Kirstens kreative indslag

Anetavle for min mor Petra Birtha Nielsen

260: Peder Hosleff.
 
Han blev gift med NN 


   Børn:
130 i Christen Pedersen Hosleff  * i Hvorslev sogn † 1720 i Ru, Grønbæk sogn 
Begravet  2 p. P.( 14 april )1720 i Grønbæk.

  Han blev gift med Anne Rasmusdatter, gift 1751 i Frausing


261  NN † april 1704 i Grønbæk sogn
NN var født  omkring 1638.

Grønbæk kirke kaldes for egnens domkirke. Det er ikke så mærkeligt. Den har en anseelig størrelse, og dertil kommer, at den er særlig rig på udsmykning indvendig og tilhuggede kvadresten og fritstående søjler udvendig. Hvor gammel kirken er, vides ikke, men mange antager den for at være fra begyndelsen af 1200-tallet (måske 1207, altså 800 år), - nogle vil gerne tilbageføre den til midten af 1100-tallet (altså ca 850 år). Uanset hvor gammel kirken er, så er både præstegård og kirke en pryd for såvel by som sogn, ja hele egnen.

282 Claus Vosgrau * Dänischwold, Slesvig † 1692 Kilsgård Tulstrup sogn

Han blev gift med Anne Rasmusdatter

Børn:
i Claus Clausen Vosgrau * 1688 i Tulstrup sogn , † 1730 i Kilsgård, Tulstrup sogn

Han blev gift med Dorthe Rasmusdatter

Ang Jord i Alling. Jens Enevoldsen, Bomholt, Anders Nielsen og Claus Vosgrau, Kiilsgård, samt Regimentskriverens Søn Detløf Laursen, syner det Jord som en del af Alling Bymænd har oppløjet i deres fædrift. Derefter beboernes navne og arealets størrelse. 19 Maj 1702.

Noter : Skanderborg Rytterdistrikt - Fæster 11 (fol 92) Rasmus Poulsen, Kilsgaard fæster Claus Clausen og hustrues begge fradøde halvpart af Kilsgaard, ægter datteren Anne Clausdatter og forsyner sønnen Niels Clausen som er skrøbelig og svag med fornødenhed hans livs tid. Hkorn efter Mtr 3-3-3-1 alb hvoraf han efter stedets Temmelig vilkaar til indf betaler 4 Rdr. 37 fag hus og 3 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 29 Octob 1735.

Skanderborg Rytterdistrikt - skifter Hustrus skifte. 1692 Dorthe Rasmusdatter i Kilsgård. 30.7.1735, fol.112.Enke efter Claus Clausen Vosgraf sst, skifte 29.3.1730 lbnr.1431. B: Anne 39, Mette g.m. Rasmus Nielsen i Gjern, Maren 33, Maren g.m. Peder Rasmussen i Tørring, Niels 29, Helvig 27, der døde, Christoffer 22, Kirsten 21. FM: fasters søn Niels Andersen i Javngyde.

Skanderborg Rytterdistrikt - skifter 1431 Claus Clausen [Vosgraf] i Kilsgård. 29.3.1730, fol.288. E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Joen Lauridsen i Javngyde. B: Anne 34, Mette 30, Maren 28, Maren 26, Niels 24, Helvig 22, Christoffer 17, Kirsten 16. FM: fasters søn Claus Andersen i Kilsgård.

FRAMLEV GERN SABRO HERREDS TINGBØGER 1695 - 1715. Kilde: CD Kirstin og Bjarne Nørgaard-Pedersen

10/8 1712.  indførsel af ovennævnte kaldsmemorial, hvori stævnes Peder Envoldsen og Peder Herlovsen i Kalbygård Peder Sørensen og Niels Poulsen i Skovsrod samt enken Maren Envoldsdatter i Bomholt og Anders Nielsen og Claus Clausen i Kielsgård for syn på og deling af deres skove og skovsparter efter skovforordningen

GJERN HERREDS TINGBØGER 1662 - 1681. ALLING Kilde: CD Kirstin og Bjarne Nørgaard-Pedersen 17/6 1676. Christen Frandsen et vidne. Kirsten Nielsdatter, der tjener i Kielsgård, vidnede om overfaldet, da de var på vej hjem fra Tulstrup kirke, hvor Claus Fosgrav mødte dem med en degen og et stykke træ i hænderne, hvormed han slog Christen Frandsen.

http://www.toveogflemming.dk/tove/per28250.htm#0

ii 141 Ann Elke Clausdatter Vosgrau * 1659 i Tulstrup sogn, † sep 1742 i Tind, Gerning sogn
begravet Christian tropeteters hustru af Tind 83 år gammel

Hun blev gift med Christen Hansen Bachendorph

283 Anne Rasmusdatter † efter 1693 Kilsgård Tulstrup sogn

Kilsgård og Claus Vosgrau på Nygårds sedler

300 Peder Andersen

Børn
i Anders Pedersen

Skifte en søn af Anders Pedersen
G 240 71 1/12 3, 14. august 1719, Granslev
Anne Rasmusdatter, død
Jens Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Jensen, 13 år
Niels Jensen, 11 år
Vurderingsmænd Niels Jensen Møller i Skjød og Søren Jespersen i Granslev Mølle
Formynder var faderen, men tilstede var børnenes faderbrodersøn Thomas Pedersen i Granslev

ii 150 Thomas Pedersen * o. 1689, † 1773 i Granslev sogn

Han var gift (1) med
Ellen Rasmusdatter

Han var gift (2) med Mette Laursdatter * 0. 1695, † 1774 i Granslev

301 XX

Granslev å

302 Rasmus

Børn:
i 151 Ellen Rasmusdatter * o. 1690, † 1726 i Granslev sogn 

Hun var gift med Thomas Pedersen

G 240 71 3/12, 81, 20. januar 1727, Granslev
Ellen Rasmusdatter, død
Thomas Pedersen, enkemand
Deres børn:
Karen Thomasdatter, 12 år
Rasmus Thomassen, 10 år
Maren Thomasdatter, 2 år
Thomas Pedersens svoger i Bægaard Thomas Rasmussen

ii Thomas Rasmussen
 
iii Dorthe Rasmusdatter † 1725 i Knudstrup, Granslev sogn 

Hun var gift med Søren Bertelsen

G 240 71 3/12 69, 13. august 1725, Knudstrup
Dorthe Rasmusdatter, død
Søren Bertelsen, enkemand
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 13 år
Mette Sørensdatter, 5 år
Ellen Sørensdatter, ? år
Afdødes stedfader Jens Madsen i Bægaard
Thomas Pedersen i Granslev som har en søster til afdøde til ægte
Søren Bertelsen skyldte til såvel Jens Madsen som Thomas Rasmussen i Bægaard (Lyngå sogn)

