Kirstens kreative indslag

Anetavle for min mor Petra Birtha Nielsen

, * 1659 i Thorning sogn, † 1752 i Thorning sogn. 

172. Thomas Thomsen

Begravet 23. maj 1752 i Thorning sogn

Han blev gift med Johanne Larsdatter, gift 1690 i Thorning sogn.

Af jordebøger fra 1497 og 1586 fremgår, at Enestegården St. Impgård i Thorning sogn i de ældste tider tilhørte kronen og var underlagt Silkeborg Slot, i hvis jordebog fra sidstnævnte år gården figurerer med fæsteren Palle Andersen, der årligt til slottet i afgifter svarede 9 skpr. gæsteribyg, et svin, ti læs ved, en mark hår og 21 skill. og 1 alb. i gæsteri.

Ved matriklen 1680 fremtræder gården som delt i to halvgårde på hver 7 skpr. 2 fjdkr. 2 alb.  den ene halvgård bortfæstedes til en Palle Jensen og ejet af jomfru Brigitte Kaas, og den anden halvgård beboet af Lars Larsen og ejet af Sivert Brochenhus. Ved matrikuleringen 1688 opføres gård nr. 1 med et hartkorn på 2 tdr. 6 skpr. 1 fjdkr. 1 alb.  og beboerne var da atter Lars Larsen og Palle Jensen, men som ejere opførtes nu Thomas Svane fra Viborg og Niels Hofman til godset Kjærsholm.

I matrikelekstrakt fra 175 opføres St. Impgård atter som en gård, nu med beboerne Jens Pallesen og Thomas Thomsen, som siges at være fæstere under Kjærsholm. Det må anses som sandsynlig, at Thomas Thomsens hustru Johanne Larsdatter har været en datter af den på gården nævnte fæster Lars Larsen, hvis søn Morten i 1700 afgik ved døden 37 år gammel. Dette kan muligvis være årsagen til, at det blev Johanne Larsdatter og Thomas Thomsen, der overtog fæstet på denne halvpart af St. Impgård.

Børn:

86. i Thomas Thomsen, * apr. 1697 i St. Impgaard, Thorning sogn, † o. 1770 i Thorning sogn, begravet 7. januar 1770 i Thorning kirke. 

Han blev gift med Inger Jensdatter, gift 14. okt. 1725 i Impgaard, Thorning sogn.

173. Johanne Larsdatter, * 1663, † 1755 i St. Impgaard, Thorning sogn, begravet 20. maj 1690 i Thorning kirke. 

Dette monument over slaget på Grathe Hede står ved Thorning

174. Jens Jensen, * 1660 i Ravnholdtgaard. Thorning sogn, † 1740 i Ravnholdtgård, Thorning sogn. 
Begravet 2. oktober 1740 Thorning sogn
 
Af matriklen 1688 fremgår det, at Ravnholdtgård var en fæstegård af hartkorn 4 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. 1 alb. hørende under Aunsbjerg gods og bortfæstet til Jens Nielsen og Anders Pedersen. Det må formodes, at Jens Nielsen var far til Jens Jensen, der således har overtaget fæstet på halvparten af gården, hvilket fæste senere overgik til hans søn Poul født 1711.

Han blev gift med Anne Poulsdatter.

Børn:

87. i Inger Jensdatter, * okt. 1701 i Ravnholdt, Thorning sogn, † o. 1766 i St. Impgaard, Thorning sogn, begravet 3. sep. 1766 i Thorning kirke. 

Hun blev gift med Thomas Thomsen, gift 14. okt. 1725 i Impgaard, Thorning sogn.

ii Poul Jensen, * 1711 i Ravnholdt, Thorning sogn.

175. Anne Poulsdatter, * 1676 i Thorning sogn, † april 1749 i Ravnholdtgaard, Thorning sogn, begravet 7. april 1749 Thorning sogn.

Døbefonden i Thorning kirke

176. Michel Christensen, * 1649, † 2. apr. 1727 i Thorning sogn. 
se noter sønnen Willum Michelsen
 
begravet 2. april 1727 i Thorning sogn.

Børn:

i Birgete Michelsdatter, * nov. 1697 i Thorning sogn
Dåb 7 nov, faddere Peder Christensen i Thorning, Jens Mogensen ibid, XX.

ii Anne Michelsdatter, * nov. 1699 i Thorning sogn.
Døbt 23 nov. Faddere Mikkel Pallesen Thorning, Peder Mortensen i Testrup, Zidsel Christensdatter i Bigballe, Laura Pallesdatter i Thorning, Ane Pedersdatter

iii Mette Michelsdatter, * mar. 1702 i Thorning sogn.
Døbt 15 marts Faddere Peder Mikkelsen, Peder Christensen, Maren Jensdatter, Ane og Dorthe Madsdatter

iv Christen Michelsen, * sep. 1703 i Thorning sogn.
Døbt 15 sept. Faddere Christen Mikkelsen, Peder Jensen, Laura Pallesdatter, Sidsel Mikkelsdatter

88. v Willum Michelsen, * 27. jun. 1706 i Thorning sogn, † jul 1776 i Thorning sogn.  
Se noter under ane 88 Willum Michelsen om de 5 hustruer

Han blev gift med (1) Karen Jensdatter,

Han blev gift med (2) Anne Christensdatter,

Han blev gift med (3) Anne Lauritsdatter,.

Han blev gift med (4) Anna Jespersdatter (Jepsdatter),

Han blev gift med (5) Karen Nielsdatter.
   
vi Anne Michelsdatter, * apr. 1709 i Thorning sogn.
Dåb 3 april. Dorthe Madsdatter bar det, faddere Christen Jensen og Christen Madsen, Maren Andersdatter og Johanne Chatrine Jensdatter

vii Peder Michelsen, * jun. 1712 i Thorning sogn
Dåb 5 juni. Maren Andersdatter i Overby bar det, faddere Christen Jensen, Christen Madsen, Elle Christensdatter, Dorthe Madsdatter .

177. NN

Prædikestolen i Thorning kirke

184. Niels Andersen Kierkegård, * 1675 i Elsborg sogn, † nov. 1748 i Elsborg sogn , begravet 1 advent 1748 i Elsborg.  
Højbjerg - Elsborg kirkebog 1748: Dom. 1 Advent blev Niels Kirkegaard af Elsborg begravet. Text: Gen 49, 18 n. s. Der er ingen tidsangivelse her, men han er vel født omkr. 1675.

Han blev gift med Kirsten Olufsdatter

Gårdfæster i Elsborg. Kirkegaard-navnet i Elsborg går  tilbage i 1600-tallet. Niels står også med navnet Niels Andersen i Kirkegaard, så måske har de boet på en gård nærved kirken og derfor fået navnet 

Børn
i Anders Nielsen, * 1702 i Elsborg sogn.

Han var gift, men hustruens navn kendes ikke. Han fik børnene Niels 1745, Søren 1749, Christen 1751, Kirsten 1754. Niels og Peder Kirkegaard eller deres pige/hustru deltog ved Anders' børns dåb.  - Anders Nielsens søn Niels f.1745 var nok identisk med Niels Andersen Kirkegaard, der fik en søn i 1777 i Elsborg med navn Anders. 

92. ii Søren Nielsen Kierkegård, * dec. 1706 i Elsborg sogn, † mar. 1783 i Elsborg sogn. 

Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter Tange, gift 2 jul 1741 i Elsborg, † feb. 1747 i Elsborg sogn.

Han blev gift med (2) Anna Nielsdatter, gift 4. jun. 1747 i Elsborg sogn, 

iii Maren Nielsdatter, * januar 1710 i Elsborg sogn.

iv Ole (Oluf) Nielsen Kierkegaard * 1712 i Elsborg sogn † 1768 i Elsborg sogn

Han blev gift 1741 i Elsborg med Ane Marie Nielsdatter Franck

v Peder Nielsen Kierkegaard * 1718 i Elsborg sogn, † 1750 i Elsborg sogn

Han blev gift i Grønbæk 1749 med Maren Nielsdatter fra Ans
Da han dør gifter enken sig igen Elsborg 1750 med Anders Pedersen, Ans - ægteskabsbevilling 27/11 1750, idet de var beslægtede i 3.led.

185. Kirsten Olufsdatter, * 1677, † mar. 1740 i Elsborg sogn,
Begravet  13 marts1740 i Elsborg.   Dom Reminiscere blev Niels Kirkegårds Koene af Elsborg Sal. Kirsten Olufsdatter begravet anno ætatis 63. Text: Phil. 1 v. 28. Født omkring 1677.

Kilde: Thorbjørn Bertelsen

Elsborg kirke

188. Anders Nielsen Rytter,  * jun. 1701 i Ungstrup, Thorning sogn, † 24 jul 1768 i Ungstrup, Thorning sogn
Dåb 11. sep. 1701 Thorning kirkebog: Niels Andersens søn i Ungstrup, Anders
Faddere: Christen Jensen, Peder Jensen, Inger Gregersdatter, Mette Thomasdatter.

NOTE: Det kan også være: KB: 1701, 12. Jun., dåb Niels Andersens søn af Ungstrup, Anders. Faddere Søren Rasmussen, Jens Mogensen, Maren Povelsdr, Maren Pedersdr.

Thorning - Karup kirkebog 1768, den 24 Julii blev Anders Rytter af Ungstrup begravet, 67 år gammel, døde af Vatter - Soet, som det syntes.

Han blev gift med Maren Sørensdatter, gift 02.10.1729 Thorning. 
 
I en udateret jordebog over Kjærsholm gods ses i Ungstrup by, sikkert ca. år 1760 Anders Rytter. Hartkorn: 2 td. 2 skp. 3 fjdk. Landgilde: 3 skp. Rug, 4 skp. Byg, 1 td. Havre, penge 3 mark, 12 pund smør, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 20 Egg.
 
Børn:

i Kirsten Andersdatter, * november 1729 i Ungstrup, Thorning sogn, †  10/ 4 1805 i Ungstrup, Thorning sogn
Døbt 4 dec. Edel Lausdatter af Orestrup bar det, testes Willum Michelsen, Rasmus Sørensen, Maren Christensdatter, Sidzel Pedersdatter

Hun blev gift i Thorning 1757 med Christen Larsen Wiede

http://www.blicheregnensmuseum.dk/Arkivet/PDF_filer/Udg%205-Faesteprotokol%201786%20Kiersholm%20-%20november%202010.pdf
Efter Protocoll. udstæd af C.D.Friedenreich, dat 22 Jul. 1762 Hartkorn, Landgielde og Hoverie m.v. ei bestemt. Christen Lasen Wiede  søn af Laust Nielsen Bach, o.1680-1759 og pt ukendt hustru nr 2

Viborg, Lysgaard, Hørup, Hørup sogn, Kiellerup, 46, FT-1787 
Anders Christensen 42  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer   
Sidsel Nielsdatter 52  Gift Madmoder    
Jens Christensen 20  Ugift Tieneste Karl    
Christen Larsen 54  Gift Mand Indsidder gaaer i Dagleje   
Kirstine Andersdatter 58  Gift Hans Kone Indsidder gaaer i Dagleje

Viborg, Lysgaard, Thorning, Ungstrup [Bye], , 30te Familie, FT-1801 
Laurs Christensen 43  Gift Mand Huusmand med Jord   
Johanne Pedersdatter 32  Gift Hans Kone    
Christen Laursen 9  Ugift Deres Børn    
Peder Laursen 7  - Deres Børn    
Maren Laursdatter 5  - Deres Børn    
Kirsten Laursdatter 3  - Deres Børn  
Kirsten Andersdatter 72  Gift Mandens Moder

Christen Larsen Wiede er ikke set ved FT 1801.

ii Peder Andersen Rytter, * mar. 1731 i Ungstrup, Thorning sogn.
Døbt 7 marts. Else Pedersdatter bar det, testes Niels Sørensen, Kirsten Andersdatter, Karen Sørensdatter, Johanne Christensdatter

iii Niels Andersen Rytter (Snedker), * 6 apr. 1732 i Ungstrup, Thorning sogn † 24 marts 1800 i Thorning sogn
Johanne Terese Larsdatter bar det, testes Hans Jacobsen, Jens Laursen, Kirsten Jespersdatter,

Han var gift med Kirsten Pedersdatter .
 
Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Ungstrup, 42, FT-1787 
Niels Andersen 57  Gift Mand Bond. og Huusm. 
Kirsten Pedersdatter 55  Gift Kone

94. iv Søren Andersen Rytter,  * dec. 1734 i Ungstrup Bye Torning sogn † 19. dec. 1809 i Torning sogn 

Han blev gift med (1) Marie Catrine Christensdatter gift 15. jul. 1769 i Thorning

Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, gift 24. okt. 1794 i Thorning, * 1742 i Skræ.

v Ele Marie Andersdatter, * jan 1738, i Ungstrup, Thorning sogn †  1801 i Thorning sogn. 
Kirsten Laursdatter bar det, testes Kirsten Pedersen, Frands Pedersen, Johanne Christensdatter, Kirsten Sørensdatter

Hun blev gift i Thorning 10 okt 1759 med Jens Christensen Østergaard søn af ane 190. Se mere om familien her.


FT-1787 Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning,  Thorning Bye, 22,
Jens Christensen, 57, Gift, Mand, Bond. og Huusm.,
Ellen Marie Andersdatter, 51, Gift, Kone,
Maren Jensdatter, 8,  Deres Datter, 
    
Bor 1801 hos sin søn, Rasmus Jensen i Ungstrup
    
vi Maren Andersdatter, * maj 1741 i Thorning sogn. 
Døbt 7 maj. Kirsten Sørensdatter bar det. Testes Jens Sørensen, Laurs Jensen, Anne Elisabeth From, Anne Bøgeskov

Hun blev gift med Lars Pedersen, gift 21. nov. 1769 i Thorning.

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Ungstrup, 44, FT-1787 
Lars Pedersen 51  Gift Mand Bond. og Huusmand 
Maren Andersdatter 49  Gift Kone

vii Jens Andersen (Skorstensgaard), * 28. mar. 1745 i Thorning sogn  † 1810 i Nr. Knudstrup, Thorning sogn.
Båren af Maren Tønnesdatter, testes Mads Møller, Lars Sørensen, Maren Nielsdatter, resten læseligt
 
Gift 1771 med Maren Sørensdatter o.1751-1823, Nr. Knudstrup datter af Søren Andersen Smed

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Thorning Bye, 20, FT-1787 
Jens Andersen 42  Gift Mand Bonde og Huusm 
Maren Sørensdatter 36  Gift Kone    
Anders Jensen 10   Barn af 1ste ægte.    
Maren Jensdatter 12   Barn af 1ste ægte.   
Ane Kirstine Jensdatter 7   Barn af 1ste ægte.

Flyttet til Nr Knudstrup før FT 1801 – her får Jens Andersen + hustru tilnavnet ”Skorstensgaard”

Viborg, Lysgaard, Thorning, Nørre Knudstrup, 2den Familie, FT-1801 
Jens Andersen 56  Gift Mand Inderste og gaaer i Dagleÿe-   
Maren Sørensdatter 52  Gift Hans Kone

viii Rasmus Andersen Rytter, * aug. 1748 i Thorning sogn  
 † 14 december 1820 i Thorning sogn
Døbt august, Kirsten Andersdatter bar det, testes Jens Bertelsen, Jens X, Anders Madsen, Gregers Rasmussens hustru, Anne Willumsdatter

Han blev gift med Karen Pedersdatter
    
189. Maren Sørensdatter * 1704 † jan 1778 i Ungstrup, Thorning sogn.
Begravet i Ungstrup, Thorning.  
Den 4. jan. Blef Søren Rasmussens liden datter af Ungstrup døbt i Thorning kirke, barnets navn Maren. Teste: Jens Povelsen, Anders Jensen, Anne Mikkelsdatter, Karen Nielsdatter.
 
