Kirstens kreative indslag

Anetavle for min mor Petra Birtha Nielsen

52. Laurs Jensen (Snedker) * 1747.   † 1808 i Lerbjerg sogn
Lerbjergs kirke brændte 27.-28. Jan. 1884 og med den kirkebøgerne fra 1705 - 1813. Dermed er der ingen data fra børnenes dåb.


Han blev gift med Kirsten Mortensdatter

Randers, Galten, Lerbjerg, Leerberg by, , 14, FT-1801
Laurs Jensen 54  Gift Husbonde Bonde og boelsmand
Kirsten Mortensdatter 47  Gift Hans kone
Jens Laursen 23  Ugift Deres barn
Morten Laursen 22  Ugift Deres barn
Thomas Laursen 11  Ugift Deres barn
Peder Laursen 10  Ugift Deres barn
Søren Laursen 7  Ugift Deres barn

Kollerup Gods skifteuddrag
29, 2. november 1808, Lerbjerg
Laurs Jensen Snedker, død
Kirsten Mortensdatter, enke
Deres børn:
1)  Jens Laursen, 30 år
2)  Morten Laursen, 29 år
3)  Michel Laursen, 28 år
4)  Niels Laursen, 26 år
5)  Laurs Laursen, 23 år
6)  Niels Laursen, 21 år
7)  Thomas Laursen, 19 år
8)  Peder Laursen, 16 år
9)  Søren Laursen, 13 år
.

Børn:
i Jens Laursen, * 1778 i Lerbjerg    † 11 januar 1835 i Lerbjerg sogn

Han var gift med Ane Katrine Nielsdatter

ii Morten Laursen, * 1779 i Lerbjerg sogn.

iii Michel Laursen * 1780 i Lerbjerg sogn    † 26 august 1836 i Vellev

Han blev gift 16 nov 1805 i Vellev med Margrethe Sørensdatter. Hun er oldebarn af ane 475 Kirsten Christensen Rohde i dennes andet ægteskab med Poul Christensen Suder


iv Niels Laursen * 1782 i Lerbjerg sogn

v Laurs Laursen * 1785 i Lerbjerg sogn

vi Niels Laursen * 1787 i Lerbjerg sogn

vii Thomas Laursen, * 1790 i Lerbjerg sogn.

26. viii Peder Laursen, * 1791 i Lerbjerg sogn, † 6 sept. 1863 i Lerbjerg sogn.

Han blev gift med Inger Kirstine Pedersdatter, gift 11 feb 1822 i Haurum

x Søren Laursen, * 1794 i Lerbjerg sogn.

53. Kirsten Mortensdatter.  * 1754 † 28 dec. 1825 i Lerbjerg sogn,
død 70 år, begravet 6 januar 1826 i Lerbjerg

65, 29. december 1825, Lerbjerg
Laurs Snedker, død tidligere
Kirsten Mortensdatter, enke, død
Der var umyndige børn, men ingen navne da der ikke var midler i boet

Hendes forældre findes via dette skifte:

 Anne Nielsdatter i Haurum 4/12-1795, F. 577a E: Anders Christensen Hald. Arvinger: • Bror Morten Nielsen i Vrangstrup. Død og efterladt: > Kirsten Mortensdatter g.m. Laurids Jensen Snedker i Lerbjerg. • Bror Rasmus Nielsen i Gejlund. Død og efterladt: > Christen Rasmussen Fogh - 28 år, tjener i Haurum. > Niels Rasmussen - 14 år, hos sin farbror Jørgen Nielsen i Voldby. • Bror Jørgen Nielsen Fogh i Voldby på Frijsenborg Gods. • Søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Winther i Voldby. Død og efterladt: > Niels Jensen Winther - 36 år, i Voldby. • Halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev. Død og efterladt: > Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Granslev. > Anders Pedersen i Granslev. > Niels Pedersen i Granslev. > Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen Bach i Væth på Bidstrup Gods. > Maren Pedersdatter g.m. Jens Simonsen i Væth på Frisenvold Gods. Død og efterladt: Simon Jensen - 25 år, tjener hos skovrideren ved Frisenvold. Peder Jensen - 18 år, tjener i Væth. Morten Jensen - 14 år, tjener i Laurbjerg på Bidstrup Gods. Jens Jensen - 6 år, tjener i Væth. ■ Maren Jensdatter - 23 år. Kirsten Jensdatter - 21 år g.m. skoleholderen Jens Jørgensen i Granslev. Anne Jensdatter - 12 år, her i stervboet.

Kollerup Gods

54. Peter Jensen * 1742, 17 sept 1814 i Haurum sogn

Han blev gift med Maren Andersen

Viborg, Houlbjerg, Haurum, Haurum Bye, , 8, FT-1787

Peder Jenssøn 42  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer  

Maren Andersdatter 28  Gift Huusmoder   

Jens Pederssøn 7  Ugift ægte Børn   

Anders Pederssøn 5  Ugift ægte Børn   

Mariane Pedersdatter 2  Ugift ægte Børn   

Kirsten Sørensdatter 74  Enke(Mand) Huusbondens Moder faaer Aftægt  

Jørgen Jenssøn 36  Ugift Tienestekarl

Viborg, Houlbjerg, Haurum, Haurum Bye, , 13, FT-1801,

Peder Jensen 59  Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer  

Maren Andersdatter 45  Gift hans Kone   

Jens 20  Ugift deres Børn   

Anders 18  Ugift deres Børn   

Mariane 15  Ugift deres Børn   

Inger Kirstine 11  Ugift deres Børn   

Søren 5  Ugift deres Børn   

Jens 2  Ugift deres Børn   

Kirsten Sørrensdatter 90  Enke(Mand) Hosbondens Moder faaer Ophold af Gaarden

Børn:

i Jens Pedersen * 1780 i Haurum sogn  † 15 feb. 1829 i Haurum sogn

Døbt 13 søndag efter trinitatis. Båren af Ane Christensdatter X af Stjær Præstegård, faddere Jens Willadsen, Søren Christensen af Haurum, Anders Christensen af Hvorslev, Jens Kierkegaard, Thomas Poulsen Og Christen Pedersen af Haurum

ii Anders Pedersen * 1782 i Haurum sogn

Døbt 11 søndag efter X, båren af Smedens datter Marianne Jensdatter i Haurum, faddere vare Anders Nielsen fra Hvorslev, Peder Simonsen, Peder Rasmussen og Jørgen Jensen af Haurum

iii Marianne Pedersdatter * 1786 i Haurum sogn † 1860 i Haurum sogn

Døbt 2 påskedag. Kristen Jensens søster fra Andbæk bar barnet, faddere Kristen Jensen fra Andbæk, Jens Christensen fra Hvorslev, og Rasmus Mikkelsens, Niels Christensens og Jens Justesens hustruer fra X

Hun blev gift med Søren Sørensen Horn 

Skanderborg, Gjern, Hammel, Hammel Bye, et Hospital, privat, 20-F1, FT-1834, B6190

Søren Sørensen 50 Gift Dagleier

Mariane Pedersdatter 48 Gift hans Kone, Sygeopvarterske

Søren Sørensen 14 Ugift deres Børn

Mette Marie Sørensdatter 9 Ugift deres Børn

Ane Kirstine Sørensdatter 8 Ugift deres Børn

Skanderborg, Gjern, Hammel, Hammel By, Tinghuset, 43, FT-1840, B7484

Søren Sørensen Horn 58 Gift Arrestforvarer

Mariane Pedersdatter 56 Gift Hans kone

Mette Marie Sørensen 15 Ugift Deres barn

Ane Kirstine Sørensen 13 Ugift Deres barn

Henrik Træde 41 Ugift Arrestant

Skanderborg, Gjern, Hammel, Hammel, et Huus, 61, FT-1845, B7371

Søren Sørensen Horn 65 gift Dagleier Sall Sogn, Viborg A.

Mariane Pedersdatter 61 gift hans Kone Haurum S., Vib. Amt

Mette Marie Sørensen 20 ugift deres Datter, Syepige her i Sognet

Niels Nielsen 36 gift Dagleier Tvilum S., Skanderborg A.

Ane Hansdatter 45 gift hans Kone Voldbye S., Skanderborg Amt

Hansine Sørensen 14 ugift hendes Datter Randers

Tinghuset - Vestergade 5. Tinghuset er uden tvivl byens mest historiske bygning.Den 23. sept 1837 var der følgende bekendtgørelse i Aarhus Stiftstidende:

At det for Frijsenborg opførte Tinghus i Hammel Bye, nu er saavidt færdigt at Birketingsretten deri vil blive holdt fra Begyndelsen af næste Oktober maaned, det bekjentgøres herved for Grevskabets beboere og andre Vedkommende.Frijsenborg, den 20de Septr. 1837 Chr. Juell Wind Frijs

Tinghuset havde indtil denne dato ligget trygt og godt gemt i skoven lidt nordøst for Hammel by, ved ”snorum” tæt på slottet. Birkedommer Tommensen var vel træt af at skulle age af sted fra hans nybyggede domicil i Hammel by, hver gang retten skulle sættes. Med Tinghustes indrykning til Hammel var byens officielle fødselsattest dermed underskrevet, og fra da begyndte den ” lille venlige by” sin udvikling.Tinghuset afløste det gamle hospital (fattiggård) der blev flyttet uden for byen,til området ved Voldbyvej.  Efter det kommunale selvstyres indførelse i 1841 var der valg til sogneforstanderskabet i huset og møderne blev ligeledes afholdt der.I Tinghuset var der indtil 1940 da arresten blev nedlagt, tre enkeltceller,en fællescelle og en ventecelle.Der er bygget til huset i flere omgange.På Kapelvej 2 blev der i 1920 bygget en tilbygning i tilknytning til Tinghuset der fungerede som politikontor for Hammels to landbetjente.Det gamle Tinghus blev ind imellem brugt som bitingssted, men var efterhånden medtaget af manglende vedligeholdelse. Da politimesteren i 2006 meddelte at politikontoret ville blive nedlagt og flyttet til andre lokaler i byen blev huset sat til salg. Huset der i mellemtiden var blevet erklæret bevaringsværdigt, blev opkøbt af Hammel Menighedsråd der i 2009 indvier det som ny sognegård.

27. iv Inger Kirstine Pedersdatter, * feb. 1789 i Haurum sogn. † 20 juli 1860 i Haurum sogn, 

Hun blev gift med Peder Laursen, gift 11 feb 1822 i Haurum.

v Søren Pedersen * 3 maj 1796 i Haurum sogn

Døbt 3 søndag efter trinitatis. Møllerens kone i Søbygård bar det, faddere Søren Tommesen, Hans Jacobsen Xgårdens karl, HX`datter, degnens kone, ??

vi Jens Christopher Pedersen * 17 sept 1799 i Haurum sogn

Døbt 15 søndag efter trinitatis. Jens Christians datter i Huulhuset,  Søren Pedersen, Christen Jensen, X Pedersen, Jens Fogh, Karl Madsen alle i Haurum

55. Maren Andersdatter * 1759 † 4 nov. 1822 i Haurum sogn, begravet 18 november 1822 i Haurum  sogn

Tinghuset som det ser ud i dag

56. Laurs Sørensen (Søgaard) * 1755 i Vellev sogn †  1/1 1837 i Aldrup, Hvorslev sogn 
Døbt i Vellev kirke 26/12 1755  med faddere: Karen Laursdatter i Enslev; Jens Larsen i Taastrup; Peder Pedersen i Vellev; Rasmus Kræmers

Begravet 7/2 1837 i Hvorslev

Han blev gift med Maren Jensdatter 9/5 1794 i Vellev kirke 

(tilnavn formodentlig fra faderens gård)
Fæster i Aldrup. Aldrupgårds udparcellering til fæstegårde er nævnt i TRAP

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Aldrup Sædegård,2,FT 1801,B5219
Laurs Sørensen 45 Gift Hovbonde Bonde og Forpagter
Maren Jensdatter 35 Gift Hans Kone
Jens Laursen 6 Ugift Deres Børn
Bodil Laursdatter 3 Ugift Deres Børn
Magrethe Laursdatter 1 Ugift Deres Børn
Søren Nielsen 33 Ugift Tienestefolk National Soldat
Ane Katrine Pedersdatter 24 Ugift Tienestefolk
Peder Pedersen 14 Ugift Tienestefolk
Else Pedersdatter 11 Ugift Tienestefolk

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Aldrup, en Gaard, 44, FT-1834  
Jens Laursen 39  Gift  Gaardmand 
Inger Marie Christensdatter 42  Gift  hans Kone 
Christen Jensen 9  Ugift  deres Børn   
Jens Jensen 7  Ugift  deres Børn   
Søren Jensen 6  Ugift  deres Børn 
Niels Jensen 5  Ugift  deres Børn 
Karen Marie Jensdatter 11  Ugift  deres Børn 
Laurs Sørensen 79  Gift  Huusfaders Forældre og faaer Aftægt af Gaarden   
Maren Jensdatter 68  Gift  Huusfaders Forældre og faaer Aftægt af Gaarden 
Thomads Jensen 28  Ugift  Tjenestefolk  
Niels Peter Christensen 17  Ugift  Tjenestefolk 
Ane Marie Jensdatter 20  Ugift  Tjenestefolk   
Karen Marie Pedersdatter 16  Ugift  Tjenestefolk

Børn:

28. i Jens Laursen, * 11 juni 1795 i Aldrup Sædegård, Hvorslev sogn † 14 okt 1863 i Aldrup, Hvorslev sogn 

Begravet 22. okt. 1863 i Hvorslev kirke.
Jens arvede fra sin far fæstet på Aldrup

Han blev gift med Inger Marie Christensdatter, gift 25. jun. 1820.

ii Bodil Laursdatter * 16/1 1798 i Aldrup Sædegård Hvorslev sogn † 18 maj 1878 i Borridsø, Gjerning sogn
Døbt den 4 feb 1798 i Hvorslev. Degnens kone i Vellev bar barnet, faddere Claus Nielsen i Hesselbjerg, Søren Poulsen af Aldrup, Hans Jensen, Henrik Broch og hustru af Hvorslev

Hun blev gift i Hvorslev kirke 25 november 1820 med Peder Jensen Pedersen

Viborg, Houlbjerg, Gerning, Borritsøe, en Gaard, 8, FT-1834 
Peder Jensen 45  Gift  Gaardmand  
Bodil Laursdatter 37  Gift  hans Kone  
Poul Pedersen 14  Ugift  deres Børn  
Jens Pedersen 13  Ugift  deres Børn  
Peder Pedersen 9  Ugift  deres Børn  
Laus Søegaard Pedersen 4  Ugift  deres Børn 
Amdi Sewerin Pedersen 2  Ugift  deres Børn 
Sophia Pedersdatter 7  Ugift  deres Børn  
Jens Pedersen 82  Enke  Huusfaders Fader, der af ham forsørges
Laus Pedersen 31  Ugift  Tjenestefolk  
Else Lausdatter 24  Ugift  Tjenestefolk  
Kirsten Jensdatter 16  Ugift  Tjenestefolk

Viborg, Houlbjerg, Gerning, Borritsøe Bye, En Gaard, , FT-1840 
Terkel Pedersen 43  Gift  Gårdmand
Ane Madsdatter 36  Gift  Hans kone 
Ane Kirstine Terkelsdatter 14  Ugift  Deres barn  
Birgitte Terkelsdatter 12  Ugift  Deres barn  
Mads Terkelsen 10  Ugift  Deres barn  
Mette Kirstine Terkelsdatter 7  Ugift  Deres barn 
Peder Terkelsen 3  Ugift  Deres barn 
Christen Sørensen 24  Ugift  Tjenestekarl  
Jens Sørensen 39  Gift  Gårdmand  
Mariane Pedersdatter 45  Gift  Hans kone  
Peder Jensen 10  Ugift  Deres barn  
Carl Jensen 4  Ugift  Deres barn  
Peder Pedersen 17  Ugift  Stedbarn  
Michel Pedersen 15  Ugift  Stedbarn 
Ane Kirstine Sørensdatter 25  Ugift  Tjenestepige  
Michel Christensen 85  Enkemand  Aftægtsmand  
Ane Marie Nielsdatter 60  Enke  Gårdmandsenke 
Niels Christensen 26  Ugift  Hendes barn  
Niels Christensen 20  Ugift  Hendes barn  
Søren Christensen 16  Ugift  Hendes barn  
Ane Marie Christensdatter 28  Ugift  Hendes barn 
Ane Kathrine Christensdatter 23  Ugift  Hendes barn
Niels Sørensen 49  Gift  Gårdmand 
Bodil Pedersdatter 43  Gift  Hans kone  
Søren Nielsen 6  Ugift  Deres barn  
Mariane Nielsen 4  Ugift  Deres barn  
Christine Nielsen 2  Ugift  Deres barn  
Niels Sørensen 17  Ugift  Stedbarn  
Ellen Sørensdatter 13  Ugift  Stedbarn  
Ellen Nielsdatter 76  Enke  Aftægtskone  
Jens Pedersen 39  Gift  Gårdmand 
Karen Jensdatter 28  Gift  Hans kone 
Christen Jensen 4  Ugift  Deres barn  
Jens Peter Jensen 2  Ugift  Deres barn  
Søren Jensen 16  Ugift  Tjenestefolk  
Mette Kathrine Christensdatter 21  Ugift  Tjenestefolk 
 Christen Nielsen 78  Gift  Inderste og aftægtsmand 
Karen Jensdatter 69  Gift  Hans kone  
Zidsel Jensdatter 61  Enke  Inderste, lever af sine hænders gerning  
Søren Christensen 4  Ugift  Plejebarn  
Jens Peder Lassen 69  Gift  Gårdmand  
Inger Terkelsdatter 76  Gift  Hans kone  
Just Jensen 36  Gift  Inderste 
Mette Kathrine Jensdatter 36  Gift  Hans kone
Jens Justesen 2  Ugift  Deres søn  
Søren Andersen 16  Ugift  Tjenestefolk  
Christine Rasmusdatter 17  Ugift  Tjenestefolk 
Hans Christian Herluff 50  Gift  Gårdmand  
Sophie Marie Mathiesen 50  Gift  Hans kone 
Hans Martin Herluff 18  Ugift  Deres barn 
Mathias Herluff 12  Ugift  Deres barn  
Peter Herluff 6  Ugift  Deres barn
Anders Peter Sørensen 25  Ugift  Tjenestefolk 
Peder Pedersen 40  Gift  Tjenestefolk  
Søren Rasmussen 49  Gift  Tjenestefolk 
Christiane Michelsdatter 27  Ugift  Tjenestefolk 
Inger Marie Pedersdatter 22  Ugift  Tjenestefolk 
Peder Rasmussen 40  Gift  Gårdmand  
Mariane Rasmusdatter 53  Gift  Hans kone  
Jens Peter Poulsen 5  Ugift  Pleiebarn i søns sted 
Niels Christian Jensen 23  Ugift  Tjenestefolk  
Jens Madsen 17  Ugift  Tjenestefolk  
Zidsel Kirstine Nielsdatter 19  Ugift  Tjenestefolk 
Peder Jensen 49  Gift  Gårdmand 
Bodil Laursdatter 43  Gift  Hans kone  
Jens Pedersen 19  Ugift  Deres barn  
Peder Pedersen 15  Ugift  Deres barn  
Laurs Søegaard Pedersen 11  Ugift  Deres barn  
Sophie Magdalene Pedersdatter 13  Ugift  Deres barn
Inger Marie Pedersen 4  Ugift  Deres barn  
Pouline Sophie Pedersen 4  Ugift  Deres barn  
Amdi Severin Pedersen 8  Ugift  Deres barn
  
Rasmus Christensen 42  Gift  Tjenestefolk  
Maren Rasmusdatter 23  Ugift  Tjenestefolk  
Abellone Andersdatter 17  Ugift  Tjenestefolk 
Lars Pedersen 37  Gift  Gårdmand 
Inger Madsdatter 20  Gift  Hans kone 
Dorthe Kathrine Larsen 4  Ugift  Deres barn
Maren Larsen 3  Ugift  Deres barn  
Marie Kirstine Larsen 1  Ugift  Deres barn 
Mads Nielsen 60  Gift  Aftægtsmand 
Maren Jensdatter 53  Gift  Hans kone 
Niels Madsen 28  Ugift  Deres barn, tjenestekarl
Kirsten Madsdatter 13  Ugift  Deres barn
  
Viborg, Houlbjerg, Gerning, Borritsø, En Gaard, 14, FT-1845 
Peder Jensen 54  Gift  Gaardmand her i Sognet 
Bodil Laursdatter 48  Gift  hans Kone Hworslew S, Wiborg Amt
Jens Pedersen 24  Ugift  deres Børn her i Sognet 
Peder Pedersen 19  Ugift  deres Børn her i Sognet 
Laurs Søgaard Pedersen 16  Ugift  deres Børn her i Sognet
Amdi Severin Pedersen 13  Ugift  deres Børn her i Sognet 
Sophia Magdalena Pedersdatter 18  Ugift  deres Børn her i Sognet 
Pouline Sophia Pedersen 9  Ugift  deres Børn her i Sognet
Magaretha Caroline Pedersen 5  Ugift  deres Børn her i Sognet 
Ane Kjerstine Therkildsdatter 19  Ugift  Tjenestepige her i Sognet

