksdatter Sommer 
  Hun er født i Stouby præstegård

Tamdrup kirke hører til landets ældste, fra o. 1125, og er måske den allermest hemmelighedsfulde. Den er udsædvanlig stor, en treskibet 'basilika' med et rigt udstyr fra sin ældste tid. Men ejendommeligt nok kan ingen skriftlig oplysning fortælle, hvorfor man her har bygget sådan en lille domkirke. En plade fra kirkens gyldne alter viser dog to fornemme givere, som måske er et fingerpeg. Og på andre plader skildres i nogle enestående scener kong Harald Blåtands omvendelse til kristendommen, som den skete o. 965 og fejredes med kongens berømte sten i Jelling. Var det i Tamdrup, den tyske præst Poppo bar gloende jern (jernbyrd) og derved vandt Harald og med ham hele Danmark for troen? Og var Tamdrup i hele den katolske tid et helligsted, hvortil folk kom valfartende for at se den hellige Poppos relikvier og for at mindes landets kristning? Det er der kommet en bog ud af, så også er blevet læst ifb. denne slægtsforskning

82. Niels Christophersen * 1675 i Egebjerg, Hansted sogn † 1763 i Kørup, Tamdrup sogn
 
Han blev gift med 4/ 3 1703 i Tamdrup med (1) Karen Christensdatter Bhi
 
Han blev gift 12/ 11 1745 med sin husholderske (2) Birgitte Pedersdatter 

Den 26 januar 1703 udstedte han et afkald til sin bror Søren Christoffersen i Egebjerggård for videre arv efter sin afdøde far Christoffer Eriksen i Egebjerggård:
"For Dom stoed Niels Christoffersen af Egebjerggaard og toeg sin broder Søren Chrisfoffersen i Haannd og med sin fri Villie og velberaad Hue gaf og giorde hannem en fuldkommen trøg fri og uigenkallendis Ankald og Qvitering for ald den Arfuelod og part, som hannem arfueligen kand vere tilfalden efter hans sal. Fader Christoffer Eriksen, som boede og døde i Egebjerggaard, det vere sig udi forne Egebierggaard, gadehuse eller noget dends tilliggelse eller Herlighed, boe eller Boeskab, qvæg, korn, Kleder, Bæster og fænom, levende eller dødt, det vere sig huad Nafn det helst er eller nefnis kand, rørende eller urørende, slet og aldeles intet undtaget i nogen Maader, og kiendes forne Niels Christoffersen for sig og sine Arfuinger at haffue annammet bekommet og opboret af bemeldte sin kiære Broder S. C. Sølf, pending, fyldist og fuldværd for forne Arfue, både Hovedstol og rente, qviteret, kravelsøs og aldeles skadeløs holden i alle Maader, tackendis hannom got for goed og redelig betalling og derimod lover for sig og sine Arfuinger for forne Arfuepart, baade i Eiendom, Jordegods og Løsøre, qviteret krafueløs og aldeles skadeløs holden i alle Maader, oc stoed Niels Christoffersen med sin Broder Søren Christoffersen til Vedermaamsting, der denne ufkaldsgick beshref="javascript:void(0)"uen"
   
Skifte hans halvbror: Rasmus Sørensen i Tamdrupgård. 22.2.1729, fol.1. E: Ellen Jensdatter. LV:  Morten Mortensen i Lund. A: søster Anne Sørensdatter g.m. Henrik Pedersen i Såby, halvsøskende Niels Christoffersen i Kørup, Søren Christoffersen i Egebjerg.
 
Skifte hans brorsøn: Søren Christoffersen i Egebjerggård. 1.8.1749, fol.292B. E: Sara Cathrine Secher. LV: Ulrik Toxsværd i Rårup, Jacob Rosborg på Terslevgård. B: Christine g.m. Hans Nim, vagtmester i Nim, Anne, der ægter Morten Tønnesen. FM før ægteskabet: farbror Niels Christoffersen i Kørup.
  