Torning - Karup kirkebog 1778 Dom. 3 tia. p. Epiphania blev Maren Sørrensdatter af Ungstrup jordet, 70 år gammel.  ( Bgr.dato. Epi = Helligtrekongers Dag) = begravet 25 jan 1778.

Thorning kirke

190. Christen Jensen, * 1694, † sep. 1766 i Ungstrup Bye Thorning sogn. 
begravet 28. september 1766 i Thorning.

Han blev gift med Karen Sørensdatter Storgaard .

Børn:

i Jens Christensen Østergaard, * 1730 i Ungstrup, Thorning sogn.
Dåb ikke set i Hørup eller Thorning -  forældre iflg skifteuddrag fra Marselis, se under moderen.

Han blev gift med Ellen Marie Andersdatter, gift 10 okt 1759 i Torning, Viborg.
Hun var datter af ane 188 Anders Nielsen Rytter 
    
Tilnavnet "Østergaard" ses først i 1780'erne - tilsyneladende først efter flytning til Thorning By (Thorning Østergaard?) o.1775.
    
Trolov 18/6 1759. Jens Christensen af Ungstrup og Ellen Marie Andersdatter ibid, begge unge personer.
Forlovere: Peder Andersen og Niels Lassen, ibid.
Fæstemanden har fæstet hans forældres sted.  

12 Jens Christensen i Ungstrup. 26.1.1796, side 96.
E: Ellen Marie Andersdatter. LV: Peder Lauridsen sst. B: Rasmus 36 sst, Anders 33 i Torning, Christen 31 i Ungstrup, Søren 29 i Kjellerup, Karen 25, Peder 19, Maren 15.

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Thorning Bye, 22, FT-1787 
Jens Christensen 57  Gift Mand Bond. og Huusm.  
Ellen Marie Andersdatter 51  Gift Kone    
Maren Jensdatter 8   Deres Datter

Viborg, Lysgaard, Thorning, Ungstrup [Bye], , 12te Familie, FT-1801
Rasmus Jensen 41  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer   
Ane Marie Andersdatter 38  Gift Hans Kone    
Jens Rasmussen 12  Ugift Deres Børn    
Jens Rasmussen 10  - Deres Børn   
Søren Rasmussen 3  - Deres Børn    
Ellen Marie Andersdatter 63  Gift Hosbondens Moder  
Peder Jensen 26  Ugift Hosbondens Broder National Soldat

ii Mette Kierstine Christensdatter, * 1728 i Ungstrup, Thorning sogn  † 15 feb 1804 i Over Hvam, Vium sogn

Hun blev gift i Thorning den 3 juli 1757 med Niels Pedersen.

Viborg, Lysgaard, Vium, Vium sogn, Over Hvam, 3, FT-1787 
Niels Pedersen 64  Gift Husbonde Boels Beboer   
Mette Kirsten Kristensdatter 55  Gift Hans Koene    
Karen Nielsdatter 28  Ugift Barn af sidste Ægteskab    
Peder Nielsen 15  Ugift Barn af sidste Ægteskab   
Christen Nielsen 14  Ugift Barn af sidste Ægteskab 

Viborg, Lysgaard, Vium, Vium Udsogn - Over Hvam, , 49, FT-1801 
Peder Nielsen 36  Gift Mand Beboer et Huus med Jord   
Anna Sørensdatter 26  Gift Hans Kone    
Mette Pedersdatter 4  Ugift Deres Døttre    
Anna Pedersdatter 1  Ugift Deres Døttre   
Maren Sørensen 28  Ugift Tienestepige    
Mette Christensdatter 71  Enke Mandens Moder Inderste 

95. iii Marie Catrine Christensdatter, * 173 i Ungstrup, Thorning sogn, † 11. okt. 1793 i Ungstrup, Thorning, begravet i Thorning. 

Hun blev gift med Søren Andersen Rytter, gift 15 jul 1769 i Thorning

 iv Kirsten Christensdatter, * 1737 i Ungstrup, Thorning sogn, † 1738 i Ungstrup  Thorning sogn, 
Døbt 15 dec 1737 i Thorning faddere: Peder Jensen, Gregers Rasmussen, Margrethe Sørensdatter, Johanne Pedersdatter
    
Begravet 07 maj 1738 i Thorning 20 uger gammel.

191. Karen Sørensdatter Storgaard, * 1694 i Hinge sogn † nov. 1768 i Ungstrup Bye Thorning Sogn 
Gudmoder Kirsten Andersd., Ungst. Faddere Niels Andersen, Christen Skoleholder, Jens Christensen, Christen Larsen Wiede, ibid, Anders Mausing Smed.
 Begravet 20. november 1768 i Thorning. 

Karen får uægte søn Rasmus i 1723 - jvf skifteuddrag Marselisborg 21-11-1758:

"468 Rasmus Sørensen Holk, ugift tjenestekarl på Marselisborg. 21.11.1758, fol.199B. Har været forlovet 6 år med Else Nielsdatter i Århus. A: halvsøskende Mette Kirstine Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Hvam, Vium Sogn, Mette Cathrine Christensdatter, Jens Christensen 26.
Afdøde var født uden for ægteskab af far Søren Holk, sergent i Fregerslev i Hørning Sogn og mor Karen Sørensdatter Storgaard nu g.m. Christen Jensen i Ungstrup i Torning Sogn på Kærsholm gods. Afdøde blev døbt taksigelsesfest [14 november] 1723  i Hinge Kirke.".
 
Familiens ophold i Kjellerup - se forrest i Hørup kb, der indeholder et (ufuldstændigt) register til kb'en. Her er anført på første side under Kjellerup (AO 3): " Christen Jensen/ Hustru/ Karen Sørensdatter/ 1 Datt. Mette Kirstine - 1730-21.e.Trin."
 

Alabastrelief Thorning kirke

196. Rasmus Jørgensen, * 1678 i Ustrup, Uth sogn, † 1766 i Uth sogn 
Han blev begravet på Uth kirkegård den 17. januar 1766.

Han blev gift 3. pinsedag 1703 (den 29. maj) i Uth kirke med Anna Rasmusdatter
 
Børn:

i Anna Maria Rasmusdatter, * sept. 1704 i Uth sogn, † November 1704 i Uth sogn 
Faddere Rasmus Olufsen af ?, Peder S?, Laurids Christensen af Uth, Kirstine Jørgensdatter og Sidsel Rasmusdatter af Uth
Begravet 7.12.1704 i Uth.

98. ii Jørgen Rasmussen, * 1706 i Uth sogn, † 5. august 1745 i Over Mølle, Uth sogn. 

Han blev gift med Karen Hansdatter.

iii Anna Rasmusdatter, * 23.6.1709 i Uth sogn
Faddere Peder ?, Jacob Jørgensen, Laurids Tønnesen, Johan T?, Sidsel Christensdatter.

Hun var gift med Niels Gregersen Bødker i Tyrsted
520 Niels Gregersen i Tyrsted. 9.8.1776, fol.102B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Broch i Over Glud. B: Gregers på stedet, Rasmus 33, Anne Cathrine g.m. Iver Nielsen i Hornum, Kirstine Marie i Dallerup.

iv Rasmus Rasmussen. * 1715 i Uth sogn † 1769 i Uth sogn
døbt 14.4.1715 i Uth. Faddere vare peder Holgersen, Rasmus Jensen, Christen Nielsen, Johanna Sophia Sørensdatter, Anna Sørensdatter

Han var gift med Kirsten Sørensdatter

1042. Rasmus Rasmussen i Uth 31-5-1769, s. 4 a. E: Kirsten Sørensdatter. LV: Siegneur. Sommer, Uth. B: Jørgen 18, Niels 13, Anne 5. FM: Farbror: Niels Rasmussen, Trueborg, Uth sogn.

v Christen Rasmussen. * 1718 i Uth sogn,  † 1786 i Kærhus, Møgelkær mark, Rårup sogn

Døbt  24.7. 1718 i Uth. Faddere Peder Holgersen, Rasmus Jensen, Christen Nielsen, Johanna Sophia Jørgensdatter, Anna Sørensdatter

Han var gift med Kirsten Frandsdatter

717 Christen Rasmussen i Kærhus på Møgelkær Mark. 27.6.1786, fol.411. E: Kirsten Frandsdatter. LV: vagtmester Meier i Skjold. A:
 1) bror Jørgen Rasmussen i Boller Overmølle, [skifte 5.8.1745 lbnr.163]. 3B: a Hans Jørgensen Møller i Skjold b Kirsten Jørgensdatter g.m. Jørgen Pedersen på Hagsholm ved Frijsenborg c Anne Kirstine Jørgensdatter, [skifte 27.10.1758 lbnr.314], var g.m. Niels Frederiksen i Boller Overmølle. 1B: Jørgen sst.
 2) bror Rasmus Rasmussen i Uth, [skifte 31.5.1769 lbnr.464]. 5B: a Jørgen Rasmussen i Lundumskov b Niels Rasmussen 30 i Horsens c Peder Rasmussen 26 på stedet d Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Bartholomæus Purup i Skibbild i Hammerum Herred, (han kaldes også Bartholomæus Brestenbro) e Anne Rasmusdatter
 3) bror Hans Rasmussen Broch i Over Glud på Boller gods
 4) bror Peder Rasmussen Lyse i Hyrup Lyse
 5) bror Jens Rasmussen i Assendrup på Tirsbæk gods
 6) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Niels [Gregersen] Bødker i Tyrsted, [skifte 9.8.1776 lbnr.520]. 3B: a Gregers Nielsen i Dagnæs b Anne Cathrine g.m. Iver Nielsen på i Køruphus på Kørup Mark c Anne Kirstine g.m. Niels Dinesen i Lystrup
 7) søster Maren Rasmusdatter g.m. Anders Madsen i Uth. (Sml. lbnr.130, 554, 623).

vi Hans Rasmussen Broch * 1721 i Uth sogn, † 1799 i Overglud, Glud sogn
Døbt 9.2.1721 i Uth, faddere Peder Holgersen, Rasmus Bødker Uth, G. Andersdatter, Deliane Christensdatter, Dorthe ?
Han var gift med Maren Madsdatter

Vejle, Bjerre, Glud, Glud Sogn, Over Glud, 2, FT-1787 
Hans Rasmussen 68  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer  
Maren Madsdatter 51  Gift Madmoder    
Chresten Hansen 18  Ugift Deres Søn    
Niels Hansen 10  - Deres Søn   
Hans Madsen 18  Ugift Tieneste Folk   
Else Cathrine Pedersdatter 24  Ugift Tieneste Folk 

74 Maren Hansdatter i Over Glud. 16.7.1763, fol.340B. E: Hans Rasmussen Broch. B: Rasmus 17, Anne Cathrine 14, Marie 12, Mette 10, Jørgen 8, Rasmus 6, Hans 2. Første ægteskab med Rasmus Knudsen, skifte 14.6.1745 lbnr.162. B: Sidsel Marie g.m. Rasmus Hansen i Hyrup, Peder 21. FM: fars [halv]bror Knud Henriksen i Nørby. 

770 Maren Madsdatter i Over Glud. 8.10.1790, fol.13B, 19.E: Hans Rasmussen [Broch]. B: Mads 25 i København, Christen 22, Niels 15. FM: morbrødre Peder Madsen i Skjold, Terkild Madsen i Sønderby. Enkemandens første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 16.7.1763 lbnr.374] 

913 Hans Rasmussen Broch i Over Glud. 5.4.1799, fol.249, 252, 256. Enkemand efter [Maren Madsdatter, skifte 8.10.1790 lbnr.770]. B:1) Christen Hansen 30 i København, 2) Niels Hansen 26 på Jensgård

Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 16.7.1763 lbnr.374]. B: 3) Rasmus Hansen 60 i Skejby, 4) Anne Cathrine Hansdatter, [skifte 9.11.1792 lbnr.804], var g.m. Peder Bech i Tyrsted. 6B: a Niels Pedersen 26, b Hans Pedersen 24, c Maren Pedersdatter 20, d Rasmus Pedersen 16, e Jørgen Pedersen 14, f Jens Pedersen 8

5) Maren Hansdatter, [skifte 10.12.1792 lbnr.805], Første ægteskab med Jørgen Markussen i Tyrsted. 1B: a Karen Jørgensdatter, Andet ægteskab med Rasmus Hansen i Nørre Bjerre. 3B:b Anne Kirstine Rasmusdatter, c Marie,  [Rasmusdatter], d Anne Cathrine [Rasmusdatter]., 6) Mette Hansdatter g.m. Johan Casper Siegler, oboist ved Regimentet i Århus, 7) Rasmus Hansen Broch 40 i Over Glud, 8) Hans Hansen 36 i Lystrup.

vii Niels Rasmussen * 1723 i Uth sogn †  1782 i Fulgsang, Uth sogn.
døbt 28.2. Faddere vare Peder Holgersen, Jacob Jørgensen, Rasmus Nielsen, Deliane Christensdatter, Kirsten Nielsdatter

Han var gift med Sidsel Christensdatter

623 Niels Rasmussen i Fuglsang. 23.4.1782, fol.274B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: svigersøn Mads Andersen der har stedet i fæste. A:
1) bror Christen Rasmussen i Kærhus
2) bror Hans Rasmussen Broch i Over Glud
3) bror Jens Rasmussen i Assendrup på Tirsbæk gods
4) bror Peder Rasmussen i Lyse i Stouby sogn
5) bror Jørgen Rasmussen i Boller Overmølle, [skifte 5.8.1745 lbnr.163]. B:
a Kirsten Jørgensdatter g.m. Thomas Jensen i Skjold
b Anne Kirstine [skal være Kirsten] Jørgensdatter g.m. Jørgen Pedersen på Hagsholm
c Hans Jørgensen i Skjold
d Kirsten [skal være Anne Kirstine] Jørgensdatter i Overmølle, [skifte 27.10.1758 lbnr.314, var g.m. Niels Frederiksen]. 1B: Jørgen Nielsen i Boller Teglhus
6) bror Rasmus Rasmussen i Uth, [skifte 31.5.1769 lbnr.464]. 5B:
a Jørgen Rasmussen, rekrut for Boller gods
b Niels Rasmussen, tjener i Horsens
c Peder Rasmussen, tjener i Kærhus
d Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. [Bartholomæus] Purup i Hammerum herred
e Anne Rasmusdatter, tjener i Bjerre
7) søster Maren Rasmusdatter g.m. Anders Madsen i Uth
8) søster Anne Rasmusdatter g.m. Niels [Gregersen] Bødker i Tyrsted, [skifte 9.8.1776 lbnr.520]. 3B:
a Gregers Nielsen i Tyrsted
b Kirsten Nielsdatter, tjener i Dallerup
c Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Iver Bentsen i Hornum.
(Sml. lbnr.384). Stedet Fuglsang kaldes også Truborg

viii Peder Rasmussen * .1725 i Uth sogn, † 26.9.1793 i Hyrup Lyse, Stouby sogn
Døbt 2.12. Faddere Peder Holgersen, Chr. Rasmussen, Christen Bødker, Maren Jørgensdatter, Kirsten Nielsdatter
Begravet: 1.10.1793 i Stouby kirkegård

Peder Rasmussen blev kaldt "Lyse"
Han var Gårdmand og Skovfoged. 