Viborg, Houlbjerg, Gerning, Borritzøe, En Gaard, 9, FT-1850
Peder Jensen 58  Gift  Besidder af gården, husfader Her i sognet (Gerning sogn)
Bodil Larsdatter 53  Gift  Hans kone Hvorslev sogn, Viborg amt 
Jens Pedersen 29  Ugift  Deres barn Her i sognet (Gerning sogn)
Lars Søgaard Pedersen 21  Ugift  Deres barn Her i sognet(Gerning sogn)
Amdi Severin Pedersen 18  Ugift  Deres barn Her i sognet (Gerning sogn) 
Sophie Magdalene Pedersen 23  Ugift  Deres barn Her i sognet (Gerning sogn)
Pouline Pedersen 14  Ugift  Deres barn Her i sognet (Gerning sogn) 
Margrethe Pedersen 11  Ugift  Deres barn Her i sognet (Gerning sogn) 
Jens Madsen 32  Ugift  Tjenestefolk Her i sognet (Gerning sogn) 
Hanne Pedersdatter 18  Ugift  Tjenestefolk Her i sognet (Gerning sogn) 
 
Viborg, Houlbjerg, Gerning, Vistrup By, En Gaard, 81 (12), FT-1860 
Peder Jensen 68  Gift Gaardmand, Huusfader  Her i Sognet- 
Bodil Laursdatter 63  Gift hans Kone  Hvorslev, Viborg Amt.
Laurs Søgaard Pedersen 31  Ugift deres Børn  Her i Sognet-
Amdi Severin Pedersen 28  Ugift deres Børn  Her i Sognet- 
Margrethe Caroline Pedersen 20  Ugift deres Børn  Her i Sognet
Niels Pedersen 17  Ugift Tjenestefolk  Gjødvad S. Vib. A. 
Marie Kirstine Gotfredsen 17  Ugift Tjenestefolk  Her i Sognet-

iii Margrethe Laursdatter * 13/8 1800 i Aldrup Sædegård, Hvorslev sogn  
† 9/9 1834 i Hvorslevgård, Hvorslev sogn
Døbt 14 september 1800 i Hvorslev. Båren af Laurits Rytter af Vellev, faddere Søren Poulsen, Claus Nielsen, Søren Christensen, Henrik Jensen og Søren Pedersen af Hvorslev 

Hun blev gift 27 maj 1827 i Hvorslev med Anders Rasmussen
Forlovere Degnen Amdisen i Hvorslev og Laurs Sjøegård i Aldrup
 
Han var enkemand. Han var gift (1) med Christine Sophie Sørensdatter, der var datter af Søren Amdisen i Vellev og halvsøster til den kendte skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev
Christine Sophie Sørensdatter var barnebarn af ane 72 Christen Nielsen Snedker

Skifte 1225. Christine Sophie Sørensdatter. 26.1.1825, fol. 440, 442b.E: Anders Rasmussen i Hvorslevgaard.
B:1. Karen Marie Andersdatter 3 år.
FM: Afdødes far Søren Amdisen i Vellev

Margrethe Laursdatter og Anders Rasmussens datter Christine Sophie Andersdatter blev gift med sin fætter Christen Jensen søn af 28. i Jens Laursen

Anders Rasmussen blev gift (3) med Margrethe Mikkelsdatter
Han var gaardmand og Skovfoged, Hvorslevgaard, Hvorslev sogn, Viborg Amt

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Hvorslevgaard, en Gaard, 26, FT-1834, B6928
Anders Rasmusen 45  Gift  Gaardmand 
Magrethe Laursdatter 34  Gift  hans Kone 
Christine Sophie Andersdatter 8  Ugift  deres Børn 
Maren Andersdatter 6  Ugift  deres Børn 
Hans Nielsen 20  Ugift  Tjenestefolk 
Mariane Christensdatter 17  Ugift  Tjenestefolk 
Morten Gjermandsen 53  Gift  Inderste, Aftægtsmand og Dreier
Kjersten Sørensdatter 51  Gift  hans Kone 
Jens Aaboe Mortensen 8  Ugift  deres Børn 
Maren Mortensdatter 10  Ugift  deres Børn

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Hvorslev Gaa, en Gaard, 29, FT-1845, B5549
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Rasmusen 56  Gift  Gaardmand og Skovfoged Wellew, Wiborg A.
Magrethe Mikkelsdatter 39  Gift  hans Kone Wellew, Wiborg A.
Rasmus Andersen 9  Ugift  Deres Børn Hvorslew
Mikkel Andersen 3  Ugift  Deres Børn Hvorslew
Christine Sophie Andersen 19  Ugift  Deres Børn Hvorslew
Magrethe Andersen 6  Ugift  Deres Børn Hvorslew
Rasmus Christensen 22  Ugift  Tjenestekarl Hjermind, Wiborg A. 


iv Karen Laursdatter  *  7/7 1803 i Aldrup Sædegård, Hvorslev sogn
Døbt 12 aug 1803 i Hvorslev, båren af Henrik Madsens Karen,
faddere vare Kirsten Sort af Vellev, Søren Poulsen og Claus Nielsen af Aldrup, Jens Nielsens søn samt Jens Broch af Hvorslev

57. Maren Jensdatter * o. 1766  i Vellev sogn † 8/12 1854 i Aldrup, Hvorslev sogn 
Døbt i Vellev 12/5 1766 med faddere: Chr. Mikkelsens kone Anne af Hvorslev; Chr. Mikkelsen; Anders Hvid, Jens Krog

Begravet 16/12 1854 i Hvorslev

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Aldrup Gaarde, en Gaard, 28, FT-1840 
Jens Laursen 45  Gift  Gaardmand 
Inger Marie Christensdatter 49  Gift  hans Kone 
Christen Jensen 15  Ugift  deres Børn  
Jens Jensen 13  Ugift  deres Børn   
Søren Jensen 12  Ugift  deres Børn 
Niels Jensen 11  Ugift  deres Børn 
Karen Marie Jensdatter 17  Ugift  deres Børn   
Ane Christensdatter 25  Ugift  deres Tjenestefolk   
Søren Sørensen 25  Ugift  deres Tjenestefolk 
Maren Jensdatter 74  Enke  Husfaders Moder og faaer Aftægt af Gaarden

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Aldrup Gaard, en Gaard, 27, FT-1845 
Jens Laursen 50  Gift  Gaardmand Hvorslew 
Inger Marie Christensdatter 54  Gift  hans Kone, Slagtilfælde, fjollet Hvorslew
Jens Jensen 18  Ugift  Deres Børn Hvorslew 
Søren Jensen 17  Ugift  Deres Børn Hvorslew  
Niels Jensen 16  Ugift  Deres Børn Hvorslew 
Karen Marie Jensdatter 22  Ugift  Deres Børn Hvorslew 
Bodil Andersdatter 18  Ugift  Deres Tjenestepige Grønbek, Wiborg A.  
Maren Jensdatter 79  Enke(Mand)  Huusfaders Moder og faaer Ophold af Gaarden Wellew, Wiborg A.

Triumfvæggen i Hvorslev kirke

58. Christen Christensen Rode * 1765 i Hvorslev sogn † 7/4 1851 i Hvorslev sogn
Døbt i Hvorslev 12/5 1765 med faddere: Chr. Mikkelsens hustru i Hvorslev; Mogens Christensen; Peder Nielsen; Jens Mikkelsen; Mads Jensen; Jens Sørensen; Lars F??, alle af Hvorslev

Begravet 14/4 1851 i Hvorslev, dødsårsag: Alderdom

Han blev gift i Hvorslev 12/ 11 1790 med Karen Nielsdatter

Fæstede sin ¾-partsgård 26/10 1790 og overdrog den til sønnen Christen i 1832.

Dattersønnen Laurs Jensen var plejesøn og senere tjenestekarl på gården; efter at morbror Niels var død, købte han enken ud af gården og overtog den.

Hans efternavn staves af og til med et h, af og til endda Ruo

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Hvorslef Bye, , 19, FT 1801, B5219
Kristen Kristensen 36  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Karen Nielsdatter 34  Gift Hans Kone  
Inger Kristensdatter 10  Ugift Deres Børn  
Kristen Kristensen 8  Ugift Deres Børn  
Niels Kristensen 5  Ugift Deres Børn  
Jens Kristensen 31  Ugift Hosbondens Broder  
Kirstine Kristensdatter 20  Ugift Tienestefolk  
Søren Hansen 15  Ugift Dreng  
Ane Kristensdatter født Pedersdatter 68  Enke(Mand) Hosbondens Moder Faar Ophold i Gaarden  

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Hvorslev Bye, en Gaard, 8, FT-1834, B6928
Christen Christensen 40  Ugift  Gaardmand 
Christen Christensen 69  Gift  Huusfaders forældre og faaer Aftægt af Gaarden 
Karen Nielsdatter 66  Gift  Huusfaders forældre og faaer Aftægt af Gaarden 
Laurs Jensen 12  Ugift  Pleiebarn 
Niels Christensen 38  Ugift  Tjenestefolk 
Kjersten Nielsdatter 23  Ugift  Tjenestefolk

Børn:
   
29.    i    Inger Marie Christensdatter * 1791 i Hvorslev sogn † 31 marts 1849 i Aldrup, Hvorslev sogn, begravet 7 apr. 1849 i Hvorslev kirke
 
Hun blev gift med Jens Laursen, gift 2 jun 1821 i Hvorslev.

ii Christen Christensen * 1793 i Hvorslev sogn † 4/7 1856 i Hvorslev sogn
Ugift, han overtager gården
Døbt 25 p. trinitatis, båren af Søren Christensens hustru af Hvorslev, faddere vare Rasmus Michelsen, Jens Madsen af Hvorslev, Jens Nielsen af Amstrup og Joen Nielsens hustru af Hvorslev

iii Niels Christensen  * 6/ 5 1796 i Hvorslev  sogn † 9/10 1869 i Hvorslev sogn
Døbt 2 søndag efter trinitatis, båren af Laus Krogs datter i Nøddelund, faddere vare Søren Pedersen, Søren Christensen, Niels Sørensen og Jens Christensen af Hvorslev
 
Han bliver som 58 årig gift 30 marts 1853 i Hvorslev med Jensine Johannesdatter på 27. Forlovere Jens Lauersen i Aldrup, Skolelærer Amdisen Hvorslev

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Hvorslev By, , 10, FT-1860, C9866
Niels Christensen Rode 64  Gift Gaardmand, Huusfader  Her i Sognet
Jensine Johannesdatter 34  Gift hans Kone  Svostrup S. Viborg A.
Christen Nielsen Rode 7  Ugift deres Børn  Her i Sognet
Karen Marie Nielsen 5  Ugift deres Børn  Her i Sognet
Johannes Nielsen 3  Ugift deres Børn  Her i Sognet
Laurs Jensen 38  Ugift deres Tjenestefolk  Her i Sognet
Søren Simonsen 20  Ugift deres Tjenestefolk  Gjerning S. Viborg A.
Bodil Marie Hansdatter 28  Ugift deres Tjenestefolk  Vellev Sogn, Viborg Amt

iv Jens Christensen * 19 okt 1801 i Hvorslev sogn
Døbt 22 november 1801 i Hvorslev, båren af Jens Nielsens kone i Amstrup, faddere vare Rasmus Mikkelsen, Christen Christensen, Niels Sørensen, N Ollesen, Jens Møller alle af Hvorslev 

v Mariane Christensdatter * 20 jun. 1806 i Hvorslev sogn,
Døbt 27. juli 1806 i Hvorslev. Båren af jens Frandsens kone, faddere vare Henrik Jensen, Jens Rode,  Peder Rode, Jens Mortensen af Hvorslev, Tind og Vellev 

vi Jens Christensen * 18 apr. 1809 i Hvorslev sogn,
Døbt samme dag. Frembåren af Jens Frandsens kone Inger af Amstrup, faddere Hans Madsen,  Jens Broch, Peder Sørensen
  
59. Karen Nielsdatter * 1768 i Amstrup, Hvorslev sogn † 31/8 1850 i Hvorslev sogn
Døbt Dom. Qvasimodogeniti (1. søn. e. Paaske). Frembaaaren af Ellen Simonsdatter hos præsten, Faddere ware Ladefogeden ved Aldrup, Christen Rohde og Christen Michelsen og Karen Christensdatter af Hvorslev 
 

Begravet 7/9 1850 Notits ved død: Datter af Niels Frandsen i Amstrup.

De har fælles 2x tipoldeforældre, nemlig ane 932 Christen Lauridsen Rode og ane 933 Maren Christensdatter

Hvorslev kirke

60. Jens Johansen Snedker, † sept 1770 i Grauballe, Svostrup sogn, begravet 29 september 1770 i Svostrup 

Han blev gift (1) med X (død 1726)

Han blev gift (2) med Maren Andersdatter (død 1759)

Han bliver trolovet 20 maj 1760 og gift i Sejling 23 jan 1761 med (3) Mette Sørensdatter o 1761

Skifte 2 hustru: 62 Maren Andersdatter i Grauballe. 16.5.1760, fol.151.

E: Jens Johansen Snedker. B: Anne g.m. Rasmus Hyrde, Anne, Karen, Marie Elisabeth, Johan 20, Maren 15. FM: morbror Mads Andersen Busborg i Grauballe

Skifte vedr. arv 2 hustru Maren Andersdatter: Skifte hendes bror.

64 Anders Busborg og hustru Karen Madsdatter i Grauballe. 21.12.1759, fol.154B.Dokument. Hans A: mor Karen Andersdatter, bror Mads Busborg i Grauballe, bror Laurids Busborg i København, bror Christen Busborg i Hårup, bror Jens Busborg, død. 3B: Peder Busborg i Lemming, Anders Busborg i Grauballe 22, Niels Busborg 15, søster Maren Andersdatter, [skifte 16.5.1760 lbnr.62], var g.m. Jens Snedker i Grauballe. 5B: Anne g.m. Rasmus Aagaard, hyrde sst, Anne 28, Karen 26, Marie Elisabeth 24, Johan 20. Hendes A: søster Anne Madsdatter g.m. Peder Thomsen i Grønbæk

Børn i første ægteskab: 

i Jens Jensen  Snedker * 1726 † 13 marts 1774 i Asmildgårde, Svostrup sogn

Opslg 19. 5 P. Trinitatis. Jens Snediker i Asmildgårde en søn Jens, Subset Madem Smal på Allinggaard, testes Herman Skytten, Friederich Anderssøn og Laurits Ladefoged paa Allinggaard,  Jens Tømmermands hustru og trygge Lauritsens hustru i Asmildgaarde

Jens Jensen Snedker/Salling får i øvrigt en dramatisk død, som beskrives detailleret i kirkebogen for 1771-1795 Svostrup opslag 133.
Begravet Jens Jensen Salling af Grauballe, gammel 48.
Samme mand druknede af Vaade den 13de Martii udi Guden Aae imellem Flabæk og Tvilum Kirke, ved det han ville føre 2de andre over Aaen i et Knub-Skib, hvilke begge navnlig en Mand og Kone af hr. Krigsråd Rosborgs Gods til Friisholt, tillligemed ham druknede og omkomme.Forbemælt Jens Salling blev funden den 15de Martii i Guden Aae imellem Kongensbro og Braarup, og samme Dag blev holdet et Syn over ham, hvilket hr. herredsfoged Lunows(?), mig derhos tilstillede, Bevis og Forsikring af 19de Martii nærmere udviser

Han blev gift 7 okt 1753 i Svostrup med (1) Mette Christensdatter. 

Jensen, Jens Grauballe, Christensdatter, Mette Grauballe. Far: Christen Salling. Trol: 4. mar 1753. Viet: 7. okt 1753. Vidner Peder Rasmussen, Grauballe, og Mads Busborg. 1730-70 Folio 45

Han bliver gift (2) med Maren Thomasdatter

Skifte 1 hustrus far : Allinggård gods Skifteuddrag 1748 - 1811.

31 Anne Clemensdatter i Grauballe. 24.9.1755, fol.108 B. E: Christen Thomsen Salling. B: Thomas 19, Mette g.m. Jens Jensen Snedker i Grauballe

Skifte 1 hustru. Allinggård gods Skifteuddrag 1748 - 1811.

138 Mette Christensdatter i Grauballe. 25.3.1769, fol. 359B. E: Jens Jensen Snedker. B: Christen 14, Maren 8. FM: morfar Christen Salling i Grauballe

Skifte en datter første ægteskab: 

Allinggård gods Skifteprotokol 1788-1811 G 236-11.

450 Maren Jensdatter i Ans. 23.8.1803, side 754. E: Søren Hansen. A: 1) far Jens Jensen, død. Hans A: halvbror Søren Jensen 40 i Aldrup Skovhus, halvbror Johan Jensen 58 i København, halvsøster Anne Jensdatter, enke efter Bertel Lauridsen i Grauballe, [skifte 14.4.1785 lbnr.277], halvsøster Marie Elisabeth Jensdatter i Grauballe, halvsøster Anne Jensdatter, død. 3B: Jens Rasmussen 52 i Grauballe, Anne Rasmusdatter gift i Flensborg, Karen Rasmusdatter gift sst. 2) mor Mette Christensdatter, død. Hendes A: halvbror Thomas Christensen 46 i Asmildgårde, halvbror Nikolaj Christensen 44 i Iller Huse

Skifte hustru 2:173 Jens [Jensen] Salling, snedker i Grauballe. 5.4.1774, fol.417. Dokument. E: Maren Thomasdatter. LV: Jens Jensen i Borup, der ægter. Første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 25.3.1769 lbnr.137]. B: Christen 18, Maren 12. FM: Bertel Lauridsen sst.

Børn fra andet ægteskab

ii Anne Jensdatter * 1727 i Asmildgårde, Svostrup  sogn, † før 23 aug 1803

Opslag 21. 3 p Trinitatis. Jens Snediker i Asmildgårde en datter Anne, subcet Jens Josephsens hustru i Gulløv, testes Christen Andersen i Dalsgård, Jens Andersen, Anders X og Mads Christensens datter i Grønbæk, Peder Smeds hustru i Grønbæk

Hun var gift med Rasmus Aagaard der var hyrde i Grønbæk 

iii Anne Jensdatter * 1733 i Asmildgårde, Svostrup  sogn † før 23 aug 1803

Har ikke fundet hende i kirkebogen, alderen og data er beregnet fra skiftet 

Hun var gift med Bertel Lauritsen (Han blev født i 1734 og døde den 14-4-1785 i Grauballe, Svostrup Sogn, Hids Herred)

Skifte hendes mand: 277 Bertel Lauridsen i Grauballe. 14.4.1785, fol.568. Dokument. E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Maren 19, Laurids 17, Jens 12, Maren 10. FM: farbror Christen Lauridsen

v Karen Jensdatter * 1734 i Asmildgårde, Svostrup sogn

Har ikke fundet hende i kirkebogen, navn og alder fra skiftet

vi Marie Elisabeth Jensdatter * Okt. 1736, Asmildgårde, Svostrup sogn

døbt 14 Okt. 1736. Båren af Kirstine Birgitte til præstens, Bertels  søn og Rasmus søn af Asmildgårde, Jens Pedersens hustru, samt Bødkerens hustru ibm, Maren Rasmusdatter til præstens 

Viborg, Hids, Svostrup, Nebel, , 32, FT-1787  

Søren Lauridsen 30  Gift hosbonde bonde, gaardbeboer   

Else Thøgersdatter 34  Gift hans hustru    

Laurids Sørensen 5  Ugift deres barn    

Thøger Sørensen 3  Ugift deres barn    

Anne Sørensdatter 1  Ugift deres barn   

Anders Thøgersen 50  Ugift tjenestekarl  

Inger Jensdatter 24  Ugift tjenestepige   

Laurids Sørensen 66  Enke(mand) mandens fader indsidder  

Anders Kristensen 26  Ugift tjenestekarl   

Peder Hansen 10  Ugift tjenestedreng   

Maren Elisabeth Jensdatter 51  Ugift ?? indsidderske   

Kirsten Rasmusdatter 26  Ugift hendes datter, avlet uden ægteskab

vi Johan Jensen * 1739 Asmildgårde, Svostrup sogn, † før 23 aug 1803 sikkert i København

Purification Jens Snediker og hustru Asmildgårde en søn Johan. Johan Grøntens ? hustru bar barnet, testes Jens Bødikers, Tygge Lauritsen, Anders Christensen, Christen Madsens hustru, Jens Andersens hustru alle af Asmildgårde  

vi Maren Jensdatter * 1744 i Gravballe, Svostrup sogn † 14 maj 1803 i Udbyover, Udbyneder sogn

Dom 9 post trinitatis, Jens Snediker og hustru af Gravballe en datter Maren , båren af Mads Guldborgs hustru ibid, testes Knud Ladefoged, Peder Rasmussen, Thomas Didriksen, Christen Andersens og X hustruer alle af Gravballe

Hun var gift med Jacob Hansen Bødker Udbyover, udbyneder sogn

vii dødfødt pige * 14 post trinitatis 1747 

Børn fra 3 ægteskab

30. viii Søren Jensen Snedker, * okt 1763 i Grauballe, Svostrup sogn † 4. sep. 1838 i Aldrup Hvorslev sogn.
Begravet 12. september 1838 Hvorslev kirke. 

Døbt 23. okt. 1763 i Svostrup kirke. 21. P. Trinitatis. Jens Johansen Snedkers søn Søren båren af Jens Snedikers datter Anne. Faddere: Søren Madsen, Rasmus Østergaard, Peder Hinge, Thomas Didriksdatter og Mads Andersens datter alle af Grauballe 

Han blev gift med (1) Inger Pedersdatter, gift 10. sep. 1796 i Hvorslev, * 14 jan 1776 i Gerning, Gerning sogn, † 30. dec. 1810 i Aldrup, Hvorslev sogn, begravet i Hvorslev. 