303 X

Granslev

308. Jesper Nielsen, * 1610 i Serup sogn.   
Gaardfæster i Serup. 

Han blev gift med
Anne Pedersdatter

Børn:

Niels Jespersen  * 1656 i Resdal, Serup sogn, † marts 1729 Resdal, Serup sogn
Begravet 20 marts 1729 i Serup

Han blev gift med Karen Sørensdatter o 1679

Han blev gift med Anne Jensdatter o 1684

Peder Jespersen * 1657 i Resdal, Serup sogn, † aug 1729 i Resdal, Serup sogn

Han blev gift med Johanne Jensdatter o 1686 

154. i Christen Jespersen, * 1666 i Resdal, Serup sogn † 1739 i Serup sogn 
Begravet 11. februar 1739 i Serup. 

Han blev gift med NN 
Gift i Sinding 1700


309. Anne Pedersdatter
Hustrus navn iflg. tb, Hids Herred 19/7 1687 -
datter af Peder Pedersen.
 

Sinding kirke

316 Erich Madsen  * omkring 1650/ 60 † 1721 i Aastrup, Løvel sogn

Han blev gift med Birgitte Pedersdatter

Efter giftermålet senest 1681 må Erich Madsen - vist efter 1688 - have overtaget fæstet af halvdelen af gården gl. nr. 2 i Aastrup i Løvel sogn med i alt 6 tdr. 2 alb. hartkorn under Sødal. Gården blev overtaget af sønnen Jens Erichsen.

Erich Madsen blev født senest 1660 og døde i Aastrup i Løvel sogn; han nævnes i en jordebog 1707

Erich Madsen blev gift senest 1681 med Birgitte Pedersdatter, født før 1664, hun nævnes 1717, 1723 og 1725 som fadder hos datteren Karen og sidst hos svigersønnen og dennes nye kone.

Aastrup i Løvel sogn bestod af to gårde, der hver var delt mellem to fæstere; begge gårde hørte under Sødal gods. - Ved matrikuleringen 1688 fik gården gl. nr.2 sit hartkorn ændret fra 4½ td. til 6 tdr. 2 alb., der da var delt mellem de to fæstere Jens Villumsen og Anne Christensdatter, salig hr. Knuds (nemlig Anne Christensdatter Bering, enke efter Knud Nielsen Auning, død-1682 som kapellan for Rødding, Løvel og Pederstrup menigheder) 

Iflg. Sødals jordebog 1701 var gård nr.2 delt mellem fæsterne Peder Villumsen åg Erich Madsen med 3 tdr. 1 alb. hartkorn til hver, hvoraf de hver skulle yde 16 skpr. rug, ½ svin og 5 mk. landgildepenge.

Før 1749 var Erich Madsen som fæster blevet afløst af sønnen Jens Erichsen.

Kilde: Nordisk Slægtsforskning, Skals: Slægten Bagger, 1992.

Noter: 

http://www.kragh2.dk/genealogy/getperson.php?personID=I20783&tree=tree1

Børn

i Peder Erichsen * omkring 1687 i Aastrup, Løvel sogn, † 1761 i Løvel sogn

ii Karen Erichsdatter * omkring 1691 i Aastrup, Løvel sogn, † 1721 i Aastrupgård, Roum sogn

Hun var gift med Morten Nielsen, født 1680 i Aastrupgård, Roum sogn, død 1755 i Aastrupgård, Roum sogn

iii 158. Jens Erichsen†  1696 i Aastrup, Løvel sogn  † 1771 i Aastrup Løvel sogn 

Han blev gift med Maren Sørensdatter

317 Birgitte Pedersdatter  *  før 1658, †  1739 i Aastrup, Løvel sogn

346. Lars Larsen.

Børn:

173. i Johanne Larsdatter, * 1663, † 1755 i St. Impgaard, Thorning, begravet 20. maj 1690 i Thorning kirke. 

Hun blev gift med Thomas Thomsen, gift 1690 i Thorning sogn.

ii Morten Larsen, * 1663.

347. NN

Gravsten Thorning kirke

348. Jens Nielsen.

Børn:

174. i Jens Jensen, * 1660 i Ravnholdtgaard. Thorning, † 1740 i Ravnholdtgård, Thorning. 

Han blev gift med Anne Poulsdatter.


349. NN

Gravsten Thorning kirke

376. Niels Andersen Rytter, * 1658 i Thorning sogn † dec. 1716 i Ungstrup Bye Torning sogn 
Begravet 13. dec 1716 i Thorning

Han blev gift med (1) Maren Jensdatter, gift 1686 i Torning, Viborg, * 1651 i Ungstrup Bye Torning, † apr. 1700 i Ungstrup Bye Torning.

Han blev gift med (2) Kirsten Jensdatter, ,  gift 17. okt. 1700 i Thorning sogn
D. 26 Julii blev Niels Andersen af Ungstrup og Kirsten Jensdatter af Kirchholm trolovede. d. 17 October Copulerede i Torning kirke
 
Børn i første ægteskab

i ukendt Nielsdatter, * 1685 i Ungstrup, Thorning sogn

ii Maren Nielsdatter, * 1693 i Ungstrup, Thorning sogn,  † 1697 i Ungstrup, Thorning sogn

iii Ellen Nielsdatter, * 8. mar. 1696
i Ungstrup, Thorning sogn, † feb 1700 i Ungstrup, Thorning sogn
Kirsten Marie Hofmand bar barnet, testes Christen Torp i ?, Christen Jensen i ?, Niels Pallesens hustru, X X; Johannes Møller
Begravet 4 feb 1700 4 år og 8 mdr gammel

iv Maren Nielsdatter, *  jan 1699 i Ungstrup, Thorning sogn,  † 1699 i Ungstrup, Thorning sogn 
Dåb 6 jan. Peder Christensen i Rigstrup, Anne Mikkelsdatter ibid, Mette Christensdatter ibid, Christen Jensen i ?, X Mortensdatter i Thorning
 

v Ellen Nielsdatter, * apr. 1700 i Ungstrup, Thorning sogn,  †  1700 i Ungstrup, Thorning sogn
Døbt 4 april. Faddere X Rytters hustru i Ungstrup, Dorthe Pedersdatter i Ungstrup, og Margrethe Mogensen i Thorning
 

Børn 2 ægteskab     

188. vi Anders Nielsen Rytter,  * jun. 1701 i Ungstrup, Thorning sogn † 24 jul 1768 i Ungstrup, Thorning sogn. 