Han blev gift  20-10-1758 Stouby kirke med Maren Iversdatter (1733 - 1809) 

ix Jens Rasmussen. *  1728 i Uth sogn, død efter 1782.
Han boede i Assendrup under Tirsbæk gods.
døbt 12.12. Faddere Peder Holgersen, Jens Sørensen, Jens Christensen, Sidsel Jacobsdatter, Maren Jørgensdatter

x Maren Rasmusdatter. *  1731 i Uth sogn, død efter 1782.
Døbt 2.12. Faddere vare Peder Holgersen, Søren Lauritsen, Jørgen Møller, Sidsel Jacobsdatter, Deliane Christensdatter

Hun var gift med Anders Madsen i Uth.

197. Anna Rasmusdatter, * 1684 i Uth, † 1761 i Uth. 
Hun blev begravet på Uth kirkegård den 14. maj 1761.

Anna Rasmusdatter blev født i Uth omkr. 1684. Hendes dåb er dog ikke kommet med i Uth kirkebog, der starter i 1684, men hun er sikkert datter af den Rasmus Ibsen, som fik børn i 1680’erne.

kilde:
http://minjyskeslaegt.dk/

Uth kirke

198. Hans Jørgensen, * 1679, † 1750 i Over Mølle, Uth sogn.

Han blev begravet den 18. marts 1750. Han angives da at være 61 år og 3 måneder gammel.
 
Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter i Uth kirke den 7. juni 1700.

Han var møller i Boller Overmølle indtil 1730.
Det år døde hans kone Kirsten Rasmusdatter, og samme år overdrog Hans Jørgensen fæstet til Jørgen Rasmussen, bl.a. mod at denne skulle gifte sig med hans datter Karen Hansdatter.

Hans Jørgensen døde i 1735 i Over Mølle, Uth sogn, og blev begravet den 12. april 1735. Han angives da at være 72 år gl.

I skiftet efter Kirsten Rasmusdatter får man indtryk af, at boet var fattigt, men ved at gennemgå skiftet efter hans efterfølger i møllen, som døde i 1744, ses det, at der har været en forholdsvis god velstand på møllen. En velstand, der sandsynligvis er oparbejdet af svigersønnen, den unge møller Jørgen Rasmussen. Det kan læses i Annette Hoff's bog om Boller Slot, hvor også historien om slottets møller er grundig beskrevet. 
 
Børn  i hustrus 1. ægteskab:
i Margrethe Madsdatter
Hun var gift med Jens Smed i Honum

ii Maren Madsdatter * 1686
Der omkr 1716 rejste til Holsten og siden ikke havde ladet høre fra sig


Børn 2. Ægteskab

iii Mathias Borchart .* nov 1698 i Boller Møller Uth sogn.
Døbt 1 adventssøndag. Faddere Søren Jacob Gartner, Troels Nielsen skytte ?, Peder Ex Ladefoged, Morten Ibsen af ?og Maren Laursdatter af Boller 
Ved moderens død var han bosat i Dagnæs
 
 Børn 3 ægteskab

iv Borchart Hansen,*  1701 * i Boller Møller Uth sogn † 1768 i Uth sogn .
døbt 20.2.1701 i Uth. Faddere Søren Jacobsen Gartner, Jacob Ladefoged, Anne Jørgensdatter af ?, Maren Laursdatter af Boller og Laura Nielsdatter af X
Begravet 8.5.1768 i Uth.  
Han blev opkaldt efter moderens 2. mand.

 99. v Karen Hansdatter, * 1704 i Boller Overmølle, † 31. maj 1777 i Boller Overmølle. 

Hun blev gift med (1) Jørgen Rasmussen, * 1706 i Uth, † 5. august 1745 i Over Mølle, Uth sogn.  
    
Hun blev gift med (2) Mikkel Rasmussen Møller, * 1708, † 24. juli 1754 i Boller Overmølle.
      
 vi Jørgen Hansen. *  1706 * i Boller Møller Uth sogn.
døbt 18.4.1706 i Uth. Han var tilforn blevet hjemmedøbt. Faddere Peder Holgersen, Jacob Jørgensen, Peder Nielsen, Maren Xdatter, Maren Laursdatter 

 vii Christine Sophie Hansdatter.*  1707  * i Boller Møller Uth sogn.
Døbt 1.7.1708 i Uth. Faddere Chr. Holst, Jørgen Møller,  Johan Ulfeldt, Aurelia Jereminasdatter

 viii Christen Hansen*  1710* i Boller Møller Uth sogn.
 Døbt 30.11.1710 i Uth. Faddere Rasmus Tømmermand, gl. Peder Nielsen, Christen Bødker, Kirsten Nielsdatter, Maren Lauritsdatter

199. Kirsten Rasmusdatter, * 1661 i Uth, † 1730 i Boller Overmølle, Uth Sogn. 
Iflg. kirkebogen  se
http://www.vivif.dk/013.pdf noteret som gift 1700,  noteret som død i 1721

21 Borchardt Hofmann, tømrer i Bommermølle. 18.1.1700, fol.36B.

E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen, der ægter enken. B: Mathias.

92 Kirsten Rasmusdatter i Boller Overmølle. 29.6.1730, fol.75B.
E: Hans Jørgensen. B: Borch 28 i Dagnæs, Karen 26, Jørgen 25 i Tyrsted, Christine Sofie 22, Christen 20. Første ægteskab med Mads Pedersen Tømmermand. B: Margrethe g.m. Jens Smed i Hornum, Maren 44 i Holsten, men ingen livstegn i 13 år. Andet ægteskab med Borchart Tømmermand i Boller Overmølle, skifte 18.1.1700. B: Mathias 32 i Dagnæs

Den 29. juni 1730 blev som det ses afholdt skifte i boet efter afdøde møllerkone Kirsten Rasmusdatter i Over Mølle.
Ved sin død efterlod hun sig enkemanden Hans Jørgensen samt børn af tre ægteskaber. 

 I første ægteskab med Mads Pedersen, der her nævnes med tilnavnet tømmermand, var der to døtre: Margrethe Madsdatter, gift med Jens Smed i Hornum, og Maren Madsdatter, der for 13 år siden rejste til Holsten og siden ikke havde ladet høre fra sig. Hun angives i øvrigt at være 44 år gammel. 

 I ægteskabet med Borchart Hofmand, der også nævnes med tilnavnet tømmermand, havde hun sønnen Mathias Borchart, der var 32 år gammel og bosat i Dagnæs. 

 I ægteskabet med Hans Jørgensen var der børnene Borck Hansen, 28 år, bosat i Dagnæs, Jørgen Hansen, 25 år, bosat i Tyrsted, Christen Hansen, 20 år, tjenende hos broderen i Dagnæs, Karen Hansdatter 26 år, hjemme hos faderen, og Christine Sophie Hansdatter, 22 år, tjenende på Boller.

Boet var meget fattigt og den samlede værdi beløb sig kun til 66 rdlr. Møllehuset, [der] var på 12 fag, var brøstfældigt for 24 rdlr., og ladehuset på 11 fag skulle repareres for 10 rdlr., mens der på tørve og porthus med 4 fag behøvedes 6 rdlr. til reparation. Maaleværket af 14 alens længde var brøstfældige for 25 rdlr., og møllehjulet skulle repareres for 20 rdlr.  

 Hun blev gift med (1) Mads Pedersen.  
 
Hun blev gift med (2) Borchart Hofmand, † 1699, begravet 30.4.1699.

 Hun blev gift med (3) Hans Jørgensen, gift 7. juni 1700 i Uth kirke, * 1679, † 1740 i Over Mølle, Uth sogn. 

Boller slot som det ser ud i dag

200. Christen Christensen Børsting, * 1670, † 1742 i Sjelle sogn. 
Begravet 20 Mar 1742, Sjelle kirkegård

Han blev gift med Anne Nielsdatter
 
Hans moder Maren Nielsdatter er nævnt i et skifte under Skanderborg rytter 17-9-1728 i skiftet efter Hans Mønster, tidligere forpagter på Ørumgaard og hans hustru Else Børgesdatter.
Hans mor Maren Nielsdatter var halvsøster til Else Børgesdatter.

1352 Hans Mønster tidligere forpagter på Ørumgård og hustru Else Børgesdatter i Sjelle. 17.9.1728, fol.154.Hans A: Af første ægteskab B: Øllegaard g.m. Morten Mikkelsen i Dallerup nu i Horsens, Christen fuldmægtig på Vamdrup Hovgård ved Kolding. Hendes A: søster Anne Børgesdatter enke efter Laurids Hesselberg nu i Randers, søster Birgitte Børgesdatter g.m. Folmer Thomsen, død. 4B: Børge i Bjerre, Thomas i Holstebro, Cathrine, Maren, søster Anne Børgesdatter, halvsøster Maren Nielsdatter, død. B: Christen Børsting i Sjelle. 7. 
 
".No 74: Olle Pedersen - For gaarden No 9: - Reg 1:Tingswidne Skiøde af 30te Nov: 1597: hworwed Willads Nielsen i Spørring med fleere afhænder til Anders Pedersen i Baarum, deres Arwede Rættighed udj Peder Swendsens iboede gaard i Sielle og 4 Agre Paa Herschen Mark. - 

Sag 1:Peder Jensen i Stadgaard, den dag Sad i Dommer sted til Framløf Herredsting Michel Breed i Høver, Rasmus Mogensen i Siøballe, Aar efter Guds Biurd 1597 Onsdagen den 30 dag Novembris war skicket inden for Ting forstandig Mand Anders Pedersen udi Baarum hand Esket bedes og fik et fuldt Tings winde af Otte Dannemænd som er Michel Bred i Høver, Jens Rasmussen i Siøballe, Peder Jensen i Lundgaard, Michel Sørensen i Galten, Rasmus Jensen i Harløf, Rasmus Nielsen i Høver, Jens Pedersen i Hørslefgaard, Jens Jensen i Taastrup, Hwilke fornewnte Otte Dannemænd, der wunde paa deris gode Troe og Rette Sanden, at de saae og hørde inden fornewnte Ting stod Willads Nielsen i Spørring paa sin egne wegne, Anne Niels Datter i Sielløe paa sin egen, med hendes ægte Hosbond Peder Swendsens ibm hans paalagte Haand og Samtøcke, Las Sørensen i Hommeluhr paa hans Hustrue Kiersten Jensdaatters wegne, di handlig for tings Som Skøette, Solde etc. til Anders Pedersen i Baarum og hans Hustrue Maren Pedersdatter, og deris Arwinger til Ewindelig Kiøb og Eiendom, først, ald den arfwelod og part deel og Rettighed som fornewnte Willads Nielsen og Anne Nielsdaatter  hawer Arfwet efter deris Salig afgange fader Niels Willadsen og deris Moder Ellen Nielsdatter i den gaard i Siellø Peder Swendsen iboer Og 4 Agger leggendes inden Hersken Mark skiel, som er 2 Agger i Bruns wang, den Eene legger imellem Dines Nielsens Gaards Jord og Mickel Andersen, Den anden ligger imellem Peder Stisens Gaards Iord og Lauritz Rastropis Tieners gaards Iord, Den Tredie agger legger i Sondall imellem Michel Andersens og Peder Stisens Gaards Iord, som wender paa Siellø weien, med den een ende og paa Præstens Iord med den anden ende, Og den fierde agger Brems agger ligger imellem Michel Andersen toe agger, dernest ald arwelod og part som fornte Las Sørensens hustrue Kiersten Jensdatter hawer arwet efter hendes Sal Fader Jens Nielsen i fornte Gaard i Siellø som Peder Swendsen iboer og fornte 4iire agger paa Herskend Mark, fornte Anders Pedersen og hans Hustrue Maren Pedersdatter skal hawe, nyde etc. og kiendes de at hawe annammet Pending Sølw og fuldt wærdt aldeles efter deres gode willie og nøye, saa de takker dennem got for god reedelig Betaling i alle maader.
In Cuius rei Testemonium Sigilla presentibus instercus impressa. 
 
Reg 2: Et Skiøde og Eiendoms Tingswidne af 14 April 1706: hworudj er indrycket et Skiøde, udgiwet den 11te Marti 1705, af  Jens Nielsen til Chresten Chrestensen Børsting, paa 2de parter af hans paaboede Selw Eier gaard i Sielle. 
  
Sag 2: Claus Jessen Kongelig Mayts Herredsfoged i Framløf Giern Herretsting Olluf Hansen Branderup Skriwer sammesteds, Giør Witterligt at aar efter Guds Byrd 1706 Onsdagen den 14 April. Paa fornte Herreds Ting for Retten sig fremstillet Erlig og Welagte Mand Christen Christensen Børsting af Sielle Og i Rettelagde et Instrument af indhold ligesom en skiøde paa iboende gaard af Jens Nielsen ibm underskrewet af Dato 11 Marty 1705. Hwilken til indhold formelder som følger: Kiendes Jeg underskrefne Jens Nielsen nu Boende i Sielle og hermed witterliggiør, at ieg med min Hustrue Anne Didløfsdaater Møller hendes willie og Samtøcke hawer Soldt, Skiødt etc. til Christen Christensen Børsting af Sielle de to parter af Selw Eier Rettigheden i den gaard i Sielle som ieg hidtil har beboet Hartkorn 7 td 4 skp og efter Reductionen til Rytterhold 7 td. Som hand derfore hawer betalt efter mit nøie, saa ieg tacker hannem got for god og Reedelig og Rigtig Betaling. Hwad aftale ellers imellem os er giort med mit Lewnets ophold og deslige, Samt den paa gaarden wærende Kongl. Restanzez af betaling, der i mellem os Oprettede Contract af dags dato giwer nærmere forklaring. Witterlighed: Peder Jensen, Storring og Niels Johansen ibm. Sielle den 11 Marty Ao 1705. Actum utsupra.

Reg 3: Tingswidne Skiøde af 20 Decbr 1731: hworwed Chresten Børsting igien afhænder sin Selw Eier Rættighed i denne gaard til Sønnen Chresten Chrestensen. - 

Sag 3: Johannes Snell af Høver Birkedommer etc. og Lorentz Frobøse af Galten, skriwer, sammested; Giør Witterligt ataar efter Christi fødsel 1731 Torsdagen den 20 Decbr war til stæde for Retten Christen Christensen Børsting af Sielle, som i Haand tog sin ældste Søn Christen Christensen Børsting den yngere af Sielle og sin frie willie og welberaad hue Soldte skiødte etc. til ham og sin Hustrue Anne Jensdaatter den SelfEier Rettighed i den gaard bemte Christen Børsting den ældre hawer Eiet, og sig af Jens Nielsen i Sielle tilforn handlet.
Og kiendes han at hawe annammet og oppebaaret Sølf Penge fyldest og fuld wærd af fornte sin Søn og kiender sig ingen Lod deel eller Rettighed i samme.  Actum Anno Die et Loco utsupra. Reg 4:dto af 5 Juli 1742: paa halwparten af Chresten Børstings Selw Eier gaards Bonde Eie som hand til sin hustrue afhænder. - 

Sag 4: Johannes Snell af Høver, Birkedommer etc. og Niels Wissing af Schanderborg, Birkeskriwer sammesteds; Giør witterligt at Anno 1742 Torsdagen den 5 July war tilstæde for Rætten Christen Børsting af Sielle, bewiiste at hawe Laugbudt sin iboendeGaard, og bewiiste med Skiøde af 20 Decembr 1731 at hawe skiøde paa samme. Desaarsag hand nu i Haand tog hans kiærestes Broder Niels Hansen af Taastrup paa hendes wegne, og til bemelte hans Kiæreste Anne Hansdaatter, med fire willie og welberaad hue, til hende Solte, og Skiødte etc. halwparten af hans tilhørende SelfEiergaard Bunde Eie, som hun og hendes Arwinger maae hawe, nyde, bruge og beholde til Ewindelig arw og Eiendom. Og kiendes fornewnte Christen Børsting, at hawe annammet og oppebaaret Sølf Penge fyldest og fuld wærd af fornefnte hans Kiæreste Anna Hans Daater saa hand takker hende, og kiendes ingen ydermeer Lod, del eller Rettighed i samme.
Actum Anno die et Loco udsupra. Reg 5:Skiøde af 31 July 1766: udsted af Chresten Børstings Arwinger til Olle Pedersen i Sielle, paa Selw Eier Rættigheden i berørte gaard. - 

Sag 5: Underskrevne Christen Christensen Børsting i Kalbyegaard, Jens Christensen tienende i Sielle, Niels Christensen Gaardmand i Schiørring, Christen Nielsen i Ellerup paa min Hustrue Else Christen Daatters wegne og Jens Albrectsen i Roede som formynder for Albret Christensen, samtlig Arwinger efter afgangne Christen Børsting i Sielle, Kiendes og hermed witterligiør, at wi efter erhwerwet Laugbuds tingswidne af 3 July sidst, hawer Solgt og afhændet etc. til Olle Pedersen i Sielle, hans Hustrue Abelone Albretsdaatter SelwEier Rettigheden i den gaard i Sielle som fornewnte Christen Børsting og efter ham Jens Kattrup beboede og nu beboes af fornewnte Olle Pedersen, og som hand for samme hawer giwet os fyldest og fuld wærd, saa wi ingen ydermeere Lod, del eller rettighed har i samme. Sielle den 31 July 1766. Læst paa Birketinget Torsdagen den 11 Sept 1766 og i Protocollen indført.