Han blev gift med (2) Birthe Nielsdatter


Han blev gift med (3) Bodil Christensdatter, gift 3. mar. 1823 i Hvorslev kirke, * 13. jun. 1784 i Wistrup, Hvorslev sogn, † 22. jun. 1868 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn. 

ix 1768 dødfødt pige

61. Mette Sørensdatter  * 1725 i Sejling sogn
Døbt 26 juni i Sejling. Båret til dåben af X datter. Faddere vare Niels Madsen, Jens Tinning, Anders Tinning, Jens X hustru Anne Pedersdatter, Søren Jensens hustru Kirsten Pedersdatter alle af Sejling

Hun bliver trolovet 20 maj 1760 og gift i Sejling 23 jan 1761 (1) med Jens Johansen Snedker

Hun blev gift (2) med Thomas Sørensen 4 jan 1772

Vielse: Sørensen, Thomas enkemand, Sejling, Sørensdatter, Mette enke efter Jens Snedker, Grauballe. Trol: 13. maj 1771, Viet: 4. jan 1772. Mathias Christensen, Sejling, og Gustavus Andreasen, Sejling. 1771-95 Folio

Jens Johansen Snedker og Mette Sørensdatters bryllup 23 jan 1761 i Sejling sogn

62. Niels Thøgersen, * 1754 i Nødelund, Gulev sogn, † 24 nov 1826 i Gjerning sogn, begravet 29 nov 1826 i Gjerning.  
Dom 4. Adv. blev Thøger i Nødelund hans hiemmedøbte Barns Daab i Kirken confirmeret og kaldet Niels, blev baaret af Jørgen Røgters Kone (Kirsten?) af Boridsø. Faddere: Jens Hesselberig, Søren Boridsø, Jens ?, Mette Nielsd. og Frands Thomersøns Kone af Nødelund."

Han blev gift med Anne Christensdatter af Aldrup Skovhus, gift 29. juni 1781 i Hvorslev

Viborg, Houlbjerg, Gullev, Nøddelund, , 2, FT-1787
Niels Thøgersen 33  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Ane Christensdatter 28  Gift Madmoder
Berthe Nielsdatter 2  Ugift Deres Datter
Anders Dalbye 55  Enke Tjenestekarl har ingen Huus 
 
Viborg, Houlbjerg, Gerning, Gierninge Bye, , 1, FT-1801
Niels Thøgersen 46  Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer
Ane Christensdatter 44  Gift Hans Kone
Birte Nielsdatter 16  Ugift Deres Børn
Karen Nielsdatter 12  Ugift Deres Børn
Thøger Nielsen 9  Ugift Deres Børn
Kristen Nielsen 9  Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 7  Ugift Deres Børn
Zidsel Nielsdatter 5  Ugift Deres Børn
Maren Nielsdatter 3  Ugift Deres Børn
Jens Jensen 37  Ugift Tienestekarl
 
Niels Thøgersen var indehaver af Kirkegaard i Gerning fra 1795.
Fæstebrev 1795 til Niels Thøgersen fra Nøddelund på en gård i Gerning efter Søren Josephsen.

Han var søskendebarn til Søren Nielsen Hjuler i Borritsø  jvf. skifte 694.
504. Søren Nielsen Hiuler i Borridsø 26/4-1784 F. 268b
Enke: Bodil Rasmusdatter L.V. Hendes bror: Laurids Rasmussen i Vitten.
Børn:
• Søren Sørensen - 3 år
• Jørgen Sørensen - 1 år
F.M. Afdødes søskendebarn: Niels Thøgersen i Nøddelund.
Oplysning: Enken blev ved gården. Se skifte nr. 694.

Børn:
i Christen Nielsen *  1783 i Nøddelund, Gulev sogn,  † marts 1785 i Nøddelund, Gulev sogn
Dom trinitatis havde Niels Thøgersen en søn til dåbens comfirmation, kaldet Christen, båren af Niels Jørgensens kone i Nøddelund, faddere vare Rasmus Bundgård, Jens Sc?, Claus ved Aldrup skovhus, Rasmus Fog, Jens Nielsen
 
Onsdagen d 9 marts blev Niels Thøgersens søn Christen begravet 2 år gammel

31. ii Birthe Nielsdatter, * o. 1785 i Nøddelund, Gulev sogn, † 4 okt 1822 i Aldrup Hvorslev sogn, begravet 9 okt 1822 i Hvorslev kirkegård.

Hun blev gift med Søren Jensen Snedker, gift 24 maj 1811 i Vejerslev.

iii Karen Nielsdatter, * 1789 i Nøddelund, Gulev sogn.
Døbt 2 pascat (2 påskedag) fremstillet af Anders Snedikers kone i Borres, faddere Laus Krog, Smed Jørgensen, Niels Mikkelsen, Peder Mikkelsen, Rasmus X alle af Nøddelund
Konfirmeret 1805

iii Tøger Nielsen, * 1792 i Nøddelund, Gulev sogn, † 18 Feb 1870 i Tind Fattighus, Gerning sogn
Den 7 p trinitatis havde Niels Thøgersen i Nøddelund tvillinger til dåben som nu 10 uger tilforn er hjemmedøbt for svagheds skyld, den første kaldet Christen båren af Olle Nielsens kone af Gjerning, den anden kaldet Tøger båren af Peder Søndergårds kone ibidem. Faddere vare Laust Krog, Kield Jørgensen, Peder Mikkelsen, Niels Hesselbjergs datter Kirstine ibidem

Konfirmeret 1809

Han blev gift 17 man 1827 i Gerning med Karen Pedersdatter

1831 Afgår fra Gerning til Friisholdt
1832 Tyende Danstrup, Gerning sogn, Viborg Amt
1835 Apr 30 Til Gerning sogn fra Haxholm

Viborg, Houlbjerg, Gerning, Danstrup Bye, En Gaard, , FT-1840, C3432
Rasmus Thomasen 44  Gift  Gårdmand 
Ane Pedersdatter 61  Gift  Hans kone 
Thomas Christensen 15  Ugift  Pleiebarn i søns sted 
Søren Christensen 19  Ugift  Tjenestefolk 
Maren Jensdatter 23  Ugift  Tjenestefolk 
Marie Kirstine Jensdatter 15  Ugift  Tjenestefolk 
Lars Sørensen 47  Gift  Gårdmand 
Ane Jensdatter 51  Gift  Hans kone 
Mariane Larsdatter 23  Ugift  Deres barn 
Karen Larsdatter 21  Ugift  Deres barn 
Ellen Larsdatter 13  Ugift  Deres barn 
Ane Marie Larsdatter 7  Ugift  Deres barn 
Thøger Nielsen 48  Gift  Tjenestefolk 
Søren Rasmusen 21  Ugift  Tjenestefolk 
Laurs Melgaard 60  Gift  Gårdmand og landmåler 
Inger Jensdatter 54  Gift  Hans kone 
Jens Thøgersen Melgaard 24  Ugift  Deres barn 
Marthilde Kathrine Melgaard 22  Ugift  Deres barn 
Ane Elsabeth Melgaard 17  Ugift  Deres barn 
Appolone Kathrine Melgaard 15  Ugift  Deres barn 
Peder Andersen 26  Ugift  Tjenestefolk 
Anders Nielsen 27  Ugift  Tjenestefolk 
Jens Knudsen 47  Gift  Tjenestefolk 
Gjertrud Marie Loetmann 89  Enke  Aftægtskone og pensionist 
Georgine Behr 24  Ugift  Hendes plejedatter 
Mikkel Sørensen 51  Gift  Gårdmand 
Maren Nielsdatter 51  Gift  Hans kone 
Niels Mikkelsen 23  Ugift  Deres barn 
Maren Mikkelsdatter 11  Ugift  Deres barn 
Ane Mikkelsdatter 8  Ugift  Deres barn 
Hans Nielsen 42  Gift  Gårdmand 
Karen Jensdatter 35  Gift  Hans kone 
Niels Hansen 13  Ugift  Deres barn 
Jens Hansen 11  Ugift  Deres barn 
Mogens Hansen 4  Ugift  Deres barn 
Magrethe Hansdatter 15  Ugift  Deres barn 
Peder Jensen 23  Ugift  Tjenestekarl 
Ane Rasmusdatter 54  Enke  Gårdmandsenke 
Jens Jensen 26  Gift  Hendes svigersøn 
Kristiane Magrethe Andersdatter 24  Gift  Hans kone 
Mette Kirstine Jensen 1  Ugift  Deres barn 
Jens Madsen 19  Ugift  Tjenestefolk 
Jørgen Pedersen 17  Ugift  Tjenestefolk 
Marie Kathrine Pedersdatter 35  Ugift  Tjenestefolk 
Jens Pedersen 55  Gift  Gårdmand 
Maren Pedersdatter 61  Gift  Hans kone 
Peder Jensen 26  Ugift  Deres barn 
Peder Jensen 18  Ugift  Deres barn 
Magrethe Jensdatter 21  Ugift  Deres barn 
Maren Mortensdatter 21  Ugift  Tjenestepige 

Fra folketælling 1840 - 55 har de begge været almisselem i fattighuset, i Tind

iv Christen Nielsen, * 1792 i Nøddelund, Gulev sogn.
Konfirmeret 1809

v Ane Nielsdatter, * 1794 i Nøddelund, Gulev sogn. † 9 okt 1837 på Rysholt, Gerning sogn, Viborg Amt
16 søndag efter trinitatis havde Niels Thøgersen en datter til dåben kaldet Ane båren af Inger Frandsdatter af Nøddelund, faddere vare Thomas Frandsen, Kield Jørgensen, Peder Mikkelsen, Niels Hesselbjerg, Jens X alle af Nøddelund

Gift med Søren Nielsen

Viborg, Houlbjerg, Gerning, Rysholt, et Huus, 28, FT-1834, B6926
Søren Nielsen 50  Gift  Huusmand lewer af sin Jordlod 
Ane Nielsdatter 40  Gift  hans Kone 
Ane Sørensdatter 12  Ugift  deres Børn 
Birthe Kirstine Sørensdatter 6  Ugift  deres Børn 
Ane Kirstine Sørensdatter 3  Ugift  deres Børn 
Kristen Jensen 29  Ugift  hans Karl

En af deres døtre, Ane Sørensdatter bliver gift 19 nov 1839 i Gjerning med Søren Jensen Aaboe, hvis slægt kan føres tilbage til Constantinus Augustus Carisius Jensen Aaboe og Ane Marie Joensdatter, hvis slægt kan føres videre til Karmarkslægten 

vi Zidsel Nielsdatter,
* 1796 i Gjerning sogn.
Den 21 dec blev Zidsel Nielsdatter en datter af gårdmand Niels Thøgersen og hustru Anne Christensdatter af Gjerning fremstillet og i kirken båren til Dåben af Inger Pedersdatter af Aldrup Skovhus, fadere vare Peder Simonsen, Niels Kierkegaard, Jens Jensen og Ole Nielsen alle af Gjerning

vii Maren Nielsdatter, * 11 dec 1797 i Gjerning sogn.
Den 11 december blev Maren datter af gårdmand Niels Thøgersen og hustru født og til dåben i kirken fremført den 24 januar af Ole Nielsens hustru i Gjerning, og som faddere vare Jens Jensen, resten udtværet og ulæseligt

63. Anne Christensdatter, * i 1758 i Aldrup Skovhus † 1 sep. 1809 i Aldrup  Skovhus, Hvorslev sogn.
Dåb fundet, men meget ulæselige faddere 

Niels Thøgersen af Nødelund blev gift 29 Jun 1781 i Hvorslev med Pigen Anne Christensdatter (1758 -> ) af Aldrup Skovhuus.
Hun var således datter af Christen Rasmussen (1706 -> 1768 Dec 14 ) og Anna Jensdatter (1729 -> 1809 Sep 01 ).
Christen Rasmussen var indehaver af Aldrup Skovhus, så der var meget tætte familiemæssige bånd mellem Aldrup Skovhus og Kirkegaard i Gerning.

Anna Jensdatter blev efter Christens død gift med næste indhaver Claus Nielsen (1742 -> 1822 Aug 13 ), som var søn af Niels Sørensen (1706 -> 1769 Okt 24 ) Anneksgaarden i Gerning, og dermed broder til Peder Nielsen Kirkegaard (1750 Mar 08 -> 1820 Feb 23 ) , der var gift med deres datter Karen Christensdatter, og hvis datter Inger Pedersdatter (1776 Jan 14 -> 1810 Dec 30 ) blev gift med Søren Jensen Snedker (1763 -> 1838 Sep 04 ) og det har været nærliggende for Søren Jensen Snedker at se sig om efter en egnet hustru i nærheden, da Inger Pedersdatter dør, og valget falder på Birthe Nielsdatter

Gjerning kirke

Mine 4 x tip forældre på morfars side

64. Knud Lauritsen Bødker, * 1700, † 1760 i Hinge sogn 
begravet 17. e. T. i Hinge
 
Han blev gift med (1 ) o. 1727 med  Mette Pedersdatter, † 1733 i Hinge. 

Han blev gift med (2) Kirsten Christensdatter, gift o. 1733

Matr.nr.25, Hinge - fæstet indtil 1767, hvor fæstet overt. af søn Niels.
Jfr. skifte Vind. 3/2 1764.

I et skifte efter Inger Lauridsdatter fra Mausing 1739, optrådte Knud Lauridsen i Hinge som formynder for hendes søn, da han var barnets morbror. 
 
Knud Lauritsen og Kirsten Christensdatter bosatte sig vel på det sted i Hinge by og sogn, som han hidtil havde haft efter vielsen, som antageligt er foregået omkring 1734, men i øvrigt ikke kendes. 

233 Knud Lauridsen Bødker i Hinge. 3.2.1764, fol.40.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Christensen i Frausing, Laurids Jensen i Mausing. B: Niels 28, Christen 26, Mette 23, Bertel 20, Gregers 16, Poul 11, Peder 4. FM: Gregers Thomsen i Frausing, Bertel Villumsen i Hinge. Første ægteskab med [Mette Pedersdatter, skifte 30.6.1733 lbnr.11]. B: Laurids i Hestlund. 
 
Kirsten Christensdatter drev stedet videre efter Knud Lauritsens død, vel med sine sønners hjælp. Da sønnen Christen giftede sig i 1775 overtog han stedet med sin mor på aftægt. Da han døde i 1778 giftede hans enke sig igen, men da Kirsten Christensdatter havde aftægt, blev hun boende.

Børn af 1. ægteskab
i  Laurids Knudsen * 1728 i Hinge sogn, † 1765 i Hestlund, Bording sogn,
Hinge kirkebog starter først 1736, å derfor ingen dåbsnoter

Han blev gift med Karen Clemensdatter

Laurits var kun ca. 5 år da moderen døde, så resten af barndommen blev tilbragt med faderen og dennes nye kone. Han blev konfirmeret samme sted i 1744, 16 år gammel.
I skiftet efter faderen fra 1760 oplyses, at han da boede i Hestlund, Bording sogn. Han var gårdmand i Hestlund by og gift med Karen Clemensdatter. Laurids døde o.1765 og konen giftede sig anden gang med Mads Knudsen.

Børn i andet ægteskab:
ii 32. i Niels Knudsen, * 1735 i Hinge sogn  † 1775 i Hinge sogn 
begravet 16. e. T. i Hinge. 
konfirmeret samme sted i 1752, 17 år gammel

Han blev gift med Kirsten Sørensdatter.
   
iii  Christen Knudsen * 1738 i Hinge sogn,  † 1778 i Hinge sogn
Døbt 6 januar i Hinge kirke. Båren af Gregers Thomasens hustru i Frausing, faddere Niels Clausen, Rasmus Pedersen, Peder Christensen og Karen Christensdatter af Frausing og Inger Jensdatter fra Hinge
   
Han blev gift med en Anne Thomasdatter o.1775 og de fik datteren Anne Kirstine født o.1776 inden Christen døde i Hinge 1778 og blev begravet den 23. juni fra Hinge kirke.
Enken giftede sig igen 1778 i Hinge kirke med en Thomas Andersen fra Øster. Bording. Ved folketællingen i 1787 bor Kirsten Christensdatter hos dem som aftægtskone.

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge, -, 6, FT-1787 
Thomas Andersen 39  Gift husbonde bonde og gårdbeboer   
Ane Thomasdatter 49  Gift madmoder    
Ane Kirstine Christensdatter 10  Ugift hendes barn af 1. ægteskab  
Else Thomasdatter 1  Ugift barn af sidste ægteskab  
Laurs Sørensen 25  Ugift tjenestefolk  
Ane Marie Ollesdatter 20  Ugift tjenestefolk    
Kirsten Christensdatter 71  Enke(mand) kone indsidder lever af hendes aftægt  
Poul Knudsen 34  Ugift hendes søn bondeskrædder 

iv Mette Knudsdatter  * 1740 i Hinge sogn
Døbt den 29. januar 1741 i Hinge kirke. Hun blev båret til dåben af Rasmus Pedersens hustru. Endvidere var fadderne Niels Rasmussen af Mausing, Rasmus Pedersen af Hinge (bror til Knud Lauritsens første kone), Jens Nielsen af Frausing, Peder Lauritsens hustru af Hinge og Laurits Jacobsens hustru ibidem.

Hun var gift med Peder Jensen Hindberg
Peder Jensen Hindberg og Mette Knudsdatter er antageligt viet o.1764 i hendes hjemsogn Hinge, men da vielser i perioden 1762-1774 ikke er bevaret i kirkebogen, er det muligt, at oplysningerne om deres vielse er gået tabt.

Inden 1783 er familien flyttet til Elsborg by, Viborg amt, idet Peder Jensen Hindberg dør her dette år i en alder af 56 år og blev begravet den 9. marts 1783 fra Elsborg kirke.

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elsborg Bye, 10, FT-1787 
Hartvig Pedersen 51  Gift Mad Fader Bonder og Gaard Beboer 
Kirsten Olufsdatter 44  Gift Hands Hustrue    
Peter Hartvigsen 1  Ugift Søn Af 1ste ægteskab 
Maren Hartvigsdatter 10  Ugift Datter Af 1ste ægteskab   
Anders Nielsen 21  Ugift Tieneste Dreng    
Mette Knudsdatter 47  Enke Mad Moder Insidder, nyder Almisser og Bætler   
Bertel Pedersen 7  Ugift Søn af 1ste ægteskab   
Cathrine Pedersdatter 10  Ugift Datter af 1ste ægteskab  

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 4, FT-1801, B4068
Mette Hindbergs 60  Enke Huusmoder Inderste, Binder Strømper 
Laus Pedersen 28  Ugift Hendes Søn Bødker 
Kirsten Pedersdatter 30  Ugift og Datter .

Mette Knudsdatter døde den 19. jan. 1828 da hun var på besøg hos sin datter Kirsten og svigersøn Snedker Rasmus Jensen i Mausing. Begravelsen foregik den 25. jan. fra Vinderslev kirke.

v Bertel Knudsen * 1743 i Hinge sogn † 1778 i Hinge sogn
døbt den 19. jan. 1744. Jens Nielsens hustru Inger af Frausing bar barnet. Faddere Niels Ladefoged af Mausing, Gregers Thomasen og Jens Nielsens hustruer af Frausing, Rasmus Pedersen og Rasmus Sørensens hustruer af Hinge

Han blev gift 1776 med en enke Kirsten Lauridsdatter og flyttede ind hos hende i Hinge.

Bertel 1762 13/6 10  Hinge – Matr.nr. 25
Faders: Knud Laursens Fæste – oprindelig en gaard
Knud Lauersens tilnavn – Bødker
Bertel Knudsen og hans broder Niels fæster 1762 hver sin halvgaard af faders fæste. Bertel Knudsen er ungkarl – gift 1776 og overtager senere næstfølgende fæste i matr 5a

Bertel Knudsen 1776 9/3 60 Hinge – Matr. nr.5a, Østre Storgaard. Overtager efter konens 1.mand Peder Rasmussen Storgaard, fæste 1756, h er døde han barnløs i 1778 og blev begravet den 24. maj fra Hinge kirke. Enken giftede sig for 3. gang 1778 i Hinge kirke med en ungkarl Anders Christensen fra Sinding.

298 Bertel Knudsen i Hinge. 19.5.1778, fol.132.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Thomsen sst. A: mor Kirsten Christensdatter. LV: Bertel Villumsen sst, bror Poul Knudsen, bror Gregers Knudsen, bror Christen Knudsen, [skifte 17.7.1778 lbnr.297]. 1B: Anne Kirstine. FM: Jens Andersen i Hinge, Knud Møller i Holms Mølle, bror Niels Knudsen, [skifte 30.10.1775 lbnr.287]. 2B: Knud, Søren. FM: Peder Rasmussen Overby i Oens, søster Mette Knudsdatter g.m. Peder Hindberg i Hørup.

vi Gregers Knudsen * 1747 i Hinge sogn † 25. feb. 1816 i Hingeballe, Hinge sogn
døbt 23 maj 1747. Gregers Thomasens datter fra Frausing frembar barnet, faddere var Palle Pedersen og Knud Bertelsen fra Holms Mølle, Kristian Sørensen, Christen Rasmussens hustru og Peder Lauritsens hustru af Hinge 

Han blev gift den 28. juni 1772 med enken Anne Kirstine Lauridsdatter og overtog hendes gård i Hinge.
De fik en søn Niels i 1774 samt en datter Mette Kirstine i 1779.
Han nævnes i skiftet efter broderen Bertel i 1778.