Han blev gift med (1) Maren Pedersdatter, gift 7 jul 1726 i Karup sogn, * feb. 1696 i Vallersbæk, † 1728 i Ungstrup, Thorning sogn.

Han blev gift med (2) Maren Sørensdatter, ,  gift 02.10.1729 Thorning sogn * 1702 i Lille Oustrup, † jan 1778 i Ungstrup, Thorning sogn, begravet i Ungstrup, Thorning.  
    
vii Jens Nielsen, * dec. 1703 i Ungstrup, Thorning sogn
Døbt 23 dec, testes Mikkel Jensen, Laurids X,
 Kirsten Pedersdatter, Anne Mikkelsdatter

viii Kirsten Nielsdatter, * feb. 1706 i Ungstrup, Thorning sogn
Dåb 11 feb. Testes Claus Christensen, Anders Jensen, Karen Jensdatter, Anne Mikkelsdatter

ix Jens Nielsen, * maj 1707 i Ungstrup, Thorning sogn
Døbt 8 maj. Dåbsnoter ulæselige
 

377. Kirsten Jensdatter,   * 1670 i Kærsholm Thorning sogn.

Statue ved Thorning

378. Søren Rasmussen, * 1670, † nov. 1743 i Ungstrup Bye Thorning sogn. 
begravet 3. november 1743 i Thorning.

Han blev gift med (1) Kirsten Jensdatter, gift 30. okt. 1701 i Thorning, 
d. 14. August blev Søfren Rasmussøn og Kirsten Jensdatter af Ungstrup Trolovede. D. 30te October Copulerede i Thorning kirke

Han blev gift med (2) Kirsten Sørensdatter, gift 14. feb. 1734 i Thorning sogn.

Børn:

189. i Maren Sørensdatter,  * 1702 i  Ungstrup, Thorning sogn, † jan 1778 i Ungstrup, Thorning sogn, begravet i Ungstrup, Thorning. 

Hun blev gift med Anders Nielsen Rytter,  gift 02.10.1729 Thorning.

ii Kirstin Sørensdatter i Ungstrup, Thorning sogn

iii Jens Sørensen i Ungstrup, Thorning sogn

iv Rasmus Sørensen i Ungstrup, Thorning sogn

v Sidsel Sørensdatter i Ungstrup, Thorning sogn

vi Anders Sørensen i Ungstrup, Thorning sogn

vii Anne Sørensdatter i Ungstrup, Thorning sogn

viii Anne Sørensdatter  i Ungstrup, Thorning sogn

ix Anders Sørensen i Ungstrup, Thorning sogn

379. Kirsten Jensdatter, * 1679, † jan 1728 i Ungstrup Bye Thorning sogn. 
 Begravet 18. januar 1728 i Thorning.

Kilde Thorbjørn Bertelsen

Blichers mindesten i Thorning

382. Søren Rasmussen, * 1640, † 1. nov. 1725 i Hinge, Hinge Sogn,

Han blev gift med Maren Thomasdatter, gift 1685.

Han var fæstegårdmand i Hinge
 
http://www.frederiksdal-info.dk/Hids%20Herreds%20retskreds.htm
 
29. nov. 1687 Tingbog; Niels Thomsen; Hvinningdal, Balle, Hids, Viborg; ** Niels Tomasen i Hvinningdal et afkald. Rasmus Nielsen i Øster Bording på hans mor Maren Tomasdatters vegne gav ham afkald for den arv, hun er tilfaldet efter hendes far sl Tomas Christensen og mor sl Mette Christensdatter, som boede og døde i Hvinningdal, og Søren Rasmussen i Hinge på hans hustru Maren Tomasdatters vegne Jens Andersen i Hvinningdal på hans egne og samtlige søskende deres vegne, nemlig Tomas Andersen, Christen Andersen, Niels Andersen, Peder Andersen, Maren Andersdatter, Anne Andersdatter gav ham afkald for den arv, de arveligt kunne tilfalde efter sl Tomas Christensen, som boede og døde i Hvinningdal og efter deres mor Anne Jensdatter, som endnu lever, og de var fornøjet med deres fædrene mødrene og oldearv, og de takkede ham godt for god betaling.
Børn:

i Thomas Sørensen,  * 1685 i Hinge, Hinge Sogn
Begravet 14 jan 1756 i Hinge Kirke

Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter, gift 1725 i Balle kirke,

Thomas Sørensen fik 1. nov. 1725 af Christian Fischer til Allinggaard fæste på sin afdøde fars fæstegård i Hinge mod at yde sin gamle mor aftægt her på livstid. Fæsteprotokollen oplyser intet om gårdens størrelse, landgilde m.v., men vi må anse det for givet, at gården har haft en størrelse på 2 tdr. 7 skpr. 2 fjdkr. I hvert fald fremgår det, at Arnold Dyssel til Vinderslevgaard den 3. maj 1753 til Søren Thomsen i Hinge bortfæstede halvparten af dennes far Thomas Sørensens fæstegaard af hartkorn 1 td. 3 skp. 3 fjdkr. mod en årlig landgilde på 4 rdr. 4 mk.
Det fremgår af Hinge kb, at Thomas Sørensen natten mellem 20. og 2l.l2.1755 skar halsen over på sig selv på grund af "sværmodige tanker, vildelse, sygdom og raseri". Efter en undersøgelse af sagens omstændigheder blev han begravet 14. jan. 1756. (Kilde: En slægt Mikkelsen fra Serup sogn).

191. ii Karen Sørensdatter Storgaard, * 1694 i Hinge sogn † nov. 1768 i Ungstrup, Thorning sogn. 

Hun blev gift med (1) Christen Jensen, * 1694, † sep. 1766 i Ungstrup, Thorning sogn 

iii Rasmus Sørensen, * 1695 i Hinge sogn 

383. Maren Thomasdatter,  * 1647 i Hvinningdal, Balle, Hids, Viborg, † 1. nov. 1725 i Hinge, Hinge S, Lysgaard, Viborg.   
 

Silkeborg slot som man regner med, det så ud

392. Jørgen Rasmussen, * 1637, † 1707 i Ustrup, Uth sogn. 

Jørgen Rasmussen blev født ca. 1637, idet han ved sin begravelse tredie juledag 1707 i Uth angives at være 70 år gammel. 

