Kirstens kreative indslag

Anetavle for min mor Petra Birtha Nielsen

102. Thomas Sørensen Elev * omk. 1688 † 1773 i Borum sogn 

Begravet 18 mar 1773 i Borum. 

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, gift 27 dec. 1725 i Borum.

Borum 1725 Den 20 post Trinit blev Thomas Sørensen Elløf og Kirsten Persdatter trolovet Tredie Juledag blev Thomas Sørensen Elløf og Kirsten Persdatter Copuleret.

I starten af deres ægteskab boede de i Elev, hvor de ældste børn er døbt. 

I 1732 overtog de en selvejergård i Borum på 7 tdr. og 3 skp. hartkorn. Der var tale om hendes afdøde bror Peder Pedersens gård. Thomas Sørensen Elev, Jens Jensen, Rasmus Fregerslev og Peder Jespersen i Borum fæstede i 1747 på egne og Borum bymænds vegne Borum sogns kirketiende af Lyngbygård. Ligesom de andre 3 skrev Thomas Sørensen under med sit fulde navn.

Denne forening kunne skifteforvalteren ikke nægte eller i nogen måde finde ubillig,hvorfor det efter vedkommendes begæring og kærlig forening, som før er meldt, at således i venlighed er afgjort efter dette skiftes behandling af vedkommende på den måde som og antegnet.

Fæste 08 maj 1732 168 Fol 53a

 Thomas Sørensen, Borum - fra Elev (Elløf):/ der tilforn har boet paa Schaarupgaardz Godz, udi Elløf bye og derfra i yndest og minde med pas og skudzmaal er Demitterit:/ Hosbondhold paa hans ti Bye. Hk 7 td 3 skp. Betaler den accorderede og forhen betalte aarlige Lg. og Hofnings penge Nitten Rdr fire Mk gaardens tilligende Eiendom Loulig Dyrker og Conserwerer, forretter Reiser efter  betalt 24 Rdr. 8 Maj 1732

Gårdovertagelse 17 jul. 1765  

Borum, Framlev Herred, Århus Amt. 779 Fol 271 Søren Pedersen, Borum - af Elev - Hosbondhold paa Thomas Elevs Gaard. Hkorn 7 td 3 skp Lg 19 rdr 4 mk. 17 Juli 1765.

Børn:

i Dorthe Thomasdatter  * april 1727 i Elev sogn,  † okt 1748 i Farre sogn

Døbt 15 april 1727 i Elev, Dåbsnoter gnidrede og ulæselige

Begravet 16 okt 1748 i Farre            

Hun blev gift 17 dec. 1744 i Borum med med Mogens Pedersen Hovgaard 

Skanderborg Rytterdistrikt - Fæster

73 (fol 86)

Mogens Pedersen, Farre faar Hbh paa den halve part af hans fader Peder Hovgaards grundet alderdom og svaghed afstandne selvejergaard. Hkorn 6-2-1-1 alb samt Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 6 Rdr. 38 fag hus og 6 b 4 k 2 st 4 ungn og 8 faar etc. 2 Novb 1734.

73 (fol 86)

Christen Pedersen, Farre faar Hbh paa den halve part af hans Fader Peder Hovgaards grundet alderdom og svaghed afstandne Selvejergaard. Hkorn efter Matr 6-2-1-1 alb samt Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 6 Rdr. 38 fag hus og 6 b 4 k 2 st 4 ungn og 8 faar etc. 2 Novb 1734.

Skifte 16. dec. 1749: 108 Mogens Pedersen Hougaard og hustru Dorthe Thomasdatter i Farre. 16.12.1749,  fol.109.

 B: Anne 6 mdr, der døde. Hans A: moder Anne Pedersdatter, der døde,  søskende:  Peder Pedersen Hougaard i Skannerup Mølle, Anne Pedersdatter Hougaard g.m. Johan   Georg Wacher i Skjoldelev. Hendes A: forældre Thomas Sørensen Edslev og Kirsten  Pedersdatter i Borum.

Skiftet efter dem alle 3 blev indledt den 10. dec. 1749. Arvingerne var på den afdøde Mogens Pedersen Hovgårds side hans søskende, Peder Pedersen Hovgård i Skanderup Mølle, Anne Pedersdatter Hovgård gift med sr. Johan Georg Wacher i Skjoldelev, og på Dorthe Thomasdatters side hendes forældre Thomas Sørensen Elev og hustru Kirsten Pedersdatter i Borum.  Den del af vurderingen, som var overtaget efter Dorthe Thomasdatters død den 15. nov. 1748, indledtes med 1 lille tredels guldring, 1 sølvkande, 2 små bægre, 1 tommel og tolv sølvskeer, som efter vægt  var 64. rdl. værd, 1 forgyldt snustobaksdåse og 1 lille hovedvandsæg til ialt 4 rdl.  Dernæst blev det righoldige kobber, messing, malm og tin vurderet, og der fortsattes med en lang liste over det øvrige indbo, der var stentøj, spejle, glas, bliktøj og nogle bøger. 

En bilæggerkakkelovn, køkkenredskaber, værktøj og redskaber af jern. Dernæst nævnes dagligstuens møbler, 1 langt bord havde lukket fod, med skuffe, desuden nogle skabe, det af dem var 1 hængeskab, ellers var der bænke, stole, nogle mindre træting og senge med sengetøj. I mellemstuen stod 1 egetræsur, nogle kister, og der nævnes desuden 1 hængeskab og 1 glaspyramide, 1 egetræs himmelseng med sengetøj.

I gavlstuen var de lidt finere møbler, 1 rundt slagbord med skuffe, 2 indlagte dragkister, den ene var lille. Ellers nævnes 6 ryslæderstole, 1 syskrin, 1 glaspyramide, 2 himmelsenge med sengetøj, det ene var af eg med udskæringer. Køkkenet var udstyret med flere borde og skabe, og der nævnes bla. en del stavkar af egetræ og 1 vaffeljern. I bryggerset var der flere slags kar, baljer og tønder, spande og stripper og andre mindre sager. I kælder og saltkammer var der tønder, salttrug, bagetrug, grynkuber og 1 håndkværn, og på loftet var der korn.

Dorthe Thomasdatters mange klæder blev vurderet til 50 rdl. 4 mark, 4 sk. Den sorte kjole af klæde var den fineste til over 7 rdl. Foruden den var der næsten lige så dyr en kjole af hvid og blåblomstet atlask og endnu en af etofe`, den var blå, 1 flonelsklokke, 11 skørter, hvoraf de fineste var af silke. Af trøjerne var den fineste af blåblomstret silke og af 2 livstykker var det ene af rødt plys og med ærmer, og 1 blomstret silkekåbe havde sølvhager. Der var 4 meget fine huer, 1 af blåblomstret silke med sølvtakker, 1 af brokade og 1 af blomstret silke, de var begge med guldtakker, og 1 grøn hue af moire havde sølvtakker, desuden var der 2 gamle silkehuer, 1 kyse af sort chagrin, 1 sort fløjelskyse, 1 livbånd med sølvspænde nævnes også, og dertil kom så en del dragt og huetilbehør med og uden kniplinger. Af Dorthe Thomasdatters to par sko var det ene med sølvspænder, og hun havde også to par tøfler. Til sidst nævnes noget linned og tjenstefolkenes senge.

I staldene var der 17 heste og 2 føl, 8 af dem vurdere til ml. 10 og 17 rdl, så bæsterne var 15 rdl. værd. De andre dyr blev vurderet til 204 rdl, 4 mk, deraf var 3 stude alene 60 rdl. værd. Plov, vogne og markredskaber var 39 rdl, 2 mk og 8 skp. værd.

Skifteretten var ikke blevet færdige med at gennemgå hele boet, for d. 18 dec. blev Mogens Hovgårds efterladte værdier vurderet. Der var 218 rdl, 1 mk og 3 sk. i rede penge, 1 lille sølvbæger, 2 par små fruentimmer skospænder og 1 livspænde, også af sølv, 1 gammel ubrugelig hat med piber af kobber, antagelig fra 1 brændevinskedel, og der nævnes 1 kårde og noget mere af jern, som mest var værktøj. Dernæst nævnes 2 bøger, 16 forskellige gamle skilderier og en hel del andre ting af papir og træ, som var af så ringe værdi, at de var blevet forbigået ved den første registrering, bla. også nogle forskellige længder blågarnstøj og noget garn. Mogens Hovgårds klæder blev vurderet til 23 rdl. 2 mk, 11 sk. En del af dem var gamle, men der var 1 rødstribet nattrøje med 12 små sølvknapper, 1 gammel skindvest med 16 sølvknapper, 1 par klædesbukser var med 8 sølvknapper, 1 blakket uvendt kjole go 1 blakket vest, den sidste med 34 sølvknapper var de højst vurderede klæder, resten var hørgarnskjoler, strømper og tørklæder, sko og støvler og 1 spansrør med sølvknap.

Men Mogens Haugårds mor Anne Hovgårds var også død kort tid før. Med hende var der den 14. april blevet oprettet en kontrakt med hendes nu afdøde søn, at han og hans datter skulle have alt hendes indbo, undtagen hendes klæder, som hendes datter, Mogens Ovesens efterladte hustru i Skjoldelev, skulle have. Anne Hovgårds efterlid sig 1 sølvbæger med navnet PSHG og APDB 1735 og 4 sølvskeer med de samme navne. Desuden var der husgeråd af kobber, messing, tin, træ og jern, samt en gammel vindkakkelovn.

Selvejerrettigheden blev taktsteret til 150 rdl. og boets samlede vurdering var 1320 rdl, 3 mk og 3 sk. Men en opgørelse skete først efter der var afholdt auktion, og boets hele formue blev derefter på 1898 rdl, 1 mk, 1 sk. Dertil kom en del udestående fordringer, så formuens endelige størrelse blev 2294 rdl, 1 mk og 8 sk. Gårdens bygninger var i god stand, så der blev intet at fradrage, ment il den videre drift og andet krævedes 551 rdl, 4 mk og 15 sk. Desuden fordrede tjenestefolkene deres løn, der imellem Anne Sørensdatter, som havde været antaget til at opforstre det nu bortdøde barn, og Helle Sørensdatter fra Mollerup som havde sørget for husholdningen efter Dorthe Thomasdatters død,d er skyldtes penge til præsten for 3 ligkister, for udvist træ, for skovbøder og oldengæld. Efter forhandlinger mellem kreditorer og arvinger blev nogle yderligere gældsposter tilføjet, så den endelige besværing blev på1138 rdl. 5 mk og 5 sk, så der blev 1155 rdl, 2 mk og 3 sk til de afdødes arvinger. 

På auktionen den 24 feb. 1749 havde Mogens Pedersens bror Peder Hovgård i Skanderup Mølle fået tilslag på gården med dens tilliggende jord og 8 selvejer huse, og det var ham, der forud for ryttergodsauktionene fremlagde alle de adkomster, der var på godset i Farre, netop de adkomster, som sammen med tingbøgerne har været nødvendige for at kunne udrede de første par slægtsled af herredsfoged Peder Pedersens efterkommere.

ii Peder Thomasen Elev  * jan 1729 i Elev sogn,  †  marts 1794 i Borum sogn

Dåb 16 jan 1729. Thomas Sørensen et barn døbt og kaldet Peder, X Jacobsdatter i Randerup bar ham, faddere Peder Sørensen, Rasmus Fregerslev, Niels Pedersen, Anna Sørensdatter og Anne Nielsdatter

Han blev gift 27 juni 1760 i Borum med Karen Nielsdatter

De måtte søge om dispensation for nærbeslægtede, for at blive gift, da han var beslægtet i 3 led med hendes afdøde mand Rasmus Pedersen.

Peder Thomasen Elev, grevskabets reservemand, fæstede 1760 en halv gård i Borum, Rasmus Pedersen fradøde og ægtede enken. 

Fæste 16 april 1778

1037 Fol 362.  Peder Thomasen Elev, Borum - Gaardmand - et huus Mads Christensen godwillig har afstaaet. Huuspenge 2 rd 4 mk. Indf 10 rd. 16 April 1778

Gårdovertagelse: 3 aug 1782:

1115 Fol 396.  Søren Pedersen, Borum - født i Tilst der med fri Pas fra Lyngbygaard er indkommen - en gaard Peder Thomasen Elev godwillig har afstaaet. Hkorn 5 td 4 skp 2 fc 21/34 alb. Opfylde den imellem dem oprettede opholds Contract af 4 febr 1782. Lg 15 rd 4 mk 10 sk og af et Jordløs fæste huus 2 rd 4 mk. Indf 40 rd. 3 Aug 1782. 

Skifte: 4 april 1794: 

223, 25. April 1794 

227, 4. April 1794 

Peder Thomassen Elev, død 

Karen Nielsdatter, enke 

Hans arvinger: 

Anne Thomasdatter ~ Søren Elev i Borum 

Maren Thomasdatter ~ Laurs Danielsen i Skibby 

Appelone Thomasdatter ~ Ole Rasmussen i Galten sogn, selvejergårdmand 

Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Christensen i Haxholm 

(det er en fejl, der skulle stå Thomasdatter)

Den 17. marts 1794 blev skiftet holdt efter afgangne opholdsmand Peder Tomasen Elev i Borum. De havde ingen børn, så hans enke Karen Nielsdatter skulle dele arven med hans søskende, som var en søster Anne gift med Søren Elev i Borum, søster Maren gift med Laurids Danielsen i Skibby, søster Appelone gift med Oluf Rasmussen i Galten og søster Kirsten gift med Christen Christensen i Haxholm.

Indboet var i 2 stuer og 1 køkken, og bestod af almindelige møbler, her imellem 1 skab og 1 hængeskab, der begge blev forseglede, 1 lille og 1 stor egetræs dragkiste, 1 ottedages stueur, 1 jernkakkelovn, 2 lænestole, 1 rundt fyrretræsbord, 1 messingstrygejern og et par malmlysestager. 

Af klæder nævnes 1 ravgul undertrøje med 20 sølvknapper, 1 stribet brystdug med metalknapper, sengetøj og husgeråd, til sidst 1 stort sølvbæger med PTSE KNDL 1760, 1 mindre med PTB 1733,1 mindre med TSSB MIDB 1702, 8 sølvskeer med begge hendes salig mænds navn, 1 sølv spidsglas, 2 tinfade, 6 tintallerkner, 1 tinkovse, 6 par hvide tekopper og 7 bøger. Til sidst angav enken at have 700 rdl. på rente hos en mand i Veng.

Vurderingen af boets effekter skulle finde sted den 25. april samme år. Karen Nielsdatters lovværge rådmand Ingerslev fra Århus havde sendt sin fuldmægtig, som fremlagde et testamente, der var oprettet mellem Peder Tomassen og hans hustru Karen Nielsdatter den 1, jan. 1794, Det var blevet kongeligt konfirmeret den 4. april samme år. Derefter forlangte lovværgen, at det forseglede bo blev overleveret til Karen Nielsdatter. Arvingen Oluf Rasmussen på sin hustru og øvrige arvinges vegne troede ikke, at afgangne Peder Thomasen Elev i levende live eller med sund fornuft og forstand havde oprettet og underskrevet det fremlagte testamente, hvormed han og medarvinger formener sig forurettede og derfor forbeholdt sin og medarvingers ret til sammes undersøgelse, og de mente, at det var skifterettens ansvar, om boet blev overladt til enken. Derefter blev både den kongelige konfirmation og testamentet indskrevet i protokollen. " Om det er Guds behagelige vilje at min hustru Karen Nielsdatter skulle overleve mig, da har vi begge med velberådet hu og vilje samtykket efter min, Peder Thomasen Elevs død skal mine i live værende 4 søstre, den første gift med Laurids Danielsen i Skibby, den anden  gift med Søren Elev i Borum, den tredie gift med Oluf Rasmussen i Galten og den fjerde gift med Christen Christensen i Hagsolm nyde til arvefter min død hver 1 rdl. 

Den længst overlevende bliver således hensiddende i uskiftet bo uden videre til deling på nogen af siderne, og så når min hustru bemeldte Karen Nielsdatter og ved døden er afgået, bliver alt hvad vi er ejende til deling iblandt hendes arvinger". Ansøgningen begrundedes med, at deres ægteskab havde varet 34 år, og at de ingen børn havde fået.

iii Appelone Thomasdatter  * dec 1732 i Borum sogn,  † 29 oktober 1732 i Galten sogn

Thomas Eløfs datter til dåben, Maren Olufsdatter bar barnet, faddere Niels X, Laurids Sørensen, resten ulæseligt

Hun blev gift (1) 6 aug. 1753 i Borum med Anders Knudsen

Anders Knudsen af Galten og Appolone Thomas Datter af Borum, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslægtede. Christiansborg den 15 Junii 1753. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.   796 No 951.