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge, -, 10, FT-1787 
Gregers Knudsen 40  Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Ane Laursdatter 54  Gift madmoder   
Kirsten Nielsdatter 26  Ugift hendes barn af 1. ægteskab  
Anders Nielsen 21  Ugift hendes barn af 1. ægteskab  
Ane Kirstine Gregersdatter 8  Ugift barn af sidste ægteskab

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge Balle, , 2, FT-1801
Gregers Knudsen 54  Gift husbonde bonde og gårdbeboer  
Ane Kirstine Laursdatter 67  Gift hans kone  
Anders Nielsen 36  Ugift hendes søn af første ægteskab
Nille Kirstine Gregersdatter 22  Ugift deres datter

vii Hans Knudsen * 1750 i Hinge sogn  † 1761 i Hinge sogn
Hjemmedøbt og fremstillet i kirken den 3 maj 1750, frembåren af Christen Rasmussens hustru i Hinge - der er ikke nævnt nogen faddere 
Begravet 25 april 1761

viii Poul Knudsen * 1753 i Hinge sogn † 14 aug 1804 i Pederstrup, Vinderslev sogn
Dom 3 p epi. Frembåren af sognefoged Tunovs datter Ane Dorthe Tunov af Frausing, faddere vare Knud Bertelsen af Holms Mølle, Peder Christensen og hustru Maren af Frausing, Rasmus Pedersen og Anne Xlund af Hinge

Han blev gift med Ane Kirstine Rasmusdatter fra Vinderslev

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Pederstrup, , 10de Familie, FT-1801 
Powel Knudsen 49  Gift Mand Huusmand med Jord og Skræder 
Kirsten Rasmusdatter 36  Gift Hans Kone    
Christiane Powlsdatter 8  Ugift Deres Børn    
Kirsten Powelsdatter 5  - Deres Børn    
Marjane Powelsdatter 1  - Deres Børn

ix Inger Knudsdatter * 1755 i Hinge sogn,  † 1756 i Hinge sogn
Døbt 20 juli 1755, frembåren af sognefogedens hustru, Hans Ravns ældste datter Marie Kirstine og kaldet Inger. Faddere vare Peder Christensen af Frausing, Bertel Willumsen, Rasmus Pederses søn Christen, Jens Andersens hustru og Kristen Rasmussens hustru alle af Hinge
Begravet 5 maj 1755 i Hinge

x Peder Knudsen * 1759 i Hinge sogn, † 1773 i Hinge sogn
Døbt 5 august 1759. Frembåret af sognefogedens datter Charlotte Amalie Ravn, faddere Knud Bertelsen af Holms mølle, Thomas Gregersen og Peder Christensens hustruer af Frausing, Rasmus Pedersen og Søren Rasmussens hustruer af Hinge
Begravet 7 feb. 1773

65. Kirsten Christensdatter, * 1716 i Roe, Grønbæk sogn † 1799 i Hinge sogn 
Begravet 01 apr. 1799 i Hinge.
Christen Hosleffs Kirsten Hjemmedøbt 4 søndag i advent og fremstillet i kirken Festo Nat?. Ingen faddere nævnt  
 

Prædikestolen Hinge kirke

68 Jens Fransøn Ranzow * 1695, †  22 Juli 1763 i Sahl Houlbjerg sogn
27 Jul 1763 blev Jens Ranzau begravet
Han bliver gift 1731 i Gullev med Anne Jensdatter

Børn:
i X * jan 1730 i Gullev sogn
d 24 Januari 1730 blef Anne Jensdaatters Slefred
barn døbt udlagt til Barne Fader Jens Rantzow Soldat

ii Christen Jensen Rantzau  * 1732 i Gullev sogn 

Han blev gift i Gullev 10 juni 1761 med Kirsten Rasmusdatter
kirkebogen 1761 samme dag som søsteren Anne.
Da Christen Ranzau og Kirsten Rasmusdatter agter at lade sig trolove tilforn fra loven vi undertegnende  at i fald nogen eller andet ikke sin lovligt kan finde sted har i ikke

Kirsten Rasmusdatter i Sahl
20/10-1779, F. 4a
E: Christen Jensen Rantzau.
Barn:
• Maren Christensdatter - 15 år
FM: Hendes søskendebarn Christen
Sørensen i Sahl

34. iii Søren Jensen Ranzau, * 1734 i Gullev sogn † 1795 i Sahl, Houlbjerg sogn

Han blev gift 2 juni 1762 i Gullev med Helvig Christiansdatter Bachendorph.

iv Ane Jensdatter Ranzou † 16 marts 1770 i Gullev sogn

Hun blev gift i Gullev 10 juni 1760 med Anders Christensen (Bødker)
Trolovet. 02 juledag 1760.
Da Ane Jensdatter Ranzau og Anders Christensen idag agter sig at troloves tilsammen, da underskrevne som forlovere i deres forehavende ægteskab at intet er på nogen af vidnerne bekendt er slægts eller andet som lovlig forhindre dette deres fortsæt - C.N.S. Søren Ladefoged

Død: 21 Mar 1770 blev Anders Christensens kone Ane Ranzau begravet - samme dag blev deres datter Dorthe døbt.

v Sidsel Jensdatter Rantzou * 1737 i Gullev sogn, † 1739 i Gullev sogn
Båren af Maren Nielsdatter fra Bøgeskov, faddere vare Las Mand, Rasmus Hansen, Peder Brusts Kone

69 Anne Jensdatter
  † 1769 Gullev sogn
17 Dec 1769 blev gamle Ane Ranzau begravet i Gullev Kirke

Jens Ranzow på Nygårds sedler

70 Christian Christensen Bachendorph * 10 maj 1688 i Sorring, Dallerup  sogn, † 4 juni 1754 i Gerning sogn
døbt 13 maj 1688 i Dallerup sogn
faddere Leutenant M af Bachendorph, Thomas Jensen, Karen Nielsen af Sorring

Han blev gift med Maren Christensdatter 1717 i Gullev kirke
Han var trompeteter

Matr n3 3 Axelseje i Tind hartkorn 4.0.0.1

I 1736 betaler Christian og Christoffer Bachendorf landgilde 9 rdl. 2 - 13 + arbejdspenge 8-0-0
Kilde: Af  Hvorslev - gernings historie. Anker Vestergaard

Børn:
i Hans Christiansen Bachendorph * 1717 i Tind, Gerning sogn, † 1717 Tind, Gerning sogn
Dom 2 p Trinitatis. Christian Bachendorph af Tind har til dåb fremført Hans båren af Jens Christensens hustru Maren Jensdatter Korup i Gulev, faddere vare barnets farbroder Christoffer Bachendorph, Christen Christensen af Gulev, Jens Knudsens datter Maren af Tind, Søren ??

Begravet 27 oktober 3 uger 2 dage gammel

ii Christian Christensen Bachendorph * 1719 i Tind, Gerning sogn,  † 1722 i Tind, Gerning sogn
ikke døbt i Gerning kirke iflg. Nygårds sedler

iii Christen Christensen Bachendorph * 1722 i Tind, Gerning sogn
5 p. Pasch: Christian Bachendorph af Tind en søn til Daab kaldet Christen, baaren af Christen Nielsens Stifdatter nafnl: Anne i Gulev bye; faddere barnets morbrødre Jens og Søren Christensen Madsen i Gulev, barnets farbroder Christopher Bachendorph i Tind, barnets Moster Kiersten Christensdatter tienende i Nødelund, Søren Tulstrups Kone Maren X i Tind.

iv Anne Christiansdatter Bachendorph * 1724 i Tind, Gerning sogn † sep 1779 i Sahl, Houlbjerg sogn
Dom 3 søndag i fasten. Christian Bachendorph af Tind en datter til dåben navngivet Anne båren af barnets moster Kiersten Christensdatter pige i Gulev, faddere barnets morbrødre Jens og Søren Christensen begge gift i Gulev, barnets farfar gl. Christian Bachendorph, Laurits Spildmand Christensens hustru i Tind, H. Søren Gaards datter Kirsten i Tind

Hun blev gift (1)  1 august 1753 i Gerning med Peder Kieldsen

Hun blev gift (2) med Niels Pedersen Kræmer 

Ormslev gods
Anne Christiansdatter i Sahl
25/10-1779, F. 5b
E: Niels Pedersen Kræmer.
Hendes barn af tidl. ægteskab med
Peder Kieldsen:
• Kirsten Pedersdatter - 22 år.
FM: Hendes mosters mand Søren
Jensen Rantzau.
• Maren Pedersdatter - 19 år.
FM: Niels Sørensen.

v Christian Christensen Bachendorph * 1727 i Tind, Gerning sogn
dom X døbt en søn for ung Christian Bachendorph af Tind blev kaldet Christian, frembåren af pige, barnets moster Kiersten Christensdatter  af Gulev, faddere Jens Christensen barnets morbror i Gulev, Jens Knudsens hustru, Jens i Tind, barnets farbror Melcior Bachendorph i Tind, An Margrethe barnets faster  pige i Tind, Ann X pige i Tind

vi Margrethe Christiansdatter Bachendorph * 1728 i Tind, Gerning sogn
Dom 7 P trinitatis havde Christian Bachendorph af Tind en datter til dåb kaldet Margrethe, båren af  Jens Christensens hustru Maren Aldrup i Gulev, faddere vare Jørgen af Schaarup, Søren X af Gulev, Ole Smed i Gerning, Mette X pige i Tind og barnets farmoder An Elke i Tind

vii X Christiansdatter * 1731 i Tind, Gerning sogn
Se Nygårds seddel vedr faderen, ses ikke i KB

35. viii Helvig Christiansdatter Bachendorf, * 1733 i Tind, Gerning sogn, † 1807 i Levring sogn

Hun blev gift i Gerning 2 juni 1762 med Søren Jensen Ranzou

71. Maren Christensdatter
* 1685 i Nøddelund,  Gullev sogn,  † 6 sep 1753 i Tind, Gerning sogn

Christian Christensen Bachendorph og alle hans børn på Nygårds sedler

72 Christen Nielsen Snedker * 1713, † 12 jan 1760 i Danstrup, Gjerning sogn 

Død 47 år gammel, samme dag hans søn 16 år

Han blev gift 1742 i Gjerning med Kirsten Christensdatter

351. Christen Snedker og Kirsten Christensdatter i Danstrup 1/ 3 -1771 F. 942b
Husmand.
Børn:
• Søren Christensen – 24 år, fæstede huset efter forældrene.
• Niels Christensen – 22 år
• Karen Christensen – 17 år
• Maren Christensen – 16 år
• Anne Christensdatter – 12 år
F.M. For døtrene: Peder Iversen i Gerning

Børn
 i. Karen Christensdatter  * 1742 i Danstrup, Gjerning sogn,  † 1743 i Danstrup, Gjerning sogn
Dåb 25 p trinitatis Christen Nielsen Snedker en datter døbt, kaldet Karen, faddere Søren Snedker, Xten Bonne, Anders Pedersen, Chr. Jørgensens hustru, X X hustru
død 4 mdr. gammel

ii Christen Christensen  * 1746 i Danstrup, Gjerning sogn,  † 1760 i Danstrup, Gjerning sogn
Faddere Michels datter i Stiærkær, Søren Snedker, Søren Thomasen

iii Søren Christensen *  1747 i Danstrup, Gjerning sogn † 1778 i Danstrup, Gjerning sogn
Faddere Niels Sørensens kone i Gjerning, Søren Thomsen, Laurids Skrædder, Jørgen Christensen, Laurids Pedersens kone
417. Søren Christensen Snedker i
Danstrup, ugift, 3/6-1778, F. 118a.
Arvinger:
• Bror Niels Christensen - 29 år.
• Søster Karen Christensdatter
g.m. Mourits Nielsen i Vellev.
• Søster Maren Christensdatter -
24 år; tjener i Houlbjerg.
• Søster Anne Christensdatter -
20 år, tjener degnen i Hvorslev.
FM: for Maren og Anne Peder Iversen
i Gerning.
Opl.: Den afdødes bror fæstede
huset.

iv 36. Niels Christensen
, * 1749 i Danstrup, Gjerning sogn, † 1 maj 1829 i Voldby sogn.

Han blev gift med Bodil Sørensdatter.

v Karen Christensdatter * 1752 i Danstrup, Gjerning sogn, † 16 juni 1809 i Vellev sogn
Frembåret af Søren Pedersens enke fra Hvorslevgård, faddere Rasmus Nielsen, Jørgen Thomasen, Laurids Christensen og x kone (Note: fadder Søren Pedersens enke fra Hvorslevgård er Anne Christensdatter Ostenfeld datter af ane 468 Christen Pedersen ostenfeld)
Begravet Karen Christensdatter - Gaard og ??? Søren Amdisen ? Hustru  død den 16. juni ætat 57 aar 5 maaneder og 2 uger

Hun blev gift (1) 1 maj 1774 med Mouritz Nielsen

Hun blev gift (2) 13 marts 1789 med Søren Amdisen
Den 13. marts 1789 copuleret den unge karl Søren Amdisen og enken Karen Christensdatter

viborg, Houlbjerg, Vellev, Welløw Bye, , 30, FT-1787, B7167
 Mourits Nielsen 59 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Karen Christensdatter 35 Gift Hans Kone
Mads Mouritsen 19 Ugift Børn af første ægteskab
Giertrud Mouritsdatter 16 Ugift Børn af første ægteskab
Christen Mouritsen 7 Ugift Børn af sidste ægteskab
Niels Mouritsen 4 Ugift Børn af sidste ægteskab
Kirsten Mouritsdatter 1 Ugift Børn af sidste ægteskab
Anders Sørensen 24 Ugift Tjenestefolk
Anna Sørensdatter 22 Ugift Tjenestefolk
Christen Lassen 74 Enke Hosbondens Svigerfader Aftægtsmand
Karen Rasmusdatter 27 Ugift Hans Tjenestepige

viborg, Houlbjerg, Vellev, Welløw Bye, , 28, FT1801, B5194
Søren Amdisen 48 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer samt Lægdsmand og Sognefoged
Karen Christensdatter 49 Gift Hans Kone
Christen Mouritsen 21 Ugift Hendes Børn
Niels Mouritsen 16 Ugift Hendes Børn
Mourits Mouritsen 12 Ugift Hendes Børn
Øllegaard Sørensdatter 10 Ugift Deres Børn
Stine Sørensdatter 8 Ugift Deres Børn
Kirsten Sørensdatter 5 Ugift Deres Børn
Peder Lauritsen 21 Ugift Tienestefolk
Giertrud Mouritsdatter 29 Ugift Tienestefolk

949. Karen Christensdatter i Vellev 14/8-1809 F. 819b
 Enkemand: Søren Amdisen Sognefoged
 Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mourits Nielsen:
 • Christen Mouritsen . 29 år
 • Niels Mouritsen – 24 år
 • Mourits Mouritsen – 21 år
 Børn af dette ægteskab:
 • Øllegaard Sørensdatter – 19 år
 • Christine Sophie Sørensdatter – 17 år
 • Kirsten Sørensdatter – 14 år
 T.V. for de 3 umyndige piger: Deres morbror: Niels Snedker i Voldby.
 Oplysninger:
 Enkemanden anmeldte, at hans steddatter Giertrud Mouritsdatter har fået arven efter hendes sal. far.
 Se skifte nr. 371 + 579

Det er datteren Christine Sophie Sørensdatter der blev gift med Anders Rasmussen Hvorslevgård, se noter under ane 56

Mourits Nielsens første hustru, Karen Madsdatter, var datter af Mads Pedersen Ib og Dorthe Sørensdatter I Vellev. Karen Madsdatters mor Dorthe Sørensdatter er søster til Niels Sørensen Annexgården i Gjerning - begge børn af Søren Lassen og Karen Pedersdatter Karmark - som jo er søster til Søren Pedersen Karmark gift med Anne Christensdatter Ostenfeld - datter af ane 468 Christen Pedersen Ostenfeld

vi Maren Christensdatter * 1754 i Danstrup, Gjerning sogn
Dåben ikke fundet
Ved broderens død 1778 tjener hun i Houlbjerg

vii Anne Christensdatter * 1758 i Danstrup, Gjerning sogn
Faddere Ingeborg Jørgensdatter, Mads Ladefoged, Jørgen Jensen
Ved broderens død i 1778 tjener hun præsten i Hvorlsev

73 Kirsten Christensdatter * 1724, † 1770 i Danstrup, Gjerning sogn
Snedkerens enke i Danstrup

Datteren karens dåb 1742

74 Søren Rasmussen  * 1719 i Granslev sogn, † 1751 i Granslev sogn

Han var gift med Karen Thomasdatter

G 240 71 11/12
 290, 28. juni 1751, Granslev
 Søren Rasmussen, død
 Karen Thomasdatter, enke
 Deres børn:
 Bodil Sørensdatter, 5 år
 Ellen Sørensdatter, 4 år
 Rasmus Sørensen, 3 år
 Thomas Sørensen, 1 år
 Zidsel Sørensdatter, født efter faderens død
 Afdødes broder Knud Rasmussen
 En broder Christian Rasmussen var død, uden børn

Børn
i 37. Bodel Sørensdatter, * 1745 i Granslev sogn, † 22 nov 1803 i Voldby
sogn
.

Hun var gift med
Niels Christensen 

ii Ellen Sørensdatter  * 1746 i Granslev sogn

iii Rasmus Sørensen * 1748 i Granslev sogn

iv Thomas Sørensen * 1750 i Granslev sogn

v Zidsel Sørensdatter  * 1751 i Granslev sogn, † 1782 under Bidstrup gods

Under Bidstrup Gods.Ukendt sogn Ukendt: 1 skifteuddrag
G 240 72 8/16
202, 18. marts 1782, ukendt
Zidsel Sørensdatter, død
Hendes søskende afgiver kvittering for arv:
Følgende søskende er nævnt:
Søster Ellen Sørensdatter, ugift
Bodil Sørensdatter ~ Niels Christensen i Danstrup
Rasmus Sørensen i Laurbjerg eller Skjød
Thomas Sørensen i Laurbjerg eller Skjød

Barn i 2 ægteskab
vi Maren Pedersdatter * 1753 i Granslev  

75 Karen Thomasdatter * 1715 i Granslev sogn,  † 1756 i Granslev sogn

Hun var gift med (1) Søren Rasmussen

Hun var gift (2) med Peder Laursen/ Lauritzen G 240 71 11/12

303, 11. marts 1756, Granslev
Karen Thomasdatter, død
Peder Laursen, enkemand
Hendes børn med Søren Rasmussen:
Rasmus Sørensen, 9 år
Thomas Sørensen, 6 år
Bodil Sørensdatter, 11 år
Ellen Sørensdatter, 10 år
Zidsel Sørensdatter, 4 år
Barn med enkemanden:
Maren Pedersdatter, 3 år
De ældste børns farbroder Knud Rasmussen i Granslev

Granslev kirke set fra Bidstrupvej

76. Rasmus Pedersen, * 1706 i Hinge sogn, † 1773 i Hinge sogn
Begravet 10 e. T. 1773 Hinge.
Hinge kirkebog starter først 1736, derfor ingen dåbsnoter før efter dette tidspunkt.

Han blev gift med Anne Christensdatter, gift 16. okt. 1729 i Serup sogn. 
 
Rasmus Pedersen blev kaldt "den yngre/den lille".
Fæstebrev 15/6 1730 efter fader - matr.nr.6a "Vestre Storgaard", Hinge.

Børn:

38. i Peder Rasmussen Storgård, * 1732 i Hinge sogn † 1783 i Hinge sogn
Begravet 9 jul. 1783 i Hinge. 

Han blev gift med (1) Maren Andersdatter, gift 3. okt. 1772 i Hinge. 

Han blev gift med (2) Birthe Marie Laursdatter, gift 18. nov. 1779 i Grønbæk, * 1736 i Ans, † 22 jan 1799 i Hinge Tange Højbjerg sogn begravet 29. januar 1799 i Hinge.

ii Christen Rasmussen  * o 1734 i Hinge sogn, † marts 1760 i Hinge sogn.

Begravet 16 marts 1760 i Hinge

iii Daniel Rasmussen * 1737 i Hinge sogn,  † 1737 i Hinge sogn
Døbt DomQua Simodogeniti 1737 i Hinge, frembåren af Mette Poulsdatter i Fausing, faddere vare  Peder Poulsen ibid, Knud Lauersen, Rasmus Rasmussen, Hans Rasmussen, Peder Pedersens kone og Peder Lauritsens kone alle af Hinge

Begravet 25 aug 1738 i Hinge

iv Daniel Rasmussen * 1738 i Hinge sogn, † 1738 i Hinge sogn
Døbt 14 e. T. 1738 i Hinge, båren af præstens kone, faddere vare Thomas Sørensen, Rasmus Andersen, Laurits Jacobsen, Karen Jacobsdatter og lille Maren Madsdatter til  Niels Clausens alle af Hinge.

