Kirstens kreative indslag

Anetavle for min mor Petra Birtha Nielsen


14. Niels Jensen, * 22. jul. 1829 i Aldrup Hvorslev sogn,  † 31. aug. 1895 i Aldrup, Hvorslev sogn.
 Dåb 20. sep. 1829 Hvorslev kirke, båren af Rasmus Friers hustru i Xholmgård, Jens Sørensen og Søren Lundum i Aldrup, og Christen Mogensen i X
Begravelse 4. sep. 1895 i Hvorslev kirke, han hængte sig selv iflg. Kirkebogen

 Aldrup Højgård havde været fæstegård under Frijsenborg, men blev frikøbt af Niels Jensen i ca. 1850 og den har siden været i slægtens eje. Det er en gammel hovedparcel, hvorfra der er udstykket en del ejendomme.

Aldrup Højgård er matr. nr. 2a af Aldrup, hartkorn 4 tdr, 1 skp. ejendomssskyld 32.000 kr. areal 109 tdr. land. Der holdes 18 køer, 30 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr, overvejende af korthornsrace, 6 heste, 2 plage og 6 får. Aldrup Højgård ligger højt og frit ca. 1 km sydvest for Hvorslev. Bygningerne er af grundmur, bindingsværk og granit. 

 Niels Jensens yngste datter Ane og svigersønnen Martin Vildrik overtog ejendommen, derefter i 1912 deres datter Elisabeth Vildrik * 10 december 1888 i Hvorslev †  14 januar 1981 i Hvorslev og hendes mand Jens Flarup Justesen * 13 februar 1885 †  27 januar 1968  derefter deres søn Martin Vildrik Justesen

 I Viborg arkiv fundet flg. Testamente
 Underskrevne Ægtefolk Gårdejer Niels Jensen i Aldrup og Hustru Mette Marie Christensdatter bestemmer herved som vor sidste vilje:
1. Når jeg Mette Marie Christensdatter afgår ved Døden skal der i den første termin der indtræder et halvt år efter udbetales
a. Til min broder Husmand i Glesborg Niels Christensen Kold, broder Christen Nielsen Kold og Mathilde Cathrine Christensen Kold til deling i 2 lige dele 500 Kr. – er fem Hundrede Kroner.
Skulde en af dem være død uden Livsarvinger tilfalder den hele arv den anden.

b. Til vor Plejedatter Niels Jensens Datterdatter Maren Pedersen 500 Kr. – er Fem Hundrede Kroner.
Dersom hun dør uden Livsarvinger tilfalder beløbet hendes helbroder Jens Peter Petersen.
Stempel og Arveafgifter af disse udredes af boet.

Alt hvad jeg i øvrigt efterlader mig skal tilfalde min Mand Niels Jensen som hans fuldkomne Ejendom, og skal han ingen Sikkerhed stille for Udbetalingen af de nævnte Midler men kan beholde det hele Bo som sin Ejendom uden Skifterettens Mellemkomst.

Skulde han først være afgået ved Døden træde hans Livsarvinger i hans sted, og skulle de være berettigede til straks at tiltræde Boet uden at stille nogen Sikkerhed for udbetalingen af de nævnte Midler.

2. Når jeg Niels Jensen måtte afgå ved Døden førend forudnævnte min Hustru, og det måtte blive fordret at hun skal skifte med mine børn, skal hun foruden hvad der tilkommer hende efter Loven forud arve en tredjedel af min Broderlod. Jeg tilføjer, at det er mit Ønske, at der bliver meddelt hende Tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo.

Bekræftes med vore underskrifter i overværelse af Notarius skrevet i Hammel d. 12 marts. 1885. Niels Jensen – Mette Marie Christensen

At Gårdejer i Aldrup Niels Jensen og Hustru Mette Marie Christensdatter efter godt gjort Identitet Dags Dato ved deres Nærværelse her på Kontoret egenhændig og ved fulde Sindskræfter har underskrevet foranstående testamente, hvis Indhold de erklærede at kende og at indeholde deres sidste Villie. Alt i Overværelse af undertegnede Notarius Publikus Birkedommer Olrik og Notarialveder Hr. Skals og Brix af Hammel bliver herved notoriable attesteret.

Hammel den 12 marts 1885 som Notarialvidner Olrik, M. Skals, Steffen Brix.

 Han blev gift med (1) Maren Sørensdatter, gift 3. mar. 1855
  
 Han blev gift med (2) Mette Marie Christensdatter (Kold), * 13. dec. 1835 i Vrangstrup, Granslev † 15. Aug. 1922 i Aldrup, begravet d. 19. Aug. 1922 i Hvorslev.
 Døbt 6 marts 1836 i Granslev. Faddere: Pigen Karen Marie Jensdatter i Haurum, gårdmand Conrad Jensen og gårdmand Thomas Nielsen begge af Wrangstrup.

 Datter af Gårdmand og hjulmand Christen Nielsen (Kold) († 4. dec. 1847 som 44 årig) og hustru Ane Nielsdatter i Wrangstrup.
 
 Niels Jensens 2 hustru Mette Marie Christensdatter (Kold) har haft en speciel opvækst, hvilket ses i folketællingerne.
 Hun er markeret med FED for at lette læsningen
 I folketællingerne skifter hun navn flere gange, men kan let følges via alder og fødselsdato
  
Viborg, Houlbjerg, Granslev, Vrangstrup, Et Hus, FT-1840
Thomas Kold 33  Gift  Hjulmand 
Bodild Abrahamsdatter 30  Gift Hans kone 
Niels Kold 5  Ugift  Deres barn 
Ane Marie Kold 3  Ugift  Deres barn 
Mette Kold 1  Ugift  Deres barn 
Ane Sørensdatter 60  Enke Almisselem 
Jens Sørensen 41  Gift  Husmand og daglejer 
Ane Marie Olesdatter 37  Gift Hans kone 
Inger Marie Jensdatter 13  Ugift Deres barn 
Ole Jensen 12  Ugift  Deres barn 
Elisabeth Jensdatter 10  Ugift Deres barn 
Søren Jensen 8  Ugift  Deres barn 
Bodild Jensen 4  Ugift  Deres barn 
Peder Jensen 1  Ugift  Deres barn 
Niels Pedersen 74  Enkemand Aftægtsmand og træarbejder 
Christiane Nielsdatter 34  Ugift  Hans datter, væverske 
Gjertrud Nielsdatter 25  Ugift  Hans datter, forsørges af ham 
Henrik Frederik Kaare 52  Gift  Husmand og daglejer 
Kirsten Christensdatter 49  Gift  Hans kone 
Christen Henriksen 14  Ugift  Deres barn 
Trine Henriksdatter 12  Ugift  Deres barn 
Ane Henriksdatter 9  Ugift  Deres barn 
Ane Kirstine Henriksdatter 7  Ugift Deres barn 
Christen Kold 36  Gift  Hjulmand 
Ane Nielsdatter 42  Gift  Hans kone 
Niels Kold 7  Ugift  Deres barn 
Mette Marie Kold 5  Ugift Deres barn 
Maren Kold 1  Ugift  Deres barn 
Simon Poulsen 66  Enkemand Forsørges af hjulmanden 
Abel Johanne Nielsdatter 16  Ugift  Tjenestepige 

Viborg, Houlbjerg, Granslev, Vrangstrup Bye, Et Hus, 52, FT-1850, C3435
Jens Nielsen Kold 39  Ugift  Husfæster og hjulmand, husfader Haurum sogn 
Ane Nielsdatter 52  Enke  Husfaders broderenke, forsørges af husfaderen. Haurum sogn,
Mette Marie Christensdatter 15  Ugift   
Maren Christensdatter 11  Ugift  

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Aldrup, en gård, 2a FT – 1906
Martin Nielsen   22/ 2 1881 Tyende
Otto Hansen   13/ 4 1881 Tyende
Søren Jensen   3/ 6   1893 Tyende
Kristen N. Kristensen  3/ 12 1882 Tyende
Mette Marie Jensen  13/ 12 1835 Enke Slægtning
Ane Vildrik   14/ 11 1865 Husmoder
Frederikke Elisabeth Vildrik 10/ 12 1888 barn

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Aldrup, en gård, 2a FT - 1916 
Flarup Justesen  13/ 12 1885  Husfader landbruget
Elisabeth Justesen  19/ 12 1888  Husmoder
Martin Justesen    3/ 3  1913  Barn
Ane Vildrik   14/ 11 1865  Slægtning Husgerning
Marie Jensen   13/ 12 1835  Enke Slægtning
Søren Andersen  27/ 5  1894  Tyende
Søren Iversen   26/ 9  1891  Tyende
Aksel Nielsen   30/ 3  1899  Tyende
Holger Eskildsen  10/ 8  1900  Tyende

Børn i første ægteskab

i Jens Lauersen Nielsen * 21 juli 1855 i Aldrup Hvorslev sogn, † 31 august 1895 i Aldrup Hvorslev sogn.
Døbt i Hvorslev 30 september 1855. Faddere Christen Christensens kone på Aldrup Mark og Mads Sørensens kone i Aldrup samt gårdmændene Jens  X Jensen, Niels X Jensen og Henrik Jensen alle 3 af Hvorslev

Han blev gift i Hvorslev 4 oktober 1878 med Mariane Pedersen (Horn)

ii Inger Marie Nielsen, * 12. feb. 1857 i Aldrup, Hvorslev sogn.  
Døbt i Hvorslev 9. april 1857. Faddere: Jens Jensens kone i Hvorslev, Mads Sørensens kone i Aldrup, gårdmand Jens Christensen, husmand Peder Sørensen og ungkarl Laurits Jensen alle af Hvorslev

Hvorslev, 37, FT-1880  Inger Marie Nielsen 22  Ugift Syjomfru  Aldrup    
 
Hun blev gift i Hvorslev 12. feb. 1881  med Søren Pedersen,  
   
7. iii Birthe Marie Nielsen, * 15. jun. 1858 i Aldrup Hvorslev sogn, † 16. nov. 1937 i Hvorslevgård Hvorslev. 
 Døbt i Hvorslev 10. okt. 1858. Faddere: Pige Karen Christensdatter, gårdmand Søren Jensens hustru Aldrup, ungkarl Jørgen Pedersen fra Aldrup. Laurs Jensen og Niels Jensen begge af Hvorslev

Hun blev gift med Peder Jørgensen Møller, gift 14. apr. 1885 i Hvorslev kirke.

iv Ane Margrethe Nielsen, * 12. jun. 1861 i Aldrup, Hvorslev sogn, †  16. juli 1875 i Aldrup, Hvorslev sogn 
Døbt i Hvorslev 22. Sep. 1861. Faddere: Gårdmand Christen Jensens hustru og gårdmand Christen Mortensens hustru fra Aldrup, gårdmand Jens Christensen, gårdmand Jens Jensen og ungkarl Laurs Jensen alle Aldrup

v Søren Nielsen, * 4. maj 1863 i Aldrup, Hvorslev sogn. 
døbt i Hvorslev 9. Aug. 1853. Faddere: Søren Jensens hustru i Vester Velling, gårdmand Rasmus Nielsen, Thomas Jensens hustru i Aldrup, ungkarl Laurs Jensen, gårdmand Jens Jensen og Peder Sørensen alle af Hvorslev

Konfirmeret 1875 med mg, mg

Han blev gift med Margrethe Pedersen 4. maj 1888 i Gerning kirke

vi Ane Nielsen, * 14. nov. 1865 i Aldrup, Hvorslev sogn.† 7 maj 1919 i Aldrup, Hvorslev sogn
Hjemmedøbt 26. december 1865, fremstillet i kirken 1866 8 Jul.
 Faddere: Pige Petrine Pedersen, gårdmand Søren Jensens hustru, gårdmand Jens Christensen, ungkarl Martin Christensen i Aldrup og ungkarl Laurits Jensen i Hvorslev

Hun blev gift med Villads Martin Vildrik, gift 19 april 1887 i Hvorslev. Forlovere Niels Jensen i Aldrup og  Thyge Peder Vildrik i Vejerslev

De overtager fødegården

Børn i 2. Ægteskab

vii Maren Nielsen, * 20. sep. 1877 i Aldrup, Hvorslev sogn, † 25. okt. 1877 Aldrup, Hvorslev sogn.  
Hjemmedøbt 21. september 1877, begravet 31. oktober 1877. 
Note: Moderen 42 år

15. Maren Sørensdatter * 19. feb. 1822 i Aldrup Hvorslev sogn.  † 7. jan. 1870 i Aldrup. Begravet 14. Jan. 1870 i Hvorslev kirke
  Hjemmedøbt 19 februar, fremstillet i kirken 5 april 1822.  Faddere. Niels Sørensens hustru fra Hesselbjerg, Søren Jensen og Laurs Jørgensen fra Aldrup, Niels Thøgersen fra Gjerning

Niels Jensen, 66 Aar, -Gaardeier, Aldrup Gaardens Huggehus, 31-8-1895 morgen Findes henlagt på Straa i en Stue paa Gaarden. Over Tungebenet findes en tydelig hængningsfure af bredde som det foreviste Reb, løbende til begge Sider skraat bagtil og opad mod Nakken. Suicidium per suspension-- (Selvmord ved hængning)

Mine 2x tipoldeforældre på morfars side

16. Knud Nielsen * 5 okt. 1771  i Hinge sogn † 19. Jan. 1846 i Hingeballe, Hinge sogn 
Begravet i Hinge den 25 jan, aftægtsmand 741/4 år.
Note i kirkebogen 1771: NB Efter troeværdig Beretning er afg Niels Knudsen i Hinge hans Søn, Knud, fød den 5.te Oktober 1771, men har forglemt at indføres. Denne Beretning grundes paa Faderens egen Antagelse i en liden Bog, som jeg har fandt. og paa Moderens og Stiffaderens mundtlige Vidnesbyrd - Hvilket og er sandsynlig overensstem mende med Sandhed selv.
Hinge Præstegaard den 12.te December 1794 J.S.Worsøe ( - der var præst fra 1790.)

Han blev gift med Sidsel Sørensdatter 22 maj 1798 i Sahl, Viborg amt 

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge, 9, FT-1787, B3892 
Jens Lundum 41  Gift husbonde farende skriver og gårdmand 
Fridericke Fabech 40  Gift madmoder  
Ane Kirstine Lundum 3  Ugift deres datter - 
Niels Prietz 60  Ugift logerende lever af sine renter 
Hans Netterup 29  Ugift - skriverkarl 
Christian Høgh 19  Ugift - skriverkarl 
Søren Andersen 25  Ugift - avlskarl 
Laurs Pedersen 21  Ugift - andenkarl 
Kirsten Pedersdatter 22  Ugift - indpige 
Bodil Pedersdatter 21  Ugift - udpige 
Mette Pedersdatter 13  Ugift - barnepige 
Knud Nielsen 14  Ugift - hyrdedreng

Han og hans bror blev gift med to søstre:
Broderen Søren med Maren Sørensdatter og Knud blev gift med Sidsel Sørensdatter 22 maj 1798  i Sahl, Viborg amt 
 
Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge Balle, 6, FT-1801
Knud Nielsen 30  Gift mand husmand med jord og er væver 
Sidsel Sørensdatter 35  Gift hans kone - 
Hedwig Kirstine Knudsdatter 2  Ugift deres barn - 
Inger Knudsdatter 1  Ugift deres barn - 
Niels Rasmussen 61  Gift mandens forældre aftægtsfolk af huset 
Kirsten Sørensdatter 66  Gift mandens forældre aftægtsfolk af huset 
(OBS Niels Rasmussen er stedfar til Knud Nielsen)

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hingeballe, 64, FT-1834
Søren Pedersen Holm 36  Gift  fæstehusmand 
Hedevig Kirstine Knudsdatter 33  Gift  hans kone 
Anne Sørensdatter 4  Ugift  deres barn 
Sidsel Sørensdatter 1  Ugift  deres barn 
Gregers Andersen 10  Ugift  plejesøn. forsørges af fattigvæsenet 
Knud Nielsen 63  Enke(mand)  aftægtsmand

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hingeballe, 19, FT-1840, B3895
Lauritz Christensen Revl 48  Gift  fæstehusmand 
Karen Pedersdatter 38  Gift  hans kone 
Thrine Marie Christensdatter 14  Ugift  deres barn 
Christen Laursen 10  Ugift  deres barn 
Jens Peter Laursen 7  Ugift  deres barn 
Knud Nielsen 67  Enke(mand)  aftægtsmand

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hingeballe, 37, FT-1845, B3896 
Lauritz Christensen 53  Gift  husmand Hinge
Karen Pedersdatter 43  Gift  hans hustru Linnum
Christen Lauritzen 15  Ugift  deres barn Hinge
Jens Peter Lauritzen 12  Ugift  deres barn Seerup
Maren Christensdatter 74  Enke(mand)  indsidderske Levring
Ane Kirstine Jensen 2  Ugift  plejebarn Vinderslevgård
Knud Nielsen 73  Enke(mand)  aftægtsmand Hinge

Børn:
i   Hedvig Kirstine Knudsdatter * 28 marts 1799 i Hinge Skovhuse, Hinge sogn. † 29 marts 1801 i Hingeballe, Hinge sogn, begravet 3 april 1801 i Hinge
Kom i kirke 2 pinsedag 13 maj båren af  mosteren Maren Sørensdatter Sahl, faddere Christen Sørensen i Sahl,  Rasmus Bundgaard, Laurs Pedersen, Rasmus Hjulmand og Christen Revl i Hingeballe

ii Inger Knudsdatter * 7. Okt. 1800  i Hinge skovhuse, Hinge sogn † 12 april 1801 i Hingeballe, Hinge sogn begravet 19 april 1801 i Hinge

Døbt den 19 okt båren af jomfru Christensen fra Winderslevgård, faddere Jens Sørensen og Peder Sørensen i Sahl, Christen Revl, Rasmus Hjulmand og Laurs Christensen i Hingeballe

8. iii  Niels Knudsen* 5 jan 1804 i Hinge Skovhuse, Hinge sogn.  † 4 sep. 1877 i Hinge sogn, begravet 10 sept. I Hinge 73 år, tiltagende frafald
Dåb Torsdagen den 5.te Januari loede Knud Nielsen og hustru Sidsel
Sørensdatter i Hinge Balle deres den 4.de næstforan fødte Søn døbe og kalde
Niels. Kom i Kirke Søndag den 4.de Marti baaret af Christen Revls hustru Maren i Hinge Balle;  Fadderne vare: Laurs Gorridsen, Rasmus Hjulmand, Laurs Kudsk og Christen Revl i Hinge Balle.

Han blev gift 30 nov 1838 i Hinge med Karen Marie Sørensdatter.
Forlovere var Gårdmand Christen Nielsen i Astrup og aftægtsgårdmand Knud Nielsen i Hingeballe

iv. Hedvig Kirstine Knudsdatter  * 4 marts 1802 i Hingeballe, Hinge sogn † 29 juni 1877 i Serup sogn, begravet 6 juli 1877 i Serup
Døbt den 19 april, båren af Knud Knudsens hustru Birtha Kirstine Pedersdatter i Hinge, faddere Christen Sørensen i Sahl, Christen Revl, Rasmus Hjulmand, Laurs Hansen og Rasmus Bundsen i Hingeballe

Hun blev gift 10 nov 1824 i Hinge med Søren Pedersen Holm.
Forlovere gårdmand Søren Knudsen af Ilder i Grønbæk sogn og brudens fader husmand Knud Nielsen af Hingeballe

Han overtager fæstet fra Knud Nielsen
Søren Pedersen, fra Ans 1829 16/12 199, 202
Hinge By – Matr.nr.25
Udflyttet hus - overt. fra Knud Nielsen,
fæste 1801, 183.
Pag 199 og 202 s

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hingeballe, 64, FT-1834, B3894
Søren Pedersen Holm 36 Gift fæstehusmand
Hedevig Kirstine Knudsdatter 33 Gift hans kone
Anne Sørensdatter 4 Ugift deres barn
Sidsel Sørensdatter 1 Ugift deres barn
Gregers Andersen 10 Ugift plejesøn. forsørges af fattigvæsenet
Knud Nielsen 63 Enke(mand) aftægtsmand

v. Søren Knudsen * 7 jan 1806 i Hingeballe, † 10 april 1873 i Iller
Døbt 7 jan 1806 i Hinge, begravet 18 april 1873 i Grønbæk
Døbt 23 februar båren af Rasmus Hjulmands kone Maren Pedersdatter i Hingeballe, faddere vare Laurs Gorridsen, Laurits X, Christen Revl og Knud X i Hingeballe, Søren Nielsen i Monstrup

Han blev gift med Mette Rasmusdatter i Grønbæk 14 juli 1846.
Forlovere husmand Niels Knudsen i Hinge og husmand Anders Sørensen fra Hinge Hede
  
Viborg, Houlbjerg, Sahl, Friisholt Hovedgaard, 38, FT-1834, B6929
Hans Henrich Halling 59  Enke  Ritmester og Eier af Gaarden 
Christine Amalie Halling 35  Ugift  hans Døttre 
Christiane Ulrikke Halling 34  Ugift  hans Døttre 
Christian Lassen 34  Ugift  Forvalter paa Gaarden 
Louise Schmidt 61  Ugift  Huusjomfrue 
Ane Scholastica Wieland 22  Ugift  Stuepige 
Søren Knudsen 29  Ugift  Tjenestekarl 
Søren Jensen 29  Ugift  Tjenestekarl 
Anders Sørensen 35  Gift  Tjenestekarl 
Karen Kirstine Mikkelsen 34  Gift  hans Kone 
Jørgen Poulsen 56  Enke  Tjenestekarl 
Peder Sørensen 23  Ugift  Tjenestefolk 
Hans Mikkelsen 28  Ugift  Tjenestefolk 
Jens Hansen 26  Ugift  Tjenestefolk 
Anders Peter Sørensen 19  Ugift  Tjenestefolk 
Rasmus Christensen 29  Ugift  Tjenestefolk 
Daniel Jensen 19  Ugift  Tjenestefolk 
Frederik Jensen 19  Ugift  Tjenestefolk 
Mads Sørensen 17  Ugift  Tjenestefolk 
Jørgen Jensen 16  Ugift  Tjenestefolk 
Niels Albrecht Jensen 17  Ugift  Tjenestefolk 
Jens Hansen 49  Ugift  Tjenestefolk 
Ane Kirstine Rasmusdatter 28  Ugift  Tjenestefolk 
Karen Marie Rasmusdatter 31  Ugift  Tjenestefolk 
Helvig Kirstine Christiansdatter 24  Ugift  Tjenestefolk 
Karen Nielsdatter 47  Ugift  Tjenestefolk

Viborg, Houlbjerg, Sahl, Vinkelholm, Bredholt, en Gaard, 45, FT-1840, C7146
Frederich Borch 33  Gift  Forpagter paa Gaarden 
Johanne Frederikke Frausing 31  Gift  hans Kone 
Erhart Borch 6  Ugift  deres Børn 
Christen Frausing Borch 4  Ugift  deres Børn 
Frederich Rasch Borch 1  Ugift  deres Børn 
Søren Knudsen 35  Ugift  Tjenestefolk 
Envold Pedersen 28  Ugift  Tjenestefolk 
Christen Jensen 34  Ugift  Tjenestefolk 
Søren Balthasar Johansen 25  Ugift  Tjenestefolk 
Jens Sørensen 59  Gift  Tjenestefolk 
Mads Peter Sørensen 18  Ugift  Tjenestefolk 
Johanne Jensen 17  Ugift  Tjenestefolk 
Ingeborg Pedersdatter 24  Ugift  Tjenestefolk 
Mariane Sørensdatter 26  Ugift  Tjenestefolk 
Marie Nielsdatter 22  Ugift  Tjenestefolk 
Kirsten Nielsdatter 28  Ugift  Tjenestefolk 

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Høiberg Bye - Præstegaarden, 1, FT-1845, B4500 
August Volfgang Hertel 39  Gift  Sognepræst Vordingborg
Agathe Lovise Hertel 29  Gift  hans Kone Skullelev Sogn, Roskilde Amt
Cecilia Vilhelmine Charlotte Hertel 6  -  deres Børn Korsøer
Vilhelmine Martha Frederikke Hertel 4  -  deres Børn Do [Korsøer]
Peter Ludvig Hertel 1  -  deres Børn her i Sognet [Høbjerg, Viborg Amt]
Petra Frederikke Søtoft 32  Ugift  Huusjomfru Nyborg
Søren Knudsen 40  Ugift  Tjenestefolk Hinge Sogn Viborg Amt
Jens Nielsen 29  Ugift  Tjenestefolk Elsborg Sogn Viborg Amt
Jens Krogsgaard Nielsen 16  Ugift  Tjenestefolk Levring Sogn Viborg Amt
Ane Cathrine Sørensdatter 28  Ugift  Tjenestefolk her i Sognet [Høbjerg, Viborg Amt]
Ane Kirstine Pedersdatter 25  Ugift  Tjenestefolk

Viborg, Lysgaard, Grønbæk, Grønbæk Sogn, Illerhede - et Huus, 32, FT-1850,
Søren Knudsen 45  Gift  Huusmand, Wæver, Huusfader Hinge Sogn, Viborg Amt
Mette Rasmusdatter 39  Gift  Hans Kone Her i Sognet [Grønbæk, Viborg Amt]
Anders Kjeldsen 6  Ugift  Deres Børn Do [Grønbæk, Viborg Amt]
Cecilia Marie Sørensen 3  Ugift  Deres Børn Do [Grønbæk, Viborg Amt]
Bergitte Nielsdatter 74  Enke(mand)  Huusfaders Svigermoder, der af ham forsørges Do [Grønbæk, Viborg Amt]
 

17. Sidsel Sørensdatter
* 1766  i Sahl sogn † 14 maj 1828 i Hingeballe, Hinge sogn 62 år
3 søndag efter påske blev Søren Ranzouvs datter døbt Zidsel, båren af Maren Nielsdatter fra Bøgeskov, faddere vare Las Mand, Rasmus Hansen, Jens Hansen og Peder Bruns hustru

Viborg, Houlbjerg, Sahl, Sahl Bye, 10, FT-1787
Søren Jensen Ranzau 54  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Helvig Christiansdatter 56  Gift Madmoder  
Zidsel Sørensdatter 20  Ugift Deres Børn  
Maren Sørensdatter 9  Ugift Deres Børn  
Jens Sørensen 13  Ugift Deres Børn

Fra Hinge sogns fortid

18. Søren Nielsen.  *1780 i  Danstrup, Gerning sogn, † 1. Feb. 1837 i Hinge sogn  
Døbt Niels Snedkers søn af Danstrup kaldet Søren, frembåren af moderens søster fra Granslev, faddere vare Peder Pedersen, Jeppe Sørensen, Carl Nielsen og Jens Nielsens hustru fra Danstrup
Begraves 10 feb. 1837 aftægtsmand af Hinge 57 år.