Hun blev gift (2) 20 dec. 1764 i Galten med Oluf Rasmussen

 Apelone Thomasdatters første mand var søn af Knud Sørensen Andersen også kaldet Knud Sørensen Tulstrup og Sidsel Frandsdatter i Galten, og hendes anden mand var søn af selvejerbonden Rasmus Lauritsen og Johanne Olufsdatter i Mesing.

"Den 14. juni 1753 mødte Knud Sørensen Tulstrup og tog sin søn Anders Knudsen i hånd og til ham og hans fæstemø Apelone Thomasdatter skødede og solgte selvejer rettigheden i hans påboende selvejergård. beliggende længst mod vest i byen, med tilliggende 3 selvejer huse, forhen tilhørende den selvejergård, som Niels Jensen nu begærer, efter skøde til Knud Sørensen udgivet af hans søskende og medarvinger den 21. dec. 1712. Så og haldelen af hvad ager og eng, som efter auktionsskøde af 6. juni 1748 er udstedt til Knud Sørensen og Niels Jensen, og den skete delings og forenings forretning om bemeldte gård, sluttet den 10. juni 1748" 

Det husbondhold på 8 rdl. som Anders Knudsen betalte til ryttergodset, da han havde fået skøde på gården, og havde skrevet aftægtskontrakt med sin far Knud Sørensen, blev først indskrevet i fæsteprotokollen den 15. nov. 1754. Der ses, at gården havde 90 fag bygninger og et tilliggende på 8 td, 5 skp. 2 fjr. hartkorn og 1 skp. 1 alb. skovskyld.

Den 15. okt. 1764 blev der holdt skifte i Galten efter selvejerbonde og gårdmand Anders Knudsen til deling mellem hans efterladte enke Apelone Thomasdatter og hendes med den afdøde mand avlede 3 sønner, Søren Andersen 10 år, Tomas Andersen 8 år, Knud Andersen 4 år og en datter Sidsel Andersdatter 6 år gammel. Enkens lovværge var Niels Jensen fra Galten og som formynder for børnene den afdødes søskendebørn Rasmus Christensen fra Stjær for Knud Andersen, Frands Simonsen for datteren og Peder Møller af Jerskind for Tomas Andersen og enkens søsters mand Laurids Danielsen i Skibby for Søren Andersen.

Der var 4 sølvbægre, de 2 var små, 1 krus med sølvlåg, 7 skeer, 1 par skospænder, 1 par knæspænder, 2 par håndknapper og 3 dobbelte håndknapper af sølv i alt for 37 rdl. 1 mk. Af kobber var der flere kedler, der i mellem 1 tekedel, 1 stor og 1 mindre fyrfad og 1 tragt, kedler, bækkener, strygejern, rivejern og lysestager af messing, 10 fade, 3 dusin tallerkner, 2 sirkener, 1 par lysestager og 1 kovse af tin, foruden 1 kakkelovn, husgeråd og værktøj af jern.

Møblerne bestod af 1 chatol og flere malede dragkister, skrin og 1 hængeskab, 4 borde, kistebænke, stole og 1 gammelt stueur i futteral. Sengene var malede og fyldt med sengetøj. 2 blå pudehynder nævnes, og der var stentøj og glas af forskellig slags. Anders Knudsens klæder blev vurderet til 46 rdl. 1 mk. 8 sk. 2 blå kjoler var af klæde, endnu 3 kjoler, 1 blakket, 1 blå og 1 sort var af hjemgjort tøj. En blå klædesvest var med 3 dusin sølvknapper, en hjemgjort vest havde 2 dusin sølvknapper, desuden var der 3 veste, den ene med metalknapper, 1 blå uld damask trøje havde 20 sølvknapper og 1 rød og grønstribet af drejl var med 22 sølvknapper. Der var endnu 2 par bukser, 1 af blåt klæde og 1 par gamle af skind. 12 hørgarns skjorter, 6 par strømper, 1 hue og 4 hatte. 1 silke halsklud, 1 tørklæde, 2 sæt lintøj, 1 par handsker og 1 par vanter, 2 par støvler og 1 par sko. En gammel bibel, 2 salmebøger, Den Bedende Kæde og nogle andre gamle bøger nævnes også. Kar, baljer og tønder var i bryggerset.

Der var mange bæster, de fleste blev vurderet højt til 170 rdl. med den bedste hest til 24 rdl. Der var kun få køer, "som fra svagheden blev i live", nemlig 1 ko, 3 små ungnød, 4 unge studnød, og 1 kalv på et år de var 22 rdl. 3 mk værd og får, svin og gæs 19 rdl. 2 mk i alt. Vogne og redskaber var 26 rdl. 1 mk værd, og selvejer rettigheden blev taksteret til 400 rdl. Desuden var der adskillige tilgodehavener, det største på 99 rdl. 4 mk var udlånt til en Århuskøbmand. En del var blevet betalt til enken, mens nogle mindre beløb stadig nævnes som udestående fordring. Boets samlede formue var 1069 rdl, 3 mk, 10 sk. Værdien af dyr og redskaber skulle være på 240 rdl. så der blev 829 rdl. 3 mk, 10 sk til deling mellem arvingerne.

Apelone Tomasdatters anden mand Oluf Rasmussen betalte 1766 10 rdl. i husbondhold for afdøde Anders Knudsens selvejergård i Galten. Gården var da på 85 fag huse og havde et tilliggende på 8 td. 5 skp. 2fjr. hartkorn og 1 skp. 1 alb. skovskyld.

En del af ryttergodset blev i 1767 solgt til Frisenborg, men selvejergårdene var fritaget for at komme på auktion, hvis ejerne betalte 100 rdl. pr. tønde hartkorn af deres gårds tilliggende. Den herlighedsret som kronen før havde haft til Oluf Rasmussens gård i Galten, skødede han til Frisenborg. "kendes og hermed tilstår, at da selvejer Oluf Rasmussen af Galten til os har skødet herligheden udi hans påboende selvejergård, hvis hartkorn er ager og eng 4 td, 2 skp. 2 fjr, 2 trekvart alb, samt skovskyld 2 fjr, 1½ alb, med gårdens gadehuse sammesteds, efter skøde af dato 6. januar 1769, og dermed uden anden betaling end 2 rdl. for hver tønde hartkorn. Der skulle ikke betales herlighedsafgift eller ydes hoveri, hverken af Oluf Rasmussen eller efterkommende ejere af gård såvel som huse end måtte være, for i så tilfælde skulle skødet være ugyldigt, og herligheden falde tilbage til ejeren og hans arvinger uden indløsning.

Selvejeren havde også forbeholdt sig egne børns frihed for al udskrivning til krigstjeneste, og de skulle ligeledes uden betaling kunne få frihedspas, forudsat at dette ikke blev udstrakt til gårdens og husenes andre beboere og mandskab. Ligeledes havde han forbeholdt sig på lovlig måde at benytte sig af skov, tørveskær og lyngslet uden at have noget med de grevelige betjentes udvisning desangående at befatte, og hvis en af godsets tjenere skulle komme på tale til overtagelse af gården, skulle denne også have ret til at fæste gårdens huse ud, selv om der manglede beboere til dem.

Endelig skulle Frisenborg tage ham og kommende ejere i forsvar, om deres ejendomsret skulle blive krænket, og såfremt "det os meddelte skøde i forskrevne punkter ej skulle vorde opfyldt, det at være annulleret og tilintegjort".

"Så bliver i ovenmeldtes følge denne revers, som tillige er husbondholdsbrev, herved til selvejerens og efterkommende beboeres efterretning udfærdiget,, som vi forhåber lader sig samme udi alle måder uden forandring være efterrettelig, hvorved vi tilføjer denne vores erindring, ensstemmende med den os givne" og der sluttes med, at selvejeren og de på grunden værende beboere fra da "os som herlighedsejere at anse, og den tilkommende lydighed at bevise til bekræftelse under vores hænder og hostrykte signeter".

Det ser ud til, at det har været vigtigt for Frisenborg at erhverve herlighedsretten til gården, når man fra godsets side har godkendt betingelserne, især med hensyn til betaling for husbondhold, for i fæsteprotokollen findes adskillige eksempler på en langt højere betaling.

Folketælling 01 jul. 1787  Galten, Framlev Herred, Århus Amt  

Husstand: Aarhus, Framlev, Galten (Sønder), 1787, 4, , 

Ole Rasmussen, 52, Gift, 1, "Lever af avling", Mand, M,

Apelone Rasmusdatter, 54, Gift,  2,  Konen, K,

Søren Andersen, 32, Ugift , "Barn af konens første ægteskab", Barn, M,

Knud Andersen, 24, Ugift, "Barn af konens første ægteskab", Barn, M,

Anders Olesen, 20, Ugift, Barn, M,

Rasmus Olesen, 17, Ugift, Barn, M,

Kirstine Olesen, 11, Ugift,  Barn, K,

Apelone Madsdatter, 5, Ugift, "Et datters barn", Barnebarn, K,

Inger Jensdatter, 30, Ugift, Tjenestepige, K,

 %0

Skårupgård gods, Elev

106 Morten Nielsen  *  omkring 1724,    †  1760 i Vrangstrup, Granslev sogn

Han bliver gift 2 august 1752 I Vellev med Gertrud Nielsdatter

Morten Nielsen i Vrangstrup 29/10-1760, F. 599a E: Giertrud Nielsdatter. LV: Hendes far Niels Mouritsen. Barn: • Kirsten Mortensdatter - 5 år i Vellev. FM: Afdødes bror Jens Nielsen i Glæsborg. Opl.: Der var indestående arv i boet til afdødes søskende: Jens Nielsen i Glæsborg, Rasmus Nielsen og Jørgen Nielsen og Karen Nielsdatter. Se skifte nr. 698.

53. Kirsten Mortensdatter.  * 1754 † 28 dec. 1825 i Lerbjerg sogn, død 70 år, begravet 6 januar 1826 i Lerbjerg

Hun var gift med Laurs Jensen Snedker

65, 29. december 1825, Lerbjerg 
Laurs Snedker, død tidligere 
Kirsten Mortensdatter, enke, død 
Der var umyndige børn, men ingen navne da der ikke var midler i boet

Hendes forældre findes via dette skifte:

 Anne Nielsdatter i Haurum 4/12-1795, F. 577a E: Anders Christensen Hald. Arvinger: • Bror Morten Nielsen i Vrangstrup. Død og efterladt: > Kirsten Mortensdatter g.m. Laurids Jensen Snedker i Lerbjerg. • Bror Rasmus Nielsen i Gejlund. Død og efterladt: > Christen Rasmussen Fogh - 28 år, tjener i Haurum. > Niels Rasmussen - 14 år, hos sin farbror Jørgen Nielsen i Voldby. • Bror Jørgen Nielsen Fogh i Voldby på Frijsenborg Gods. • Søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Winther i Voldby. Død og efterladt: > Niels Jensen Winther - 36 år, i Voldby. • Halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev. Død og efterladt: > Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Granslev. > Anders Pedersen i Granslev. > Niels Pedersen i Granslev. > Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen Bach i Væth på Bidstrup Gods. > Maren Pedersdatter g.m. Jens Simonsen i Væth på Frisenvold Gods. Død og efterladt: Simon Jensen - 25 år, tjener hos skovrideren ved Frisenvold. • Peder Jensen - 18 år, tjener i Væth. ■ Morten Jensen - 14 år, tjener i Laurbjerg på Bidstrup Gods. ■ Jens Jensen - 6 år, tjener i Væth. Maren Jensdatter - 23 år. • Kirsten Jensdatter - 21 år g.m. skoleholderen Jens Jørgensen i Granslev. Anne Jensdatter - 12 år, her i stervboet.

107 Gertrud Nielsdatter    †  efter 1801

Hun bliver efter Morten Nielsens død gift med Mikkel Madsen 

Vielsen i Vellev kirkebog

108. Jens Pedersen, † 15 mar 1777 i Haurum sogn. 

Han blev gift med Kirsten Sørensdatter.

Børn:

54. i Peder Jensen   * 1742, 17 sept 1814 i Haurum sogn

Han blev gift med Maren Andersdatter.

109. Kirsten Sørensdatter., * 1712, † 21 aug 1801 i Haurum. 
Hun blev begravet den 24 aug 1801 Haurum.

Haurum kirke ligger utrolig smukt

110. Anders Erichsen, * 1723 i Hvorslev sogn 

Han blev gift med Anne Olesdatter

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Hvorsløv Bye, , 8, FT-1787
Anna Pedersdatter 56  Enke Madmoder Bonde og Gaardbeboer
Peder Christensen 27  Ugift Børn af Egteskabet Tienestekarl
Christen Christensen 22  Ugift Børn af Egteskabet Tienestekarl
Jens Christensen 17  Ugift Børn af Egteskabet Tienestedreng
Inger Christensdatter 82  Enke Oldemoder nyder Ophold
Anders Erichsen 64  Gift Huusmand Huusmand
Anna Olesdatter 64  Gift Huuskone

Ud fra folketællingen ses, at ane 110 Anders Eriksen og ane 111 Anne Olesdatter har boet sammen med ane 117 Anne  Pedersdatter Møller.
Et tæt venskab må være bygget op, 4 generationer senere mødes de to slægter i ægteskabet mellem ane 6 Peder Jørgensen Møller og ane 7 Birthe Marie Nielsdatter

Jeg finder dem i 1801 i Vejerslev sogn - men har ikke fundet dødsfaldene.

Viborg, Houlbjerg, Vejerslev, Vejerslev Bye, , 11, FT 1801, B5221 
Anders Erichsen 77 Gift mand, inderste, skrøbelig og nyder almisse af sognet

Anna Olesdatter 76, gift hans kone

Børn

55. i Maren Andersdatter.  * 1759 † 4 nov. 1822 i Haurum sogn, begravet 18 november 1822 i Haurum  sogn

Hun blev gift med Peder Jensen.

111. Anne Olesdatter * 1724 i Hvorslev sogn

Alteret i Hvorslev kirke

112 Søren Jensen Braad * 1718 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn † 1767 i Vellev sogn
Døbt 24/7 1718 i Hvorslev, fadderne er Anders Møllers hustru Anne Brods i Amstrup, Anders Møller; Chr. Christensen i Aldruphuset i Hvorslev; Knud Madsens hustru Maren Nielsdatter, Jens ?? s hustru Kirsten Nielsdatter i Hvorslev

Begravet 10/5 1767 i Vellev; skifte 17/6 1767 (Hørdum & Munkholm nr. 314, fejl i navn for den nye ægtemand

Halvgårdsmand i Vellev, fæstede den halve gård i Vellev forhen beboet af Jørgen Siøgaard, 1751

 Gift  i Vellev 22/6 1753 med
Bodil Lauridsdatter

Børn:
i Jens Sørensen Braad * 1754 i Vellev  sogn † 30/11 1812 i Vellev sogn;
døbt 6/1 1754 i Vellev. Båren af Thomas Madsens kone af Houlbjerg, faddere jens Lund af Tostrup, Jens Lauersen af Houlbjerg og Mads Jensen af Enslev

Han blev gift med Maren Jensdatter

Viborg, Houlbjerg, Vellev, Fiskerhuuset, , 1, FT-1787 
Anne Marie Pedersdatter 62  Enke Madmoder ernærer sig af Fiskeri   
Povel Jensen 28  Ugift hendes Søn af sidste ægteskab    
Anna Catrine Povelsdatter 38  Ugift Datter af første ægteskab    
Jens Sørensen 33  Ugift Tjenestekarl    
Jens Sørensen 70  Ugift Den sidste afdøde Mands Broder


Viborg, Houlbjerg, Vellev, Welløw Bye, , 51, FT1801  
Jens Sørensen 46  Gift Mand Jordløs Huusmand, samt Hiulmand 
Maren Jensdatter 42  Gift Hans Kone    
Elle Jensdatter 9  Ugift Deres Datter

ii   56. Laurs Sørensen (Søgaard) * 1755 i Vellev  sogn †  1/1 1837 i Aldrup, Hvorslev sogn 
Døbt i Vellev kirke 26/12 1755  med faddere: Karen Laursdatter i Enslev; Jens Larsen i Taastrup; Peder Pedersen i Vellev; Rasmus Kræmers Begravet 7/2 1837 i Hvorslev

Han blev gift med Maren Jensdatter  9/5 1794 i Vellev

iii Karen Sørensdatter * 28/3 1762 i Vellev sogn † før 1779
Ingen faddere nævnt

113 Bodil Lauridsdatter * 1727 i Enslev  sogn † 1779 i Vellev sogn
Døbt i Vellev kirke 16/3 1727 med faddere: Degnens kone; Niels Jensen; Mads Jensen; Laurids Jensen.