Børn i hustruen Karen Christensdatter Bhis første ægteskab med Christen Nielsen

i Anne Sophie Christensdatter * 1691 i Kørup, Tamdrup sogn, † 1757 i Kørup, Tamdrup sogn 
 
Hun var gift i Tamdrup 30/6 1715 med Peder Eriksen * 1693 i Egebjerg, Hansted sogn † 1751 i Kørup, Tamdrup sogn
Peder Eriksen er søn af Erik Christophersen, der er bror til hendes mors anden ægtemand Niels Christophersen
Ved deres børns dåb har Niels Christoffersen, hans kone og deres døtre stor indflydelse.

ii Olivia (Liffe) Christensdatter * 1693 i Kørup, Tamdrup sogn

Hun blev gift med Knud Andersen fra Hatting
1719 Trol. Knud Andersen af Hatting og Niels Christophersens steddatter Liffe Christensdatter i Vrønding

iii Niels Christensen * 1698 i Kørup, Tamdrup sogn

iv Sidsel Christensdatter * 1703 i Kørup, Tamdrup sogn

Børn i ægteskabet

v Anne Nielsdatter * 1704 i Kørup, Tamdrup sogn

Hun blev gift med Knud Hansen Ganz den 8/ 10 1724 i Tamdrup kirke

vi Christopher Nielsen * 1706 i Kørup, Tamdrup sogn, † 1775 Torup, Hedensted sogn

Han blev gift 1740 med Anne Jensdatter Bisgård døbt 19.3.1719 i Kalhave, Hvirring sogn, død 30.5.1769 i Torup, Hedensted sogn
Han ejer Knæstedgård

vii Christen Nielsen * 1707 i Kørup, Tamdrup sogn, † 1707 i Kørup, Tamdrup sogn

viii Cathrine Nielsdatter * 1709 i Kørup, Tamdrup sogn † 1709 i Kørup Tamdrup sogn

41. xi Cathrine Nielsdatter * 1711 i Kørup, Tamdrup Sogn, † 1757 i Vrønding Tamdrup sogn

Hun blev gift med Johan Clemmesen
 
Børn i hans andet ægteskab med Birgitte Pedersdatter
x Peder Nielsen * 1747 i Kørup, Tamdrup sogn † 1747 i Tamdrup sogn
1747 Døbt Niels Christophersen i Kørup – Peder
1747 Begr. Niels Christophersens søn i Kørup Peder 2? Uger
Ved sønnen Peders dåb den 13/7 1747 var en del af familien faddere, f.eks. Søren Christoffersen af Egebjerg og Peder Eriksen af Kørup, og gudmor var Niels Christoffersens datter

xi Karen Nielsdatter * 1749 i Kørup, Tamdrup sogn 

83. Karen Christensdatter Bhi * 1667 i Borup, Kattrup sogn, † i 1741 i Kørup. Tamdrup sogn

Hun blev gift (1) med Christen Nielsen † 1703 i Kørup, Tamdrup sogn (hans 2. ægteskab)

Hun blev gift 4 juni 1703 med (2) Niels Christophersen

Egebjerggård som den så ud i 1964

84. Søren i Rådved

Han blev gift med XX.

Børn:
42. i Christen Sørensen, * 1727.  

Han blev gift med Bodil Henriksdatter, gift 1726 i Vrønding Tamdrup sogn.

 ii Søren Clemmesens kone. 
Hun blev gift med Søren Clemmesen (hans andet ægteskab).

Han er bror til ane 86 Henrik Clemmesen (der også er ane 125 – se nedenstående)

  85. XX.

Gammelt brev fra Rådved/ Hansted

86. Henrik Clemmensen, * 1678 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1727 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: 1727 Ead Dom Dom (3 p. Epiph) Henrich Clemensøn af Vrønding.

Han blev gift med (1) Mette Jacobsdatter, gift 1698 i Haurum, Hornborg sogn, * 1672 i Haurum, Hornborg sogn, † 1702 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Han blev gift med (2) Karen Stephensdatter, † 1762 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
 (Børn i andet ægteskab kommer i rette sammenhæng med Henrik som ane 124 og Karen Stephensdatter som ane 125)
 
Børn i første ægteskab
43. i Bodil Henriksdatter, * 1700 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1742 i Rådved, Hansted sogn. 

Hun blev gift med Christen Sørensen, gift 1726 i Vrønding Tamdrup sogn.

ii Jacob Henriksen, † 1710 i Vrønding, Tamdrup sogn.

87. Mette Jacobsdatter, * 1672 i Haurum, Hornborg sogn, † 1702 i Vrønding, Tamdrup sogn.   

Fra Tamdrup Bisgårds godsarkiv

Samme anepar som 236/ 237 og 256/ 257.
De vil ikke blive nævnt yderligere i oversigten

92. Jens Madsen,
† 1761 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med Anne Cathrine Marcusdatter, gift 1714 i Tamdrup.