Han blev gift med Birthe Kirstine Pedersdatter, gift 28. Okt. 1808 i Hinge, som forlovere vare Niels Christensen i Voldby og Anders Christensen i Hinge.

2. Jyske Silkeborg lægd 21 
Niels Christensen
 Christen 11 Danstrup
 Søren 10

Skanderborg, Gjern, Voldby, Woldbye Sogn og Bye, 25, FT-1787,
Niels Christensen 38 Gift Manden Huusmand 
Bodel Sørensdatter 40 Gift Koenen  
Christen Nielsen 11 deres Børn  
Søren Nielsen 7 deres Børn  
Knud Nielsen 6 deres Børn  
Karen Nielsdtr 2 deres Børn

Folketælling 1801 Voldby 20 feb. 1801
Niels Christensen 56 Husfader
Bodel Sørensdatter 61 hustru
Søren Nielsen 18 deres barn
Karen Nielsdatter 14 deres barn
Elle Sørensdatter 59 husbonds svigerinde skrøbelig

Matr. Nr. 6 a, Vestre Storgård Hinge
Den 20. september 1764 fik Vestre Storgård en ny fæster. Det var Peder Rasmussen, der overtog den efter sin fader Rasmus Pedersen.
Hvornår Rasmus blev fæster af gården vides ikke, men han har boet der en årrække. I kirkebogen kaldes han ind i mellem ”Lille Rasmus” eller ”Rasmus Pedersen den yngre”. Der var nemlig samtidig en anden gårdmand i byen, der også hed Rasmussen, og han må nok have haft ”æ Mon” hvad størrelsen angår.  

Peder Rasmussen var født 1722, og 1772 bliver han gift med Maren Andersdatter fra Tanghus, datter af Anders P. Karup. Maren var 20 år, da hun blev gift. Hun og Peder har fire børn sammen, og allerede i 1779 dør Maren.

Peder Rasmussen gifter sig så med Birthe Marie Laursdatter, men han dør 1783, 61 år gammel. Året efter gifter enken sig med Peder Pedersen, der får gården og ”lover at leve et kristeligt liv sammen med hende”.

Dette gør han måske også, men i1799 dør hun, og Peder er enkemand.
Han gifter sig kort efter med sin steddatter (Peder Rasmussens datter) Birthe Kirstine.

De får 5. Januar  1804 en datter Birthe Marie. I 1807 dør Peder Pedersen 57 år gammel, ”Han døde voldsomt ved at styrte af sin vogn i skoven”, fortæller Kirkebogen.

Enken gifter sig året efter med Søren Nielsen fra Voldby, og han får gården, der endnu er en fæstegård. I 1812 var gården stillet til auktion, men blev ikke solgt.
Først i 1817 køber Søren Nielsen gården af branddirektør Dinesen m. fl.
Der var 3 tdr. hartkorn, og en skovskyld af 1 skp., 3 Fdk., og 2/3 alb. på ejendommen. 

I 1837 døde Søren Nielsen, men forinden havde han i 1834 overdraget gården til sin svigersøn Christen Pedersen fra Vorning. Denne var i 1833 blevet gift med datteren Birthe Marie.

Den 15. Februar 1840 sælger Christen Pedersen gården til Peder N. Storgaard.
Han giver 2000 Rigsd. Samt aftægt til Søren Nielsens enke samt varer iflg. kontrakt af 14. maj 1836 til hendes to sønner Peder og Niels.

Kilde: Peter Nielsen - Fra Hinge Sogns Fortid - Silkeborg 1956.

Søren Nielsen er altså fæster af matr. 6a, Hinge "Vestre Storgaard", købt 1817.
Fæstet overt. efter konens første mand, der var hendes stedfader - der havde overtaget det ved bryllup med konens stedmoder, gift med Birthe Kirstine Pedersdatters fader Peter Rasmussen Storgaard. 

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge by, 8, FT-1834
Søren Nielsen 53  Gift  gaardmand 
Birthe Kirstine Pedersdatter 57  Gift  hans kone 
Niels Sørensen 19  Ugift  deres barn 
Karen Marie Sørensdatter 22  Ugift  deres barn 
Peder Laursen 20  Ugift  tjenestefolk 
Niels Andersen 15  Ugift  tjenestefolk 
Christen Pedersen 34  Gift  smed 
Bodil Marie Sørensdatter 24  Gift  hans kone 
Søren Peter Christensen 1  Ugift  deres søn

Børn:
i Peder Sørensen * 22 juli 1809 i Hinge sogn
Døbt 17 sept. Båren af Christen Møllers hustru Ane Laursdatter i Astrup, faddere vare Mads Overbye, Jacob Overby, Jens  Xding og Andreas Nørregaard alle af Hinge

ii Bodil Marie Sørensdatter * 27 sept. 1810 i Hinge sogn 
Døbt 11 nov. Båren af faster Ane Kirstine Nielsdatter af Woldby, faddere: Christen Nielsen i Astrup, Niels Hansen i Holm, Chr. Hansen i Holm, Peder Larsen i Skovhus, Rasmus Christensen og Peder Madsen af Hinge

Hun blev gift i Hinge 15 juni 1833 med Christen Pedersen, Smed
 
Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge by, , 11, FT-1840 
Christen Pedersen 38  Gift  gårdmand   
Bodil Marie Sørensdatter 30  Gift  hans kone  
Søren Peter Christensen 6  Ugift  deres barn  
Birgitte Kirst. Christensen 4  Ugift  deres barn   
Kirsten Marie Christensen 3  Ugift  deres barn  
Ane Kirstine Christensen 1  Ugift  deres barn   
Kirsten Andersdatter 68  Enke(mand)  lever af en aftægt   
Niels Andersen 21  Ugift  tjenestekarl

Viborg, Lysgaard, Grønbæk, Naderup Bye, et Huus, 129, FT-1850 
Christen Pedersen 48 Gift Huusmand, Smed, Huusfader Veirum Sogn, Viborg Amt  
Bodild Marie Sørensdatter 41 Gift Hans Kone Hinge Sogn, Viborg Amt  
Kirsten Marie Christensen 13 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Grønbæk, Viborg Amt 
Ane Christensen 9 Ugift Deres Børn Do [Grønbæk, Viborg Amt]  
Anders Christensen 5 Ugift Deres Børn Do [Grønbæk, Viborg Amt]  
Ane Kirstine Christensen 1 Ugift Deres Børn Do [Grønbæk, Viborg Amt]
Marie Cathrine Jensen 4 Ugift Deres Pleiebarn - Almissenyder Do [Grønbæk, Viborg Amt

iii  9.  Karen Marie Sørensdatter, * 6. Maj 1812  i Hinge Skovhuse, Hine sogn  † 9 marts i Hinge sogn
1890 i Hinge, begravet 17 marts 1890 i Hinge 77 ¾ år død af alderdom
Dåb 19. juli 1811. Båren af Niels Hansens datter Mette Kirstine i Holm, faddere vare husmand Niels Christensen og gårdmand Christen Nielsen og husmand Albert Lauersen alle 3 i Astrup, Anders Storgaard og Peder Madsen i Hinge.

Hun blev gift  i Hinge 30 nov 1838 med Niels Knudsen

ii Niels Sørensen *31 juli  1815  i Hinge sogn.
Døbt 22 oktober i Hinge båren af Peder Karups hustru i Tangehuusgården Mette Marie Nielsdatter, faddere: gårdmand xx, Rasmus Jensen, husmand Hans Hansen i Hinge, xx Christen Nielsen og gårdmand Albrect Laursen i Astrup

19. Birthe Kirstine Pedersdatter, * 1774 i Hinge sogn, † 6 feb. 1846 i Hinge sogn, begravet 14 feb. 1846 72 år gammel, aftægtskone i Hinge Birthe Pedersdatter

Moderen døde i 1779 - og stedmoderen blev Birthe Marie Laursdatter. 
Faderen døde i 1783 - og stedfaderen blev Peder Pedersen. 
Stedmoderen døde i 1799 - og Peder Pedersen blev gift med steddatteren Birthe Kirstine i 1799.  Peder Pedersen  og Birthe Kirstine Pedersdatter gift efter kgl. bevilling - idet Peder Pedersen var enkemand efter Birthe Kirstine Pedersdatters stedmoder Birthe Marie Laursdatter.

Peder Pedersen stedfader/husbond - døde i 1807 - og Birthe Kirstine gift i 1808 med Søren Nielsen
 
Hun blev gift med (1) Peder Pedersen, gift 1799, † 1807.

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge by, 5, FT-1801, B3893
Peder Pedersen 51  Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Birthe Kirstine Pedersdatter 26  Gift hans kone - 
Appolone Pedersdatter 23  Ugift konens søster - 
Albert Laursen 22  Ugift tjenestefolk - 
Laurs Nielsen 14  Ugift tjenestefolk

Vinderslevgård gods Skifteprotokol  1730-1751
398 Peder Pedersen i Hinge. 1.5.1807, fol.359.
E: Birthe Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Andersen i Skovhuset. B: Birthe Marie. FM: farbror Morten Pedersen i Bjerring, Jens Christoffersen i Torup.

Hun blev gift med (2) Søren Nielsen, gift  28. Okt. 1808 i Hinge. 

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge by, 8, FT-1834
Søren Nielsen 53  Gift  gaardmand 
Birthe Kirstine Pedersdatter 57  Gift  hans kone 
Niels Sørensen 19  Ugift  deres barn 
Karen Marie Sørensdatter 22  Ugift  deres barn 
Peder Laursen 20  Ugift  tjenestefolk 
Niels Andersen 15  Ugift  tjenestefolk 
Christen Pedersen 34  Gift  smed 
Bodil Marie Sørensdatter 24  Gift  hans kone 
Søren Peter Christensen 1  Ugift  deres søn

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge skovhuse, , 52, FT-1840, B3895
Niels Knudsen 37  Gift  husmand   
Karen Marie Sørensdatter 28  Gift  hans kone 
Søren Nielsen 1  Ugift  deres barn 
Birthe Kirstine Pedersdatter 63  Enke(mand)  aftægtskone

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge udflyttere, 26, FT-1845
Niels Knudsen 42  Gift  husmand Hinge
Karen Marie Sørensdatter 34  Gift  hans hustru Hinge
Søren Nielsen 6  Ugift  deres barn Hinge
Knud Peter Nielsen 4  Ugift  deres barn Hinge
Christen Nielsen 1  Ugift  deres barn Hinge
Birthe Kirstine Pedersdatter 71  Enke(mand)  aftægtskone Hinge

Den ulykkelige historie om Birthe Kirstine Pedersdatter der endte lykkeligt, der blev en slægt ud af det Fra Hinge sogns fortid

20. Anders Sørensen Bødker,  * 9. sep. 1741 i Almtoft, Hørup sogn, † 13. mar.1795 i Thorning sogn, begravet i Thorning sogn.  Anders Sørensen var kendt som Anders Sørensen Bødker. 

Dom 16.a.Trinit. (9. september) blev Søren Pedersen og hustru Kirsten Andersdatter af  Almtoft, deres søns dåb, som for svagheds skyld var hjemmedøbt og kaldt Anders, publiceret i Hørup Kirke.  Peder Pedersens hustru i Almtoft bar barnet. Daabs vidnere var Jens Jensen, Niels Christensen, Peder Christensen og Christen Lasens hustru i Almtoft og Else Hansdatter af Kjellerup.

Introd. 20.a.Trinit. (7. oktober)

Han blev gift med (1) Maren Sørensdatter, gift 17. nov. 1771 i Hørup, * o. 1747 i Thorning sogn, † 13. jul. 1783 i Thorning sogn, begravet 13. juli 1783 i Thorning kirke.

Han blev gift med (2) Anne Mogensdatter, gift 3. okt. 1784 i Thorning sogn

Meget tyder på, at Anders Sørensen er kommet i huset hos sin morbroder Hans Andersen, der var fæstegårdsmand i Thorning, hvilket også forklarer, at han opkalder en søn efter ham.
Anders Sørensen havde tilnavnet Bødker, oprindeligt har han uden tvivl lært dette håndværk og sikkert anvendt det sideløbende med landbruget.
 
Fæste udgivet af sal. C. D. Friedenreich dat. Pederstrup d. 4. marti 1771. Anders Sørensen have fået fæste på halvparten af gården matrikel nr. 3 i Thorning, hvilket halvpart havde et hartkorn på 3 tdr. 1 skp. 2 fjdr. 1 alb.
Anders Sørensen forretter de sædvanlige Hoveriarbeide til Kiersholm, kjører Rejser liige imod hands andre Medtienere der i byen
 
På den anden halvpart af gården sad Anders Sørensens anden hustru Anne Mogensdatters forældre, medens morbroderen indtil sin død sad på gård nr. 4 i Thorning
Anders Sørensen var fæster af halvgården i Thoring til sin død, hvorefter hans enke den 20. oktober samme år indgik nyt ægteskab med ungkarl Søren Pedersen fra Ungstrup, der var 5 år yngre.
 
Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Thorning Bye, 16, FT-1787 
Anders Sørensen 43  Gift Hosbonde Bonde og Gaard beboer   
Ane Mogensdatter 31  Gift Madmoder    
Søren Andersen 7   Barn af 1ste ægt.  
Else Marie Andersdatter 13   Barn af 1ste ægt.   
Dorte Andersdatter 10   Barn af 1ste ægt.    
Mikkel Pedersen 76  Gift Mand Indsid. og Fatt.  
Ane Bertelsdatter 72  Gift Kone

Skifte Kiersholm 16/ 3 1795 efter Anders Sørensen Bødker.
Anders Sørensen Bødker i Torning. 16.3.1795, side 64, 72, 84, 91.
E: Anne Mogensdatter. LV: Christen Bech i Kærsholm Mølle. B: Hans 6, Maren 2. FM: Mads Mogensen i Skræ. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Else Marie 20, Dorthe 17, Søren 13. FM: Peder Sørensen Skrædder i Ungstrup. Desuden nævnes enkens bror Thomas Mogensen.

Børn af første ægteskab:

i dødfødt dreng, * 20 jan 1773 i Thorning sogn, † 20 jan 1773 i Thorning sogn.

ii Else Marie Andersdatter, * 21. aug. 1774 i Thorning sogn.
Båren af Mette Christensdatter, faddere Anders Smed, Hans Nielsen, Jens Smed og Maren Pedersdatter af Thorning, præsten O. Sadolin

iii Søren Andersen, * 19. nov. 1775 i Thorning sogn
Båren af Kirsten Pallesdatter, faddere Jens Smed af Wattrup, Peder Andersen, Lars Impgaard og Birthe Andersdatter alle af Ungstrup. Præst: O.  Sadolin

iv Dorthea Andersdatter, * 10. feb. 1777 i Thorning sogn.
Båren af Kirsten Sørensdatter af Woltofte, faddere Peder Sørensen og Anders Sørensen, Lars Sørensen ibid, Mette Sørensdatter af Thorning. Præst Ole Sadolin

v Søren Andersen, * 28. maj 1780 i Thorning sogn.
Båren af Karen Sørensdatter, faddere Niels Christiansen, Knud Overbye begge fra Thorning, samt Peder Sørensen og Jørgen Nielsen af Almtofte. Præsten O. Sadolin

vi dødfødt, * 13 jul 1783 i Thorning sogn, † 13 jul 1783 i Thorning sogn.

Børn af andet ægteskab:

vii Hans Andersen, * 17. jun. 1784 i Thorning sogn.
Frembåren af Kirsten Mogensdatter, faddere Mogens Madsen, Knud Chrestensen, Mads Mogensen og Maren Pedersdatter alle af Thorning


10. viii Hans Andersen Bødker,
* 27. dec. 1788 i Thorning sogn, † 17. dec. 1859 i Thorning sogn, begravet 26. sep. 1859 i Thorning kirkegård. 

Han blev gift med (1) Maren Pedersdatter, gift 3. maj 1817 i Vinderslev kirke.
*17 sep 1837 i Thorning sogn, †   o. 1794

Han blev gift med (2) Ane Sophie Villumsdatter, gift 7. nov. 1838 i Thorning kirke 
    
ix Mogens Andersen, * 18. nov 1791 i Thorning sogn † maj 1793 i Thorning sogn
Begravet 17 maj 1793 i Thorning
Båren af Anders Nielsens kone i Almtoft, faddere Mads Mogensen og hustru af Skræe, Niels X og Søren Andersen af Thorning,

x Maren Andersdatter, * 20. maj 1793 i Thorning sogn.
Båren af Inger Jensdatter af Kjærsholm, faddere Knud Christensen, Christen Knudsen, Niels Jensens hustru og Maren Knudsdatter alle af Thorning
    
21. Anne Mogensdatter, * feb. 1757 i Thorning sogn, † 16. jun. 1837 i Revl, Vinderslev sogn.
Døbt 2. juli 1757 i Thorning sogn. Dorthe Thomasdatter fra Impgårde bar hende til dåben, og faddere var Lars Trap, Anders Ilkom og Inger Andersdatter fra Thorning.

Trolovet med Anders Sørensen Bødker 16. juli 1784
Forlovere ved vielsen den 3. oktober 1784 var Peder Bach af Thorning og Niels Andersen af Almtoft.
Begravet 25. juni 1837 i Thorning sogn. 

Skifte Kiersholm 16/ 3 1795 efter Anders Sørensen Bødker. 
Skifte imellem enken og afdødes børn fra to ægteskaber, nemlig fra første ægteskab med Maren Sørensdatter datteren Else Marie 20 år, datteren Dorthe 17 år, sønnen Søren 13 år gammel. Fra ægteskabet med enken sønnen Hans 6 år og datteren Maren 1 år gammel.
Som formynder for de umyndige børn af første ægteskab blev antaget deres morbroder Peder Sørensen Skrædder fra Ungstrup, medens de to yngste børn som formynder blev beskikket deres morbroder Mads Mogensen fra Skræ. 

Fra boets registrering og vurdering kan indboeffekter i stuehuset, der var indrettet med dagligstue, overstue, kammer, køkken og bryggers nævnes følgende:

I dagligstuen:
Et egetræsbord på fod, to fyrretræsbænke, to træstole, et stueur, to egetræsskabe med lås og nøgle, et gammelt fyrretræshængeskab til opbevaring af fødevarer, et hængeskab som enken oplyste tilhørte sønnen Søren, to spinderokker, et par karter, et blåt stenkrus med tinlåg, to skillerier på væggene og et lille spejl i ramme samt tre halvsengesteder, alle med omhæng og tilhørende sengetøj bestående af olmerdunssovedyner, vadmelsunderdyner, olmerdunshovedpuder og blårgarnslagner.  Sengetøj på de tider var temmelig kostbare i anskaffelse, og husets bedste olmerdunsdyne vurderes til ikke mindre end 4 rdr. , et stort beløb når man ved en ko kostede 6 - 8 rdr.
Den mest værdifulde genstand i dagligstuen er stueuret, som vurderes til 5 rdr.
 
I overstuen nævnes bla. Et fyrretræsbord på fod, en fyrretræsbænk, et gammelt kandeskab og en fyrretræskiste med lås og nøgle, som indeholdt en del af afdødes garderobe omfattende en sort filthat, en blå og hvid bomuldshue, en blå ulden hue, et par gamle skindbukser, en gammel skindtrøje med metalknapper, en ny vadmelsundertrøje, en blå klædeskjortel, en blå vadmelsvest og en gammel vadmelskjortel.
 
I kammeret, køkkenet og bryggerset nævnes bla. en kobberkedel på en fjerdings rum vurderet til 3 rdr., to bryggerkar, to spande, to sold, et kornmål, en egetræstønde, et degnekar, en fjerding, to grynbøtter, tre trætallerkner, en jerngryde, en jernpande, en jernrist, en ildtang, en skorstenslænke, to stripper og en loftsstige.
 
Af besætning på ejendommen nævnes kun 3 køer på henholdsvis 4, 6 og 7 år vurderet til i alt 20 rdr., en 1 årig kviekalv 3 rdr. og 24 gamle får 20 rdr.

Boets aktiver var i alt 77 rdr. men passiverne oversteg dette.
Først og fremmest stillede herskabet på den lille herregård Kjærsholm hvorunder gården tilhørte - i henhold til en syns og taksaktionsforretning - et krav på 46 rdr. til istandsættelse af bygningerne og på 34 rdr. 14 skill. til mangel på besætning.  Hertil kom at herskabet havde leveret sædekorn for 11 rdr. 4 mk. , og at der i landgilde og kongelig skatter resterede et beløb på 103 rdr.
Herudover var en hel stribe af mindre gældsposter til forskellige personer på egnen, bla. en gæld på 12 rdr. til Sr. Bech på Kjærsholm mølle. Disse forskellige passivposter androg i alt 41 rdr., og hertil kom et halvt års løn til en karl på 6 rdr. og til en pige på 4 rdr. samt 8 rdr. til afdødes begravelse og et tilsvarende beløb, som sattes til side til enkens begravelse, når den tid kom. Oveni alt dette kom skifteomkostningerne, og der blev herefter et underskud i boet på ikke mindre end 98 rdr.

Enken Anne Mogensdatter ønskede imidlertid at fortsætte fæstet på gården, og hun lovede at svare til gælden samt at sørge for at bringe bygninger og besætningen i forsvarlig stand.
Slutteligt hedder det på skiftet, at "formyndere begjærede dernæst Enken af Skifteretten tilspurgt, om hun, da erfahres ingen Arv tilfalder, vil holde og lade de umyndige lære og tilholde Gudsfrygt, således hun for Gud og Mennisker i ald Verden vil være bekiendt, hvilket hun med lavværge begjærede og lovede, alt uden betaling."
Som nævnt blev Anne Mogensdatter umiddelbart derefter gift med Søren Pedersen, som derpå overtog fæstet på gården.
 
Begravet 25. juni 1837 i Thorning sogn
  
Kilde: En slægt fra Thorning sogn. Jens Chr. Hansens og dennes hustru samt efterkommere. Nordisk slægtsforskning APS Skals 1987.

Hun blev gift med (1) Anders Sørensen Bødker,  gift 3. okt. 1784 i Thorning sogn 

Hun blev gift med (2) Søren Pedersen, gift 20. okt. 1795 i Thorning sogn, * o. 1767, † 19. mar. 1839 i Pederstrup, Vinderslev sogn.

Almtoft

22. Willum Jespersen , * 11. nov. 1781 i Thorning sogn, † 16. sep. 1861 i Thorning sogn.  

Kirkebogen: 1781, 22 S p Trin (11. Nov), dåb Esper Willumsens søn Willum  B: Hans Enevolds hustru af Graagaard, Kirsten Faddere: Peder Back, Anders Smed, Michel Willumsen, Peder Frandsens? datter Maren, alle af Torning

Begravet 23. september 1861 i Thorning sogn

"E Thueninghus" i Thorning nu Blicheregnens museum er bygget som aftægtshus til "Willumgaard" i Thorning Overby. 

I året 1853 solgte ejeren Willum Jespersen og hans kone Ane Kirstine Jacobsdatter gården til deres søn, Anders Willumsen. 

I den forbindelse blev der indgået en aftægtskontrakt, som nøje beskrev de to gamles rettigheder når Anders overtog gården. Aftalen blev tinglyst, så den også sikrede de to, hvis Anders døde eller solgte gården.

Aftægtscontract oprettet imellem undertegnede Willum Jespersen og Søn Anders Willumsen af Thorning saaledes.