Gift (1) 9/5 1794 i Vellev  med Søren Jensen Braad

Gift (2) 7/8  1767 med Niels Jensen, senere kaldet Siøgaard (1733-89)

Begravet 8/10 1779 i Vellev, skifte 10/11 1779 (H & M nr. 432)

Der blev skiftet efter hendes mand Søren
Jensen Braad i Vellev 17/6 1767. Heraf fremgår:
Enke: Bodil Lauritsdatter. Lavværge: hendes bror Jens Lauritsen i Tostrup.
Børn:
Jens Sørensen, 14 år
Laurids Sørensen, 12 år
Karen Sørensdatter, 6 år
Formynder: Christen Lauridsen i Vellev, da ingen født værge var.
Enkens moder Sidsel Jensdatter.
Enken ægter Jens Lauritsens stedsøn Jens Jensen i Tostrup, og denne fæster
stedet.

(Hagsholm gods skifteprotokol 1741-72, folio 815a).
Ved hendes begravelse er anført: Begravet Niels Siøgaards hustru Bodil
Lauritsdatter, ætat 52 år, 7 måneder.

Der blev skiftet efter hende 10/11 1779. Heraf fremgår:
Enkemand: Niels Jensen Siøgaard.
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Jens Sørensen Braad, 26 år
Laurits Sørensen, 25 år
Børn af dette ægteskab:
Søren Nielsen, 11 år.
(Hagsholm gods skifteprotokol 1741-72, folio 139a).

Vellev kirke

114 Jens Mikkelsen Bach * 2 sept 1731 i Vellev sogn, † 30/ 4 1812 i Vellev sogn
Begravet 6/ 5 1812 i Vellev: ”6 Maj 1812 begravet den gamle gode Aftægtsmand, Mikkel Jensen Bachs fader, Jens Mikkelsen i Vellev, død den 30. April, ætat 80 aar 8 maaneder (præsten kunne vist ikke regne)”

Gift i Vellev 3/8 1762 med
Margrethe Pedersdatter

Han var gårdmand i Vellev by ved FT 1787:
Jens Mikkelsen, 56, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Magrethe Pedersdatter, 48, Gift, Hans Kone
Mikkel Jensen, 23, Ugift, Deres Børn af første ægteskab
Maren Jensdatter, 22, Ugift, Deres Børn af første ægteskab
Laurits Jensen, 32, Ugift, Tjenestekarl

Ved FT 1801 havde de ophold hos sønnen i Vellev:
Jens Mikkelsen, 70, Gift, Mand, Aftægtsfolk, som nyder Ophold til Huusbondens Gaard
Magrethe Pedersdatter, 62, Gift, Hans Kone, Aftægtsfolk, som nyder Ophold til Huusbondens Gaard
.


Børn:
i Mikkel Jensen Bach *19/9 1764 i Vellev sogn, †  2/5 1830 i Vellev sogn
 Han overtager gården

Han blev gift med Kirsten Lauridsdatter

Ved FT 1801 var han gårdmand i Vellev by:
Mikkel Jensen, 37, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Lauritsdatter, 26, Gift, Hans Kone
Jens Mikkelsen, 3, Ugift, Deres Søn
Christen Adamsen, 31, Ugift, Tienestefolk, Recrudt til Fods
Søren Jensen, 18, Ugift, Tienestefolk
Maren Jensdatter, 23, Ugift, Tienestefolk
Dorthe Pedersdatter, 15, Ugift, Tienestefolk
Han døde 65½ år gl. som gårdmand.

Hans hustru Kirsten Lauritsdatter var født omk 1775 i Hammel, død 07 maj 1854 i Vellev Mark, Vellev,1 begravet 16 maj 1854 i Vellev.
Ved FT 1834 drev hun gården i Vellev:
Kirsten Laursdatter, 60, Enke, Gaardkone
Rasmus Mikkelsen, 28, ugift, hendes søn
Søren Mikkelsen, 18, ugift, hendes søn
Magrethe Mikkelsdatter, 20, ugift, deres datter
Mikkel Nielsen, 10, ugift Pleiesøn
Jørgen Nielsen, 16, ugift, Tjenestekarl

Ved FT 1840 drev hun stadig gården på Frederikshede:
Kjersten Lausdatter, 64, Enke, Gaardkone
Rasmus Mikkelsen, 33, Ugift, hendes Børn, forestaaer Gaardens Drift
Grethe Mikkelsdatter, 30, Ugift, hendes Børn
Mikkel Nielsen, 16, Ugift, Tjenestefolk
Jens Christensen, 18, Ugift, Tjenestefolk
Laus Pedersen, 2, Ugift, Pleiebarn

Ved FT 1845 havde hun overladt gården til datteren og svigersønnen:
Simon Andersen, 46, Gift, Gaardmand, Albæk, Randers Amt
Margrethe Mikkelsdatter, 30, Gift, hans Kone her i Sognet
Anders Simonsen, 3, Ugift, Deres Børn her i Sognet
Mette Simonsen, 3, Ugift, Deres Børn, her i Sognet
Kirsten Marie Simonsen, 1, Ugift, Deres Børn, her i Sognet
Laurs Pedersen, 7, Ugift, Deres Børn, her i Sognet
Mikkel Nielsen, 20, Ugift, Tjenestekarl, Hvorslev
Kirsten Laursdatter, 67, Enke(Mand), Aftægtskone, Hammel, Skanderborg Amt
Niels Sørensen, 18, Ugift, Tjenestefolk
Ane Katrine Pederdatter, 16, Ugift, Tjenestefolk, Gjerding

Ved FT 1850 do:
Simon Andersen, 50, Gift, husmand, lever af sin jord, Tvede Sogn, Randers Amt
Margrethe Michelsdatter, 40, Gift, hans kone, Her i sognet
Anders Simonsen, 9, Ugift, deres barn, Her i sognet
Mette Simonsen, 9, Ugift, deres barn, Her i sognet
Kirsten Simonsen, 6, Ugift, deres barn, Her i sognet
Michel Simonsen, 3, Ugift, deres barn, Her i sognet
46
Kirsten Laursdatter, 76, Enke, mandens svigermoder, der forsørges af ham, Skjoldelev Sogn, Århus Amt

Hun døde 81 år gl. af alderdom som enke efter gårdmand Michel Jensen Bach.

ii  57. Maren Jensdatter *  1766 i Vellev sogn , † 8/12 1854 i Aldrup, Hvorslev sogn
Døbt i Vellev 12/5 1766 med faddere: Chr. Mikkelsens kone Anne af Hvorslev; Chr. Mikkelsen; Anders Hvid; Jens Krog

Begravet 16/12 1854 i Hvorslev

Hun var gift med Laurs Sørensen (Søgaard)

iii Anne Jensdatter * 1763 i Vellev sogn † 1853 i Vellev sogn

Hun var gift med degnens søn Amdi Severin Jensen

Han var født i Vellev 1755 og blev i 1795 faderens efterfølger. Han dør i september 1839 omkring 84 år gammel. Enken Ane Jensdatter fik i pension af embedet 6 tdr. rug, 1 td. og 2 skp. byg in natura og 1 td. og 3 skp. byg efter kapiteltakst.

Folketællingen for Vellev sogn 1801 oplyser, at Amdi Severin Jensen da er 44 år, hustru 38. De har på dette tidspunkt 5 børn. Den ældste søn, Jens Amdisen er 15 år (bliver senere fæster af Over Mølle) Jens Christian er 12, Anker, 11, Chresten 6 og datteren Ane Kirstine er 1 år gammel. Til degnekaldet er der landbrug.

Kilde: Alfred Adamsen : Blade af Vellevs historie

115 Margrethe Pedersdatter
* 1739 i Vellev sogn; † 4/4 1826 i Vellev sogn
Døbt i Vellev 20/9 1739 med faddere: Mads Andersens kone; Peder Pedersen; Steffen Nielsen; Søren Bach

Aftægtskone på en udflyttergaard fra Vellev, 86 aar begravet 11/4 1826 i Vellev

Kalkmaleri Vellev kirke

116. Christen Jensen Rohde * 5/ 10 1719 I Hvorslev sogn † 5/ 3 1783 i Hvorslev sogn 
Døbt 13/11 1729 i Hvorslev med faddere: Chr. Thomsens hustru Anne Frandsdatter af Sterkjær; Mikkel Christensen af Sterkjær; Mikkel Christensen af Gerning; Niels Pedersen på Hvorslevgaard; Maren Jensdatter i Tind; Johanne Jensdatter i Hvorslev.

Begravet i Hvorslev 14/3 1783

Han blev gift 31/ 8 1759 i Hvorslev kirke med Anne Pedersdatter Møller

Skifte 6/4 1783 (H & M nr 493)
Christen Jensen Rhoed i Hvorslev, lægdsmand
4/4-1783, F. 242b
E: Anne Pedersdatter Møller.
LV: Søren Nielsen på Hvorslevgård.
Børn:
• Peder Christensen - 23 år.
• Christen Christensen - 18 år.
• Jens Christensen - 13 år.
• Inger Christensdatter - 15 år.
FM: For de to ældste sønner Niels Nielsen Enggaard i Gullev, søskendebarn
til den afdøde. For de to yngste børn Palle Sørensen i Abrohuset, deres søskendebarns mand

Børn:
    
i  Peder Christensen *  28/ 9 1760 i Hvorslev sogn,
Dom 17 p trinitatis, Faddere Dorthe Karmarksdatter, Maren Christensdatter Hvorslev, Peder Sørensen, Mogens Christensen, Mogens Jensens hustru

Han blev gift med Kirsten Sørensdatter, der er enke efter Jens Mortensen
I folketælling 1834 er hun aftægtskone hos sønnen, Gaardmand, Christen Pedersen, Vellev sogn, Viborg Amt

I 1787 var han tjenestedreng hos sin mor
Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Hvorsløv Bye, 8, FT-1787, B7163
Anna Pedersdatter 56 Enke Madmoder Bonde og Gaardbeboer 
Peder Christensen 27 Ugift Børn af Egteskabet Tienestekarl 
Christen Christensen 22 Ugift Børn af Egteskabet Tienestekarl 
Jens Christensen 17 Ugift Børn af Egteskabet Tienestedreng 
Inger Christensdatter 82 Enke Oldemoder nyder Ophold 
Anders Erichsen 64 Gift Huusmand Huusmand 
Anna Olesdatter 64 Gift Huuskone 

Viborg, Houlbjerg, Vellev, Welløw Bye,10, FT1801, B5194
Peder Christensen Rhode 41 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 
Kirsten Sørensdatter 44 Gift Hans Kone  
Morten Jensen 12 Ugift Hendes Børn  
Kirsten Jensdatter 21 Ugift Hendes Børn  
Jens Pedersen 5 Ugift Deres Børn  
Christen Pedersen 2 Ugift Deres Børn  
Anne Pedersdatter 10 Ugift Deres Børn  
Enger Pedersdatter 9 Ugift Deres Børn

1684. Kirsten Sørensdatter, aftægtskone hos Christen Pedersen Rohde, gårdfæster i Vellev. 29.2.1844, fol. 117b, 126, 127b.  Enke efter Peder Christensen Rohde.  

Børn af hendes tidl. ægteskab med Jens Mortensen. 1. Søren Jensen Rohde, gårdmand i Haurum.  2. Morten Jensen i Vittrup. Død og efterladt: a. Jens Mortensen, 23 år, soldat i København.  b. Jens Mortensen, 22 år, tjener i Stærkær.  c. Peder Mortensen, ca. 18 år.  d. Mariane Mortensdatter, 5 år, tjener i Borridsø.  e. Kirsten Mortensdatter, 13½ år, hjemme i Vittrup.  3. Mette Jensdatter g.m. Peder Søgaard, gårdmand i Vellev.  4. Kirsten Jensdatter i Aidt. Død og efterladt:  a. Jens Michelsen, gårdmand i Aidt. b. Søren Michelsen, skolelærer i Aidt. c. Sidsel Michelsdatter g.m. Niels Michelsen, gårdmand i Astrup.  d. Kirsten Michelsdatter g.m. Jacob Jensen, gårdmand i Aidt.

Børn af sidste ægteskab med Peder Christensen Rohde:  5. Jens Pedersen, husmand i Vinkel. 6. Christen Pedersen, gårdmand i Vellev.  7. Inger Pedersdatter g.m. Mourits Mouritsen, husmand i Vellev.

Se skifte nr. 586 og skifte nr. 1107.  Afskrift af aftægtskontrakt mellem afdøde og sønnen Christen Pedersen Rhode af 28.12.1829 ses i skiftet.

ii Inger Christensdatter * 1762 Hvorslev  sogn † 13/ 10 1765 i Hvorslev sogn

Døbt 2 p Epi, båren af Michel Mogensens hustru til Hvorslev,   faddere Las Jensen, Peder Sørensen, Mogens Christensen, Anders Poulsens hustru
Begravet dom 19 p trinitatis

iii Jens Christensen Rohde * 24/ 3 1765 i Hvorslev sogn † 28/ 3 1766 i Hvorslev sogn
Dom 5 søndag efter fasten blev Christen Rhodes tvende sønner døbt, den ene kaldet Jens frembåren af Christen Poulsens hustru i Hvorslev


iv 58. Christen Christensen Rode
* 24/ 3 1765 i Hvorslev sogn  † 7/4 1851 i Hvorslev sogn
Den anden kaldet Christen båret af  Chr. Mikkelsens hustru i Hvorslev; Mogens Christensen; Peder Nielsen; Jens Mikkelsen; Mads Jensen; Jens Sørensen; Lars Thuesen alle af Hvorslev

Begravet 14/4 1851 i Hvorslev

Han var gift med
Karen Nielsdatter

v Inger Christensdatter * 1768 i Hvorslev sogn, † 25 sep 1840 i Amstrup, Hvorslev sogn
Har ikke fundet hendes dåb??
Gift 9 nov 1790 i Hvorslev med Jens Nielsen
Død 72 år gammel, faderen forhv. gårdmand Christen Rhode i Hvorslev

Inger Christensdatters mand Jens Nielsen var søn af ane 118 Niels Jensen Frandsen og ane 119 Maren Jørgensdatter og dermed bror til hendes svigerinde Karen Nielsdatter  

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Amstrup Bye, , 15, FT 1801 
Jens Nielsen 48  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Inger Kristensdatter 34  Gift Hans Kone  
Maren Jensdatter 7  Ugift Deres Børn   
Dorthe Jensdatter 4  Ugift Deres Børn   
Niels Jensen 1  Ugift Deres Børn  
Ane Kristensdatter 24  Ugift Tienestefolk   
Mikkel Kristensen 22  Ugift Tienestefolk   
Maren Nielsdatter fød Jørgensdatter 70  Enke(Mand) Hosbondens Moder Indsidder og nyder Ophold af Gaarden 
Laurs Nielsen 28  Ugift Hendes Søn Ved Livgarden til Fods og hieme i Besøg

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Amstrup Bye, en Gaard, 41, FT-1834 
Niels Jensen 34  Gift  Gaardmand  
Mariane Thomadsdatter 31  Gift  hans Kone
Jens Nielsen 7  Ugift  deres Børn  
Niels Nielsen 2  Ugift  deres Børn  
Maren Nielsdatter 9  Ugift  deres Børn 
Inger Christensdatter 66  Enke  Huusfaders Moder og faaer Aftægt 
Mads Pedersen 23  Ugift  Tjenestefolk  
Mette Kjerstine Mikkelsdatter 33  Ugift  Tjenestefolk