Børn:

100. i Christen Christensen Børsting, * 1700, † 1749 i Sjelle sogn. 

Han blev gift med (1) Anne Jensdatter, gift 27 jun 1728 i Sjelle kirke

Han blev gift med (2) Abelone Albertsdatter.

201. Anne Nielsdatter, * 1668, † 1737 i Sjelle sogn. 
Begravet 04 Okt 1737, Sjelle kirkegård, Framlev Herred
 
I kirkebogen er skrevet ved hendes død: " 19 p. trini., blef begraffen gl. Christen Børstings kone, sal. Anne Nielsdatter i en fÿrkiste /efter Kongl. allernaadigste forordnings nye erindring/ 69 aar gl.

Parti fra Sjelle kirke

204 Søren Thomasen Elev  † 1722 i Elev sogn

Han var fæstegårdsmand i Elev

Børn

* omk. 1688 † 1773 i Borum sogn 

102. Thomas Sørensen Elev 

Begravet 18 mar 1773 i Borum. 

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, gift 27 dec. 1725 i Borum.

205 Søren Thomasens hustru

Elev kirke

206  Peder Rasmussen Fregerslev* omk 1659 i Fregerslev, Hørning sogn, † nov 1731 i Borum sogn

Begravet 08 nov 1731 i Borum. 

Han blev gift 20 juni 1697 i Borum  med Apelone Nielsdatter

Han overtog gården i Borum ved sit ægteskab med enken Apelone Nielsdatter. 

I 1699 blev han stævnet af feltskær Conrad Rindelev, som havde giftet sig til en gård i  Borum. Sagen drejede sig om en so, som var fundet i Peder Rasmussens kålgård med et  sønderlemmet ben. Peder blev endvidere anklaget for at have frapløjet noget af Rindelevs  jord, en sag som kom til at versere i flere år. Endvidere en sag om "det lange hus" i  Borum, som Peder Rasmussen havde pant i for et lån på 10 sldr. Huset blev synet og  fundet i slet tilstand, men dog repareret af Peder, der således ikke fandt, at han havde  krævet en ublu husleje for huset. Således fortsatte det gennem flere år.

1708 Peder Rasmussen af Borum stævnede Konrad Rindelev og Hans Danielsen af Borum angående det stykke jord ved den nordre ende af Borum bakke på Borum mark. Poul Jensen af Snåstrup, som er 70 år, vidnede, at for 50 år siden tjente han 10 år i Borum, og da blev jorden brugt af sl Peder Andersen, som boede i den gård, Peder Rasmussen paaboer. på spørgsmål svarede han, at Peder Andersen ejede 2 gårde, nemlig den gård, Peder Rasmussen paaboer såvel som Hans Danielsens gård, og de 2 gårde har været delt og beboet af 2 i 44 år, da sl Peder Andersen overdrog Hans Danielsens gård til hans søn Oluf Pedersen, og han selv og efter ham hans søn Peder Pedersen brugte den omtvistede jord til den anden gård. Jørgen Jensen af Labing, vidnede at for 40 år siden brugte Peder Andersen, der døde for 24 år siden, omtalte jord og efter ham hans søn sl Peder Pedersen, men om det var eje eller leje, vidste han ikke. flere vidnede (383a) Jesper Pedersen af Borum, som har Peder Rasmussens søster til ægte og kan mindes 40 år, hvori den omtvistede jord har været brugt til Peder Rasmussens gård upåklaget indtil for 8 år siden, og endvidere at Peder Andersen var hans far og Peder Pedersen hans bror, og var født i den gård, Peder Rasmussen paaboer. Oluf Jespersen i Borum, som har Peder Rasmussens søster til ægte og mindes 38 år, vidnede som Jesper Pedersen 

Der blev ikke holdt skifte efter hverken Peder Rasmussen eller Apelone Nielsdatter, idet  gården inden de døde var overtaget af sønnen Peder Pedersen. 

Børn i 1 ægteskab:

i Maren Pedersdatter, *  1688 i Borum sogn, †  1754 i Årslev sogn

Begravet 12 jun 1754 i Årslev kirkegård.  

Hun blev gift med Niels Michelsen Haugaard 10 aug. 1710 i Borum kirke.

ii Anne Pedersdatter, *  1690 i Borum sogn, †  1759 i Pannerup, Trige sogn, 

Begravet 2 mar 1759 på Trige kirkegård.  

Hun blev gift med (1) Niels Pedersen

Hun blev gift med (2) Rasmus Sørensen Pankbøl 24 sep 1730 i Trige kirke.

Tingbogen Borum 1706:  herredsfoged Claus Jessen stævnede Peder Rasmussen Fregerslev i Borum med hustru og datter Anne Pedersdatter med flere angående  (236a)  den byg og tyveri, som de sigter dragon Niels Jensen og Anne Tomasdatter for, samt for ransagning. navng vidnede, at Peder Fregerslevs hustru Abelone Nielsdatter havde sagt, at der var stjålet  blev ransaget efter det i rytterhuset

G 240 73 2/5  77, 4. maj 1759, Pannerup 

Anne Pedersdatter, død 

Rasmus Sørensen, enkemand 

Hendes børn med Niels Pedersen: 

Peder Nielsen, boende i Qvottrup 

Peder Nielsen i Borum 

Anne Nielsdatter ~ Jens Olesen i Haldum 

Apelone Nielsdatter ~ Søren Poulsen i Hjortshøj 

Mette Nielsdatter ~ Peder Poulsen i Elev 

Barn med enkemanden: 

Søren Rasmussen, 27 år

iii Sidsel Pedersdatter, * 1693 i Borum sogn, † 1775 i Pannerup, Trige sogn, 

Døbt 10 dec. 1693 i Borum kirke. Søndagen den 2. advent var Peder Pedersens datter til daaben, som blev kaldet  Sidsell Pedersdatter.  Maren Andersdatter ????? af Aarhuus bar barnet. Faddere: Jens Jørgensen af Aarhuus. Michel Mogensen ibid. Oluf Jeppesen. ?Jens? Fogh, Karen Olufsdatter

Begravet 25 apr 1775 i Trige kirkegård.  

Hun blev gift med (1) Niels Knudsen, også kendt som Niels Knudsen Terp.  

Hun blev gift med (2) Laurids Sørensen 13 jun 1717 i Trige kirke

Børn i 2 ægteskab 

iv Peder Pedersen, * 1698 i Borum sogn †  nov. 1731 i Borum sogn

Døbt 21 apr. 1698 i Borum kirke.  Endnu er fød Peder Rasmussens barn Peder.  Kirsten Rasmusdatter af Jerngyde bar det.  Faddere: Rasmus Pedersen, Knud Nielsen, Peder Envoldsen, Karen Olufsdatter, Wolborig Rasmusdatter    

Begravet 24 nov 1730 på Borum kirkegård.

Peder Pedersen var selvejer og betalte i 1720 6 rdl. i husbondhold på faderens selvejergård i Borum, Gården var på 7 tdr. 3 skp. og der var 70 fag bygninger, somv ar temmelig ved magt. Da det ikke har været muligt at finde noget bryllup hverken i Borum eller nærliggende sognes kirkebøger, har han måske været ungkarl, og han har heller ikke fået nogen børn døbt i Borum kirke.

Noget skifte er mærkeligt nok heller ikke fundet, men i 1732 betalte hans søsters mand Tomas Sørensen Elev husbondhold for en gård i Borum, som han havde tilkøbt sig, og den gård havde nøjagtig samme størrelse hartkorn. Gårdens herlighedsejer var dog blevet ændret fra rytterdistriktet til godset Frisenborg.

v Rasmus Pedersen Fregerslev *  1701 i Borum sogn, † 1765 i Borum sogn, 

Døbt 22. nov 1701 i Borum  Den 25 søndag trinit var til daaben Peder Rasmussens søn Rasmus kaldet.  Maren Rasmusdatter Foghs bar barnet.  Faddere: Søren Andersen af Galten,  Knud Nielsen af Kochtvedgaard,  Anne Olufsdatter,  Else Postmdsd..

Begravet 1 feb 1765 på Borum kirkegård.  Den 1 februar blev jordet Rasmus Pedersen Freslef gammel 63 år

Han blev gift med (1) Anna Jensdatter 10 okt 1723 i Borum

  Dom: 20 post trinit (10. oktober) blev Copuleret Rasmus Persen og Anne Jensdatter

Han blev gift med (2) Maren Olufsdatter, 2 juni 1726 i Borum

Den 18 december blev Rasmus Persen og Maren Olufsdatter trolovet. 1726  Maria besøgelsesdag blev Rasmus Persen og Maren Olufsdatter copuleret.

Først ved sit 2 ægteskab blev Rasmus Pedersen Fregerslev selvejer, idet han i 1727 løste bondhold på den gård i Borum, hans 2 hustrus mor Berete Jensdatter og Conrad Rindelev havde ejet. I 1778 overlod Rasmus Pedersen Fregerslev halvdelen af gården til sin svigersøn og nevø Peder Nielsen fra Panderup, som var blevet gift med hans datter. Da han var søn af Rasmus Pedersen Fregerslevs halvsøster Anna Pedersdatter, skulle de som søskendebørn have kongelig tilladelse til at blive gift.

1747 fæstede Rasmus Pedersen Fregerslev sammen med Thomas Sørensen Elev, Jens Jensen og Peder Jespersen på egne og bymændenes vegne Borum sogns kirketiende af Lyngbygård.

vi 103. Kirsten Pedersdatter *  1704 i Borum sogn † 1763 i Borum sogn

Døbt 17 aug 1704 i Borum,

Begravet 06 Nnov 1763 i Borum

Hun blev gift  27 dec. 1725 i Borum med Thomas Sørensen Elev

vii Niels Pedersen Borum *  nov 1707 i Borum sogn,  † august 1784 i Skibby, Harlev sogn

Døbt 27 nov 1707 i Borum kirke. 1. advent blev døbt Peder Rasmussens barn Niels.  Maren Pedersdatter i Aarsleff bar barnet

faddere: Rasmus Hansen i Javngyde, Knud Kochgaard, Maren Rasmusdatter

Begravet  i Harlev 14 august 1784   

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter Leth 29 jun. 1732 i Harlev 

Tíngbogen: Niels Pedersen og Kiersten Pedersdaatter Læth af Harlef Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sødskende Børn. Friderichsberg Slot den 26 Januarii Ao 1732. Til Aarhuus Hospital 8 mk.  339 No 40

Niels Pedersen Borums hustru Kirsten Pedersdatter Leth var datter af hans faster Volborg Rasmussen og Peder Nielsen Leth i Skibby. De var dermed fætter og kusine og måtte som nærbeslgtede have kongelig dispensation til ægteskabet. 

Deres gravsten findes i Harlev, den er "bekostet af deres i live værende 6 børnebørn", nemlig den ene datter Apelone Nielsdatter Skibbys 6 døtre. Den anden datter Kirsten Nielsdatter, som sammen med sin mand Peder Dinesen overtog gården i Skibby, fik ingen børn. Deres gravsten er også bevaret i Harlev, hvor begge sten findes i begravelseskapellet. 

207 Apelone Nielsdatter, * omk 1666 i Søften sogn, †  jan 1742 i Borum sogn

Begravet 24 jan 1742 i Borum. 24 januar blev jordet Apolone Nielsdatter i sit alders 78 aar

Hun blev gift med (1) Peder Pedersen. 

Hun blev gift med (2) Peder Rasmussen Fregerslev 20 jun. 1697 i Borum, 

Apelone Nielsdatter og Knud Nielsen var søskende og de havde en halvsøster, og de var alle tre født i Søften, hvor Niels Pallesen var selvejer indtil han blev fæster af Koldkærgård, som han over- tog efter at den forrige fæster Niels Tomasen helt ruineret havde forladt gården 

I 1697 lovbød og solgte Apelone Nielsdatter i Borum en fjerdepart af den  gård i Borum, som hun havde arvet efter sin første mand Peder Pedersen. Som lovværge  mødte hendes fader Niels Pallesen fra Kolkærgård i Kasted sogn. 

Fremlev Herred Ting  1/4 1696

Niels Jensen af Lading fremlagde fuldmagt af Laurids Lauridsen og Peder Pedersen i Borum, med hans brødre Laurids Pedersen og Jesper Pedersen sst deres underskrift til vitterlighed. Peder Pedersen i Borum og hustru Abelone Nielsdatter solgte og skødede til Envold Nielsen i Borum mølle og hans hustru Johanne Jespersdatter de parter, de var berettiget til og pantsat af sl Peder Olufsens børn Anders Pedersen Peder Pedersen deres søstre Berete  Pedersdatter og Karen Pedersdatters børn, Tomas Nielsen Fog Peder Nielsen Fog og deres søster Maren Nielsdatter Fog efter pantebrev, dateret Sønderherreds ting 1687, samt dom af samme ting 13/10 1693, og landstingsdom dateret  17/10 1688, og dom her af tinget 11/7 1694 i den selvejer bondegård i Borum, Konrad Rindelev påboer, med  tilliggende gadehus Brunsvig og Borum mølle, årlig mølleskyld 3 tdr 4 skpr mel, og i den selvejer bondegård i Borum, sl  Jesper Olufsen påboede og Borum mølle, årlig mølleskyld 6 skpr 2 fdk mel, og desuden 1 1/2 skp årlig mølleskyld, som  arveligt er tilfaldet Peder Pedersen (34b)  efter hans sl mor Maren Olufsdatter, og Laurids Lauridsen og hustru Anne Pedersdatter skødede til Envold Nielsen og  hustru, det hun arvede efter hendes sl far Peder Olufsen i den gård, Konrad Rindelev påboer og Borum mølle, årlig  mølleskyld 4 skpr mel.

19/5 1697.