Ved under dags dato at tilskjøde min Søn Anders Willumsen min hidtil eiend og paaboend Gaard i Thorning, har jeg forbeholdt og reserveret for mig og nuhavende Kone Ane Kirstine Jacobsdatter til Beboelse og Underholdning Følgende:

1. Til Beboelse har jeg forbeholdt os 5 Fag Huus i Gaarden saaledes som samme allerede er indrettet og taget i Brug hvilket holdes i forsvarlig Stand paa Tag af Gaardens Eier, saalænge nogen af os lever og forbeholder vi os Rettighed at tage et Menneske til os, ifald vi ønske det.

2. Leveres os aarlig til Ophold 4 Td. Rug, 12 Skp. Byg, 1 Td. Meel, 4 Td. Kartofler, 2 Lp. Flesk, skaaret midt af Siderne, 18 P. Smør, 1 Lp. tørre sødmelks Oste og 8 Snese Æg: Kornet leveres med det Halve til l. Mai, Kartoflerne med de 3 Td. i Efteraaret ved Optagelsen og 1 Td. i Foraaret den 1. April, Flesket til Kyndelmisse, naar det er tørret og røget, Smørret med 12 P. den første Dag i hver Maaned, Ostene til 1. August og Æggene med 6 Snese den 1. Mai og 2Snese den 1. Novbr. At Alt skal være godt, sundt og forsvarligt er en Selvfølge.

3. Ere vi berettigede til at malke een af Gaardens Køer daglig efter Omgang iblandt dem som give Melk; endvidere skal der fodres og græsses for os 6 Faar med disses Yngel til Slagte-tiden, der nyde samme Ret som Gaardens Faareflok.

4. Leveres os aarlig og i rette Tid skaaren samt røgtede, hiemkørt og sat i ordentlig Huus inden l. August 12 Læs Skudtørv a 25 Snese, 4 Læs Hedetørv a 8 Snese samt 4 Traver Brændlyng, der alt maa være af forsvarlig Størrelse og Godhed. 

5. Af Gaardens Hauge have vi forbeholdt os den tredie Deel fra den nordre Side til Kaal og Kjøkkenurter, til hvilket der, ligesom til 1 Skp. tidlig modne Kartofler aarlig, som Eieren sætter i Marken i Nærheden af Gaarden i ordentlig behandlet Jord, leveres aarlig den fornødne Gjødning.

6. Skaffes os vort Korn malet, hvilket saavidt muligt maa skee, naar Eieren selv har til Mølle; også skal der leveres os reen frisk Rughalm til vore Senge 2 gange om Aaret.

7. Have vi forbeholdt os fri Adgang til Brug af Gaardens Bryggers og Bagerovn til Brygning, Vadsk og Bagning samt fri Adgang til Gaardens Vandsted.

8. Naar den Ene af os ved Døden afgaaer bortfalder 1 Td. Rug, 4 Skp. Byg samt 1 Td. Kartofler, eller 4 Skp. af dem som leveres i Efteraaret og 4 Skp. af dem der ydes i Foraaret.

9. Hvis den Ene af os eller vi begge skulde faae i Sinde at flytte andetsteds hen skal det Betingede af Korn, Kartofler, Flesk, Smør, Ost og Æg leveres os til de anførte Tider paa hvilket Sted i Jylland vi tager Ophold; og skal Gaardens Eier give i Godtgjørelse for Huuslye, Ildebrændsel m.v. 20 Rdr., siger Tyve Rigsdaler Sølv aarlig med det Halve til 1. Mai eller hver Gang med 10 Rdr. som stedse erlægges forud.

10. Denne saaledes affattede Aftægtscontract, hvis aarlige Præstationer med Hensyn til det stemplede Papir ansættes til 60 Rdr. Sølv der udgiør for 5 Aar 300 Rdr. Sølv forpligter jeg Anders Willumsen mig eller Efterkommere at opfylde i alle dens Poster og til Sikkerhed herfor pantsætter jeg hermed en 2. Prioritet næstefter 400 Rdr. den mig af min Fader i dag tilskjødede Gaard i Thorning af nyt Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 2 Fdk. 1 1/4 Alb. med Avl og Afgrøde, Besætning, Ud- og Indbo.

11. Til Bekræftelse under vore Hænder i Vitterlighedsvidners Overværelse. Thorning d. 18. November 1853.

Willum Jespersen Anders Willumsen

( m. p. p.) (m. p. p. )

Han blev gift med Ane Kirstine Jacobsdatter, gift 12. mar. 1807 i Thorning sogn, 

Kirkebogen 1807: 12. Mar., cop. Willum Jespersen og Anne Kirstine Jacobsdatter b. af Torning

F. Anders Michelsen af Ilkom og Jesper Willumsen af Torning.

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Thorning Bye - en Gaard, 18, FT-1834  

Villum Jespersen 53  Gift  Gaardmand   

Ane Kirstine Jacobsdatter 53  Gift  Hans Kone   

Ane Sophie Villumsdatter 26  Ugift  Deres Barn   

Jesper Villumsen 23  Ugift  Deres Barn   

Ane Marie Villumsdatter 15  Ugift  Deres Barn   

Christian Villumsen 13  Ugift  Deres Barn   

Anders Villumsen 11  Ugift  Deres Barn  

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Thorning Bye - en Gaard, 19, FT-1840  

Villum Jespersen 59  Gift  Gaardmand   

Ane Kirstine Jacobsdatter 59  Gift  Hans Kone 

Mette Kirstine Villumsdatter 24  Ugift  Deres Barn  

Ane Marie Villumsdatter 20  Ugift  Deres Barn   

Anders Villumsen 18  Ugift  Deres Barn   

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Thorning bye - en Gaard, 18, FT-1845  

Villum Jespersen 64  Gift  Gaardmand her i sognet [Thorning, Viborg Amt] 

Ane Kirstine Jacobsdatter 64  Gift  hans Kone Do [Thorning, Viborg Amt]  

Ane Marie Villumsdatter 26  Ugift  deres Børn Do [Thorning, Viborg Amt]  

Anders Villumsen 23  Ugift  deres Børn Do [Thorning, Viborg Amt]  

Ane Margrethe Villumsdatter 28  Gift  deres Datter, hvis Mand tjener i Hørup sogn, Viborg Amt Do [Thorning, Viborg Amt]  

Knud Christian Madsen 2  -  Sidstnævntes Barn Do [Thorning, Viborg Amt] 

Viborg, Lysgaard, Thorning, Thorning Bye, en gaard, 18, FT-1850  

Villum Jespersen 68  Gift  Gaardmand, Huusfader Her i Sognet {Thorning,Viborg]  

Ane Kirstine Jacobsdatter 68  Gift  hans Kone Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg]  

Christian Villumsen 29  Ugift  Deres Børn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Anders Villumsen 28  Ugift  Deres Børn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg]  

Ane Marie Villumsdatter 31  Ugift  Deres Børn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg]  

Knud Christian Madsen 7  -  Deres Dattersøn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg]  

Børn:

i Karen Marie Willumsdatter, * 17. mar. 1807 i Thorning sogn, † 26 dec. 1879 i Øster Velling sogn. 

Døbt 3 maj 1807 i Thorning. Båren af bedstemoderen Anders Michelsens hustru, faddere Anders Rytter i Ungstrup, Anders Michelsen Ildkom, Johannes X I Thorning og Anders Raunholds hustru i Graae

Hun blev gift med Mads Mogensen Quist 17. januar 1835 i Langå kirke

Viborg, Middelsom, Øster Velling, Østervelling Sogn, et Huus, 33, FT-1845, C2814 

Mads Mogensen 38 Gift tømmermand og Huusmand Langaae, Viborg Amt 

Karen Marie Villumsdatter 38 Gift hans Kone Torning, Viborg Amt 

Mogens Madsen 10 Ugift Deres Børn Langaae, Viborg Amt 

Mariane Kirstine Madsdatter 5 Ugift Deres Børn Her i Sognet 

Villum Madsen 3 Ugift Deres Børn Her i Sognet 

11. ii Ane Sophie Villumsdatter , * 17. mar. 1809 i Thorning sogn, † 30. dec. 1870 i Thorning sogn. 

Hun blev gift med Hans Andersen Bødker, gift 7. nov. 1838 i Thorning kirke.

iii Jacob Willumsen, * 25. jul. 1810 i Thorning sogn † 17 okt 1889 i Vium sogn

Døbt 30 sept. 1810 i Thorning. Anders Michelsens hustru Karen Sørensdatter i Ildkum bar barnet, Johannes Keller og hustru, Niels Back og Christen Madsen alle af Thorning 

Han blev gift med Dorthe Kathrine Knudsen .

Viborg, Lysgaard, Vium, Vium Sogn, Heendalgaard, 43, FT-1840  

Jens Bang 54  Gift  Førstraad   

Ane Marie Djørup 34  Gift  Hans Kone   

Andreas Frederich Christian 19  Ugift  Studerer  

Ane Augustai 17  Ugift  Deres Barn  

Lauritz Esmark 14  Ugift  Deres Barn   

Abel Cathrine 13  Ugift  Deres Barn   

Michael Christian 9  Ugift  Deres Barn  

Sophia Anine 7  Ugift  Deres Barn  

Ane Marie 5  Ugift  Deres Barn  

Louise Caroline Amalie 3  Ugift  Deres Barn   

Hans Bul Thomasen 26  Ugift  Cand.Thæol. Informator  

Lauritz Christian Fogh 19  Ugift  Studerer   

Christiane Meldal 30  Ugift  Huusjomfrue   

Christian August Næras 11  Ugift  Studerer   

Niels Mathis Christensen 34  Ugift  Deres Tjenestekarl   

Jacob Villumsen 30  Ugift  Deres Tjenestekarl   

Anders Christensen 32  Ugift  Deres Tjenestekarl   

Kirsten Andersen 28  Ugift  Deres Tjenestepige   

Eva Jensen 21  Ugift  Deres Tjenestepige   

Marie Cathrine Christensen 18  Ugift  Deres Tjenestepige   

Ane Jensen 23  Ugift  Deres Tjenestepige 

Viborg, Lysgaard, Vium, Vium Sogn, Gjedhuset, 61, FT-1850  

Jacob Villumsen 40  Gift  Huusmand, Huusfader Thorning Sogn 

Dorthea Kathrine Knudsen 33  Gift  Hans Kone Viborg  

Kristine Jacobsen 9  Ugift  Deres Børn Almind Sogn Wiborg Amt  

Marie Lovise Jacobsen 7  Ugift  Deres Børn Dito [Almind Sogn Wiborg Amt] 

Kristine Dorthea Nielsdatter 71  Enke  Aftægtskone Rammel Sogn 

iv Jesper Willumsen, * 30 jan 1812 i Thorning sogn. 

Døbt skærtorsdag 1812 i Thorning. Enke Kirsten Michelsdatter fra Almtoft bar barnet, Johannes Keller, Thomas Nielsen alle i Thorning og  Anders Michelsen i Ildkum

v Michel Willumsen, * 17. apr. 1814 i Thorning sogn. 

Døbt 17 juni 1814 i Thorning. Sognefoged Keller i Thornings kone Maren Christensdatter bar barnet, Anders Jensen og Christen Knudsen begge gårdmænd i Thorning og gårdmand Niels Hansens hustru ibidem.

vi Mette Kirstine Willumsdatter, * 24. mar. 1816 i Thorning sogn. 

Døbt 25 maj 1816 i Thorning. Mette Kirstine Michelsdatter i Thorning bar barnet, Sognefoged Johan Keller, bondepige Anne Kirstine Nielsdatter i Thorning, Christen Nielsen i Thorning og Christen Jacobsen i Ildkum 

Hun blev gift i Thorning 24 juli 1844 med Christen Nielsen Bach. Forlovere brudgommens fader husmand Niels Bach i Thorning og brudens fader gårdmand Willum Jespersen i Thorning 

De har fælles aner. Han er oldebarn af ane 188 Anders Nielsen Rytter. Hun er tipoldebarn af samme 

Viborg, Lysgaard, Thorning, Thorning Bye, et huus, 7, FT-1850, C7078 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christen Nielsen 42 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod, Huusfader Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Mette Kirstine Villumsdatter 34  Gift  hans Kone Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Nicoline Marie Christensen 6  -  Deres Børn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Madsine Marie Christensen 4  -  Deres Børn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Vilhelmine Kirstine Christensen 1  -  Deres Børn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Laurs Clausen 10  -  Konens Søn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Niels Bach 75  Gift  Aftægtsmand, Stævningsmand Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Maren Jensdatter 76  Gift  hans Kone Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

Anders Jensen Skorstengaard 73  Fraskilt  Uldbinder, Konens Broder Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 

vii Anne Margrethe Willumsdatter, * 22 sep 1817 i Thorning sogn

Døbt samme dag. Ane Kirstine Nielsdatter bondepige i Thorning bar barnet, Søren Jacobsen bondekarl i Ildkom, Niels Holck gårdmand, Niels Boes ditto og Johannes Kellers hustru Maren Christensdatter alle i Thorning 

Hun blev gift i Thorning med Mads Jensen 20 juli 1844. Forlovere Gårdmand Knud Madsen i Vinderslev sogn og brudens fader gårdmand Willum Jespersen i Thorning sogn

viii Ane Marie Willumsdatter, * 8. jun. 1819 i Thorning sogn   23 marts 1893 i Over Thestrup, Lysgård sogn

Døbt 9 juni 1817 i Thorning. Moderens forældre? Anders Michelsen Ildkum, Michel Nielsen, Søren Kiergaard og Niels Hansens datter Anne Kirstine alle gårdfolk i Thorning

ix Christian Willumsen, * 8. maj 1821 i Thorning sogn † 24 okt 1852 i Thorning sogn. 

Døbt 21 oktober 1821 i Thorning. Anders Madsens hustru, Niels Bach, Christen Madsen og Christen Knudsen alle i Thorning 

Hun blev gift med Peter Thomasen 9 august 1857 i Lysgård

x Anders Willumsen, * 12. okt. 1822 i Thorning sogn † 6 nov. 1892 i Thorning sogn. 

Døbt 6 maj 1823 i Thorning, Dorthe Andersdatter og Søren Østergaard i Thorning samt Anders Michelsen og Christen Jacobsen i Ildkum

Han var gift med Ane Kirstine Jensine Marie Cathrine Jensdatter 22 maj 1852 i Thorning kirke

E Thueninghus:  

Huset er et aftægtshus. 

Det var her, de gamle folk fra Willumgård på den anden side af vejen flyttede ind, når det var på tide, at den næste generation skulle overtage gården. 

Huset er bygget o. 1860- af bonden Anders Villumsen, der i 1888 sammen med sin kone Ane Christine Jensine Marie Cathrine Jensdatter flyttede ind som aftægtsfolk, samtidig med at datteren Dorthea Christine Jensine Andersdatter overtog gården. Anders Willumsen havde selv haft sine forældre - Willum Jespersen og Ane Kirstine Jacobsdatter - på aftægt i gården på den anden side af vejen. De tegnede i 1853 en aftægtskontrakt med Anders - samtidig med at han overtog gården.

 I kontrakten stod der, hvad de to gamle årligt skulle have fra gården af livsfornødenheder, lige til de døde: så meget korn, så meget smør, så meget flæsk, så mange mosetørv og hedetørv som brændsel - det hele nøjagtigt beskrevet. Selv "reen frisk Rug Halm til vore Senge to Gange om Aaret," var der tænkt på.  

23. Ane Kirstine Jacobsdatter , * 17. jun. 1781 i Thorning sogn, † 29. feb. 1856 i Thorning sogn.  

Døbt 17. juni 1781 i Thorning sogn, Jacob Skolemester af Ungstrup hans datter Anne Kirstines dåb afholdt her i Thorning kirke, båren af min datter Caroline Dorothea, faddere Søren Rytter, Peder Bøgelund af Ungstrup, Niels Sørrensen Kierkegaard af Elsborg og Martin Kiærs? Engesvang af Kiersholm, præsten O Sadolin  

Hun blev begravet 9 marts 1856 i Thorning sogn.

Mine 2x tipoldeforældre på mormors side

24. Peder Jørgensen, * o. 1775 i Haxholm, Houlbjerg sogn, † 20 juli 1859 i Haxholm, Houlbjerg sogn. 
Aftægtsgårdmand i Haxholm 84 3/4 år, dør af alderdom/ frafald, født på gården, anmeldt på birkekontoret

Han blev gift med Kjersten Christensdatter
  
Viborg, Houlbjerg, Houlbjerg, Haxholm, , 1, FT-1787, B7162 
Jørgen Pedersen 56  Gift Mand Afbyger og heelgaardsmand paa howedgaarden Haxholm
Kirsten Jørgensdatter 46  Gift Hans Kone
Kirsten Jørgensdatter 19  Ugift Deres ægte Barn
Anne Kirstine Jørgensdatter 15  Ugift Deres ægte Barn
Peder Jørgensen 12  Ugift Deres ægte Barn
Therkel Jørgensen 10  Ugift Deres ægte Barn
Jørgen Jørgensen 9  Ugift Deres ægte Barn
Anne Magrethe Jørgensdatter 7  Ugift Deres ægte Barn
Else Christine Jørgensdatter 6  Ugift Deres ægte Barn
Jens Jensen 38  Ugift Tjenestefolk
Peder Groesen 35  Gift Tjenestefolk
Peder Sørensen 30  Ugift Tjenestefolk
Birthe Andersdatter 23  Ugift Tjenestefolk
 
Viborg, Houlbjerg, Houlbjerg, Haxholm, en Gaard, 54, FT-1834 
Peder Jørgensen 59  giwt  Gaardfæster
Kjersten Christensdatter 54  giwt  Hans Kone
Christen Pedersen 23  ugiwt  deres søn
Jørgen Frederich Pedersen 16  ugiwt  deres søn
Kjerstine Nielsdatter 24  ugiwt  Tjenestepige
Ane Rasmusdatter 70  Enke  Indsidder
Mads Christensen 33  ugiwt  Opholder sig der og er Smed
 
Viborg, Houlbjerg, Houlbjerg, Haxholm Bye, en Gaard, 58, FT-1845
Peder Jørgensen 70  Enke(Mand)  Gaardfæster Houlb S.
Christen Pedersen 34  Ugift  hans Sønner Houlb S.
Jørgen Frederich Pedersen 28  Ugift  hans Sønner Houlb S.
Kjerstine Nielsdatter 32  Ugift  Huusholderske Houlb S.
Ane Kjerstine Pedersdatter 17  Ugift  Tjenestepige Grønbek, Viborg
 
Vedr. fæstet på Haxsholm
Gård nr. 3
År        Person                         Omstændighed                              Folketællinger
1765  Jørgen Pedersen       fra Møgelkiær Nyopført gård              1787, 1801
1806  Peder Jørgensen       Hans faders gård                               1834, 1840, 1845
1849 Christen Pedersen Hans fader Peder Jørgensen afstaar    1850, 1855, 1860
1870                                     Gården brænder. Han afstår til greven

Børn:
i Christen Pedersen, * 7 maj 1811 i Haxsholm, Houlbjerg sogn.
Døbt 8 maj, Mette Gjordemoder førte barnet til dåben

12. ii Jørgen Frederik Pedersen Møller, * 23 jan 1818 i Haxholm, Houlbjerg sogn † 6 jan 1899 i Haurum mark, Haurum sogn. 
Begravet 13 jan. 1899. Jørgen Frederik Pedersen kaldet Møller, enkemand efter  
den 27/ 9 1894 afdøde Kirsten Marie Pedersdatter. Aftægtsmand på Haurum 
mark. Født 23/ 1 1818 som søn af gårdmand Peder Jørgensen og hustru der

Han blev gift med Kirsten Marie Pedersdatter, gift 8 juni 1852 i Haurum sogn Viborg Amt.

25. Kjersten Christensdatter * o. 1780, † 23 juni 1837 i Haxholm, Houlbjerg sogn.  ,
begravet 30 juni. 57 år. Anmærkning: Lang prædiken!!
 
Viborg, Houlbjerg, Houlbjerg, Haxholm, 2, FT-1787 
Christen Christensen Børsting 55  Gift Mand Afbyger og heelgaardsmand paa howedgaarden Haxholm
Kirsten Thomasdatter 43  Gift Hans Kone
Thomas Christensen 19  Ugift ægte Barn
Christen Christensen 17  Ugift ægte Barn
Peder Christensen 4  Ugift ægte Barn
Anne Kirstine Christensdatter 14  Ugift ægte Barn
Anne Christensdatter 11  Ugift ægte Barn
Kirsten Christensdatter 7  Ugift ægte Barn
Maren Nielsdatter 28  Ugift Tjenestepige

Haxsholm gårdenes placering Kilde: http://peterbach.dk/hag.htm

26. Peder Laursen , * 1791 Lerbjerg sogn, † 6. sept. 1863 i Lerbjerg sogn,
Kirkebogen fra Lerbjerg er brændt fra denne periode, og derfor kan fødsel ikke findes
Begravet 14 sept. Aftægtsmand i Haurum 73 år født i Lerbjerg. Faderen snedker og boelsmand Laurs Jensen. Død af  alderdom.

Randers, Galten, Lerbjerg, Leerberg by, 14, FT-1801
Laurs Jensen 54  Gift Husbonde Bonde og boelsmand 
Kirsten Mortensdatter 47  Gift Hans kone  
Jens Laursen 23  Ugift Deres barn  
Morten Laursen 22  Ugift Deres barn  
Thomas Laursen 11  Ugift Deres barn  
Peder Laursen 10  Ugift Deres barn  
Søren Laursen 7  Ugift Deres barn

Han blev gift med Inger Kirstine Pedersdatter 11 feb. 1822 i Haurum.
Forlovere gårdmand Jørgen Jensen og aftægtsmand Jens Nielsen begge af Haurum

Viborg, Houlbjerg, Haurum, Haurum Bye, En udfløt Gaard, 37, FT-1834
Peder Laursen 43  gift  Gaardmand 
Inger Kirstine Pedersdatter 45  gift  hans Kone 
Kirsten Marie Pedersdatter 11  ugift  deres Datter 
Niels Andersen 32  ugift  tjenestekarl 
Niels Jensen 21  ugift  tjenestekarl 
Jens Christoffer Pedersen 36  ugift  tjenestekarl 
Ane Cathrine Sørensdatter 16  ugift  tjenestepige

Viborg, Houlbjerg, Haurum, Haurum Bye, en udfl. Bondegaard, 18, FT-1845
Peder Laursen 54  Gift  Gaardfæster Leerberg Sogn, Randers Amt
Inger Kirstine Pedersdatter 55  Gift  hans Kone Haurum Sogn, Viborg Amt
Kirsten Marie Pedersdatter 22  Ugift  deres Datter Haurum Sogn, Viborg Amt
Anders Nielsen 19  Ugift  Tjenestefolk Haurum Sogn, Viborg Amt
Jens Nielsen 19  Ugift  Tjenestefolk Farre Sogn, Skanderborg Amt

Viborg, Houlbjerg, Haurum, Haurum by, , 1, FT-1850, C7600
Peder Laursen 59  Gift  gårdfæster Lerbjerg Sogn, Randers Amt
Inger Kirstine Pedersdatter 60  Gift  hans kone I sognet
Kirsten Marie Pedersdatter 27  Ugift  deres barn I sognet
Jens Sørensen 19  Ugift  tjenestefolk Sall Sogn, Viborg Amt
Hans Martinus Pedersen 18  Ugift  tjenestefolk Thorsø Sogn, Viborg Amt 

Børn:

13. Kirstine  Marie Pedersdatter, * 1. okt. 1823  i Haurum sogn, † 27. sept. 1894 i Haurum sogn
Døbt d. 20 okt 1823. Faddere: Margrethe Sørensen fra Vellev, Johanne Jensdatter i Haurum, Søren Pedersen i Snorum, Søren Jørgensen, Jens Laursen i Sall

Begravet 3. Okt. 1894. Død på Haurum Mark gift med aftægtsmand Jørgen Frederik Møller født på Haurum Mark d. 2de okt. 1823 som datter af gårdmand Peder Laursen og hustru Inger Kirstine Pedersdatter


Hun blev gift med Jørgen Frederik Pedersen Møller, gift 8 juni 1852 i Haurum
 
27. Inger Kirstine Pedersdatter , * feb. 1789 Haurum sogn † 20 juli 1860 i Haurum sogn
Døbt 3.de søndag i faste, Peder Jensøn og Maren Anders-datter en datter i kirke kaldet Inger Kirstine. Jens Ames datter fra Granslev bar barnet,  xx hustru af Haurum og Niels Nørregaard, Niels Ajstrups karl og Anders Halds karl vare faddere.

Begravet 27.  juli. Født i Haurum, datter af gårdmand Peter Jensen 71 ½ år, Død af wattersot.