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Amstrup Bye, en Gaard, 49, FT-1840 
Niels Jensen 40  Gift  Gaardmand  
Mariane Thomasdatter 36  Gift  hans Kone 
Jens Nielsen 13  Ugift  deres Børn 
Niels Nielsen 8  Ugift  deres Børn  
Thomas Nielsen 6  Ugift  deres Børn  
Frederik Nielsen 4  Ugift  deres Børn  
Karen Nielsdatter 16  Ugift  deres Børn  
Inger Marie Nielsdatter 1  Ugift  deres Børn 
Ane Andersdatter 23  Ugift  deres Tjenestefolk 
Mads Nielsen 18  Ugift  deres Tjenestefolk  
Inger Christensdatter 72  Enke  Husfaders Moder og faaer Ophold i Gaarden

vi Jens Christensen * 15/ 7 1770 i Hvorslev sogn  † 24/ 1 1810 i Hvorslev sogn
Døbt dom 5 p trinitatis, frembåren af Michel Mogens hustru fra Houlbjerg, faddere vare Søren Nielsen i Hvorslevgård, ladefogeden ved Hørup Lars Skimt og Søren Pedersens hustru af Hvorslev
   
117. Anne Pedersdatter Møller * 1732 i Kvorning mølle, Kvorning sogn , † 23/ 5 1819 i Hvorslev sogn
Døbt i Kvorning  21/9 1732 med faddere: Anders Andersens kone; Per Mogensen i Arup; Lars Ostenfeld; Anne Christensdatter; Ch. Ostenfeldts datter

Aftægtskone, 88 aar og begravet 28/5 1819

Ud fra folketællingen 1787 ses, at ane 110 Anders Eriksen og ane 111 Anne Olesdatter har boet sammen med ane 117 Anne Jensen Møller, da hun bliver enke. 
Et tæt venskab må være bygget op  mellem de to familier, 4 generationer senere mødes de to slægter i ægteskabet mellem ane 6 Peder Jørgensen Møller og ane 7 Birthe Marie Nielsdatter

Kalkmalerier i Hvorslev kirke

118 Niels Jensen Frandsen * jun 1724 i Amstrup, Hvorslev sogn † 14 april 1790 i Amstrup Hvorslev sogn
Døbt i Hvorslev 26/3 1724 med faddere: Jens Jacobsens datter Maren i Tostrup; Jens Jacobsen i Tostrup; barnets morbrødre Christen og Jens Poulsen i Amstrup, Kirsten Pedersdatter i Hvorslevgaard, Knud Madsens hustru Maren i Amstrup

Begravet i Hvorslev 14/4 1790

Gift i Hvorslev 1752 med
Maren Jørgensdatter

Først i 1905 fik familien bevilling på navnet Frandsen, omend navnet har været brugt siden før 1688. (skiftevis Jensen og Nielsen). Familien blev på gården til omkring 1965 - 70

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Amstrup Bye,10, FT-1787 
Niels Jensen 64 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer  
Maren Jørgensdatter 57 Gift Madmoder  
Jens Nielsen 32 Ugift Børn af Egteskabet Tienestekarl  
Karen Nielsdatter 21 Ugift Børn af Egteskabet Tienestepige  
Laus Nielsen 14 Ugift Børn af Egteskabet Tienestedreng 
Peder Madsen 30 Ugift Tjenestefolk Landsoldat   
Christen Christensen 15 Ugift Tjenestefolk Flyttedreng 
Maren Pedersdatter 15 Ugift Tjenestefolk Udpige

Børn:
i Jens Nielsen * 25/3 1753 i Amstrup, Hvorslev sogn,  † 1 maj 1820 i Amstrup, Hvorslev sogn
Begravet 7 maj 1820 i Hvorslev
 Han blev gift 9 nov 1790 i Hvorslev med Inger Christensdatter

Hun var datter af ane 116 Christen Jensen Rhode og ane 117 Anne Pedersdatter Møller, og dermed var der to søskende gift ind i samme familie, hendes bror Christen Christensen Rhode og hende

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Amstrup Bye, , 15, FT 1801
Jens Nielsen 48 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Inger Kristensdatter 34 Gift Hans Kone
Maren Jensdatter 7 Ugift Deres Børn
Dorthe Jensdatter 4 Ugift Deres Børn
Niels Jensen 1 Ugift Deres Børn
Ane Kristensdatter 24 Ugift Tienestefolk
Mikkel Kristensen 22 Ugift Tienestefolk
Karen Nielsdatter fød Jørgensdatter 70 Enke(Mand) Hosbondens Moder Indsidder og nyder Ophold af Gaarden
Laurs Nielsen 28 Ugift Hendes Søn Ved Livgarden til Fods og hieme i Besøg

ii Jørgen  Nielsen * 3/6 1754 i Amstrup, Hvorslev sogn -?

Dåbsnoter udtværede

iii Jens Nielsen * 8/8 1756 i Amstrup, Hvorslev sogn  † 16/11 1770 i Amstrup, Hvorslev sogn
Døbt dom 3 p trinitatis. Faddere Mads Sørensens kone, Jens Christensen, Christen Poulsen, XX 

iv Dorthe Nielsdatter * 6/8 1757 i Amstrup, Hvorslev sogn † 30/10 1770 i Amstrup, Hvorslev sogn
Døbt Dom 12 p trinitatis. Faddere Anne Jørgensdatter, X X , Mogens Jensens kone 

v Søren Nielsen * 9/11 1760 i Amstrup, Hvorslev sogn  † 13/8 1772 i Amstrup, Hvorslev sogn 
Døbt 23 p trinitatis, faddere Maren Andersdatter,  Peder Pedersen Vellev, Jens Jensen, Jens X kone og Christen Poulsens kone fulgte

vi Frands Nielsen * 28/11 1762 i Amstrup, Hvorslev sogn  † 30/10 1770 i Amstrup, Hvorslev sogn
Dåbsnoter ulæselige

vii Laurs Nielsen * 14/10 1764 i Amstrup, Hvorslev sogn †  1770 i Amstrup, Hvorslev sogn
Dåbsnoter ulæselige 

viii 59 Karen Nielsdatter * 1768 i Amstrup, Hvorslev sogn † 31/8 1850 i Hvorslev sogn
døbt i Hvorslev kirke 26/4 1767 med faddere: Ellen Simonsdatter hos præsten; Ladefogeden i Aldrup; Christen Rode; Christen Mikkelsen; Karen Christensdatter i Hvorslev

Begravet 7/9 1850 Notits ved død: Datter af Niels Frandsen i Amstrup.
Gift med
Christen Christensen Rode

ix Christen Nielsen * 25/6 1769 i Amstrup, Hvorslev sogn  † 11/10 1769 i Amstrup, Hvorslev sogn
Dåbsnoter ulæselige

x Laurs Nielsen * 29/11 1772 i Amstrup Hvorslev sogn, -?
Båren af Mortensens hustru fra Aidt, X X; Jens Hansen, Peder Thomsen, Søren Jensen i Amstrup og Friederiks hustru i Holm,

119 Maren Jørgensdatter * 1730 i Mondrup, Aidt sogn † 25/3 1813 i Amstrup, hvorslev sogn 
Døbt 14/5 1730 Aidt Kirke. Dom: Rogate (5. søn. e. Paaske). Søren Hartvigs Hustru bar det. Faddere, Jens Jørgensen, Hans Olesen, Jep Pedersen, Niels Melgaards, Ove Jensens Hustruer

Tjente i Hvorslevgaard på tidspunktet for vielsen
 (aftægtskone af Amstrup, 83 aar) og begravet 31/3 i1813  HvorslevDøbefonten Hvorslev kirke


122 Søren Andersen * 1685   † 1765 i Sejling sogn
Den 3die søndag i fasten Søren Andersen 80 år

Han blev gift med Kirsten Andersdatter 9 okt 1723 i Sejling sogn

Børn

i Kirsten Sørensdatter * 1724 i Sejling sogn, † 1724 i Sejling sogn
Døbt 23 april 1724. Båren til dåben af Peder Tindings hustru Anne Jensdatter og testes vare Christen Hansen, Hans Jensen, Hans, Anders Tinning, Søren Jensens hustru, Kirsten Pedersdatter, Rasmus X datter, alle af Sejling
 
Begravet 30 april 1724 i Sejling

ii 61. Mette Sørensdatter  * 1725 i Sejling sogn
Opslag 85. Døbt 26 juni i Sejling. Båret til dåben af X datter. Faddere vare Niels Madsen, Jens Tinning, Anders Tinning, Jens X hustru Anne Pedersdatter, Søren Jensens hustru Kirsten Pedersdatter alle af Sejling

Hun bliver trolovet 20 maj 1760 og gift i Sejling 23 jan 1761 (1) med
Jens Johansen Snedker

Hun blev gift (2) med Thomas Sørensen 4 jan 1772
Vielse: Sørensen, Thomas enkemand, Sejling, Sørensdatter, Mette enke efter Jens Snedker, Grauballe. Trol: 13. maj 1771, Viet: 4. jan 1772. Mathias Christensen, Sejling, og Gustavus Andreasen, Sejling. 1771-95 Folio
(1) med Jens Johansen Snedker

123 Kirsten Andersdatter * 1687  † 1765 i Sejling sogn
Dom invox? husfæster Søren Andersens hustru Kiersten Andersdatter 68 år

Datteren Mette Sørensdatters dåb i Sejling kirkebog

124. Thøger Sørensen, * 1707 (1711)  † nov 1792 i Nøddelund, Gullev sogn
Onsdagen den 21 November blev Thøger Sørensen af Nøddelund begravet, 81 år
Opslag 150. alderen passer ikke helt! men det må være ham, født 1711

Viborg, Houlbjerg, Gullev, Nøddelund, 12, FT-1787
Thøger Sørensen 80 Gift Mand Huusmand
Karen Jensdatter 40 Gift Kone

Han blev gift med
(1) Birthe Carlsdatter

Han blev gift med(2) Karen Jensdatter.

Børn:
ii Søren Thøgersen, * 1749 i Nøddelund Gullev sogn.

62. i Niels Thøgersen, * 1754 i Nødelund, Gulev sogn, † 24 nov 1826 i Gjerning sogn, begravet 29 nov 1826 i Gjerning. 

Han blev gift med Anne Christensdatter, gift 29 juni 1781 i Hvorslev.

125. Birthe Carlsdatter, † 1767 i Nøddelund, Gullev sogn. 

Skifte 311 Birthe Carlsdatter i Nøddelund 13/ 5 1767 F 810 a
E. Thøger Sørensen
Børn: Søren Thøgersen 18 år
Niels Thøgersen 12 år
Opl. Afdødes bror Søren Carlsen i Tind.

Skifte en søster
10. Søren Lauridsen og hustru Anne
Carlsdatter i Gullev
Afdøde havde ingen børn.
10/9-1779, F.6b
Hans arvinger:
• Halvbror Niels Lauridsen i Gullev.
• Halvbror(?) Christen Lauridsen,
død og efterladt:
Christen Christensen i Gullev.
~ Kirsten Christensdatter, død
og efterladt:
• Niels Sørensen Ellerup, i
Gullev.
• Halvbror Jens Lauridsen i Bøgeskov,
død og efterladt:
~ Laurids Jensen i Gullev.
~ Maren Jensdatter, tjener på
Hagsholm.
~ Karen Jensdatter, tjener
præsten i Sahl.
~ Anne Jensdatter
~ Maren Jensdatter
• Halvsøster Kirsten Lauridsdatter,
i Gullev.
Hendes arvinger:
• Bror Søren Carlsen i Tind.
• Bror Niels Carlsen i Randers.
• Søster Birgitte Carlsdatter g.m.
Thøger Sørensen i Nøddelund.
Død og efterladt:
~ Niels Thøgersen - 25 år.
• Søster Ellen Carlsdatter g.m.
Søren Jensen Horn, skoleholder
i Tungelund, død og efterladt
~ Carl Sørensen - 34 år.
~ Jens Sørensen - 25 år.
~ Niels Sørensen - 23 år.
~ Christian Sørensen - 21 år.
~ Maren Sørensdatter - 28 år
g.m. Søren Christensen
Smed i Aidt.
~ Mette Sørensdatter - 21 år
(opfostret af de to afdøde
her i stervboet).
~ Anne Sørensdatter - 17 år.
• Søster Kirsten Carlsdatter g.m.
Lorentz Lorentzen, skomager i
København.

Gullev kirke

126.  Christen Rasmussen, * 1706 i Aldrup Hvorslev sogn, † 14 dec. 1768 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn. 

Han blev gift 11 okt. 1733 i Hvorslev med (1) Karen Nielsdatter * 1690 i Amstrup, † 1754 i Aldrup Skovhus 

Han bliver gift (2) med
Anna Jensdatter

Karen Nielsdatters første mand Jens Sørensen Maagaard er ane 224
Hun er dermed stammor til ane 14 Niels Jensen og hendes mand nr. 2 ane 126 Christen Rasmussen  er sammen med sin 2 hustru ane 127 Anne Jensdatter stamfar til ane 15 Maren Sørensdatter, der jo så bliver gift med  ane 14 Niels Jensen og bliver forældre til min oldemor Birthe Nielsdatter

Han bliver 22. maj 1933 fæster i Aldrup Skovhus ved at gifte sig med Jens Sørensen Maagaards Enke Karen Nielsdatter

Han har fæstet til sin død i 1768, hvorefter hans 2 hustru Anne Jensdatter fortsætter fæstet, indtil hun gifter sig med Claus Nielsen

Fæstebrev
For Christen Rasmussen af Hvorslev, pac. Aldrup Skovhuus, som Jens Maegaard sidst har beboet.

      TITULLI
Kiendes og hermed giør vitterligt
At have sted og fæste, saa som jeg og hermed sted og fæster, Christen Rasmussen ungkarl af Hvorslev, Aldrup Skovhuus, der sidst er beboet af Jens Maegaard som derfra er bortdød; hvis Enke Christen Rasmussen ægter; samme Huus med dertil hørende Jord og græsning på Aldrups Mk., til 2 Bæster, 2 Kiør og 0 Faar, bmt. Christen Rasmussen, sin livstid til brug og beboelse nyder og beholder, saalænge hand der af rigtig svarer og betaler, hvad med rette svares og betales bør, holder Bygningen i forsvarlig Stand, og med ald Flid opvarter dend ham under opsigt betroede Skov at der udi ej nogen ulovlig Skovskade skeer, hvor forre hand er ansvarlig, saa fremt dette fæste ey skal være forbrudt for dets øvrige retter og forholder han sig efter deres kongelige Mayestæts allernaadigste Lov og Forordninger, værer mig og min fuldmægtig hørrig og lydig. Fæstepengene 16 Rdl. Er betalt. Det til bekræftelse under min Haand og Signet. Datum Frijsenborg den 22. May 1733 C. J. F. (Segl)
Ligelydende Gienpart efter dette er mig leveret og af mig i alle Maader skal vorde efterlevet.
Haxholm ut Supra C: R: S:

Børn af Karen Nielsdatters  første ægteskab gift 22. P. Trinitatis 1717
med 224 Jens Sørensen Maagaard * 1668 i Gjerning † 1732 i Aldrup Skovhus 
    
Noter om børnene herunder der er fra hendes første ægteskab se under ane 224 og 225

i Niels Jensen , * 1717 i Gerning sogn

ii 112 Søren Jensen Braad * 1718 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn † 1767 i Vellev sogn.
Døbt 24/7 1718 i Hvorslev, fadderne er Anders Møllers hustru Anne Brods i Amstrup; Anders Møller; Chr. Christensen i Aldruphuset i Hvorslev; Knud Madsens hustru Maren Nielsdatter, Jens ?? s hustru Kirsten Nielsdatter i Hvorslev

Begravet 10/5 1767 i Vellev; skifte 17/6 1767

Han blev gift  i Vellev 22/6 1753 med Bodil Lauridsdatter

iii Niels Jensen * 1719 i Gerning sogn
 
iv Søren Jensen  * 1721 i Gerning sogn

v Rasmus Jensen * 1722i Gerning sogn
    
 vi Mette Jensdatter  *1725  †  1737 i Gerning sogn

vii Niels Jensen * 1725 i Gerning sogn

viii Christen Jensen, * 1727 i Gerning sogn

ix Kirsten Jensdatter * 1732   † 1737 i Gerningsogn

Ved Karen Nielsdatters død i 1754 udfærdiges følgende skiftebrev:

2-Skifte efter Karen  Nielsdatter 11.12.1754
Efter Christen Rasmussens hustrue afgangne Karen Nielsdatter i Aldrup Skovhuus, begyndt og sluttet den 11.Decembr. 1754.
 