Her er der 2 sønner der begge fører anerne videre, ane 118 Marcus Jensen og ane 46 Jens Jensen Madsen.

Børn:
i Anne Jensdatter, * 1715 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1717 i Vrønding, Tamdrup sogn.

118.   ii Marcus Jensen, * 1716, † 1778 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med Karen Christensdatter, gift 1742 i Tamdrup.

 Han var Gårdmand

iii Mette Jensdatter, * 1718 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Hun blev gift med (1) Christen Jeppesen Kjær, gift 1743, † 1762 i Bredal, Engum Sogn.  
Ved ægteskabet er han enkemand i Bredal

Hun blev gift med (2) Niels Lauridsen
    
Skifte hendes mand: Christen Jepsen Kjær i Bredal. 28.6.1762, fol.116. E: Mette Jensdatter. LV: Søren Buhl i Engum. B: Jens 17. FM: farbror Søren Jepsen Kjær i Assendrup.
    
Skifte: Mette Jensdatter i Bredal. 23.1.1764, fol.154. E: Niels Lauridsen. Første ægteskab med Christen Jepsen Kjær, [skifte 28.6.1762 lbnr.29]. B: Jens 19. FM: morbror Markus Jensen i Vrønding, Niels Terkildsen i Bredal.
            
iv Mads Jensen, * 1721 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1783 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Fæster under Tamdrup Bisgård gods    
    
Han blev gift med (1) Maren Lauridsdatter, gift 1743 i Tamdrup, * 1712 i Vinten,
Tamdrup Sogn, † 1735 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med (2) Anne Mortensdatter, gift 1745 i Tamdrup, † 1765 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med (3) Anne Johansdatter, gift 1765 i Tamdrup, † 1782 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Skifte 1. hustru: Maren Lauridsdatter i Vrønding. 8.2.1745, fol.39. E: Mads Jensen. A: bror Thomas Lauridsen i Vinten, søster Johanne Lauridsdatter g.m. Folmer Jørgensen i Molger, halvsøskende Laurids Rasmussen 26, Rasmus Rasmussen 25, Kirsten Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter. FM: far Rasmus Rasmussen i Vinten.
    
Skifte 3 hustru: Anne Johansdatter i Over Vrønding. 4.11.1782, fol.70. E: Mads Jensen. B: Kirsten 7, Johannes 2. FM: Mikkel Mortensen sst. Enkemandens første ægteskab med Anne Mortensdatter. Afkald fra B: Morten, Jens 22. Sml. lbnr.1858.
    
Skifte: Mads Jensen i Over Vrønding. 8.3.1783, fol.85. Enkemand efter Anne Johansdatter, [skifte 4.11.1782 lbnr.1853]. B: Kirsten 8, Johannes 2. FM: Mikkel Mortensen i Vrønding, Jens Jensen Madsen sst. Første ægteskab med [Anne Mortensdatter]. B: Morten 35, Anne Cathrine g.m. Jens Jacobsen smed i Bredal, Jens 22, Maren 19.

v Anne Jensdatter, * 1723 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1723 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Dåbsnoter: 1723 Dom. 14 Trin. Jens Madtzsøns af Vrønding hans sidste og yngste Barn.

46. vi Jens Madsen Jensen, * 1725 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1803 i Vrønding, Tamdrup sogn.  

Han blev gift med Mette Andersdatter, gift 1748 i Tamdrup.

vii Christen Jensen, * 1731 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1748 i Vrønding Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: 1731 Døbt 1 T. Dom 2 p. Ep: Jens Madtzsøns i Vrønding hs Søn, Christen Susc. Sl. Jørgen Lauridzsøns Daatter, Ellen ibid. Test. Lauritz Jørgensøn, Sl. Henric Clemmensøns, Hans Fris?, Smedens Hustru, Jens Nielsens H. alle ibidem.

93. Anne Cathrine Marcusdatter, * 1685 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1769 i Vrønding, Tamdrup sogn

Tamdrup Bisgård læs mere her: http://www.minjyskeslaegt.dk/Personer/Mors%20aner/Thomas%20Pedersen354/TamdrupBisgaards%20historie

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...