Begravet 16 e. T. i Hinge

v Birgitte Kirstine Rasmusdatter * 1739 i Hinge sogn, † 1749 i Hinge sogn
Døbt 23 e. T. i Hinge, båret af Madame Møller, faddere Knud Lauridsen, Peder Lading, Rasmus Overbye, Anne Dorthe og Anne Sophie 

Begravet 12 marts 1749 i Hinge

v Daniel Rasmussen * 1742 i Hinge sogn, † 10 feb 1815 i Elkjær, Vinderslev sogn
Døbt Fest Purificat Mariæ. Knud Lauridsens hustru af Hinge bar barnet, faddere vare Peder Poulsen af Frausing,  Rasmus Overby, Søren Rasmussen, Christen Rasmussens hustru, og Peder Rudstrups hustru alle af Hinge
begravet 18 feb 1815 i Vinderslev

Han blev gift med Anne Kirstine Jensdatter

I folketællingen 1787 har han fået forkert efternavn, samme som sin fader, men familien passer

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Elkier, 27, FT-1787 
Daniel Pedersen 47  Gift Mand Huusmand Nærer Dem af Aul og Binden, Selvejer  
Ane Kierstine Jensdatter 53  Gift Hans Koene    
Mette Kierstin Mikkelsdatter 26  Ugift Hendes Datter af 1ste Ægtesk

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Elkiær, , 5te Familie, FT-1801 
Mette Kirstine Mikkelsen 40  Ugift Madmoder Syer og beboer et Huus med Jord 
Daniel Rasmusen 61  Gift Hendes Forældre    
Ane Kirstine Jensdatter 67  Gift Hendes Forældre

vi Mette Rasmusdatter * 1745 i Hinge sogn
Døbt 8 e. T. 1745 i Hinge. Jens Jensens hustru af Serup bar barnet. Faddere vare Bertel Willumsen, Søren Wandet, Laurids Jacobsen, Knud Andersen og Knud Lauridsens hustruer alle af Hinge 

vii Niels Rasmussen * 1749 i Hinge sogn, † 1756 i Hinge sogn
Døbt almindelig Bededag. Rasmus Overbyes datter Kirsten bar barnet. Faddere vare Christian Sørensen, Knud Lauridsen, Peder Pedersen, Christian Rasmussens hustru og Peder Lauritsens datter Maren alle af Hinge

Begravet 19 e. T. 1756 i Hinge

77. Anne Christensdatter * o 1705 i Serup sogn † 1774 i Hinge sogn
Begravet 21 dec 1774 i Hinge
Serup kirkebog starter 1716, derfor ingen dåbsnoter.

Gammel gravsten på Hinge kirkegård


78. Anders Pedersen Karup, * 1723 i Hinge sogn, † 2. dec. 1798 i Tanghuset Hinge sogn 
Han blev begravet 7. december 1798 i Hinge. 

Han blev gift med Catrine Jensdatter 17 sept 1752 i Løvel

Konf. 1739, 15 år. Jvf. skifter Vind. 3/4 1789 og 3/12 1798.

Viborg, Lysgaard, Hinge, Tanghuset på byens grund, 31, FT-1787
Anders Pedersen, 66 , Gift, husbonde, bonde og husmand har skovauling,
Trine Jensdatter, 56 , Gift, madmoder,
Peder Andersen, 32 , Ugift, deres barn,
Appelone Andersdatter, 24 , Ugift, deres barn,
Christen Pedersen, 15 , Ugift, tjenestefolk,
Niels Jensen, 15 , Ugift, D, vogter fæet

Matr.nr.32a, Hinge, "Tanghuset" - fæstebrev 29/10 1748 efter faderen.
Skovavler Anders Pedersen Karup overtog Tanghuset fra faderen 1748.
De har begge været betydende og slægtsstærke folk i sognet. Han og konen, Cathrine Jensdatter, optræder ofte i KB for Hinge sogn som dåbsvidner m.m.
De havde 4 børn som blev voksne og hjemfarne, selv om den ældste, Maren, allerede døde som 26-årig i 1779, men ikke desto mindre efterlod sig mand og 4 børn

Nogle Aar efter, at Anders P. Karup havde overtaget Tanghuset efter Faderen, blev han af den ny Ejer af Godset, Landsdommer Arnold Dyssel, beskyldt for at have ladet Bygningerne forfalde. Der blev saa afholdt et Syn over disse af tvende Hinge
Mænd, og heraf fremgaar det, at Vaaningshuset el. Raallingen bestaar af 9
Bindinger, Ladehuset af 10 Bindinger og Stald- og Faarehus af 13 Bindinger, som alt er meget brøstfældigt og forfaldent. - Desuden er der et Spærrehus paa 9
Bindinger. . .  Der var til Deling ved Skiftet endnu tilbage 658 Rigsd., saa det har været et meget velhavende Hjem, som selv Gaardene nede i Byen ikke saa nær kunde hamle op med.
Anders Pedersen Karup døde 1798, 75 Aar og 10 Mdr. gl. Da ingen af Anders Karups Børn faar Tanghuset efter Faderen, bliver det solgt til Anders Christensen Snedker fra Hinge for 1000 Rigsd. Det var i 1799.
Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1739 i Hinge.
• Han ejede fæstebrev efter faderen 29 Okt. 1748 i Tanghuset, Hinge sogn.
• Han arbejdede som bonde og med skovavling i Tanghuset i Hinge Sogn

Skifte en bror: 284 Mads Pedersen Karup i Tanghuset. 18.11.1774, fol.111.
A: bror Anders Pedersen Karup sst, søster Margrethe Pedersdatter g.m. Thomas Jensen i Hinge, søster, død, var g.m. Palle Andersen i Midstrup. 2B: Peder, Niels, halvsøster, der var slegfred Marie Hansdatter nu g.m. Johan Lorentsen i Roe.

386 Thomas Jensen i Hinge. 27.11.1792, fol.322B, 328, 329B.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Anders Pedersen Karup i Tanghuset. B: Peder 36, Knud 24, Anne Marie g.m. Anders Lauridsen i Hindberg på Palstrup gods. Første ægteskab med Anne Knudsdatter. B: Jens 40 i Randers.

Skifte: 394 Anders Pedersen i Tanghuset i Hinge sogn. 3.12.1798, fol.343B.
Enkemand efter [Cathrine Jensdatter, skifte 3.4.1789 lbnr.368]. B: Peder Andersen 42 i Skovhuset i Vinderslev sogn, Judith Andersdatter g.m. Niels Hansen i Holm, Abelone Andersdatter g.m. Jens Bjerring i Tange, Maren Andersdatter, [skifte 18.5.1779 lbnr.300] var g.m. Peder Rasmussen i Hinge, [skifte 12.7.1783 lbnr.327]. 4B: Anne Kirstine g.m. Laurids Sørensen, skrædder i Højbjerg, Birthe Kirstine 24 g.m. Peder Pedersen i Hinge, Kirsten 22, Abelone 20.

Børn:

39. i Maren Andersdatter, * o. 1753 i Tanghuset, Hinge sogn † o. 1777 i Hinge  sogn. 

Hun blev gift med Peder Rasmussen Storgård, gift 3. okt. 1772 i Hinge sogn

ii Judith Andersdatter  * 10 marts 1754 i Tanghuset i Hinge sogn † 15 feb. 1827 i Holm, Serup sogn
Døbt 24 marts 1754 i Hinge, Anders Pedersøn Karups barn af Tanghuset frembåren til dåben af hans søster Margrethe og kaldet Judith, faddere Mads Karup af Tanghuset, Thomas Jensen, Søren Rasmussen, Knud Andersens hustru og Christian Sørensens hustru begge af Hinge 

Begravet 22 feb 1827 i Serup

Gift den 28 sep 1781 i Serup, Viborg med Niels Hansen i Holm på Allinggård gods
Hun havde før ægteskabet med Niels Hansen sønnen Anders Andersen, hvis far var Anders Pedersen. Judith var forlovet med ham, men de blev ikke gift.

Hun fik i Medgift fra Tanghuset 2 Stude til 16 Rigsd., 1 Hest 16 R 1 Ko 6 Rigsd., 4 Faar, 2 Lam, et Sølvbæger og Udstyr, i alt 98 Rigsd

Viborg, Hids, Serup, Holm, , 31, FT-1787, B5946
Niels Hansen 33  Gift hosbond bonde, gaardbeboer 
Judith Andersdatter 34  Gift madmoder  
Anders Andersen 8  Ugift hendes søn af første ægteskab  
Marie Nielsdatter 6  Ugift fælles barn  
Mette Nielsdatter 5  Ugift fælles barn  
Jens Nielsen 3  Ugift fælles barn  
Peder Pedersen 38  Ugift tienestekarl  
Ane Christensdatter 23  Ugift tienestepige

Viborg, Hids, Serup, Holm, , 32, FT-1801, B7212 
Niels Hansen 46  Gift Huusbond Bonde, Gaardbeboer, Lægdsmand 
Judithe Andersdatter 47  Gift hans Kone  
Anders Andersen 22  Ugift deres Søn  
Mette Kierstine - 18  Ugift deres Datter  
Hans Nielsen 16  Ugift deres Søn  
Andreas Nielsen 14  Ugift deres Søn  
Povel Nielsen 12  Ugift deres Søn  
Knud Nielsen 10  Ugift deres Søn  
Niels Nielsen 8  Ugift deres Søn  
Catrine Nielsdatter 5  Ugift deres Datter  
Anne Jensdatter 17  Ugift tienestepige

iii Peder Andersen Karup *  18 jan 1756 i Tanghuset i Hinge sogn, † 13 juni 1842 i Skovhusgård, Vinderslev sogn 
Døbt 18 jan. 1756 i Hinge, Anders Pedersøn Karups barn af Tanghuset frembåren til dåben af X datter i Rotterdam og kaldet Peder, faddere vare Palle Andersen af Mistrup, Peder Gregersen af Knudskrog, Thomas Jensen og hustru og Anders Madsens hustru af Hinge

Gift 14 okt 1791 i Svostrup sogn med Mette Marie Nielsdatter

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Skouhuus - Gaarden, , 1, FT-1801, b4468
Peder Andersen 46  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Mette Maria Nielsdatter 34  Gift Hans Kone  
Niels Pedersen 3  Ugift Deres Søn  
Hendrik Powelsen 28  - Tienestefolk  
Ole Christensen 15  - Tienestefolk  
Rasmus Nielsen 11  - Tienestefolk  
Kirsten Nielsdatter 31  - Tienestefolk

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Skovhuus - en Gaard, 1, FT-1834,:
Jens Madsen 45  Gift  Gaardmand 
Anne Catrine Pedersdatter 32  Gift  Hans Kone 
Else Marie Jensdatter 12  Ugift  Deres Barn 
Marie Catrine Jensdatter 10  Ugift  Deres Barn 
Mads Jensen 8  Ugift  Deres Barn 
Peder Jensen 8  Ugift  Deres Barn 
Mette Kirstine Jensdatter 5  Ugift  Deres Barn 
Poul Jensen 3  Ugift  Deres Barn 
Peder Andersen 80  Gift  Konens Fader, som forsørges af Huusfaderen 
Mette Marie Nielsdatter 67  Gift  Konens Moder, som forsørges af Huusfaderen 
Daniel Rasmussen 22  Ugift  Tjenestekarl 
Mette Kirstine Jensdatter 18  Ugift  Tjenestepige

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Elkjer Bye - Skovhuus Gaard, 47, FT-1840, 
Jens Madsen 52  Gift  Gaardmand 
Ane Catrine Pedersdatter 38  Gift  Hans Kone 
Else Marie Jensdatter 18  Ugift  Deres Barn 
Mads Jensen 14  Ugift  Deres Barn 
Peder Jensen 14  Ugift  Deres Barn 
Jens Christian Jensen 6  Ugift  Deres Barn 
Karen Marie Jensdatter 3  Ugift  Deres Barn 
Peder Andersen 85  Gift  har Aftægt 
Mette Marie Nielsdatter 75  Gift  Hans Kone 
Niels Andersen 22  Ugift  Tjenestekarl

vi Abelone Andersdatter * 1762 i Tanghuset Hinge sogn, † o 1840

Gift med Jens Sørensen Berring


Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Tange Bye, , 48, FT-1801, B4461
Jens Berring 63  Gift Hosbonde Sognefoged og Halvgard Beboer og Bonde 
Abelone Andersdatter 32  Gift Hans Kone  
Anders Jensen 19  Ugift Hans Børn  
Ane Kirstine 17  - Hans Børn  
Maren Jensdatter 11  - Hans Børn  
Søren Jensen 10  - Hans Børn

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Tange - en Gaard, 12, FT-1834, B4474
Søren Jensen 44  Gift  Gaardmand 
Marthe Cathrine Nielsdatter 45  Gift  Hans Kone 
Niels Sørensen 16  Ugift  Deres Barn 
Christen Sørensen 14  Ugift  Deres Barn 
Peder Sørensen 12  Ugift  Deres Barn 
Anders Sørensen 8  Ugift  Deres Barn 
Niels Christian Sørensen 6  Ugift  Deres Barn 
Andreas Sørensen 3  Ugift  Deres Barn 
Kjerstine Marie Sørensdatter 19  Ugift  Deres Barn 
Apelone Andersdatter 71  Enke(mand)  Inderste og Aftægtskone

v Jens Andersen * 1766 i Tanghuset i Hinge sogn † før 1789
Døbt dom Judia. Anders Karups søn døbt og kaldet Jens. Båren af Rasmus Poulsens hustru, faddere Niels Jensen, Søren Andersen, Peder Wojer
 

vi Inger Andersdatter * 1771 i Tanghuset i Hinge sogn † 1771 i Hinge sogn

79. Catrine Jensdatter * 11 marts 1731 i Aastrup, Løvel sogn, †  marts 1789 i Tanghuset, Hinge sogn.
1731 i Aastrup, Løvel sogn † 1789 i Hinge sogn
Dåb: Midfaste s. 1731 har Jens Erichsens barn i Åstrup i kirke fremdøbt kaldet Chatrine. Birrette Pedersdatter bar. Testes Jeppe Ladefoged. .Nils? Jacobsen. Peder Erichsen. Karen Larsen
Begravet 11 marts 1789 i Hinge

Jfr. skifte Vind. 3/4 1789. 
368 Cathrine Jensdatter i Tanghuset i Hinge sogn. 3.4.1789, fol.249.
E: Anders Pedersen Karup. B: Peder Andersen, Judith Andersdatter g.m. Niels Hansen i Holm på Allinggård gods, Abelone Andersdatter, Maren Andersdatter, [skifte 18.5.1779 lbnr.300] var g.m. Peder Rasmussen Storgaard i Hinge, [skifte 12.7.1783 lbnr.327]. 4B: Anne Kirstine 16, Birthe Kirstine 14, Kirsten 12, Abelone 10. FM: født værge Daniel Rasmussen i Elkær, stedfar Peder Pedersen i Hinge.

Tange sø med sognene omkring

82. Anders Jensen, * 0. 1680 i Vinderslev sogn, †  1735 i Kjellerup, Hørup sogn

Han blev gift med Else Hansdatter Meilhede. 

Note: Kjellerup kirkebog starter først 1722, derfor ingen dåbsnoter til de to første børn

Børn:

41. i Kirsten Andersdatter * 0. 1710 i  Kjellerup, Hørup sogn 

Hun blev gift med Søren Pedersen gift 14 aug 1749 i Hørup kirke.

ii Hans Andersen, * o. 1714 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Fæster i Thorning.

iii Niels Andersen. * 1729 i Kjellerup, Hørup sogn †  1806 i Almtoft, Hørup sogn
 1729 Dom. Bergisima blev Anders Jensen og hustru Else Hansdatter af Kiellerup deres liden søn døbt Niels Andersen

Han blev gift 1 jun 1755 med Maren Christensdatter
Den 8 jan. blev Niels Andersen (1729-1806) og Maren Christensdatter (1731-1810) trolovede. Den første er fra Kjellerup den anden er fra Thorning. Den 1. juni blev Niels og Maren copulerede i Thorning Kirke. De fik 7 børn.

Fæster i Kjellerup senere i Almtoft
Kilde: Slægtsbog for Kiellerupslægten udarbejdet af Carl Kiellerup Lassen fra 1960-80

83. Else Hansdatter Meilhede* o. 1700 i Kjellerup  sogn † 1759 i Hørup sogn
Else Hansdatter er i 1741 gudmor til datteren Kirstens søn.


Hørup kirke Den nuværende kirke er opført i 1874 i granitkvadre, efter den gamle romanske kirke der brændte efter lynnedslag i 1872.


84. Mads Mogensen, * fe1697 i Ll. Impgaard Thorning sogn † aug. 1751 i Thorning sogn, begravet 5. sep. 1751 i Thorning kirke.
Dåbsnoter ulæselige

Han blev gift med Kirsten Mikkelsdatter .
18 april 1717: Mads Mogensen og Kirsten Michelsdatter copulerede.   
 
Mads Mogensen overtog efter faderen fæstet på boelsstedet Lille Impgård af hartkorn 3 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. og drev ejendommen indtil sin død. Fæstet overgik derefter til den yngste søn Anders, der nævnes her 1767. Ejendommen hørte da under Kjærsholm gods, hvortil der i årlig landgilde svaredes 1 rdr. 2 mk. , ligesom fæsteren skulle gøre ugedagsarbejde (hoveri) til hovedgården.
 
Børn:

i Christen Madsen, * dec. 1717 i Ll. Impgård Thorning sogn, † 1720 i Ll. Impgård Thorning sogn
Døbt 19 dec, Mette Michelsdatter bar barnet, testes Hans Iversen, Christen Andersen, Karen Nielsdatter, Inger Gregersdatter

ii Christen Madsen, *  mar. 1720 i Ll. Impgård Thorning sogn.
Døbt 2o marts. Anne Michelsdatter bar det, testes Laurits Nielsen, Anders Marcussen, Maren Poulsdatter, Anne Pedersdatter

iii Mikkel Madsen, * nov. 1721 i Ll. Impgård Thorning sogn.
Døbt 16 nov, Kirsten X datter bar det, resten udtværet og utydeligt

42. iv Mogens Madsen, * jan 1724 i Ll. Impgaard Thorning sogn, † 1796 i Thorning sogn. 

Han blev gift med (1) Zidsel Andersdatter, gift 13 jul 1751 i Thorning sogn, * 1719 i Thorning sogn, † okt. 1752 i Thorning sogn.

Han blev gift med (2) Johanne Thomasdatter, gift 14 jan 1752 i Thorning sogn

v Niels Madsen, * Oktober 1725 i  Ll. Impgård Thorning sogn.
Døbt 4 november Maren Laustdatter bar barnet, testes Christen Nielsen, Jens Laustsen

vi Anders Madsen, * 4 jan 1728 i Ll. Impgård Thorning sogn .
Inger Jensdatter af Emtgård bar barnet, testes Christen Nielsen, Jens Lauersen, Maren Sørensdatter, Karen Pallesdatter

85. Kirsten Mikkelsdatter, * o. 1681 i Ungstrup, Thorning sogn, † 16 jul 1765 i Ll. Impgård Thorning sogn, Begravet 31. juli 1765 i Thorning kirke
Hun er iflg. aldersangivelsen ved dødsindførslen i kirkebogen født ca. 1681, men det må formodes, at aldersangivelsen er lidt høj, og at hun måske er født senere.

Tæt uden for Thorning ved herregården Nederkjærsholm blev Tange å reguleret i 1941. Under gravearbejdet stødte man på kraniet af en urokse, tidsfæstet til yngre stenalder. Kraniet er udstillet på museet og anvendes af museumsforeningen som bomærke.

86. Thomas Thomsen , * apr. 1697 i St. Impgaard, Thorning sogn, † o. 1770 i Thorning sog

Døbt 18. april 1697 i Thorning sogn, faddere Peder og Niels Andersen, Rasmus Pallesen fra Impgårde samt Anne Rasmusdatter og Inger Gregersdatter begge af Thorning
Begravet 7. januar 1770 i Thorning kirke.  

Han blev gift med Inger Jensdatter gift 14. okt. 1725 i Impgaard, Thorning sogn.

Thomas Thomsen var efter faderen fæster af St. Impgård, hvor han nævnes i en jordebog 1767 sammen med sønnen Jens. Gårdens samlede hartkorn var 2 tdr. 6 skpr. 1 fjdkr. 1 alb., og den årlige landgilde, der svaredes til Kjærsholm var på 3 rdr. og 12 pund smør.
   
Fæsteorversigt 1786

Børn:

i Laurits Thomsen, * feb. 1726 i St. Impgård, Thorning sogn † 1795 i Impgårde, Ungstrup, Thorning sogn
Anne Poulsdatter af Ravnholdt bar det, testes Jens Jensen, Peder Olesen, Mette Pedersdatter, Anne Nielsdatter

Han var gift med Maren Hansdatter

Skifte: 10 Laurids Thomsen Impgårde i Ungstrup. 9.6.1795, side 81, 89, 95.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Hansen i Elsborg, Frederik Jensen i Ungstrup. A: bror Jens Thomsen i Impgårde, bror Thomas Thomsen, død. 1B: Thomas 27, søster Johanne Thomasdatter, død, var g.m. Mogens Madsen i Torning. 5B: Mads i Skræ, Thomas 25 i Torning, Anne, enke efter Anders Bødker i Torning, [skifte 16.3.1795 lbnr.9], Kirsten 26, Inger 24.

ii Anne Thomasdatter, * aug. 1727  i St. Impgård, Thorning sogn.
 Døbt 7 september. Anne Poulsdatter af Ravnholdt bar det, testes Jens Jensen, Palle Christensen, Søren Michelsen

iii Jens Thomasen, *  4 oktober 1729 i St. Impgård, Thorning sogn  † okt 1729 i Impgård, Thorning sogn. begravet 5 oktober 18 timer gammel

43. iv Johanne Thomasdatter, * jul 1731 i St. Impgaard Thorning sogn, † nov. 1779 i Thorning sogn. 