Viborg, Houlbjerg, Haurum, Haurum Bye, , 13, FT-1801
Peder Jensen 59  Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer 
Maren Andersdatter 45  Gift hans Kone  
Jens 20  Ugift deres Børn  
Anders 18  Ugift deres Børn  
Mariane 15  Ugift deres Børn  
Inger Kirstine 11  Ugift deres Børn  
Søren 5  Ugift deres Børn  
Jens 2  Ugift deres Børn  
Kirsten Sørrensdatter 90  Enke(Mand) Hosbondens Moder faaer Ophold af Gaarden

Lerbjerg kirke

28. Jens Laursen, * 11 juni 1795 i Hvorslev sogn † 14 okt. 1863 i Aldrup Hvorslev sogn.
Døbt 12/7 1795 i Hvorslev med faddere: Mikkel Jensens kone i Vellev; Anders Pedersen; degnen Amdisen; Peder Hansen; Jens Nielsen i Vellev

Begravet 22. okt. 1863 i Hvorslev kirke.
Jens arvede fra sin far fæstet på Aldrup

Han blev gift med Inger Marie Christensdatter, gift i Hvorslev 2 jun. 1821.
Forlovere: Gårdmanden Laurs Sørensen i Aldrup og Christen Rhode fra Hvorslev

Folketælling 1834: Aldrup, en Gaard
Jens Laursen 39 Gift  Gaardmand
Inger Marie Christensdatter 42 Gift  hans Kone
Christen Jensen 9 Ugift  deres Børn
Jens Jensen 7 Ugift  deres Børn
Søren Jensen 6 Ugift  deres Børn
Niels Jensen 5 Ugift  deres Børn
Karen Marie Jensdatter 11 Ugift  deres Børn
Laurs Sørensen 79 Gift  Huusfaders Forældre og faaer Aftægt af Gaarden
Maren Jensdatter 68 Gift  Huusfaders Forældre og faaer Aftægt af Gaarden

Viborg, Houlbjerg, Hvorslev, Aldrup Gaard, en Gaard, 27, FT-1845, B5549
Jens Laursen 50  Gift  Gaardmand Hvorslew
Inger Marie Christensdatter 54  Gift  hans Kone, Slagtilfælde, fjollet Hvorslew
Jens Jensen 18  Ugift  Deres Børn Hvorslew
Søren Jensen 17  Ugift  Deres Børn Hvorslew
Niels Jensen 16  Ugift  Deres Børn Hvorslew
Karen Marie Jensdatter 22  Ugift  Deres Børn Hvorslew
Bodil Andersdatter 18  Ugift  Deres Tjenestepige Grønbek, Wiborg A.
Maren Jensdatter 79  Enke(Mand)  Huusfaders Moder og faaer Ophold af Gaarden Wellew, Wiborg
 
Børn: 
i Maren Jensdatter * 3. jan.1820 i Aldrup, Hvorslev sogn, †  1820 i Hvorslev sogn
Hjemmedøbt i hjemmet 5. jan. 1820. Hun dør inden fremstilling i kirken iflg. kirkebogen. Begravelsen er ikke noteret i kirkebogen
Til barnefader er udlagt ungkarl Jens Laursen Aldrup

ii Laurs Jensen (Rode) * 25. aug. 1821 i Aldrup, Hvorslev sogn † 7 sep. 1885 i Hvorslev  sogn
Døbt i hjemmet samme dag, fremstillet i kirken 7. okt. 1821. Faddere. Pige Maren Laursdatter fra Aldrup og Henrik Smed, Mads Jensen, Peder Sørensen og Niels Nielsen fra Hvorslev

Laurs Jensen Rode var Gårdmand på ”Rodesminde” i Hvorslev

Han blev gift i Hvorslev 8 april 1870 med Mariane Pedersen
Han hængte sig selv i tungsind

Skifte 28 sept. 1885.
Under 7de denne Måned afgik min Mand Gårdejer Laurs Jensen kaldet Rohde af Hvorslev ved døden og efterlod flg. Børn. 1 Sønnen Jens Laursen Jensen 11 år gammel, 2. Datter Petrine Kirsten Jensen 6 år gammel.
Jeg tillader mig at andrage om, at der må blive meddelt mig tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo med de umyndige Børn. Hvorslev 1.7 sept. 1885 Mariane Pedersen
Jeg meddeler hermed mit Samtykke til at Enken hensidder i uskiftet Bo med undertegnede gårdmand Chresten Jensen Aldrup Mark som Værge og Kurator

Sønnen Jens Laursen Jensen overtager Rodesminde i 1894.

I "Dansje gårde" af J. B. la Cour står der: " Matr nr. 9a m. fl. af Hvorslev. Hartkorn 4 tdr, 4 skpr, 3 fdkr, 3/4 alb. Ejendosskyld 30.000 kr.. Brandassurance for bygningerne c. 19.000 kr. Areal 60 tdr. land, deraf ager 45, eng 2, kær 12, have og gårdsplads 1. Agermarken drives dels i en 9 marksdrift, havre, roer, byg, staldfoder, rug, roer, havre og 2 års græs, dels i en 8 marksdrift, havre, roer, byg, brak, rug, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er i den første drift god lermuld på lerunderlag,i den sidste drift af noget lettere kvalitet, Der holdes 16 køer, 16 stkr. ungkvæg og kalve og 1 tyr af blandet race, 4 heste og 2 plage.  Rodesminde har navn efter ejerens slægt, hvilket den har tilhørt gennem generatioer. Hans fader Laurs Jensen Rode var født på ejendommen, som han havde fået i arv. Gården ligger i Hvorslev og er dels af grundmur, dels af bindingsværk.

iii Mariane Jensdatter * 26. juli 1822 i Aldrup, Hvorslev sogn † 25. aug.1822 i Aldrup, Hvorslev sogn inden fremstilling i kirken

 iv Karen Marie Jensdatter * 10. nov. 1823 i Aldrup Højgård, Aldrup,  † 1/10 1899 Aldrup Mark
døbt samme dag i hjemmet fremstillet i kirken 18. jan. 1824. Faddere Jens Iversens datter fra Aldrup, Hans Hansen, Mads Jensen, Peder Sørensen og Kristen Villads fra Hvorslev

Hun blev gift med Christen Christensen fra Vidstrup den 24 maj 1853 i Hvorslev kirke

vi Christen Jensen * 5. Feb. 1825. i Aldrup, Hvorslev sogn † 28. sep. 1893 i Podøj, Aldrup, Hvorslev sogn
Døbt samme dag i hjemmet fremstillet i kirken 29. maj 1825. Faddere gårdmand Mourits Mouritsens hustru fra Vellev, Søren Poulsen og Søren Sørensen fra Aldrup, Hans Hansen Borritsø, og Hans Andersen Hvorslev

Han blev begravet 4. okt. 1893 i Hvorslev. 
Han var gårdejer og veteran fra 1864

Gift 11 november 1851 med sin kusine  Christine Sophie Andersdatter * 4 juni 1826 i Hvorslevgård, † 18 februar 1889 i Aldrup
Christine Sophie Andersdatter var datter af Margrethe Laursdatter ( datterdatter af ane 56) og Anders Rasmussen

v Maren Jensdatter * 25. marts 1826 i Aldrup, Hvorslev sogn. † inden fremstilling i kirken 3. maj 1826 i Aldrup, Hvorslev sogn, begravet 7. Maj 1826 i Hvorslev kirke

 vi Jens Jensen * 26. Marts 1827 i Aldrup, Hvorslev sogn. † 14/3 1908 i Hvorslev sogn
Fremstillet i kirken d. 13. Maj 1827. Mad?? Amdisen fra Over Mølle, ??, Mikkel Lerche fra Vellev, Jens Sørensen og Søren Sørensen fra Hvorslev
Han var Karetmager

Han blev gift 7 april 1857 i Hvorslev med Ane Sophie Magdalene Amdisen

vii Søren Jensen * 8. apr. 1828 I Aldrup, Hvorslev sogn.
Hjemmedøbt samme dag, fremstillet i kirken 18 maj. Søren Smeds kone og Jens Hansen i Aldrup, Jens Thomsen, Jens Sørensen og Søren Pedersen fra Aldrup og Peder Jensen fra Borritsøe
Han var hjulmand.

Han blev gift med Ane Cathrine Christensdatter * 1827  gift 15. Nov. 1859 i Hvorslev kirke. 
De var på en måde beslægtet, da hendes mor var hans svigerinde Maren Sørensdatters halvsøster Ane Sørensdatter, datter af Søren Jensen Snedker og dennes første hustru

14. viii   Niels Jensen, * 22. jul. 1829 i Aldrup Hvorslev sogn.  † 31. aug. 1895 i Aldrup, Hvorslev sogn
 Døbt 20. september 1829 i Hvorslev kirke. 
 Begravet 4. sept. 1875 på Hvorslev kirkegård. 
 Gårdejer på Aldrup Højgård, Aldrupvej 5, Aldrup
 Ifølge kirkebogen hængte han sig selv

Han blev gift med (1) Maren Sørensdatter, gift 30. mar. 1855,
     
 Han blev gift med (2) Mette Marie Christensdatter Kold , * 13 dec 1835 i Vrangstrup, Granslev † 15. Aug. 1922 i Aldrup, begravet d. 19. Aug. 1922 i Hvorslev.

 xi Ane Margrethe Jensdatter * 11 apr.1831 i Aldrup, Hvorslev sogn. † 14. Sept. 1831 i Aldrup, Hvorslev sogn begravet 22. Sep. 1831 i Hvorslev
Døbt 23 maj 1831. Degnens datter Margrethe Amdisen fra Vellev og Anders Rasmussens hustru Hvorslevgaard, Jens Sørensen og Søren Sørensen Aldrup, X X fra Hvorslev ,

 x  Ane Margrethe Jensdatter * 11. maj 1833 i Aldrup, Hvorslev sogn † d. 20 juni 1833 i Aldrup, Hvorslev sogn begravet 23. juni 1833 i Hvorslev
Hjemmedøbt 16 maj, død inden fremstilling i kirken

29. Inger Marie Christensdatter, * 1791 i Aldrup Hvorslev sogn. †  31/3 1849 i Aldrup, Hvorslev sogn og begravet i Hvorslev 7/4 1849  
døbt i Hvorslev 19/9 1791 med faddere: Søren Nielsens hustru af Hvorslevgaard; Jens Nielsen i Amstrup; Jørgen Hansen af Tind; Rasmus Mikkelsen og Birthe Kirstine af Hvorslev

begravet 7 april 1849 i Hvorslev


OBS: Ane 28 Jens Laursen og hans hustru ane 29 Ingermarie Christensdatter har fælles tipoldeforældre nemlig Niels Jensen Frandsen og Dorthe Poulsdatter (ane 450/ 472 og ane 451/ 473)

Rodesminde Aldrup

Mine 2x tipoldeforældre på morfars side

30. Søren Jensen Snedker * 1763 i Grauballe, Svostrup sogn, † 4. sep. 1838 i Aldrup Hvorslev sogn
Døbt 23. okt. 1763 i Svostrup kirke. 21. P. Trinitatis. Jens Johansen Snedkers søn Søren båren af Jens Snedikers datter Anne. Faddere: Søren Madsen, Rasmus Østergaard, Peder Hinge, Thomas Didriksdatter og Mads Andersensdatter alle af Grauballe

Lægdsrulleoplysninger:
I lægsrullen nr. 319 fra 1795 for 3. Jydske distrikt er han i lægd 72 Vejerslev sogn: Jens Johansens søn Søren født i Grauballe, 30 år, 64 ” i højden, bor i Borre.
Han overflyttes til lægd nr. 93. I 1796 er han i lægd 74, Hvorslev sogn: Jens Johansens søn Søren, født i Grauballe, 30 år gammel, 63½” høj, opholdssted Aldrup. I 1798 og 1800 er han i samme lægd og med de samme oplysninger, kun alderen ændres, og så står der i 1800 til sidst F. P. 1802.

Oplysninger fra Hvorslev lokalarkiv:
Om han har beboet Skovhuset og arbejdet i skovene vides ikke. Han var gift 3 gange og fik mange børn i hvert ægteskab. Det sidste ægteskab var med en ikke helt ung datter fra gården Vidstruplund i Vidstrup, hvis jorder var nabo til Skovhuset.

Søren Jensen Snedker var forpagter af Aldrup Skovhus 1806 -1838

Sådan beskrives Aldrup Skovhus i 1835:
Ved et syn på gården i 1835 ifølge Haxholm godsarkiv(G242-10) får vi et godt billede af Gårdens udseende. Det er en firlænget gård. Stuehuset ligger nord for gården og er på 18 fag. Fæhuset m.m. ligger øst i gården og er på 16 fag med port. Kornladen tigger syd i gården og er på 19 fag. Stalden ligger vester i gården og er på 18 fag. Endvidere er der et tørvehus, der ligger øst for stuehuset på 5 fag. Det er altså en ret stor gård. Besætning og redskaber er i god stand. Der var visse mangler ved bygningerne i 1835, men de var blevet ordnet inden næste syn.
  
Folketælling 1. 1801 Aldrup Hvorslev sogn
Søren Jensen, 38, Gift, Mand, Indsidder, Snedker og Tømmermand,
Inger Pedersdatter, 25, Gift, Hans Kone,
Jens Sørensen, 2, Ugift, Deres Søn

Forpagtnings – contrakt
Nr. 1 nyt Hartkorn 8TD 4 SKP Gammelskat 41RD 65M-Sølv Aarlig  for Søren Jensen og Hustru i Aldrup Skovhuus paa den Deel hvoraf noget ? af Aldrup Claus Nielsen har havt i Fæste.

                                    Tittul.
Giør vitterligt at have bortforpagtet til Søren Jensen i Aldrup Skovhuus og hans Hustru saa længe hun efter hans Død lever i ugivt Stand, den Grevskabet tilhørende Deel af Gaarden  i Aldrup i Hvorslev Sogn tillige med det til Aldrup Skovhuus henlagde Jord, som hans Konens  Farbroder Claus Nielsen hidtil har havt i Forpagtning og nu til Søren Jensen og Hustru godvillig har afstaaet. Hvilken Gaard som efter Landmaalings. Matr. Staar for Hartkorn Landskyld 5TD 9 SKP bemeldte Søren Jensen og efterlevende Hustru maa have og bruge? ? og Forpagtning paa følgende Conditioner

1) Da Aldrup vare ved udflytning i Aaret  1793 ,? Deel, hvoraf denne Gaard af Agerland, Eng og Fædrift er tillagt ? foruden det som Skovhuset kunne tilkomme af Fælleden som Fædrivt 4 Bæster, 6 Fæhøvder og 20 Faar med deres Yngel, saa beholder ? ? ? ? fæstere det samme i Forpagtningstiden ligesom hans Formand at svare Afgiften af Gaarden og Skovhuset og at passe Skoven, som han for mig og min Skovridder kan tilsvare.

2) Gaardens Bygninger som alle findes i forsvarlig og god Stand som overleveres ham, naar han tiltræder Gaarden, ved et lovligt Syn, hvorefter han holder samme i vedbørlig Stand og ved Fratrædelse eller Dødsfald bliver ansvarlig til deres Brøstfældighed.

3) Da hans Formand Claus Nielsen ingen Besætning tilsvare eller Sædkorn have udtaget med Gaarden, og altsaa ei noget i saafald er pligtig at være til denne Fæstere, haver han eller Arvinger ei noget deraf at tilsvare ved Fratrædelse eller Dødsfald.

4) Jorden i Marken dyrker, driver og behandler han forsvarlig, samt ei noget af dens Afgrøde ulovlig kommer fra Gården, hvoraf følger at han i Fa? kan skrive i Over? i Heden, end der Høyligen behøves til egne Fornødenheder

5) Med lld og Lys maa Forpagteren og hans Børn og Folk omgaae forsigtigen da om nogen Skade paa Gaarden ved deres Forsømmelse eller Uforsigtighed skulle opkomme, bliver det for hans eget Ansvar, og af ham efter uvillige Mænds Taxering godtgjøres ligesom ingen skyden paa Gaardens Mark tillades

6) Af Skoven har jeg tilstaaet ham aarlig udvisning 8 Læs Brænde og 2 Læs Gavningstræ af de nærmeste Skove samt 4 Læs Gavningstræ, som min Skovridder med anden Ordre udvises naar d? og agt? Forevises ham og af denne Post er givet ham en Afgivt

7) Til Afgivt af denne Gaard svare Forpagteren for alle hidtil paa de kongelige Skatter af Hartkorn ./. Arealskatter efter forordning af 1st. October 1802 undtagen '/' eller 3 Tønder i Landgilde og Hoveri i alt 73RD, der betales 2 Gange om Aaret, nemlig den 1. Nov. og den 1. Maj, hvoraf det halve uden opsættelse eller Afkortning i nogen Maade og i Afgivt af Aldrup Skovhuus svarer han 2RD = Alle personelle Skatter og ekstra ? samt paabudde, som Grevskabet Frihedshartkort blive paalagen ?ne af Forpagteren saavel som Konge=Rejser og andet Arbejde, som efter kongelige Anordninger skal forrettes saavel som Kirke= Arbejde, ligesom svare han, hvad der af Sagens Commissionen paalægges? ? i Sognet som Dommer Korn og for Grevskabet forretter han aarligt en Rejse paa ?

8) Skulle det hænde sig at Kongetienden blev paabuden at ydes ? eller den blev overdraget til nogen at hæves in Natura, da kan Herskabet ej andet end overlade til Forpagteren at foreenes med vedkommende derom. Hvorimod Forpagteren skal godtgiøres i hans Afgivt eller Tdr. Hartkorn, ligesom om Herskabet ej kan forenes med en for sillig Betaling for hans Tiende Iigesom andre i Sognet svarer Forpagteren den selv imod ligeledes at Decourdes 1 RD i hans Afgivt ?? skulle Aldrup Mark, enten i Heenseende til Arealskatten eller andet ? Paabud blive  underkastet nye opmaaling og formedels det ? Huset mere henlagte i Aar til denne end de andre ? ? paalagt mere Hartkorn da svare Forpagteren deraf ? ? ydes, dog uden forhøyelse af Avgiften ? ? ? ?? ?? ’

9) AarligeBrand=Contingent imod igen i tilfælde af lldsvaade at yde Brandhielpen til Gaardens Opbyggelse, som han da under Opsigt koster opbygt.

10) Herimod forpligter Søren Jensen sig ved at have opsigt med de Skove der ligger under denne skovfoged Tjeneste, og at om nogen ulovlig skovhugst skeer angiver han Gierningsmanden for min Skovridder og om han det ei kan, stander han derfor selv i Rette og betaler efter Anordningen derfor eller mister det Jord, der er henlagt til Skovhuset.

Som en Kiendelse for denne Forpagtnings-overladelse er mig betalt ? RD' Til Bekræftelse af denne Contrakt, som in Duplo er forfattet mig underskreven og forseglet.
Frisenborg den 24. Apr. 1806  F. K. I Wind Friis

Ligelydende original af Forpagtning-Contrakt haver jeg i Dag modtaget ligemed vedhæftede Syns-og Overleveringsforretning, som jeg herved underdanigst tilforpligter mig at efterleve.
Snoren, den l6. Dec. 1806 Søren Jensen

Til Vitterlighed Jens Friderichsen og Laurs Christensen
 
Søren Jensen Snedker begravet 12. september 1838 Hvorslev kirke. 

Han blev gift med (1) Inger Pedersdatter, gift Dom. 13. efter tr 1796, 21 aug 1796 i Hvorslev, Ungkarl Søren Snedker og pigen Inger Pedersdatter fra Skovhuset.
 Inger * 14. jan. 1776 i Gerning, Gerning sogn, † 30. dec. 1810 i Aldrup, Hvorslev sogn, begravet i Hvorslev. 

Skifte Inger Pedersdatter i Aldrup:
E. Søren Jensen Snedker
Børn:
Jens Sørensen 11 år
Claus Sørnsen 8 år
Peder Sørensen 2 år
Anne Sørensdatter 6 år
Karen Sørensdatter 4 år
LV. Afdødes far Peder Nielsen Kierkegaard i Gjerning og deres moders morbror sognefoged Jens Christensen i Vejerslev .

Han blev gift med (2) Birthe Nielsdatter 24. maj 1811 i Vejerslev.
Birthe Nielsdatter viet til enkemand Søren Jensen i Aldrup. Forlovere: Søren Poulsen og Laurs Søgaard i Aldrup,
 
Han blev gift med (3) Bodil Christensdatter 3. maj 1823 i Hvorslev kirke
Gmd. Søren Jensen Aldrup 59 år og pige Bodil Christensdatter fra Wistrup 38 år. Forlovere: ? Christensen i Hvorslev og gmd. Christen Larsen i Wistrup
Bodil * 13. jun. 1784 i Wistrup, Hvorslev sogn, † 22. jun. 1868 i Aldrup Skovhus, Hvorslev sogn. Hun er datter af Christen Christensen Horn kaldet Christen Lassen i Vidstruplund. 

Folketælling 2. 1834 Aldrup Hvorslev sogn
Søren Jensen, 71, Gift, Gaardmand,
Bodil Christensdatter, 50, Gift, hans Kone,
Søren Nielsen, 14, Ugift, deres Børn,
Ane Sørensdatter, 15, Ugift, deres Børn,
Maren Sørensdatter, 13, Ugift, deres Børn,
Birthe Katrine Sørensdatter, 6, Ugift, deres Børn,
Karen Madsdatter, 76, Enke, Huusfaders Svigermoder, der af ham forsørges,
Jens Pedersen, 28, Ugift, Tjenestefolk,
Jens Christensen, 25, Ugift, Tjenestefolk.

Bodil Christensdatter forpagter Aldrup Skovhus 1838 – 51.
Hun bestyrer selv gården under datteres opvækst med kærlig og fast hånd ved hjælp af en mandlig bestyrer, karle og piger.
 
Hun fæster omkr. 1847 en karl fra Iller til bestyrer af gården, nemlig Søren Jensen født 22. Marts 1824, han bliver senere gift med datteren Birthe Kirstine

Børn 1 ægteskab:
i Jens Sørensen, * 19. jun. 1798 i Aldrup, Hvorslev sogn † 4 jan. 1867 i Voer Mølle, Granslev sogn, begravet 12 januar 1867 i Granslev.
Båren af Peder Nielsens kone i Gjerning, faddere vare Claus og Peder Nielsen af Gjerning, Søren Poulsen og Laurits Sørensen af Aldrup og Jørgen Frandsen af Terp

Dødsårsag: Brystinflammation

Han blev gift 26 juni 1830 i Lyngå med Ane Marie Christensdatter

ii Claus Sørensen, * 20 jul 1802 i Aldrup, Hvorslev sogn, † 4 feb 1884 i Gerning Mark, Gerning sogn, begravet 11 feb 1884 i Gjerning.
Den 23. Juli blev Claus, en Søn af Søren Jensen paa Vester? Aldrup fød og døbt og den 15de Augustii i Kirken. Baaren til Daaben af hans Faster Karen Nielsdatter i Gjerning. Faddere, vare Claus Nielsen og Peder Nielsen, Niels Thøgersen og Peder Simonsen af Gierning.

Afsnittet med fed skrift:
"Atter? efter? på Visitatsen den 7. Aug. 1802, hvor den talrig forsamlet Ungdom viste god Fremgang og hele Meenigheden var til megen Fornøielse"

Han blev gift (1) i Gerning 5 okt 1823 med Øllegaard Jensdatter

Han blev gift (2) i Gjerning 20 jan 1863 med Kirsten Marie Simonsdatter

Feb.1845. Nøddelund By, Gullev Sogn, Houlbjerg Herred
Claus Sørensen, 43, Gift, Gaardmand, Hvorslev Sogn, Viborg Amt,
Øllegaard Jensdatter, 45, Gift, hans Kone, Gjerning Sogn, Viborg Amt,
Søren Clausen, 20, Ugift, deres Børn, her i Sognet,
Mette K. Clausdatter, 18, Ugift, deres Børn, her i Sognet,
Jens Clausen, 15, Ugift, deres Børn, her i Sognet,
Maren Clausdatter, 11, Ugift, deres Børn, her i Sognet,
Ane K. Clausen, 5, Ugift, deres Børn, her i Sognet,
Niels Clausen, 2, Ugift, deres Børn, her i Sognet,
 
Feb. 1850. Nøddelund By, Gullev Sogn, Houlbjerg Herred ◦
Claus Sørensen, 48, Enkemand, gaardmand, Hvorslev Sogn, Viborg Amt,
Søren Clausen, 24, Ugift, hans barn, fraværende i krigstjenesten, I sognet,
Mette K. Klausdatter, 23, Ugift, hans barn, I sognet,
Jens Clausen, 20, Ugift, hans barn, I sognet,
Maren Clausdatter, 16, Ugift, hans barn, I sognet,
Ane K. Klausen, 10, Ugift, hans barn, I sognet,
Niels Klausen, 7, Ugift, hans barn, I sognet
 
Feb. 1880. Gjerning By, Gjerning Sogn, Houlbjerg Herred 
Klaus Sørensen, 77, Gift, Hvorslev Sogn, Viborg Amt, Aftegts Mand
Kirsten Marie Simonsdatter, 75, Gift, Soustrup Sogn, Aftegs Mand
Ane Thomasen, 61, Ugift, Gjerning Sogn, Viborg Amt, Tjenestetyende
 
iii Ane Sørensdatter, * 7. dec. 1804 i Aldrup, Hvorslev sogn, † 29 juli 1876 i Aidt by, Aidt sogn, begravet 4 aug 1876 i Aidt
Døbt 13 januar 1805 i Hvorslev, frembåren af Claus Nielsens hustru, faddere Niels Thøgersen, Peder Nielsen, Claus Nielsen og Hans Jensen af Gjerning sogn

Hun blev gift i Hvorslev 13 juli 1822 med Christen Jensen Brundt.