Søren Andersen af Galten, fuldmægtiget af Abelone Nielsdatter i Borum, angående lovbud af 4.parten af hendes  påboende selvejer bondegård i Borum stævnede Jens Pedersen i Borum Erik Pedersen Jesper Pedersen og Oluf  Jespersen sst  (120a)

og lovbød den 4.part af hendes selvejergård.

23/6 1697

Abelone Nielsdatter i Borum med hendes far Niels Pallesen solgte og skødede til Abelone Nielsdatters mand Peder Rasmussen (128b)  den 4.part af hendes påboende selvejergård i Borum

Jens Pedersen af Borum på egne og brødres vegne, nemlig Erik Pedersen og Jesper Pedersen 3.ting opbød deres sl bror Peder Pedersens børn deres tilfaldne arv 300 sld.

kilde: http://www.dragtilminde.dk/HFforslgt/apelone.html

Den store gravhøj Borum Eshøj ved Århus lå på et højdedrag med vid udsigt. I 1871 var dele af højen ved at blive fjernet, og den første grav blev fundet. Heri lå liget af en ældre kvinde. Ved en større udgravning i 1875 fandt man to kister med ligene af to mænd, en ældre og en yngre. Højen er sikkert oprindelig rejst over kisten med den ældre mand, som lå i højens centrum. Senere kom de to andre grave til. Egetræerne, som kisterne er lavet af, blev fældet ca. 1350 f. Kr.

212 Niels Mortensen   † september  1747 i Vrangstrup, Granslev sogn

Han blev gift 1 med Karen Jensdatter

Han blev gift 2 med N N

Skifte: Niels Mortensen i Vrangstrup 15/9-1747 F. 172a. Enke: Karen Jensdatter L.V. Niels Jensen Foeg i Haurum.  Børn:  Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev.  Anne Nielsdatter g.m. Morten Christensen i Granslev.  Maren Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Vrangstrup.  Morten Nielsen - 23 år, hjemme.  Jens Nielsen - 17 år.  Rasmus Nielsen - 11 år.  Jørgen Nielsen - 5 år.  Bodil Nielsdatter - 20 år.  Anne Nielsdatter - 15 år.  Karen Nielsdatter - 13 år.  FM: Enkens bror Søren Foeg i Haurum og Morten Lauridsen i Haurum.  Oplysning: Enken bliver ved gården.

Børn:

1 106 Morten Nielsen   *  omkring 1724, †  1760 i Vrangstrup, Granslev sogn

Han bliver gift 2 august 1752 I Vellev med Gertrud Nielsdatter

Morten Nielsen i Vrangstrup 29/10-1760, F. 599a E: Giertrud Nielsdatter. LV: Hendes far Niels Mouritsen. Barn: • Kirsten Mortensdatter - 5 år i Vellev. FM: Afdødes bror Jens Nielsen i Glæsborg. Opl.: Der var indestående arv i boet til afdødes søskende: Jens Nielsen i Glæsborg, Rasmus Nielsen og Jørgen Nielsen og Karen Nielsdatter. Se skifte nr. 698.

2 Bodil Nielsdatter    *  omkring 1727   i Vrangstrup, Granslev sogn,  † august 1754 i Vrangstrup, Granslev sogn

Hun var gift med Niels Nielsen Tørring

Skifte: 135. Bodil Nielsdatter i Vrangstrup 12/8-1754 F. 323b.  Enkemand: Niels Nielsen Tørring.  Børn:  Niels Nielsen - 4 år.  Niels Nielsen - 2 år.  Oplysning:  Den afdødes bror: Morten Nielsen i Vrangstrup

3 Jens Nielsen    *   omkring 1730 i Vrangstrup, Granslev sogn

4 Anne Nielsdatter    *  omkring 1731  † december 1795 i Haurum sogn. Hun var gift i Haurum 1787 med Anders Christensen Hald

698. Anne Nielsdatter i Haurum 4/12-1795 F. 577a.   Enkemand: Anders Christensen Hald.  Arvinger: Hendes b ror: Morten Nielsen i Vrangstrup. Død og efterladt:  Kirsten Mortensdatter g.m. Laurids Jensen Snedker i Lerbjerg.  Bror: Rasmus Nielsen i Gejlund. Død og efterladt:  Christen Rasmussen Fogh - 28 år, tjener i Haurum.   Niels Rasmussen - 14 år, hos sin farbror: Jørgen Nielsen i Voldby.  Bror: Jørgen Nielsen Fogh i Voldby på Frijsenborg gods.  Søster: Maren Nielsdatter g.m. Jens Winther i Voldby. Død og efterladt:  Niels Jensen Winther - 36 år, i Voldby.  Halvsøster: Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev. Død og efterladt:  Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Granslev.   Anders Pedersen i Granslev.   Niels Pedersen i Granslev.   Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen Bach i Væth på Bidstrup gods.  Maren Pedersdatter g.m. Jens Simonsen i Væth på Frisenvold gods. Død og efterladt:   Simon Jensen - 25 år, tjener hos skovridderen ved Frisenvold.  Peder Jensen - 18 år, tjener i Væth.  Morten Jensen - 14 år, tjener i Laurbjerg på Bidstrup gods.  Jens Jensen - 6 år, tjener i Væth.  Maren Jensdatter - 23 år.  Kirsten Jensdatter - 21 år g.m. skoleholderen Jens Jørgensen i Granslev.  Anne Jensdatter - 12 år, her i stervboet.  Halvsøster: Anne Nielsdatter. Enke efter Oluf Sørensen i Granslev.

5 Karen Nielsdatter    * omkring 1734 i Vrangstrup, Granslev sogn

6 Rasmus Nielsen Fogh    * omkring 1736 i Vrangstrup, Granslev sogn  † april 1783 i Gejlund, Skjød sogn

Han var gift med Maren Nielsdatter

Skifte: 494. Rasmus Nielsen Fogh i Gejlund (Skjød sogn) 28/4-1783 F. 244a.  Enke: Maren Nielsdatter L.V. Peder Rasmussen i Haurum.  Børn:  Christen Rasmussen - 16 år,   Niels Rasmussen - 2 år,  Sidsel Rasmusdatter - 12 år,  F.M. Afdødes bror: Jørgen Nielsen i Voldby.  Oplysning:  Enken blev ved gården.  Se skifte nr. 527.

7 Jørgen Nielsen Fogh  * omkring 1742 i Vrangstrup, Granslev sogn,  † 1805 i Voldby sogn 

Han var gift med Maren Jensdatter 

Skanderborg, Gjern, Voldby, Woldbye Sogn og Bye, , 16, FT-1787, B4105                                                                        Jørgen Nielsen 45 Gift Manden Bonde og Br. Beb                      Maren Jensdtr 50 Gift Koenen                                             Karen Jørgensdtr! 14 - deres Børn                                                Anne Jørgensdtr! 10 - deres Børn

Skanderborg, Gjern, Voldby, Woldbye, , 17, FT-1801, B4115      Jørgen Nielsen 60 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer          Maren Jensdatter 66 Gift Hans Kone                                    Anne Jørgensdatter 24 Ugift Deres Datter                             Niels Rasmusen 18 Ugift Tjenestefolk                                     Poul Kristensen 12 Ugift Tjenestefolk 

Skifte Frisenborg gods,  G 341-385 5/9,  134, 21. Marts 1805, Voldby,  136, 23. December 1805.  Jørgen Fogh, død.  Maren Jensdatter, enke.  Deres børn:  Karen Jørgensdatter ~ Niels Nielsen i Voldby.  Anne Jørgensdatter, 28 år, senere giftes med Jens Laursen

8 Maren Nielsdatter  *1795 i Vrangstrup Granslev sogn 

Hun var gift med Jens Nielsen Winther

Børn i 2 ægteskab

9 Maren Nielsdatter  †  1764

Hun var gift med Peder Andersen

10 Anne Nielsdatter  †  1791 i Granslev sogn

Hun var gift 1 med  med Morten Christensen, hun var gift 2 med  1 Oluf Sørensen Bach

G 240 73 4/5.  189, 24. maj 1764, Granslev.  Morten Christensen, død.  Anne Nielsdatter, enke.  Hans arvinger:  1)  søster Anne Christensdatter, død.  1a) Maren Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen i Granslev.  1b) Sophie Pedersdatter ~ Søren Christensen i Bøstrup.  1c) Bodil Pedersdatter, ugift.  2)  søster Kirsten Christensdatter ~ Niels Jørgensen, død, hos Jørgen Nielsen i Granslev.  Lavværge Jacob Pedersen 

G 240 72 10/16.  259, 12. februar 1791, Granslev.  Ole Sørensen, død.  Anne Nielsdatter, enke.  Hans arvinger:  1) broder Mads Sørensen i Knudstrup.  2) broder Mogens Sørensen i Stevnstrup.  3) broder Rasmus Sørensen i Væth.  4) søster Anne Sørensdatter ~ Niels Nielsen i Houlbjerg.  5) søster Maren Sørensdatter ~ Anders Pedersen i Granslev

213 Karen Jensdatter

Granslev smukke kirke

214 Niels Mouritsen  † april 1781 i Vellev

Han var gift 1 med Kirsten Nielsdatter

Han var gift 2 med Kirsten Madsdatter

Skifte: 465. Niels Mouritsen i Vellev 4/4-1781 F. 183b.  Enke: Kirsten Madsdatter L.V. Mikkel Madsen i Vellev.  Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:  • Giertrud Nielsdatter g.m. Mikkel Madsen i Vellev.  • Mourits Nielsen, i Vellev.  • Else Nielsdatter g.m. Peder Lauridsen i Vrangstrup.  Barn af dette ægteskab:  • Karen Nielsdatter - 12 år.  F.M. for Karen: Hendes halvbror: Mourits Nielsen i Vellev.

Børn: 

1 107 Gertrud Nielsdatter     †  efter 1801

Hun bliver gift 2 august 1752 i Vellev 1 med Morten Nielsen

Hun bliver gift 2 med Mikkel Madsen 

2 Mourits Nielsen  † 1788 i Vellev sogn

Han var gift 1 1 maj 1774 i Gerning med Karen Christensdatter

Han var gift 2 med Karen Madsdatter 

Hans første hustru er datter af ane 72 Christen Nielsen Snedker

417. Søren Christensen Snedker i  Danstrup, ugift, 3/6-1778, F. 118a.  Arvinger:  • Bror Niels Christensen - 29 år.  • Søster Karen Christensdatter g.m. Mourits Nielsen i Vellev.  • Søster Maren Christensdatter - 24 år; tjener i Houlbjerg. • Søster Anne Christensdatter - 20 år, tjener degnen i Hvorslev.  FM: for Maren og Anne Peder Iversen  i Gerning.  Opl.: Den afdødes bror fæstede  huset. 

viborg, Houlbjerg, Vellev, Welløw Bye, , 28, FT1801, B5194
Søren Amdisen 48 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer samt Lægdsmand og Sognefoged 
Karen Christensdatter 49 Gift Hans Kone 
Christen Mouritsen 21 Ugift Hendes Børn 
Niels Mouritsen 16 Ugift Hendes Børn 
Mourits Mouritsen 12 Ugift Hendes Børn 
Øllegaard Sørensdatter 10 Ugift Deres Børn 
Stine Sørensdatter 8 Ugift Deres Børn 
Kirsten Sørensdatter 5 Ugift Deres Børn 
Peder Lauritsen 21 Ugift Tienestefolk 
Giertrud Mouritsdatter 29 Ugift Tienestefolk

949. Karen Christensdatter i Vellev 14/8-1809 F. 819b
 Enkemand: Søren Amdisen Sognefoged
 Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mourits Nielsen:
 • Christen Mouritsen . 29 år
 • Niels Mouritsen – 24 år
 • Mourits Mouritsen – 21 år
 Børn af dette ægteskab:
 • Øllegaard Sørensdatter – 19 år
 • Christine Sophie Sørensdatter – 17 år
 • Kirsten Sørensdatter – 14 år
 T.V. for de 3 umyndige piger: Deres morbror: Niels Snedker i Voldby.   Oplysninger:   Enkemanden anmeldte, at hans steddatter Giertrud Mouritsdatter har fået arven efter hendes sal. far.  Se skifte nr. 371 + 579

Note: Da Karen Christensensdatter dør, gifte hendes 2 ægtemand Søren Amdisen sig med Mourits Nielsen og Karen Madsdatters datter Gjertrud Mouritsdatter

3  Else Nielsdatter 

Hun var gift med Peder Lauridsen i Vrangstrup

Børn i 2 ægteskab

4 Karen Nielsdatter

215 Kirsten Nielsdattter 

Fra Vellev kirke

224 Jens Sørensen Maagaard * ca 1678 i Gerning sogn † 1732 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn
Begravet i Hvorslev 23/11 1732, 54 år gammel

Gift 22/10 1717 med Karen Nielsdatter i Amstrup

Karen Nielsdatters første mand Jens Sørensen Maagaard er som det ses her ane 224. Hun er dermed stammor til ane 14 Niels Jensen og i hendes 2 ægteskab er hun ane 127, hendes mand nr. 2 ane 126 Christen Rasmussen er stamfar til ane 15 Maren Sørensdatter, der jo så bliver gift med Niels Jensen og bliver forældre til min oldemor Birthe Nielsdatter

Børn:
i Niels Jensen * 2 maj 1717 i Amstrup, Hvorslev sogn † 1717 i Amstrup, Hvorslev sogn;
Dåb: Barnets moster Maren Nielsdatter i Amstrup, Anders Møller i Amstrup, Lars Møller i Amstrup, Peder Skomager i Hvorslev, Jørgen Christensens hustru Kirsten Pedersdatter i Amstrup, vævepige Anne Hollerup i Amstrup
 
ii 112 Søren Jensen Braad  * 29 maj 1718 i Aldrup Skovhus Aldrup, Hvorslev sogn 
Døbt 24/7 1718 i Hvorslev, fadderne er: Anders Møllers hustru Anne Brods i Amstrup; Anders Møller i Amstrup, Chr. Christensen i Aldruphus i Hvorslev; Knud Madsens hustru Maren Kieldsdatter i Amstrup,  Jens Svendsens hustru Kirsten Nielsdatter i Hvorslev