 Han blev gift med Maren Christensdatter.

Børn:

196. i Rasmus Jørgensen, * 1678 i Ustrup, Uth sogn, † 1766 i Uth sogn. 

Han blev gift med Anna Rasmusdatter, gift den 29. maj i Uth kirke.

ii Christen Jørgensen.   † 1704 i Uth sogn
Han blev gift med Johanne Sofie Jørgensdatter 

47 Christen Jørgensen i Uth. 27.3.1704, fol.75B.
E: Johanne Sofie Sørensdatter. LV: Claus Pedersen, degn i Uth. B: Deliane 28 uger. FM: farbror Rasmus Jørgensen sst. Desuden nævnes afdødes mor Maren Christensdatter, afdødes svoger Jens Mortensen.    

393. Maren Christensdatter, * 1637, † 1717 i Ustrup, Uth sogn. 
Rasmus Jørgensens mor i Udt begravet, 70 år gl., domin. reminiscere 1717 (21. febr.) på Uth kirkegård.

Hun blev ikke indført med navn i kirkebogen, da hun døde, men hendes navn har vi fra skiftet efter hendes søn Christen Jørgensen i Uth i Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1704, hvor afdødes mor Maren Christensdatter er nævnt.

Uth sogns smukke logo

394. Rasmus Ibsen * o 1651, † 1707 i Uth sogn,
Begravet 1 søndag i advent 1707 på Uth kirkegård 56 år gammel

Rasmus Ibsen var i 1688 fæster af gård nr. 8 i Uth by. Gården stod for hartkorn 3 tdr. 7 skpr.

Han blev gift med NN.

Det formodes, at Rasmus Ibsen er far til ane nr. 197 Anna Rasmusdatter.
Uth kirkebog starter først i 2. halvdel af 1684, og når man ser på børneflokken er der plads til at Anna Rasmusdatter kan være født inden juli 1684

Børn:
i Niels Rasmussen * o 1679 i Uth sogn , † 1693 i Uth sogn

197. ii Anna Rasmusdatter,
* 1684 i Uth sogn, † 1761 i Uth sogn. 

Hun blev gift med Rasmus Jørgensen, gift den 29. maj (3. pin i Uth kirke. )

iii Margrethe Rasmusdatter * 1686 i Uth sogn, † 1686 i Uth sogn
, begravet 24/ 11 1686 i Uth

iv Margrethe Rasmusdatter * 1687 i Uth sogn,
døbt 25 nov 1687 i Uth

v Kirsten Rasmusdatter begravet 1699 i Uth sogn

395. NN.

Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne Epitafium 1578 i Uth kirke

398. Rasmus Rasmussen.  * 1622, † 1702 i Uth sogn

Han blev gift med NN.

Børn:

199. i Kirsten Rasmusdatter, * 1661 i Uth sogn, † 1730 i Boller Overmølle, Uth sogn. 

Hun blev gift med (1) Mads Pedersen.

Hun blev gift med (2) Borchardt Hofmand, † 1699, begravet 30.4.1699.

Hun blev gift med (3) Hans Jørgensen, gift 7. juni 1700 i Uth kirke, * 1679, † 1740 i Over Mølle, Uth sogn. 

399. NN, .

Uth kirkes Alter

400. Christen NN

Han blev gift med Maren Nielsdatter.

Børn:

200. i Christen Christensen Børsting, * 1670, † 1742 i Sjelle. 

Han blev gift med Anne Nielsdatter.

401. Maren Nielsdatter

Maren Nielsdatter er nævnt i et skifte under Skanderborg rytter 17-9-1728 i skiftet efter Hans Mønster, tidligere forpagter på Ørumgaard og hans hustru Else Børgesdatter.
Maren Nielsdatter var halvsøster til Else Børgesdatter.
1352 Hans Mønster tidligere forpagter på Ørumgård og hustru Else Børgesdatter i Sjelle. 17.9.1728, fol.154.Hans A: Af første ægteskab B: Øllegaard g.m. Morten Mikkelsen i Dallerup nu i Horsens, Christen fuldmægtig på Vamdrup Hovgård ved Kolding.
 
Hendes A: søster Anne Børgesdatter enke efter Laurids Hesselberg nu i Randers, søster Birgitte Børgesdatter g.m. Folmer Thomsen, død. 4B: Børge i Bjerre, Thomas i Holstebro, Cathrine, Maren, søster Anne Børgesdatter, halvsøster Maren Nielsdatter, død. B: Christen Børsting i Sjelle.Else Børgesdatter og hendes anden Mand boede fra 1723 til deres Død 1727 hos hendes afdøde Halvsøsters, Maren Nielsdatters, søn Christen Børsting i Sjelle. Død. 1727, begravet 27. Juli i Sjelle i hendes 73. Aar. Registrering efter hende 18. August s. A. Arvingerne efter hende og hendes anden Mand, der var hendes 3 Søstre og 1 Halvsøster samt hans 2 Børn i et tidligere Ægteskab, frasagde sig Arv og Gæld. (Else Børgesdatter Boller ~ 2. mellem 1703 og 1705 med Enkemand Hans Mønster, * c. 1655. Forpagter paa Aarhus Mølle (i 1705), paa Ørumgaard (før 1721), d. 1727, begravet 30. December i Sjelle i hans 72. Aar. Registrering

Runesten ved Sjelle kirke

412 Rasmus Pedersen Nørgaard * ca 1630, † april 1714 i Fregerslev, Hørning sogn

Begravet 4 april 1714 i Hørning. Begr Rasmus Pedersen Nørgaard i Fregerslev 84 år 

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter

Lille Lethenborg i Fregerslev, formodentlig oprindeligt kaldet Nørgaard, var 1662 og 99 fæstet af Rasmus Pedersen Nørgaard. 

Rasmus Pedersen Nørgaard er i jordebogen fra 1624 med rettelser 1661 sammen med Knud Pedersen skrevet for en af de gårde i Fregerslev, som efter kejserkrigen dels var blevet skødet og dels fæstet ud til Peder Andersen.