Anno 1754 den 11. December. indfandt sig, efter Begiering af Vedkommende, paa det Højgrevelig Herskab og Rættens Vegne underskrefne Jørgen Groth, Birkedommer udi Grevskabet Frijsenborg, og Fuldmægtig ved Haxholm, med tiltagne 2 de. Mænd. Naufnlig Jens Laursen og Rasmus Lassen begge af Taustrup, udi Stervboen efter Sl. Karen Nielsdaatter i Aldrup Skovhuus, som kort Tiid siden ved Døden er afgangen, for at registrere og vurdere hvis efter hende forefandtes til vidre paa følgende Skifte og Deeling imellem hendes efterladte Mand Christen Rasmussen udi bem. Aldrup Skovhuus, paa dend eene, og paa dend anden Side forn.te salig Kones i første, ægteskab auflede 5 Sønner Naufntig Søren Jensen 36 Aar boende udi Welløf, Niels Jensen 35 Aar smedesvend og tiener i Apenrade, Søren Jensen 34Aar tienende udi Welløf, Rasmus Jensen 33 Aar tienende i Norring, og Christen Jensen 27 Aar tienende udi Wivild, som alle ere Selvmyndige, og herved Skiftet, undtagen Niels Jensen er tilstede.
Mens førend at der med Registering og Vurdering blev begyndt, ere bem.te ærværende myndige Arvinger paa egne og deris fraværende Broders Vegne (henseende Christen Jensen af ham var beskikket at være til stede hans Tarv at observere) med deres kiere Stiffader forn.te  Christen Rasmussen boende i Aldrup Skovhuus, udi ald venlighed saaleedes bleven foreenende:
 
At hand til Enhver af oven skrefne hans 5 Stiftsønner (Allerheldst de 2 Pigebørn Naufnl. Mette  og Kirsten Jensdøtre for ungefehr17a lb Aar siden ved Døden ere afgangne) saavel for deres egen Sl. Fader ifølge sluttede Skiftebrevde Dato 22 de.Julii 1733, tilfaldne Fædrene Arv, og hvad De kunde nyde efter bem.te Deres afdøde 2de smaae Søstere, som for hvis dend efter deres afgangne Moder forn. te Sl.  Karen Nielsdatter, burde tilkomme, ville betale og af faderlig Kierlighed give 10 Rr. 4 Mk; som –giør til alle fem Sønner i Arveparter 53RD 2 MK. Hvilke halftredsindstiuge og tree Rigsdaler, toe Mk, Enkemanden Christen Rasmussen
forsikrede til forhen Naufngivne Hans 5 Stifbørn og Medarvinger skal worde udbetalte om 3 a` 4re Ugger, hvorimod Titulde selvmyndige Arfvinger ey alleene med deres kiere Stiffader Christen Rasmussens Tilbud Var meere end velfornøyet, mens end og naar ovennævnde og metionerende Arveparter saaledes worde udbetalte, skal deres bo uskikket afkaldes Qvittering hannem blive given og overleveret. Og skee intet vidre, ved denne Forretning var at erindre; saa blev samme udi ald venlig Kierlighed sluttet og tilendebragt, hvilket ved samtlig Hænders Underskrift bekræftes.

Actum Stervboen i Aldrup Skovhuus ut supra
Christen Rasmussen J. Groth

Paa egne Vegne som selv myndige Arfvinger underskriver Søren SIS Jensen, Søren SIS Jensen, Rasmus RIS Jensen. Ligeledes paa egne og min myndige Broder Niels Jensen hans vegne, der af ham er beskikket hans Arv at antage, underskriver Christen Jensen Som med og overværende ved denne Forretning Jens ILS Laursen Rasmus KLS Lassen

"oversat " til flg:
Skifte 138: Karen Nielsdatter i Aldrup Skovhus 11/ 12 1754
E: Christen Rasmussen
Børn af hendes tidl. ægteskab
Søren Jensen i Vellev 36 år
Niels Jensen smedesvend, tjener i Apenrade 35 år
Søren Jensen tjener i Vellev 34 år
Rasmus Jensen tjener i Norreng 33 år
Christen Jensen tjener i Vivild 27 år
Opl. afdøde har også haft 2 døtre  Mette Jensdatter og Kirsten Jensdatter der var døde for ca 17 - 18 år siden  se skifte 331

Hvorslev kirkes smukke prædikestol

Han blev gift med (2) Anna Jensdatter, gift 23 juni 1755 i Vellev

Børn i 2 ægteskab: 

x    Karen Christensdatter, * 16 maj 1756 i Aldrup skovhus, Hvorslev sogn, † jul. 1785 i Gjerning sogn
Døbt Dom cantate. Faddere Michel Rasmussen, Peder Sørensen Christen Rhode, Lars Nielsen 

Hun blev gift med Peder Nielsen Kirkegård, * 8 marts i 1750 i Anneksgården i Gjerning sogn, † 23 feb 1820 i Gjerning sogn.  

xi Jens Christensen , * 1758 i Aldrup skovhus, Hvorslev sogn
Døbt Dom Juic. Faddere Jens X hustru i Tostrup, X X, Peder Sørensen, Christen Justesen, Jens Lauritsens kone, Jens X kone og Lars Jacobsens kone 

  63.     xii      Anne Christensdatter, * i 1760 i Aldrup Skovhus  Hvorslev sogn † 1 sep. 1809 i Aldrup  Skovhus, Hvorslev sogn. 

Hun blev gift med Niels Thøgersen, gift 29 juni 1781 i Hvorslev.

xiii Maren Christensdatter * 1763 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn
Døbt 1 jan 1763. Båren af Thomas Ladefogeds hustru i Tostrup, faddere Christen Skov, Jens Lauersen Todstrup, Peder Sørensen fra Borre, og Ane Nielsdatter X
Da Christen Rasmussen dør i 1769 bliver der afholdt skifteforretning


Skifterforretning
Efter afgangne Christen Rasmussen i Aldrup Skovhuus begyndt og sluttet den 16. Feb. 1769.

Anno 1769 den 19. February infant sig i Aldrup Skovhuus på Haxholm Gods under grevskabet Frijsenborg Forvalteren for Haxholm Faurschou og Collerup Godser, Niels Bagge fra Frijsendal med tiltagne 2de Vidner og Wurderings Mænd, Christen Rold i Hvorslev og Niels Frandsen i Amstrup. Udi Sterfboen efter afgangne Christen Rasmussen for at holde lovlig Skifte og Deeling imellem den efterlevende Enke Anne Jensdatter som med Laugværge hendes fader Jens Laursen af Taastrup og hendes med den Salig mand i Ægteskab sammenaulede Børn nemlig 1 Søn Jens Christensen 10 Aaar, 1 Datter Karen Christensensdatter 13 Aaar, 1 dito Anne Christensdatter 8 Aaar og 1 dito Maren Christensdatter 6 Aaar gammel paa disse umyndiges vegne var tilstæde som Formynder deres nermeste paarørende og Søskendebarn nemlig for Sønnen Jens Christensen og datteren Karen Christensdatter Jens Michelsen i Borre, saa var og mødt paa Birkedommer Jørgen Grothes Vegne Christen Kondrup fra Frijsendal, hvor da med Registrering og Vurdering først blev begynt og forfaret som følger:

I Den inderste Stue: 1 Fyr bord med Skuffe, 1 Jern Bielægger kakkelovn, 6 stk. Eeske Stoele, 1 brun Mahlet Eegekiste med Laas og Nøgel, dito Skrin, 1 rød Mahlet Fyrkiste, ½ Dosin Tin Tallerkner, 2 Mæssing Lysestager, 1 hollandsk Steenfad, 1 Tindalsirken, 1 malm stryg jern med 1 bolt, 3 fyr Hylder, 1 halv Øll tønde, 1 fierding.., 1 halv Sengestæd med bloetaulet hiemgiort Omhæng, derudi: 1 rød Dreiels Sængeklæde, 1 bloestribet olmerd. Overd. 1 bloestribet vadmels Underdyne, 1 bloestribet bolster dito, 1 dito Olmerdugs hoved Dyne, 1 bloestribet bolster Hoved Pude, 1 rødstribet Olmerd. Overdyne, 1 par blorgarns lagner, 1 Fyr Sængestæd med Eskestolper og bloe taulet hiemgiort Omhæng derudi: 1 rødstribet Olmerdugs Overdyne, 1 bloestribet Bolsterunderdyne, 1 hvid vadmels Underd. 1 bloestribet Bolster hoved Dyne, 2 rødstribet Olmerdugs Hovedpuder, 1 par blorgarns Lagner, 1 Pudesvahr.

Den Salig Mands Kl.: 1 bloe Vadmels Kiol, 1 gl. dito, 1 skind Vest, 1 brun Vadmels dito, 2 gl. dito, 1 g. skind dito, 1 gl. Vadmels dito, 1 bloe Livstk. 1 skind dito, 1 pr. nye Skind Buxer, 1 hvid Klædes Cabys, 2de Hatte og 1 grøn Klædhue, 1 Kram Hue, 1 pr. bloe Vanter, 1 par Støvler, 1 par Skoe med metal Sp. 2 Hørgarns Skiorter, 5 blorgarns dito, 1 par bloe Strømper, 1 par groe dito, 1 par Skind Buxer, 1 par vadmels dito, 13 Al. Bloestribet bolster til Sængeklæder a`24 Stk. 1 Sølv Begger, 4 Guule Skind, 1 bloe Pudehynde, 1 mindre dito.

I den Anden Stue: 1 rød Mahlet Fyrskab med 3 laager laas og Nøgel, 1 EegeSængestæd med bloetaulet Hiemgiort Omhæng, Derudi: 1 rødstribet Sengeklæde, 1 bloestribet Olmerdugs Overdyne, 1 bloestribet bolster Underdyne, 1 dito, 1 Vadmels Hovedpude, 2 bloestribet Olmerdugs Hovedpude, 1 par blorgarns lagner.

I et Alcove Sængested: 1 vadmels Overdyne, 1 dito Underdyne, 4 gl. Hovedpuder, 1 bloestribet Olmerdugs dito, 1 par blorgarns Lagner, 1 Fyr Bord med aaben Foed, 3 Fyr Hylder, 1 Ildtange, 1 Kiedel Kirog, 1 jern Rist og Pande, 1 stor Kaaber Kiedel, 1 messing do, 2 Mindre do, 2 Jern Gryde, 1 Riv Jern og 1 Uld Sax, 1 Glas Løgte.

I Bryggerset: 1 stor Eege kar, 1 mindre dito, 2de Ballier, 1 Bygsaae, 1 Skiep og 2 Solde, 2 halm Løbe, 2 Stripper, 1 Driftrug 1 korn Solde, 1 Bagetrug, 1 Haandqvern med behør, 1 Spinde Rokke, 1 Hose.

I Gaarden: Baester: 1 brun Hoppe 12 Aaar, 1 gl. sortebrun dito, 1 sortebrun dito 4 Aar. Fæhøvder: 1 sort Koe 14 Aaar, 1 broget do 9 Aaar, 1 sorthielmet Quie, 1 sort Stud 3 Aaar, 1 dito 2 Aaar, 1 sort Stud kalv 1 Aaar, 1 blakbroget Kalv. Faar: 14 gl. Faar a 1 Rd, 5 aarings ditto a 3 – 8, 6 Aaarings Beeder, 4 Veddere

Gaard Redskab: 1 beslagen Vogn med Behør, 1 Ploug med behør, 1 harve, 2 Høleer, 1 Skierkiste med Kniv, 2 Øxer, 2 Sauger og 2 Naure, 1 jern Greb og 1 Spegerboere, 1 boen Kniv og 1 Grau Spade, 1 Tørvespade, 2 lange Stier.
Kornet i Laden blev af Vurderingsmanden efterseet og befandes at der var det af Byg og Haure som behøvedes til Sæden men ey videre.

Enken med Laugsværge angav ellers at der i Sterfboen befantest i alt rede penge 400 – 0-0 I alt 593 – 4 – 8.
På Skifterættens tilspørgende erklærede ellers Enken med Laugsværge at de ey videre var bevidst Sterfboen til Indtægt at beregne bliver saa Sterfboens Indtægt 593 – 4 – 8.

Dernæst blev anført Sterfboens besværing

1) Stedets brøstfældighed, samme blev i alt af Vurderings Mændene i nøyeste ansat for 28 – 0.

2)Besætning til Stædet: 1 beslagen Ferritz Vogn, 1 Arbeyds Vogn, 4 Beester a 16 RDer, 1 Ploug med behør, 1 Harve

3) Enkens begravelse ligeimod hendes salig mand Anføres for 13 – 2 -0

4) Skiftets bekostning samme anføres for: 18 – 0 – 0

Og da ingen videre besværing paa denne Sterfboe blev anmeldt saa er da Sterfboens fulde udgift den Summa 149 -0 –
Hvilket fradragen foreskrevne Indtægt 593 -4- 8
Bliver Beholdne Midler: 454 -3 -8
Hvoraf Enken tilkommer det ½ 227 -1-12
Og Børnene det halve 227 -1 -12

Herimod tilbud Enken at hun ville give sine Børn i Arv i alt og tillige af hendes egen Formue til den Summa 500 de -Slettedaler som er for Sønnen 200 de og for hver af de 3 de Døttre 100 de Slettedaler samt desuden at give hver af Børnene en Kiste eller 4 Rd. Naar de samme kand bruge.
Disse 5oo Slettedaler ville Enken til næste Snapsting udbetale for at sættes i det høygrevelig Herskabs Casse paa Rente indtil Børnene bliver deres myndige Aar og selv deres brød paa lovlig Maade kan fortiene eller de paa anden lovlig Maade løskyndiges, dog forbeholder Enken sig selv at hæve og nyde Renterne af Børnenes Arve Capital i den Tiid og saalænge Børnene hos hende forsørges hvorimod hun med tilkommende Fæstemand, Claus Nielsen fra Gierning der agter at ægte Enken og er tilsagt Stedet i Fæste, Lover og forpligter sig at forsørge og opdrage deres 4 de Børn Christelig og skikkelig saaledes som de for Gud og Øvrighed vil være bekiendt indtil de selv deres Brød kan fortiene, bliver deres myndige Aar eller paa anden Maade forseet, alt uden nogen Afgang i denne dennem her tillagde Arv skulle og nogen af Børnene førend Moderen ved døden afgaae uden da at have eller være fleere Søskende tilstaar de at de længstlevende maae arve i den eller de døendes Lod til lige Deeling efter Loven uden at Moderen i saa fald deraf forlanger nogen Deel.
For øvrigt forsikrede Enken med Laugværge og fæstemand at holde Skifte Forvalteren og alle vedkommende for dette Skifte og Sterfboes Besværing i aIIe Maader skades og Kravesløs. Og da Formynderne ei allene med dette Tilbud paa Børnenes Vegne var fornøyet, men de end og fant samme meget kierlig og tilstrækkelig af deres Moder efter Sterfboens Tilstand saa kunne Skifte Rætten ey heller have noget derimod men fandt største Aarsag samme at acceptere, hvorved dette Skifte saaledes er slutted og i ald Venlighed tilendebragt som alle vedkommende forpligtes at holde sig efterretlig og til den maae med hendes

Underskrift bekræftes Aldrup Skovhuus den 16. Feb. 1769.
Som Skifteforvalter N. Boye.
Paa Birkedommer Grothes Vegne. C Kondrup.
Enken Anne Jensdatter
som Laugværge Jens Laursen.
Som Enkens Fæstemand CIaus Nielsen,
Som Formynder Rasmus Mikkelsen, Jens Mikkelsen,
Som Vidner og overværende Chr. Rold og Niels Frandsen.

Oversat til:  Skifte 331 Christen Rasmussen i Aldrup Skovhus 16/ 2 1769
E. Anne Jensdatter.
Lv. hendes far Jens Lauritsen i Tostrup
Børn:
Jens Christensen 10 år
Karen Christensdatter 12 år
Anne Christensdatter 8 år
Maren Christensdatter 6 år

FM. Børnenes nærmeste pårørende og søskendebørn Rasmus Mikkelsen i Hvorslev og Jens Mikkelsen i Borre

Enken gifter sig med Claus Nielsen fra Gjerning der fæstede stedet
se skifte 138.

  127.  Anna Jensdatter, * 1729 i Tostrup Vellev sogn, † 1 sep. 1809 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn. 
Begravet i Hvorslev den 8 sept. 1809, Claus Nielsens kone Anne Jensdatter af Aldrup Skovhus – 80 år gl.