18 feb. 1834. Vidstrup, Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred
Christen Jensen, 40, Gift, Gaardmand
Ane Sørensdatter, 31, Gift, hans Kone
Inger Christensdatter, 10, Ugift, deres Børn
Ane Katrine Christensdatter, 6, Ugift, deres Børn
Søren Christensen, 3, Ugift, deres Børn
Else Pedersdatter, 1, Ugift, Pleiebarn
Jens Christensen, 80, Enke, Aftægtsmand
 
Feb. 1840. Aidt By, Aidt Sogn, Houlbjerg Herred  
Iver Hansen, 73, Gift, Pensioneret skolelærer,
Kirsten Thomasdatter, 73, Gift, Hans kone,
Karen Sørensdatter, 22, Ugift, Tjenestepige,
Svend Sørensen, 38, Gift, Smed,
Maren Rasmusdatter, 35, Gift, Hans kone,
Søren Svendsen, 13, Ugift, Deres barn,
Mari Kristine Svendsdatter, 11, Ugift, Deres barn,
Rasmus Svendsen, 10, Ugift, Deres barn,
Ane Christensdatter, 44, Gift, Lever af uldbinderi,
Christiane Madsdatter, 8, Ugift, Hendes datter,
Dorthe Lasdatter, 62, Enke, Aftægtskone,
Niels Sørensen, 73, Ugift, Indsidder, daglejer,
Margrethe Christensdatter, 68, Enke, Almissenydende,
Maren Nielsdatter, 32, Gift, Daglejer,
Søren Frandsen, 7, Ugift, Hendes søn,
Christen Nielsen, 39, Gift, Træskomager,
Karen Andersdatter, 32, Gift, Hans kone,
Barbara Christensdatter, 7, Ugift, Deres barn,
Anders Christensen, 5, Ugift, Deres barn,
Margrethe Christensen, 3, Ugift, Deres barn,
Andreas Andersen, 39, Gift, Uldbinder,
Maren Nielsdatter, 39, Gift, Hans kone, Uldbinder,
Maren Andresdatter, 6, Ugift, Deres barn,
Andreas Andresen, 5, Ugift, Deres barn,
Maren Laursdatter, 73, Enke, Aftægtskone,
Mette Pedersdatter, 32, Gift, Inderste, spinder og binder,
Christen Horn, 4, Ugift, Hendes barn,
Peder Horn, 1, Ugift, Hendes barn,
Christen Jensen, 48, Gift, Kroemand,
Ane Sørensdatter, 35, Gift, Hans kone,
Ane Chatrine Christensdatter, 12, Ugift, Deres barn,
Karen Christensdatter, 5, Ugift, Deres barn,
Ane Kirstine Jensdatter, 56, Enke, Aftægtskone,
Elle Madsdatter, 12, Ugift, Hendes datter,
Niels Sørensen, 35, Gift, Lever af sin jord,
Cidsel Rasmusdatter, 35, Gift, Hans kone,
Ane Kristine Nielsen, 5, Ugift, Deres barn,
Maren Nielsen, 3, Ugift, Deres barn,
Søren Sørensen, 32, Gift, Husmand, lever af sin jord,
Cidsel Nielsdatter, 45, Gift, Hans kone,
Mari Kirstine Sørensdatter, 14, Ugift, Deres barn,
Kirsten Sørensdatter, 12, Ugift, Deres barn,
Axel Sørensen, 8, Ugift, Deres barn,
Mariane Sørensdatter, 6, Ugift, Deres barn,
Christiane Sørensdatter, 4, Ugift, Deres barn,
Ole Christian Sørensen, 2, Ugift, Deres barn,
Frands Nielsen, 40, Gift, Husmand, lever af sin jord,
Anne Olufsdatter, 43, Gift, Hans kone,
Ole Frandsen, 14, Ugift, Deres barn,
Johanne Frandsen, 10, Ugift, Deres barn,
Lise Frandsdatter, 7, Ugift, Deres barn,
Niels Peder Frandsen, 5, Ugift, Deres barn,
Maren Glargaards, 67, Enke, Indsidder, almissenydende,
Niels Johnsen, 32, Gift, Husmand, daglejer,
Mariane Rasmusdatter, 27, Gift, Hans kone,
Maren Nielsen, 2, Ugift, Deres barn,
Kirsten Pedersdatter, 63, Enke, Inderste, aftægtskone,
Ellen Rasmussen, 31, Ugift, Hendes datter,
Søren Lindgaard, 46, Gift, Husmand, daglejer,
Ane Marie Sørensdatter, 47, Gift, Hans kone, væver,
Ane Kristine Pedersdatter, 20, Ugift, Deres datter, væver
 
1 feb. 1845. Aidt By, Aidt Sogn, Houlbjerg Herred
Ane Christensdatter, 42, Gift, Huuskone, lewer af Spind og Strikken, Hworsl. S., Wib. Amt
Inger Christensdatter, 21, Ugift, hendes Børn, Hworsl. S., Wib. Amt
Karen Christensdatter, 10, Ugift, hendes Børn, Hworsl. S., Wib. Amt
 
1 feb. 1850. Aidt By, Aidt Sogn, Houlbjerg Herred  
Christen Jensen, 56, Gift, Indsidder, daglejer, Hvorslev sogn, Viborg amt
Ane Sørensdatter, 44, Gift, Hans kone, Hvorslev sogn, Viborg amt
Inger Christensdatter, 24, Ugift, Deres barn, Hvorslev sogn, Viborg amt
Ane Chathrine Christensdatter, 22, Ugift, Deres barn, Hvorslev sogn, Viborg amt
Karen Christensdatter, 15, Ugift, Deres barn, Hvorslev sogn, Viborg amt
 
1 feb. 1855. Aidt By, Aidt Sogn, Houlbjerg Herred 
Christen Jensen, 62, Gift, Hvorslev S Viborg A, Huusfader, Dagleier
Ane Sørensdatter, 51, Gift, do, Hans Kone
Chathrine Christensen, 26, Ugift, do, Hans Datter
Karen Christensen, 20, Ugift, do, do
 
1 feb. 1860. Aidt By, Aidt Sogn, Houlbjerg Herred  
Christen Jensen, 67, Gift, Hvorslev S Viborg A, Husmd Karetmager
Ane Sørensen, 52, Gift, do, Hans Kone
Karen Christensen, 24, Ugift, do, Deres datter ???
Niels Olesen, 25, Ugift, Vellev S Viborg A, Logerende Dagleier
 
1 feb. 1870. Aidt By, Aidt Sogn, Houlbjerg Herred 
Jens Hendriksen, M, 35, G, Tvilum S Skanderborg A, Huusfader
Karen Christensen, K, 34, G, Aidt, Huusmoder
Karmarie Hendriksen, K, 7, U, do, Datter
Knud Hendriksen, M, 5, U, do, Søn
Christine Hendriksen, K, 3, U, do, Datter
Ane Sørensen, K, 66, E, Hvorslev S Viborg A, Aftægtskone
 
iv Karen Sørensdatter, * 16. dec. 1806 i Aldrup, Hvorslev sogn, † 15. jul. 1852 i Gullev sogn, begravet i Bjerring sogn.
Faddere Søren Pedersen, Laurs Jørgensen, Rasmus Simonsen, Peder Sørensen, Henrik Jensen,

Hun blev gift med Niels Pedersen

18 feb. 1834. Kraghede, Gullev Sogn, Houlbjerg Herred 
Jens Jensen Sort, 42, Gift, Huusmand og Dagleier, (Han er senere med til datteren Christianes dåb!)
Mariane Rasmusdatter, 45, Gift, hans Kone,
Kirsten Jensdatter Sort, 7, Ugift, deres Datter,
Karen Sørensdatter, 27, Gift, Inderste, (hvor er ægtefællen Niels Pedersen?)
Inger Kirstine Nielsdatter, 6, Ugift, hendes Børn,
Kirsten Nielsdatter, 4, Ugift, hendes Børn,
Else Dahl, 69, Enke, Muurmester Enke, Almisselem,
 
1 feb. 1840. Gullev, Gullev Sogn, Houlbjerg Herred
Niels Pedersen, 37, Gift, Indsidder og daglejer,
Karen Sørensdatter, 33, Gift, Hans kone,
Inger Nielsdatter, 12, Ugift, Deres barn,
Kiersten Nielsdatter, 9, Ugift, Deres barn,
Bodil Nielsdatter, 5, Ugift, Deres barn,
Berte Katrine Nielsdatter, 1, Ugift, Deres barn,
 
1 feb. 1845. Gullev, Gullev Sogn, Houlbjerg Herred
Niels Pedersen, 44, Gift, Dagleier, her i Sognet
Karen Sørensdatter, 40, Gift, hans Kone, Almisselem, Hvorslev Sogn, Viborg Amt
Kirsten Nielsdatter, 15, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Bodil Nielsdatter, 11, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Birthe K. Nielsdatter, 6, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Christiane Nielsen, 2, Ugift, deres Børn, her i Sognet
 
1 feb.1850. Gullev By, Gullev Sogn, Houlbjerg Herred
Niels Peder Hansen, 48, Gift, I sognet, daglejer
Karen Sørensdatter, 44, Gift, Hvorslev Sogn, Viborg Amt, hans kone
Birthe K. Nielsen, 11, Ugift, I sognet, deres barn
Christian Nielsen, 6, Ugift, I sognet, deres barn
Sørensine Nielsen, 3, Ugift, I sognet, deres barn
 
v Peder Sørensen, * 17 jan 1809 i Aldrup, Hvorslev Sogn. Frembåren af Niels Thøgersens kone i Gjerning Anne Christensdatter, faddere Søren Pedersen, Laurs Xgård, Niels Sørensen, P. Kristensen,

Børn 2 ægteskab:
vi Inger Sørensdatter, * 3 jan. 1812 i Aldrup, Hvorslev sogn † 16 april 1850 i Granslev udflyttere, Granslev sogn.
Hjemmedøbt 3 januar. Christen Lindgaards hustru fra Haxholm frembar barnet, faddere vare Søren Poulsen og Laurits Søegaard samt Niels Thøgersen og Peder Kierkegaard i Gjerning

Hun blev gift i Hvorslev 14 okt 1845 med  Søren Jespersen, der senere bliver gift med hendes søster Ane

feb. 1845. Vrangstrup, Granslev Sogn, Houlbjerg Herred
Jens Christian Laursen, 27, her i Sognet, Ugift, Gaardfæster,
Maren Christensdatter, 65, Sall S, Vib. A., Enke[Mand], Hans Moder, Huusholderske,
Conrad Jensen, 13, her i Sognet, Ugift, Pleiesøn,
Peder Jensen, 29, Svostrup S, Vib. Amt, Ugift, Tjenestefolk,
Rasmus Nielsen, 26, Farre S, Skanderb. Amt !!, Ugift, Tjenestefolk,
A. Kjerstine Michelsdatter, 22, Faarwang S, Vib. Amt, Ugift, Tjenestefolk,
Jens Christensen, 44, Haurum S, Vib. Amt, Gift, Indsidder, Dagleier,
Ane Kjerstine Nielsdatter, 42, her i Sognet, Gift, Hans Kone,
Inger Sørensdatter, 33, Hworslew S, Vib. Amt, Ugift, Indsidder, Spinderske,

1 feb. 1850. Granslev, Granslev Sogn, Houlbjerg Herred
Søren Jørgensen, 36, Her i sognet (Granslev), Gift, Husfæster, daglejer, husfader,
Inger Sørensdatter, 38, Hvorslev sogn, Viborg amt, Gift, Hans kone,
Søren Sørensen, 5, Her i sognet (Granslev), Ugift, Deres søn,
Ellen Pedersdatter, 23, Her i sognet (Granslev), Ugift, Husfaders søster, skræderlærling

vii Mette Kirstine Sørensdatter, * 9 jan 1813 i Aldrup, Hvorslev sogn. 
Hvorslev Kirke 28 marts 1813 dåb. Laus Sørensen Sjøgaard. X Jensdatter af Aldrup. Claus Nielsen og Søren Poulsen. Aldrup. Niels Thøgersen. Gierning. Ane Pedersdatter.

Hun bliver gift med Rasmus Hansen

1 feb. 1845. Gjerning By, Gjerning Sogn, Houlbjerg Herred 
Peder Sørensen, 41, Aidt S., Wib. Amt, Gift, Gaardmand,
Mette Marie Nielsdatter, 44, Laurberg S, Randers A., Gift, hans Kone,
Niels Pedersen, 11, her i S., Ugift, deres Børn,
Rasmus Pedersen, 2, her i S., Ugift, deres Børn,
Johanne Pedersdatter, 13, her i Sognet, Ugift, ogsaa deres Børn,
Kirstine Pedersen, 6, her i Sognet, Ugift, ogsaa deres Børn,
Mette Kirstine Sørensdatter, 33, Hvorsl. S., Wib. Amt, Ugift, Inderste Dagleier,
Udøbt Pigebarn, 1, her i S., Ugift, hendes Barn, 

viii Niels Sørensen, * 13. feb. 1814 i Aldrup, Hvorslev sogn † 17 feb 1880 i Thorsø sogn. 
Døbt i Hvorslev Kirke. Baaret af Jens Mogensens Hustru i Gierning, faddere Søren Pedersen, Laurs Xgård og Claus Nielsen fra Aldrup

Han blev gift med Ane Kirstine Pedersdatter
Husfæster/Husmand i Sahl i 1845/1846 Snedker i Sahl

ix Søren Sørensen, * 19 mar. 1815 i Aldrup, Hvorslev sogn, † 21 juni 1894 i Gjerning sogn. 
Dåb 15. maj 1815. Båren af Hendrik Brochs datter i Hvorslev, Søren  Poulsen, Claus Søgård af Aldrup, Niels Thøgersen Gjerning

Søren Sørensen Skov 79 år søn af Søren Jensen og Birthe Nielsen i Aldrup Skovhus begravet 2 august 1910

Han blev gift 5 oktober 1845 i Gjerning kirke Med Anna Kirstine Thomasdatter  af Gjerning
Hun var født 3 september  1823 som datter af Thomas Thomasen og Karen Thomasdatter

Viborg, Houlbjerg, Gerning, Danstrup Bye, Et Hus, 52, FT-1850
Søren Sørensen 35  Gift  Husfader, husmand, lever af sin jordlod Hvorslev sogn, Viborg amt 
Ane Kirstine Thomasdatter 26  Gift  Hans kone Her i sognet (Gerning sogn)
Karen Thomasdatter 64  Enke  Husfaders svigermoder, der af ham forsørges. Udbyneder sogn, Randers amt 
Ane Katrine Christensen 3  Ugift  Deres plejebarn Her i sognet (Gerning sogn)
Elisabeth Jørgensdatter 15  Ugift  Deres plejebarn, almisselem. Hvorslev sogn, Viborg amt

x Christen Sørensen, * 16. maj 1816 i Aldrup Hvorslev Sogn., Faddere: Pige Maren Laursdatter fra Taastrup, Søren Poulsen, Laurs Sørensen  og Claus Nielsen alle af Aldrup    

Han bliver gift i Gjerning 19 dec 1843 med Anna Christensdatter
Forlovere gårdmand Christen Henriksen og Peder Jensen begge af Gjerning

Hvorslev 1832 afg. Chr. Sørensen 16 år fra Aldrup [Søren Snedker]
Vellev 1832 tilg. Chr. Sørensen 16 år fra Aldrup Skovhus  o
Vellev 1840 afg  Christen Sørensen 22 år til Borridssølund Gerning Sogn  Gerning 1840 tilg  Chr Sørensen 22 år fra Vellev
 
Viborg, Houlbjerg, Gerning, Gjerning, en Gaard, 7, FT-1845 
Karen Pedersdatter 45  Enke(Mand)  Gaardmandsenke her i Sognet
Jens Nielsen 22  Ugift  hendes Børn her i Sognet 
Maren Nielsdatter 18  Ugift  hendes Børn her i Sognet
Zidsel Kirstine Nielsdatter 15  Ugift  hendes Børn her i Sognet 
Maren Nielsdatter 13  Ugift  hendes Børn her i Sognet 
Magrethe Nielsen 9  Ugift  hendes Børn her i Sognet 
Christen Andersen 23  Ugift  Tjenestefolk her i Sognet 
Søren Christensen 17  Ugift  Tjenestefolk her i Sognet 
Christen Sørensen 29  Gift  Inderste Træskomager Hvorsl. S., Wib. Amt
Ane Christensdatter 30  Gift  hans Kone Houlberg S, Wiborg A. 
Bodil Marie Christensen 1  Ugift  deres Barn her i S.

Viborg, Houlbjerg, Gerning, Kærbye Bye, Et Hus, 42, FT-1850 
Christen Sørensen 34  Gift  Inderste, træskomand, husfader Hvorslev sogn, Viborg amt 
Ane Christensdatter 35  Gift  Hans kone Houlbjerg sogn, Viborg amt 
Søren Christensen 9  Ugift   Houlbjerg sogn, Viborg amt 
Christen Christensen 4  Ugift   Her i sognet (Gerning sogn) 
Bodil Marie Christensen 6  Ugift   Her i sognet (Gerning sogn)
Jens Rasmusen 21  Ugift  Inderste, træskokarl Her i sognet (Gerning sogn)
 
xi Johan Sørensen, * 20. aug. 1817 i Aldrup, Hvorslev sogn, † 21 jan 1818 i Aldrup, Hvorslev sogn.
Døbt 1817 Okt. 12  Båren af. Pigen Maren Nielsdatter fra Danstrup. Søren Poulsen, Laurs Sørensen  fra Aldrup, Niels Thøgersen fra Gjerning
    
xii Ane Sørensdatter, * 2. maj 1819 i Aldrup, Hvorslev †  23 januar 1865  Granslev udflytter, Granslev sogn. 
Døbt 19. juni 1819 Hvorslev Kirke. Pigen Maren Sørensdatter fra Aldrup, Søren Poulsen og Claus Nielsen fra Aldrup,

Hun blev gift 17 okt 1850  i Granslev med sin søster Ingers mand Søren Jespersen

xiii Johan Sørensen, * 25. aug. 1820 i Aldrup, Hvorslev sogn † 13 marts 1821 i Aldrup, Hvorslev sogn. 
 Døbt 8. okt. 1820, faddere Jens Mogensen fra Gierning og Laus Sørensen og Søren Pedersen fra Aldrup.

15. xiv Maren Sørensdatter, * 19. feb. 1822 i Aldrup Hvorslev sogn † 7 jan 1870 i Aldrup, Hvorslev sogn . 
Faddere. Niels Sørensens hustru fra Hesselbjerg xx fra Aldrup, Niels Thøgersen fra Gjerning

Hun blev gift med Niels Jensen, gift 30. mar. 1855.

Børn 3 ægteskab:
xv Birthe Katrine Sørensdatter, * 24. apr. 1828 i Aldrup, Hvorslev sogn. † 5 juni 1892 i Aldrup Skovhus, Aldrup sogn
Døbt 11 juni i Hvorslev. Faddere Morten Møllers pige, Jens Lauritsen, Jens Sørensen i Aldrup, Niels Kirkegaard i Gjerning og Christen Mogensen fra Hvorslev

Hun var gift med Søren Jensen * 22 marts 1824 i Iller sogn, † 18 maj 1876 i Aldrup Skovhus, hvorslev sogn.

På Søren Jensens gravsten står:
I 25 Aar levede han i kjærligt Ægteskab, avlede 10 børn, hvoraf 2 Døtre ere døde 4 Sønner og 4 Døtre lever og begræde med Enken hans Bortgang.  Du skiltes fra os bedste Mand og Fader. Du var vor bedste Ven paa denne Jord, O give Gud din Himmel  du oplader. Lad os gjenses med ham i Glæden stor.

31. Birthe Nielsdatter, * o. 1785 i Nøddelund, Gulev sogn, † 4 okt 1822 i Aldrup Hvorslev sogn, begravet 9 okt 1822 i Hvorslev kirkegård. 
10 p trinitatis blev Niels Thøgersens datter i Nøddelund døbt og kaldet Birthe båren af X kone i Vinderslev, faddere vare Laus Krog, Peder Lassen, Søren Knudsen, Christen Mikkelsen, Jens Knudsen alle af Nøddelund

Gullev, Nøddelund, , 2, FT-1787, B7161
Niels Thøgersen 33  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Ane Christensdatter 28  Gift Madmoder
Berthe Nielsdatter 2  Ugift Deres Datter
Anders Dalbye 55  Enke Tjenestekarl har ingen Huus
 
Viborg, Houlbjerg, Gerning, Gierninge Bye, 1, FT-1801, B5223
Niels Thøgersen 46  Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer
Ane Christensdatter 44  Gift Hans Kone
Birte Nielsdatter 16  Ugift Deres Børn
Karen Nielsdatter 12  Ugift Deres Børn
Thøger Nielsen 9  Ugift Deres Børn
Kristen Nielsen 9  Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 7  Ugift Deres Børn
Zidsel Nielsdatter 5  Ugift Deres Børn
Maren Nielsdatter 3  Ugift Deres Børn
Jens Jensen 37  Ugift Tienestekarl 

Aldrup anno 1815

Søren Jensen Snedkers kone, Birthe Nielsdatter dør i 1822 og der udfærdiges følgende skifte:

Søren Snedkers Hustru i Aldrup

1822 den 10. Decembermødte i Aldrup Skovhus Forvalter Saabye fra Snorum med Vidner og Vurderingsmænd Sognefoged Henrik Pedersen af Amstrup og Henrik Brok af Hvorslev, for at Foretage Skifte efter Søren Snedkers afdøde Hustru Birthe Nielsdatter, til Boets Deling mellem Enkemanden, og de med den afdøde sammenavlede Børn, som ere a, 1 Søn Niels 9 Aar, b, en do Søren 8 Aar, c, en do Kristen 7 Aar, d, en Datter Inger 10 Åar, e, en do Mette Kirstine 9 Aar, f, en do Ane 3 Aar, g, en do Maren I Aar. Enkemanden var til stede, tillige som Formynder for sine Børn. Som Tilsynsværge var mødt Gaardmand Jens Brant af Ulstrup
 
Derefter blev registreret og vurderet som følger:
 
1 Sengested med Omhæng, 1 Bolster i olmerd. Overdyne, 1 bolster Underdyne, 1 par Lagner, 1 Bord, 1 par røde stole, 1 Dragkiste, 1 Pyramide, 1 blaa Skjorte, 1 stribet do. 1 do. 1 do. l Kjole, 1 stribet Skjorte, 1sort Kjole, l Kaabe, 1rød Bindtrøje, 3 Livstykker, 3 Trøjer, 1 sort Frakke, 1Cattuns Kaabe, 2 Trøier, 2 par Strømper, 1stribet Forklæde, 8 Saerke, 1 Cattuns Forklæde, 1 Forklæde, 1 do, 1 stribet do, 1Tørklæde, 1 do, 1do, 1do, Dørslag, Dørslag, Dørslag, Dørslag, Dørslag, Skab, Tallerkener, Tallerkener, Tallerkener, Tallerkener, ?, ?, -skab, skab, Lagner, Lagner, Overdyne, Underdyne, LangePude, ?, ?, Dyne, ? , ? , ?, Overdyne, Overdyne, Dyne, Dyne, ?, Sengested, ?, ?, ?, ? , 2 brogede Talerkner, 1 Rokke, 1 Rokke, 1 lille Dragkiste, noget Hovedtøj, 1 StoI, 1 l Hylde, 1 Bog, 1 Bord og Vaske? nogleTalerkner og 1 Rokke, 1 Bord og Bænke, 1 Løgte, l Jerngryde, 1 Jerngryde, 2 lille do, 1 Kjerne, 1 Blortavlet Overdyne, I hvid vadmels Underdyne, 3 Puder, 1 par Lagner, 1 rødstribet olmerd. Overdyne, I hvid vadmels Underdyne, 2 Puder, 1 Par Lagner, 6 HyIder, I Kedelkrog og Ildtang, 1 Rist og Pander, I lille Tekedel, l Saltkar, noget Lertøj, l Kobberkeder, 1 mindre do, 1 stort Kar, 1 mindre do, 1do, 1 Ballie, 2 gl. Skipper, 1 gl. Bagtrug, 2 Sold, 2Træting, 1 Sold, 2 gI. Brygstole, I Ildtøyr, 1 gl. Stiege 1 Uldkun, 1 Kiste, 1 Malttrug, 2 l Halmkuber, 1 ..kube og 1 Løb, 5 Sæ... , 4 Ører, 2 Høleer, 4 Sanger, 3 .., 2 gl ... kniv 3 ..., 1 Høvlebænk 3 Høvle, 1 Bredøxe, 1 gl. Skrin med Ragelse, 3 Jerngreb, 2 Spande, I P...kke, 1 gI. Sax, 1 gl. Skoehorn, 1 Stige, 36 Faar og Lam, 2 gl. brogede Bester, 2 brune do, 2 Føller, 5 Køer a 6R, 2 Kvier, 3 Stude, 4 Grise, 1 Soe, 3 Harver, Lagre og Skov, l Slæde, 2 beslagne Vogne, 2 Træ do, 2 Plove, noget hestetøy, 1 Hakkelsetøy, 1 2 For., 2 Stiger, Løb, Tønde og Sold, 2 Sædeløbe
Kornet blev vurderet til                          339 - 0 – 8
Vurdering:                                              140 - 0 -  0

Tilgode Claus Nielsens Bo                    479 – 0 - 8
Hele Indtægten                                         64 – 0 – 0
                                                               543 -  0 - 8

Udgift: Bortskyldig til Jens Peder Lassen i Borritsø  32R Sedler
Aktioneringen og til Claus Nielsens Bo    20-2 -15
Juli Kvartal                                                        9-4-8

Ved Vurderingen er forbigaaet hvad Børnene i Varer har til gode efter forrige Skifte /: de findes her, forsaavidt ey er udleveret .l undtagen 2 Bester, I Faar,2 ..... 1 Vogn 170-4-13 Sølv
Brøstfæld, ansees af Eieren gaa lige op, og om mere findes er Fæsteren derfor ansvarlig 
                    17o-4-13                                                                              62 -l -7

Seddelbeløbet værdisaet efter  Kvartalskassen lig                      49-4 -12
Udgift                                                                                                      220-3 -9
Fradrages samme Indtægten bliver i Behold                                322-2 -15
Altsaa til Børnene ½                                                                            161-1 -7½

Men Enkemanden erklærede, at da han beholder Boet efter Vurdering, ville han forhøje Arven til 200 rd Sølv Nemlig: 40 rd. Sølv

Sønnen Niels                   40 rd. Sølv
Sønnen Søren                  40 rd. SøIv
Sønnen Kristen                40 rd. Sølv
Datteren Inger                   20 rd. SøIv
Datteren Mette Kirstine   20 rd. Sølv
Datteren Ane                      20 rd. Sølv
Datteren Maren                 20 rd. Sølv

For hvilken Arv Børnene bliver tillagde i Vare som følger:
Hver af Sønnerne 1 standkiste, 1 Hængskab 1 hest fra 3-6 Aar, 1 Stud er yngre end 2 Aar, og 4 Faar.
Hver af Døttrene 1 Standkiste, 1 lille Dragkiste, ...., 1 Send med Behør, 1Ko og 4 Faar.
Foranskrevne Vare leveret i sin Tid i natura, vel forsvarligt efter bedste Skjøn og midlertidig med 1.st prioritet Renter svares ikke. Hvad .... Hefter paa Boef falde ... Enkemanden ..... Ligesom han og forsvarlig opdrager Børnene og bekoster Døttrenes Bryllup i sin Tid.