I påsken 1664 "anden dagen beredt på sengen Rasmus Nørgaards hustru i Fregerslev og dagen efter døbt hendes 2 børn Peder og Oluf, som derefter døde" har præsten skrevet i Hørning kirkebog. Deres mor overlevede, og da Rasmus Nørgaard i forvejen havde en søn Peder, så har hans kones far heddet Peder. Hendes navn fremgår intetsteds af KB, men i kop- og kvægskatten 1679 nævnes i Fregerslev Rasmus Pedersen Nørgaard, hans hustru Kirsten Pedersdatter og en datter Kirsten Rasmusdatter

Gennem nogle skiftesager fastslår Nørgaard Pedersen hendes nærmere slægtsskab. 

Der er 10 børn, hvoraf de 3 ældste kendes fra skiftet efter den søsteren Kirsten Rasmusdatter i 1730. To døtre blev gift i Skibby. En søn og to døtre kom til Borum, hvorfra også deres morfar stammede.

Rasmus gjorde sig store anstrengelser for at hjælpe svigersønnen Peder Danielsen Kå i Skibby, da han forsøgte at få hele gården efter sin far.

Børn:

i Anne Rasmusdatter  * ca 1654 i Fregerslev, Hørning sogn, † 1722 i Skibby, Harlev sogn

Hun blev gift 29 juli 1677 med Peder Danielsen Kaae

Efter faderens død blev gården i Skibby delt mellem Peder Kå og hans bror Jens,  men da den sidste ret hurtigt opgav sin del af gården, opstod der strid, idet  regimentsskriveren fæstede Jens Danielsens del ud til hans fætter Mogens Rasmussen.

Der blev ført en længere sag om fæstet, idet Peder Kå hævdede, at han havde fået et  fæstebrev af oberst Sturich fra Nørrejyske National Regiment til Hest, mens  regimentsskriveren, som normalt stod for udfærdigelse af fæstebrevene, intet kendte til  forholdet. Efter en langvarig sag, blev der afsagt en dom, som stadfæstede Mogens  Rasmussen ret til fæste af halvparten af den oprindelige gård. Senere fortsatte  stridighederne mellem de to gårdmænd.

Da de to andre gårde i Skibby på det tidspunkt forlængst var delt, og da de alle efter  matriklen var såkaldte helgårde på omkring 12 tdr. hartkorn, har den mere overordnede  politik nok gjort sig gældende, at så store gårde ikke længere skulle fæstes ud til en  enkelt bonde. (Se mere om alle sagerne i Nørgaard Pedersens bog). 

Da der ikke findes noget skifte efter Peder Danielsen Kå efter hans død i 1722, og ikke  heller er indskrevet noget fæstebrev til sønnen Daniel Pedersen Kå, er det formentlig  fordi denne har overtaget gården, inden de nordlige herreder i 1718 blev overtaget af  Skanderborg rytterdistrikt fra Dronningborg, hvorfra der ikke er bevaret nogen fæsteprotokol

ii Kirsten Rasmusdatter  * ca 1657 i Fregerslev, Hørning sogn, † før 26 maj 1730 i Javngyde, Tulstrup sogn

Hun blev gift 16 dec. 1684 i Hørning med Rasmus Hansen

Skifte:  26 maj 1730 Javngyde, Tulstrup, Gjern Herred, Skanderborg Amt.  1436. Kirsten Rasmusdatter i Javngyde 26.5.1730 f.299

Enke: Rasmus Hansen, A: Søskende Anne Rasmusdatter enke i Skibby, Peder Rasmussen i Borum, Maren Rasmusdatter sst ved svigersøn Thomas Sørensen sst, Anne Rasmusdatter sst ved søn Peder Olufsen sst, Voldborg Rasmusdatter g.m. Peder Leth i Skibby, Sidsel Rasmusdatter g.m. Niels Leth i Fregerslev

206 iii Peder Rasmussen Fregerslev, * omk 1659 i Fregerslev. Hørning sogn, † nov 1731 i Borum sogn

Begravet 08 nov 1731 i Borum. 

Han blev gift 20 juni 1697 i Borum  med Apelone Nielsdatter

iv Maren Rasmusdatter  * jan 1662 i Fregerslev, Hørning sogn, † før 1665 i Fregerslev, Hørning sogn

1662 dnca 1 p epiph døbt i Hørning kirke Rasmus Nørgård barn i Fregerslev Maren. Rasmus Søgårds hustru bar barnet, faddere: Esben Jensen Salmand, rytter Oluf Pedersens hustru, Anne Andersdatter i Hørning

Hun blev gift med Jesper Pedersen

Jesper Pedersens mor Maren Olufsdatter og Maren Rasmusdatters farfar Peder Andersen var fætter og kusine.

v Peder Rasmussen  * 6 april 1664 i Fregerslev, Hørning sogn, † 6 april 1664 i Fregerslev, Hørning sogn

vi Oluf Rasmussen  * 6 april 1664 i Fregerslev, Hørning sogn, † 6 april 1664 i Fregerslev, Hørning sogn

1664 anden dagen beredt på sengen Rasmus Nørgårds hustru i Fregerslev og dagen derefter døbt hendes 2 børn Peder og Oluf, som derefter døde  

vii Anne Rasmusdatter  * marts 1665 i Fregerslev, Hørning sogn, † efter 13. jan. 1730

Dnca judica com i Hørning kirke. Samme dag døbt i huset Rasmus Nørgårds 2 børn Maren og Anne. 1665 dnca 5 post trin fremstillet i Hørning kirke Rasmus Nørgårds 2 børn, Kirsten Olufsdatter og Kirsten Madsdatter bar dem. faddere Esben Jensen, Rasmus Esbensen i Fregerslev, Anders Pedersen i Blegind, Christen Pedersen i Århus, Rasmus Madsens hustru i Hørning  

Hun blev gift med Oluf Jespersen

Han var som tvillingesøsteren Marens mand Jesper Pedersen barnebarn af Oluf Pedersen og Karen Sejersdatter og de var dermed begge oldebarn af den gamle herredsfoged ane 3304 Peder Pedersen og deres hustruer har samme herredsfoged som tipoldefar - de er derved meget nær beslægtede

viii Maren Rasmusdatter  * marts 1665 i Fregerslev, Hørning sogn, † januar 1735 i Borum sogn

Hun blev gift med Jesper Pedersen

ix Voldborg Rasmusdatter  * april 1668 i Fregerslev, Høring sogn, † okt. 1750 i Skibby, Harlev sogn

1668 dnca qvasimodo døbt i Hørning kirke Rasmus Nørgårds barn i Fregerslev Voldborg. Rasmus Søgårds hustru bar barnet faddere: Rasmus Esbensen i Fregerslev, Søren Dyr i Hørning, Mikkel Rasmussen i Stilling, Poul Årslevs datter Kirsten Madsdatter  