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Skovhuset, 1, FT-1787
 Claus Nielsen 45  Gift Hosbonde Skovfoged
 Anna Jensdatter 55  Gift Madmoder
 Søren Pedersen 22  Ugift Tjenestefolk Tienestekarl
 Maren Sørensdatter 15  Ugift Tjenestefolk Tienestepige 

Hun blev gift med (1) Christen Rasmussen, gift 23 juni 1755 i Vellev. 
Godsskifte Haxholm: skifte 331 af 16. 02 1769 f. 881 b. Christen Rasmussen i Aldrup Skovhus. E. Anne Jensdatter

Hun blev gift med (2) Claus Nielsen, * 1742 i Gjerning, † 13 aug. 1822 i Aldrup skovhus, Hvorslev, † 18 aug. 1822 i Hvorslev.

Anna blev efter Christens død gift med næste indhaver Claus Nielsen (1742 -> 1822 Aug 13 ), som var søn af Niels Sørensen (1706 -> 1769 Okt 24 ) og Inger Thomasdatter Anneksgaarden i Gerning, og dermed broder til Peder Nielsen Kirkegaard (1750 Mar 08 -> 1820 Feb 23 ) , hvis datter Inger Pedersdatter (1776 Jan 14 -> 1810 Dec 30 )   blev gift med Søren Jensen Snedker (1763 -> 1838 Sep 04 ) og det har været nærliggende for Søren Jensen Snedker at se sig om efter en egnet hustru i nærheden, da Inger Pedersdatter dør, og valget falder på Birthe Nielsdatter 

Ægtemand nr 2 Claus Nielsen er fæster af Aldrup Skovhus 1769 – 1806

Da Claus Nielsen dør 1822 bliver flg. Skifte udfærdiget:
Claus Nielsen Aldrup Skovhuus
Mødt i boet efter afgangne Claus Nielsen Aldrup Skovhuus, forvalter Saabye fra Snorum med vidner og vurderingsmænd Sognefoged Henrik Pedersen af Amstrup, Gårdmand Søren Kristensen af Aldrup for at .. samme.
Af arvingerne, der efter ere rigtig angivne forrige Forret…, .. at Peder Kirkegaards datter Karen er, … gav møde 1. Afdøde Inges mand Søren … Aldrup for sine børn a. Jens 23 aar, b. Klaus 20 aar, .. Ane 18 aar, gift med Kristen Jensen Brandt, Ulstrup, .. ugifte, 2 Niels Jensen af Gjerning paa sin hustru Karens vegne og til værge Kristen Tompsen, 3. Ane Pedersdatter af Torsmølle, 4. Niels Nielsen .., 5. Søren Kirkegaard af Nødelund, 6. Jørgen Nielsen Trust på sine børns vegne;

På de øvrige fraværende Arvingers vegne blev ansat som tilsynsværge Niels Jensen af Gjerning – Søren Snedker anmeldte ham ved begravelsen havde sagt dem der vare tilstede, at 30 dagen var bestemt.. Til hvilken Tid de skulle give møde. Efter at seglene vare fratagne posterede som følger. Det bemærkes at af de benevnte Arvinger ere umyndige.. de anmeldt, Jørgen Nielsens sønnesøn Jørgen Jensen 12 år.

1 Fyrkiste, 1 blaa Kjole 1 do Trøje 1 gI. Blakket Trøje, 1 do, 1 blakket Rejsekjole, 1 stabel Undertrøjer, 1 do 1 do Liv, 1 blaa Kjole, 1 blakket Trøje, 1 Skindtrøje, 1 gl. rød Tørklæde,  1 blaa do, 2 do,  9 Skjorter , 1 Æske med Ragere, Syels.., Spare.., 1 salmebog, Bibellæsning, en Forklaring, lys Kaster, 3 stk. do, 2 Fjel,  1par do Buxer, 1 stribet kort Trøje,  1 par vadmelsBuxer, 2 par do Buxer, 1par do, 1par gl. Skindbuxer, I gl. Livstykke,   1 gl.vadmelsStof , 1gl. Livstykke, 1 par LerredsBuxer, 3 Huer, 2 Halslage, l do, 4 par Strømper, 1gl.Skind, 2 Hatte, 1 Kurv m/gl. Bøger, 1 brun Silketørklæde, Hovedpude, Dyne, Hovedpude, Overdyne, Underdyne, Hovedpude, Overdyne, Underdyne, Hovedpude, Hovedpude, Underdyne, Med Hynde , 1 Æske, 1 Bismer, 2 Løgter, 1 Spejl, 1 Sax, 2 Sølvstykker,  2 Metalspænder, 2 GIas, 1 par Briller, 1 Hængskab, 1 Tegnebog med gl. seddel i. 2 Øxer,  1 Jernbrænde, 1 Standskab, 1 lille Messingkedel, 2 Glasflasker, 1 Skedejern, 1 Talerken, 2 par Kopper, 5 Jernkiler Angives af Søren Snedker at tilhøre ham, saavel som. 2 hvide Talerkner

Kedel, Spand, 1 Flødebøtte, 1 Kjerne, 2 Lergryder, 1 par Støvler, 2 gl. Trøjer, 1 Saltballie, 1 Lysekasse, 1 Jerngryde, 1 Smørbøtte, 1 Strippe, 1 rød Krukke i stykker, 1 Potte i stykker, 1 Træskaal og 2 Potter, 1 Hulskovl, 1 Skovsave, 1 Ildtang og Kedelkroge, 1 Kar, 1 Ballie, 1 Ko, 10 Faar, 8 Lam, 1 Tællestol, 1 Hugknot, nogle Fyrplanker, 1 Kasse angives af Søren Snedker at tilhøre ham, l Snede..1 Bikube med Aske, 2 Løb, 2 Grynbøtter med Gryn, 1 Tønde angives af Søren Snedker at tilhøre ham, 1 Grynbørre med Saal, 1 gl. Ballie med Aske , 1 Bagtrug,1 lerreds Pose, 1 do, 1 Sæk, 2 Poser med Mel, 1 Sæk og Pose angives Søren Snedker tilhiørende og 2 Fjel, nogle Oste, noget Fisk og Kjød, 2 Kjørbakker, 4 Stænger, 1 Øxeskaft, 2 Hackebretter, 1 Koppe, 2 Axelstokke, noget Rug, noget Malt, 2 Nødere, 1 Stige, 1 Hiulbør, 1 Trug, 1 Ølfierding, 1 Koppe, 1 Potte, 1 Tinrække, 1 liden Hylde, 1 stor do, 3 Vanter, 1 Kakkelovn som tilhører Niels Pedersen i Tuestrup, .... Kiste .... 1 lidet med Ben, 1 Rivjern, 1 Lyseplade, 1 Kobbergryde, 1 Tekedel, 1 Kobberfyrfad, de 4 sidste Ting angav Søren Snedker at være sine, l Gravspade, ..... Anmeldelse , 1 Uldsax

Ingen vidste mere til Vurdering, som er  123 – 1 - 12

Af Beviser forefandtes et af Rasmus Kristensen i Torsømølle den 14. August 1818 for 100rd. En Revers af N. Rønkilde for 200 rd. Dat. 2. Sept. 1818 afskreven 1oo rd. Lydende Fol 310.
Ligesaa et Forlig fra Lysgaards herreds Forligskommision af 11. Jan. 1816 om… lydende Fol. 310. I en Bog fandtes optegnede til gode Jens Madsen Huusmand 1 rd, Laurs Jensen Tuestrup 100 rd, Jens Kristensen Vejerslev 100 rd, Søren Kristensen 10 rd.
Vidnet Søren Kristensen erklærede, at om det var ham ukendt, benægtede han Fordringen. Det blev angivet at Søren Kirkegaard i Nødelund skulle skylde 50 Rbd ....., men denne Benægtede Fordringen.
Videre: hos Amdisen i Hvorslev 30 n. Sedler. Denne der var udeværende, benægtede Fordringen og opfordrede til at fremkomme med det Bevis, der siges at skulle være.
I rede Penge fandtes 285 Tegn som Skifteretten modtog i Bevaring.
En Pung med Sølvpenge Angaves at skulle være leveret Amdisen i Forvaring, men dette benægtede han ganske aldeles. 
Videre Indtægter vidstes ikke men ... skrift fra Rasmus Kristensen MøIler blev fremlagt om nogen Eng lydende Fol. 311.
 
De tilstedeværende Arvinger havde intet herimod, naar Regningen ey overstiger .... Mølleren skylder til Boet. Møllerens Svend samtyggede heri. Auktion ønskedes snarest muligt og de tilstedeværende Arvinger antog hertil Kontorist ...borg af Snorum. Ingen Testamente fandtes men en Kendelse lydende Fol.309 –Søren Snedker fremlagde Lydende Fol. 309 og der blev anholt.
Videre ... paa den Afdødes Begravelse Fol. 311 -.....værende Arvinger fandt Begæringen for høj. ..... samme nedsat til 30 rbd. Skifteretten ... paakjende Fordringen, Iod Vidnerne skjøn.. Regningens Beløb og udfalde deres Skjøn. Summen burde være 40 rbd Sedler.....:.. ....... En ligelydende Forening med den her over...... altsaa bliver at indsende til Rente..... lydende Fol 308 .... ...for i Dag

Saabye
Ført Pen  Niels Jensen  Ane Pedersdatter ført Pen
Ført Pen Søren Nielsen   Jørgen Nielsen
Henrik Pedersen   Sørren Kristensen

Klaus Nielsen. Jeg takker Eder meget for de 100 Rd min Begiering sendte mig i forrige Uge ... ... ....noget forbunden, og skal stedse være villig  til ....  dette mit brev skal tiene Eder som fuld… .. .. for ovennævnte ethundrede Rigsbank... -----saalænge samme staar hos mig, og naar de af ...... blive opsagt til Udbetaling skal de af mig .... Arvinger uden Vægring eller Henstand vorde --.  af min ..... og deres forbundne Thorsø Mølle den 14. August 1818    Rasmus Kristensen (L.S.)

Forefunden i Sterfboet d. 11. Sept. 1822 Saabye 

er mig betalt 50 rd til Snapsting 1821  

Claus Nielsen:  Klaus Nielsen og Søren Jensen saaledes at Klaus Nielsen har tilstaaet Søren Jensen 4 0 rbd af Penge eller Værdi................. for hans Kones Begravelses Arv, hvorimod  Søren Jensen At levere ham hans Opholds Korn. Saaledes 2Tdr… ... 4 Tdr. Byg til 1te.  April  2 Tdr. Rug til 1te. Juni
Niels Sørensen Hvorslev, Søren Jensen Aldrup Skovhuus

I boet efter Claus Nielsen den 11. september 1822 Saabye

Ældste fæstebrev Aldrup Skovhuus kilde: Hvorslev lokalarkiv

130. Christen (Ch. Hosleff) Pedersen,  * i Hvorslev sogn, † 1720 i Rue Grønbæk sogn
Begravet 2 p. P. 1720 i Grønbæk sogn.  

Han blev gift med Anne Rasmusdatter, gift 1751 i Frausing

Da jeg gik i gennem kirkebøgerne for Grønbæk fandt jeg andre med navnet Hosleff.  En Anders Hosleff fik en datter Kirsten i 1797 og en anden datter Margrethe i 1713.  Han stod ogsaa som fadder for Christens børn, så mon ikke han var en bror.  Der er ogsaa en Anders Pedersen, der står som fadder, måske han blev kaldt ved begge navne. 
Der var også en Jens Hosleff som døde i 1716, måske en anden bror.  
 
Ved dåb af Peder 1707 - Karen 1712 - Anne 1713 - Kirsten 1716 er Christen Pedersens navn ikke anført som "Pedersen", men som "Hosleff" - et ældre navn for Hvorslev.
 
Begr Grønbæk 1704 "Peder Hosleff's enke, 66 år".
De fundne 6 børn, deres navn, alder etc  passer med andre oplysninger, f.eks. i nogle af skifteuddragene for konens børn og stedbørn og i bryllups notater i kirkebøgerne

 Fæstebrev 24/8 1719 (gentagelse) vedr 1/2 gaard i Roe By, Grønbæk sogn
 .
 Fæstet overt. 2/6 1721 af Gregers Thomsen, gift med enken Anne Rasmusdatter.  

Børn:
i Anne Christensdatter, * 1705 i Roe, Grønbæk sogn, † 1744 i Dalsgaard, Svostrup sogn, begravet 22 mar 1744 i Svostrup. 
døbt 23 aug 1705 i Grønbæk, faddere Anders Christensen, Mads Pedersen, Niels Christensen

Hun blev gift med Jens Michelsen, gift 22 apr 1731 i Grønbæk.

Der hersker en del forvirring omkring hendes navn. Nogle gange kaldes hun Anne og andre gange Mette, hun havde jo både en søster Anne og en halvsøster Mette. Men en ting synes kilderne dog enig om, hun var gift med Jens Mikkelsen i Dalsgård, Svostrup sogn. Vielsen foregik 1731 i Grønbæk kirke. 

 Da Jens Mikkelsens kone Mette Nielsdatter (fejl for Anne Christensdatter) i Dalsgård døde i 1744 oplyses at deres børn var Christen født o.1732, Maren født o.1736, Mikkel født o.1738, Anne født o.1742 og Rasmus 6 måneder gammel. Formynder for disse børn var morens stedfar Gregers Thomsen i Frausing. 
    
Ved skifteforretningen efter Annes mor i 1753 mødte Jens Mikkelsen i Dalsgård da også på sine børns vegne. 
Jens Mikkelsen i Dalsgård, der var gift igen, døde selv i 1759 og i skifteforretningen efter ham oplyses at formynderen for børnene af hans første ægteskab med Mette (fejl for Anne) Christensdatter var hans første hustrus bror Peder Christensen i Frausing. 
I skiftet efter hendes halvbror Thomas Gregersen fra 1772 nævnes at hans halvsøster Anne Christensdatter, der var død, havde været gift med afdøde Jens Mikkelsen i Dalsgård og at deres børn var: Christen i Ebstrup, Mikkel i Grauballe, Anne g.m. Peder Kusk i Sinding, Maren g.m. Villum Andersen i Borup.

ii Peder Christensen, * 1707 i Roe, Grønbæk sogn † 1792 i Frausing, Hinge sogn, begravet 26 apr 1792 i Hinge. 
Døbt 01 maj 1707 i Grønbæk kirke, faddere Anders Christensen, Peder Jensen, Kirsten Pedersdatter

I 1749 nævnes han som formynder for søsteren Karens børn da hun døde.
Konen Mette Poulsdatter døde i dec. 1750 og efterlod sig to børn Poul på 1 år og Christen på 4 uger.

Han blev gift med (1) Mette Poulsdatter, gift 12 okt. 1748 i Hinge kirke, født o. 1714,  † 1750 i Frausing, begravet 27 dec 1750 i Hinge kirke. 

Han blev gift med (2) Maren Villumsdatter, gift 19 jun 1751 i Hinge kirke, født o. 1731, død 27 mar 1804. Hun var en datter af Villum Bertelsen i Hinge.  
De fik 8 børn, hvoraf kun 3 nåede voksenalderen nemlig, endnu en Christen (født 1753 og senere bosat i Frausing), Anne (født 1757 og 1775 gift med Jens Madsen og bosat i Frausing) samt Villum (født 1758 og senere bosat i Gødvad).  
Den 1.juni 1792 gav børnene afkald for arv efter deres far. 
Enke Maren Villumsdatter døde 1804 i Frausing. Et skifte efter hende er dateret til den 25. april dette år.

iii Karen Christensdatter, * 1712 i Roe,  Grønbæk sogn † 1749 i Hinge sogn, begravet 17 aug 1749 på Hinge kirkegård.  
Døbt 17 apr 1712 i Grønbæk kirke, faddere Karen Pedersdatter, Anders Pedersen, Niels Jensen, Peder Jensen

Hun blev gift med Christen Rasmussen, gift 24 jun 1738 i Hinge kirke.


I skiftet efter hende oplyses at deres børn var: Christen født o.1738, Else født o.1741. Formynder for disse børn var mors stedfar Gregers Thomsen i Frausing og morens bror Peder Christensen samme sted. 
Christen Rasmussen i Hinge mødte også på sine børns vegne ved skifteforretningen efter Karen`s mor i 1753. 
I skiftet efter hendes halvbror Thomas Gregersen fra 1772 nævnes at hans halvsøster Karen Christensdatter, der var død, havde været gift med Christen Rasmussen i Hinge og at deres børn var: Christen soldat for Vinderslev gods i Hinge, Else g.m. Niels Thomsen i Hinge

iv Anne Christensdatter, * 1713 i Roe, Grønbæk sogn,†  o. 1750.  
døbt 09 jul 1713 i Grønbæk, faddere Karen Pedersdatter, Anders Pedersen, Rasmus B

Hun blev gift med Rasmus Mouridsen, gift 26 okt 1743 i Hinge.
 