Salarium                   5 -3 -0
Beskrivelse5 Ark     1 -0 -4
Forsegling                0 -5 -0
20p.Cto.                    1 -2 -14
Revisionskontoret  1 -5 -0
20p.Cto.                     0- 2 -3
Vurderingsmænd     2- 0 -0
Stenplet Papir N.S.  3 -2-4 
                                    1 -0 -0 
                                 17 -2 -9 eller Sedler 2l rb....
Enkemanden af sin Lod alene vil udrede ..... og er Skiftet hermed sluttet.

Søren Snedker ført Pen Jens Brandt, ført Pen Henrik Pedersen Henrik Jensen

Datteren Birthe Katrine Sørensens gravsten på Hvorslev kirkegård

Da Søren Jensen Snedker dør i 1838 bliver der udfærdiget følgende skifte:

Søren Snedker Aldrupskovhuus  Fol.348

1838 den 31. December blev i Snorum af Forvalter Saabye foretaget Skifte efter afg. Søren Snedker af Aldrupskovhuus og mødte da Formynderen Jens Sørensen af Vrangstrup der anmeldte, at som Skifteretten bekendt var der ansøgt Myndigheds Bevillinger for de 3 Døttre Inger, Mette Kirstine og Ane, men Ansøgningerne vare Komme tilbage, for derpaa at erhverve yderligere Attestation angaaende Formuen. Bemeldte Attestation var nu erholdt ham Jens Sørensen godtgjorde derpaa at have forevist de 3 Ansøgninger. Han erklærede derpaa snarest at ville foranstalte det Fornødne til at Bevillingerne kunne erholdes. Skifte blev desaarsag opsadt til den 9. Jan.1839 Kl. 10 Formiddag her at foretages, hvilken Dag det ventes at kunne sluttes. Forretningen hæves for i Dag.

Jens Sørensen Saabye

Tit Vitterlighed

Wodschou  Søren Jensen af Snorum m.f. P.

Søren Snedker Aldrupskovhuus

1839 den 9. Januar blev i Snorum af Forvalter Saabye foretaget Skifte efter afg.
Gaardmand Søren Jensen Snedker af Aldrupskovhuus og mødte der 1) Enken 2)
Laugværgen 3) Sønnen Claus 4) Christen Brandt i Aidt 5) Niels Pedersen i Gulev
6) Sønnen Niels 7) en do Søren 8) en do Christen 9) en do Jens, der er
Formynder og som fremlagde en Forespørgsel eller Indkaldelse fra Skifteretten til
de 3 Døtre der har erkiendt Myndighedsbevillinger, hvorpaa disse har tegnet deres Navne. I Anledning heraf bemærkede bemeldte Jens Sørensen at Meningen af deres Underskrift var, at de ikke selv ville møde men at deres Curator skulde at giøre det Fornødne paa deres Vegne, hvilket Jens Sørensen vidste deraf at han selv havde talt med disse 3 Piger. Benævnte lndkaldelse lyder saaledes Fol.349

Anmeldte Jens Sørensen forevist 3 Bevillinger af 9. dennes for Døttrene lnger, Mette Kirstine og Ane til at være myndig under Curator i hvilken Anledning han begærede Curator udnævnt for disse 3 Piger, og foreslog dertil Broderen Claus Sørensen. Paa Grund heraf udnævnte Skifteretten benævnte Claus Sørensen til Curator for de foranmeldte 3 Piger, hvilket Guratel han siger er at forstaa i Overensstemmelse med Anordningerne.

Bevillingerne bleve ham overleverede. Claus Sørensen fremlagde dernæst Fuldmagt fra Peder Sørensen af 19. Nov. 1838 lydende saaledes. Fol. 349 -da, ved Overenskomst mellem Enken og Værgen Mødrene Arv efter Faderen, oprindelig 20 Rd. udlagt i Naturalier Indestaaende i Boet er reguleret saaledes at Myndlingerne tillægges viste Creatuer og Vare til en bestemt Pris, der tilsammenlagt betydelig overstiger 20 Rd. og Værgen ønskede at samme ikke havde Skifteretten giort Forespørgsel hos Amtet om sådant kunne tilades.
Ved Skrivelse af 15. forrige Maaned havde Hr. Stiftamtmanden meldt at det formentlig ikke er Nødvendigt at slige Vare og Creature inddrages under Overformynderiet.

Skrivelsen lyder saaledes. Fol' 349
 Efter vedkommendes Ønske være nogle Creature der ved Forretningen den 3. okt. Forrige Aar bleve forbigaaet ved Vurderingen, senere revideret i hvilken Anledning blev fremlagt en  Medsendt Vurderingsforretning af 7.Oct. Sidst; saalydende Fol' 350 Vedkommende  Begierede derefter Skiftet sluttet, idet de erkiendte den senere Vurderings Rigtighed  Boets Status opgiøres da saaledes:

 Indtægt

a) Efter Vurderingsforretningen den 3. Oct. Sidstleden? Anføres  1085rd. 2 Mk.
 b) efter den i Dag fremlagde Vurdering                                                 225rd. 2 Mk
 c) efter Forretningen den 26. Oct.                                                                   56 rd  
 Hele Indtægten                                                                                         1366rd 4 Mk

Udgift
1) Den opgivne Gield efter Afdrag 30 rd' efter Bestemmelse ved  239  - 3     10
Forretningen bemeldte 26' Oct'
2, Børnene af andet ægteskab, hver af de 3 Sønner 1 Hest til 35, en Stud til 14rd', 4 Faar til 10 rd' Værdien for hver 59 rd, udgør for 3de                                       177
Hver af de 4 Døttre en Koe til 14rd', 4Faar til l0 rd er  96 rd Dertil hver en Seng med Tilbehør til Værdi 43 rd. 3 Mk. Hvoraf dog de i Boet opgiort til 63 rd'
fradrages altsaa                                                                                                    111rd.
 En liden Dragkiste til Maren                                                                  2-4 mk  249 - 4-

Det bemærkes at forannævnte Vare og Creatuer udleveres i sin Tid in Natura eller ogsaa i Tilfælde af Tvist da den Pengebetaling som er ansat for enhver Deel især.

Døtrenes formeldte Tilgodehavende udleveres efter overenskomst. 
Sønnerne saaledes. Niels modtager til Snapsting 1842, Søren til Snapsting 1844 og Christen til Snapsting 1846, dog uden Renters Svarelse

3) Enken blev tilstaaet til sin Begravelse i sin Tid     30 rd --
Dersom videre Gield end anført mod Formodning herefter paa Boet er Enken dertil ansvarlig

Udgift                                               656-1-10
4) Skiftets Bekostning
a) Sal. I pCte                                            14 rd.
b) Beskrivelse 7 Ark .                         3 -3-14
c) Forsegling                                            -, -5
d) 20 p Cto deraf                                  3-4-2 4/5
e) Revisionscontoret. 1/3 p Cto              4 – 4 - -
f) 20 p Cto deraf                                  0 -5 -9 3/5
g) Vurderingsmændene                        1- 4 -2
h) Vidnerne                                                     3 -
i) stemplet Papir No. 9                               5 -2—
Saldo                                                   37 -4 -12 2/5

føres til Udgift med Sedler og Tegn     37-4-12

Til Deling                                               672-3 -10

Hvoraf Enken tilfalde den halve Deel og Børnene den anden halve Deel med 336 rd I Mk 13 Sk hvorfra drages § p.Cto Afgiften 1rd. 4 Mk 2sk, igien 334rd. 3 Mk 11 Sk. Som Enken dog af sit Boe, med Hensyn til at hun beholder Boet efter Vurderingen og derved sparer Ulejlighed som Auktion ville medføre, constateret til 351 rd. 3 Ml, hvilke Sedler og Tegn herefter deles saaledes:

 a) Sønnen Jens                                                            37 rd
 b) Sønnen Claus                                                         37 rd
 c) Sønnen Peder                                                           37 rd
 d) Sønnen Niels                                                           37 rd
 e) Sønnen Søren                                                         37 rd
 f) Sønnen Christen                                                      37 rd
 g) Datteren Inger Ane gift med Christen Brandt    18 -3
 h) Datteren Karen, gift med Niels Pedersen          18 -3
 i) Datteren Inger                                                           18 -3
 k) Datteren Mette Kirstine                                           18 -3
 l) Datteren Ane                                                              18 -3
 m) Datteren Maren umyndig                                      18 -3
 n) Datteren Birte Catharina .                                     18 -3
 Udgør                                                                            351 rd -3 Mk

Fra Peders Lod og fra den gifte Anes Lod afdrages for Aarspenge 1 rbd fra hver Lod De 3 Førstnævnte og de 2 gifte Døtres Arveposter blev straks udbetalt med Vedkommende Afviklinger i Protokollen.
De3 øvrige Sønners Arv udbetales Snapsting 1840, nemlig Niels, Søren og Christen uden Renter.
De 4 Døtre Inger, Mette Kierstine, Ane og Marens Lodder udbetales Snapsting 1841 ligeledes uden Renter og uanset Formynderen at Marens Lod anvendes til hendes Fornødenheder. Da Birte Catharina allerede har Arv under Overformynderiet vil hendes Arvepost være at ??? fl ? og udbetales i Overformynderiets Snapsting dette Aar.

De Arveposter der ikke i Dag udbetales gives Pantesikkerhed i Boet indtil Udbetaling finder Sted. Og da saaledes ingen havde videre at andrage blev Skiftet sluttet der med Underskrifter bekræftes

Niels Pedersen Bodil Christensdatter Søren Sørensen  Christen Sørensen
Alle med vedholt Pen

M. Amdisen Christen Jensen Niels Sørrensen Jens Sørrensen Claus Sørrensen

Til Vitterlighed    Stabel    Wodschou

Da Søren Snedkers 3 Døtre af Aldrup Skovhuus nemlig lnger, Mette Kirstine og Anne nu have hverfor sig erholdt Bevilling til at være myndig under Curator, saa udbedes her paategnet deres Erklæring om de agter selv at møde til Skifteforretning her den 9 dennes- efter deres salig Fader, eller de ønsker Curatoren hvortil er bragt i Forslag deres Broder Claus Sørensen i Nødelund skal afhandle det Fornødne paa deres Vegne.

Snorum d.4-Jan. 1839 Saabye

Mette Kirstine Sørrensdatter   Inger Sørrensdatter  Ane Sørrensdatter

Fremlagt den 9.Jan. 1839 Saabye

No4 FR/VI Fjerde Klasse til Documenter efter Stempelpapirs Forordningen $5
Iitra d.,42Rigsbankskilling F--?F--?1838 Falkenskiold

Fuldmagt. Ved denne min Fuldmagt erklærer jeg herved Gaardmand Sørensen af Nødelund  Bye Gulev Sogn paa Grevskabet Friisenborg i Jylland berettiget til, på mine Vegne og i mit Sted at  hæve og quittere for den Arv jeg ved Skiftet maatte tilfalde efter min Fader Gaardmand Søren Jensen i Vester Aldrup Bye, Hvorslev Sogn i Houlberg Herred i Jylland.
Denne min udgivne Fuldmagt er underskrevet af mig selv egenhændigen i undertegnede Vitterligheds Vidners Overværelse.

Kjærstrup Teglværk Pr. Nysted

d.19. Novbr.1838 Peder Sørensen Skov

Til Vitterlighed Jens Markussen      M. T. Henning
Borger og Sadelmagermester i Nysted   Forligelseskommisaire i Nysted

Fremlagt under Stiftet den 9. Jan. 1839
Saabye

Hr. Forvalteren har i Skrivelse af 13. denne M.: forespurgt, om nogle om Umyndig, under et Skifte tilfaldende Creature og Vare, hvis Værdi tilsammen udgiør over 20 rbdl. Imod Værgens Ønske bør inddrages under Overformynderiet.

I Anledning heraf meddels tjenstligen, at det ved Analogi af Anordningen af 5. Maj 1830 $ 4 formentlig ikke er nødvendigt at de omhandlede Vare og Creature inddrages under Overformynderiet.

Viborg Stiftamthuus den 15. Decbr. 1838     Ahlefeldt Laurvig

Til Hr. Forvalter Saabye

Fremlagt den 9. Jan. 1839 Søøbye

Da en Deel Creature, nemlig 4 Køer 2 Stude 1 Gris samt 28 stk. Faar ved Overlevering i Dødsboet efter afgangne Søren Jensen i Vester Aldrup den 3. Octbr. bleve forbigaaede saa er Samme efter Begjæring af Vedkommende af os Undertegnede i Dag den 7. Decbr. Vurderet som følger:
Creature                                           rbd Mk sk

No. 1 1 sortbroget Koe 7 Aar    22
2 1blakbrogetDo. 7 Aar              20
3 1 hvid Do. 5 Aar                        20
4 1 sortbroget Do. 5 Aar             15
3 1 blakbroget Gris 3 Aar           23
6 L sortbroget Stud 4 Aar           23
7 1blakbrogetDo. 4 Aar              23
8 28 Stk. Faar a'2 rdb 5 Mk stykket
det afklippede Uld iberegnet    79  2
                                               225 rbd 2 Mk

At denne Vurdering er Gjort efter vor Samvittighed og bedste Skiønnende bliver herved med vore Hænders Underskrift Bekræftet under Tilbud af Eed.

Vester Aldrup den 7. Decbr. 1838     Axel Frederiksen Didrik Nielsen

Enken Bodil Christensdatter  Jens Sørensen  Claus Sørensen
Med paaholdt Pen

Fremlagt den 9. Jan. 1839
Saabye 

Aldrup skovhus

Mine 3 x tip oldeforældre på morfars side

32. Niels Knudsen, * 1735 i Hinge sogn, † 1775 i Hinge sogn
begravet 16. e. T. i Hinge. 
Han blev gift med Kirsten Sørensdatter

Nr.25, Hinge - overt. Niels Knudsen  fra fader 1767 - overt. i 1777 af enkens nye mand Niels Rasmussen - overt. 1801 af NK's søn Knud. Jvf. skifte Vind. 30/10 1775.
 
I 1767 får Niels Knudsen "dette fra Hinge udflyttede hus" i fæste. Hartkornet er 2 Skp. 1 Fdk. 1½ Alb. Hans fader Knud Lauersen har før haft denne ejendom.
Niels Knudsen er født i 1735. I 1771 får han en søn Knud døbt og i 1777 dør han.
Så får Niels Rasmussen barnefødt i Sinding, stedet i fæste, antagelig er han blevet gift med enken, thi i 1801 får Niels Knudsens søn Knud ejendommen.
Niels Rasmussen dør 1818 80 år gammel,
Knud Nielsen bliver gift med Sissel Sørensdatter. Blandt deres børn er en søn Niels, der bliver gift med Karen Marie Sørensdatter, der er fra Vester Storgård. Og sammen med datteren får han en parcel fra denne gård,( matr. 6 b.)
Knud Nielsen døde 1846, mens Sissel døde allerede 1827.
Fra 1829 er der en søn Søren Pedersen Holm fra Ans, der har stedet, og i 1841 kom Laurs Christensen Revl dertil. Det er antagelig den Revl, der havde Mejlkærhus et par år, og broder til Peter K. Revl i matr. nr. 23.
Laurs K. Revl dør 1845 53 år gammel, som husmand i Hingeballe og hans enke Karen Pedersdatter, som dør 1861 58 år gammel, hører nu under Marienlyst.
Kilde: Peter Nielsen - Fra Hinge Sogns Fortid - Silkeborg 1956.

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge, -, 23, FT-1787
Niels Rasmussen 47  Gift mand husmand går i dagleje
Kirsten Sørensdatter 56  Gift hans kone -
Kirsten Christensdatter 56  Ugift - indsidder
Maren Knudsdatter 31  Ugift - fattig
Ane Johansdatter 76  Ugift - indsidder nyder almisse
 
Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge Balle, , 6, FT-1801
Knud Nielsen 30  Gift mand husmand med jord og er væver
Sidsel Sørensdatter 35  Gift hans kone -
Hedwig Kirstine Knudsdatter 2  Ugift deres barn -
Inger Knudsdatter 1  Ugift deres barn -
Niels Rasmussen 61  Gift mandens forældre aftægtsfolk af huset
Kirsten Sørensdatter 66  Gift mandens forældre aftægtsfolk af huset.

Børn:

16. i Knud Nielsen, * 5 okt. 1771  i Hinge sogn. † 19. Jan. 1846 i Hingeballe, hinge sogn 
Begravet i Hinge den 25 jan, aftægtsmand 741/4 år,.

Note i kirkebogen 1771:
NB Efter troeværdig Beretning er afg Niels Knudsen i Hinge hans Søn, Knud, fød den 5.te Oktober 1771, men har forglemt at indføres. Denne Beretning grundes paa Faderens egen Antagelse i en liden Bog, som jeg har fundet. Og paa Moderens og Stiffaderens mundtlige Vidnesbyrd - Hvilket og er sandsynlig overensstem mende med Sandhed selv.
Hinge Præstegaard den 12.te December 1794
J.S.Worsøe ( - der var præst fra 1790.)

Han blev gift med Sidsel Sørensdatter, gift 22 maj 1798 i Sahl

ii Søren Nielsen * 1775 i Hinge sogn, † 29 april 1851 i Hingeballe, Hinge sogn

Han bliver gift med Maren Sørensdatter
Hun er søster til Sidsel Sørensdatter

33. Kirsten Sørensdatter,  * 1738, † 1818 i Hinge sogn
begravet 16. e. T. 

Hun blev gift med (1) Niels Knudsen, * 1735, † 1775 i Hinge begravet 16. e. T. i Hinge. 

Hun blev gift med (2) Niels Rasmussen, * i Sinding.

Matr. Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge, -, 23, FT-1787
Niels Rasmussen 47  Gift mand husmand går i dagleje 
Kirsten Sørensdatter 56  Gift hans kone - 
Kirsten Christensdatter 56  Ugift - indsidder 
Maren Knudsdatter 31  Ugift - fattig 
Ane Johansdatter 76  Ugift - indsidder nyder almisse

Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge Balle, , 6, FT-1801
Knud Nielsen 30  Gift mand husmand med jord og er væver 
Sidsel Sørensdatter 35  Gift hans kone - 
Hedwig Kirstine Knudsdatter 2  Ugift deres barn - 
Inger Knudsdatter 1  Ugift deres barn - 
Niels Rasmussen 61  Gift mandens forældre aftægtsfolk af huset 
Kirsten Sørensdatter 66  Gift mandens forældre aftægtsfolk af huset

Fra Hinge sogns fortid

34. Søren Jensen Ranzau, * dec 1734 i Gullev sogn † 1795 i Sahl sogn
Døbt 26 dec i Gullev kirke, faddere Kirsten Jensdatter og Kirstine Jensdatter af Nøddelund, Jacob ?, Ane Jensdatter og Kirsten Sørensdatter af Gullev

Han blev gift med Helvig Christiansdatter Bachendorph.

Viborg, Houlbjerg, Sahl, Sahl Bye, 10, FT-1787,
Søren Jensen Ranzau 54  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Helvig Christiansdatter 56  Gift Madmoder  
Zidsel Sørensdatter 20  Ugift Deres Børn  
Maren Sørensdatter 9  Ugift Deres Børn  
Jens Sørensen 13  Ugift Deres Børn

Ormslev gods:
39. Søren Jensen Rantzau i (Sahl) 5/9-1795 F. 97b
Enke: Helvig Christiansdatter
Børn:
• Christian Sørensen - 27 år
• Jens Sørensen - 24 år
• Peder Sørensen - 21 år
• Sidsel Sørensdatter - 28 år
• Maren Sørensdatter - 19 år
F.M. Husmand Christen Jensen (Rantzau) i Sahl.

Børn:
i Ane Sørensdatter  * 1763 i Sahl sogn  † 1763 i Sahl sogn
3 august var Søren Ranzous datter i kirken kaldet Ane, båren af Fikke Vesterman fra Fru?, Faddere Anders Bøker, Christen Ranzou, Niels Sørensen, Maren Sørensdatter
Samme barn døde og blev begravet 3 søndag efter 3 august

17. ii Sidsel Sørensdatter, * 1766 i Sahl sogn, † 14 maj 1828 i Hingeballe, Hinge sogn. 

Hun blev gift med Knud Nielsen, gift 22 maj 1798 i Sahl

iii Christian Sørensen * 1770 i Sahl sogn
dom 20 trinitatis blev Søren Ranzous barn døbt i kirken publiceret, kaldet Christian, båren af Rasmus Brundts hustru, faddere vare Niels Bødker, Peder Christensen Kramer, Ane Ranzou og Jens Hansens datter jomfru ?

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter

Viborg, Houlbjerg, Sahl, Sahl Bye, 11, FT 1801, B5220
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kristen Sørensen 31  Gift Husbonde Bonde og Gaardbeboer 
Kirsten Pedersdatter 24  Gift Hans Kone  
Jens Sørensen 29  Ugift Tienestekarl National Soldat 
Peder Sørensen 27  Ugift Husbondens Broder National Soldat er tjenstledig 
Helwig Kristensdatter 69  Enke(Mand) Husbondens Moder nyder Ophold af Gaarden

iii Peder Sørensen Rantzou  * 1771 i Sahl sogn
Dom 6 p Pos blev Søren Ranzous søn døbt kaldet Peder båren af Jeppe Sørensens hustru fra Danstrup, faddere vare Jens Mand, Peder Enfeldt, Chr. Ranzou og Jens Bøker

iv Jens Sørensen Rantzou, * 1774 i Sahl sogn.
Dom 6 efter faste var Søren Jensen Ranzou døbte søn i Sahl båren af Christen Ranzous kone kaldet Jens, faddere vare Niels Rasmussen, Christen Ellerup, Søren Poulsen, Hans Sørensens kone

v Maren Sørensdatter, * 1778 i Sahl sogn, † 19 feb 1835 i Hingeballe, Hinge sogn
dom 5 trinitatis blev Søren Ranzous datter døbt kaldet Maren, båren af Ane Christiansdatter, faddere vare Niels Kræmer, Jens Mand, Niels  Brundt, Jens Schous hustru

Hun blev gift 14 marts 1800 i Hinge med Søren Nielsen broder til hendes svoger Knud Nielsen

35. Helvig Christiansdatter Bachendorf, * 1733 i Tind, Gerning sogn, † 1807 i Levring sogn
Frembåren af Søren Mogensens hustru fra Gulev, faddere Jens Bødkers søn Jens, Jens Christensens søn af Hesselbjerg, Hans Knudsens søn af Tind, Michaels pige Inger og Anne Margrethe Bachendorf

Helvig på Nygårds sedler

36.  Niels Christensen, * 1749 i Gjerning sogn, † 1 maj 1829 i Voldby sogn. 

Han blev gift med Bodil Sørensdatter.