Han var gift med Bodil Lauridsdatter
 
iii Niels Jensen * 3/9 1719 i Aldrup Skovhus, Aldrup Hvorslev sogn
Dåb: Anders Møllers hustru Anne Pedersdatter Bråd i Amstrup, Christen Larsen Ladefoged i Aldrup, Christen Christensen i Aldruphuset i Hvorslev, Søren Aldrup i Hvorslev, Knud Nielsens hustru Maren Nielsdatter i Amstrup, Søren Moustsens hustru Anne Svendsdatter i Hvorslev
Han er 1754 smedesvend i Aabenraa

iv Søren  Jensen * 1 januar 1721 i Aldrup Skovhus, Aldrup Hvorslev sogn
Barnets faster Søren Pedersens hustru Maren Nielsdatter i Tind, Dåb: barnets morbroder Jens Nielsen i Amstrup, Knud Madsen i Amstrup, Christen Christensen i Aldruphuset i Hvorslev, Jens Skovfogeds hustru Kirsten Jacobsdatter i Amstrup, Jens Svendsens hustru Kirsten Christensdatter i Hvorslev
Han tjener 1754 i Vellev

v Rasmus Jensen * 2 juli 1722 i Aldrup skovhus, Aldrup, Hvorslev sogn
Dåb: Pige Karen Christensdatter i Aldrupgård, barnets morbroder Jens Nielsen i Amstrup, Jens Bødker i Amstrup, Niels Fisker i Hvorslev, barnets moders 2 søstre Knud Madsens hustru Maren Nielsdatter i Amstrup og Zidsel Nielsdatter, tiende i Aldrup
Han tjener 1754 i Norring

vi Mette Jensdatter * 23 januar 1723 i Aldrup Skovhus , Aldrup Hvorslev sogn † 10/1 1734 i Aldrup Skovhus, Aldrup Hvorslev sogn
Dåb: Søren Lassens hustru Kirsten Pedersdatter i Hvorslev, Jens Frandsen i Amstrup, Knud Madsen ibid, barnets moster Zidsel Nielsdatter, Poul Suders datter Anne i Amstrup 

vii  Niels Jensen * 29 april 1724 i Aldrup Skovhus, Aldrup Hvorslev sogn, † 29/6 1727 i Aldrup Skovhus, Aldrup Hvorslev sogn
Dåb: Jens Nielsens hustru Maren Justdatter i Amstrup, Knud Madsen i Amstrup, Søren Larsen Skiemt i Hvorslev, Mads Aldrup i Hvorslev, Jens Svendsens hustru Kirsten Christensdatter, pige Maren Madsdatter i Amstrup 

viii Christen Jensen  * 27/7 1727 i Aldrup Skovhus, Aldrup Hvorslev sogn
Dåb: Anders Møllers hustru Anne Pedersdatter i Amstrup, Skov Søren tiende i Amstrup, Christen Huus i Hvorslev, Søren Larsen Skiemts hustru Kirsten i Hvorslev, Knud Madsens hustru Maren i Amstrup, Karen Fisker i Hvorslev
Han tjener 1754 i Vivild

 ix Kirsten   Jensdatter * 12/3 1732 i Aldrup Skovhus, Aldrup Hvorslev sogn, † 30/3 1738 i Aldrup Skovhus, Aldrup Hvorslev sogn 
Dåb: Anders Møllers hustru i Amstrup, Jens Frandsen, Christen Poulsen og Jens Poulsen, Knud Madsens hustru og Simons hustru alle af Amstrup

225 Karen Nielsdatter af Amstrup † 1754 i Aldrup Skovhus skifte 11/12 1754 (H & M nr. 138)

Gift (1) med
Jens Sørensen Maagaard

Gift (2) 11/10 1733 med Christen Rasmussen, der fæster Aldrup Skovhus

OBS: Karen Nielsdatters første mand Jens Sørensen Maagaard  er ane 224
Hun er dermed stammor til ane 14 Niels Jensen og hendes mand nr. 2 ane 126 Christen Rasmussen er via sit andet ægteskab med Anna Jensdatter stamfar til ane 15 Maren Sørensdatter der jo så bliver gift med Niels Jensen og bliver forældre til min oldemor Birthe Nielsdatter

Karen Nielsdatter i Aldrup Skovhus,
11/12-1754, F. 332b
E: Christen Rasmussen.
Børn af hendes tidl. ægteskab:
e Søren Jensen i Vellev - 36 år.
e Niels Jensen, smedesvend, tjener
i Apenrade - 35 år.
e Søren Jensen, tjener i Vellev -
34 år.
e Rasmus Jensen, tjener i Norring
- 33 år.
e Christen Jensen, tjener i Vivild -
27 år.
apl.: Afdøde havde også haft 2
døtre: Mette Jensdatter og Kirsten
Jensdatter, der var døde for ca.
17-18 år siden.
Se skifte nr. 331.

331. Christen Rasmussen i Aldrup
Skovhus, 16/2-1769, F. 881b
E: Anne Jensdatter.
LV: Hendes far Jens Lauridsen
Tostrup.
Børn:
• Jens Christensen - 10 år.
• Karen Christensdatter - 13 år.
• Anne Christensdatter - 8 år.
• Maren Christensdatter - 6 år.
FM: Børnenes nærmeste pårørende
og søskendebørn Rasmus Mikkelsen i Hvorslev og Jens Mikkelsen
i Borre.
apl.: Enken giftede sig med Claus
Nielsen fra Gerning, der fæstede
stedet.
Se skifte nr. 138

Gjerning kirkes smukke kalkmalerier

Der er to børn i dette ægteskab, der begge bliver aner, nemlig ane 254 Jens Lauridsen og ane 113 Bodil Lauridsdatter, dermed er der anesammenfald og flere anenumre.

Dette par er derfor også ane 508 og 509

226 Laurids Pedersen
* 1683 i Enslev, Vellev sogn † 1745 i Enslev, Vellev sogn
Døbt i Vellev 15/7 1683 med faddere:  Præstens hustru; Søren Brorup; Mads Jensen; Ib Nielsen; Dorthe Madsdatter
Begravet i Vellev 23/7 1745 i sit 63. Aar.

Trolovet 3. pinsedag 1711. Han blev gift med Sidsel Jensdatter, gift 9 aug 1711 i Vellev.

Skifte 27/9 1745 (H & M nr. 48)
Laurids Pedersen i Enslev 27/ 9 1745
Enke: Sidsel Jensdatter
Børn:
Jens Lauridsen i Tostrup
Peder Lauridsen i Enslev
Jens Lauridsen i Houlbjerg
Christen Lauridsen hjemme
Rasmus Laurisden 14 år hjemme
Karen Lauridsdatter hjemme ugift
Bodil Lauridsdatter hjemme ugift
Maren Lauridsdatter hjemme ugift
Kirsten Lauridsdatter hjemme ugift
Oplyses Afdødes bror Christen Pedersen i Borritsø: Christen Lauridsen havde faderens sted i fæste og forsørgede moderen, broderen Rasmus og sine søstre

Fæster i Enslev (fæster halvparten af gård nr. 2 i Enslev 22/3 1711 - 12/11 1741  

Børn:

254 i Jens Lauridsen, * 1712 i Enslev, Vellev sogn † 1785 i Enslev, Vellev, sogn
Begravet 5 jul 1785 i Vellev.  .

Han blev gift med Maren Nielsdatter, gift 29 jul 1736 i Vellev.


ii Peder Lauritsen, * 1714 i Enslev, Vellev sogn, † 1778 i Enslev, Vellev sogn,
Han blev båret til dåben  af Peder Nielsens hustru. Fadderne: Christen Hansen?, Christen Pedersen og  Søren Nielsen, alle af Enslev.
    
Ved hans begravelse 1 april 1778 i Vellev  er anført: Begravet Peder Lauritsen af Ensløw, ætat 65 år 4 måneder og 14 dage.

 iii Bodil Lauridsdatter, * 1716 i Enslev, Vellev sogn,  † maj 1716 i Enslev, Vellev sogn
Frembåren af Jens X kone, faddere Christen X af Borritsø, Mogens X resten ulæseligt

iv Jens Lauridsen, * 1717 i Enslev, Vellev sogn † 1779 i Houlbjerg sogn. 
Dåb 1 søndag efter faste. Båren af Karen Christensdatter, faddere Søren Nielsen Enslev, Christen Pedersen af Borre,  Smedens søn i X, Jens Nielsen her i Vellev

Han blev gift med Kirsten Sørensdatter.

Han var gårdmand i Houlberg.
    
Der blev skiftet efter ægteparret, som døde straks efter hinanden,
18/11 1779. Af skiftet fremgår:
Børn:
Søren Jensen, 32 år, gårdmand i Houlberg
Laurits Jensen, 30 år, tjener i Houlberg
Rasmus Jensen, 28 år, tjener på Østergård
Peder Jensen, 26 år, her i gården
Anders Jensen, 22 år, her i gården.
På Anders Jensens vegne mødte hans farbror Jens Lauridsen i Tostrup.
Anders Jensen fæstede gården, og broderen Peder forblev hos ham.
(Hagsholm gods skifteprotokol 1772-1812, folio 142b). 
     
 v Christen Lauridsen.  Overtager gården.

 vi Rasmus Lauridsen, * 1722 i Enslev, Vellev sogn † 1731 i Enslev, Vellev sogn 

 vii Karen Lauridsdatter, * 1724 i Enslev Vellev sogn. 
Jens B kone i Borre bar barnet, Christen Pedersen i Borre, Niels Jensen og Christen Jensen begge af Enslev, Maren Xdatter, Kirsten Brørup.

gift 1747 med Niels Sørensen i Tind.

 viii Maren Lauridsdatter.  Lever 1745.

113. ix Bodil Lauridsdatter, * 1727 i Enslev, Vellev sogn † 1779 i Vellev,
Begravet 8 oktober 1779 i Vellev. 

Hun blev gift med (1) Søren Jensen Braad, gift 22 juni 1753 i Vellev, * 1718 i Aldrup Skovhus, † 1767 i  Vellev, begravet 10 maj 1767 i Vellev. 

Hun blev gift med (2) Niels Jensen Siøgaard, gift 7 august  1767 i Vellev, † 1789 i Vellev.

x Rasmus Lauridsen, * 1732 i Enslev Vellev sogn 
Han var 14 år gl. ved faderens skifte i 1745. Han boede da hjemme.

Han blev gift med (1) Kirsten Jensdatter, født omk 1734, †  1773 i Enslev, Vellev sogn, begravet 07 sep 1773 i Vellev.

Han blev gift med (2)
Anne Pedersdatter, død i Enslev, Vellev, begravet 06 Dec 1775 i Vellev.

Han blev gift med (3) Bodil Mouritsdatter, gift 14 Jun1776 i Vellev,
født omk 1752, død i Enslev, Vellev, begravet 13 Jun 1784 i Vellev.
    
Der blev skiftet efter hans første hustru Kirsten Jensdatter 11/2 1774.
De boede da i Enslev.
    
Af skiftet fremgår:
Børn:
Anne Rasmusdatter, 12 år
Sidsel Rasmusdatter, 9 år
Bodil Rasmusdatter, 3 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Christen Jensen Smed i Enslev.
(Hagsholm gods skifteprotokol 1772-1812, folio 18b).
    
Der blev skiftet efter hans anden hustru Anne Pedersdatter i Enslev 29/12
1775. Heraf fremgår:
Arvinger:
Bror Thomas Pedersen, 54 år i Enslev
Bror Jens Pedersen, 53 år, i Houlberg, vanfør
Bror Søren Pedersen, 50 år, hyrde i Aidt
Bror Niels Pedersen, 45 år, hos broderen i Houlberg
I skiftet nævnes skiftet efter Rasmus Lauridsens første hustru.
Afdødes bror, Thomas Pedersens datter Maren Thomasdatter arvede også.
(Hagsholm gods skifteprotokol 1772-1812, folio 68a).
    
Der blev skiftet efter hans 3. hustru Bodil Mouritsdatter i Enslev 7/12 1785.
Heraf fremgår:
Enkemand: Rasmus Lauritsen
Børn:
Rasmus Rasmussen, 9 år
Laurits Rasmussen, 4 år
Kirsten Rasmusdatter, 6 år
Sidsel Rasmusdatter, 1½ år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Niels Mouritsen Smed i Sall.
(Hagsholm gods skifteprotokol 1772-1812, folio 298b).
   
Ved FT 1787 var han inderste i Vellev:
 Rasmus Lausen, 56, Enke, Mand, Inderste
 Zidsel Rasmusdatter, 22, Ugift, Datter af første ægteskab
 Laus Rasmusen, 5, Ugift, Børn af 3die ægteskab
Kirsten Rasmusdatter, 7, Ugift, Børn af 3die ægteskab
Zidsel Rasmusdatter, 3, Ugift, Børn af 3die ægteskab
Peder Rasmusen, 1, Ugift, Søn af sidste ægteskab
Han døde 61 år gl. i Enslev.
    
Der blev skiftet efter ham 14/11 1792 (indsidder i Enslev).
Heraf fremgår:
Børn med Kirsten Jensdatter (1. ægteskab):    
Anne Rasmusdatter, 30 år, bortløbet for nogle år siden, vides ikke hvor er
Sidsel Rasmusdatter, 28 år
Bodil Rasmusdatter, 24 år
Hans børn med Bodil Mouritsdatter (3. ægteskab):
Rasmus Rasmussen, 13 år
Laurits Rasmussen, 10 år
Kirsten Rasmusdatter, 12 år
Sidsel Rasmusdatter, 7 år.
Formynder: Deres søskendebarn Christen Pedersen i Enslev.
Afdøde var gift 2. gang med Anne Pedersdatter. Ingen børn i dette ægteskab.    

xi Kirsten Lauridsdatter, * 1735 i Enslev sogn.  Lever 1745
    
 Var det hende, der blev begravet i Vellev 16/3   1768, 28 år gl?
 Eller Jens Hansens hustru Kirsten Lauritsdatter - begravet 27/11 1772 i
 Vellev, 38 år gl.

227 Sidsel Jensdatter  * 1691 i Enslev, Vellev sogn, † 1770 i Enslev, Vellev sogn
Født uden for ægteskab, døbt 5/7 1691 i Vellev. Ingen kirkebod noteret.
Faddere: Maren Sørensdatter; Jens Sørensen; Peder Nielsen; Niels Nielsen; Karen Rasmusdatter

Ved hendes begravelse er anført: Begravet Zidsel Jensdatter, ætat 79 år, 2 uger og 4  dage

Prædikestolen Vellev kirke

228 Michel Jensen Bach * 1699 i Vellev  sogn † 176ó i Vellev sogn
Døbt i Vellev 27/7 1699 med faddere:
Maren Henriksdatter; Niels ??; Peder Pedersen; Søren (Larsen?); Maren Sørensdatter; Margrethe Sørensdatter

Begravet 3/1 1762 i Vellev, 62 aar 5 mdr 5 dage

Gift 7/6 1722 med Anne Rasmusdatter Leth


fæster i Vellev, overtager sin faders halve gård 27/3 1719.

Børn
i Rasmus Mikkelsen Bach* 1723 i Vellev  sogn † 22/9 1745 i Vellev sogn
Døbt 21 post trinitatis. Frembåren af Madm Anne Arnfeldt, Niels X, Thomas Leth, Christen Nielsen

ii Jens Mikkelsen Bach * 1725 i Vellev sogn † 1725  i Vellev sogn
Døbt dom Cantate. Båren af Mogens X kone, Thomas Leth, Søren Leth, X

iii Kirsten Mikkelsdatter  * 1726 i Vellev sogn 
 † 1801 i Vellev sogn
Døbt 6 post trinitatis. Resten utydeligt

Hun blev gift i Vellev 19 juni 1748 med Anders Sørensen Hvid

vi 114 Jens Mikkelsen Bach* 2 sept 1731 i Vellev sogn † 1812 I Vellev sogn 

Han var gift med Margrethe Pedersdatter 

v Christen Mikkelsen Bach * 1738 i Vellev sogn -?
Dåb dom jubilate, båren af Peder Pedersens datter Karen her i byen. Faddere Hans Leth fra Tostrup, Jens Jensen ibid, Thomas Leth fra Welløv

vi NN  * 1741 i Vellev sogn †1741 i Vellev sogn

229 Anne Rasmusdatter Leth * 1693 i Vellev sogn  † 1770 i Vellev sogn 
af Vellev, døbt 8/10 1693 i Vellev med faddere:
Elle Lathis; Christen Søgaard, Ingeborg S; Peder Andersen Langaa, Maren Lathis

Begravet i Vellev 4/3 1770, 76 aar 6 mdr.

Parti fra Vellev kirke

230 Peder Andersen Nedergaard * 1705 i Vellev sogn † 1760 i Vellev sogn
Døbt i Vellev 15/2 1705 med faddere: Degnens hustru her i byen; Jens Jensen Borris; Kirsten Mikkelsdatter og Kirsten Rasmusdatter i Ait; Søren Jensen Lath; Peder Clemensen i Kodal

Begravet der 3/8 1760, 55 aar 25 uger.