De bosatte sig i Serup.  Også Anne Christensdatter døde tidligt og en skifteforretning fra 1750 oplyser at hun havde et barn, Anne Kirstine, født o.1745. Moderens bror Rasmus Christensen i Serup optræder som formynder for barnet. 
I skiftet efter moren fra 1753, bliver hun forvekslet med sin halvsøster Mette Gregersdatter, der også var gift i Serup, så deres mænd byttes. 
I skiftet efter hendes halvbror Thomas Gregersen fra 1772 nævnes at hans halvsøster Anne Christensdatter, der var død, havde været gift med Rasmus Mouridsen i Serup og at deres barn Anne Kirstine var g.m. Peder Sørensen i Hinge.     
Rasmus Mouridsen, der var gift 4 gange, døde selv i 1776 og blev begravet fra Serup kirke den 11. dec.

65 v Kirsten Christensdatter,
  * 1716 i Roe, Grønbæk sogn, †  1799 i Hinge sogn, begravet 01 apr 1799 i Hinge. 
døbt 20 dec 1716 i Svostrup

Hun blev gift med Knud Lauritsen Bødker, gift o. 1733.

vi Rasmus Christensen,  * 1719 i Roe, Grønbæk sogn, † 1802 i Seerup sogn, begravet 07 sep 1802 i Serup. 
Døbt 01 jun 1719 i Grønbæk, faddere Anders Pedersens hustru ibid, Anders Pedersen og Rasmus Jacobsen, Karen Pedersdatter Hosleff og Christen Tønnings datter i X

Han blev gift med (1) Else Christensdatter, gift 03 jun 1748 ( 2 pinsedag) i Seerup kirke, * 1729, † o. 1749. 
De bosatte sig i Serup by og sogn, Hids herred. Hun døde dog barnløs allerede året efter

Han blev gift med (2) Maren Sørensdatter, gift 03 nov 1749 i Grønbæk,*  o.  1721,  † 1790.
Han nævnes flere gange bla. som formynder til søsteren Annes datter i 1750, til broren Peders børn i 1751 og som arving efter moren i 1753 samt efter en halvbror Thomas Gregersen i 1772.
Ved folketællingen i 1787 omtales han, 69 år gammel og gårdbeboer, i Serup by sammen med konen Maren (her fejlagtigt kaldet Nielsdat.) på 64 år og en søn Christen, født o.1750, samt dennes familie.
I slutningen af 1700-tallet omtales han i Serup som Rasmus Christensen Søndergaard. Bla. i 1794 hvor Rasmus Christensen får aftægt hos sin søn Christen Rasmussen Søndergaard i Serup, der dør dette år. En anden bror Søren Rasmussen nævnes som formynder til de faderløse børn.

Børn i Anne Rasmussens 2 ægteskab

vii Maren Gregersdatter,  * 1723 i Roe, Grønbæk sogn, † 1732 i Roe, Grønbæk sogn begravet 1732 på Grønbæk kirkegård.
 
Døbt 28 nov 1723 i Grønbæk kirke, båren af Anne Thomasdatter i Riis, testes Niels Clausen i Hinge, Niels Hansen, Søren Andersen og Rasmus Jacobsen i Rue samt Hans Sørensens hustru i Hadderup

viii Mette Gregersdatter,*  1726 i Roe, Grønbæk sogn,  konfirmeret 1742 i Hinge kirke,†  28 feb 1814 i Skovsborg, Levring sogn, begravet 06 mar 1814 i Levring. 
Døbt 10 mar 1726 i Grønbæk kirke, båren af Anne Thomasdatter i Riis, testes Niels Thomasen og hustru, resten ulæseligt
 
Hun blev gift med Thor Pedersen, gift 07 jun 1751 i Hinge.


De bosatte sig i Serup og fik i følge folketællingen 1787 sønnerne Peder o.1753 og Hans o.1758 samt døtrene Kirsten o.1761, Anne o.1765 og Else o.1771.  
Ved skifteforretningen efter moren fra 1753, bliver hun forvekslet med sin halvsøster Anne Christensdatter, der også var gift i Serup, så deres mænd byttes. I skiftet efter hendes bror Thomas Gregersen fra 1772 nævnes at hun var gift med Thor Pedersen i Serup.

ix Maren Gregersdatter,  * 1728 i Roe, Grønbæk sogn, konfirmeret 1745 i Hinge,†  f. 1772 i Resendal, Gødvad sogn. 
Døbt 01 jan 1729 i Grønbæk, båren af Søren Aagaards datter ved Kongens ?,  testes Niels Thomasen og hustru i Riis, Jens Lauridsen og Anders Tørring i Iller, Anders Pedersens datter i Rue

Hun blev gift med Niels Christensen Bach, gift 27 okt. 1753 i Hinge.


Ved skifteforretningen efter moren fra 1753, oplyses at hun var forlovet med Niels Christensen, ladefoged på Resendal, Gødvad sogn. 
I skiftet efter hendes bror Thomas Gregersen fra 1772 nævnes at hun var død, men havde været gift med Niels Christensen i Resendal og at de havde et barn ved navn Anne Cathrine.

x  Thomas Gregersen,  * 1732 i Rue, Grønbæk sogn † 1772 i  Frausing, Serup sogn, begravet 23 feb 1772 i Seerup
Har ikke fundet hans dåb
Han døde ugift 1772 i Serup og blev begravet der den 23. feb.
Skifteforretningen blev holdt den 1. juni i Frausing, hvor hans hel- og halvsøskende var arvinger

158 Thomas Gregersen i Frausing. 1.6.1772, fol.398. Dokument.
A:
søster Maren Gregersdatter, død, var g.m. Niels Christensen i Resendal. 1B: Anne Cathrine
søster Mette Gregersdatter g.m. Thor Pedersen i Serup
halvbror Peder Christensen i Frausing
halvbror Rasmus Christensen i Serup
halvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. afdøde Jens Mikkelsen i Dalsgård. 4B: Christen i Ebstrup, Mikkel i Grauballe, Anne g.m. Peder Kusk i Sinding, Maren g.m. Villum Andersen i Borup
halvsøster Karen Christensdatter, [skifte Vinderslevgård gods 30.9.1749 lbnr.171], var g.m. Christen Rasmussen i Hinge. 2B: Christen soldat for Vinderslev gods i Hinge, Else g.m. Niels Thomsen i Hinge
halvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Mouridsen i Serup. 1B: Anne Kirstine g.m. Peder Sørensen i Hinge
halvsøster Kirsten Christensdatter, enke efter Knud Bødker i Hinge [skifte Vinderslevgård gods 3.2.1764 lbnr.233].
(Sml. lbnr.16, 56).

131. Anne Rasmusdatter, *  o.  1685, død 1751 i Frausing, Hinge sogn
begravet 20 feb 1751 i Hinge.  .

Jvf. skifte Allinggård..16/6 1753. 
 Anne Rasmusdatter i Frausing. 16.6.1753, fol.84.
E: Gregers Thomsen. B: Mette g.m. Rasmus Mouridsen, Maren forlovet med Niels Christensen, ladefoged på Resendal, Thomas. FM: farbror Niels Thomsen i Ris. Første ægteskab med Christen Pedersen i Roe. B: Peder i Frausing, Rasmus i Serup, Anne [formentlig fejl, skal være Mette] g.m. Thor Pedersen i Serup. Desuden mødte Jens Mikkelsen i Dalsgård på sine børns vegne, Christen Rasmussen i Hinge på sine børns vegne og svogeren Knud Bødker. (Sml. lbnr.158).

Hun blev gift med (1) Christen Pedersen (Hosleff),

Hun blev gift med (2) Gregers Thomsen, gift o. 1720, født 1692, døbt 17 apr 1692 i Grønbæk kirke, død 1771, begravet 06 jan 1771 i Hinge.

Gregers Thomsen stammede fra gården Riis i Grønbæk sogn. Flere gange bliver han også nævnt som Gregers Thomsen Riis/ Ris. 

Ved søgning på broderen Niels nævnt i Anne Rasmusdatters skifte fandt jeg flere søskende, bla. søsteren Maren ( kaldet Maria), der var gift med kongelig hofmalermester og hofforgylder Christian Peter Gertreuer i København. Dette par fik 3 børn, der alle døde som små, og han og hustruen oprettede derfor legatet "De Gertreuske Stiftelser" http://www.starbas.net/arkivskaber.php?id=3705&laes_mere=ja

Epitafie i Helligåndskirken, København over Christian Peder Gertreuer og hustru Maria Thomasdatter, en søster til Anne Rasmusdatters 2 mand Gregers Thomsen

140 Christen Hansen Bachendorph * 1649 i Sorring, Dallerup sogn, † 17 januar 1742 i Tind, Gerning sogn
Dom septuages. Begravet den gl. trompeter Christian Hansen Bachendorph som fandtes død på vejen mellem, Borridsø og Tind

I 1736 betaler han sammen med broderen Christoffer Bachendorph landgilde 9 rdl. 2 -13 + arbejdspenge 8-0-0
(Frisenborgs jordebøger)
Kilde: Af Hvorslev - Gernings historie af Anker Vestergård
Han var fæster sammen med broderen af den gård, der senere blev til de to gårde Axelseje og Volshøj
 
Børn:
70 i Christian Christensen Bachendorph * 10 maj 1688 i Sorring, Dallerup sogn, † 4 juni 1754 i Gerning sogn
Døbt 13 maj 1688 i Dallerup sogn
faddere Leutenant M af Bachendorph, Thomas Jensen, Karen Nielsen af Sorring

Han blev gift med Maren Christensdatter 1717 i Gullev kirke

ii Christoffer Christensen Bachendorph * 1696 i Tind, Gerning sogn † 1738 i Tind, Gerning sogn
Nævnt som medfæster af matr 2, senere Voldshøj

iii Melcior Bachendorph † 1758 i Tind, Gerning sogn

Han blev gift med Johanne Sørensdatter † feb 1764
Fæstebrev på ½ gård af 3.1.1.0 efter broderen Christopher Bachendorph formedels sygdom.

iv Anne Margrethe Christensdatter Bachendorph 
 * 1706 i Tind, Gerning sogn,  † 1784 i Amstrup, Hvorslev sogn 

hun blev gift med Jens Christensen fra Amstrup

141 Ann Elsken Clausdatter Vosgrau *  1659 i Tulstrup sogn, † sep 1742 i Tind, Gerning sogn
begravet Christian tropeteters hustru af Tind 83 år gammel

Anne Elsken Fosgrav i Tind
7/12-1742, F. 50b
hos sønnen Melchior.
Børn:
• (Anne Margrethe) g.m. Jens
Christensen i Amstrup.
• Melchior Bachendorf, her på
stedet.
• Christian Bachendorf.

148 Rasmus Knudsen † 1730 i Granslev sogn

G 240 71 6/12
150, 10. juni 1730, Granslev
Rasmus Knudsen, død
Bodil Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 11 år
Knud Rasmussen, 8 ½ år
Christen Rasmussen, 5 ½ år
Lavværge Rasmus Laursen i Granslev
Formynder Jens Knudsen i Tind

Børn:
74 Søren Rasmussen * 1719 i Granslev sogn, † 1751 i Granslev sogn

Han var gift med Karen Thomasdatter

Knud Rasmussen  * 1721 i Granslev sogn

Christen Rasmussen  * 1724 i Granslev sogn

149 Bodil Sørensdatter

Granslev kirke i sne

150 Thomas Pedersen * o. 1689, † 1773 i Granslev sogn

Han var gift (1) med Ellen Rasmusdatter

Han var gift (2) med Mette Laursdatter * 0. 1695, † 1774 i Granslev

Skifte Mette Laursdatters far:
G 240 71 6/12
163, 25. juli 1730, Granslev
Laurs Jensen Kirkegaaard, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Laursen, 39 år
Rasmus Laursen, 37 år
Søren Laursen, 28 år
Peder Laursen, 18 år
Mette Laursdatter ~ Thomas Pedersen
Johanne Laursdatter, 33 år
Maren Laursdatter, 31 år
Anne Laursdatter, 26 år ~ Niels Michelsen i Farre
Margrethe Laursdatter, 21 år
Lavværge Niels Jensen fra Hadsager
Formynder og curator Michel Jacobsen fra Granslev

Granslev kirkebog brændte omkring 1800, derfor er oplysningerne fra de skifter, det har været mulige at finde på familien

Børn:
i 75 Karen Thomasdatter * 1715 i Granslev sogn,† 1756 i Granslev sogn

Hun var gift med (1)
Søren Rasmussen

Hun var gift (2) med Peder Laursen/ Lauritzen G 240 71 11/12
 
ii Rasmus Thomsen * 1717 i Granslev sogn

iii Maren Thomasdatter * 1725 i Granslev sogn

Hun var gift med Anders Sørensen

Børn i 2 ægteskab
iv Ellen Thomasdatter * 1727 i Granslev sogn, † 1 dec 1804 i Røgen sogn

Hun var gift med Simon Christensen

Skanderborg, Gjern, Røgen, Røgen Bye, , 7, FT-1787, B4099
Thøger Nielsen 24 Gift Manden Bonde og Gaardbeboer 
Kiersten Simonsdatter 21 Gift Hustruen  
Simon Chrestensen 69 Gift Mandens Swigerfader Nyder Aftægt 
Ell Thomasdatter 60 Gift Hendes Moder  
Simon Thøgersen 1 - Mandens Søn i 1ste ægteskab  

Skanderborg, Gjern, Røgen, Røgen By, , 24, FT-1801, B4110 
Thøger Nielsen 40 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 
Abigael Jensdatter 24 Gift Hans Kone  
Simen Thøgersen 15 Ugift Hans Børn  
Inger Thøgersdatter 6 Ugift Hans Børn  
Marie Sophie Thøgersdatter 4 Ugift Hans Børn  
Thomas Sørensen 30 Ugift Tienestefolk  
Inger Pedersdatter 16 Ugift Tienestefolk  
Ell Thomasdatter 74 Enke(mand) Mandens Swigermoder

v Anne Thomasdatter * 1736 i Granslev sogn† 1774 i Holmstol Skannerup sogn

Hun var gift med Anders Christensen

25 Anne Thomasdatter i Holmstol. 23.3.1774, fol.29B.
E: Anders Christensen. A: mor Mette Lauridsdatter i Granslev, bror Rasmus Thomsen sst. på Bidstrup gods, søster Ellen Thomasdatter g.m. Simon Christensen i Røgen, søster Maren Thomasdatter, enke i Kongstrup på Frijsenborg gods, søster Maren Thomasdatter, død, var g.m. Anders Sørensen i Granslev. 1B: Christen 10, søster Karen Thomasdatter, død, var gift i Granslev. 6B: Rasmus Sørensen 24, Thomas Sørensen 22, Bodil Sørensdatter, Ellen Sørensdatter, Sidsel Sørensdatter, Maren Pedersdatter. Alle [næsten] af Bidstrup og Søbygård godser

vi Maren Thomasdatter
Hun var enke i Kongstrup på Frijsenborg gods
 
151 Ellen Rasmusdatter * o. 1690, †  1726 i Granslev

G 240 71 3/12, 81, 20. januar 1727, Granslev
Ellen Rasmusdatter, død
Thomas Pedersen, enkemand
Deres børn:
Karen Thomasdatter, 12 år
Rasmus Thomassen, 10 år
Maren Thomasdatter, 2 år
Thomas Pedersens svoger i Bægaard Thomas Rasmussen

Granslev

152. Peder Rasmussen.

Børn:

76. i Rasmus Pedersen, * 1706 i Hinge sogn, † 1773 i Hinge sogn 
begravet 10 e. T. 1773 Hinge. 

Han blev gift med Anne Christensdatter, gift 16. okt. 1729 i Serup sogn.

153. NN

Serup kirke

154. Christen Jespersen, * 1666, † 1739 i Serup sogn
Begravet 11. februar 1739 i Serup. 
Fæstebrev 3/4 1695 på ½ af faderens hele gård i Serup.
 