Hun blev gift med Mogens Madsen, gift 14 jan 1752 i Thorning sogn.

v Dorethe Thomasdatter, * jan 1735 i St. Impgård, Thorning sogn 
Dåb 6 feb (her bliver faderen kaldt Thomas Impgaard). Karen Sørensdatter bar det, testes hans Jacobsen, Maren Jensdatter, Karen Michelsdatter

vi Jens Thomsen, * mar. 1737 i St. Impgård, Thorning sogn  † 1814 i Impgård, Thorning sogn
Døbt 14 marts. Karen Sørensdatter bar det, Jens Christensen, Anders Hansen, Kirsten Andersdatter, Anne Marie Hansdatter

Han blev gift med Karen Mouritzdatter

Jens nævnes flere gange i skifteuddrag fra Aunsbjerg - især vedr familie-medlemmer. Han bliver også kaldt Jens Impgård

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Impgaard, 102, FT-1787 
Jens Thomasen 51  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer   
Karen Mouritzdatter 46  Gift Madmoder   
Ane Catr. Jensdatter 15  Ugift Barn af 1ste ægtesk.    
Dorte Jensdatter 13   Barn af 1ste ægtesk

Viborg, Lysgaard, Thorning, Impgaard, , 1ste Familie, FT-1801 
Jens Thomasen 64  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Karen Mouritsdatter 60  Gift Hans Kone    
Dorthe Jensdatter 25  Ugift Deres Børn    
Inger Jensdatter 34  - Deres Børn    
Ane Johanne Jensdatter 1  - Dennes Slegfred Barn

vii Thomas Thomsen, * mar. 1742 i St. Impgård, Thorning sogn † 1788 i Impgård, Thorning sogn
Døbt 27 marts. Else Jensdatter bar det, testes Poul Jensen, Mads Hansen, Ane Elisabeth X, Karen Michelsdatter

Han blev gift 1) 1765 m/Dorthe Nicolajsdatter 1742-1772,

Han blev gift (2) i Lysgaard 1776 med Maren Jacobsdatter, begr 1795, 59 år.

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Impgaard, 103, FT-1787 
Niels Nielsen 48  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer  
Inger Jensdatter 48  Gift Madmoder    
Ane Johanne Nielsdatter 13   Deres Datter   
Johanne Nielsdatter 70  Enke Hosbond. Moder Indsidder og Fattig   
Thomas Thomasen 47  Gift Mand Indsid. og gaaer i Dagleie   
Maren Jacobsdatter 48  Gift Kone

87. Inger Jensdatter, * okt. 1701 i Ravnholdt, Thorning sogn, † o. 1766 i St. Impgaard, Thorning sogn,
Døbt 30. oktober 1701 i Thorning sogn, faddere var Knud Nielsen, Christen Jensen, Birgitte Jensdatter og Johanne Jensdatter.
 
Begravet 7. januar 1770 Thorning sogn.

Thorning kirkes indre

88. Willum Michelsen , * 27. jun. 1706 i Thorning sogn, † jul 1776 i Thorning sogn. 
Døbt 27. juni 1706 Thorning sogn. XX, Peder Sørensen, Dorthe Madsdatter, Dorthe Lauridsdatter
Begravet 4. august 1776 i Thorning sogn

Han blev gift med (1) Karen Jensdatter, * 1716 i Thorning sogn, † 25. apr. 1742 i Thorning sogn.

Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, * 1716 i Thorning sogn, † 7. nov. 1746 i Thorning sogn.
1746, ? Nov., begr. Willum Michelsens hustru, Anne Christensdatter, 30 år.

Han blev gift med (3) Anne Lauritsdatter, gift 8. feb. 1747 i Thorning sogn, * 1719 i Ungstrup, Thorning, † 20. apr. 1749 i Thorning sogn. 
1746, 29. Nov., trol Willum Michelsen af Torning og Anne Lauritzdatter i Ungstrup
(cop, 8. Feb. 1747)

Han blev gift med (4) Anna Jespersdatter (Jepsdatter), gift 26. okt. 1749 i Thorning sogn

Han blev gift med (5) Karen Nielsdatter, gift 17. aug. 1760 i Elsborg, * 1694 i Thorning sogn, † 5. jan. 1772 i Thorning sogn.

Mandskabs-oversigt for Kiersholm Gods - Paasken 1780" (= Lægdsrulle-oversigt) dels "General-Extract af Kiersholms Gods Fæste-Protokol - 30. Marti 1786". 
Vedr. Willum-familien - de er begge anført i afsnittene om "Thorning Bye" i bogen ”Fra Hinge sogn”
 Sædvanlig Hoverie til Kiersholm

Børn i første ægteskab:
Inger Willumsdatter * apr 1741 i Thorning sogn 
† juni 1782 i Thorning sogn
1741, 4 Apr, dåb Willum Michelsens barn Inger. Margrethe Jensdatter bar det. Faddere Peder og Christen Michelsen, Sidsel Andersdatter, Anne Michelsdatter

Gravlagt 9 juni 1782

Hun blev gift med Bertel Andersen 

Børn i andet ægteskab
Anna Catharina Willumsdatter  * 1746 i Thorning sogn
Båren af Anna Jespersdatter, testes Thomas X, Niels Pedersen, Christen Nielsen, Tidspunkt ulæseligt. Maren Jørgensdatter, Anne Christensdatter


Børn i tredie ægteskab:
Michel Willumsen * 1749 i Thorning sogn  † 1749 i Thorning sogn
Dåb16 Apr, Willum Michelsens barn i Torning, Michel Båret af Anna Elizabeth From, Faddere Peder Michelsen, Christen Michelsen, Jens Madsen, Johanna Jørgensdatter, Maren Jørgensdatter


11 Maj1749, begravet Willum Michelsens barn Michel i Torning, 4 uger                   

Børn i fjerde ægteskab

Karen Willumsdatter * 1750 i Thorning sogn † 1751 i Thorning sogn
begravet 14 oktober død 1½ år gammel
Har kun fundet dødsfaldet, ikke dåben

44. ii Jesper Willumsen, * feb. 1752 i Thorning sogn, † 5 mar 1827 i Thorning sogn. 

Han blev gift med Ane Sofie Christensdatter (Strangelsdatter), gift 21. jun. 1776 i Thorning sogn.

 iii Michel Willumsen *  20 Jul 1755 i Thorning sogn,
Dåb 20 juli 1755 Willum Michelsens søn af Torning, Michel. Båren af Anna Maria Nielsdatter af Torning. Faddere Søren Andersen af Torning, Hans Nielsen ibid,
Michel Christensen i præstegården, Maren Jørgensdatter, Mette Jacobsdatter.

89. Ane Jespersdatter (Jepsdatter), * 1723, † 27 jan 1760 i Thorning sogn. 
Kirkebogen: 1749, 4 Jul, trol Willum Michelsen og Ane Jespersdatter i Torning (cop 26 Okt) 
Begravet 27. januar 1760 i Thorning sogn

Thorning kirke

90. Strange Christensen, * i Over Frederiksmose, Thorning sogn † i Over Frederiksmose, Thorning sogn.
Han er fadder i 1772 til Susanne Gantzhorn sammen med Philip Moratz og Christina Krigerin. De øvrige var kartoffeltyskere, han figurere ikke i oversigten af slægter fra Tyskland, men har sikkert haft et tæt arbejdsfælleskab med dem, siden han er fadder.

Børn:

45. i Ane Sofie Christensdatter (Strangelsdatter),  * o. 1750 i Stenrøgel, Thorning sogn † 18. mar. 1818 i Thorning sogn. 

Hun blev gift med Jesper Willumsen, gift 21. jun. 1776 i Thorning sogn.

ii Christen Strangelsen *  i Stenrøgel, Frederiksmose, Thorning sogn
Er fadder ved mange af børnene


91. NN

Sten Steensen Blicher var præst i Thorning kirke

92. Søren Nielsen Kierkegård, * dec. 1706 i Elsborg Sogn, † mar. 1783 i Elsborg sogn.  
D. 2. januar blef Niels Kierkegaards Søn døbt og kaldet Søren, Søren Haagårds hustru bar barnet. (faddere ikke angivet)

Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter Tange, gift 2 jul 1741 i Elsborg, † feb. 1747 i Elsborg
Hun blevet begravet d. 22. februar 1747 sammen med et dødfødt barn

Han blev gift med (2) Anna Nielsdatter, gift 4. jun. 1747 i Elsborg
Højbjerg - Elsborg kirkebog 1747: Dom. Cantate blev Søren Kierkegaard og Anne Nielsdatter af Elsborg trolovede.
Dom 1. p. Trinit bleve næstmældte Persohner copurede. Text: v. Lucas 16 v. 29. n. s
 .
Søren Kierkegård var Gårdmand i Elsborg by og sogn.
  
Elsborg kirkebog 1784: Onsdagen  10de Marti blev Søren Kierchegaard af Elsborg begraven i Hans Alders var 77 år.

Børn i første ægteskab

i Niels Sørensen Kierkegård, * aug. 1741 i Elsborg sogn, † 28 maj 1801 i Kjellerup, Hørup sogn
Døbt 20 aug. Dom post trinitatis blev Søren Nielsen Kierkegaards søn døbt og kaldet Niels. Hans søster Anne bar det, faddere vare Inger Madsdatter, Else Jensdatter, Søren Tange, Kirstine Jørgensdatter, Peder Nielsen Kierkegaard alle af Elsborg

Han var gift 24 juni 1774 i Hørup med (1) Maren Jensdatter

Han var gift (2) med  Birgitte Jensdatter

Han var gift 23 maj 1798 i Hørup med (3) med Maren Andersdatter

Viborg, Lysgaard, Hørup, Hørup sogn, Kiellerup, 29, FT-1787 
Niels Sørensen 46 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Biridt Jensdatter 35 Gift Madmoder  
Søren Nielsen 11 Barn af 1ste Ægteskab   
Kirsten Nielsdatter 8 Barn af 1ste Ægteskab   
Jens Nielsen 4   Barn af sidste Ægteskab   
Inger Marie Nielsdatter 1 Barn af sidste Ægteskab 
Anne Andersdatter 19 Tieneste Pige

Viborg, Lysgaard, Hørup, Kjellerup - Udflyttede, , 18 Familie, FT-1801 
Niels Sørensen 60  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer  
Maren Andersdatter 30  Gift Hans Kone    
Jens Nielsen 16  Ugift Deres Børn    
Kristen Nielsen 11  - Deres Børn    
Marie Nielsdatter 15  - Deres Børn    
Kathrine Nielsdatter 2  - Deres Børn 

ii dødfødt, * 13. feb. 1747 i Elsborg sogn, † 13. feb. 1747 i Elsborg sogn.
Den 22 februar blev Søren Kirkegaards hustru og dødfødte barn begravet, født 12 feb. 

Børn i andet ægteskab:

ii Niels Sørensen Kierkegård (Moesgaard), * mar. 1748 i Elsborg sogn † 28 maj 1801 i Hørup sogn .
Dåb 20 marts, ingen faddere nævnt
Oprindelig kaldet Kierkegaard - senere Moesgaard.

Niels Sørensen/ Moesgaard købte i 1795 Mosegaarden, matrikel 10, til selveje (Kilde Bjerrum).  Niels giftede sig til navnet Moesgaard i sit første ægteskab

Gift 1) Elsborg 1779 med Karen Andersdatter, Elsborg, begr 1800, 43 år, f.1757, d.a. Anders Moesgaard.

Gift 2)  Vium 1800 med Maren Nielsdatter, født 1776, Vium - død 1852 som aftægtskone, d.a. Niels Nielsen og Maren Nielsd., Kokhusene, Vium.

Folketælling i Elsborg sogn 1787.
Den 12.familie under Elsborg sogn:
Anne Nielsdatter , madmoder  65 år,  enke
Søren Sørensen , søn 30 år,  ugift
Hans Sørensen, søn 24 år, ugift
Anne Sørensdatter, datter, 15 år, ugift

Folketælling i Elsborg sogn 1801.
Søren Sørensen, 41 år, gift gårdbeboer
Karen Jensdatter, 31 år gift hans kone
Deres børn:
Søren Sørensen, 3 år
Jens Sørensen, 1 år
Anders Hansen, 24 år, ugift
Anne Nielsdatter , 81 år mandens moder, enke.

Se  "Brd Andersen - Optegnelser fra Randrup Gods, specielt Vinkel Sogn - Viborg 1907" vedr matr 3b, Horsdal, hvor der er anført en del oplysninger vedr datteren Maren, født Elsborg 1810 og hendes ophav. Maren blev gift 1843 med Anders Rasmussen, matr 3 b, Horsdal.
Sidstnævnte par blev forældre til forfatterne "Brd Andersen".

iv Peder Sørensen, * mar. 1750 i Elsborg sogn.  † 1822 i Elsborg sogn
Døbt 23 marts, båren af Christen Lauridsens stiftdatter Maren, boende i Viborg, faddere vare Oluf Nielsen, Niels Kierkegaard, Niels Jensen, Søren Jacobsens hustru og Mads Mikkelsens hustru alle af Elsborg

Ved brylluppet kaldt "Peder Snedker".
Gift Elsborg 1785 med Ane Olesdatter Elsborg, f. 1758, datter af Ole Hartvigsen Moesgaard, Elsborg.
De var blevet trolovet og gift i maj-juni 1785, mølleren Jens Fogh fra Højbjerg Mølle var en af forloverne

Peder Sørensen Kierkegaard havde i 1796 købt jord til selveje, hartkorn 0-2-0-0, 180 rigsdaler.   
 Kilde: Paul Bjerrum Pedersen: Da Elsborgs bønder blev selvejere. Fra Bjerringbro kommune: meddelelser fra lokalhistorisk arkiv 1984, s. 9-24.

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 13, FT-1787 
Jens Sørensen 36  Gift Mad Fader Bonder og Gaard Beboer  
Else Jacobsdatter 39  Gift Hans Hustrue   
Eskild Pedersen 14  Ugift Tieneste Karl  
 Ellen Andersdatter 15  Ugift Tieneste Pige 
Peder Sørensen 36  Gift Mad Fader Indsidder og Snedker  
Ane Olufsdatter 30  Gift Hands Hustrue   
Oluf Pedersen 2  Ugift Søn af 1ste ægteskab

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 29, FT-1801 
Peder Sørensen 51  Gift Mand Snedker og Huusmand med Jord  
Ane Olesdatter 42  Gift Hans Kone   
Søren Pedersen 13  Ugift Deres Børn  
Ane Kirstine 10  - Deres Børn   
Karen Olesdatter 40  Ugift Konens Søster

v Jens Sørensen, * 12. okt. 1752 i Elsborg sogn.
† 1813
Døbt 12 oktober, båren af Niels Kierkegaards hustru, ingen faddere nævnt

Gift  i Levring 1784 med Else Jacobsdatter
 Forlover Fæstemandens bror Niels Sørensen Mosgaard af Elsborg
Else tjente før brylluppet hos sin mands kommende svigerinde Ane Olufsdatters bror Hartvig Olufsen

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 13, FT-1787 
Jens Sørensen 36  Gift Mad Fader Bonder og Gaard Beboer  
Else Jacobsdatter 39  Gift Hans Hustrue  
 Eskild Pedersen 14  Ugift Tieneste Karl   
Ellen Andersdatter 15  Ugift Tieneste Pige   
Peder Sørensen 36  Gift Mad Fader Indsidder og Snedker 
Ane Olufsdatter 30  Gift Hands Hustrue  
Oluf Pedersen 2  Ugift Søn af 1ste ægteskab

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 23, FT-1801 
Jens Sørensen 49  Gift Mand Inderste og Daglejer  
Else Jacobsdatter 56  Gift Hans Kone


46. vi Jacob Sørensen
, * 5. mar. 1755 i Elsborg sogn, † 1. okt. 1805 i Ungstrup, Thorning sogn. 

Han blev gift med Karen Sørensdatter, gift 9. mar. 1781 i Thorning sogn.

vii Søren Sørensen Kierkegård, * okt. 1757 i Elsborg sogn.
Døbt 3 nov. Båren af Maren Smeds, faddere Skoleholder Christen Salling, Niels Kierkegaard, Mikkel Madsen alle af Elsborg

Han blev gift med Karen Jensdatter gift 28 okt 1796 i Thorning,  * 1770 i Ungstrup, (Hun var datter af Jens Christensen Østergaard og Else Marie Andersdatter)  * maj 1770 i Thorning,  † 1851 i Elsborg.

I 1800-tallet var der en del, der bar navnet Kirkegaard i Elsborg sogn, de fleste var efterkommere af Søren Sørensen Kirkegaard, Ca. 1862 var de tilsyneladende fraflyttet slægtsgården Ilsøgaard, hvor Søren Sørensen Kirkegaard og sønnen Jens Sørensen Kirkegaard havde boet på matrikel 9a, og måske også slægten længere tilbage.

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 12, FT-1787 
Ane Nielsdatter 65  Enke Mad Moder Bonde og Gaard Fæster  
Søren Sørensen 30  Ugift Søn Af 1ste ægteskab  
Hans Sørensen 14  Ugift Søn Af 1ste ægteskab  
Ane Sørensdatter 15  Ugift Datter Af 1ste ægteskab 

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 26, FT-1801 
Søren Sørensen 41  Gift Hosbonde Selwejerbonde Gaardbeboer 
Karen Jensdatter 31  Gift Hans Kone  
Søren Sørensen 3  Ugift Deres Sønner   
Jens - - 1  - Deres Sønner   
Anders Hansen 24  Ugift Tienestekarl Land Soldat 
Ane Nielsdatter 81  Enke Moderens Moder 

Sønnen Søren Sørensen Kierkegaard, f. 1798, var lærer og kirkesanger i Thorning 1822-61. Død i 1870.

viii Kirsten Sørensdatter, * aug. 1760 i Elsborg sogn † 11 marts 1861 i Brandstrup, Vindum sogn
døbt 11 e. T. i Elsborg, frembåren af en pige i Fruerlund kaldet Anne Margrete, faddere vare Niels Kierkegaard, Anders Moesgaard og Ole Kierkegaards karl Søren, præsten Ole Sadolin.

Gift 1) Elsborg 1782 med John Pedersen, Brandstrup.

Gift 2) o.1790 med Anders Laursen (Horsdal), matr nr 3, Horsdal, Vinkel Sogn. 
1790 trolovet i Brandstrup med Anders Laursen Horsdal fra Vinkel, forlover Kirstens bror Peder Sørensen Elsborg.. Gaardmand i Brandstrup by. Hun havde børn med begge mænd. Kirsten blev 90 år gl., hun døde i 1851, hun boede da på gården i Brandstrup hos sin søn, John Andersen Horsdal, f. 1795

Ved Folketællingen  1801 boede parret i Brandstrup.  Anders Laursen er født o.1753, død i Brandstrup 1836 hos søn John Andersen.
Nævnte oplysninger bl.a. iflg "Karen Marie Christensensen - Optegnelser fra Randrup Gods, specielt Vinkel Sogn - udg 1961" -  vedr matr 3, Horsdal

ix Hans Sørensen, * jan 1764 i Elsborg sogn
døbt F.Circ. Frembåren af Anders Vestergaards datter Inger. Faddere XX, Anders Vestergaard, Ole Moesgaard og Niels Kierkegaards hustru Kirsten. Præsten O. Sadolin

x Anna Sørensdatter, * 9 jul 1769 i Elsborg sogn 
døbt 7.e.T. 1769 i Elsborg. frembåren af Niels Kirkegaards datter Kirsten. Faddere Peder Nielsen, Niels Dysing?, Anders Vestergaard og Hartvig Pedersens hustru alle af Elsborg 
      
93. Anna Nielsdatter, * 1723, † 24. apr. 1803 i Elsborg sogn.  
Anne Nielsdatter er født omkring 1723 i Elsborg, men der er et tomrum i kirkebogen 1711 - 1737, så hendes dåb kan ikke findes.
 
Elsborg kirkebog 1803: Den 24de April døde i Elsborg Søren Kierkegaards Enke Ane Nielsdatter, 80 år gammel, blev jordet den 30te ejusdem.

Kilde: Thorbjørn Bertelsen

Viborg amt

94. Søren Andersen Rytter,   * dec. 1734 i Ungstrup Bye Thorning sogn † 19. dec. 1809 i Thorning sogn 
Døbt den 19de december.  Anders Nielsens barn i Ungstrup døbt Nafnlig Søren. Sidtzel Sørensdatter bar den, Test: Knud Thomasen, Jens Michelsen, Johanne Christensdatter, Johanne Pedersdatter.

 Den 26de December begravet Søren Andersen Rytter i Ungstrup, døde den 19de ejusdem gl. 76 Aar
 
Han blev gift med (1) Marie Catrine Christensdatter, gift 15 jul 1769 i Thorning 
Den 8. maji blev Søren Andersen og Maria Catrina Christensdatter af Ungstrup trolovede. Forlovere: Peder Andersen og Niels Larsen. Den 15 julii blev de copulerede i Thorning kirke

Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, gift 24. okt. 1794 i Thorning, * 1742 i Skræ
Torning kirkebog 1794, 16. Sep., trol Enkemand Søren Andersen Rytter i Ungstrup og Pigen Maren Jensdatter i Skræ.
Forlovere Anders Rytter i Ungstrup og Chriesten Skou i Skræ.Cop 24 Okt 1794
 
Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Ungstrup, 26, FT-1787 
Anders Sørensen 25  Gift Hosbonde Bonde og Gaard Beboer
Ane Jensdatter 28  Gift Madmoder   
Anders Nielsen 25  Ugift Tieneste Karl  
Kirsten Christensdatter 19  Ugift Tieneste Pige  
Søren Andersen 54  Gift Mand Aftægts mand  
Marie Catrine Christensdatter 54  Gift Kone Aftægts Kone

Viborg, Lysgaard, Thorning, Ungstrup [Bye], , 9de Familie, FT-1801 
Søren Andersen 66  Gift Mand Aftægtsfolk paa Gaarden
Maren Jensdatter 50  Gift Hans Kone Aftægtsfolk paa Gaarden 
Mette Kirstine Mikkelsdatter 6  Ugift Mandens Datter Datter 
  
Børn i første ægteskab:

i Maren Sørensdatter Rytter, * maj 1760 i Ungstrup, Thorning sogn. † jun 1849 i Thorning sogn
Døbt 11 maj 1760 i Thorning. Gudmoder Moderens søster i Hvam.. Faddere Niels Andersen, Ungstrup., Anna Pallesdatter, Jens Christensen, ibid, Christen Larsen, ibid, Anders Jensen.
Begravet 01 JUL 1849 i Thorning. 