Hun blev gift med Peder Nielsen Leth

Voldborg Rasmusdatter og Peder Nielsen Leth blev i Harlev naboer til Voldborgs ældste søster Anne der var gift med Peder Danielsen Kåe, der også var fætter til Peder Nielsen Leth.

x Sidsel Rasmusdatter  * dec 1670 i Fregerslev, Hørning sogn, † 1758 i Fregerslev, Hørning sogn

1670 dnca 4 advent fremstillet i Hørning menighed Rasmus Nørgårds barn Sidsel. Kirsten Madsdatter bar barnet, faddere: Rasmus Esbensen, Peder Iversen, Rasmus Madsen, Christen Kåe, Poul Jensens datter, Rasmus Søgårds hustru  

Hun blev gift med Niels Nielsen Leth. Han var broder til hendes søster Volborgs mand Peder Nielsen Leth

Han havde i 1692 for ryttersessionen fremvist et købebrev  udstedt af salig Oluf Pedersens arvinger på deres fars gård i Hørning, hvorfor han  begærede at løse husbondhold, som "ham ej kan nægtes" så han skulle derfor betale 8 rdl,  men samme dato blev der indskrevet endnu et husbondholdsbrev til en af salig Oluf  Pedersens arvinger på den samme gård, nemlig Anne Olufsdatter og hendes mand Jens  Bendixen fra Horsens. Om Niels Nielsen Leth overhovedet har boet på gården er uvist,  for da han i 1700 fæstede sin svigerfars gård i Fregerslev kom han ikke fra Hørning, men  fra Skibby, så købet af gården i Hørning er formodentlig aldrig blevet til noget.

413 Kirsten Pedersdatter    * ca. 1630 i Fregerslev, Hørning sogn,  †  marts 1702 i Fregerslev, Hørning sogn

Begr i Hørning Rasmus Nørgaards hustru 72 år

Fra Hørning kirke

414 Niels Pallesen  * i Herst, Trige sogn

Hans herkomst bliver dokumenteret i "Uddrag af Marselisborg Birks Tingbog (B 56 E) Ning herred 1701-03

Han var gift med Sidsel Andersdatter

Han var sandemand i Søften, 1606 herredsfoged i Vester Lisbjerg. selvejer i Herst, selvejer og fæster af Koldkærgaard

Han boede i Søften, men fæstede den store Koldkærgård i Kasted sogn omk. 1671.

Koldkærgård tilhørte præbendet Corporis Christi under Århus Domkapitel. 1679 skødede kronen gården til admiral Chr. Bjelke til Kærbygård (Kasted) og i de følgende år var gården en alm. bondegård (14 tdr. harkorn) under denne.

Tingbogen 26/5/1697. Abelone Nielsdatter i Borum og hendes far Niels Pallesen i Koldkærgård 2.ting lovbød den 4.part af hendes part i den selvejer bondegård i Borum med gadehuse, hun påboer

Børn i hustrus 1 ægteskab

Mette Knudsdatter  * ca. 1651 i Søften sogn  † 1733 i Galten sogn

Begravet 1 jan 1733 i Galten

Hun var gift med Søren Andersen Tulstrup

Han var gårdmand i Storgård, Tulstrup

Den 19. februar 1681 gav Søren Andersen i Tulstrup på Gern herreds ting afkald til sin bror Mads Andersen i Nør Vissing for arv efter sin far Anders Olufsen og mor Gertrud Ivers-datter sammesteds. At det var den samme Søren Andersen, der flyttede til Galten ses af tingbogen i 1700, hvor han fordrede betaling, for den sæd han havde sået i gården i Tulstrup, og som han hævdede, at have akkorderet med  Anders Dyhr om, da denne overtog gården, men da han ikke kunne fremlægge bevis på sin påstand, tabte han sagen. 

 Inden Søren Andersen kom til Tulstrup havde han altså boet i Søften og der blev han og Mette Knudsdatter efter al sandsynlighed gift. Da hun og hendes medarvinger solgte gården til hendes søn Knud Sørensen Tulstrup i 1712, var halvbroderen Knud Nielsen fra Koldkærgård hendes lovværge

Børn

ii Knud Nielsen  * o. 1666 i Søften sogn,  † 1742 i Borum sogn

Begravet 24 januar 1742 i Borum

207 iii Apelone Nielsdatter, * omk 1666 i Søften sogn, †  jan 1742 i Borum sogn

Begravet 24 jan 1742 i Borum. 24 januar blev jordet Apolone Nielsdatter i sit alders 78 aar

Hun blev gift med (1) Peder Pedersen. 

Hun blev gift med (2) Peder Rasmussen Fregerslev 20 jun. 1697 i Borum, 

415 Sidsel Andersdatter  * 1627 i Lading sogn

Døbt 5 dec. 1627 i Lading

Hun var gift (1) med Knud Jensen  † ca 1656 i Søften

Hun var gift (2) med Niels Pallesen

Sidsel Andersdatters første mand Knud Jensen ses som selvejer i Søften i jordebøgerne 1652 og så længe de er bevaret indtil 1656. Der er gården nævnt som den tredje af selvejergårdene, og på den gård ses Niels Pallesen i matriklen 1664 og i en matrikelekstrakt 1680, men i den sidstnævnte med en rettelse “nu Rasmus Lassen”, for davar Niels Pallesen flyttet til Kolkærgård.  

Koldkærgård anno 1900

426 Jens Nielsen Fogh

Han var gift med NN

Laurids Meyer i Borre, Birkedommer ved Frijsenborg Birk. For Retten fremkom på Grev Christian Friis  vegne, Sr Jørgen Bording, Fuldmægtig ved Frijsenborg, og ønskede Dom i sagen mod Jens Jørgensen, født i Hammel, sidst tjenende - 1/2 år fra Påske 1730 - hos Jens Fog i Haurum, men uden Pas og Attester m m er undvigt fra Grevskabet. Kaldsmændene Søren Mogensen, Fajstrup og Chresten Nielsen, Voldby. Ved retsmødet nævnes som vidner Jens Nielsen Fogh, Haurum, Peder Madsen og Jens Andersen af Hammel. Dommen pålægger ham, at indfinde sig igen på Grevskabet. Tirsdag 20 November 1730.  http://kkermit.dis-danmark.dk/amt-3die%20del.htm

http://xuri.dk/assets/tng/documents/5_haurum_kro_matr_nr_24_haurum.pdf

7 mar. 1748 efter Krofæster Jesper Christensen død afholdes auktion over dødsboet på Haurum Kro. Der er  en Niels Fog i Haurum der køber et par skinbukser.  I opgørelsen har Niels Mortensens Enche i Vrangstrup tilgodehavende.  http://beauceron.dk/herborvi.htm