Gift i Sinding 1700 med Søren Kiersgaards datter - navnet ikke anført.
 
Han blev gift med N Sørensdatter  Gift i Sinding 1700.

Børn:

77. i Anne Christensdatter

Hun blev gift med Rasmus Pedersen, gift 16. okt. 1729 i Serup sogn.

155. N Sørensdatter 

Gammelt billede af Sinding kirke

156. Peder Madsen Karup, * o. 1672, † o. 1751 i Tanghuset, Hinge sogn
Begravet 1. december 1751 i Hinge. 
Fødslen er beregnet ud fra alderen noteret ved begravelsen: 79 år gammel

Fæstebrev 2/4 1732 vedr. matr.nr.32a, Hinge "Tanghuset".
Iflg. fæstebrev er Peder Madsen Karup "af Duelund".
 
Iflg. skifte 18/11 1774 efter søn Mads har Peder Madsen Karup desuden en "slegfreddatter" Marie Hansdatter., gift m/ Johan Lorentzen, Roe. 
 
Han blev gift med Judith Jacobsdatter,

Børn:

i Maren Pedersdatter  * o. 1712 i Hinge sogn  † o 1777 i Hinge sogn
gift med Palle Andersen 10 okt. 1742 i Hinge. 
Fødselstidspunkt beregnet ud fra note om alderen ved begravelsen: 82 år.
    
Palle Andersen * o. 1702 i Levring 
    
1787 folketælling from Levring:
Peder Pallesen, 42, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer, 
Anne Christensdatter, 38, Gift, Madmoder, Gaardbeboer, 
Maren Pedersdatter, 10, , Deres Datter,  
Palle Andersen, 80, Gift, Hosbondens Fader, Sidder i Aftægt, 
Else Pedersdatter, 75, Gift, Hans Kone, Sidder i Aftægt
    
 ii Mads Pedersen Karup * o. 1718 i Hinge sogn † 1774 i Hinge sogn
 Begravet 27 nov. 1774 i Hinge
 Alderen beregnet ud fra alderen ved begravelsen: 56 år
    
284 Mads Pedersen Karup i Tanghuset. 18.11.1774, fol.111.  A: 
bror Anders Pedersen Karup sst, søster Margrethe Pedersdatter g.m. Thomas
Jensen i Hinge, søster, død, var g.m. Palle Andersen i Midstrup. 2B: Peder, Niels, halvsøster, der var slegfred Marie Hansdatter nu g.m. Johan Lorentsen i Roe
 
  
 iii Abelone Pedersdatter * o. 1719 i Hinge sogn  † 1760 i Hinge sogn
Begravet 29. juni 1760 i Hinge
Fødselstidspunkt beregnet på alderen nævnt ved begravelsen: 41
 

 iv Ane Margrethe Pedersdatter * o. 1723 I Hinge sogn † 9 okt. 1808 i Hinge sogn
Begravet 18 okt. 1808 i Hinge

Gift med Thomas Jensen d. 3 okt. 1755 i Kragelund, Viborg amt
Thomas Jensen * o. 1711 i Hinge † 1792 i Hinge 81 år gl
Thomas Jensen, fæstebrev på ½ gård i Hinge by.  Efter Niels Jensen. Dateret 09 juni 1746. S.196b


1787  Folketælling Hinge, Viborg:
Thomas Jensen, 76 , Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer, 
Grethe Pedersdatter, 60 , Gift, madmoder, 
Peder Thomasen, 29 , Ugift, barn af sidste ægteskab, nationalsoldat, 
Knud Thomasen, 18 , Ugift, barn af sidste ægteskab,

 386 Thomas Jensen i Hinge. 27.11.1792, fol.322B, 328, 329B._E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Anders Pedersen Karup i Tanghuset. B: Peder 36, Knud 24, Anne Marie g.m. Anders Lauridsen i Hindberg på Palstrup gods. Første ægteskab med Anne Knudsdatter. B: Jens 40 i Randers

1801 Folketælling Hinge, Viborg:     
Knud Thomasen, 34, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer og landeværnsmand, 
Maren Madsdatter, 26, Gift, hans kone, 
Ane Magrethe Pedersdatter, 81, Enke(mand), husbondens moder, nyder ophold af gården

78. v Anders Pedersen Karup, * 1724, † 2. dec. 1798 i Tanghuset, i Hinge sogn 
Begravet 7. december 1798 i Hinge.  Fødselstidspunkt beregnet ud fra alderen nævnt ved begravelsen: 75 år gl.

Han blev gift med Catrine Jensdatter

157. Judith Jacobsdatter, * o. 1684, † o. 1760 i Tanghuset, Hinge sogn
Begravet 3. juni 1760 i Hinge.
Fødselstidspunkt beregnet ud fra alderen nævnt ved begravelsen: 76 år gl.

En søster til Judith, er stammoder til slægterne Frits i Serup og Holm i Holms mølle . Hun får i medgift fra Tanghuset: 2 stude 16 pd., 1 hest 16 rd.,l ko 6 rd., 4 får 2 lam, et sølvbæger
og udstyr, ialt 98 rd. Ved skifte var der 658 rd. til deling, meget velhavende
(uddrag fra Hingebogen)?

Kilde Thorbjørn Bertelsen

Så smukt er der ved Tange sø

I bogen af Peter Nielsen: Fra Hinge Sogns Fortid, 1956, er der en beskrivelse af Tanghusets ejendomsforhold:

"Matr. Nr. 32a, Tanghuset. Denne Gaard har fra gammel Tid indtaget en Særstilling i Sognet i flere Henseender. Ejendommen var beliggende paa Hinge Grund, men hørte dog under Palstrup. Medvirkende hertil har det vel været, at den laa saa langt fra Hinge By, adskilt fra denne ved de mellemliggende Skove og Nabo til Palstrup Gods. 1696, da Marselius's Arvinger solgte Palstrup til D. Friedenrich, nævnes Gaardene i Astrup tillige med Hingetang som Gods i Hinge Sogn, der hørte med.
Fæsteren Vindellbou i Hingetang skal svare i Landgilde: 1 Skp. Rug, 2 Skp. Byg, 3 Skp. Havre, 2 Pd. Sommersmør og 10 Æg. Det var ingen stor Ydelse, men det opdyrkede Areal har maaske heller ikke været stort.
I 1698 er Vendelbou fratraadt som Fæster og afløst af Chr. Rasmussen. Han har dog ikke Tanghuset ret mange Aar. Han dør 1708. Dette Aar fæstes Ejendommen ud paany.

Fæsteprotokollen beretter: »Niels Rasmussen fæster det Hus, som ligger paa Hingetange, kaldet Tanghus, som Chresten Rasmussen fradøde, med fælles Fædrift og Tørveskær i Hinge Skov og Mose for 13 Slettedaler, samt tillige have Opsyn med Skoven og vare ad, naar noget derudaf ulovlig bortkommes, saafremt han ej vil have sit Fæstebrev forbudt.«

I 1732 kom en ny Fæster til Tanghuset. Hans Navn var Peder Madsen Karup, og denne Karupslægt blev ved Tanghuset Aarhundredet ud og har efterladt sig en Del Efterkommere i Hinge, Serup og Vinderslev Sogne.
Peder Karup skal svare 10 Rigsdaler af Gaarden og ellers have det vanlige Opsyn med Skoven. Om Peder Karup har drevet Studehandel eller har haft Studeopdræt vides ikke; men i 1747 sælger han 6 Stude til Jens Thomsen i Laasby: 3 sorte, 1 hvid og 1 rødlig samt 1 graa, som Chr. Fischer giver Attest for »at være ubesmittet af den fordærvelige Kvægsyge, som Hinge, Gud være lovet, endnu var fri for«. (Egeberg: Silkeborg Slot).

1748 afstaar Peder M. Karup Tanghuset til sin Søn Anders Pedersen Karup. Han skal være med til Skovens Bevogtning, og han er derfor fri for Hoveri.

158. Jens Erichsen  * omkring 1695 i Aastrup, Løvel sogn  † 1771 i Aastrup Løvel sogn 


Han blev gift med Maren Sørensdatter


Børn:
79 i  Chatrine Jensdatter * 1731 i Aastrup, Løvel sogn, † 1789 i Hinge sogn
Dåb: Midfaste s. 1731 har Jens Erichsens barn i Åstrup i kirke fremdøbt kaldet Chatrine. Birrette Pedersdatter bar. Testes Jeppe Ladefoged. .Nils? Jacobsen. Peder Erichsen. Karen Larsen
begravet 11 marts 1789 i Hinge

Hun blev gift i Løvel 17. sept. 1752 med Anders Pedersen Karup

ii  Appelone Jensdatter * 1737 i Aastrup Løvel sogn, † 1737 i Løvel sogn
Døbt 11 aug. 1737 i Løvel, begravet 8 sept. 1737 i Løvel

iii  Appelone Jensdatter  * 1738 i Aastrup Løvel sogn, † 3 okt 1808 i Wrå, Pederstrup sogn
Dåb: 18 s. p. tri 1738 Jens Erichsen af Aastrup hans datter Appelone kaldet til dåbs publication. Moderens Syster Kirsten Sørensdatter frembar hende. Som vidner var Christen Sørensen, broder til moderen. Niels Lauritzen Anders Sørensen, Johan Skytte og Jesper Thomasens datter

Pederstrup 3 okt 1808 døde i Wraa Søen Jensens kone Apelone Jensdatter 71 år gl. og blev begravet 9 okt 1808

Hun blev gift i Løvel med Søren Jensen 1765
Trolovet 29 mar 1765 Søren Jensen af Wraae og Apolone Jensdatter af Aastrup troloved. Forlovere var Ole Sørensen af Wraae og ?+ Fonager? af Aastrup. Viet Festo Michaelis 1765

Viborg, Nørlyng, Pederstrup, Wraae by, FT 1787
Søren Jensen, 54, Gift, Hosbonde, Fæstebonde,
Apelon Jensdatter, 50, Gift, Huustrue, ,
Jens [ Sørensen], 20, Ugift, deres Børn, ,
Jens [ Sørensen], 13, Ugift, deres Børn, ,

Viborg, Nørlyng, Pederstrup, Wraae by, 5, FT-1801
Søren Jensen, 69, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Abelon Jensdatter, 64, Gift, Hans kone, ,
Jens Sørensen, 35, Ugift, Deres barn, ,
Ane Marie Sørensdatter, 16, Ugift, Deres barn

iv Birgitte Jensdatter * 1741 i Aastrup, Løvel sogn
Dåb: Nytårsdag 1741 blev Jens Erichsens datter Birgitte kaldet. Christen Sørensens hustru fra Løvel bar hende Mette Blox? Frembar hende. Test. Christen Sørensen. ? Oluf Sørensen Peder Sørensen, Jens? Anne?.

Gift 10 nov. 1769 i Løvel med Peiter Villumsen
   
Viborg, Nørlyng, Løvel, Løul Sogn, Aastrup, , FT-1787, C3493

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peiter Villumsen 44  Gift Hosbonde Fæstebonde 
Birgithe Jensdatter 46  Gift Huustrue  
Jens [ Peitersen] 16  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Maren [ Peitersdatter] 12  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Anne [ Peitersdatter] 9  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Maren [ Peitersdatter] 8  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Zidsel [ Peitersdatter] 5  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Christen Nielsen 33  Gift Hosbonde Fæstebonde 
Maren Thomasdatter 30  Gift Huustrue  
Maren [ Christensdatter] 3  Ugift deres Datter  
Villum Ollesen 35  Ugift Tieneste Folk  
Maren Sørensdatter 13  Ugift Tieneste Folk  
Chatrine Jensdatter 10  Ugift Tieneste Folk  
Christen Ollesen 60  Gift Hosbonde Fæstebonde 
Maren Jensdatter 58  Gift Huustrue  
Jens [ Christensen] 20  Ugift Børn i 1ste Ægteskab  
Kirsten [ Christensdatter] 22  Ugift Børn i 1ste Ægteskab  
Anne Michelsdatter 10  Ugift Tienestepige  
Niels Jensen 37  Gift Hosbonde Fæstebonde 
Maren Pedersdatter 44  Gift Huustrue  
Christen [ Nielsen] 9  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Jens [ Nielsen] 10  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Anne [ Nielsdatter] 6  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Else [ Nielsdatter] 5  Ugift deres Børn i 1ste Ægteskab  
Mads Hansen 24  Ugift Tieneste Karl  
Anne Jensdatter 86  Enke Kones Moder Aldmisse Lem 

v  Mads Jensen * 1743 i Aastrup, Løvel sogn † 1738 i Aastrup, Løvel sogn
Dåb:1 s. p. tri 1736 blev Jens Erichsens barn døbt i kirken kaldet Mads. Jens Erichsens hustru bar det. Fest Christen Sørensen Else Nielsdatter. Peder Sørensen Jesper ? Thomasens hustru.
1738 blev Jens Erichsens yngste søn begravet 2 ¾ år gl.

vi Peder Jensen  * 1745 i Aastrup, Løvel sogn, † 1745 i Aastrup, Løvel sogn
Dåb: 21 s. p. tri.1745 Jens Erichsens søn Peder til dåben Oluf Sørensens hustru af Wraae frembar ham. Vidner var Niels ? fra Bjerregrav Peder Sørensen, Jacob? Maren ?
Begravet Jens Erichsens mindste søn jordet 26 uger gl.

159. Maren Sørensdatter 
* ca 1700,   † 1745 i Løvel sogn

Løvel kirke


168. Mogens Christensen, * 1657, † maj 1727 i Ll. Impgaard Thorning sogn, begravet 28. maj 1727 i Thorning

Han blev gift med Anna Madsdatter.

    
Børn:

84. i Mads Mogensen, * feb. 1697 i Ll. Impgaard Thorning sogn, † aug. 1751 i Thorning sogn
begravet 5 step 1751 i Thorning kirke. 

Han blev gift med Kirsten Mikkelsdatter, gift 18. apr. 1717 i Ll. Impgaard, Thorning sogn.

ii Maren Mogensdatter *  i Ll. Impgaard Thorning sogn


169. Anna Madsdatter, * 1645, † dec. 1735 i Ll. Impgård Thorning, begravet 11. dec. 1735 i Thorning kirke. 

Ved hendes død oplyses i kirkebogen at hun da var 90 år gammel, men det kan ikke passe, da vi ved at hun så sent som i 1697 fik sønnen Mads. Sandsynligvis har hun dog været ældre end Mogens Christensen, idet hun formodes at have været enke ved deres ægteskabs indgåelse, hun har været gift første gang med den Jens Knudsen, der i 1680 og 1688 nævnes som fæster på Ll. Impgård, den gård Mogens Christensen senere blev fæster af.
Der var tale om et boelssted med et hartkorn på 6 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. hørende under godset Kjærsholm, og fra Mogens Christensen overgik fæstet til sønnen Mads.

Naturen er smuk ved Thorning, her Blichers stenkiste

170. Mikkel Pedersen, * 1645 i Ungstrup, Thorning sogn, † i Ungstrup, Thorning sogn. 
Han døde i Ungstrup, Thorning sogn før kirkebogens begyndelse 1695
 
Mikkel Pedersen er i matriklen 1680 tillige med en Niels Mikkelsen opført som fæstere af en gård i Ungstrup af hartkorn 4 tdr. 3 fjdkr., hørende under Aunsbjerg. Ved matrikuleringen 1688 nævnes Mikkel Pedersen som enefæster af gården, der ved matrikuleringen i 1705 var overtaget af Kirsten Andersdatters ægtefælle nr. 2 Markus Sørensen.

Han blev gift med Kirsten Andersdatter.

Børn i første ægteskab:

85. i Kirsten Mikkelsdatter, * o. 1681 i Ungstrup, Thorning sogn, † 16 jul 1765 i Ll. Impgård Thorning sogn, begravet 31. juli 1765 i Thorning kirke.

Hun blev gift med Mads Mogensen, gift 18. apr. 1717 i  Thorning.

Børn andet ægteskab

ii Anders Markusen

171 Kirsten Andersdatter, * 1656, † 1706 i Ungstrup, Thorning sogn, begravet 13. maj 1706 i Ungstrup.  

Hun blev gift med (1) Mikkel Pedersen, * 1645 i Ungstrup, Thorning sogn, † i Ungstrup, Thorning sogn. 

Hun blev gift med (2) Markus Sørensen, † i Ungstrup, Thorning.

Janus Friedenreichs våbenskjold i Thorning kirke

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...