Gift 12/10 1732 i Vellev med Maren Hansdatter .

Fæster i Vellev, får 24/3 1737 den gård, som Niels Sørensen er frakommen 
 
Peder Andersen var fæstegårdsmand i Vellev sogn under Haxsholm gods. Hans fæstebrev er udstedt på Frijsenborg den 24 marts 1737, og gårdens hartkorn var 5 tdr. 5 skp. 3 fjdk. Besætningen bestod af 9 bæster, 5 køer, 6 stude, 3 kvier, 2 kalve, 17 får, 11 lam, 1 væder og 12 svin. Efter Peder Hansens død blev gården delt mellem sønnen Hans Pedersen  svigersønnen Christen Hansen  
 
 Peder Andersen i Vellev
 24/9-1760, F. 649b
 E: Maren Hansdatter
 LV: Hendes bror Jens Hansen i Amstrup.
 Børn:
 Anders Pedersen, har gård i Vellev.
Hans Pedersen - 25 år.
 Anne Pedersdatter - 24 år g.m. Christen Hansen.
 Margrethe Pedersdatter - 22  år.
 Kirsten Pedersdatter - 13 år.
 FM: Afdødes bror Mads Andersen i  Vellev.
 apl.: Der er oprettet en kontrakt  mellem enken, sønnen Hans Pedersen og svigersønnen Christen  Hansen om hendes gårds afståelse  og ophold til enken og forsørgelse af de 2 yngste døtre

Børn:
i Anders Pedersen * 18/1 1733 i Vellev sogn - lever 1760 gårdmand i Vellev
døbt 2 post C. Båren af Karen Pedersdatter af Aidt, faddere Jens Jensen, Mogens Andersen, X Enslev

Det kan være ham:??
Viborg, Houlbjerg, Vellev, Welløw Bye, , 17, FT-1787 
Anders Pedersen 56  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Magrethe Jensdatter 56  Gift Hans Kone    
Jens Andersen 24  Ugift Børn af første ægteskab  
Mikkel Andersen 22  Ugift Børn af første ægteskab   
Mariane Lasdatter 13  Ugift Tjenestepige 

ii  Hans Pedersen * 26/9 1734 i Vellev sogn,  † 29 feb1804 i Vellev sogn

Dåb 1 p. trinitatis. Båren af Peder Andersens datter Karen Pedersdatter, faddere Mads Andersen, Peder Pedersen, Mads Bødker 

Han var gift med Anna Jensdatter

 iii Anne Pedersdatter * 1736 i Vellev sogn †  10/3 1798 i Vellev sogn
Dåb 2 april 1736. Båren til dåben af mademoiselle Else Marie Aaboe, faddere var Peder Sørensen, Jens Jacobsen og Mads Pedersen
Begravelse 18 marts 1798 i Vellev

Gift med Christen Hansen (Kræmmer), der overtager gården

vi 115  Margrethe Pedersdatter * 1739 i Vellev sogn, † 4/4 1826 i Vellev sogn
Døbt i Vellev 20/9 1739 med faddere: Mads Andersens kone; Peder Pedersen; Steffen Nielsen; Søren Bach
 aftægtskone på en udflyttergaard fra Vellev, 86 aar), begravet 11/4 1826

Hun var gift med
Jens Mikkelsen Bach

v Karen Pedersdatter * 1745 i Vellev  sogn † 1748 i Vellev sogn 
Døbt ? sept. Resten ulæselig 

vi Kirsten Pedersdatter * 14/1 1748 i Vellev sogn † 1748 i Vellev sogn
Døbt i januar,  X Møller, faddere Mads Pedersen af ?, Maren Andersdatter, X Møller

231 Maren Hansdatter * 1707 i Hvorslev sogn † 1776 I Hvorslev sogn 
døbt i Hvorslev 17/7 1707 med faddere: Mons. ? datter Birgitte; Christen Mogensen; Mads Justesen; Søren Aldrup; Niels Simonsen R??; Karen Larsdatter.
Begravet i Vellev 28/1 1776, 68 aar

Præster gennem tiden Vellev Kirke

232 Jens Nielsen Gulev  *1696 i Gulev sogn † 1771 i Hvorslev sogn
 Døbt i Gulev 22/11 1696 med faddere: Mogens Christensens hustru i Borris; Niels Jensen i Nøddelund; Søren Jensen i Gjerning; Søren Brod i Tind; Lars Pedersens hustru H? Larsdatter i Gulev; Niels Enggaards datter Karen Nielsdatter ibidem-
Fæster i Hvorslev, overtager gården 20/10 1727 efter salig Christen Rodes enke

Begravet i Hvorslev 22/2 1771, 74 aar gammel-

Gift 27/6 1728 med Inger Christensdatter Rode

Børn
i 116  Christen Jensen Rode * 1729 i Hvorslev sogn † 1783 i Hvorslev sogn
Døbt 5/10 1729 i Hvorslev og døbt der 13/11 1729 med faddere: Chr. Thomsens hustru Anne Frandsdatter af Sterkjær; Mikkel Christensen af Sterkjær; Mikkel Christensen af Gerning; Niels Pedersen på Hvorslevgaard; Maren Jensdatter i Tind; Johanne Jensdatter i Hvorslev.

Han blev gift med Anne Pedersdatter Møller

233 Inger Christensdatter Rode * 1705 i Hvorslev sogn  † 1788 i Hvorslev sogn

døbt i Hvorslev 25/1 1705 med faddere: præsten pige Inger Malene samt faddere af Sahl og Hvorslev, etc.

Begravet i Hvorslev 10/6 1788 i sit 84 aar-

Gulev kirke

234 Peder Christensen  Ostenfeldt Møller * 1704 i Kvorning sogn † 1752 i Kvorning sogn
døbt i Kvorning 8/6 1704. Begravet i Kvorning 5/7 1752

Gift i Kvorning 6/1 1727 med møllerenken Maren Andersdatter

50 No 1221. Vorning.
Peder Cristensen Ostenfeld af Kvorning Bye og Sogn, Synder Liung=Herret, Dronningborg Amt, og Maren Anders Daatter afgangne Christen Levels Efterleverske, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nær Sødskende Børn. Friderichsberg Slot den 18de Octobris 1726.
Att. om ringe Leilighed. Betalt til Viborg Hospital 2 Sldr.

Kvorning mølle ligger ca 2 km syd for Kvorning i en meget smuk eng med udsigt over den dalstrækning, der gennemstrømmes af Nørreå. Vandet, som driver møllen, kommer frem som et væld fra de omliggende bakker, og det er så snildt indrettet, at vandet tjener 2 gange som drifkraft. Oprindeligt hørte der kun lidt jord til møllen, men i tidens løb har de forskellige møllere udvidet deres areal, bla. ved køb fra Ostenfelderne.

Kilde: Slægten med de røde Roser (Ostenfeld)

Børn i hustrus første ægteskab

i Kirsten Christensdatter Møller *   1723 i Kvorning sogn - lever 1761

Hun var gift med Peder Nielsen i Vejrum

ii Anders Christensen  Møller *  1726 i Kvorning sogn  † 20/5 1726 i Kvorning sogn
Døbt 23/2. Mad. Christensen bar barnet. Faddere Lars Løvel.
 
 Børn
iii Maren Pedersdatter Ostenfeld Møller * 1728 i Kvorning sogn  -?
 Dåb Fastelavnssøndag. Faddere Lars Ostenfeld, Anne Jørgensdatter

Hun blev gift med Christen Simonsen i Kvorning mølle
Christen Simonsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Simonsen af Kvorning sogn i Viborg stift og Maren Pedersdatter Ostenfeld, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 15 december 1752.

iv Anne   Pedersdatter Møller *1730 i Kvorning sogn, † 1742 i Kvorning sogn
Døbt 23 p. trinitatis. Faddere  Christen X Kvorning, Niels Mortensen 

v Christen Pedersen Møller * 1731 i Kvorning sogn, † 1761 på Hvorslevgård, Hvorslev sogn
Faddere Christen Christensen af Reistrup, Niels Nielsen i A?, Jens Ostenfeld, P. Lauersen, Claus Andersens kone

Skifte 239. Christen Pedersen Møller på Hvorslevgaard 2/10-1761 F. 653b
Tjente hos Anne Ostenfeld (afdødes faster)
Arvinger:
• Bror: Jens Pedersen Møller, Vosnæsgaard.
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Christen Simonsen i Kvorning Mølle.
• Søster: Anne Pedersdatter g.m. Christen Pedersen Roed i Hvorslev. (Han kaldes både Christen Pedersen og Christen Jensen Roed).
• Halvsøster: Kirsten Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Vejrum.
Oplysninger:
Afdødes forældre: Peder Christensen og Maren Andersdatter, boede og døde i Kvorning Mølle, og her var afdøde født.
Afdødes farbror: Laurids Christensen Ostenfeld i Kvorning.
Afdødes farbror: Niels Christensen Ostenfeld, boede og døde i Aarhus. Hans enke er nu g.m. Jens Nielsen Hafn.
Afdødes farbror: Anders Christensen, ungkarl, døde hos Laurids Christensen Ostenfeld i Kvorning
Afdødes faster: Maren Christensdatter g.m. Visti Poulsen i Viborg.
Anne Ostenfeld var enke efter Søren Pedersen Karmark.

117 vi Anne Pedersdatter Møller * 2/6 1732 i Kvorning,† 23/5 1819 I Hvorslev
døbt der 21/9 1732 med faddere: Anders Andersens kone; Per ? i Arup; Lars Ostenfeld; Anne Christensdatter; ??s datter
Aftægtskone, 88 aar begravet 28/5 1819 i Hvorslev

Hun var gift med Christen Jensen Rode

v Jens  Pedersen Møller * 1735 i Kvorning sogn,  † 21 jan 1817 i Eskerod, Hornslet sogn
Dåb. Faddere utydelige

Han blev gift med Mette Andersdatter 10 juli 1763 i Skøstrup sogn

vi Karen Pedersdatter Møller * 1735 i Kvorning sogn
Dåb, utydelig

vii Knud Pedersen Møller * 1736 i Kvorning sogn
Båren af Margrethe Knudsdatter af Tindbæk, faddere Søren B?, B. Thomassen, Maren Christensdatter, resten kan jeg ikke tyde

viii Christen Pedersen  Ostenfeld Møller *  feb 1739 i Kvorning sogn † 1761
 
xi Jens Pedersen Lund *  1739 i Kvorning sogn † nov 1805  Kvorning sogn
4. Marts Peder Christensens Barn i Kvorning døbt, Jens, og baaren af Simon Mortens Hust. Mand Faddere: Peder Hansen, Peder Eskesen, Jes Lauritzen, Kvind. Faddere: Maren Jacobsdatter, Anna Lauritzdatter.

Han blev gift (1) i Kvorning 20 oktober 1769 med Anna Andersdatter, hun dør 1773

Han blev gift (2) i Kvorning 26 maj 1774 med Kirsten Willadsdatter

Han blev gift (3) i Kvorning 3 juli 1778 med sin kusine Kirsten Larsdatter Ostenfeld, datter af hans farbror Lars Christensen Ostenfeld og Dorthe Christensensdatter

xii Ane Pedersdatter Møller *1741 i Kvorning sogn
Dåb 28 juli. Mænd ulæselig, kvinder Anders Pedersens hustru, Ane Xdatter, Karen Xdatter

xiii Knud Pedersen Møller * 1743 i Kvorning sogn
Døbt 20 okt. Båren af Knudsdatter i Admildrup, mænd Niels Mortensen, Simon Mortensen, Jens X, kvinder Søren Bertelsens hustru, Maren Christensdatter

xiiii Dorthe Pedersdatter Møller * 1746 i Kvorning sogn
Døbt 16 feb. Båret af Dorthe Pedersdatter af Borup. Mænd Anders Christensen, jens Rasmussen, X, kvinder Simon Mortensens hustru, Niels Nielsens hustru

xv Dorthe Pedersdatter Møller * 1747 i Kvorning sogn
Dåb 8 januar. Ulæselig

xvi Niels Pedersen Møller * 1749 i Kvorning sogn
Dåb 2 maj. X bar det, mænd Las Ostenfeld, Simon Mortensen, Christen X, kvinder  Kirsten Andersdatter, Birthe Lauritsdatter

xvii Dorthe Pedersdatter Møller * 1751 i Kvorning sogn
Døbt 28 feb. Båret af Gudrun Andersdatter, mænd Las Ostenfeld, Jacob Nielsen, Peder Nielsen, kvinder Søren Pedersens hustru, Johanne Nielsdatter

xviii Anne Pedersdatter Møller * 1752 i Kvorning sogn
Dåb 19 marts. Båren af Kirsten Knudsdatter. Mænd Simon Mortensen, Peder Nielsen,  Christen X, kvinder Gertrud Nielsdatter, Kirsten Andersdatter 

235 Maren Andersdatter * ca.  1697  † 1752 i Kvorning sogn

gift (1) med møller i Kvorning Christen Christensen Løvel  *1667-1726

Gift (2) med Peder Christensen  Ostenfeld Møller
Begravet i Kvorning 8/5 1752

Kvorning kirke

236 Jens Nielsen Frandsen * ca 1684 i Amstrup, Hvorslev sogn  † 1762 i Amstrup Hvorslev sogn 
begravet i Hvorslev 16/1 1762

Gift 20 juni 1723 i Vellev med Maren Justsdatter

Fæster i Amstrup

Børn:
i 118 Niels Jensen Frandsen * 1724 i Amstrup, Hvorslev sogn † 1790 i Amstrup, Hvorslev sogn 
Døbt i Hvorslev 26/3 1724 med faddere: Jens Jacobsens datter Maren i Tostrup; Jens Jacobsen i Tostrup; barnets morbrødre Christen og Jens Poulsen i Amstrup, Kirsten Pedersdatter i Hvorslevgaard, Knud Madsens hustru Maren i Amstrup
begravet i Hvorslev 14/4 1790
Han blev gift med Maren Jørgensdatter

ii Kirsten Jensdatter *    1727 i Amstrup, Hvorslev sogn, † 1797 i Enslev, Vellev sogn
Døbt 2/3. Båren af Axel Mortensens hustru Anne X i Holm ved Amstrup, faddere Peder Tomensens søn Jens af Koudal,  Axel Fridriksen i Holm, Christen X X i Amstrup, Møller Laurits hustru Kærsten Andersdatter i Amstrup, Jens Maagaards hustru Karen i Aldrup,

Hun var gift med Peder Pedersen i Vellev

 Viborg, Houlbjerg, Vellev, Ensløw Bye, , 15, FT-1787 
Kirsten Jensdatter 50  Enke Kone Huusbeboer  
Christen Laussen 70  Gift Mand Inderste   
Kirsten Rasmusdatter 69  Gift Hans Kone Inderste

iii Dorethe Jensdatter *   1729 i Amstrup - † 1754 i Amstrup
Dåb  23/10 båren af Jens Christensens hustru i Amstrup, Kirstin Pedersdatter, Anders Møller Amstrup, Jens Poulsen bid, Axel Fridriksen i Holm, Mette Poulsdatter af Amstrup,Jens Pallesens hustru ibid.

iv Just Jensen Frandsen *    1732 i Amstrup, Hvorslev sogn -?
 Dåb 23/3. Frembåren af Peder Jørgensens hustru Langaa, Christen Poulsen, Jørgen Ladefoged,  Jens Poulsen, Anders Møllers hustru og Søren Nielsens hustru alle af Amstrup.