Hun blev gift med Peder Andersen, gift 20 aug 1778 i Thorning, Viborg.
Peder Andersen, Graagaard og Maren Sørensd., Ungstrup. Forlov: Peder Andersen, ibid og Berthel af Synder Knudstrup. Trolov: 4/7 1778.

Maren = "Heksen Maren Graa" - jfr. artikel i "Fra Viborg Amt - Aarbog 1957" om Maren og hendes børn.
    
Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Graae - en Gaard, 1 - 82, FT-1834 
Christen Pedersen 43  Gift  Gaardmand 
 Mette Christensdatter 33  Gift  Hans Kone  
Peter Christensen 11  Ugift  Deres Barn  
Marie Christensdatter 8  Ugift  Deres Barn  
Ane Margrethe Christensdatter 6  Ugift  Deres Barn  
Birgithe Christensdatter 3  Ugift  Deres Barn 
 Anders Nielsen 27  Ugift  Tjenestekarl  
Christine Jensdatter 26  Ugift  Tjenestepige  
Maren Sørensdatter 74  Enke(mand)  Inderste og Aftægtskone 
Maren Jacobsdatter 41  Ugift  Inderste, ernærer sig af Strømpestrikning

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Bøgild - et Huus, 171.67, FT-1845 
Niels Hansen Juul 45  Gift  Huusmand. Muursmæster Vium, Viborg Amt 
Marie Kirstine Pedersdatter 49  Gift  hans Kone her i Sognet [Thorning, Viborg Amt] 
Zidsel Kirstine Jensdatter 23  Ugift  Konens uægte datter her i Sognet [Thorning, Viborg Amt] 
Else Marie Nielsen 10  -  deres Børn her i Sognet [Thorning, Viborg Amt]
 Mette Marie Nielsen 8  -  deres Børn her i Sognet [Thorning, Viborg Amt] 
Bodil Kirstine Nielsen 6  -  deres Børn her i Sognet [Thorning, Viborg Amt] 
Maren Sørensdatter 86  Enke  Aftægtskone og Konens Moder her i Sognet [Thorning, Viborg Amt]

47. ii Karen Sørensdatter
* 31. maj 1761 i Thorning sogn, † 23. mar. 1840 i Kjersholm mark Thorning sogn. 

Hun blev gift med (1) Jacob Sørensen, gift 9. mar. 1781 i Thorning sogn 

Hun blev gift med (2) Anders Michelsen, gift 5. dec. 1806 i Thorning sogn, * 4. jun. 1769 i Ildkum Thorning sogn, † 13. dec. 1845 i Thorning, begravet 21. december 1845 i Thorning kirke.

iii Anders Sørensen Rytter * apr. 1763 i Thorning sogn  † 16 april 1812 i Thorning sogn
Døbt 1 maj 1763. Gudmoder Mette Kirstine Christensdatter, moster fra Hvam. Faddere Anna Andersd., Ungstrup, Christen Larsen, ibid, Jens Christensen, ibid, Jens Mikkelsen, ibid.

Anders Sørensen Rytter i Ungstrup 49 Aar blev ihjelslagen af noget Tømmer paa Kierskoven d. 16de April/ (bgr.) 23de April'.  

Han blev gift med Anne Jensdatter, gift 10 aug 1784 i Thorning sogn    
Trolov 18/6 1784. Anders Sørensen Rytter  af Ungstrup og Anne Jensdatter af Lille Graaskov. Forlovere: hr Bech i Kiersholm Mølle og Christen Andersen af Ungstrup

FT-1787 Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, , Ungstrup, 26,
Anders Sørensen, 25, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaard Beboer,
Ane Jensdatter, 28, Gift, Madmoder, ,
Anders Nielsen, 25, Ugift, Tieneste Karl, ,
Kirsten Christensdatter, 19, Ugift, Tieneste Pige, ,
Søren Andersen, 54, Gift, Mand, Aftægts mand,
Marie Catrine Christensdatter, 54, Gift, Kone, Aftægts Kone,

FT-1801 Viborg, Lysgaard, Thorning, Ungstrup [Bye], 8de Familie,
Anders Sørensen, 36, Gift, Hosbonde, Lægdsmand og Gaardbeboer,
Ane Jensdatter, 43, Gift, Hans Kone, ,
Marie Kathrine Andersdatter, 6, Ugift, Deres Barn, ,
Christen Andersen, 21, -, Tienestekarl, ,
Palle Nielsen, 70, Enkemand, Boer til Leÿe, nÿder Almisse af Sognet

iv Kirstine Sørensdatter Rytter, * 5. mar. 1766 i Thorning sogn,   29. okt. 1840 i Almtoft, Hørup sogn,  
Dåb  5 maj 1766, Søren Rytters datter af Ungstrup, Kierstine. Båret af Mette Kierstine, ... Pedersens kone fra Hvam. Faddere Jens Christensen fra Ungstrup, Christen Skoleholder ibid, Niels Møller fra Kjærsholm Mølle, Anna Andersdr ibid, Elle Maria Andersdr ibid.

Begravet 4. Nov. 1840 Hørup sogn.   

Hun blev gift med Michel Jensen Overby i Bjerring 23 nov 1786
Hun bliver trolovet: 10 okt 1786. Michel Jensen fra Almtoft og Kirsten Sørensdt. Forlovere: Christen Andersen fra Ungstrup og Michel Dalsgaard. Viet: 23 nov 1786 Mikkel Jensen fra Almtoft og Kirstine Sørensdatter. Forlovere: Christen Andersen fra Ungstrup og Michel Dalsgaard
  
Folketælling 1787 Viborg, Lysgaard, Hørup, Hørup sogn, Almtoft, 24,
Michel Jensen, 47 , Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Kirsten Sørensdatter, 22, Gift, Madmoder, ,
Sidsel Sørensdatter, 18, Ugift, Tieneste Pige, ,

FT-1801 Viborg, Lysgaard, Hørup, Almtoft, 1 Familie,
Mikkel Jensen, 63, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Kirstine Sørensdatter, 36, Gift, Hans Kone,
Søren Mikkelsen, 9, Ugift, Deres Børn,
Jens Mikkelsen, 7, -, Deres Børn,
Ane Kirstine Mikkelsdatter,11 , -, Deres Børn, ,
Maren Mikkelsdatter, 5, -, Deres Børn.
    
v Zidsel Sørensdatter Rytter, * jan 1768 i Ungstrup, Thorning sogn, 
† 1 marts 1867  i Overlund, Asmild sogn  

Døbt 31 jan 1768. Gudmoder Anna Andersd. Faddere Christen Christensen, Jens Andersen, Jens Christensen, Peder Jensen. Endv. Anne Kirstine, Søren Smeds kone, Vattrup.
    
Gift 29 januar 1799 i Thorning med Niels Madsen Korre, Overlund, Asmild Sogn - Forlovere Simon Bierring Wiborg og Laurids Jensen af Ungstrup

Viborg, Nørlyng, Asmild, Overlund By, En Gaard i Overlund By, 9, FT-1834 
Niels Madsen Korre 71  Gift  Gaardmand 
Zidsel Sørensdatter 67  Gift  Hans Kone  
Anders Nielsen 32  Ugift  deres Børn  
Mads Johan Nielsen 27  Ugift  deres Børn  
Niels Christian Nielsen 20  Ugift  deres Børn 
Marie Cathrine Nielsen 35  Ugift  deres Børn

Viborg, Nørlyng, Asmild, Overlund bye, Et huus, 16, FT-1845 
Niels Madsen Kohn 82  Gift  Aftægtsmand forriges fader Vinkel sogn Viborg amt 
Sidsel Sørensdatter 77  Gift  Hans kone Heri sognet

vi Mette Kirstine Sørensdatter, * nov. 1770 i Ungstrup, Thorning sogn.
Døbt 14 nov. Båren af Møllerens kone i Kærsholm mølle, Anna Jensdatter, testes Anna, Catrine og Mads i Kiærsgaarden.

vii Chresten Sørensen, * okt. 1771 i Ungstrup, Thorning sogn
Hjemmedøbt 26 oktober Båren af fasteren Anna Andersdatter, testes faderens slægtninge Karen og Anna, publiceret 10 november i Thorning  kirke båren af Mette Kierstine Christensdatter fra Hvam, testes Niels Andersen og Jens Andersen og Anders Larsen af Ungstrup,

95. Marie Catrine Christensdatter, * 1734 i Ungstrup, Thorning sogn, † 11. okt. 1793 i Ungstrup, Thorning sogn, begravet i Thorning. 
Thorning kirkebog 1793: begravet den 16. October 1793 Søren Rytters Hustrue Marie Catrine Christensdatter af Ungstrup død d. 11 ejusdem, 59 år, hun er ifølge aldersangivelse født omkring 1734, men ses ikke døbt i Torning - Karup sogne.

Skifte:  Marie Cathrine Christensdatter i Ungstrup. 12.11.1793, side 47.
E: Søren Andersen Rytter. B: Anders 32 sst, Maren g.m. Peder Andersen i Grågårde, Karen g.m. Jacob Sørensen i Ungstrup, Kirsten g.m. Mikkel Jensen i Almtoft, Sidsel 25. FM: farbror Rasmus Andersen i Almtoft.

Det brøstfældige tårn i Thorning kirke blev nedtaget i 1743. Efterfølgende blev der opført et nyt tårn - et såkaldt styltetårn - med en vestlig forlængelse af kirken.


96. Peder Jensen, * 1704, † 3 juni 1745 i Over Glud, Glud sogn.

Han blev gift med Kirsten Christensdatter.

Begravet Peder Jenssøn af Over Glud død d. 3 juni begravet i hans alder 42 år

Skifte171 Peder Jensen i Over Glud. 15.10.1746, fol.21B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Rasmus Sørensen i Kalsgård. B: Dorthe g.m. Anders Terkildsen i Øster Bisholt, Jens 18, Christen 15, Jørgen 12, Anne 11, Søren 8, Laurids 4, Else Cathrine 2. FM: Peder Christensen i Skævlund Mølle. Kopi af skiftebrevet til Rasmus Mortensen, [der ægter enken].

Børn:

i Dorthe Pedersdatter.

Hun blev gift (1) med Jens Sørensen
 
Hun blev gift (2) med Anders Terkildsen i Øster Bisholdt

3230. Peder Christensen i Skævlund mølle 7-6-1748, s. 1. E: Karen Thomasdatter. B: Thomas 19, Christen 8, Rasmus 4, Peder 2, Anne Cathrine 13, Karen Marie 6. FM: siegneur Rattgert Dick, Horsens g. m. enkens søskendebarn, Niels Jørgensen, Glattrup g. m. enkens søster, Anders Therkildsen, Øster Bisholt g. m. enkens næstsøskendebarn, enkens svoger Christen Jørgensen Dammand, Glud. Se lbnr. 3251 & 3279

Dorthe Pedersdatter og Anders Therkildsen boede i den gård, der senere fik navnet ”Badensminde”. Den har matr. nr. 8a i Øster Bisholt. I 1742 til  overtog Jens Sørensen gården fra sin far. Han døde dog i 1745, hvorefter hans enke Dorthe Pedersdatter blev gift med Anders Therkelsen. I 1780 fik hendes søn af første ægteskab, Søren Jensøn (Stougaard) gården, der i 1810 blev overtaget af dennes søn Hans Sørensen (Nørgaard). Han byggede den gamle gård op fra ny og navngav den efter sin hustru Anne Katrine Madsdatter von Baden.
Gården blev i 1928 opmålt af Søren Knudsen, der syntes, det var en smuk gård. I 1980’erne blev bygningerne dog for upraktiske til moderne landbrug, og gården blev derfor tilbudt Glud Museum, der flyttede den ind på museumsområdet, hvor den nu fremstår som museets største klenodie.
http://www.gludmuseum.dk/Dansk/Badensminde.html

ii Jens Pedersen, * 1727 i Over Glud, Glud sogn død før 1808
Han har børn iflg. broderens skifte, men det har ikke muligt at finde hans hustru 

ii Christen Pedersen (Ladefoged) , * 1730 i Over Glud, Glud sogn † 1808 i Sejet, Uth sogn. 

Han var gift med Maren Rasmusdatter 

1633. Christen Pedersen [Ladefoged] i Sejet 25-3-1808, s. 413 b. Enkemand efter [Maren Rasmusdatter], se lbnr. 1552.
A:
1) bror Jens Pedersen i Over Glud på Boller gods, død. 5B:
a Jørgen Jensen, vanvittig, i Glud
b Søren Jensen, billedhugger i Ålborg
c Jens [Jensen] i Ejer i Ovsted sogn
d Maren [Jensdatter] g.m. Niels Rasmussen i Glud på Boller gods
e Birthe [Jensdatter] g.m. Rasmus Jacobsen i Glud på Jensgård gods
2)
bror Jørgen Pedersen i Haxsholm på Frijsenborg gods
3) bror Søren Pedersen, død. 4B:
a Peder 38
b Jens 32
c Niels 30 i Hagsholm
d Kirsten g.m. Jens Eriksen i Skjød
4) bror Laurids Pedersen i Skjoldelev på Frijsenborg gods
5) søster Dorthe Pedersdatter i Rand på Boller gods, død. 5B:
a Terkild Andersen i Sejet på Boller gods
b Søren Jensen i Kalsgård [i Glud sogn] på Jensgård gods
c Jens Andersen i Hornum, [skifte 29.8.1795 lbnr.854]. 5B: Maren, uvist hvor, Anders 30 i kongens tjeneste, Karen i Urlev eller i Hedensted, Christen 24 i kongens tjeneste, Margrethe, uvist hvor
d Maren Jensdatter, [skifte Horsens 7.10.1777 lbnr.1581, var g.m. Anders Jensen, pottemager, skifte Horsens 17.11.1800 lbnr.2050]. 3B: Anne Marie , vanvittig, i Horsens, Maren g.m. Søren Mikkelsen, pottemager i Horsens, Laurids, pottemager i Horsens, [skifte Horsens 1.4.1800 lbnr.2041]. 1B: [Maren]
e Mette Marie [Andersdatter] g.m. Hans Thomsen på Staksrode Mark
6) søster Else Pedersdatter i Horsens, [skifte Horsens 9.12.1780 lbnr.1639, var g.m. Rasmus Lech, gørtler]. 6B:
a Cathrine Marie g.m. en snedker i København
b Kirsten g.m. Peder Snedker i Sejet
c Bodil g.m. en bager i København
d Peder Rasmussen i Enner på Bygholm gods
e Marie Cathrine, der ægter Søren Kattrup i Horsens
f Karen g.m. en tømrer i Flensborg
7) søster Anne Pedersdatter i Holland. 

48. iv Jørgen Pedersen, * 1733 i Over Glud, Glud sogn † 17 feb 1815 i Haxsholm, Houlbjerg sogn 

Han blev gift med Kirstine Sofie Jørgensdatter   .
 
v Anne Pedersdatter * 1734 i Over Glud, Glud sogn
Er i Holland

vi Søren Pedersen, * 1738 i Over Glud, Glud sogn † 1807 i Haxholm, Houlbjerg sogn

Han blev gift med Anne Hansdatter
(Anne var gift 1.gang d.12 juni 1765, Haldum kirke med Peder Thomasen Balle) (skifte 25 apr.1767).

Folketælling 1787 Hagsholm, Houlbjerg sogn
Søren Pedersen  50 gift 1. gang _Heelgaardmand paa Hovedgaarden Haxholm 
Anne Hansdatter 45 gift 2. gang Hans kone 
Thomas Pedersen 23 ugift Ægte barn af 1. ægteskab 
Peder Sørensen  20 -  Dito af 2. ægteskab 
Hans Sørensen  18 -  - 
Kirsten Sørensdatter 15 -  - 
Jens Sørensen 14 -  - 
Niels Sørensen 10 -  - 
Søren Sørensen 6

Folketælling 1801 Hagsholm, Houlbjerg sogn. 
Søren Pedersen 64 i 1. ægteskab   Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer 
Ane Hansdatter 60 i 2. ægteskab   Konen 
Peder Sørensen 35 ugift   Deres børn 
Hans Sørensen 34 -   - 
Kjersten Sørensdatter 28 -   - 
Jens Sørensen 27 -   - 
Niels Sørensen 24 -   - 
Søren Sørensen 18

Gård nr. 1
1765 Peder Thomasen Balle fra Haar Nyopført gård 
1767 Søren Pedersen fra Boller Ægter enken folketælling 1787, 1801
1807 Niels Sørensen Balle Fæster sin afdøde fars gård

vi Laurids Pedersen, * 1742 i Over Glud. 
i Skjoldelev på Frijsenborg gods.

vii Else Katrine Pedersdatter, * 1744 i Over Glud, Glud sogn. † 1780 i Horsens sogn

Hun var gift med Rasmus Lech
Else Pedersdatter i Horsens. 9.12.1780, fol.7. E: Rasmus Lech, gørtler. B: Cathrine Marie 13, Kirstine Marie 11, Bodil 9, Peder 6, Marie Cathrine 6, Karen 3. FM: Hans Iversen, væver i Horsens.

97. Kirsten Christensdatter, † 1746 i Over Glud, Glud sogn 

Hun blev gift (1) med Peder Jensen

Hun blev gift (2) med Rasmus Mortensen

Skifte hendes bror:  767. Niels Christensen Grau i Stourup 28-8-1748, s. 65 b. E: Maren Andersdatter. LV: Bror: Anders Andersen, Nebel. B: Mette 9 uger. 1. ægt. m. [Mette Bentsdatter], se lbnr. 731. 3 B: Bent 18, Christen 15, Dorthe 11. FM: fasters mand: Rasmus Mortensen, Over Glud, Rasmus Sørensen, Kolsgård, [Øster Bisholt], Anders Therkildsen, [Øster]Bisholt. Se lbnr. 1100 & 1163.

Boller Gods

98. Jørgen Rasmussen, * 1706 i Uth sogn, † 1744 i Over Mølle, Uth sogn. 
Jørgen Rasmussen blev født i Uth sogn og døbt i Uth kirke i 1706, opkaldt efter sin farfar Jørgen Rasmussen.
Fra kirkebogen citeres: "Dmca. 7 ma. læst over Rasmus Jørgensens Søn Jørgen af Uth, Faddere: Peder Holgersøn, Jacob Jørgensøn, Peder Nielsøn, Maren Hendrichsdatter, Maren Hansdatter". Han var blevet hjemmedøbt for svagheds skyld

Jørgen Rasmussen blev gift den 15. oktober 1730 i Uth kirke med Karen Hansdatter.
 
Den 10. juni 1730 udstedtes der fæstebrev til Jørgen Rasmussen på den såkaldte Bommer Mølle i Bollers enemærker, hvilken mølle Hans Jørgensen en tid lang havde beboet men nu formedelst alderdom og svaghed havde afstået til Jørgen Rasmussen på den betingelse, at han ægtede datteren Karen, som opholdt sig hjemme i møllen.
Jørgen Rasmussen skulle desuden give sin svigerfader aftægt og ophold i møllen i henhold til en imellem dem oprettet kontrakt.
Det hedder videre: "og efter som det Hoygrevelige Herskab længe forhen har underlagt Boller aufling af den Jord og Eng, som har til forne været tillagt Møllens Beboere at bruge, saa er de nu fri for Matriculskat og svare ickun Familie og Folkeskat samt alle andre Personelle kongelige Paabudde. Og til Aarlig Afgift af Møllens Maalning svarer han i Penge 12 Rdlr., der skal betales til hvert Aars Paaske. I Bollers Engmærker skal han frit have Græsning til to Køer. Det stykke Jord på Dagnæs Mark som Møllens Beboere hidtil har haft i Brug skal han også fortsat nyde og bruge sin Livstid vederlagsfrit".
Fæstebrevet er indført i Boller fæsteprotokol 1721-1776.

Han døde i Over Mølle i 1744, og den 5. august 1745 blev der afholdt skifte efter Jørgen Rasmussen i Boller Over Mølle, Bommer Mølle kaldet.

Han efterlod sig enken Karen Hansdatter og børnene: Kirsten Jørgensdatter, 14 år, Anne Jørgensdatter, 12 år, Margrete Jørgensdatter, 11 år, Kirsten Marie Jørgensdatter, 8 år, Hans Jørgensen, 6 år, og Kirsten Jørgensdatter, 2 år gammel.
Som formynder for børnene mødte farfaderen Rasmus Jørgensen af Uth samt farbroderen Christen Rasmussen i Kiærshuset. Enken antog som sin lavværge ridefoged Christian Tolstrup på Boller.

Af værdier i boet kan anføres: 1 egetræsdragkiste med fod og hvidt beslag, 1 jernkakkelovn, 2 styk Nürnbergerspejle, 1 tin thepotte, 4 par brune thekopper, 1 do potte, 3 sølvbægre med 3 skjorteknapper, 12 nye sølvskeer, 1 rødt krus med sølvlaag, 1 par sølvspænder, 6 krontinfade, 5 do tallerkner, 1 do skaal, 1 do saltkar, 1 par do lysestager og 1 par do krus. Desuden var der 1 brændevinskobberkeddel med hat, dæk og piber på 3/4 td.'s rum. Denne vurderedes til 18 rdlr. Der var endvidere en kobbervægt, 1 messingkeddel, 1 do natbækken, 1 strygejern og 3 lysestager.