Skifte Bodil Sørensdatters søster.
Under Bidstrup Gods.Ukendt sogn Ukendt: 1 skifteuddrag
G 240 72 8/16
202, 18. marts 1782, ukendt
Zidsel Sørensdatter, død
Hendes søskende afgiver kvittering for arv:
Følgende søskende er nævnt:
Søster Ellen Sørensdatter, ugift
Bodil Sørensdatter ~ Niels Christensen i Danstrup
Rasmus Sørensen i Laurbjerg eller Skjød
Thomas Sørensen i Laurbjerg eller Skjød


1158 Fol 416
Niels Christensen, Voldby - der er ower 40 aar gl og har haft et huus i Danstrup - en gaard Jens Brundt formedelst armod maatte afstaa. Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Da gaarden er brystfældig ingen indf. 6 Decb 1783
http://kkermit.dis-danmark.dk/frisenborg-3.htm

Frisenborg gods: 1435 Fol 552
No 5 C7 54 anden Klasse for Sum fra 400 til 500 rd incl. 1807
Friderick Kragh Juell Wind Grewe af Frijs. etc. -
Giør witterligt: at da Niels Christensen Snedker, Voldby som wed Byens Omskiftning for omtrent 21 aar siden, er frakommen en gaard paa 2 td 6 skp 3 fc 1 1/7 alb, hworpaa han har forewiist Festebrew af 6 Decb 1783 og strax er tiltraadt et huus i samme Bye paa 3 skp Hkorn, hwilket han hidtil som Fæster har besiddet dog uden derpaa at wære meddeelt ordentlig Fæstebrew, saa fæstes ham hermed bemeldte huus og Jord paa de wilkaar: at han deraf samt af sig og familie betaler og udreeder alle Kongl. Skatter og Paabudde som er eller bliwe paalagte, betaler i huuspenge til hwer Mortensdag 4 rdr forretter Jag og Brewløb efter Anordningen, holder Huuset wed hæwd og Bygning efter de wed Huusets Tiltrædelse giældende og seenere udgangne Anordninger, lader sit Huus assurere i Brandkassen og betaler deraf det aarlige Brandcontigent, samt retter sig iøwrigt efter Lowen og Anordningerne. Indfæstning er ikke betalt.
Frijsenborg den 30 Nov 1807.
Paa Hr Kherre Grewe K. Juel Wind Frijses Wegne efter Ordre I. L. Tommesen (L:S:)
Ligelydende fæstebrew hawer ieg modtaget og tilforbunden mig at efterlewe samme. - Dat ut supra Niels Christensen.
http://kkermit.dis-danmark.dk/frisenborg-3.htm

Skanderborg, Gjern, Voldby, Woldbye Sogn og Bye, , 25, FT-1787,
Niels Christensen 38 Gift Manden Huusmand 
Bodel Sørensdatter 40 Gift Konen  
Christen Nielsen 11 deres Børn  
Søren Nielsen 7 deres Børn  
Knud Nielsen 6 deres Børn  
Karen Nielsdtr 2 deres Børn

Folketælling 1801 Voldby 20 feb. 1801
Niels Christensen  56 Husfader
Bodel Sørensdatter 61 hustru
Søren Nielsen  18 deres barn
Karen Nielsdatter 14 deres barn
Elle Sørensdatter 59 husbonds svigerinde skrøbelig

 Børn:
i Christen Nielsen, * 1777 i  Danstrup, Gerning sogn
12 p trinitatis døbt Niels Snedkers søn i Danstrup Christen, frembåren af Mons Nielsen hustru i Vellev, X X; Niels Jørgensen, Jens Nielsen af Danstrup, Ole Madsen af Amstrup og X pige i Hvorslev

18. ii  Søren Nielsen
, * 1780 i Danstrup, Gerning sogn, † 1. feb 1837 i Hinge sogn. 
Døbt Niels Snedkers søn af Danstrup kaldet Søren, frembåren af moderens søster fra Granslev, faddere vare Peder Pedersen, Jeppe Sørensen, Carl Nielsen og Jens Nielsens hustru fra Danstrup

Begraves 10 feb. 1837 aftægtsmand af Hinge 57 år.

Han blev gift med Birthe Kirstine Pedersdatter, gift 28 okt. 1808 i Hinge.

 iii Knud Nielsen, * 1781 i Danstrup, Gjerning sogn
Dom Judia døbt Niels Snedkers søn af Danstrup kaldet Knud. Frembåret af faderens søster Maren, faddere vare Niels Jørgensen, Peder Pedersen, Søren Larsen af Danstrup og Peder Simonsens hustru af Gerning.  

iv Karen Nielsdatter * 1785 i Voldby sogn
5 post trinitatis, Niels Snedker en datter døbt Karen, faddere Peder Aagaards kone Maren Sørensdatter i Farre, X X kone Edel, Jørgen Jensen, Jens Sørensen og Jens Jensen 

v Ane Kirstine Nielsdatter * juni 1788 i Voldby sogn, † 21 dec. 1850 i Astrup, Hinge sogn
Døbt 8 juni. Niels Jensens kone Maren Jacobsdatter, X X kone Maren, Hans Nielsen, Jens Jensen, Morten X  

Hun blev gift 27 aug 1811 i Hinge med Albert Laursen

Viborg, Lysgaard, Hinge, Astrup udflyttere, , 52, FT-1834, B3894 
Albert Laursen 55 Gift husmand
Anne Kirstine Nielsdatter 46 Gift hans kone
Niels Albertsen 20 Ugift deres barn
Christen Albertsen 18 Ugift deres barn
Rasmus Albertsen 12 Ugift deres barn
Bodil Marie Albertsdatter 9 Ugift deres barn

Viborg, Lysgaard, Hinge, Astrup, , 58, FT-1845, B3896 
Mikkel Lauritzen 43 Gift husmand Thorup
Johanne Jensdatter 40 Gift hans hustru Skivholme
Inger Mikkelsen 10 Ugift deres barn Sahl
Martine Mikkelsen 8 Ugift deres barn Sahl
Lauritz Mikkelsen 1 Ugift deres barn Hinge
Albert Lauritzen 66 Gift aftægtsmand Hinge
Ane Kirstine Nielsdatter 57 Gift hans hustru Volbye
Christen Albertsen 28 Ugift deres søn Hinge

 sogn.

37.  Bodel Sørensdatter, * 1746  i Granslev sogn, † 22 nov 1803 i Voldby

Voldby kirke

38. Peder Rasmussen Storgård, * 1732 i Hinge sogn † 1783 i Hinge sogn
begravet 9 jul. 1783 i Hinge.   

Konfirmeret 1750, 17 år - også kaldt "Peder Rasmussen den yngre" eller  "den lille".

Han blev gift med (1) Maren Andersdatter, gift 3. okt. 1772 i Højbjerg sogn

Han blev gift med (2) Birthe Marie Laursdatter, gift 18. nov. 1779 i Grønbæk, * 1736 i Ans, † 22 jan 1799 i Hinge Tange Højbjerg sogn begravet 29. januar 1799 i Hinge.

Matr.nr.6a, Hinge "Vestre Storgaard" - fæstet 1764, overtaget fra faderen "Rasmus Pedersen den yngre"/"Lille Rasmus". Jfr. skifte Vind. 12/7 1783 

Hans anden hustru Birthe Marie Lausdatter bliver gift igen med Peder Pedersen. Birthe Marie Laursdatter begravet 1799. 

Peder Pedersen gifter sig igen i 1799 med Peder Rasmussen Storgårds datter Birthe Kirstine Pedersdatter. Peder Pedersen bliver begravet 1807.

Birthe Kirstine Pedersdatter gifter sig igen med Søren Nielsen fra Voldby. De nævnte overtager "på skift" fæstet af 6a, købes 1817 af Søren Nielsen
.

327 Peder Rasmussen Storgaard i Hinge. 12.7.1783, fol.174B.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Esper Smed sst, Hans Lauridsen. Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 18.5.1779 lbnr.300. B: Anne Kirstine 10, Birgitte Kirstine 8, Kirsten 6, Abelone 4. FM: Bertel Villumsen i Hinge, morfar Anders Pedersen Karup i Tanghuset. 

Børn
i Anne Kirstine Pedersdatter * 1773 i Hinge sogn
Båren af barnets moster Judith af Tanghuset, faddere Lille Rasmus, Bertel Willumsen, Rasmus Overbye, Jens Andersen alle af Hinge

Hun bliver gift13 okt 1797 i Hinge med Laurits Sørensen Bach fra Højbjerg
Forlovere Jens Xing i Tange og Jens Andersen i Højbjerg

19. ii Birthe Kirstine Pedersdatter, * 1774 i Hinge sogn,  † 6 feb 1846 i Hinge sogn

Hun blev gift med (1) Peder Pedersen, gift 1799, † 1807.

Hun blev gift med (2) Søren Nielsen, gift 1808.

iii Rasmus Pedersen * 1776 i Hinge sogn, † april 1776 i Hinge sogn 
Båren af barnets moster Judith fra Tanghuset, faddere Jacob Overbye, Mads Pedersen af Hinge, Anders Lund af Højbjerg.
Samme barn begraves første søndag efter Påske
 
iv Kirsten Pedersdatter * 1777 i Hinge sogn
Hun er i folketællingen men kan ikke findes i kirkebogen

v Abelone Pedersdatter * 1779 i Hinge sogn
Døbt 2 april, båren af Jacob Overbys hustru, faddere Mads Overbye, Peder Rasmussen, Niels Rasmussen, Anders Karup, alle af Hinge, de fleste af Tanghuset

39. Maren Andersdatter, * 1753 i Tanghuset, Hinge sogn, † 1779 i Hinge sogn.
Begravet 22 apr 1779 i Hinge.
Dom 1 p. Epi. Anders Pedersøn Karups barn af Tanghuset frembåren til dåben af hans søster Margrethe og kaldet Maren, faddere Hans Poulsen, Bertel Willumsen, Thomas Jensøn, Jens Andersøns hustru og Knud Andersøns hustru alle af Hinge

Konf 1770, Hinge, 17 år.  Jfr. skifte Vind. 
300 Maren Andersdatter i Hinge. 18.5.1779, fol.137.
E: Peder Rasmussen Storgaard. B: Anne Kirstine 6, Birgitte Kirstine 5, Kirsten 3, Abelone 5 uger. FM: morfar Anders Pedersen i Tanghuset.

Egnen ved Hinge er utrolig smuk

40. Søren Pedersen * o. 1700 i Vinderslev sogn † 9. maj 1789 i Almtoft , Hørup sogn. 
Er født omkring 1700 antagelig i Vinderslev sogn, hvis kirkebog først eksisterer fra 1736.
Begravet 17 maj 1789

Dom. 20.p.Trinit. (2. november) blev gamle Søren Pedersen af Almtoft begravet.  74 aar gammel.  Søren Pedersen var fæster af matr. nr. 4 i Almtoft efter sin svigerfar Anders Jensen. Efter  Søren Pedersen var fæsteren Kirsten Andersens storebror Niels Andersen i Almtoft.

Han blev gift i Hørup sogn 25 december 1733 med (1) Mette Michelsdatter,  Forlovelsesmænd Michel Christensen og Jens Andersen af Almtoft. Der blev lyst til ægteskab  Dom. 1. 2. og 3. Epiph. og de holdt bryllup Dom. 5. Trin. (5.juli). Mette Michelsdatter  † nov. 1736 i Almtoft Hørup sogn, begravet 7. november 1736 i Almtoft, Hørup sogn.

Trolovet med salig Anders Pedersens datter Kirsten Andersdatter fra Kjellerup den 19. maj 1739
Han blev gift med (2) Kirsten Andersdatter, gift 26 jul 1739 i Hørup kirke, * 0. 1710 i Vinderslev  
Forlovere ved vielsen var Peder Jensen fra Vinderslev og Michel Christensen fra Almtoft 

Børn:
i Peder Sørensen, * 14. maj 1741 i Almtoft, Hørup sogn † 1805 i Hørup sogn
Begravet 18 april 1805 i Hørup

Dom 6.a.Trinit. (14. maj) blev Søren Pedersen og Kirsten Andersdatter i Almtoft deres  søns daab, som for svagheds skyld var inddøbt, publiceret i Hørup Kirke.  Kaldt Peder. Ane Hansdatter i Kiellerup bar barnet.  Faddere: Niels Christensen, Peder Christensen, Las Jensen og Christen Lauritsens  hustru alle af Almtoft.  Introd. 11. Dom a. Trinit (13. august)

Gift med Mette Sophie Frederiksen  23 Nov 1766 i Hørup. Forlovere Niels  Nielsen HolXX af Kiellerup og Niels Andersen af Almtoft

http://www.blicheregnensmuseum.dk/Arkivet/PDF_filer/Udg%205-Mandskabsprotokol%201780%20Kiersholm%20-%20november%202010.pdf
Peder Sørensen
- 1 Søn Frederik 11 tiener i Over Wam (=Hvam) paa Aunsberg Gods 1768
- 1 Do Søren 8 hiemme 1771
Ikke nævnt i cd’en om Almtofts Historie
PS – f.1741, s.a. Søren Pedersen og Kirsten Andersd., Almtoft, gift 1740
PS – gift 1766 m/Mette Sophie Friederichsd., f.1747, d.a. Friederich Friederichsen
og Karen Erichsd., Bøgild, gift 1746


Peder Sørensens familie er flyttet fra Almtoft efter 1782, jvf. kirkebogens register – nyt sted uoplyst, men set i: Folketællingen 1787. Familien er ikke – udover konfirmation i 1798 af datter Mette Kirstine– set senere i Thorning

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Ungstrup, 53, FT-1787 
Peder Sørensen 50  Gift Mand Hyrde 
Mette Frideriksdatter 44  Gift Kone  
Søren Pedersen 15   Deres Barn    
Mette Kirst. Pedersdatter 5   Deres Barn

20. ii Anders Sørensen Bødker
,  * 9. sep. 1742 i Almtoft, Hørup sogn, † 13. mar. 1795 i Thorning sogn, begravet i Thorning sogn. 

Han blev gift med (1) Maren Sørensdatter, gift 17. nov. 1771 i Hørup, * o. 1747 i Thorning sogn, † 13 jul 1783 i Thorning sogn, begravet 13. juli 1783 i Thorning kirke.

Han blev gift med (2) Anne Mogensdatter gift 3. okt. 1784 i Thorning sogn

iii Mette Sørensdatter, * 25. mar. 1747 i Almtoft, Hørup sogn.

Annuntiato Mariæ (25. marts) blev Søren Pedersen og hustru Kirsten Andersdatter i  Almtoft, deres datter døbt og kaldet Mette. Niels Jørgensens datter Kiersten bar barnet.  Faddere var: Laurits Andersen, Jens Jensen, Michel Christensen og Niels Christensens  hustru alle af Almtoft og Niels Andersen af Kiellerup.  Introd. Vocem jucunditativ 5. søndag efter påske (7. maj).

iv Else Sørensdatter, * 29. juni 1749 i Almtoft, Hørup sogn.  † 1768 i Almtoft, Hørup sogn

Dom. 4.a.Trinit. (29. juni) blev Søren Pedersen og hustru Kiersten Andersdatter af  Almtoft, deres datter døbt og kaldt Else.  Hans Andersens hustru af Thorning bar barnet.  Faddere var: Christen Vandet, Jens Jensen, Niels Kristensen, Jens Rasmussens hustru og  Peder Kristensens datter af Almtoft.  Introd. 11.s.e.Trinit. (17. august).

41. Kirsten Andersdatter, * 0. 1710 i Vinderslev sogn.  Hørup sogn
Ved vielsen oplyses hun var datter af afdøde Anders Jensen.

Iflg slægtsbogen "Fra Thorning sogn"

42. Mogens Madsen, * jan. 1724 i Ll. Impgaard Thorning sogn † 1796 i Thorning sogn. 
Døbt 23. januar 1724 i Thorning sogn. Mette Mikkelsdatter bar ham til dåben, faddere var Hans Jacobsen, Just Tornsen, Anne Jensdatter og Anne Nielsdatter.
 
Han blev trolovet den 26 marts 1751 og gift med (1) Zidsel Andersdatter, (d.a. Anders Jensen) den 13 jul 1751 i Thorning sogn, * 1719 i Thorning sogn, † okt. 1752 i Thorning sogn.

Han blev gift med (2) Johanne Thomasdatter, gift 14 jan 1752 i Thorning sogn
  
Udgivet af sal. C. D. Friedreich dat. Kiersholm 29 marts 1751
Af godsejer Friedenrich til Kjærsholm fik han fæste på halvparten af gården matrikel 3 i Thorning. Kjærsholms jordebog fra 1767 fortæller, at hele matrikel nr. 3 havde et sammelt hartkorn på 5 tdr. 2 skpr. 2 fjdlr. og at den anden fæster hed Søren Madsen og at de tilsammen i årlig landgilde svarede 4 skpr. rug, 4 skpr. byg, 1 td. havre, 3 mk. i kontanter samt 12 pund smør, et lam, en gås, to høns og 20 æg.
Jordebogen fr 1777 oplyser, at Mogens Madsens halvpart af matrikel 3 da var sat til et hartkorn på 2 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. , og at den årlige landgilde for hans vedkommende nu udgjorde 4 skpr. rug og 4 skpr. byg. På den anden halvpart, hvis hartkorn var lidt større, nemlig 3 tdr. 1 skp. 2 fjdkr. 1 alb., sad fra 1771 Anders Sørensen der i 1783 blev gift med Mogens Madsens datter.

I øvrigt hedder det i jordebogen af 1777, at godset Kjærsholms fæstebønder i Thorning by alle "forretter hoverie efter herhos hæftede verificerede copie af kongelig allernådigst approberede hoverireglement for Kiærsholm Gods, samt reis er til Randers, Viborg, Palstrup eller lige vejes længde efter tour i mellem såkaldte hoverie bønder, hvilket sidste er eftersom skik og brug har været"

"Giør Hoverie og Arbeide liige med andre sine Medtienere af Trælgoedset Hartkorn og Landgielder er anført"

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Thorning Bye, 10, FT-1787 
Kield Christensen 47  Gift Hosbonde Bonde og Gaard Beboer   
Ane Madsdatter 57  Gift Madmoder    
Christen Kieldsen 20  Ugift Barn ad 2det ægtesk.  
Ane Kieldsdatter 18   Barn ad 2det ægtesk.  
Ane Magrete Kieldsdatter 10   Barn ad 2det ægtesk.  
Mogens Madsen 65  Enkemand  Indsidder, gaaer i Dagleie 
Kirsten Mikkelsdatter 50  Enke  Indsidder, gaaer i Dagleie

Mogens Madsens fæstegård i Thorning blev ikke overtaget af nogen af børnene, og af ovenstående folketælling fra 1787 fremgår det , at han da selv boede til leje hos gårdmand Kjeld Christensen i Thorning og ernærede sig som daglejer. Noget kunne tyde på, at han enten har opgivet fæstet på grund af sygdom eller armod eller er blevet fradømt det på grund af misligholdelse
 
Skifte Kiersholm 10/8 1796 efter Mogens Madsen.
Afholdt skifte mellem børnene Anne da gift med gårdmand Søren Pedersen i Thorning, Mads bosat i Skræ, Kirsten 30 år og opholdende sig hjemme, Thomas 28 år i tjeneste på Nørre Snede kro, og Inger 26 år og i tjeneste i Elkjær, Vinderslev sogn.
Da de to piger var ugifte, betragtedes de efter den tids regler som umyndige, hvorfor de som værge fik beskikket deres morbroder gårdmand Jens Thomsen fra Impgårde.

Af værdier i boet nævnes i øvrigt blot en fyrretræsseng med tilhørende sengetøj, et gammelt fyrretræsbord, en træstol og afdødes garderobe, som alene omfattede en blå vadmelskjol, en hvid vadmelsvest, et par vadmelsbukser, en vadmelsnattrøje, et blågarnsskørt og et par gamle strømper. Endelig nævnes en gammel høle.
Boets aktiver androg blot til 3 rdr, og de øvrige arvinger erklærede, at samtlige effekter burde overdrages deres søster Kirsten, idet hun havde udredt begravelsesomkostningerne.
 
Kilde:
En slægt fra Thorning sogn. Jens Chr. Hansens og hustru, forfædre og efterkommere. Nordisk slægtsforskning APS Skals 1987
 

 Børn af første ægteskab

 i Kirsten Mogensdatter, * okt. 1752 i Thorning sogn
Døbt 22 oktober. Båren af Anna Elisabeth Thomasdatter, faddere Chresten Andersen af Thorning,  Anders Madsen af Ildkum, Hans Nielsen af Thorning og Anna Christensdatter

 Børn af andet ægteskab 

 21. ii Anne Mogensdatter, * feb. 1757 i Thorning sogn, † 16 jun. 1837 i Revl, Venderslev sogn, begravet 25. juni 1837 i Thorning sogn. 

Hun blev gift med (1) Anders Sørensen Bødker,  gift 3. okt. 1784 i Thorning sogn

Hun blev gift med (2) Søren Pedersen, gift 20. okt.1795 i Thorning sogn, * o. 1767, † 19. mar. 1839 i Pederstrup, Vinderslev sogn.

 iii Mads Mogensen, * dec. 1759 i Thorning sogn.
 Båren af Anna Xsdatter, ?, ?; Anders Jensen,  Lars Impgaard, Hans Andersen i Thorning, Inger Andersdatter, ?, ?

 iv Thomas Mogensen, * sep. 1762 i Thorning sogn.
Kirkebog totalt ulæselig

 v Kirsten Mogensdatter, * jul 1764 i Thorning sogn.
Båren af Karen Hansdatter i Ildkum, testes Else Nielsdatter i Thorning, Hans Andersen ibid, Søren Madsen ibid, Jens Frandsen af Impgårde

Hun blev gift i Thorning 10 juli 1816 med enkemand Jens Roersen. Forlovere Søren Pedersen og Niels Jensen gårdmænd i Thorning

 vi Thomas Mogensen, * sep. 1767 i Thorning sogn.
Båren af Dorthe Nicholaisdatter, testes Christen Christensen, Søren Madsen, Anders Sørensen, Karen Mouritsdatter

 vii Dorothea Mogensdatter, * jun. 1775 i Thorning sogn.
Båren af Christen Xings hustru Wibeke, faddere Niels Christensen, Anders Sørensen, Chresten Madsen samt Jens Andersens datter alle af Thorning. Præsten O. Sadolin.

43. Johanne Thomasdatter, * jul 1731 i St. Impgaard Thorning sogn, † nov. 1779 i Thorning sogn. 
Døbt 8. juli 1731 i Thorning sogn. Båren af Kirsten Michelsdatter i lille Impgårde, testes Claus Sørensen,  Palle Christensen, Kirsten Sørensdatter, Kirsten Pallesdatter

Begravet 14. november 1779 i Thorning sogn.

Skifte Kiersholm 9/6 1795 efter Johanne Thomasdatters’s broder Laurids Thomsen, hvor Johanne Thomasdatter er arving.
Laurids Thomsen Impgårde i Ungstrup. 9.6.1795, side 81, 89, 95.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Hansen i Elsborg, Frederik Jensen i Ungstrup. A: bror Jens Thomsen i Impgårde, bror Thomas Thomsen, død. 1B: Thomas 27, søster Johanne Thomasdatter, død, var g.m. Mogens Madsen i Torning. 5B: Mads i Skræ, Thomas 25 i Torning, Anne, enke efter Anders Bødker i Torning, [skifte 16.3.1795 lbnr.9], Kirsten 26, Inger 24.

Thorning egnen er smuk med lyngklædte bakker

44. Jesper Willumsen, * feb. 1752 i Thorning sogn, † 5 mar 1827 i Thorning sogn. 
 Willum Michelsens barn af Torning, Jesper. B. Jacob Andersens hustru Maren Jespersdatter. Faddere. Hans Overby, Peder Jensen, Mogens Madsen, Johanne Jørgensdatter, Maren Larsdatter, alle af Torning
Begravet 11 marts 1827 i Thorning

28 dec 1776,  troloves Jesper Willumsen af Torning og Ane Sophie Strangelsdatter af Stenrøgel
Han blev gift med Ane Sofie Christensdatter(Strangelsdatter), gift 21. jun. 1776 i Thorning sogn. 