Indtil midten af 1700-tallet fandtes der 10 gårde i Haurum. Hver af disse gårde var iflg. jordebogen fra 1736 dengang beboet af 2 fæstebønder med familier og evt. tjenestefolk. I 1736 havde gården matrikel nr. 4 og de 2 fæstebønder på gården hed Laurits Fog og Søren Fog - de havde hver ½ gård i fæste. I 1780-erne omtales gården i Haurum kirkebog som "Fogs-gaarden", og det ses også at efterkommere efter såvel Laurits Fog som Søren Fog af og til bliver nævnt i kirkebogen med tilnavnet Fog eller Fogh.

Børn

1 213 Karen Jensdatter

Hun var gift med Niels Mortensen

Skifte: Niels Mortensen i Vrangstrup 15/9-1747 F. 172a. Enke: Karen Jensdatter L.V. Niels Jensen Foeg i Haurum.    Børn:  Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev.    Anne Nielsdatter g.m. Morten Christensen i Granslev.    Maren Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Vrangstrup.    Morten Nielsen - 23 år, hjemme.    Jens Nielsen - 17 år.    Rasmus Nielsen - 11 år.  Jørgen Nielsen - 5 år.    Bodil Nielsdatter - 20 år.    Anne Nielsdatter - 15 år.    Karen Nielsdatter - 13 år.    FM: Enkens bror Søren Foeg i Haurum og Morten Lauridsen i Haurum.  Oplysning: Enken bliver ved gårde

2 Søren Jensen Fogh   † februar 1764 i Haurum sogn

Han var gift med Anne Pedersdatter

260. Søren Jensen Fogh og Anne Pedersdatter i Haurum 10/2-1764 F. 723b

Børn:

• Jens Sørensen Fogh, har fæstet gården.

• Bodil Sørensdatter – 27 år

• Dorthe Sørensdatter – 22 år

• Maren Sørensdatter – 18 år

F.M. Børnenes morbrødre: Jens Pedersen og Rasmus Pedersen, begge i Haurum.

3 Niels Jensen Fogh

427 NN

http://beauceron.dk/herborvi.htm Foggården i Haurum, som den ser ud i dag

448 Søren Jensen  Maagaard * ca 1647 † 1706 i Gjerning Mågård, Gjerning sogn 
Søren begraves i Gerning 10/1 1706 59 år gammel.

Han var gift med Kirsten Nielsdatter

Børn hustrus første ægteskab

i Maren Nielsdatter

Hun blev gift (1) 1704 med Christen Christensen (Vestergaard)

Hun blev gift (2) 1716 med Søren Pedersen (Tulstrup)

Børn i ægteskabet
ii Søren Sørensen Maagaard

Han bliver gift med Karen Michelsdatter

iii 224  Jens Sørensen Maagaard * ca 1678 i Gjerning sogn † 1732 i Aldrup Skovhus, Aldrup, Hvorslev sogn

Gift med Karen Nielsdatter

iv Kirsten Sørensdatter  Maagaard * 1688 i Gjerning  sogn† 21/10 1770  i Amstrup, Hvorslev sogn 

Hun blev gift med Søren Jespersen

v Niels Sørensen  Maagaard  * 1689 i Gjerning sogn † 10/1 1717 i Gerning sogn

vi Christen Sørensen Maagaard * 1699 i Gjerning sogn † 1769 i Danstrup, Gjerning sogn 

Han blev gift med Kirsten Sørensdatter

vii Maren Sørensdatter Maagaard

Hun blev gift 1711 med Rasmus Sørensen i Gullev

viii Karen Sørensdatter Maagaard

449 Kirsten Nielsdatter
Hun var gift (1 ) med Niels Mogensen

Hun var (2) gift med Søren Jensen Maagaard

Dette udledes af følgende betragtninger:
Ved dåb hos Jens Sørensen Mågård i 1721, var barnets faster Søren Pedersens hustru Maren Nielsdatter i Tind bæremoder

1716 blev Søren Pedersen(Tulstrup) gift med formandens enke Maren Nielsdatter Mågård
Maren Nielsdatters første mand var Christen Christensen (Vestergård), viede 1704.

Når Maren hedder Nielsdatter og Jens hedder Sørensen må de være halvsøskende, og de er fra Gjerning

Når vi er i Gjerning før kirkebogstid, må  vi jo bruge de gamle papirer, fæstere på Mågården, var ca. 1641 - 1664 en Niels Mortensen, rimeligvis gift med en Kirsten Nielsdatter, fra ca 1664 - 1692 Søren Jensen,gift med formandens enke

Der er den måde det tids og navnemæssigt passer sammen.
En anden ting som også får det til at hænge samme på, er, at Rosenlund, Mågården og Vestergård, var gårde underlagt Bidstrup
 

Gjerning kirkes smukke alter og døbefont

Dette par er også ane 471 og 472

450 Niels Jensen Frandsen
* 1644 i Amstrup, Hvorslev sogn  † 1707 i Amstrup, Hvorslev sogn
begravet 23/11 1707 i Hvorslev

Fæster i Amstrup

Gift med Dorthe Poulsdatter


 Børn:
i 236 Jens Nielsen Frandsen * ca 1684 i Amstrup, Hvorslev sogn  † 1762 i Amstrup, Hvorslev sogn 

Gift med Maren Justsdatter

ii Kirsten Nielsdatter * i Amstrup, Hvorslev sogn (lever 1722)

iii Mette Nielsdatter  * i Amstrup, Hvorslev sogn (lever 1722)

iv Sidsel Nielsdatter *1699 i Amstrup, Hvorslev sogn (lever 1722)
 gift med Simon Jensen i Aldrup

v 225 Karen Nielsdatter af Amstrup, Hvorslev sogn † 1754 i Aldrup Skovhus, Aldrup, Hvorslev sogn skifte 11/12 1754 (H & M nr. 138)

Gift (1) med Jens Sørensen Maagaard

Gift (2) 11/10 1733 med Christen Rasmussen, der fæster Aldrup Skovhus

OBS:  Karen Nielsdatters første mand Jens Sørensen Maagaard er ane 112
Hun er dermed stammor til ane 14 Niels Jensen og hendes mand nr. 2 ane 126 er stamfar til ane 15 Maren Sørensdatter der jo så bliver gift med Niels Jensen og bliver forældre til min oldemor Birthe Nielsdatter

vi Maren gift med Knud Madsen i Amstrup lever 1718

451 Dorthe Poulsdatter  † 1729 i Hvorslev sogn
Begravet i Hvorslev 25/6 1729, Jens Nielsens moder i Amstrup.

Hvorslev kirkes smukke bue med kalkmalerier

Dette par er også ane 1016 og 1017

452 Peder Jensen

Gift med Karen Lauritsdatter

Gårdmand i Enslev, kendt fra 1672-1687 og forsvinder ud af billedet derefter.