Af besætning var der: to køer, 1 kvie, 1 kalv og 5 heste, og besætningens værdi ansattes til 56 rdlr. 4 mk. 3 skill. Endvidere nævnes der 3 svin, 3 gamle får med 1 lam og 3 gamle gæs med 13 unger. Der var yderligere 6 bistader "hvoraf de to i dette Aar har sværmet". 1 beslagen vogn med ledder, puder og kobler aansattes til 13 rdlr.

I et stykke lejejord var der udsået 20 skpr. sæd og 5 tdr. havresæd.
Den salige mands gangklæder bestod af: 1 blågrå klædeskjortel med 1 par bukser, 1 do klædesvest, 1 kallemanches brystdug med 12 sølvknapper, 1 do klædesvest, 1 hørlærreds halsklud, 2 par blågrå strømper og 1 par støvler.
Sluttelig skal nævnes 1 stob med sølvlåg og 1 haglbøsse.
Alt i alt var boets værdi 310 rdlr. 5 mk. 115 skill., mens gældsposterne beløb sig til 156 rdlr. 5 mk.   .

Børn:
i Kirsten Jørgensdatter * 1733 i Boller Overmølle Uth sogn, † efter 1782,
Uth kirkebog er så svær at tyde i disse år, så jeg opgiver at notere dåbsnoterne fra 1733 - 39.

Hun blev gift med Thomas Jensen i Skjold

ii Anne Kirstine Jørgensdatter, * 1733 i Boller Overmølle, Uth sogn, † 27 okt. 1758 i Boller Overmølle, Uth sogn 

Anne Kirstine blev gift med den næste møller, som var Niels Frederiksen Glassau (født ca. 1724 i Rårup, død 1794 i Boller Overmøller), en søn af Friedrich Jacobsen Glassau.

Anne Kirstine døde dog allerede i 1758, 25 år gammel, og efterlod sig to små drenge, Jørgen på 2½ år og Mikkel på kun 9 måneder. Dem måtte mormoderen, den gamle møllerenke Karen Hansdatter nu tage sig af, men faderen Niels Frederiksen giftede sig dog hurtigt igen med Dorte Rasmusdatter på 24 år. De fik en del børn, men i 1763 mistede de fire børn, en datter på 6 år og tre sønner på 7, 4 og 1½ år. Det var et hårdt slag for familien

iii Margrethe Jørgensdatter, * 1734 i Boller Overmølle, Uth sogn.

iv Kirstine Marie Jørgensdatter, * 1737 i Boller Overmølle, Uth sogn.

v Hans Jørgensen, * 1739 i Boller Overmølle, Uth sogn † 14. juni 1818 i Skjold sogn. 
Han blev døbt i Uth kirke den 9. august 1739, opkaldt efter sin morfar Hans Jørgensen.

Han blev gift med enkekone Kirsten Nielsdatter i Skjold kirke den 26. juni 1767.
De fik børnene:
1. Karen Hansdatter (døbt 20.10.1771 i Uth, død 19.8.1835 i Rårup).
2. Kirsten Marie Hansdatter (født ca. 1778 ).
3. Erich Hansen (født ca. 1785).
Ved folketællingen i 1801 var der også et barnebarn, Erich Nielsen på 7 år, i hjemmet.

Vejle, Bjerre, Skjold, Schjold Sogn, Schjold Bye, 6, FT-1801 
Hans Jørgensen 62  Gift Mand Bonde og Gaardbeboer 
Kirsten Nielsdatter 51  Gift Hans Kone    
Kirstine Marie Hansdatter 23  Ugift Deres Børn 
Erich Hansen 16  Ugift Deres Børn  
Erich Nielsen 7  Ugift en Sønnesøn

Hans Jørgensen var fæster af en gård under Jensgaard gods indtil 1809, da fæstet overtoges af sønnen Erik.
Den 26. maj 1809 udstedes der på Jensgaard fæstebrev til Erik Hansen i Skjold på den gård i samme by, som hans fader Hans Jørgensen Møller sidst havde haft i fæste og nu formedelst alderdom og skrøbelighed godvillig afstod til sin søn.

Gården havde matrikelnummer 1 og stod for hartkorn 4 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. I årlig landgilde skulle der til hvert års mortensdag betales 10 rdlr. I forbindelse med Erik Hansens overtagelse af gården var der blevet oprettet en aftægtskontrakt, som han forpligtedes til at overholde. I indfæstning blev der betalt 100 rdlr.

vi
49. i Kirstine Sofie Jørgensdatter, * 1743 i Boller Overmølle, Uth sogn † 5. april 1814 i Haxsholm, Houlbjerg sogn 

Hun blev gift med
Jørgen Pedersen.
 
99. Karen Hansdatter, * 1704 i Boller Overmølle, Uth sogn † 31. maj 1777 i Boller Overmølle, Uth sogn. 
Hun blev døbt i Uth kirke den 19. januar 1704. I kirkebogen  se
http://www.vivif.dk/013.pdf  er hun noteret som datter af Hans Jørgensen. Faddere ved dåben var Rasmus Ibsen, Jens Marcussen, Morten Rasmussen af Ustrup og Maren Rasmusdatter, Ustrup. Det anføres, at Karen Hansdatter "for sin Svagheds Skyld til forn var Hjemmedøbt".

Hun blev gift den 15. oktober 1730 i Uth kirke med 
(1) Jørgen Rasmussen

Hun blev gift  den 27. oktober 1745 med (2) Mikkel Rasmussen Møller, * 1708, † 24. juli 1754 i Boller Overmølle uden at efterlade sig børn.

"Møller enken i Overmølle" Karen Hansdatter døde i 1777 og blev begravet på Uth kirkegård den 8. februar 1777.

Møgelkjær og Boller skifter
537 Karen Hansdatter i Overmølle på Boller Hovedgård takst. 31.5.1777, fol.134.
Enke efter [Mikkel Rasmussen, skifte 24.7.1754 lbnr.266].
Første ægteskab med [Jørgen Rasmussen, skifte 5.8.1745 lbnr.163].
B: Anne Kirstine, død, [skifte 27.10.1758 lbnr.314], var g.m. Niels Frederiksen, møller på stedet. 1B: Jørgen Nielsen Møller, Kirstine g.m. Jørgen Pedersen på Haxsholm, Hans Møller, gårdmand i Skjold på Jensgård gods, Kirsten g.m. Thomas Jensen i Skjold på Boller gods.
314 Anne Kirstine Jørgensdatter i Boller Overmølle. 27.10.1758, fol.259B. E: Niels Frederiksen. B: Jørgen 2½, Mikkel 9 mdr
 
Kilde: Kristensen, Birgit Juul: Min jyske slægt.
http://minjyskeslaegt.dk .

Boller Overmølle som den ser ud i dag

100. Christen Christensen Børsting, * 1700, † 1749 i Sjelle sogn. 
begravet 28 mar 1749, Sjelle kirkegaard

Han blev gift. (1) 27 jun 1728, i Sjelle kirke,
Anne Jensdatter

Han blev gift med (2) Abelone Albertsdatter.
 
Han oplevede ikke at se sit sidste barn født, idet han døde i Marts måned og barnet blev født i April.
Han var foruden gårdmand også lægdsmand i sognet.

Skifte1 hustru:  2-8-1749 Skanderborg.1934 Anne Jensdatter i Sjelle. 27.2.1742, fol.240.E: Christen Christensen Børsting. B: Maren 11, Else 9, Christen 7, Jens 5, Niels 3. FM: morbror Niels Jensen sst. 2861 Jens Christensen Kattrup i Sjelle. 

Skifte 2 hustru: 1.10.1764, fol.368.E: Abelone Albertsdatter. LV: Oluf Pedersen, der ægter. B: Ellen 13, Karen 11, Anne 8. FM: farbrødre Erik Christensen i Brørup, Anders Christensen i Kattrup. Enkens første ægteskab med Christen [Christensen] Børsting [sst], skifte 2.8.1749. B: Albert.
 Christen Børstings første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 27.2.1742 lbnr.1934. B: Christen i Sjelle, Jens sst, Niels sst24 (fol 34)

Christen Christensen, Sjelle faar Hbh paa hans fader Christen Christensen Børstings Selvejergaard, som han grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 7-3-2-1 alb samt Skov 1 fc 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 3 Rdr.
Bygningen er 57 fag hus og besætningen er 8 b 6 k 2 stude 2 ungn og 6 faar vogn etc. 10 octob 1730 No 74: Olle Pedersen - For gaarden No 9: - Reg 1:Tingswidne Skjøde af 30te Nov: 1597: hworwed Willads Nielsen i Spørring med fleere afhænder til Anders Pedersen i Baarum, deres Arwede Rættighed udj Peder Swendsens iboede gaard i Sielle og 4 Agre Paa Herschen Mark. - 

Sag 1: Peder Jensen i Stadgaard, den dag Sad i Dommer sted til Framløf Herredsting Michel Breed i Høver, Rasmus Mogensen i Siøballe, Aar efter Guds Biurd 1597 Onsdagen den 30 dag Novembris war skicket inden for Ting forstandig Mand Anders Pedersen udi Baarum hand Esket bedes og fik et fuldt Tings winde af Otte Dannemænd som er Michel Bred i Høver, Jens Rasmussen i Siøballe, Peder Jensen i Lundgaard, Michel Sørensen i Galten, Rasmus Jensen i Harløf, Rasmus Nielsen i Høver, Jens Pedersen i Hørslefgaard, Jens Jensen i Taastrup, Hwilke fornewnte Otte Dannemænd, der wunde paa deris gode Troe og Rette Sanden, at de saae og hørde inden fornewnte Ting stod Willads Nielsen i Spørring paa sin egne wegne, Anne Niels Datter i Sielløe paa sin egen, med hendes ægte Hosbond Peder Swendsens ibm hans paalagte Haand og Samtøcke, Las Sørensen i Hommeluhr paa hans Hustrue Kiersten Jensdaatters wegne, di handlig for tings Som Skøette, Solde etc. til Anders Pedersen i Baarum og hans Hustrue Maren Pedersdatter, og deris Arwinger til Ewindelig Kiøb og Eiendom, først, ald den arfwelod og part deel og Rettighed som fornewnte Willads Nielsen og Anne Nielsdaatter  hawer Arfwet efter deris Salig afgange fader Niels Willadsen og deris Moder Ellen Nielsdatter i den gaard i Siellø Peder Swendsen iboer Og 4 Agger leggendes inden Hersken Mark skiel, som er 2 Agger i Bruns wang, den Eene legger imellem Dines Nielsens Gaards Jord og Mickel Andersen, Den anden ligger imellem Peder Stisens Gaards Jord og Lauritz Rastropis Tieners gaards Jord, Den Tredie agger legger i Sondall imellem Michel Andersens og Peder Stisens Gaards Jord, som wender paa Siellø weien, med den een ende og paa Præstens Jord med den anden ende, Og den fierde agger Brems agger ligger imellem Michel Andersen toe agger, dernest ald arwelod og part som fornte Las Sørensens hustrue Kiersten Jensdatter hawer arwet efter hendes Sal Fader Jens Nielsen i fornte Gaard i Siellø som Peder Swendsen iboer og fornte 4iire agger paa Herskend Mark, fornte Anders Pedersen og hans Hustrue Maren Pedersdatter skal hawe, nyde etc. og kiendes de at hawe annammet Pending Sølw og fuldt wærdt aldeles efter deres gode willie og nøye, saa de takker dennem got for god reedelig Betaling i alle maader. In Cuius rei Testemonium Sigilla presentibus instercus impressa. 

Reg 2: Et Skiøde og Eiendoms Tingswidne af 14 April 1706: hworudj er indrycket et Skiøde, udgiwet den 11te Marti 1705, af  Jens Nielsen til Chresten Chrestensen Børsting, paa 2de parter af hans paaboede Selw Eier gaard i Sielle. - 
Sag 2:Claus Jessen Kongelig Mayts Herredsfoged i Framløf Giern Herretsting Olluf Hansen Branderup Skriwer sammesteds, Giør Witterligt at aar efter Guds Byrd 1706 Onsdagen den 14 April. Paa fornte Herreds Ting for Retten sig fremstillet Erlig og Welagte Mand Christen Christensen Børsting af Sielle Og i Rettelagde et Instrument af indhold ligesom en skiøde paa iboende gaard af Jens Nielsen ibm underskrewet af Dato 11 Marty 1705. Hwilken til indhold formelder som følger: Kiendes

Jeg underskrefne Jens Nielsen nu Boende i Sielle og hermed witterliggiør, at ieg med min Hustrue Anne Didløfsdaater Møller hendes willie og Samtøcke hawer Soldt, Skiødt etc. til Christen Christensen Børsting af Sielle de to parter af Selw Eier Rettigheden i den gaard i Sielle som jeg hidtil har beboet Hartkorn 7 td 4 skp og efter Reductionen til Rytterhold 7 td. Som hand derfore hawer betalt efter mit nøie, saa jeg tacker hannem got for god og Reedelig og Rigtig Betaling.
Hwad aftale ellers imellem os er giort med mit Lewnets ophold og deslige, Samt den paa gaarden wærende Kongl. Restanzez af betaling, der i mellem os Oprettede Contract af dags dato giwer nærmere forklaring. Witterlighed:
Peder Jensen,  Storring og Niels Johansen ibm. Sielle den 11 Marty Ao 1705.
 
Actum utsupra. Reg 3:Tingswidne Skiøde af 20 Decbr 1731: hworwed Chresten Børsting igien afhænder sin Selw Eier Rættighed i denne gaard til Sønnen Chresten Chrestensen. - 
Sag 3:Johannes Snell af Høver Birkedommer etc. og Lorentz Frobøse af Galten, skriwer, sammested; Giør Witterligt at aar efter Christi fødsel 1731 Torsdagen den 20 Decbr war til stæde for Retten Christen Christensen Børsting af Sielle, som i Haand tog sin ældste Søn Christen Christensen Børsting den yngre af Sielle og sin frie willie og welberaad hue Soldte skiødte etc. til ham og sin Hustrue Anne Jensdaatter den SelfEier Rettighed i den gaard bemte Christen Børsting den ældre hawer Eiet, og sig af Jens Nielsen i Sielle tilforn handlet. Og kiendes han at hawe annammet og oppebaaret Sølf Penge fyldest og fuld wærd af fornte sin Søn og kiender sig ingen Lod deel eller Rettighed i samme. 

Actum Anno Die et Loco utsupra. Reg 4: dto af 5 Juli 1742: paa halwparten af Chresten Børstings Selw Eier gaards Bonde Eie som hand til sin hustrue afhænder.  
Sag 4: Johannes Snell af Høver, Birkedommer etc. og Niels Wissing af Schanderborg, Birkeskriwer sammesteds; Giør witterligt at Anno 1742 Torsdagen den 5 July war tilstæde for Rætten Christen Børsting af Sielle, bewiiste at hawe Laugbudt sin iboende Gaard, og bewiiste med Skiøde af 20 Decembr 1731 at hawe skiøde paa samme.
Desaarsag hand nu i Haand tog hans kiærestes Broder Niels Hansen af Taastrup paa hendes wegne, og til bemelte hans Kiæreste Anne Hansdaatter, med frie willie og welberaad hue, til hende Solte, og Skiødte etc. halwparten af hans tilhørende SelfEiergaard Bunde Eie, som hun og hendes Arwinger maae hawe, nyde, bruge og beholde til Ewindelig arw og Eiendom.
Og kiendes fornewnte Christen Børsting, at hawe annammet og oppebaaret Sølf Penge fyldest og fuld wærd af fornefnte hans Kiæreste Anna Hans Daater saa hand takker hende, og kiendes ingen ydermeer Lod, del eller Rettighed i samme. Actum Anno die et Loco udsupra. 

Læst paa Birketinget Torsdagen den 11 Sept 1766 og i Protocollen indført.63 Kirsten Christensdatter i Skørring. 21.7.1787, fol.181B.E: Rasmus Christensen. A: mor Maren Jensdatter. LV: Anders Thomsen sst. søskende Niels Christensen sst, Jens Christensen sst, Christen Christensen sst, Maren Christensdatter g.m. Anders Jensen i Svostrup, Karen Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Voel, Else Christensdatter, død, var g.m. Mads Christensen. 3B: Christen 15, Maren 11, Peder 8.

Skiøde af 31 July 1766: udsted af Chresten Børstings Arwinger til Olle Pedersen i Sielle, paa Selw Eier Rættigheden i berørte gaard. - 
Sag 5:Underskrevne Christen Christensen Børsting i Kalbyegaard, Jens Christensen tienende i Sielle, Niels Christensen Gaardmand i Schiørring, Christen Nielsen i Ellerup paa min Hustrue Else Christen Daatters wegne og Jens Albrectsen i Roede som formynder for Albret Christensen, samtlig Arwinger efter afgangne Christen Børsting i Sielle, Kiendes og hermed witterligiør, at wi efter erhwerwet Laugbuds tingswidne af 3 July sidst, hawer Solgt og afhændet etc. til Olle Pedersen i Sielle, hans Hustrue Abelone Albretsdaatter SelwEier Rettigheden i den gaard i Sielle som fornewnte Christen Børsting og efter ham Jens Kattrup beboede og nu beboes af fornewnte Olle Pedersen, og som hand for samme hawer giwet os fyldest og fuld wærd, saa wi ingen ydermeere Lod, del eller rettighed har i samme. Sielle den 31 July 1766. Læst paa Birketinget Torsdagen den 11 Sept 1766 og i Protocollen indført

Børn: .

i Anne Christensdatter Børsting, * 1728 i Sjelle sogn, † 1741 i Sjelle sogn.   
Døbt 19 Sep 1728. Faddere: Else Børsting, Christen Børsting, Niels Jacobsen, Smed Niels, Zidsel Andersdatter, Johanne Jensdatter. 

ii Maren Christensdatter Børsting, * 1730 i Sjelle sogn. 
Dåb 24 Jun 1730, Sjelle kirke. Faddere: Ellen Andersdatter Lundgaards, Jens Madsen, Niels Børsting, Peder Søfrensen, Anne Christophersdatter, Anne Rasmusdatter alle af Sjelle.

iii Else Christensdatter Børsting , * 1732 i Sjelle sogn.
Dåb 12 Okt 1732, Sjelle kirke. Faddere: Præstens kone Appelone Pedersdatter, Niels Jensen, Niels Andersen, Dÿnnitz Nielsen, Mette Jensdatter, Else Jørgensdatter.

Gift 30 Jun 1757, Sjelle kirke med  Christen Michelsen

50. iv Christen Christensen Børsting, 1735 i Sjelle sogn † 31 Maj 1815 i Houlbjerg sogn .
Døbt 20 Feb 1735,  Faddere: Zidsel Ladefoged, Gl. Christen Børsting, Jens Madsen, Rasmus Klog, Else Børsting,

Han blev gift med Kirsten Thomasdatter 
    
v Jens Christensen Børsting, * 1736 i  Sjelle sogn.
Døbt 3 p trinitatis. Christen Børsting en søn kaldet Jens. Båren af Morten Christensens datter, Kirsten Mortensdatter, faddere Peder Ladefoged, Niels Børsting, Christen Børsting den gl, Morten X, Sidsel Andersdatter, Sidsel Pedersdatter

vi Niels Christensen Børsting, * 1739 i Sjelle sogn.
Døbt 18 marts, døbt båret af Lisbeth Xdatter, faddere Niels Andersen, Povel Jørgensen, Søren X, Mette X, Mette Andersdatter, X X, Mette Clausdatter, Maren Andersdatter

vii Anne Christensdatter, * 1741 i Sjelle sogn, † 1741 i Sjelle sogn.
Døbt 1 søndag efter påsken,  bar til dåben Christen Børsting en datter som moderen fradøde, båret af Bodil Jensdatter, faddere vare Niels Andersen, Rasmus Jensen,  
Begravet  06 Apr 1741, Sjelle kirkegaard.

Børn i 2 ægteskab

viii Albert Christensen, * 1745 i Sjelle sogn, † 1745 i Sjelle sogn. 
Døbt  07 Jun 1745, Sjelle kirke, Faddere: Madame Mønster i Storing, Albret Jensen, Jens Michelsen, Jens Læth, Sidsel Ladefogeds, Zidsel Søfrensdatter.
Begravet 21 Nov 1745, Sjelle kirkegaard

ix Albert Christensen, * 1746 i Sjelle sogn 
Dåb 09 Okt 1746, Sjelle kirke, Faddere: Helle Jensdatter af Skørring, Jens Fastrup, Laurits Thrue, Niels Jensen, Lisbeth Pedersdatter, Else Jørgensdatter.

x Anne Malene Christensdatter, * 1749 i Sjelle sogn. 
Dåb 08 Apr 1749, Sjelle kirke, Faddere: Birgithe Albertsdatter, Niels Andersen, Johan Pedersen, Envold Jensen, Zidsel Søfrensdatter, Maren Knies.
    
 101. Anne Jensdatter, * 1700, † 1741 i Sjelle sogn. 
Begravet 09 Apr 1741, Sjelle kirkegaard.

Sjelle gamle landsbyskole

Nyeste kommentarer

02.02 | 11:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da ...

06.06 | 19:46

Hej Kirsten. Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældre...

13.03 | 01:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at...

23.01 | 22:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes så...