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Thorning Bye, 8, FT-1787 
Jesper Villumsen 34  Gift Hosbonde Bonde og Gdbeboer  
Anne Sophie Strangelsdatter 36 Gift Madmoder   
Villum Jespersen 6  1 Søn af 1ste ægtesk.   
Maren Kieldsdatter 15  Tieneste Pige  
Ane Gregersdatter 78 Enke  Indsidder og nyder Almisse

Viborg, Lysgaard, Thorning, Thorning [Bye], 6te Familie, FT-1801 
Jesper Willumsen 49 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer  
Ane Sophie Christensdatter 50 Gift Hans Kone   
Willum Jespersen 20 Ugift Deres Børn   
Ole Jespersen 13 Deres Børn

Fæstebrev: Udgivet af sal. Major Frands Friedenreich, dat Palstrup den 14 Oct. 1775
Sædvanlig Hoverie til Kiersholm

Børn:

 i Willum Jespersen, * 1776 i Thorning sogn, † 1777 i Thorning sogn. 
Frembåren af Ane Jacobsdatter, faddere Jacob Pedersen og Peder Madsen, Michel Willumsen af Thorning, Christen Strangelsen af Overste Frederiksmose

 ii  Ane Jespersdatter, * 3. nov. 1777 i Thorning sogn,†  1777 i Thorning sogn
Hjemmedøbt samme dag - men død inden dåbens confirmation .

 iii Ane Jespersdatter, * 1779 i Thorning sogn,†  1779 i Thorning sogn
Frembåren af Ane Jacobsdatter, faddere Anders Madsen, Maren Willumsdatter, Ane Michelsdatter alle af Thorning, Christen Strangelsen af Overste Frederiksmose.

22. iv Willum Jespersen, * 11. nov. 1781 i Thorning sogn, † 16 sep 1861 i Thorning sogn. 

 Han blev gift med Ane Kirstine Jacobsdatter, gift 12. mar. 1807 i Thorning sogn, 
 Kirkebogen: 1807, 12. Mar., cop Willum Jespersen og Anne Kirstine Jacobsdatter b. af Torning F. Anders Michelsen af Ilkom og Jesper Willumsen af Torning.

v Inger Jespersdatter, * 18. nov. 1783 i Thorning sogn. † nov 1784 i Thorning sogn
Frembåren af Ane Jacobsdatter Elsborg, testes Michel Willumsen af Ungstrup, Peder Jacobsen af X, Niels Jensen og Maren Pedersdatter af Thorning

 vi Ole Jespersen, *  1788 i Thorning sogn.
Kan ikke finde ham i kirkebogen, men han ses i folketællingen 1801

 vii Michel Jespersen, * 31. mar. 1791 i Thorning sogn,  † 1791 i Thorning sogn.

45. Ane Sofie Christensdatter (Strangelsdatter), * o. 1750 i Stenrøgel.   † 18. mar. 1818 i Thorning sogn
Ane Sophie Christensdatter, o.1750-1818 hedder også Strangelsdatter og Laursdatter.
Ved FT 1801 kaldt Christensdatter, og ved begr. Laursdatter. 
 
Kirkebogen: 1818, 18. Mar., død Ane Sophie Strangelsdatter i Torning
begravet 28 marts 1818 i Thorning sogn

Her har Ungstrup kirke stået

46. Jacob Sørensen, * 5. mar. 1755 i Elsborg, † 1. okt. 1805 i Ungstrup, Thorning.  
Dend 5te Marti blev døbt Søren Kierkegårds barn af Elsborg med navn Jacob, båret af Niels Kierkegårds hustru ibid. Fadderne Anders Moesgaard, Søren Nielsen, Michel Madsen, Søren Jacobsens hustrue, Anne Jensdatter alle af Elsborg

Han blev gift med Karen Sørensdatter gift 9. mar. 1781 i Thorning sogn.
Thorning kirkebog 1780: Fredagen Dend 27 October blev skoleholderen i Ungstrup Jacob Sørensen og Karen Sørensdatter ibid. trolovede. Forlovere vare Chresten Bech i Kiersholm Mølle og Peder Andersen af Ungstrup. Formedelst befrygtede smitte i byen bleve deres Corpulation udsat til 9de marti 1781

Thorning kirkebog 1805: begravet den 6te October 1805 Jacob Sørensen skoleholder i Ungstrup, død den 1. October, gl. 52 år
Ved skifte efter ham er født værge for børnene deres farbroder Peder Sørensen, møller og selvejer i Elsborg

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning, Ungstrup, 41, FT-1787 
Jacob Sørensen 21  Gift Mand Skoleholder  
Karen Sørensdatter 26  Gift Kone   
Christen Jacobsen 2   Barn af 1ste ægte  
Ane Kirst. Jacobsdatter 6   Barn af 1ste ægte

Ejnar Poulsen: Viborg Amts Degne og Skolehistorie side 648:
Ungstrup skole. Jacob Sørensen, ca. 1700 -- 1805, f. 1753, ca. 1780 skoleholder i Ungstrup kaldtes "Jacob Skole", død 1. oktober 1805, gift med Karen Sørensdatter, f. 1761. Børn: 1. Anne Kirstine f. 1781, 2. Christen f. 1785, 3. Marie Katrine f. 1787, 4. Søren f. 1789

Skifte efter skoleholder Jacob Sørensen i Ungstrup, Thorning sogn.
Anno 1805, Den 31 October, som er 30 Dagen efter at forrige Skoleholder, Jacob Sørensen i Ungstrup, Thorning var ved Døden af gangen i bemelte Ungstrup, indfandt sig den geistlige Skifteret i Lysgaard Herred nemlig: Provst Worsøe i Hinge, Sognepræsten i Thorning, Christen Gundorp, (Sognepræsten Hr. Rosendahl i Friderichs Præstegaard havde tilkjendegivet at han formedelst lovlig Forfald uformodentlig var forhindret fra at møde) i Stervboet for at registrere og vurdere den Afdødes Efterladenskaber til videre Skifte og Deeling imellem den Afdødes Enke, Karen Sørendatters og Deres i Ægteskab sammenavlede Børn, nemlig: l Datter Anne Kirstine 24 aar gl., l Søn Christen 20 aar gl., l Datter Marie Cathrine, 18 aar gl. og l Søn, Søren 16 aar gl.

Ved Forretningen var tilstæde Enken Karen Sørensdatter med Hendes Laugværge, Hr. Proprietair Sommer til Kiersholm, saavelsom alle Børnene med deres fødte Værge og Farbroder, Peder Sørensen Snedker og Selvejer i Elsborg. Og blev da i Deres og 2de tiltagne Vurderings og Vitterligheds Mænds Sognefogden Christen Bach i Thorning og Gaardmand, Rasmus Jensen i Ungstrup, Overværelse foretaget, som følger: med Registrering og Vurdering.

Dagligstuen: 1 rød malet fyhr Sengested med blaae og hvidtrykket Omhæng.
Der udi fandtes 1 rød og blaaestribet Olmerdugs Overdyne, 1 graae Vadmels Underdyne, 1 gl. stribet Olmerdugs Dynevaar, 1gl. stribet Bolster Pude, 1 rød stribet Olmerdugs Dito med Betræk, 1 Dito med Dito, 1 pr. Blaargarns Lagener, 1 Jern Bielægger, 1 Forstykke til en Alkobe, Deri 1 rødstribet Olmerdugs Overdyne, 1 graaestribet Vadmels Underdyne, 1 Hovedpude med Lærreds Betræk, 1 mindre Dito uden Betræk, 1 pr. gl. Blaarlærrets Lagener, 1 pr. smaae Forstykker Omhæng med en liden Jernstang, 1 gl. Vise-Værk med Futteralstykke, 1 Speil med sort Ramme, 1 mindre Dito,  1 Pyramide,  3 pr. Theekopper røde og hvide, 1 hvid Theepotte, 1 blaae og hvid Kaffekande,1 hvid Spølkumme, 1 Steenkrus med Tinlaag, 1 Malm Lysestage, 1 pr. fin Dito, 1 stort Tinfad,  1 Fyhrbord med Krydsfod, 1 Hylde med l pr smaae Gardiner,  4 re Hylder,  1 Fyhr Bænke,  1 Dito,  2 de Træe stole,  1 Dito Læhne stol, 1 gl. Dito med Betræk, 1 lidet Fyhr Skriin uden laas, 1 Halm Syekurv, 1 grøn Leerskaal, 5 sorte Melke Sætter, 2 de Klædebørster, 1 Blik Rivejern, 1 Lysesax, 1 lidet Kobber Fyrfad,  1 Spinderok, 1 Dito, 1 pr Karter, 1 dusin Tin Tallerkener
 
Vester Stuen: 1 Fyhr Bord med Skuffe, 2 de gl. Stoele, 1 rød malet Fyhrskab med Skuffer og Opsats på Fod, 1 Dito blaae malet Klædeskab, 1 blaae malet Ege-Kiste, 1 liden Tin Ramme, 1 liden Hylde, 1 Mangel Bret med Prøve, 1 Blik Former, 1 Blik Tragt, 1 Halm Kurv, 1 Otting, 1 gl. Steenfad. Den afdødes Klæder, 1 sort Klædes Kjoel og Veest med dito Skindbuxer, 1 sort Blommet Vest og Buxer, 1 blaae sprængt Kjoel, 1 blaae Dito med Metalknapper udi, 1 blaaegraae Kjoel og Vest, 1 rødblommet borettes Trøye,  1 grønstribet Dito, 1 par gule Skind-Buxer, 1 par Dito gl. 1 Filter-Hat, 1 par hvide Uld Strømper, 1 par Dito, Vanter, 1 Bomulds Hue blaae, 1 rød og hvid Bomulds Tørklæde, 1 blaae og hvid Dito, 1 rød Ulden Hue, 1 blaarlærrets Skjorter, 1 Dito Hørlærrets, 1 par Støvler, 1 par Træskoe, 1 par Metal Skoe og Knæespænder, 1 gl. Piberør med 1 Sølvring, 1 Uld Sax, 1 Jern Bisme paa 2 lispund,  1 klar Flaske, 1 Dito mindre, 2 de Bouteller, 3 de Syler og 2 de smaae Stikjern, 1 kobber Kedel i Grue, 1 Dito Theekjedel, 1 Jern Gryde, 1 mindre Dito, 1 Dito Pande og Rist, 1 Skorstens Lænke, 1 Ildtang, 1 Puste, 1 Jern Trefod.
 
Spisekammeret: 1 Ballie, 1 Brygger Kar, 1 Svale Dito, 1 Strippe, 1 Øll-Tønde,  1 Dito Tragt, 1 Kjerne, 1 Grynbøtte, 1 Halm –Løb, 3 sorte Gryder, 1 Fyhr Bord,  3 Hylder, 1 Klæde knag, 1 Tap Stoel, 3 Hylder i Kjøkkenet 1 par røde Steenfade
 
Skolen: 1 Bielægger, 1 Fuglebuur, 1 Øxe, 1 Hammer og Tang, 1 Sauge, 1 Hedetørve Spade, 1 Naur, 1 baand Kniv, 1 speger, 1 boere med Skaft, 1 loft Stige
 
Paa Loftet: 1 Skjeppe, 1 Fjedenskar, 1 Osthække, 2de Korn-Sækker, 1 Halm-Sælle. 1. Sold og 1 Timse
 
I Udhuset: 1 sortbroget Koe 9 aar, 1 blakbroget Dito 6 aar, 3Faar, 2 Lam, 2 smaae Jern Grebe, 1 Hjul baare, 1 Faarehække, 1 Høelee, 1 Plejel tvege og Rive, 1 Leed ialt 109rd. 1 mk. 12 skil
 
Da intet videre af Enken og Laugværge blev opgivet af kunde registreres og vurderes som Stervboet tilhørende, blev tilligemed Børnenes Værge og Formynder af Retten tilspurgte: om der var noget meere at kunde opgive Stervboet til Indtægt, være sig i rede Penge, udlaante Kapitaler, andre Vahrer eller noget andet i navnlig maade, hvortil De eenstemmigen svarede: Nej, De vidste intet i saa Henseende at kunde opgive, uden allene det i Sommer indavlede Korn, bestaaende af 21ve ringe Rug, 3 tdr. Rug, 3 tdr. Byg og 6 tdr. Havre, der altsammen var smaaet optaget og som bekjendt meget ringe i Værd, hvilket saavel boenens Formynder som Enkens Laugværge erklærede at være utilstrækkelig til den fornødne og tarvelige Vinter Huusholdning, hvortil det derfor ogsaa blev Hende med billighed overdraget.
Hvorimod Enken med samtlige Tilstædeværende erklærede at der ingen Gjeld i navnelig Maade hæftede paa Stervboen.

Derpaa lod Enkens Laugværge Hr. Proprietær Sommer Retten forestille, at Hun med Børnenes Formynder saavelsom Hendes ældste Søn Christen, som med Curator er myndig, var bleven eenig om at indbyrdes hvad De i dette Stervboe kunde tilkomme uden Skifterettens videre Behandling, og da Hun derfor tilligemed Dem gjerne Ønskede og herved bad, at Stervboet med alt dets Tilhørende maatte hende til egen og frie Raadighed overleveres uden videre Skiftebehandling, og i det haab at faae dette Skifte saaledes i dag sluttet erklærede Han tilligemed Enken og Børnenes Formynder, da ingen indkaldelse af Credi og Debitorer i Aviserne kunde skee, ej allene een for alle og alle for een at ville betale og være ansvarlig til hvad mueli Gjeld og Fordring i Stervboet, der enten nu eller i sin Tid maatte kunde opdages eller fremstaae, men og saavel i denne som i alle andre Henseender at holde Skifteretten Krav-og angerløs, og for at vise, at Enken, der er bekjendt som en retsindig Kone, god Huusholder og kjærlig Børnemoder, ikke i ringeste maade havde med denne Hendes Begjæring til ensigt, at berøve hendes Børn end det mindste af Deres lovlige Ret, tilbød Hun sig ej allene selv at betale og udrede saavel dette Skiftes Salarium, som de paa hendes salig Mands Begravelse allerede anvendte Bekostninger men ogsaa at udbetale i næste Snapstings Termin 1806 i Fædrene Arv til Hendes Børn den summa 54 rdlr. skriver Halvtrediesindstyve og fire Rigsdaler, som han troer er meere, end hvad Børnene efter Afdrag af alle paagaaende Omkostninger paa dette Stervboe ellers med rette kunde tilkomme.

Og da det er klart at naar Stervboets Effekter og Løsøre skulde ved offentlig Auction adspredes og berøves Enken, saa vilde Hun derved saa synlig udsættes for uforskyldt Uleilighed og Forhindring i at besørge Hendes umyndige Børns fornødne Opdragelse. Han udbad sig derfore paa Enkens Vegne Skifterettens Decision og Approbation paa forestaaende Forestilling og Forslag.

Da Skifteretten befandt forestaaende Begjæring og Erklæring grundet paa Billighed, og den under Curator myndige Søn tilligemed Hans Curator og de Øvrige Børns fødte Værge samtykte og tilstode den med Fornøyelse, hvorfor Stervboet med alt dets Tilhørende blev Enken paa anførte Vilkaar overdraget til frie Disposition og Raadighed.
Den Børnene saaledes tilkommende Arv deeles imellem Dem efter Loven paa følgende Maade:

A. Sønnen Christen Jacobsen tilkommer heraf en broderlod 18 rdl. over hvilken Arv han med sin CuratorsTilsyn selv er raadig og ansvarlig
B. Sønnen Søren Jacobsen, som er umyndig, tilkommer ligeledes] broder lod 18 rdlr.
C. Datteren Anne Kirstine Jacobsdatter tilkommer en Søster lod med 9 rdlr.
D. Datteren Marie Cathrine Jacobsdatter, tilkommer ligeledes en Søster lod med 9 rdlr. Som udgjør foranførte udlovede Summa 54 rdlr.

De umyndiges Arvs Sikkerhed besørges og tilsvares af Formynderen Peder Sørensen, som og dertil forbandt sig. Det Revisions Contoiret tilkommende Salarium efter Forordningen af 13de Januari 1792 blev af Enken strax betalt med 2 mk. 4 skill., Vurderings Vitterligheds Mændene lovede ham selv at fornøye.

Efter at Enken med Laugværge samt Børnene med Deres Formynder havde gjentagende for sikkret at holde Skifteretten for dette Skiftes Behandling frie for Krav og Ansvar i alle Henseender, saa blev dette Skifte hermed sluttet og med alle tilstædeværendes Underskrift bekræftet. Datum Ungstrup Skole ut supra, den 31te Octobr 1805.
 
 J. Worsøe Gundorph
 Karen Sørens datter
 Som Laugværge M. Sommer
 Salig Jacob Sørensens Enke
  
Chresten Jacobsen, som Curator og Børnenes formynder den Afdødes Mindre Aarige Søn Peder Sørensen
 
C. Bæch
Rasmus Jensen
Vurderings og Vitterligheds Mænd
Kilde: Slægtsbogen "Slægten Gadegaard"
 
Børn:

23. i Ane Kirstine Jacobsdatter, * 17. jun. 1781 i Thorning sogn, † 29. feb. 1856 i Thorning

Hun blev gift med Willum Jespersen, gift 12. mar. 1807 i Thorning sogn, 
Kirkebogen: 1807, 12 Mar, cop Willum Jespersen og Anne Kirstine Jacobsdatter b. af Torning
Forlovere: Anders Michelsen af Ilkom og Jesper Willumsen af Torning.
    
ii Christen Jacobsen, * dec. 1785 i Ungstrup, Thorning sogn, † 12 feb 1841 i Ildkom
Dåb 15 januar 1786. Båret af Anne Kirstine Michelsdatter Engisvang af Kjersholm, testes gr. Wissing fra Nørrevisborg, gr Nyeboe, msr. Lange og Jomfru Sophia Amalia Sadolin.
Døde hastigt uden betydelig forudgående sygdom, begravet 21 feb 1841

Han blev gift med Ane Cathrine Christiansdatter  gift 14 maj 1825 i Thorning, 
Ane Catrine Christiansdatter   * 4 aug 1803 i Bøgild, døbt sep 1803 i Thorning, † 14 maj 1845 i Ilkom, begravet 18 maj 1845 i Thorning.   
  
Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Ildkom - et Boelssted, 164, FT-1834 
Anders Michelsen 65  Gift  lewer af sin Jordlod, og sine Midler   
Karen Sørensdatter 73  Gift  Hans Kone   
Ane Jensdatter 17  Ugift  Tjenestepige   
Christen Jacobsen 49  Gift  Indsidder, Stedsøn, Dagleier  
Ane Cathrine Christiansdatter 31  Gift  Hans Kone 
Karen Christensdatter 8  Ugift  Deres Barn   
Jacob Christensen 5  Ugift  Deres Barn   
Christen Christensen Hallurbek 76  Enke(mand)  Separeret, Indsidder, Rokkedreier   
Ane Jensdatter 65  Ugift  Huusholderske   
Inger Margrethe Christensdatter 28  Ugift  fornævnte Indsidders Datter, Dagleierske 
Ane Christine Nielsen 2  Ugift  Datterens uægte Barn 

 Ane Cathrine bliver gift igen 11/7 1841 med ungkarl Johan Philip Philbert, 29 år, af Grønbæk, Frederiks Sogn.

iii Marie Katrine Jacobsdatter, * okt. 1787 i Ungstrup, † 05 feb 1870 i Nr Knudstrup, begravet 16 feb 1870 i Thorning .
Båren af Sidsel Frandsdatter af Ungstrup, testes Michel Jensen af Almtoft, Kirsten Kristensdatter, Anne Hansdatter og Søren Nielsens hustru alle af Ungstrup

Hun blev gift med Søren Andersen Østergaard,  gift 14. aug 1813 i Thorning,  
Søren Andersen Østergaard  * 15 dec 1791 i Thorning, (søn af Anders Jensen Østergaard og Maren Jensdatter) døbt 08 jan 1792 i Thorning,  † 08 feb 1870 i Nr Knudstrup, begravet 16 feb 1870 i Thorning.  
  
Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Thorning Bye - en Gaard, 19, FT-1834 
Søren Andersen Østergaard 43  Gift  Gaardmand  
Marie Cathrine Jacobsdatter 47  Gift  Hans Kone 
Anders Sørensen 21  Ugift  Deres Barn  
Jacob Sørensen 15  Ugift  Deres Barn  
Marie Kirstine Sørensdatter 12  Ugift  Deres Barn 
Thrine Sørensdatter 7  Ugift  Deres Barn

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Nørre Knudstrup - en Gaard, 79, FT-1840 
Søren Andersen Østergaard 49  Gift  Gaardmand  
Marie Cathrine Jacobsdatter 53  Gift  Hans Kone  
Karen Marie Sørensdatter 25  Ugift  Deres Barn  
Jacob Sørensen 21  Ugift  Deres Barn  
Marie Kirstine Sørensdatter 18  Ugift  Deres Barn  
Kirsten Jensdatter 72  Enke(mand)  Inderste og Aftægtskone samt Moster til Huusfaderen  
Ellen Marie Andersdatter 29  Ugift  Hendes Datter  
Søren Christensen 3  Ugift  E.M. Andersdatters uægte Barn 

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Nørre Knudstrup - en Gaard, 70, FT-1845 
Søren Andersen Østergaard 54  Gift  Gaardmand og Sogneforstander Do [Thorning, Viborg Amt]
Marie Cathrine Jacobsdatter 58  Gift  hans Kone. Do [Thorning, Viborg Amt]
Jacob Sørensen 26  Ugift  deres Søn Do [Thorning, Viborg Amt] 
Kirsten Jensdatter 77  Enke  Inderste, Aftægtskone, Huusfaders Moster Do [Thorning, Viborg Amt] 
Ellen Marie Andersdatter 34  Ugift  hendes Datter Do [Thorning, Viborg Amt]
Søren Christensen 8  -  sidstnævntes uægte søn Do [Thorning, Viborg Amt] 

Viborg, Lysgaard, Thorning, Nørre Knudstrup, en gaard, 68, FT-1850 
Anders Sørensen 31  Gift  Gaardmand, Huusfader Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg]
Ane Gregersdatter 33  Gift  hans Kone Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 
Thrine Andersen 6  -  Deres Børn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 
Ane Margrethe Andersen 4  -  Deres Børn Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 
Peter Wilhelm Erland Jensen 16  -  I Pleie fra Kjbhvns Fattigvæsen København
Søren Østergaard 59  Gift  Inderste og Aftægtsmand, Huusfader Her i Sognet [Thorning,Viborg] 
Marie Cathrine Jacobsdatter 63  Gift  hans Kone Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 
Marie Kirstine Sørensdatter 28  Ugift  Deres Datter Do [her i Sognet] [Thorning,Viborg] 
 
iv Søren Jacobsen (Ildkum) * 20. december 1789 i Thorning, † 16 januar 1858 i Gadegård, Ungstrup Thorning .
Døbt 3 januar 1790. Båren af Anders Sørensens hustru i Ungstrup, testes Søren Andersens hustru, Palle Nielsens hustru af Ungstrup og Kirsten Sørensdatter af Almtoft

Begravet 23 januar i Thorning. Død af lungebetændelse

Han blev gift med Anne Kirstine Nielsdatter, gift 25 mar 1820 i Thorning,  

Ved folketællingen 1834 har han en udflyttergård i Ungstrup. Ved dødsfaldet er han noteret i kirkebogen som gårdmand af Gadegård i Ungstrup. Han har været en typisk hedebonde der bandt hoser, måske har han ligefrem været rollemodel for nogle af Blichers historier. Hjemmet var meget nøjsomt, men efter tidens forhold oplyst. Ungstrup var på den tid sognets største landsby og lå så langt fra Hærvejen at man undgik de værste plyndringer når fremmede soldater drog hærgende og plyndrende gennem landet. På grund af hosebindingen var der ingen egentlig fattigdom i sognet, idet alle bandt hoser og derved kunne skaffe sig en rimelig næringsvej.

Sørens datter Marie Kristines oldebarn A Ravnholdt har udgivet 2 bøger om Thorning sogn

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Ungstrup Udflyttere - en Gaard, 143, FT-1834 
Søren Jacobsen 45  Gift  Gaardmand  
Ane Kirstine Nielsdatter 35  Gift  Hans Kone  
Karen Marie Sørensdatter 14  Ugift  Deres Barn  
Marie Kirstine Sørensdatter 11  Ugift  Deres Barn  
Thrine Sørensdatter 9  Ugift  Deres Barn  
Jørgen Christian Nandrup 79  Ugift  Indsidder, uden Næringswei
Marie Thomasdatter 70  Ugift  Huusholderske

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Ungstrup Bye - en Gaard, 130, FT-1840 
Søren Jacobsen 51  Gift  Gaardmand og fattigforstander
Ane Kirstine Nielsdatter 41  Gift  Hans Kone  
Karen Marie Sørensdatter 20  Ugift  Deres Barn  
Marie Kirstine Sørensdatter 17  Ugift  Deres Barn
Thrine Sørensdatter 15  Ugift  Deres Barn 
Jacob Sørensen 6  Ugift  Deres Barn  
Anders Jensen 22  Ugift  Tjenestekarl

Viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Ungstrup - en Gaard, 145.41, FT-1845 
Søren Jacobsen 57  Gift  Gaardmand her i Sognet [Thorning, Viborg Amt] 
Ane Kirstine Nielsdatter 46  Gift  hans Kone her i Sognet [Thorning, Viborg Amt] 
Thrine Sørensdatter 20  Ugift  deres Børn her i Sognet [Thorning, Viborg Amt]
 Jacob Andreas Sørensen 11  -  deres Børn her i Sognet [Thorning, Viborg Amt] 
Niels Christian Sørensen 5  -  deres Børn her i Sognet [Tho