I 1664 bebos gården af Jens Madsens enke og Margrethe Pedersdatter.

Børn: 

i Søn * ca. 1672 i Enslev, Vellev sogn † 1686 i Enslev, Vellev sogn

ii Sidsel Pedersdatter * 1674 i Enslev, Vellev sogn † 15/5 1756 i Enslev, Vellev sogn

Hun var gift med Jens Jørgensen Bødker i Tind

G 240 71 8/12. 217, 13. juni 1740, Tind. 

Jens Jørgensen Bødker, død. Zidsel Pedersdatter, enke 

Deres børn: 

Jens Jensen, gift og bor i Tind 

Karen Jensdatter ~ Jens Mogensen i Borre 

Jørgen Jensen, 26 år 

Jens Jensen, 23 år 

Mette Jensdatter, 20 år 

Peder Jensen, 17 år 

Farbroder Peder Jørgensen

Sidsel Pedersdatter i Tind 11/6 -1756, F. 370a, 

Hun boede hos sin søn Jørgen Jensen.

Børn:

Jens Jensen Braad i Tind - 50 år.

Jørgen Jensen i Tind - 43 år.

Jens Jensen, har halvgård i Tind og desuden forpagter ved Randrup - 39 år.

Peder Jensen i Borridsø. Død og efterladt:  Sidsel Pedersdatter - i 5. år.

Karen Jensdatter g.m. Jens Mogensen i Borridsø.

Opl.: Den umyndige Sidsel Pedersdatters arv blev modtaget af hendes stedfar, Peder Thomasen. 

iii Christen Pedersen *  1681 i Enslev, Vellev sogn  † 1752 i Enslev, Vellev sogn 

iv 226 Laurids Pedersen * 1683 i Enslev, Vellev sogn  † 1745 i Enslev, Vellev sogn

Døbt i Vellev 15/7 1683 med faddere:Præstens hustru; Søren Brorup; Mads Jensen; Ib Nielsen; Dorthe Madsdatter 

Han var gift med Sidsel Jensdatter 

iv Margrethe Pedersdatter 

Hun var gift med Mads Kræmmer i Enslev 

453 Karen Lauritsdatter † 26/9 1684 i Enslev sogn  

Begravet 28/9 i Vellev.

Kilde Thorbjørn Bertelsen

454. Jens Nielsen 
Foged på Holbækgaard, udlagt som barnefader 1691 i Vellev.
Han er også ane 1018

Han blev gift med NN.

Børn:
Født uden for ægteskab
227. i Sidsel Jensdatter, * 1691 i Vellev, † 1770 i Enslev,
begravet 15 jul 1770 i Vellev. 
(Hun er også ane 509)

Hun blev gift med Laurids Pedersen, gift 9 aug 1711 i Vellev
.
Børn i ægteskab

ii Christen Jensen, * o 1694 i  Enslev, Vellev sogn, † 1752 i Enslev, Vellev sogn. 

Han blev gift med Karen Andersdatter

Der blev skiftet efter ham 26/5 1752. Af skiftet fremgår:
Trolovet fæstemø: Karen Andersdatter. Lavværge: hendes far Anders
Christensen i Vellev.
Arvinger: søskendebørn:
Simon Jensen, ladefoged ved Aldrup
Niels Clausen, tjener på Bidstrup
Christen Sort i Vellev [g.m. Maren Jensdatter]
Laurits Pedersen i Enslev. Død og efterladt:
Jens Lauritsen i Tostrup
Jens Lauritsen i Houlberg
Christen Lauritsen i Enslev
Peder Lauritsen i Enslev
Rasmus Lauritsen i Enslev
Peder Thomasen i Houlberg
Niels Thomasen i Houlberg
Afdødes trolovede, Karen Andersdatter blev ved gården.
(Hagsholm gods skifteprotokol 1741-72, folio 105).

iii Maren Jensdatter, * o 1708 i Enslev, Vellev sogn, † 1764 i Enslev, Vellev sogn, begravet 19 maj 1764 i Vellev. 

Hun blev gift med Christen Jensen Sort

Der blev skiftet efter ægteparret 17/11 1764. Heraf fremgår:
Børn:
Jens Christensen, 21 år, har fæstet gården
Jens Christensen, 18 år
Søren Christensen, 15 år
Niels Christensen, 9 år
Margrethe Christensdatter, 24 år
Kirsten Christensdatter, 22 år
Maren Jensdatters uægte søn Søren Sørensen, 30 år.
Formynder: Mads Andersen i Vellev.
(Hagsholm gods skifteprotokol 1741-72, folio 764b).
Hun døde 56 år gl. .

455.Bodil Christensdatter  * 1653 i Enslev, Vellev sogn,   †  1738 i Enslev Vellev sogn

Hun er også ane 1019

Egnen omkring Holbækgård

456 Jens Nielsen Smed * 1669 † 1734 i Vellev sogn
Begravet i Vellev 9/5 1734 75 aar gammel

Gift 6/1 1698 med Kirsten Christensdatter

Fæster i Vellev, har halvdelen af gård nr. 1 og afgiver den 27/3 1719 til sønnen Mikkel

Børn:
228 Mikkel Jensen Bach * 1699 i Vellev sogn † 1761 i Vellev sogn
Døbt i Vellev 27/7 1699 med faddere: Maren Henriksdatter; Niels ??; Peder Pedersen; Søren (Larsen?); Maren Sørensdatter; Margrethe Sørensdatter
Begravet 3/1 1762 i Vellev, 62 aar 5 mdr 5 dage

Gift 7/ 6 1722 med Anne Rasmusdatter

457 Kirsten Christensdatter * 1661 † 1732 i Vellev sogn
Begravet i Vellev 4/1 1732.

Vellev kirke

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...