Han blev gift 22 oktober 1762 i Vejerslev med enken Kirsten Jensdatter af Vejerslev

Viborg, Houlbjerg, Vejerslev, Weijerslef, , 3, FT-1787 
Just Jensen 55  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer   
Kiersten Jensdatter 57  Gift Madmoder    
Ane Jensdatter 27  Ugift af første ægteskab   
Jens Jensen 25  Ugift af første ægteskab    
Maren Justdatter 22  Ugift af andet ægteskab    
Jens Justsen 20  Ugift af andet ægteskab    
Just Justsen 14  Ugift af andet ægteskab 

Viborg, Houlbjerg, Vejerslev, Vejerslev Bye, , 3, FT 1801 
Just Jensen 70  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 
Kiersten Jensdatter 72  Gift Hans Kone   
Jens Jensen 39  Ugift Hendes Søn   
Jens Justsen 30  Ugift Deres Søn National geworben Soldat 
Berthe Jensdatter 24  Ugift Deres Tienestefolk    
Søren Nielsen 20  Ugift Deres Tienestefolk   
Kiersten Poulsdatter 17  Ugift Deres Datterbørn   
Anne Poulsdatter 10  Ugift Deres Datterbørn 

v Maren Jensdatter  * 1735 i Amstrup, Hvorslev sogn -?
Dåb  5/11. Ulæselig 
 
237 Maren Justsdatter * ca 1691 i Amstrup, Hvorslev sogn † 1767 i Amstrup, Hvorslev sogn 
  
Begravet i Hvorslev 11/5 1767; Niels Frandsens moder i Amstrup

Hvorslev kommune

🤒238 Jørgen Rasmussen  † 1738 i Mondrup, Aidt sogn, Begravet i Aidt 13/7 1738.

18 December 1714 blev Jørgen Rasmussen trolovet med Lene Andersd. og Joh: Baptiste (Sankt Hans) blev de Copulerede
Gift 24. juni 1715 med Lene Andersdatter

Jørgen Rasmussen var gårdmand i matr. nr. 1 i Mondrup i Aidt sogn, han får fæstebrev i 1721 på gården, og han er nævnt i hartkornsspecificationen 1731.
Fæster i Mondrup, hvor han 16/4 1721 fik den halve gård, som Søren Tøgersen kvitterede, og som han 4/3 1732 i armod og fattigdom afgav til Peder Post.  .

Børn: 

i Anne Jørgensdatter  * 14/2 1717 i Mondrup, Aidt sogn † 21/ 2 1717 i Mondrup, Aidt sogn
Døbt Dom: Estho Mihi (1. søn e. Fastelavn). Birgitte ? bar det. Niels Aagaard, Christen Svensk, Peder Svensk, Maren Olesdatter ware Faddere

ii Anne  Jørgensdatter  * 27/2 1718 I Mondrup, Aidt sogn  † 13 juni 1788 i Vejerslev sogn

 Dom. Esto Mihi (Fastelavn). Maren Olesdatter bar det. Peder Fisker, Lars Hesselberg, Lars Andersen, Christen Skrædders og ... Christen Jensens Hustru ware Faddere

Gift med Jens Sørensen i Salpeterhuset i Aidt

.

Baggrunden for Salpetergaarden

Matr. 11a, Salpeterhuset (Pitterhuset , Pittergaarden), Pittevej 10, Aidt Mark

1631 fik Lensmand Dronningborg Len, Otto Marsvin af Kongen til opgave at opføre en Salpetergaard med det formål at udvinde salpeter i forbindelse med fremstilling af krudt.

På Aidt Mark, hvor der var 600 tdr. land hede, blev bygget en lade, som blev kaldt Salpeterladen, samt et lille hus, kaldet Pittehuset. Indehaveren "Salpetersyder" Timme Klausen skænkede 4. November 1659 prædikestolen til Aidt Kirke.

Indtil 1750 var fæsteren ifølge Skifte 77 Hagsholm Thomas Nielsen Skrædder ( -> 1750 Apr 29 ), gift med Anne Thomasdatter (1701 -> 1769 ). De havde børnene

- Maren Thomasdatter (1737 -> ), gift med næste fæster.

- Anders Thomsen (1741 -> )

Efter Thomas Nielsens død giftede Enken Anne Thomasdatter sig med Jens Sørensen (1712 -> 1782 Okt 14)., som overtog fæstet. Efter hendes død i 1769 blev Jens Sørensen gift med Anne Jørgensdatter

Jens Sørensen i Salpeterhuset i Aidt 15/11-1782
E: Anne Jørgensdatter
LV: Mads Sørensen i Aidt.
Senere hendes svoger Niels Jensen Frandsen i Amstrup
Arvinger:
- Halvbror Oluf (Otto?) Rasmussen i Bøstrup
- Halvbror Niels Rasmussen, husmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
 - Maren Nielsdatter - 18 år
 g.m. Jens Nielsen i Houlbjerg
- Helsøster Mette Sørensdatter
g.m. Christen Nielsen Hiulgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
- Søren Christensen Hiulmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
- Christen Sørensen - 20 år
- Mikkel Sørensen - 18 år
 - Søren Sørensen - 15 år
FM: Deres stedfar Jens Nielsen i Houlbjerg
- Halvsøster Anne/Maren Rasmusdatter (kaldes begge dele)
g.m. Peder Thomasen i Houlbjerg
- Halvsøster Anne Rasmusdatter
g.m. Peder Thomasen i Houlbjerg
Opl.: Der var oprettet en kontrakt mellem den afdøde og den nye fæster Christen Jensen

Skifte 574 i H & M:
Anne Jørgensdatter i Vejerslev 11/7-1788
Enke efter Jens Sørensen i Salpeterhuset.
Hun døde hos sin søstersøn Jørgen Jespersen.
Arvinger:
Bror Anders Jørgensen i Skalmstrup
Bror Rasmus Jørgensen. Død og efterladt:
Sidsel Rasmusdatter - 21 år
Lene Rasmusdatter - 19 år
Søster Inger Jørgensdatter.
Enke efter Mads Sørensen i Aidt
Søster Karen Jørgensdatter
g.m. Jesper Sørensen i Vejerslev. Død og efterladt:
Jesper Jespersen - 37 år
Søster Maren Jørgensdatter
g.m. Niels Frandsen i Amstrup.

Opl.: Afdøde havde udstedt et gavebrev af 10/2-1788 til sin
søstersøn Jørgen Jespersen og
hustru Anne Lauridsdatter i Vejerslev. De arvede alt

v Anders Jørgensen  * 10/3 1720 i Mondrup, Aidt sogn lever 1788 i Skalmstrup

Dom. Esto Mihi (Fastelavn). Maren Olesdatter bar det. Niels Jensen, Jørgen Tøgersen, Lars Andersen, Maren og Birgitte Andersdatter ware Faddere

Gift med Dorthe Christensdatter

Folketælling Tvede sogn 1787

Anders Jørgensen 66 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboere 

Dorthe Christensdatter 56 Gift Madmoder  

Christen Andersen 22 Ugift Hans Børn af sidste Egteskab  

Anne Andersdatter 18 Ugift Hans Børn af sidste Egteskab  

Mads Pedersen 23 Ugift Tieneste Folk  

Kirsten Nielsdatter 18 Ugift Tieneste Folk  

Gyde Sørensdatter 12 - Tieneste Folk

vi Inger  Jørgensdatter * 1722 i Mondrup Aidt sogn  † 9/ 1 1795 i Aidt sogn
Døbt 11 feb Maren Degns bar det, Laurs Bøg, Laurs Andersen, Hans Degn, Lisbeth Degns ware Faddere

Hun blev gift 30/ 3 1750 med Mads Sørensen i Nødelund, senere Aidt

vii Rasmus  Jørgensen * 27/2 1724 i Mondrup, Aidt sogn
Dom Invocavit (1. søn. e. Fastelavn). Karen Christensdatter bar det, Laurs Andersen, Søren Skrædder og Christen Skrædder Birgitte Andersdatter, Erik Pedersens Hustru Faddere

Han blev gift med Johanne Sørensdatter

ix Karen Jørgensdatter  * 28/4 1726 i Mondrup, Aidt sogn †1 1/ 2 1754 i Vejerslev sogn
Døbt Dom 1. post Pascha (1. søn. e. Paaske). Jørgen Jensens Datter bar det, Lars Andersen, Søren Rasmussen, Christen Rasmussen, Birgitte og Maren Andersdatter ware Faddere. 

Dræbt ved vådeskud. Mons. Søren Fussing i Vejerslev Præstegård tildømt at betale 20 rd., fordi han af våde ihjelskød salig Karen Jørgensdatter

Hun var gift med Jesper Sørensen

Skifte i H & M nr 147
Karen Jørgensdatter i Vejerslev 14/7-1755, F. 350b
Karen Jørgensen var død for ca. 1 år siden.
E: Jesper Sørensen.
Barn:
Jørgen Jespersen - 4 år.
Opl.: Karen Jørgensdatter blev dræbt ved et vådeskud.
Der nævnes afdødes mor Inger Andersdatter.- Ifølge afsagt dom på Frijsenborg Grevskabs Birketing 23/4-1754 er mons. Søren Fussing i Vejerslev Præstegård tildømt at betale 20 rd., fordi han "af våde ihjelskød salig Karen Jørgensdatter".
- Mormoderen tog barnet til sig.
Se skifte nr. 574.
 
x 119 Maren  Jørgensdatter * maj 1730 Mondrup, Aidt sogn † 25/3 1813 i Amstrup, Hvorslev sogn
 Døbt 14/5 1730 i Ait med faddere: Søren Hartvigs hustru; Jens Jørgensen; Hans Olufsen; Jep Pedersen; Niels Melgaards og Ove Jensens hustruer   
Begravet 31/3 i Hvorslev aftægtskone af Amstrup, 83 aar

Hun var gift med Niels Jensen Frandsen

239 Lene Andersdatter *ca 1686 i Borre, vejerslev sogn † 1768 i Vejerslev sogn
Hun bliver begravet i Vejerslev 26.11.1768, 82 år gammel 
 

Altertavlen i Vejerslev kirke er udfærdiget ca. 1595. I midterfeltet er et maleri af "Den gode hyrde", malet af Poul Steffensen, der er født i Vejerslev

250. Carl NN. 

Han blev gift med NN.

Børn:

125. i Birthe Carlsdatter, † 1767. 
Hun blev gift med Thøger Sørensen.

ii Søren Carlsen, * 1722 i Gjerning, † 1792 i Tind, Gjerning sogn, begravet 9 apr 1792 i Gjerning. 
Nyder ophold hos Søren Nielsen og Anna Kirstine Sørensdatter (hans datter?) i Tind Bye, Gerning sogn, Viborg Amt
    
Viborg, Houlbjerg, Gerning, Tind Bye, , 6, FT-1787, B7159
Søren Nielsen 32  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Anna Kirstine Sørensdatter 42  Gift Madmoder       
Maren Sørensdatter 4  Ugift Børn af Egteskabet
Cathrine Magrethe Sørensdatter 2  Ugift Børn af Egteskabet
Laus Sørensen 28  Ugift Tjenestefolk Tjenestekarl
Niels Sørensen 35  Ugift Tjenestefolk Landsoldat
Karen Sørensdatter 23  Ugift Tjenestefolk Tjenestepige
Søren Carlsen 70  Gift Huusmand nyder Ophold
Karen Jørgensdatter 55  Gift Huuskone nyder Ophold
Anna Sørensdatter 12  Ugift Barn af Egteskabet

iii Niels Carlsen
Bor i Randers

iv Ellen Carlsdatter  † 1765 i Tungelund, Aidt sogn

Hun var gift med Søren Jensen Horn.
Han anden kone var Zidsel Marie Kirstine Nielsdatter Fischer, der var født i 1741 og døde december 1778.
 Hans tredie kone var Johanne Svendsdatter, der var født i 1735. Dette ægteskab var barnløst

Han var skoleholder. 1740 indrettedes den første skole i Tungelund, og den var i ca. 50 år skole for både Thorsø og Aidt. Skolelodden No1 var næsten 1 tdr. land. Omkring 1755 var Skoleholderen Søren Jensen Horn (1724 -> Ved Folketælling 1787 var den da 63-årige Søren Jensen anført som Skoleholder. I samme husstand i Tungelund var hans Hustru Johanne Svendsdatter (52 år) samt Jens Christensen (81 år), som var Enkemand, der nyder Almisse af sognet. Måske var han Søren Jensens Far og Skoleholder fra skolens første år.

Skifte Ellen Carlsdatter i Tungelund 21/1-1766
E: Søren Jensen Horn (skoleholder i Tungelund)
Børn:
- Carl Sørensen - 20 år
- Jens Sørensen - 13 år
- Niels Sørensen - 10 år
- Christian Sørensen - 8 år
- Maren Sørensdatter - 5 år
- Anne Sørensdatter - 3 år
- Mette Sørensdatter ? år
    
v Anne Carlsdatter † 1779 i Gullev sogn

Hun var gift med Søren Lauridsen

Skifte 10. Søren Lauridsen og hustru Anne
Carlsdatter
i Gullev
Afdøde havde ingen børn.
10/9-1779, F.6b
Hans arvinger:
• Halvbror Niels Lauridsen i Gullev.
• Halvbror(?) Christen Lauridsen,
død og efterladt:
Christen Christensen i Gullev.
~ Kirsten Christensdatter, død
og efterladt:
• Niels Sørensen Ellerup, i
Gullev.
• Halvbror Jens Lauridsen i Bøgeskov,
død og efterladt:
~ Laurids Jensen i Gullev.
~ Maren Jensdatter, tjener på
Hagsholm.
~ Karen Jensdatter, tjener
præsten i Sahl.
~ Anne Jensdatter
~ Maren Jensdatter
• Halvsøster Kirsten Lauridsdatter,
i Gullev.
Hendes arvinger:
• Bror Søren Carlsen i Tind.
• Bror Niels Carlsen i Randers.
• Søster Birgitte Carlsdatter g.m.
Thøger Sørensen i Nøddelund
.
Død og efterladt:
~ Niels Thøgersen - 25 år.
• Søster Ellen Carlsdatter g.m.
Søren Jensen Horn, skoleholder
i Tungelund, død og efterladt
~ Carl Sørensen - 34 år.
~ Jens Sørensen - 25 år.
~ Niels Sørensen - 23 år.
~ Christian Sørensen - 21 år.
~ Maren Sørensdatter - 28 år
g.m. Søren Christensen
Smed i Aidt.
~ Mette Sørensdatter - 21 år
(opfostret af de to afdøde
her i stervboet).
~ Anne Sørensdatter - 17 år.
• Søster Kirsten Carlsdatter g.m.
Lorentz Lorentzen, skomager i
København.

v Kirsten Carlsdatter
 Hun var gift med Lorenz Lorenzen, skomager i København    

251. NN.

Gjerning gamle skole

254. Jens Lauritsen, * 1712, † 5 juli 1785 i Tostrup, Vellev sogn. 

Han blev gift 29 juli 1736 i Vellev med Maren Nielsdatter
 

Børn:

127. i Anna Jensdatter, * 1729 i Tostrup, Vellev sogn, † 1 sep. 1809 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn. 

Hun blev gift med (1) Christen Rasmussen, gift 23 juni 1755 i Vellev, * 1706 i Aldrup Hvorslev sogn, † 14 dec. 1768 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn. 

Hun blev gift med (2) Claus Nielsen, * 1742 i Gjerning, † 13 aug. 1822 i Aldrup skovhus, Hvorslev, † 18 aug. 1822 i Hvorslev.

255. Maren Nielsdatter 
(ingen oplysninger)

Vellev Kirkes smukke indre

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...